zondag 20 augustus 2017

Zonsverduistering augustus 2017 - Structuren voor de Nieuwe Tijd - Manuela van der Knaap

In dit astrologische artikel kun je lezen over de impact van de totale zonsverduistering van 21 augustus 2017. Het artikel geeft een overzicht van de achtergronden en het hoe en waarom extreme veranderingen nodig zijn. Je krijgt ook inzicht in waar dit naartoe beweegt en wat je daarin zelf kunt doen om mee te bewegen en stabiliteit te krijgen in je leven. Dit aan de hand van een aantal praktische voorbeelden. Onderaan het artikel vind je een samenvatting van het artikel. De impact van deze verduistering werkt 2,6 jaar door en heeft als thema’s: De beweging van het oude naar het nieuwe bestuur en structuur, met daarin een rol voor vaccinaties, cryptocurrencys, ‘false flags, ‘fake news’ en nieuwe woon-, werk-, relatievormen. Ik wens je veel leesplezier…

Eclips 21 augustus 2017
Uitleg bij afbeelding: UT is Universal Time en dat is 2 uur vroeger dan de tijd in Nederland. Bijvoorbeeld 17:00 UT is 19:00 Nederlandse tijd.Nummers *1 t/m *25 in dit artikel zijn bronvermeldingen en astrologische verwijzingen en uitleg die elders op de website te vinden zijn www.inzichten.com


Zonsverduistering 21 augustus 2017
De zonsverduistering van maandag 21 augustus 2017 is een totale verduistering van de Zon door de Maan. In de Verenigde Staten is deze totale verduistering van West naar Oost waar te nemen, aldus de NASA website.*1 Deze eclips wordt daarom ‘The Great American eclips’ genoemd, omdat de totale verduistering alleen het vaste land van de Verenigde Staten treft en daar dus de grootste impact heeft. Tegen de tijd dat het laatste deel van de verduistering in de buurt van Nederland en België is, begint de Zon al met ondergaan en is er geen verduistering meer waar te nemen.

zaterdag 22 juli 2017

Het Planetaire Nieuwe Jaar en de Leeuwenpoort Juli/Augustus 2017 5 juli 2017 - Celia Fenn

Het Planetaire Nieuwe Jaar en de Leeuwenpoort Juli/Augustus 2017
5 juli 2017 / Celia Fenn

Geliefde Familie van Licht, jullie hebben nu een periode bereikt in jullie jaar van 2017 waarop grote verandering op hand is.
Wij zouden dit willen noemen de Grote Verschuiving van 2017.
Inderdaad zoals we eerder hebben gezegd, 2017 is het jaar van de Geheiligde Planeet Aarde en het jaar van Nieuwe Beginnen.
De inkomende Lichtcodes van het eerste halfjaar van 2017 hebben de zaden gelegd voor de opkomst van het Nieuwe Aarde Bewustzijn om de Aarde te manifesteren.

Wij noemen dit Nieuwe Aarde bewustzijn het “Verenigde Veld” van Hoger Bewustzijn. Het is het nieuwe en te voorschijn komende veld van Hoger en Multidimensionaal bewustzijn dat tot stand komt rond de Planeet om de Multidimen sionale rasters voor de Nieuwe Aarde te creëren.
Het behoudt zich in het Hart, de Ziel en het Lichtlichaam van ieder persoon die de verbintenis heeft aangegaan met het Hogere Bewustzijn en het Multidimensionale leven. Als dit schitteren begint te ontwaken en samen gaat komen,  hun uitstralende energie ondertekent  en de groep energie ondertekent, creëert het de structurele rasters voor de manifestatie van de Nieuwe Aarde.

vrijdag 10 februari 2017

De Heilige ruimte - Manuela van der Knaap

 

De Heilige ruimte 

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap

Moonschorpio www.Kagayastudio.com
Publicatie datum: 10-02-2017
 
Dit artikel beschrijft het huidige proces wat innerlijk en in de wereld om je heen ervaren wordt. Alles lijkt uit elkaar te vallen, te ontbinden, maar dat is dus een onderdeel van een grotere beweging waarover je in dit artikel meer kunt lezen. Het belang van de principes van het Watermantijdperk zoals; vrijheid, vriendschap, eerlijkheid, en gelijkwaardigheid worden onderstreept en zijn het nieuwe goud. In dit artikel ook achtergrond informatie over de zons- en maansverduistering in februari  2017, die de eerste helft van 2017 werkzaam zijn.
 
