donderdag 22 oktober 2015

De tijd van Drieën - Oktober 2015 - Steve Rother

Nieuwe ritmes van Drie-eenheid ofwel Trialiteit
Gegroet dierbaren.
Intunen in meerdere dimensies tegelijkertijd.
Deze dag is zo vreugdevol want jullie gaan een nieuwe realiteit binnen. We hebben uitgelegd hoe je in een multi-dimensionaal wereld kunt leven terwijl je , letterlijk maar een fragment van wie je bent kunt zien en ervaren in een fysiek lichaam hier op aarde.  Wij vinden het fascinerend dat jij bent gaan ontdekken welke andere aspecten er van jou zelf zijn. Begin ze te combineren en de perfectie ervan te zien waarmee jij naar planeet Aarde kwam. Dierbaren, zoals jullie weten is planeet Aarde de planeet van imperfectie en dat is de reden dat jullie meerdere dimensies hebben. En wat er nu aan het gebeuren is, is dat jullie de delen die jullie eerst verdeeld hebben om het spel te spelen, bij elkaar aan het halen zijn. Dit veranderd heel snel en dat levert een interessante situatie op. De hele mensheid heeft geleefd met een bepaalde focus in een bepaalde richting. Dierbaren op dit moment zijn er 1000-en radiosignalen die door de ruimte gaan en recht voor de Keeper zijn gezicht uitkomen, maar tuned hij in, in een van de vele duizenden signalen? Voelt hij de signalen ervan die door tijd en ruimte gaan? Nee, niet totdat hij erop intuned, zich erop afstemt. Mensen kunne over het algemeen niet afstemmen op een radiosignaal, daar heb je over het algemeen een radio voor nodig. Echter het illustreert helder dat al deze energieën op hetzelfde moment op hetzelfde tijdstip, simultaan hier zijn. Het werkt hetzelfde als alle 12 dimensies op hetzelfde moment verschijnen, je stemt jezelf echter af op maar 1 tegelijk. En dat proces begint te veranderen.

Mensheid groeit als collectief
Een tijdje geleden maakte de mensheid ene groei door die het van een eenheid naar dualiteit leidde. Dit was een grote vooruitgang voor mensen op alle gebieden van het leven.
Het is mooi om te zien dat jullie deze energie aarden, het binnenbrengen, het gaan gebruiken en gaan ervaren wat het spel van dualiteit is. In dit proces heb je geleerd bang te worden voor schaduwen, voor het donker omdat jullie alles leerden zien als het een of het ander. Jullie hebben alles gezien als licht of donker, op of neer, goed of slecht, fout of goed en zwart of wit.  En dit alles is een illusie in je afstemmen, je intunen dierbaren. Wanneer de mens iets nieuws leert is dat geweldig maar het wordt pas beschikbaar voor iedereen als het collectief geleerd wordt. In jullie wetenschap is er iets dat de “ theorie van de honderdste aap”  wordt genoemd. En hoewel het een theorie is, is dit het concept: wanneer een aap een nieuw soort gedrag leert, leert de volgende aap het ook enz. Echter pas als de honderdste aap het leert zal het beschikbaar worden in het collectieve bewustzijn van alle apen. En hoewel de interpretatie hier puur als illustratie dient is de basis hiervan absoluut waar. Het is waar dat mensen collectief kunnen groeien.

dinsdag 29 september 2015

Relaties en de volle maan van 28 september 2015

Nu is er een extra sterke uitwerking van de volle maan van 28 september voelbaar. Deze uitwerking is extra sterk, omdat deze volle maan dicht bij de aarde staat. Je kunt daardoor last hebben van de volgende verschijnselen; slecht slapen, onrustig zijn, emotioneel zijn, extra moe zijn of juist heel veel energie hebben. We zijn hier al uitgebreid op ingegaan in een eerder artikel “De uitwerking van de afgelopen volle maan en de maansverduistering van 28 september 2015”.
Een van de thema’s van deze volle maan is relaties. De volle maan staat namelijk in de astrologische tekens Weegschaal en Ram. En Weegschaal hoort bij het 7e huis, die weer het gebied van intiemere relaties vertegenwoordigt. Dit kunnen liefdesrelaties zijn, maar ook vriendschapsrelaties of de relatie met jezelf. En kunnen deze relaties nu extra onder druk komen te staan en conflicten geven, in deze periode.

zondag 27 september 2015

Wat te Verwachten van de Equinox, Eclips en Wave-X - Patricia Cota-Robles

Patricia Cota Robles 22 sept 2015:
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

