dinsdag 30 juli 2013

"Jullie Vaardigheden als een Medeschepper Perfectioneren" - Ronna Herman

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-08-2013 (Augustus 2013)

Geliefde meesters, gedurende vele jaren nu zijn er zoveel nieuwe uitvindingen en wetenschappelijke doorbraken geweest, samen met een overweldigende hoeveelheid aan filosofische en spirituele informatie welke de geesten van de mensheid bombardeerden, zodat het menselijke brein nauwelijks de ontelbare theorieën en nieuwe concepten kon absorberen zonder overbelast te raken.

Jullie zitten middenin een monumentaal proces - een complexe procedure van het kiezen en manifesteren van jullie bestemming voor het Nieuwe Tijdperk, welke geleidelijk aan jullie meer verfijnde, uitgebreide werkelijkheid van morgen zal worden. Jullie keuzes - de focus, helderheid en macht van jullie gedachten en handelingen zullen bepalen hoe snel jullie verlangens zich zullen manifesteren in de materiële wereld van de vorm. Het is wezenlijk belangrijk dat jullie leren om jullie geest te disciplineren, jullie concentratievermogens te versterken, en in controle te blijven van jullie emoties en gedachten gekwebbel. De geschenken en mogelijkheden of Goddelijke dispensaties die er aan jullie aangeboden worden verlangen/eisen een corresponderende sterke, persoonlijke discipline, samen met een hoog niveau van verantwoordelijkheid.

Je scherp bewust worden van jouw emoties en jouw gedachtepatronen is een kritisch component binnenin het proces van cocreatie, want het zal de kwaliteit van de trillingspatronen bepalen die je voort zult sturen in/naar jouw persoonlijke Twaalf Straal Scheppers Wiel. De frequenties van de Zaad gedachten die je plant in jouw persoonlijke Wiel van Creatie zullen de kwaliteit bepalen van wat je zult manifesteren, en zullen ook bepalen wat je zult ervaren in jouw dagelijkse leven - ofwel positief of negatief. Deze voorvallen zullen jouw barometer zijn als tot wat voor soort van trillingspatronen je voort stuurt in/naar de wereld van oorzaak en gevolg. Jouw primaire taak/doel op dit moment is om een staat van bedachtzaam besef te ontwikkelen, terwijl je steeds dieper in/naar de kern Zaad Atoom van jouw Heilige Hart en Heilige Geest beweegt, waar je alle kracht en begeleiding zult vinden die je ooit nodig zult hebben. Als jij jouw co-creatieve bekwaamheden ontwikkeld en meer vaardig wordt met jouw persoonlijke geestcontrole en visualisatie vermogens, zal je begrijpen hoe belangrijk het is om voortdurend de frequentiepatronen in de gaten te houden die je voort straalt naar buiten toe de wereld in. Wees altijd bedachtzaam dat je in een wereld leeft van trillende, neutrale, kosmische energie - de krachten van de Schepping - welke op jou wachten om hen in alles dat jij je voor kunt stellen te kneden. Jij creëert jouw eigen Hemel of hel. Je kunt niemand anders de schuld geven voor de werkelijkheid die je momenteel ervaart.

woensdag 24 juli 2013

Ster-tetraëder van geniale vernieuwing 2.0 - Manuela van der Knaap

Geschreven door Manuela van der Knaap

© Dit is een uitgave van ‘Adviesbureau Manuela van der Knaap 0252-521882 www.inzichten.com

Op 29 juli 2013 is er weer een bijzondere stand van planeten aan de hemel te vinden. Zes planeten zijn dan vanuit de aarde bezien in een zeshoek verbonden met elkaar. Dit fenomeen noemen wij astrologische Ster-tetraëder of David ster. De Ster-tetraëder van 29 juli 2013 blijkt niet alleen te zijn, maar gezelschap te krijgen van een tweede Ster-tetraëder op 26 augustus 2013. Daarmee wordt de bijzondere astrologische Ster-tetraëder een Twin star. Dit is een teken van een bijzondere shift in ons bewustzijn. Dit artikel beschrijft vooral de eerste Ster-tetraëder van juli. Er volgt nog een tweede artikel over de Ster-tetraëder in augustus.