 
Laatste loodjes
De laatste loodjes van wat in het grote proces van loslaten (2016) was blijven hangen, mogen alsnog worden losgelaten. Dit gaat mogelijk gepaard met vele ongemakken, slecht slapen, onrust, diepe onveiligheid ervaren en soms kiest je ziel ervoor om het lichamelijk uit te werken tot op die diepste lagen doormiddel  van ziek zijn.
 
Loslaten
Dit grote proces van loslaten liet zich vanaf mei 2016 ervaren en is nu in de afrondende fase gekomen en gaat op Valentijnsdag 14 februari  naar de volgende fase. *1 Deze goddelijke stroom van de zwarte Maan in Schorpioen vraagt om alles wat je niet dient te laten gaan. Los te laten, zodat we met een schone lei verder kunnen en opnieuw onze creaties en intenties kunnen richten. Loslaten is geen ‘werkwoord’, maar vraagt om alles wat er is te omarmen, toe te staan en je ego belangen los te laten.
 
Daar gaan we weer
Vanuit verbinding kan dat wat er is doorstromen, wegvloeien uit jouw ruimte. Je laat het los en geeft het over aan krachten van het geheel om jouw authentieke ruimte te ontdoen van wat jou beperkt om te leven wie je in Wezen bent. Ieder op eigen benen in zijn eigen ruimte, gedragen door de eigen kracht. Dacht je dat je er al was en komt nu opnieuw diezelfde pijn of situatie omhoog, dan was het blijkbaar toch nog niet helemaal afgerond.
 
Ontbinding
Nu in deze afrondingsfase is de kracht van ontbinding nog sterker uitvergroot. *2 Het moet nu begrepen worden. We worden uitgenodigd om de heilige ruimte van de stilte in onszelf te betreden, die nog dieper ligt, dicht bij jezelf. Deze Plutonische kracht van de dood en ontbinding brengt je het intense witte licht van ZIJN, als je toestaat die volle lege ruimte in jezelf te betreden. Vol is deze ruimte van stilte, ZIJN, non-duaal licht, waarin alles IS wat het IS, naakt ontdaan van alle belangen.
 
Heilige ruimte
Deze intense fase van de goddelijke stroom, vertegenwoordigt door de zwarte Maan in Schorpioen, mondt uit in een enorme beloning. Het is de doorgang naar wie je in Wezen bent. De heilige ruimte in jou opent zich. Deze fase is de wachter op de drempel die je ontdoet van alle ballast, alles wat niet meer actueel is, wat je niet meer dient. Vanuit deze leegte kun je zuivere intenties uitzetten, die ook werkelijk doel treffen. Verbonden zijn met je intuïtie, met de grotere bedoeling van het geheel. De timing klopt dan ook, je bent precies op tijd op het juiste moment daar waar je zijn moet. Dat is je beloning die zich het komende jaar gaat ontvouwen.
Op energetisch niveau wordt er een nieuwe etherische verbinding geweven voor de grootste splitsing in ons; het man-vrouw veld. Dit kan vele ongemakken geven in relaties. De projecties van Anima en Animus worden losgelaten en op een nieuwe manier verbonden, vanuit autonomie, naar diepere eenheid. Meer hierover in mijn jaarartikel. *11
 
Er doorheen
Maar, als het door de omstandigheden niet lukt om je vrij te maken, dan blijft de oude situatie steeds trekken en zullen je creaties, de pijlen die je afschiet een ander doel treffen.*3 Er zijn dan vervormingen, die van kleine of grote invloed zijn op het resultaat. Kun je ondanks de vastzittende zaken toch ook de stilte en leegte bereiken in jezelf, dan is dat de kracht die het komende jaar zorgt dat de nieuwe pijlen zuiver worden gericht. *4  Je kunt dan door steeds samen te vallen met dit nulpunt in jezelf, door de chaos en ingewikkelde situaties heen worden geloodst.
 
Collectief
Ook om ons heen en in de maatschappij valt er van alles uit elkaar en is onder andere Premier Trump in de Verenigde Staten bezig om van alles te ontbinden. Dit is nodig om de beerput van collectief te legen en van alles zichtbaar te maken (belangen) en op eigen benen te zetten.
 