22 september 2015 door  Andrew Eardley

Dit is een historisch moment op Planeet Aarde. Zoals gewoonlijk, zijn er een myriade aan voorspellingen over alles wat we stoffelijk zullen gaan beleven en wat deze weergaloze gebeurtenissen zullen betekenen in al onze levens.
Zoals het telkens weer gebeurde door de diverse gebeurtenissen die horen bij Aarde’s Ascentie proces, voorspellen mensen een volle gamma aan mogelijkheden. Deze voorspellingen houden alles in vanaf het eind van de Wereld tot aan een onmiddellijke manifestatie van Hemel op Aarde, en niets ervan zal gaan gebeuren. Dat betekent niet echter, dat waar we midden in zitten niet de meest ongelooflijke en monumentale gelegenheid is die we ooit hadden, omdat het ZO IS!
De reden waarom mensen zo vaak teleurgesteld werden is omdat ze per vergissing verwacht hadden dat deze verschuivingen van energie, vibratie en bewustzijn zich onmiddellijk manifesteerden in de stoffelijke laag. Mensen kijken naar de verschijningen van de buitenste wereld en omdat ze geen onmiddellijke veranderingen zien, voelen ze dat de gebeurtenissen niet feitelijk gebeuren en dat de informatie weer een andere “New Age hoax” (een grap) was.
De werkelijkheid is dat de grote hoeveelheid gebeurtenissen die hebben plaats gehad in de laatste verscheidene decades, niet alleen gebeurden maar overeenkomstig het Gezelschap van de Hemel, slaagden ze erin om de Ascentie processen van de Mensheid, en van Moeder Aarde verder te brengen dan de grootste verwachtingen van de Hemel.

Ga ervoor! - Steve Rother

De Grote Frustratie.

Van Steve Rother.

Groeten van Thuis, geliefden,

Jullie zijn magisch. Een ieder van jullie koestert een speciale vorm van magie, iets dat jullie van Thuis meebrachten. Jullie waren van plan je hele leven te focussen op het naar de Aarde brengen van die magie, en nu beginnen jullie je dat op nieuwe manieren te herinneren. Dit, geliefden, is een magische tijd waarin een ieder van jullie je ware macht kan herinneren om het tot in detail te manifesteren.

Jullie daden en toewijding creëren de wereld voor je neus, want dit zijn nieuwe tijden.

We zullen terstond iets van wat je verwachten kunt met jullie delen, opdat jullie het vanuit ons perspectief kunnen bekijken. Als jullie dat doen, geliefden, worden jullie verliefd op de mensheid. Het kan gebeuren dat jullie je tv aanzetten, en zien dat de wereld volgens jullie (geloofs-)overtuiging een puinhoop is.

Het lijkt wel of iedereen een andere kant opgaat. Hoewel jullie niet kunnen zien wat er waarlijk plaatsvindt, zien wij het wel, en wij willen dat met jullie delen. Dit zijn verbazingwekkende tijden, die tevens nogal uitdagend voor jullie kunnen zijn. Jullie begrijpen niet ten volle wat er aan de hand is. Deze veranderingen vinden simultaan op vele verschillende gebieden plaats, maar wij geven jullie slechts dat wat wel verschil uitmaakt in jullie werkelijkheid.

vrijdag 4 september 2015

De bijzondere Eclipsen van September 2015

Geschreven door: Manuela van der Knaap
Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Publicatie datum: 04-09-2015

In september 2015 kunnen we een speciale zonsverduistering meemaken die samenvalt met het afsluiten van het Lam jaar en ook nog de laatste ‘bloedrode’ Maansverduistering. In dit artikel vind je uitleg over alle bijzondere fenomenen die samenvallen met de eclipsen van september. Beide verduisteringen markeren voor de wereld en voor de financiële markten speciale momenten in de tijd en vallen nu dus samen in de maand september. Het doel van deze speciale verduisteringen is het brengen van rechtvaardigheid, vrede en verbinding. In dit artikel kun je lezen over de effecten voor jou persoonlijk en voor de wereld. Weet dat de toekomst niet vaststaat. Het is wat je er zelf van maakt. Daarom geef ik je vooral overzicht van alle informatie en van het innerlijke proces, zodat je voor jezelf inzicht krijgt in de processen en achtergrond van de situatie. Blijf altijd voelen voor jezelf wat wel en niet met jou resoneert. De informatie van deze eclipsen werkt jaren door, maar is ongeveer een half jaar zeer actueel.


Eclips www.inzichten.com

Alle alinea’s met een * achter de koptekst zijn voor de lezers van Spiegelbeeld een extra aanvulling op de tekst die in Magazine Spiegelbeeld is verschenen in het septembernummer 2015.