Ster-tetraëder juli (*1)
De energie in de Ster-tetraëder van juli 2013 zoekt naar integratie van het ego (zon)*4 en vraagt van het individu om algehele betrokkenheid vanuit authenticiteit en verantwoordelijkheid. De eerste ster laat ook zien dat vernieuwing en vrijheid in handelen enigszins botsen met gevestigde orde en dwingende grenzen en structuren. Er is veel behoefte om het innerlijk leven te bevrijden en tot uitdrukking te brengen in het concrete. *9 Deze vernieuwing roept om nieuwe vormen, nieuwe structuren en bestuursvormen in alle levensgebieden in de samenleving en het persoonlijke leven. Deze zullen eerst innerlijk ontstaan om vervolgens praktisch neergezet te worden. De Maan sluit de zeshoek tussen 12 uur en 22:30 Nederlandse tijd. Dit is de tijd wanneer de Ster-tetraëder maximaal werkzaam is.

Ster-tetraëder augustus (*1b)
De totale energie van de horoscoop van de tweede Ster-tetraëder voelt energetisch zeer harmonieus en uitgebalanceerd. De essentie van de eerste ster laat het beeld zien van het moment vlak voor de geniale vinding.*8 Ik zie de tweede ster als het moment van deze geniale vinding. De Maan maakt ook deze zeshoek dicht. De Ster-tetraëder is het meest krachtig tussen 6:00 en 13:00 op 26 augustus, maar de kracht is al voelbaar vanaf 25 augustus 14:30 tot 18:30 op 26 augustus 2013. Rond 9:30 op 26 augustus beleven we de piek. (Nederlandse tijd) Er komt een tweede artikel waar de tweede Ster-tetraëder uitgelegd wordt. Dit artikel gaat vooral over de eerste Ster-tetraëder van juli. Als ik schrijf over de ster van augustus, dan staat dit erbij.

Essentie van Ster-tetraëder
In een astrologische Ster-tetraëder kunnen tegenstellingen (opposities) tot synthese komen doordat er ook harmonieuze verbindingen zijn die het geheel in een groter kader trekken (sextielen). Hierdoor gaan we alles waarnemen vanuit een breder perspectief en is isolatie van krachten bijna niet mogelijk. Geïsoleerde krachten wordt aangesproken en gaat vandaar uit meedoen in een groter geheel. Dit zien we terug in onszelf en in de wereld om ons heen.

dinsdag 23 juli 2013

De Opzichter van de Tijd - Juli 2013 / Steve Rother

 ~ Het Uitbreidende Hart ~

Jullie Zijn Geland! 

Groeten van Thuis, dierbaren. Ik Ben Elrah van de Ritmische Dienst.
Je kunt kiezen om op de top van de wereld te zijn, als je daar wilt zijn. Je kunt beslissen hoe je het leven wilt bekijken omdat die nieuwe zienswijze belangrijk is. Ik ga een poosje achteruit staan om mijn broeder de Opzichter van de Tijd binnen te brengen, maar ik kwam als eerste binnen om jullie één van mijn glimlachen te brengen. Daar gaat ie … … … zie?, daar had ik jullie, had ik dat niet? Jullie zouden niet terug glimlachen maar ik had jullie sowieso. Weten jullie, ik kan dat doen en jullie kunnen dat ook doen en het maakt deel uit van waar jullie meer over te horen gaan krijgen. Als je begint om dit licht te dragen, zijn er zoveel manieren waarop je het kunt gebruiken. Jullie beginnen nog maar net aan deze zijde van het portaal de nieuwe energieën te ontdekken, en jullie gaan dit op een nieuwe manier verankeren. Ik treed terzijde en laat mijn broeder binnenkomen omdat hij enige sleutelwoorden heeft die hij naar jullie toe wil brengen. Jullie weten dat ik van jullie houd en iedere keer dat je te serieus wordt ben ik degene die jou van achteren besluipt en jouw grapjesklier kietelt, om je eraan te herinneren dat je een spel speelt. Jullie worden verondersteld om plezier te hebben en als je geen plezier hebt, dan kom ik eraan en pak ik je, dus herinner je dat gewoon.