Maansverduistering
In februari is er een bijna maansverduistering op 11 februari (00:33 GMT) en een ringvormige zonsverduistering op 26 februari. Zoals we vorig jaar ook hebben kunnen merken met de bijna maansverduisteringen in de bij-schaduw van de Aarde, zijn de krachten van dit soort bijna verduisteringen niet echt makkelijk te hanteren. Met een volledige verduistering is de zuivere kracht veel gemakkelijker te vatten, duidelijk en direct. Met deze bijna maansverduistering is de impact wel groter dan van een gewone volle Maan, maar de helderheid en richting mist. Het hierboven beschreven thema zal sterk voelbaar zijn. Ik heb het dan over het loslaten wat niet op zijn plaats is en daarmee verstorend werkt. Ook zal het klaarmaken voor de start, de intense stilte voor de storm, voelbaar zijn. *5
 
Watermantijdperk
Op een meer praktisch niveau zien we het omploegen van het oude, zodat er later rijk kan worden geoogst. *6 Ook zal het overwinnen van sociale- en culturele vooroordelen een thema zijn; zoals vrijheid, broederschap, eerlijkheid, gelijkwaardigheid voor inkomens en rassendiscriminatie of man-vrouw thema’s.  Er heerst bij veel mensen enorme angst voor chaos en voor situaties die sterk doen denken aan de vooravond van de wereldoorlogen. De principes van het Watermantijdperk, broederschap, sociale waarden, als vriendschap en met elkaar, vrijheid en gelijkwaardigheid worden hiermee benadrukt en voorzien van een gouden randje als doel voor de ideale creatie voor onze toekomst. Ook als groep, functioneren we vanuit onze eigen heilige ruimte. *7
 
Zonsverduistering
De ringvormige zonsverduistering vindt plaats op 26 februari (14:59 GMT). Het thema wat hierboven beschreven is van de maansverduistering is voor deze verduistering van de Zon ook aan de orde; omploegen van het oude, voor latere rijke oogst en thema’s die het belang van de principes van het Watermantijdperk onderstrepen. Die thema’s zijn vrijheid, eerlijkheid, bewustzijn, gelijkwaardigheid en broederschap.
 
Oude beerput
In het persoonlijke en collectieve proces kan een oude beerput met karmische thema’s voelbaar en zichtbaar worden om opgelost te worden. Maar er kan ook veel angst en verwarring zijn en de neiging om verstoppertje te spelen. Op alle niveaus zou het wel eens kunnen dat de belangen heel erg zichtbaar worden, om zo een zuivere financiële situatie te bereiken. De Watermanprincipes zijn hierin de weg uit de modderpoel. *6  Toch belooft deze zonsverduistering uiteindelijk een plotseling geluk en een vreugdevolle gebeurtenis. *8  Dit hoeft dus niet gepaard te gaan met drama, maar kan een geluk bij een ongeluk zijn.
 
 
Natuurinclusief
Kijk toch ook uit voor bedrog en gebruik dus je onderscheidingsvermogen, door te onderkennen welke belangen er zijn en daarmee eerst op eigen benen te komen. Van daaruit mogen we samen spelen in het nieuwe veld van de nieuwe tijd. *9 Een voorbeeld is Natuurinclusief boeren. Dit is een andere benadering van het leven, waarin we samenleven vanuit Watermanprincipes in een boeren bedrijf samen met de omgeving. *10 Waarin er sociale verbinding en gelijkwaardigheid is voor iedere vorm van bewustzijn in dier, plant en mens. Dus Watermantijdperk in de breedste zin van het woord.
Link naar artikel over natuurinclusief boeren, klik hier!
 
In mijn astrologisch jaarartikel wordt dieper in gegaan op de informatie die je in dit artikel vindt. Dit artikel komt later in het jaar op de website.
 
Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik ontvang geen hiervoor vergoeding, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties: http://www.inzichten.com/artikelen/
 
Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.
© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.
www.inzichten.com 0252-521882

vrijdag 13 januari 2017

Meesterschap over handelen - Manuela van der Knaap

Wat is het weer intens nu. Heb jij ook intense gevoelens van woede, irritatie, diepe wanhoop en twijfel/niet weten wat te doen en/of angst. Dit artikel geeft je inzicht in het actuele proces dat begin 2017 actief is en ook zijn weerslag heeft op de regeringsperiode van Trump. 
 
De astrologische stand van Cheiron in samenstand met Mars in Vissen laat zien dat er veel agressie kan zijn of handelen als een kip zonder kop en heel chaotisch handelen. 