Algemeen effect verduisteringen

Een zonsverduistering wordt altijd vergezeld door één of meer maanverduisteringen. Dit zijn universele markeringsmomenten in de tijd en stof. De zonsverduistering heeft vooral impact op het dagbewustzijn, dus het praktische en maatschappelijke. Een maansverduistering heeft vooral impact op het persoonlijke en collectieve onderbewuste en heeft daarom meestal een transformerend effect. Een bijvoorbeeld hiervan is de Maansverduistering in augustus 2008, die daarna een flinke beurscorrectie op de aandelenmarkten liet zien. *1

maandag 22 juni 2015

Kosmisch weerbericht : Jij bent de Bron! Yvonne Weeber

Lieve mensen, De afgelopen tijd best wel lastig en dubbel. Het ene moment helemaal in the flow, het liep als een trein, heerlijk en inspirerend en het volgende moment in een soort desoriëntatie, verwarring, oef waar was ik ook al weer naar op weg, twijfel en frustratie. Ach wat maakt het uit, het heeft allemaal geen zin, wie zit er op mij te wachten, maar ook flitsen van toekomstige beelden, enorme inspiratie en inzichten. Ook verwarring omdat ik het gevoel heb dat “oude” concepten en methoden allemaal niet meer werken. Kon mezelf er niet meer terug vinden. Ook in mijn werk, klopt dit allemaal nog wel van wie ik NU ben? Kan ik er nog wel achter staan wat ik doe, of wat ik zeg? Door alle transformaties en vooral ook het opschonen van voorouderlijke lijnen kom ik steeds meer uit bij wie ik werkelijk ben. Doorzie ik steeds meer illusies, projecties en allerlei andere dingen waar ik me niet meer in kan vinden. Alsof de spiegels in duizend stukjes vallen. Af en toe lastig maar tevens een prachtig bewustwordingsproces. We zijn scheppers in wording en leren het creatieproces in de vingers te krijgen met vallen en opstaan. Daarnaast is er wellicht angst om echt voor jou te kiezen, risico te nemen om je hart te gaan volgen. Alles wat daar nog op ligt komt nu aan het licht.

dinsdag 16 juni 2015

Een Ascentie Update - De Werkelijkheid van het Zijn van een Multidimensionaal Wezen - 14 Juni 2015 - Aluna Joy Yaxk'in

(P.S. Zeer vaak refereren de woorden WIJ en ONS, enzovoorts, naar de lezer, de mensheid en ook naar de Ster Ouderen, aangezien zij geen afscheiding tussen ons en hen zien.)

We zijn meer dan halverwege dwars door de grote leegte, vanaf waar wij zijn, naar waar wij naartoe gaan. We werden ondergedompeld in een heilig en goddelijk, doch verontrustend, op en neergaand proces van het bouwen van een kosmische brug tussen onze huidige wereld en andere dimensionale werkelijkheden. We zijn aan het werken om energetisch onze 3D wereld naar de 4de, 5de, 6de dimensie en zo verder aaneen te binden … met ons collectieve bewustzijn. Het is een kritieke tijd, en deze aankomende tijd, doorgaand naar het einde van deze zomer, is de ziel doorbraak waar jullie om gevraagd hebben. We zijn nu in het proces van het ontbloten van aspecten van onszelf waar we gedurende een zeer lange tijd naar gegraven hebben.

We zijn met groot vertrouwen voorwaarts gegaan, stap na stap, met alleen slechts een gluren in/naar wat er in het verschiet ligt. We hebben een nieuw stromen gevolgd op een eerder nogal verwarrende surf. We zijn nog steeds verdraaide en aangetaste oude afkomstlijnen aan het reinigen (genetisch en spiritueel). Deze corrupte voorouderlijke lijnen kunnen niet verder met ons meekomen. Dit werk heeft moed, geloof/vertrouwen, hartzeer, overgave en gemeenschappelijke ondersteuning en heel veel energie gevergd. We hebben ons zielsvermoeid en verward gevoeld, en hebben onze armen in overgave omhoog geheven. Wij voelen ons alsof we op de rand van permanente overweldiging zijn, doch iets wonderbaarlijks gigantisch is aan het gebeuren. Dit is verschuldigd aan het feit dat wij ermee beginnen om gelijktijdig in meervoudige dimensies te dansen.

maandag 15 juni 2015

De Juni 2015 Zonnewende - Celia Fenn

Het Kosmische Diamanten Hart Activeren
De Nieuwe Aarde Ziel Voortbrengen

De Dieren Terug Roepen

12 Juni 2015 / Celia Fenn

Geliefde Familie van het Licht, jullie Planeet bereikt een belangrijk moment in diens proces van Ascentie en Transformatie. Als jullie het "Gebeurtenis Gebied" binnengaan van de Juni Zonnewende op de 21ste Juni, voelen jullie de binnenkomende en krachtige energieën van de Leeuwenpoort, de 8/8/8 en de laatste Maansverduistering van de tweejarige reeks op de 28ste van September.

