zondag 21 februari 2016

Aarde Meesterschap en het vinden van je Zielteam in 2016 - Celia Fenn

Geliefde Aarde Familie, terwijl jullie de tweede maand van 2016 binnengaan, gaat de energie door intens te zijn, en de uitdagingen waar jullie in het dagelijkse leven mee geconfronteerd worden gaan door om gedurende een poosje nog een last te zijn. Op 2/2, of de 2de van Februari, was er een krachtige Tijdlijn aanpassing op de Aarde. De reden van deze aanpassing was om de Nieuwe Aarde Tijdlijn te herijken en aan te passen, na de grote/belangrijke verschuivingen in Februari 2014 die de Aarde in/naar de uitlijning bracht voor de Nieuwe Aarde frequenties. Op dit punt, zijn alle Aarde Tijdlijnen uitgelijnd met de nieuwe hyper-dimensionale Tijd/Ruimte Werkelijkheid die de Nieuwe Aarde aan het manifesteren is.

De verwarring en de chaos die resulteren vanuit deze tijdlijn aanpassingen, gaan door gevoeld te worden als de oude derde dimensionale structuren doorgaan op snelheid te verbrokkelen in het aangezicht van deze krachtige nieuwe kwantumstromen van energetische expressie. Wij zullen hier later meer over spreken, maar eerst, zouden wij graag het meest wonderbaarlijke onderwerp van jullie relatie willen adresseren met de nieuwe multidimensionale Aarde in 2016.

maandag 15 februari 2016

Ascensie Update - 15 februari 2016 - Fran Tielemans

door Fran Tielemans
 
We bevinden ons al halfweg in deze super-geladen of beladen 11-maand. Er is veel kans dat je de afgelopen weken op een of andere manier werd getest op thema’s die de laatste twee jaar een uitdaging waren, en die dus ook je grootste groeipotentieel voor deze fase bevatten. Ook de Aarde is onrustig: er waren aardbevingen in Taiwan, de VS en Nieuw Zeeland, overstromingen in Spanje en Portugal, noodweer in Frankrijk. Wanneer de Aarde onrustig is, is er ook veel beweging in ons fysieke lichaam, zoals dat altijd het geval is wanneer er veel integratie aan het gebeuren is, en dus heeft ons lichaam in deze fase wat extra aandacht nodig.

Wat duidelijk zichtbaar en meetbaar is, is de Zon-activiteit, die door CME’s en krachtige en minder krachtige vlammen de elektro-magnetische spanning rondom ons en in ons systeem (en dus ook onze innerlijke onrust) verhoogt. Wat onzichtbaar en onmeetbaar is, maar wat eigenlijk de belangrijkste oorzaak is van de soms heftige verschuivingen in onze aura en ons lichaam, dat is de versmelting van onze ziel met onze persoonlijkheid, van licht en materie, van hemel en aarde, in onszelf. Dit is een proces dat gestaag verder gaat, dat soms heel heftig kan zijn – wanneer we een (spirituele) groeispurt nemen, of eerder onmerkbaar, in perioden waarin we een groeispurt verwerken, of wanneer we een tijd blijven hangen in weerstanden.