Gewond handelen
Cheiron de kosmische wond staat samen met Mars in Vissen en dat kan diepe angst oproepen. Angst om te handelen. Het gewonde handelen en ook het gewonde mannelijke is diep voelbaar. Heb ik het goed gezien??? Doe ik het wel goed... 


Tweelingziel
Heel voelbaar worden ook projecties naar het geïdealiseerde mannelijk, die tweelingziel, die prins op het witte paard, die maar niet doet wat hij moet doen. Of de pijn voelen van die prins op het witte paard die jaren later toch ook gewoon mens blijkt te zijn. Het realiseren van wat er is, kan intens pijn doen en diep verdriet oproepen. Deze energie vraagt om gezien te worden voor wat gewond is, te vergeven en die prins tussen het voetvolk te zetten, gewoon als mens, waar hij hoort. (Mars conjunct Cheiron in Vissen)

Leegte
De jaarhoroscoop van 2017 vraagt om vanuit leegte te bewegen naar een richting en van daaruit een doel te stellen. Inspiratie te vinden en dat te creëren wat je heelt en voedt. Door de zwarte Maan in Schorpioen is er diep in je innerlijke leegte, stilte, rust en ZIJN. Of misschien momenten van intense stilte en leegte. Duw je daar overheen, omdat er nog zoveel MOET gebeuren, dan kom je in het stellen van lege doelen. De inspiratie is dan niet blijvend of veranderd steeds.(Zwarte Maan in Schorpioen en gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter, oppositie Priapus in Stier en Tweelingen)

Manifesteren wie je bent
Als je jezelf hebt bevrijdt van het vele MOETEN en dus in de stilte en in de leegte kunt blijven, dan is er stilte en rust. Het innerlijk conflict van het niet volledig kunnen manifesteren van wie je Wezenlijk bent, is in de diepte wel voelbaar, maar neemt de rust dan niet over. (Pluto is Heer zwarte Maan in Schorpioen en staat conjunct Zon.) Maar het is waarschijnlijker dat af en toe de onmacht van het je onzekere ikje opspeelt en je innerlijk ontploft. Ook dat is wat het is. We ontvouwen onze Wezenskern nu naar nieuwe lagen van het bestaan. (zwarte Maan in Schorpioen =leegte, ZIJN en gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter is inspiratie, overschatten) 


Intenties
Blijf je in de stilte, de leegte, dan komt er misschien wel helemaal geen doel. Het doel doet er misschien wel niet toe vanuit de stilte bezien. Of twijfel je aan je doel, nu met Cheiron in samenstand met Mars in Vissen? Vraag jij je af of je intenties wel juist zijn. We zetten nu namelijk de intenties neer voor dat nieuwe dat wil ontstaan. Is die droom wel reëel? Met de gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter die de manifestatie in het leven zichtbaar maakt, zijn we geneigd om zaken te rooskleurig voor te stellen en te overschatten. Wat een onzekerheid. Dit vraagt om een diepte onderzoek naar je intenties, zodat je helder krijgt wat het universum je zal leveren. (Saturnus driehoek Uranus en zwarte Maan in Schorpioen en Boogschutter). De intenties zijn de drijfveren van wat je uiteindelijk zal aantrekken aan situaties en ervaringen.


Intuïtie
Mars staat in Vissen niet optimaal en vraagt om handelen vanuit intuïtie en verbonden met het universele. Als je niet in contact bent met hiermee, dan valt Mars in Vissen dood en komt je niet tot handelen. De samenstand met Cheiron maakt het dan loodzwaar en kan diepe schuldgevoelens en schaamte oproepen. Vergeving van jezelf en de ander is hier de sleutel.


Boosheid
En heb je nog geen doel gevonden, omdat het bestaande je vasthoudt in het oude en maar niet wil bewegen; dan is er ziedende boosheid om de situatie die maar niet wil veranderen. Vooral alles wat moet en de innerlijke natuurlijke stroom blokkeert brengt diepe wanhoop naar boven. Met je wil loop je tegen dichte deuren. Intense boosheid naar het universum, je hoger zelf of de hele situatie waar je in zit. 


Meebewegen
Wat er ook is, dit is een pittige (energetische) situatie. Beweeg maar gewoon mee met wat er is. Wees eerlijk over wat er in je leeft, dan brengt het je vanzelf naar nieuwe inzichten en nieuwe manieren van handelen vanuit de diepe innerlijke stilte. We mogen begin 2017 leren en ontdekken over manifesteren en onze intenties om zo meesterschap te krijgen over ons handelen, onze mannelijke kwaliteit. 