Deze gebeurtenissen markeren het definitieve "aarding' proces" van de Kosmische Diamanten Hart Frequenties in/naar de Multidimensionale Aarde Rasters, alsook de Geboorte van de Nieuwe Aarde Ziel. Dit is het werkelijke begin van de Aarde Ster/Planeet als een Multidimensionaal experimenteel werkelijkheidsgebied voor alle Licht Wezens die kozen te incarneren op de Aarde. Dit omvat niet alleen Mensen maar ook alle vormen van leven, inclusief de Dieren en Planten families.

Bij deze prachtige samenkomst van energieën met de Zonnewende, zullen jullie volledig de Diamanten Codes en het Diamanten Licht belichamen door het activeren van het Kosmische Diamanten Hart. Jullie zullen de Nieuwe Aarde Ziel verwelkomen als een krachtig nieuw archetype, en jullie kunnen als jullie dat aldus kiezen, deelnemen aan het terug roepen van de dieren die ermee beginnen de Planeet te verlaten in een massale gebeurtenis van uitsterven.

woensdag 20 mei 2015

Muziek van Thuis - Steve Rother

De Ritmes van Leven

Gegroet Geliefden.

Jullie zijn vandaag zo krachtig! Het is voor ons magisch om jullie vanuit dit perspectief waar te nemen en te zien hoe jullie allen energetische veranderingen ondergaan.
De magie is op Aarde begonnen en jullie transformeren allemaal op een erg magische manier. Omdat het gedurende de loop van deze dag een paar keer voorkwam, willen we over muziek spreken.
Welke rol speelt muziek in jullie leven?
Meesterschap in Muziek.
Ach, op de meeste plaatsen ervaren mensen muziek ergens op de achtergrond.
Voor het merendeel beschouwen jullie muziek als entertainment op jullie tijdlijn, en terecht. Het interessante deel ervan is dat muziek veel meer is dan dat. Veel mensen vinden zich muzikaal, doch anderen vinden van niet. Sommige mensen zeggen: ‘Ik kan geen wijs houden, daarom geniet ik van muziek op afstand, maar ik ga niet hardop zingen.’
Welnu, hebben jullie ooit bedacht dat, als je in dit leven amuzikaal bent of geen wijs kunt houden, je misschien al meesterschap hebt verworven in wat je nodig hebt ten aanzien van muziek? Dit is het interessante van muziek, het is cumulatief tussen de incarnaties. Het is goed noch fout, want de werkelijkheid is dat als je een instrument pakt en het met je geest resoneert, stel je dan voor dat je een manier hebt om de trilling van Thuis te scheppen.

dinsdag 19 mei 2015

Het Vijfde Perspectief: Ruimte en Tijd Transcenderen - Tom Kenyon

Een Hathor Planetaire Boodschap
20 April 2015 (12 Mei 2015 ontvangen) / Tom Kenyon
De hogere dimensies van het bewustzijn binnengaan, vereist een fundamentele verschuiving in de waargenomen tijd en ruimte.
Dit is een cruciale verschuiving in de gewaarwording die wij wensen te adresseren en gebruiken een theoretisch perspectief en een praktische techniek, wat het gebruik van een geluidsmeditatie omvat die wij voor dit doel gecreëerd hebben.
De Theorie
Er zijn vele manieren om de hogere dimensies te bekijken. Wat wij wensen te delen is een schematische basis van hoe wij de dimensies en de uitdagingen waar jullie mee geconfronteerd worden bekijken als jullie overgaan in/naar de hogere dimensionale werkelijkheid.
Jullie belichaamde biologische werkelijkheid (in dit geval, jullie fysieke lichaam) is verankerd, zoals wij het bekijken, in de derde en vierde dimensies van het bewustzijn.
Jullie zijn tamelijk vertrouwd met de derde dimensionaliteit van jullie wereld. Jullie zenuwstelsel is kundig afgestemd op deze werkelijkheid. Jullie brein/geest/lichaam' complex is gesynchroniseerd met de fysieke werkelijkheid van jullie wereld. Jullie ware biologische overleving hangt af van jullie navigatie van de ruimte rondom jullie heen. Verder zijn jullie lichaam, geest en bewustzijn verankerd in jullie gewaarwording van de tijd.
Jullie hogere dimensionale niveaus van bewustzijn, echter, zijn niet gebonden door deze inperkingen. Zij zijn vrij van ruimtelijke en tijd-georiënteerde beperkingen. Dit is verschuldigd aan het feit dat jullie hogere dimensionale lichamen geen massa of fysicaliteit hebben en dus onaangedaan zijn door zwaartevelden.

maandag 4 mei 2015

De Kracht van de Ziel en de Kracht van de Geest: Balans Terug Brengen - Mei 2015 - Celia Fenn