Groeten van Thuis. Ik Ben De Opzichter van de Tijd
Vandaag (De maandelijkse internet uitzending op 29-06-2013) is een zeer magische dag. Jullie zijn nu een energetisch afbakeningspunt gepasseerd welke de meeste mensen toe zal staan om te beginnen met het verankeren van de nieuwe energie aan deze zijde van het portaal. Het is voor de meesten van jullie zeer uitdagend geweest. Jullie hebben de verschillen in tijd gevoeld; jullie zijn verhuisd van samengeperste tijd in/naar uitgebreide tijd, en waren op dit punt eenvoudigweg niet in staat om het in jullie hoofden te brengen. Jullie merken op dat het anders aanvoelt, maar jullie zijn niet in staat om volledig de veranderingen of de verschillen te omschrijven die globaal met alle mensen overal bezig zijn plaats te vinden.

De Projectie van een Schaduw Wereld
Daar was het eerste kwadrant dat zich moest voltooien. Wij konden er zelfs niet met jullie over spreken tot aan de 31ste van maart. Na de derde maand, konden wij beginnen het te identificeren omdat jullie je erin moeten settelen. Als wij te vroeg met informatie binnen komen, kunnen wij jullie vooruitgang belemmeren in plaats van het verder te helpen. Daarom, is de vrijgeving van informatie en de timing ervan op dit punt van het grootste belang voor alle mensen. Dit is mijn werk, want Ik Ben de Opzichter van de Tijd. Ik ben degene die zijn vinger omlaag doet wanneer de mensheid gereed is om nieuwe informatie te accepteren. Wij vertellen jullie, dierbaren, jullie zijn een kritisch punt voorbij gegaan. Het had te maken met de duur van de tijd voorbij het portaal en nu zijn jullie in jullie tweede kwadrant. Dit staat jullie nu toe om jullie harten te verankeren, terwijl eerder jullie energie verankerd werd met jullie fysieke lichaam. Jullie zochten in de schaduwwereld welke jullie geprojecteerd hadden, omdat jullie wisten dat de energie anders zou gaan zijn. Jullie beseften dat het allemaal zou gaan veranderen op het moment dat jullie voorwaarts liepen, dus projecteerden jullie het in jullie verwachtingen, geloofssystemen en dagelijkse routines zodat alles hetzelfde zou lijken te zijn. De meesten die dit bericht lezen zijn nu in een zeer hoge trilling en beginnen door de wolken heen te kijken. Jullie kijken door de illusie en de leegte van de illusie heen en jullie raken zeer ontevreden. Dit is zeer uitdagend voor de meesten van jullie om dit te doen omdat jullie de werkelijkheid beginnen te zien, niet de droom. Het is zeer moeilijk voor jullie geweest, dus jullie hebben gezocht en overal gekeken naar de verschillende delen in jullie brein om het juiste perspectief te vinden. De meesten van jullie hebben allerlei soorten nieuwe petten, ideeën en perspectieven gedurende deze tijd uitgeprobeerd. Dat is prachtig geweest maar nu gaan wij jullie hart verankeren, want dat is het deel dat diens aarding niet gevonden heeft. Wij vertellen jullie, dierbaren, dat dit is waarom velen van jullie zich zo afstandelijk en bij tijden uitgedaagd gevoeld hebben.