Karmische situaties
Het gaat overigens om karmische situaties. Het kan zijn dat er spontaan oude herinneringen omhoog komen uit de diepte om te mogen helen met erkenning, vergeving en liefde.

Deze astrologische stand van Mars in samenstand met Cheiron is nog tot begin februari actief. 


Inauguratie Trump
Het gewonde mannelijke en het gewonde handelen speelt ook een rol tijdens de inauguratie van Trump op 20 januari en dit zet de toon voor de komende jaren van presidentschap voor de Verenigde Staten. Dus de situatie hierboven beschreven van oerwoede, handelen als een kip zonder kop zullen wel een rol gaan spelen in zijn regeringsperiode.

© Manuela van der Knaap www.inzichten.com
© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

dinsdag 8 november 2016

Supermanen en zo... - Manuela van der KnaapDit is een uitgave van Adviesbureau Manuela van der Knaap 0252-521882 www.inzichten.com

Zoals beloofd heb ik de horoscopen bekeken van de nieuwe en volle Maan van november. Pffff wat een pittige maand, maar zo essentieel in het helder maken van de saboterende facetten/situaties in ons en in de ander. Dit is waar het om gaat, zodat we allemaal onze droom kunnen manifesteren. Lees in dit artikel over de Supermanen van oktober, november en december 2016. In november 2016 zien we de grootste Supermaan in 70 jaar. Over de energetisch opbouw van deze Supermaan kun je meer lezen in dit artikel.
De nieuwe maan op 30 oktober 2016 heeft een beweging in gang gezet. Als het ware nieuwe informatie binnengebracht. Het gaat om transformatie van wie wij zijn. Het echt helemaal mogen zijn wie je bent, met wat jij nodig hebt om in het hier en nu te bestaan in liefde (zwarte Maan in Schorpioen conjunct zon, maan, Mercurius). Daar kunnen we alleen maar komen als we onze belangen loslaten en dat het mag zijn wat het is. Waardoor we de situatie dus kunnen zien voor wat die is, die andere persoon kunnen zien voor wie hij of zij is.

In liefde leven?
Venus in Boogschutter, ons hart, wil het graag anders zien en heeft geweldige inspiratie en ideeën waarin we kunnen stromen, maar de realiteit is vaak heel anders. (Noordelijke Maansknoop in Maagd vierkant Venus en Saturnus in Boogschutter). Het hart zoekt een weg om te leven in liefde en je te omringen met mensen waarmee je die liefde, zachtheid en inspiratie kunt delen. Om dan vervolgens een hard stukje in jezelf tegen te komen, omdat er iets of iemand in de weg staat en je wanhopig maakt, uit de tent lokt en woedend maakt. (Voelbaar op het middenrif als een verharding. Dit is de doorgang waar de Godsvonk de matrix in gaat en het centrum van het universele hart in ons. Hier wil ruimte gemaakt worden of terwijl opgeruimd worden.)

Illusie of realiteit
De nieuwe Maan op 30 oktober heeft deze beweging op gang gebracht. Aan de lopende band krijg ik en de mensen om mij heen situaties voor de kiezen, waarin ideeën anders lopen en we de ideeën stroom van het hart moeten begrenzen. En dus vormgeven op een manier die je dient. Waar we geen belangen hebben om ons sprookje (zuidelijke Maansknoop in Vissen conjunct Neptunus) te zien voor wat die is en de angel van illusie mogen verwijderen, zodat onze inspiratie van het hart ook echte vormkracht krijgt. Of getoetst wordt aan de realiteit en gewoon een andere vorm dient te krijgen.

Respect
En dat kan alleen maar als de situatie mag zijn zoals die is en de ander niet zijn 'rol' moet blijven spelen in jouw 'sprookje'. (zwarte Maan in Schorpioen). Dan laten we los en kunnen we tot nieuwe situaties komen. Met respect voor wie jij bent en wie de ander is. (zon conjunct zwarte Maan) Alles mag dan zijn wat het is. Wat voor jou niet werkt, stroomt dan door naar een nieuwe situatie die wel voedend is. Dat is de kracht van kosmische octaaf van Schorpioen.