Aartsengel Michael
1 Mei 2015 / Celia Fenn

Geliefde Familie van het Licht, in deze afgelopen periode van jullie Ascentie Reis hebben jullie een intense tijd van verandering ervaren, met verduisteringen en Equinox verschuivingen die veel tumult in jullie levens creëerden. Velen van jullie mogen het gevoel hebben dat jullie in jullie eigen levens stuurloos zijn, en zijn niet zeker waar af te slaan. Je mag op een verlichte en bewuste manier goed ontwaakt en op je spirituele reis zijn, en toch nog steeds het gevoel hebben dat je niet echt begrijpt waarom de Aarde in zoveel chaos is en waarom de dingen niet gemakkelijker zouden kunnen zijn.
Inderdaad, Geliefde Familie, tijden van een belangrijke verandering en overgang zijn nooit gemakkelijk op jullie Aarde, maar specifiek nu. Nooit eerder is de Aarde door zo een enorme grote verandering gegaan met zoveel geïncarneerde zielen die allemaal deze verandering samen co-creëren.

Ja inderdaad, dat is de natuur van de Vijfde Dimensie, dat jullie allemaal co-creëren en samen keuzes maken om een andere Werkelijkheid te creëren. Sommigen van jullie zijn ontwaakt en doen dit op een bewuste manier, maar velen zijn nog steeds in de "slaap" staat en maken hun keuzes zonder kennis en gebaseerd op oude energieën en patronen. Dit is waarom er zoveel chaos en verwarring is. Diegenen die nog steeds dezelfde onbewuste keuzes maken, ontdekken dat deze keuzes hen niet naar de plaatsen leiden waar zij willen zijn, en zij raken kwaad en verontrust. Zij streven ernaar om nieuwe keuzes te maken en ontdekken de Nieuwe Werkelijkheid, maar zijn nog steeds zoekende.
Jullie, aan de andere kant, zijn bewust en jullie kunnen zien dat de verschuiving welke in ieder geïncarneerd wezen moet gebeuren is om het ego/verstand te verhuizen naar de Hart/Ziel als het centrum van hun wezen en leven op Aarde.

donderdag 23 april 2015

Het onmerkbaar in elkaar overgaan van Dimensionale Werkelijkheden - april 2015 - Steve Rother

De Orthogonale Matrix

De Groeten van Thuis, lieve mensen

Het Opruimen van de Sluier

Zo’n blijdschap vandaag. Deze dag is zo speciaal omdat, lieve mensen, dit is het nu moment in alle dimensies. Dit is het mooie deel van wat wij met jullie vandaag willen delen terwijl we je door deze reis meenemen. Zie je, lieve mensen, er gebeuren dingen op jullie planeet die zeer opwindend voor jullie zijn omdat jullie beginnen je eigen werkelijkheid te realiseren en om die positief te gebruiken om alles te scheppen dat je wilt scheppen vanaf dit punt naar voren. Dus jullie zitten op dit moment in het nu moment. Dat is perfect omdat je alleen vanaf daar toegang kunt krijgen naar het positieve, negatieve, verleden, toekomst en de hele rest ervan om jezelf op het moment echt te gronden.

Het mooie dat gebeurt en dat je wel of niet hebt gemerkt, is de ontvouwing en de schoonmaking van de sluier. Dat gebeurt op veel manieren en dat gebeurt voor ieder individueel lichtjes anders. Ieder mens zal dit op een licht andere wijze ervaren en zo moet het zijn. Jullie, ook jullie zullen dit op verschillende manier beginnen te beleven. Laten we een paar van die manieren uitleggen die het gehele collectief van de mensheid feitelijk ervaart bij het schoonmaken van de sluier.

zaterdag 4 april 2015

“Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen” Yvonne Weeber

Lieve allemaal,
Na een paar stormachtige weken na de zonsverduistering en de Equinox, volgt vandaag een vernieuwende maansverduistering in het Paasweekend.
Zoals jullie wellicht al ergens gelezen hebben is dit de derde Bloedmaan. Een bloedmaan is een volle maansverduistering, de maan is dan helemaal bedekt en kleurt dan rood, vandaar de naam bloedmaan. Deze bloedmaan is zo zeldzaam omdat er vier keer achter elkaar een volle maansverduistering is. Er staan zelfs stukken in de bijbel hierover en er is zelfs een boek over geschreven. Volgens sommige Christenen zijn deze bloed manen het teken dat de wereld zoals hij is vergaat en dat de Christus terug zal keren op aarde. Vooral omdat deze manen allemaal plaatsvinden tijdens belangrijke Joodse feestdagen, zoals vandaag tussen Goede Vrijdag en Pasen morgen. Wel bijzonder op zich. Nu geloof ik zelf er niet zo in dat de Christus terug zal keren op aarde in fysieke vorm, maar ik geloof er wel in dat het Christus bewustzijn in de mens zelf geactiveerd kan worden. Zeker in deze bijzondere periode.