Toen jullie Thuis verlieten, waren velen van jullie op een manier getekend dat met jullie meegedragen werd gedurende de meeste van jullie levens. Velen van jullie kwamen naar de tafel met al jullie ideeën en zeiden, "Ik ga naar binnen. Ik ga een leven op de planeet Aarde leven en maak contracten en doe verschillende werken, om te verzekeren dat ik mijn deel van God op de planeet Aarde in de nieuwe energie aanbiedt." Je zette alle potentiëlen op. Je zette alles in beweging maar één ding dat de meesten van jullie niet verwachten was een gigantisch geval van afscheidingsangst. Toen jullie jezelf eenmaal op de planeet Aarde binnenin één van deze bubbels van biologie bevonden, herinnerden jullie Thuis nog steeds. Alhoewel jullie het niet in jullie brein konden bewijzen, jullie hart wist de weg naar Huis en vergeet het nooit of brengt jullie er nooit te ver vandaan. Velen van jullie ervaren zulk een gigantische angst op dat punt van afscheiding van Thuis, dat jullie veel van jullie leven doorbrengen om te proberen dat littekenweefsel te genezen, trachtend om dat deel van jou dat ontbrak te herverbinden. Nu vertellen wij jullie dat het volledig mogelijk is om jullie hart op nieuwe manieren te verankeren. En wat jullie zullen ontdekken is dat het een invloed op een globale basis heeft. Jullie hebben jezelf altijd beschouwd volledig te zijn, het gehele wezen binnenin jezelf welke je bent. Maar wij vertellen jullie ook dat als je hier verder op ingaat, je verbonden bent met ieder enkel wezen, grassprietje en blad; zij zijn op de één of andere manier een deel van jullie/jou. Nu hebben jullie de mogelijkheid om jullie hart aan deze zijde van het portaal te aarden. Terwijl jullie de mogelijkheid hebben om dit te doen, zullen jullie in staat zijn om veel meer in jullie hartenergie te leven dan dat jullie ooit dachten dat mogelijk was.

zaterdag 20 juli 2013

Kosmische bevruchting - Yvonne Weeber

Newsflash 
Lieve mensen,

Nog even voor mijn reis naar Katharenland een stukje over de komende kosmische energieën.
Op maandag 22 juli, de naamdag van Maria Magdalena, is er een bijzondere volle maan. Het is nogmaals een super maan die heel dicht bij de aarde staat. De energie zal daardoor behoorlijk voelbaar zijn. Daarnaast bouwt de energie langzaam op naar 29 juli. Op die dag is er een heel bijzondere en ook zeldzame Zeshoek, of ook wel het patroon van de Davidster. Dit is een hele sterke energetische poort, welke in aanleg een harmonieus aspect is en een langdurig effect heeft. Bijna alle planeten zijn betrokken bij dit aspect, en maken een verbinding met elkaar, vandaar dat het ook zo’n sterke werking heeft. Ik heb geen tijd meer om enorm uit te wijden over de planetaire aspecten dus vertel ik vooral wat dit aspect voor de wereld en jou persoonlijk voor gevolgen heeft of kan hebben. Een vorige Zeshoek was er bijvoorbeeld op 5 september. Een paar dagen voor 9/11. Niet dat we nu weer zoiets moeten verwachten, maar het geeft aan hoe veel invloed zo’n aspect kan hebben.

In Alignment
Alle planeten staan al klaar voor deze zeshoek en de maan sluit deze magische zeshoek op 29 juli af zo tussen 11 uur s’morgens en sávonds half 10. Een hele mooie dag om heel bewust bezig te zijn met dat gene wat je wilt gaan doen, wat je wilt creëren. Niet alleen voor jezelf, maar voor de hele aarde en al haar bewoners. Zorg dat je zelf ook in Alignment bent met de aarde en de kosmos. In Alignment met wat jij wenst, vanuit verbinding met je hart.
Dit hele aspect heeft te maken met het loslaten van de “oude” wereld en het toelaten van de “nieuwe”. Uranus de planeet van vernieuwing, inzicht en veranderingen is nu retrograde gaan lopen. Dat betekend dat zijn energie nu naar binnen is gericht de komende 5 maanden. Waar we eerst vooral in de buitenwereld revolutie zagen, gaat dat nu in de binnenwereld voortzetten. Wat ik vorige keer al schreef, we zijn het zat. We willen dit niet meer. Het is tijd voor echte grote veranderingen. Vooral binnenin gevestigde structuren, overheden, regeringen enz. Maar ook binnen ons eigen kring, met collega’s, partners en vrienden. Maar we weten nu ook dondersgoed dat wij de verandering moeten zijn die we in de wereld willen zien!
Dat we niet meer af kunnen wachten tot de ander het oplost. Dus mogen we uit onze comfortzone stappen en risico’s gaan nemen. Zolang je maar trouw bent aan jezelf.