Supermaan
De volle Maan van 14 november 2016 is tevens een Supermaan en zelfs de grootste supermaan van deze eeuw. We spreken van een Supermaan als deze extra groot zichtbaar is, omdat ze het meest dicht tot de aarde is genaderd. De Maan heeft grote invloed op het water op aarde, zoals zichtbaar wordt bij eb en vloed. Wij mensen bestaan ook voor het merendeel uit water en zo'n Supermaan heeft dus best wel wat impact op ons en maakt emoties nog meer los als met een gewone volle Maan en intensiveren dus de lopende situaties. Ook de volle Maan in december is een Supermaan.

Kijk het filmpje over de Supermanen: http://www.youtube.com/embed/sWAN0FwfD5M

 Verwarring over zwarte Maan
Ook hebben we in november twee nieuwe Manen. Zon en Maan staan dan bij elkaar, starten een nieuwe cyclus en brengen een nieuw thema naar de aarde. Dus in november is er extra veel activatie en huiswerk. Dit fenomeen wordt ook wel een 'zwarte Maan' genoemd. Niet te verwarren met de zwarte Maan waar ik mee werk in de astrologie en waar ik hierboven over schrijf; ' de zwarte Maan in Schorpioen'. Deze zwarte Maan dat is een berekend punt aan de hemel en laat de instroom van kosmische energie van de Bron zien.

De kern van november
De nieuwe Maan van 30 oktober 2016 laat de pijn van het hart zo voelen en de behoefte aan het mogen vormgeven van wie je Wezenlijk bent en om dit vanuit liefde en het hart te doen. De volle Maan in Schorpioen (zon) -Kreeft (maan) op 14 november 2016 laat je nog duidelijker voelen dat je MOET mogen ZIJN wie je bent. Het is zoals het IS. Het voelt al de hele maand als een soort identiteitscrisis. Het niet weten hoe dan! Wat wel, wat niet. Niet voor en niet achteruit. Het enige wat we kunnen doen is meestromen en onze belangen loslaten, de belangen van het kleine ego. (Zon conjunct zwarte Maan in Schorpioen sextiel Pluto conjunct Diamant in Steenbok en driehoek Cheiron in Vissen).

Collectieve identiteitscrisis
Op collectief niveau in de wereld verwacht ik dat er vreemde situaties zullen ontstaan (verkiezingen VS=identiteitscrisis???), die nieuwe wegen openen voor het collectief. Het oude kan niet meer verder, de geiten worden van de bokken gescheiden en niemand weet meer hoe het verder moet. Het nieuwe zal moet ontstaan in het moment, hopelijk door los te laten en het nieuwe te laten ontstaan.

Symptomen
Daarmee is deze Supermaan in november een verankering van nieuwe lagen van bewustzijn in de mens en in het ego. Misschien heb jij net als ik gevoeld hoe de nieuwe frequenties werden aangetrild in het hart en de rest van het lichaam. Vreemde koude rillingen, moe zijn en vreemd slapen of helemaal niet kunnen slapen, zonder dat daar een reden voor is, of dat er gepieker is. Zoals ik het heb ervaren zijn het nieuw frequenties die hun integratie zoeken. Geef ze alsjeblieft de ruimte om in rust te kunnen integreren. Daarmee dien je jezelf en het collectief.zondag 14 augustus 2016

Jouw puzzelstuk op het spelbord - juli 2016 - Steve Rother

Gegroet dierbaren

Jullie bevinden je op een pad van vreugde. We hebben aandachtig gekeken omdat velen van jullie begonnen zijn te evolueren op zo veel verschillende manieren, en  vandaag willen we delen dat jij een zeer uniek licht hebt. Het is jouw licht dat vaak in de wereld om je heen gemist is en wordt. Dus, dat is wat wij jullie allemaal gaan vragen te doen in deze tijd die we samen hebben, om je licht te laten schijnen. Jullie hebben de aarde drastisch veranderd en het blijft zich aanpassen stap voor stap. Dit zijn geen kleine aanpassingen, maar grote verschuivingen die jullie op de planeet maken. Alle verschuivingen hebben de mogelijkheid in zich om jou terug te laten keren naar, wat jullie kennen als, Thuis, dichterbij de energie waar je vandaan komt en van waaruit je iedere dag leven.