De Kruisweg
Nu geloof ik wel dat de wereld zoals wij die nu kennen zal vergaan, zoals alles vergankelijk is.  De Kruisweg laat heel mooi symbolisch zien welke weg de mens gaat. De Kruisweg is het pad van het lijden. Lijden door o.a. het verleden dat we met ons mee dragen. De pijn van afgewezen zijn, niet goed genoeg, de schuld en de schaamte. Niet alleen vanuit je eigen ervaringen, maar je kan ook nog stukken vanuit je familielijn met je mee dragen. Maar ook het lijden dat we altijd ergens anders willen zijn dan we zijn. We willen altijd iets wat we op dat moment niet hebben. En hebben we het dan willen we weer iets anders, want dan is dat niet meer goed genoeg. We lijden omdat we altijd buiten onszelf zoeken naar antwoorden. We zijn niet goed genoeg, we moeten veranderen, transformeren. altijd onderweg om verlichting te bereiken. Het is nooit goed. We dragen het kruis met vallen en opstaan tot we sterven aan het verleden om opnieuw geboren te worden in het Hier en Nu. Gelukkig helpen de kosmische energieën ons om ons bewust te maken van deze Kruisweg zodat we een ander pad kunnen gaan kiezen. Je persoonlijke horoscoop zou je kunnen zien als een blauwdruk van de kruisweg die je gaat en de plek waar de maansverduistering nu valt in je horoscoop is het levensgebied waar de grootste veranderingen plaats kunnen gaan vinden in het komende half jaar.   

Totale 'bloedrode' Maansverduistering van 4 april 2015 - Manuela van der Knaap


Geschreven door: Manuela van der Knaap

In dit artikel kun je informatie lezen over het fenomeen van de derde ‘bloedrode’ Maansverduistering in de rij van vier 'bloedrode' Maansverduisteringen en inhoudelijke informatie over wat de imprint is van deze speciale totale Maansverduistering. Op 28 september 2015 is de laatste 'bloedrode' Maansverduistering van de totaal 4 'bloedrode' Maansverduisteringen die dus samenvallen met Bijbelse feestdagen.

Compilatie uit mijn astrologisch jaarartikel 2015 over dit bijzondere fenomeen:

  
'Bloedrode' Maansverduisteringen
In 2008 ontdekte de Amerikaan Mark Biltz dat er steeds Zons- en Maansverduisteringen samenvielen met Bijbelse feestdagen. *22 Dit worden Tetrades genoemd en worden gezien als bijzondere markeringsmomenten in de tijd. Deze vier Maansverduisteringen kleuren bloedrood en vallen twee achtereenvolgende jaren samen met Bijbelse feestdagen; In 2014/2015 Pasen en het Loofhuttenfeest. Dus twee in 2014 en twee in 2015. De Maansverduistering van 4 april 2015 is de 3de 'bloedrode' Maansverduistering in de rij. De laatste bloedrode Maanverduistering is op 28 september 2015. Dit is tevens een supermaan (Staat extra dicht bij de aarde en is dus extra groot zichtbaar) Deze totale 'bloedrode' Maansverduistering van september 2015 is wel zichtbaar in Nederland en Belgie. Die van april niet.

Dit zijn de meest recente ‘Tetrades’:
*1492/1493 Columbus ontdekt het continent van Amerika rond deze periode  en van daaruit is Amerika  ontstaan. De Spaanse inquisitie is bezig. De Joden worden uit Spanje verdreven.
*1949/1950 Noord-Atlantisch verdrag getekend, hier kwam de NAVO uit voort. Het eerste zelfbestuur doordat de regering van Israël hierin zitting nam.
*1967/1968 De zesdaagse oorlog tussen Israël en haar Arabische buurlanden. Het veroveren van de Gazastrook, de Sinaï, de Westelijke Jordaanoever en de Hoogten van Golan verviervoudigde het door Israël bestuurde gebied.
*2014/2015 ???  Weer een Tetrade van vier rode bloedmaansverduisteringen.


donderdag 26 maart 2015

De Opstijgende Feniks: Equinox en Verduisteringen Maart/April 2015 - Celia Fenn


Geliefde Familie van het Licht, dit is een zeer krachtige en ontzagwekkende tijd in jullie Planetaire Evolutie! Jullie zijn aan een periode begonnen van intense en dimensionale verandering dat de aard van jullie Planeet diepgaand aan het veranderen is. Met dit Equinox moment van de Lente voor het Noorden en de Herfst voor het Zuiden, wordt de energie van Vernieuwing en Regeneratie krachtig geactiveerd in de manifestatie van de Nieuwe Werkelijkheid en de Nieuwe Aarde.

De Feniks is het symbool voor deze krachtige energie van Vuur dat op de Aarde opstijgt en diens werk van Transmutatie en Transformatie doet. Vanuit het As van het Oude, wordt het Nieuwe ingezaaid en is opkomend!