zondag 14 juli 2013

Energy Update - Aluna Joy Yaxk'in

ENERGIE UPDATE 7/7/2013
door Aluna Joy Yaxk'in en de Sterrenouderen

Door observatie van en leven in deze tijd, ben ik tot het besef gekomen dat de tijd waarin we leven zoveel belangrijker is dan we nu beseffen. In de toekomst zal deze tijd een historische mijlpaal zijn waarnaar we steeds gaan verwijzen. We zullen denken in termen als 'Voor 2012' en 'Na 2012', zo een beetje als we zeggen 'voor Chr.' en 'na Chr.'. Met dit verschil dat het nu gaat om de hele mensheid en niet een klein deel ervan. We zullen erover denken als 'Voor de Verenigde ENE' (dualiteit), en 'Na de Verenigde ENE' (Collectief Christusbewustzijn). De Sterrenouderen willen dat je het belang hiervan kent.

In feite blijkt 2013 het Maya-jaar NUL te zijn, door het enorm krachtig effect dat het heeft op de mensheid. Hoezeer we ons ook losgekoppeld voelen, hoezeer we het ook beu zijn ons altijd moe te voelen, en hoe vaak we ook roepen om wat passie of inspiratie, dit IS de leegte tussen werelden waarover de Sterrenouderen het al vele jaren gehad hebben.

Het leven voelt alsof we op automatische piloot leven, en toch bereiden we ons voor op iets dat we niet begrijpen. Het is als rijden met een geblindeerde bus. Vorige nacht had ik zo een droom. Ik zat op een enorme lijnbus zonder ramen, en de buschauffeur reed heel hard zonder voorruit om doorheen te kijken. Ik voelde me machteloos, bang en toch vreemd genoeg oké. Dit is waarom het leven zo snel lijkt te gaan, en we ons terzelfdertijd volledig vast voelen zitten.

Maar wees er maar zeker van, er wordt een nieuwe wereld klaargemaakt voor ons. Dat deel van ons dat helemaal over en out lijkt, is in feite al bezig met het helpen bouwen van de nieuwe wereld...samen met een enorm leger van hemelse lichtfamilie. Onze wildste dromen, visioenen en nog meer worden er nu gemanifesteerd. De Sterrenouderen willen dat je het belang hiervan inziet. Geen wonder dat we zo moe zijn. We werken zo hard, terwijl we aan de buitenkant gewoon niets lijken te doen.

Wat er nu komt, ligt voorbij ons begripsvermogen op dit moment. Er werd me gezegd dat deze nieuwe wereld nog veel beter zal zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. Dat is zo omdat de nieuwe wereld minder beperkingen heeft op creativiteit en manifestatie en het leven zelf. Ik hoop dat je dat ook snapt, want het is ook heel Belangrijk. We weten echt niet waar we nu in gaan terechtkomen. We zullen enorm verbaasd zijn. Dat is iets wat de Sterrenouderen ook al jaren geleden vertelden.

Maar nu is de enige actie die lijkt te gebeuren, de ene voet voor de andere te zetten, en te blijven in- en uitademen. Al wat meer is dan dat zal slechts gedeeltelijk werken op dit moment.

Maar het is belangrijk om verder te blijven bewegen op onze gezamenlijke reis doorheen deze leegte. Dit is ook een goed moment om jezelf een adempauze te geven, om te ontspannen en dingen niet al te persoonlijk te nemen. We weten dat de enige constante in dit universum verandering is, en dat we de andere kant van deze leegte mettertijd ook weer zullen uitstappen. Het is zo belangrijk om te ZIJN waar we zijn en de stroom niet te hard te gaan duwen...ook al willen we dat misschien wel.