Puzzelstukken
We hebben dit aan de hand van voorbeelden geïllustreerd en jullie een bewustzijn geboden van het feit dat ieder van jullie een uniek stukje van de puzzel heeft.  Vaak weet je niet helemaal waar je bij hoort. Het kan zijn dat iemand anders jouw puzzelstuk in handen heeft en jij dan een paar plekken moet bezoeken om je te herinneren waar jouw eigen unieke plek in de wereld is. Dat is vaak een van de redenen waarom je je verloren voelt dierbare. Tot op zekere hoogte weet je wat je talent dat je van Thuis meegekregen hebt. Wat we niet altijd weten is hoe dat in de grote puzzel past en hoe we ermee moeten werken laat staan hoe we het aan anderen aan moeten bieden. En waarom is dat belangrijk? Het is vaker zo dat mensen met de grootst mogelijke talenten naar de aarde gekomen zijn. Ze hebben een boodschap kunnen meebrengen die je kracht geeft die je alleen kunt horen in de vorm van een mens. We houden van degene die Meg is. Zij praat over mensentaal, spreekt dierentaal, plantentaal.. we vinden het geweldig en het is perfect! Jullie spreken allemaal verschillende talen en gek genoeg is de vreemdste de mensentaal omdat date en van de grootste uitdagingen vormt die er zijn. Dierbaren, iedere dag leer je nieuwe manieren om door te gaan, door te leren.

woensdag 29 juni 2016

Doorbraak - Manuela van der Knaap

In dit artikel lees je over de energie van de zeshoek van 30 juni 2016. Dit is een markering
in de tijd voor bewustzijnsgroei en dwingt vastzittende zaken om weer mee te doen. Deze
zeshoek maakt dat het individu weer kan functioneren in het geheel en uit bestaande
beknellingen kan breken. Zoals Brexit uit de EU breekt en daarmee laat zien dat de massa
zich niet langer kan confirmeren aan bestaand bestuur en structuur. Lees meer in dit korte
astrologische artikel.Genoeg geweest
Heb jij ook zo'n gevoel dat het nu echt genoeg is geweest, om altijd maar het sluitstuk te moeten
zijn van de organisatie van jouw leven. Het is niet meer op te brengen om de veelheid die
inmiddels in het leven is geslopen nog te ordenen. De Noordelijke Maansknoop in Maagd
(conjunct Jupiter) roept op om de organisatie daar in te zetten in je leven waar die hoort. En nu
Pluto een pittige driehoek maakt met deze Noordelijke Maansknoop, is het niet meer te houden. Het moet anders, er moet een nieuwe weg worden gevonden. Het authentieke moet worden gediend. Dinsdag (vlak na de volle Maan van 20 juni 2016) stond de Maan bij Pluto en knalde er iets uit zijn voegen. Het nieuwe moet geboren worden, geboren uit ons oorspronkelijke, authentieke DNA/Zelf. De losse onderdelen van het geheel moeten vanuit authentiek zelfbestuur worden verbonden en zo dat
er over hen geregeerd wordt, waardoor het individu (of het onderdeel van het geheel, zoals een land) niet zijn authentieke plaats in kan nemen en het geheel dus niet tot functioneren en organiseren kan komen. Het is nu buigen of barsten voor het vinden van een nieuwe vorm. In je eigen leven, maar ook in de wereld.


Zeshoek aan de hemel
Op donderdag 30 juni 2016 maakt deze astrologische stand een ‘groot Aarde driehoek’ met de
Maan die dan in Stier de driehoek afmaakt. Dit betekent dat deze macht en onmacht niet
langer alleen staat, maar in een groter verband met gemak gaan stromen. Dit grote driehoek is
onderdeel van een grotere bijzonder constellatie van hemellichamen. Op 30 juni 2016 vormt
zich een Star of David oftewel een zeshoek van planeten aan de hemel, als je vanuit de aarde
naar de hemel kijkt. Een zeshoek is in de geometrie een kosmische poort.


Markering in de tijd
Een zeshoek is meestal een markering in de tijd en een teken dat er een
bewustzijnsverschuiving aankomt en mogelijk ook een bijzondere collectieve gebeurtenis.
Want ook het huidige financiële stelsel en andere bestuurlijke structuren (Pluto in
Steenbok) in onze maatschappij zijn aan het einde van hun levenscyclus. Zoals de situatie met
de EU nu toont. Deze zeshoek laat het nieuwe geboren worden. Met een zeshoek moet alles
meestromen en kunnen de krachten die meedoen in het geheel niet worden geblokkeerd. Dit
kan intern heftige reacties oproepen en angsten als dat wat vastzit gaat stromen. Een zeshoek
bouwt zijn energie op en ook weer af en werkt dus een langere periode door, met een soort
van brandpunt op de dag dat de zeshoek ontstaat.