De Feniks Energie is specifiek sterk met de Equinox van Maart, samen met de Zonsverduistering en de Nieuwe Maan. De Nieuwe ZonneLichtcodes worden geïnstalleerd, en een Nieuw Begin ligt klaar voor de Planeet.

Dit zal opgevolgd worden op 4 April met een Volledige Maansverduistering en Volle Maan, waar het Water element het dominanie transformationele element zal zijn. De Maan Codes zullen ingeprent worden op de Kosmische Wateren en de Wateren van de Aarde om een "Nieuwe creatie" en een "Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde" voort te brengen.

Tezelfdertijd, is er een grootse opening op de Galactische Niveaus, en de Aarde verankert niet alleen in de 6de en 7de dimensies van het Hogere Bewustzijn, maar herverbindt zich ook direct met de Galactische Leraren en Meesters van Sirius en Orion, die gereed staan om wederom de Wijsheid van Ascentie en het Hogere Bewustzijn te delen met diegenen die open zijn om deze leringen en wijsheid te ontvangen.

zondag 22 maart 2015

Vijftien Minuten Magie - Steve Rother

Her-inner je jouw Macht

Groeten van Thuis, Ik Ben de Hoeder van Tijd.

Energie Golven
Ik ben vandaag hier om jullie jullie te vertellen over wat er gaande is op deze magische planeet van jullie. Jullie veranderen alles op elk moment en het is magisch dat waar te nemen. Zoals we al gezegd hebben komt dit allemaal in een golf die zich ook terug trekt. Veel van jullie problemen komen mee met de golf van energie. Gelukkig genoeg trekt die energie zich niet compleet terug zoals oceanen doen, maar slaagt ze er in elke keer iets verder te komen als de golf binnenkomt.

Dit maakt deel uit van de nieuwe natuurwetenschap die pas betekenis krijgt zodra jullie beginnen te bevatten wat donkere energie werkelijk is. Julie staan op de drempel om meer inzichten te verkrijgen van de wereld om je heen, en al haar dimensionele niveaus. Geliefden, er vinden enkele magische dingen plaats op Aarde.

zaterdag 21 maart 2015

Kosmische update: Ready to let go? - Yvonne Weeber

Hey lieve mensen,

Jee hahaha wat een rollercoaster hebben we in gezeten! Af en toe heel lastig. De wil was groot om van alles te doen, aan te pakken en te ondernemen, maar we werden diep terug getrokken in ons lijf door middel van griepverschijnselen. Een grote clearing op alle niveau’s. Vooral de vermoeidheid was pittig en duurde heel lang. Niet voor niets natuurlijk. De kosmische energieën dagen ons uit alles letterlijk en figuurlijk alles wat ons weerhoudt ons eigen, unieke, authentieke zelf te laten zijn op te ruimen en los te laten. Verwarring, heroriëntatie, dit klopt niet meer, maar wat dan wel. Loslaten van relaties, vriendschappen, werk, oude gewoontes. We zijn toe aan de volgende stap, maar wat en hoe, met wie en waar? Het antwoord ligt diep in onszelf verborgen en komende periode is de tijd om het antwoord te mogen ontvangen.

Einde van een Cyclus
Er is afgelopen weken al heel veel geschreven over het laatste,7e, exacte vierkant tussen Pluto en Uranus, een spanningsveld wat al sinds 2012 werkzaam is. Afgelopen dinsdag was de grande finale tussen die twee. Niet dat het gelijk helemaal afgelopen is hoor! Eigenlijk is dit aspect al werkzaam vanaf de jaren 30 toen het zijn eerste vierkant maakte, met de enorme financiële crisis die er toen was. En in de jaren 60 toen Pluto en Uranus samen stonden in een krachtige conjunctie, wie weet er niet over de roerige jaren 60?!!! The love revolution, Flower Power, de hippies, make love no war. We weten allemaal hoeveel impact deze periode heeft gehad en eigenlijk ook een duidelijk aftrap is geweest van het Watermanstijdperk. Wie kent het niet, het nummer Age of Aquarius van Hair? Fantastisch! Toen waren we nog kinderen van de zon, maar in de tussentijd zijn we heel wat volwassener geworden, zeker met de gang van Saturnus door Schorpioen die ons uitdaagde om volwassen te worden in intieme relaties.Maar goed daarover een andere keer. We kunnen er dus vanuit gaan dat dit vierkant van de afgelopen jaren minstens zoveel impact zal hebben op ons, op persoonlijk en op collectief niveau.