We hebben een hobbelige start gemaakt in 2013.

De Sterrenouderen hebben al jaren verteld dat navigeren doorheen onbekend gebied onverwachte schokken kan meebrengen in een verschuiving der tijden. Maar dit begint te veranderen, met enkele kleine koersaanpassingen, en nu is het tempo opnieuw gezet en opgetild. We gaan ons al snel wat lichter beginnen voelen. Geduld is niet zomaar een deugd, het is onze grootste test geworden dezer dagen. Als je nog niet geleerd hebt geduldig te zijn, dan zal je het nu wel leren. Blijf denken aan je doel, met geloof en vertrouwen, nu we doorheen deze tijdelijke leegte reizen.

Zegeningen aan allen, en ik moet zeggen dat ik er naar uitkijk om jullie allen te ontmoeten in deze nieuwe wereld.
Droom groots en onze lichtfamilie zal ons nog grootser helpen te manifesteren:).

Aluna Joy

vert. Fran Tielemans
http://www.maitreya.be/

De Nieuwe Aarde Energieën Juli/Augustus 2013 - Celia Fenn

De Binnenkomende Golf van Licht & De Leeuwenpoort 2013

Aartsengel Michael


Dierbare Familie van Licht, wij komen naar jullie toe tijdens deze inspirerende en roerige tijd op de Planeet Aarde. Na de verschuiving van het 2012 Portaal, ging de Aarde door te verschuiven in/naar Nieuwe Patronen en Manieren van Zijn. De Indigo Generatie beweegt zich voorwaarts om diens Missie van het afbreken van oude systemen en ruimte te maken voor het Nieuwe te volbrengen! Er is een diep verlangen voor Vreedzaamheid, Gemeenschap en Vrijheid, welke zich nu op de Aarde manifesteert. Het werk dat er in het verleden gedaan is aan de hogere Niveaus om Vreedzaamheid en Harmonie te creëren begint zich nu te manifesteren in/naar de Fysieke Vorm als verandering op de Aarde.

Deze periode vanaf de Lente Equinox in maart 2013 en in/naar de Noordelijke Zomer is een periode van Chaos en Onrust geweest. De Indigo Energie is tevoorschijn gekomen in landen zoals Turkije en Brazilië, en diegenen die regeren begrijpen nog steeds niet volledige de aard van de protesten en uitdagingen. Zij denken en reageren nog steeds op de oude derde dimensionale manier op een uitdaging die vanuit een ander niveau komt, van Jonge Volwassenen die "bekabeld" zijn voor de Vijfde dimensie en Onderling Verbonden. Hun doel is Gemeenschappelijkheid, Democratie, Delen en Verandering door Niet-Gewelddadige middelen.

Terwijl jullie naar de Leeuwenpoort van 2013 toegaan, zullen de binnenkomende Galactische Energieën het proces van verandering en de invoering van de Nieuwe Licht Codes voor het Nieuwe Jaar intensiveren. Het zal zijn alsof een Deur van Mogelijkheden zal openen en verandering snel en verreikend is in jullie Wereld.

dinsdag 9 juli 2013

Zaadjes zaaien

Newsflash nieuwe maan 8 juli 2013 in kreeft:  Zaadjes zaaien

Lieve mensen, 

Vandaag is het nieuwe maan in het koesterende teken Kreeft een energie die drie dagen duurt. Bij een nieuwe maan staan de zon en de maan samen. De maan is dan donker. Het huwelijke van het mannelijke (zon) en het vrouwelijke (maan). En waar twee samen komen ontstaat er altijd een derde. 