Brexit
In de opbouw naar deze zeshoek zien we al de opbouw van druk op een praktische manier in
Brexit, het verlaten van Groot-Brittannië van de EU doormiddel van een referendum. Het volk
is het beslissen van de gevestigde orde over hun hoofden heen zat en spreekt zich uit.
(Waterdriehoek waarin Zon, zwarte Zon en Venus in Kreeft) De stem van het volk, van de
massa krijgt in deze zeshoek hulp van het universum (Zwarte Zon). Liefde, universele en
innerlijke waarden die ons in het geheel voorzien van kracht zodat transformatie kan stromen
en wij kunnen loslaten. (Gecorrigeerde zwarte Maan in Schorpioen op 15de graad conjunct
Mars) Het geheel komt vanuit stilstand tot stromen op een manier die chaotisch is en die
alleen vanuit een groter geheel vat en inzicht geeft (Neptunus driehoek Mars, zwarte Maan,
driehoek Venus, zwarte Zon en Zon, Mercurius)

Astrologische info: Deze zeshoek bestaat uit een driehoek die allemaal in Aarde tekens staan
van de dierenriem ( Jupiter en Noordelijke Maansknoop) in Maagd, driehoek Pluto (Diamant)
in Steenbok, driehoek Maan in Stier (Ruim conj. Priapus). En de andere driehoek
is opgebouwd uit allemaal Water tekens van de dierenriem; Mars in Schorpioen (conjunct
gecorrigeerde zwarte Maan), driehoek Neptunus in Vissen (Zuidelijke Maansknoop), driehoek
Zon in Kreeft (Venus, zwarte Zon, mercurius conjunct). Aarde energie maakt het praktisch en
de water energie betrekt het gevoel en het innerlijk erbij.

Uit de illusie breken

Deze zeshoek helpt ons om het nieuwe in onszelf te manifesteren. Ze zegt: We mogen
doortastend handelen om uit de illusie te breken van wat het leven, onze identiteit en bestaan
werkelijk is. (Mars driehoek Zon en driehoek Neptunus) Het leven is een cadeau en liefde.
(Venus, zwarte Zon, mercurius conjunct de Zon in Kreeft). Een leven waarin wij gevoed
worden. In overvloed, veilig en vanuit vertrouwen, authentiek en geordend, dienstbaar aan de
juiste facetten van het leven. (Maan in Stier driehoek Pluto, Diamant in Steenbok, driehoek
Noordelijke Maansknoop, Jupiter in Maagd.) Deze collectieve energie roept dwarsheid,
ongehoorzaamheid en weigering op. Het MOET nu anders. We moeten die doorgang vinden
in onszelf, waarmee we in de stroom van het leven komen die ons dient.

Energetische toegift:
Onder een grote laag aangekoekte stof, op een stelling achterin op een zolder,
trok een bijzonder kristal mijn aandacht. We hadden direct een klik. Na intense reiniging kwam er een Dogtooth rood/bruine Calciet onder de laag stof vandaan. Na nader onderzoek bleek het een Fantoom Calciet te zijn en de rood/bruine puntjes van de bijzondere Calciet staken door hoekige Calciet kristallen heen, alsof er iets uit de diepte uitbrak. Ik ben met het mineraal gaan zitten en hoe het kristal eruit ziet, dat doet hij ook. Het laat het authentieke, Wezenlijke door oude DNA patronen heen breken (ook familie karma) (Fantoom en roodbruine punten breken door hoekig Calciet) en geeft de moed om het nieuwe te laten doorbreken en tot manifestatie te brengen praktisch in de stof. Mijn inspiratie om te schrijven komt altijd voort uit een praktische situatie, die mij wordt aangereikt en ik om mij heen zie of zelf ervaar. Zoals met deze Dogtooth Calciet. Dit was voor mij een regelrecht geschenk van het universum en liet mij precies zien wat er nodig was. Ik zet een foto van het kristal bij de tekst, zodat dit mineraal ook jou kan inspireren en op weg helpen. Want in de nieuwe energie dient het leven ons en levert precies dat wat wij nodig hebben.
 Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik ontvang geen hiervoor vergoeding, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie
over donaties: http://www.inzichten.com/artikelen/


© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt
en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan
met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com