Dus dit is een moment van conceptie, bevruchting. In principe is dat met elke nieuwe maan, maar nieuwe maan in Kreeft, het moederlijke teken, het teken van geboorte en zwangerschappen is dit een bijzonder moment. Het kan natuurlijk als er sprake is van een kinderwens letterlijk en figuurlijk een zwangerschap betekenen, maar ook in overdrachtelijke zin.  In de vorm van plannen, projecten, nieuwe relaties aangaan maar ook nieuwe impulsen in bestaande relaties enz.. 

Scheppingskracht
Of je nu fysiek zwanger raakt of geestelijk zwanger raakt van een project, een nieuw idee, een nieuw plan, alle conceptie kan alleen vorm krijgen via de scheppingskracht. Soms is die scheppingskracht geblokkeerd. Dat kan komen door nog niet verwerkte emoties, bijvoorbeeld boosheid of verdriet. Maar ook onbewuste angst kan blokkeren. Angst om te falen maar ook angst voor succes! In deze periode kunnen al die oude geblokkeerde emoties nog even langs komen. Het is niet de bedoeling dat je er weer helemaal in duikt. Soms kan een familieopstelling helderheid geven als het te onduidelijk blijft of wanneer gevoelens of gedachtes blijven overheersen. Maar dat hoeft niet altijd. Emoties komen en willen herkent en erkend worden. Voelen, ervaren en loslaten. Uiteindelijk komen we dan bij het allerlaatste en dat is Vergeving. Vergeving van die ander, maar vooral vergeving van jezelf.  Vergeving is een proces. iedere keer weer een andere laag. Dat doen we niet in een keer. En dan denken we nu misschien WOW o nee niet weer! Hier heb ik helemaal geen zin meer in! Ik ben er klaar mee! Dat klopt we zijn er ook klaar mee. We moeten het alleen op alle lagen kloppend maken. Zoals onze aura uit verschillende lagen bestaat, moet het op alle lagen kloppen. En als het klopt zullen wij veranderen en onze buitenwereld. Zo binnen zo buiten. We gaan andere mensen aan trekken en andere situaties e.d. maar als de situaties nog steeds hetzelfde zijn, en de mensen en alles niet verandert, dan is er wellicht een laagje overgeslagen, dan is er nog innerlijk werk te doen.     

woensdag 3 juli 2013

Weerbericht over Fysieke & Emotionele Symptomen van Juli 2013 - Children of Light

JULI

In de maand juli worden specifieke acties ondernomen wanneer jullie enige tijd vanuit de vorige maanden onderhandeld en gewaardeerd hebben.

Dit zal een periode zijn van veel doorbraken, het vermogen hebben keuzes duidelijker te voorspellen wanneer je intuïtie en helderheid vertrouwd gaat worden. Je eigen keuzes maken zal meer fijn afgestemd en specifiek worden.


Sommigen zullen in dezelfde aarzeling doorgaan wanneer ze niet zo helder zijn als ze geen innerlijk werk gedaan hebben, wat dezelfde weg van waardering en beschouwing toestaat van het “wij” bewustzijn.


Dit zal een periode zijn van betere en diepere communicatie, delen en gemeenschap met anderen. Dit zal leiden tot meer vertrouwen met je medemensen. Elkaar inspireren, als je synchroniciteit van je eigen zielsniveau naar je toe gaat halen.


Zielsgroepen zullen vollediger samenkomen en via nieuwe inspiratie werken. Jullie zullen geïnspireerd worden door ideeën van elkaar. Er zal voor elkaar grotere aandacht komen, voor degenen die meer bewust zijn geworden door innerlijk werk gedaan te hebben.


Dit zal jullie groter voordeel toelaten in deze periode dan voor degenen die geen innerlijk werk gedaan hebben… zelfs als ze door dezelfde energieën beïnvloed worden.


Niemand kan vermijden beïnvloed te worden door het Goddelijke Plan, planetaire hiërarchie en de Omhooggaande Meesterschap. Ze werken aan veranderen van geografische lijnenverbondenheid wat de onthulling van het “wij” bewustzijn mogelijk maakt.


Verschillende locaties in de wereld zullen door deze invloed doordrongen worden, gebaseerd op behoeften van verschillende groepen en zielsniveau.


De hiërarchie zal meer contact maken met de droomtoestand speciaal in juni en juli. Je kunt vreemde of ongewone dromen met specifieke symbolen hebben. Wanneer dit gebeurt ga deze symbolen opschrijven.


Dit is hoe de hiërarchie via sleutelwegen informatie in jullie bewustzijn brengt.
Dit is hoe het onderbewustzijn geblokkeerd is door het archetype van symbolen.
In juli zal je meer in de richting van acties gaan, die je de weg wijzen voor wat je nodig hebt voor je ontwikkeling op zielsniveau.

maandag 1 juli 2013

Aartsengel Michael: Slachtoffer of Overwinnaar? - Ronna Herman / Juli 2013

Aartsengel Michael
"Slachtoffer of Overwinnaar?"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-07-2013 (Juli 2013)

Geliefde meesters, er is een ordelijke opeenvolging tot de Kosmische Cyclussen van de Schepping welke een grote variëteit van GODDELIJKE EXPRESSIE definiëren en benadrukken, het is belangrijk dat jullie leren te stromen en jullie leren aan te passen jegens de veranderingen van de tijd. Het is tijd om de beknottende, beperkende geloven van jullie huidige staat van Zelf-bewustzijn af te schaffen terwijl jullie wijsheid vergaren, hogere waarheden zoeken, en jullie je dichterbij jullie originele staat van Goddelijkheid ontwikkelen. Jullie, de Sterrenzaad, als leiders in de mars naar Zelf-bekrachtiging en als bekwame medescheppers van de nieuwe wereld van morgen, zijn in het midden van een innerlijk mentaal en emotioneel opruimings- en reinigingsproces van monumentale proporties. 

Zijn jullie gereed om het Goddelijke geschenk dat wij aanbieden te accepteren, de verbazingwekkende gereedschappen van de Schepping ingedamd binnenin de EERSTE STRAAL VAN GODDELIJKE WILL/MACHT? Nieuwe cyclussen van bestaan zijn geïnitieerd door een bereidheid jegens verandering, of als je resistent bent, door conflict. Veel hangt af van jouw capaciteit om aan te trekken, te reageren en te absorberen, en dan de meer verfijnde Lichtfrequenties uit te zenden welke de kosmische hogere waarheden van jullie nieuwe werkelijkheid bevatten. Jullie Ziel en Hogere Zelven herinneren zich de redenen die jullie kozen om te ervaren en om pijnlijke situaties tot uitdrukking te brengen; niet als een straf, maar voor resolutie.

Alles en iedereen op Aarde wordt nu beïnvloed door de straling van de Zevende Straal, de Violette Transmuterende Vlam. De prachtige Zielen die de attributen, kwaliteiten en deugden van het aanstaande Wortelras belichamen zijn/zullen hoogst ontwikkeld en spiritueel afgestemd zijn, en zij zullen bijzonder beïnvloed zijn door de Zevende Straal van transformatie, vrijheid, verlossing, reiniging, ritueel en organisatie. Alsook, bijkomend, door de Eerste Straal van Goddelijke Wil/Macht, welke het verlangen om opnieuw op de materiële gebieden van bewustzijn te creëren verduidelijken. Vele van de oude, ouderwetse leringen worden afgeschaft terwijl de mensheid zich in wijsheid ontwikkeld, en terwijl de frequentie patronen/bewustzijn van de massa's geraffineerd en afgestemd worden op de meer harmonieuze dimensies. Zoals jullie hebben waargenomen, zijn de grote religies van de wereld diep in de barensweeën van verandering. Alleen de beste van de heersende religieuze geloven zullen behouden blijven, en de religies die overleven zullen deze instellingen zijn die bereid zijn om hun spirituele filosofieën uit te breiden om de hogere Schepper waarheden te incorporeren - waarheden welke geopenbaard en geaccepteerd worden door het altijd-toenemende aantal van geavanceerde Zielen die nu op de planeet Aarde belichaamd zijn.