woensdag 11 februari 2015

De Equinox (op 20 maart 2015) met een Eclips. Oh jee! - Aluna Joy Yaxk'in

We hebben gehunkerd de laatste paar weken met wat opnieuw starten en her-verbinden, wat verliezen en bevrijdingen. We vierden zoete energie overdrachten van intense energie vanaf het midden tot aan het eind van december. We hadden dit verwacht en brachten die tijd door, met een speciale groep, in het glorieuze Palenque, in Mexico op de dagen van de Godin Guadalupe. We wisten weinig in die tijd maar wel we die energie rust nodig hadden omdat er nog meer transformatie onderweg was; Veel meer!
2015 kwam binnen als een raket en ongeveer een week was die rit zo, zo goed! Toen werd ons volgende niveau van werk duidelijk. Ja… het werd gewoon dieper en meer werkelijk. We hebben alle gebieden van ons leven en ons werk weer bekeken en waar het vanaf nu naar toe gaat. Sommige zaken moesten directe worden veranderd en andere verschuivingen zullen door het jaar heen gebeuren. Het voelt als een diepe, stoffelijke, emotionele en spirituele metamorfose. Ik denk over veel zaken en concepten na waarvan ik hoop dat die zich in zijn geheel zullen manifesteren. Ik weet dat we allemaal vragen wat het volgende is en ons volgende niveau onze persoonlijke bestemming. We hebben intens de voortdurende beperking van de mensheid besproken voor onmiddellijke healing en het manifesteren van die grotere zaken waarop onze dierbare Jeshua nog steeds wacht dat we dat creëren. Het voelt alsof die dingen in ons bewustzijn beginnen uit te kristalliseren.

woensdag 4 februari 2015

Kosmisch Weerbericht - Yvonne Weeber

Lieve mensen,

De nieuwe maan van 22 januari gaf ons Kansen om een nieuwe weg in te slaan. Om situaties vanuit een hoger perspectief te gaan bekijken. De volle maan van vannacht biedt ons inzicht in innerlijke leiding..

Niet doen wat je moet doen


Mercurius

Mercurius, de planeet van communicatie, denken en overtuigingen loopt nog steeds retrograde, wat betekend dat we de energie naar binnen mogen richten. Afspraken verlopen niet goed, files, treinen die niet rijden, oude conflicten laaien weer op, het loopt in ieder geval niet lekker. Geen goede tijd dus om belangrijke papieren te tekenen of om met nieuwe info naar buiten te komen. Je kan beter nog maar even wachten en de situatie goed overdenken. Die Mercurius staat in de horoscoop conjunct het IC, dat is de basis van de horoscoop en conjunct met Vesta. Vesta is een kleine asteroïde welke gaat over focus. Dat betekend dat de focus op dit moment nog even mag blijven bij onze gedachten en overtuigingen. Wellicht hebben jullie vorige week ook heel erg ervaren dat negatieve gedachten je in de weg zaten, doe het niet goed, moet eigenlijk daar mee bezig zijn maar dan ga je toch ineens iets heel anders doen. Datgene wat je niet doet kan dan gaan vreten aan je. Negatieve gevoelens geven, waarom doe ik dat nou niet? Terwijl je gewoon rustig door gaat met dat wat je eigenlijk niet wilde doen. Dus uitstel, vertraging en tja meestal wordt je daar toch niet blijer van. Geen keuzes kunnen maken.

Astrologisch jaaroverzicht 2015 - Manuela van der Knaap

'Goddelijke' ordening


Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 

Publicatie datum: 03-02-2015

2015 belooft een jaar te worden waar de opgebouwde spanning van de afgelopen jaren eindelijk een vorm kan vinden en mogelijk doorpakt naar grote veranderingen. Met een triggermoment in maart en september met hun ‘bloedrode’ Maansverduisteringen. Collectief zullen er waarschijnlijk wel wat heftige momenten zijn. Als jij je huiswerk hebt gedaan, dan heb je losgelaten wat je niet meer diende en heb je nu je handen vrij om de stroom van de ‘Goddelijke’ ordening te volgen naar het nieuwe. Lees hierover in dit jaarartikel. Voor de bewuste mens wordt het een jaar van genieten van expressie van jezelf, stromen vanuit het hart en manifesteren met het grootste gemak. Ook onze planeet Aarde gaat energetisch door een transformatie heen. In dit artikel kun je ook lezen over de ‘bloedrode’ Maansverduisteringen van 2014/2015 en wat zij ons laten zien. Ik wens je veel leesplezier en een geweldige manifestatie van dit bijzondere jaar…
 

dinsdag 3 februari 2015

"Zal Jij Tussen de Uitverkorenen Zijn?" - Ronna Herman

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-02-2015 (Februari 2015)

Geliefde Meesters, voor velen van jullie, is het het begin van een nieuw jaar op Aarde; echter, wanneer je naar het grotere plaatje kijkt - vanuit onze waarnemingspost - is het het begin van een nieuw tijdperk, en een nieuw Gouden Tijdperk. Velen van jullie zullen protesteren, "Maar het lijkt niet op een nieuw Gouden Tijdperk". In het verleden, nam iedere nieuwe Creatie welke voortgebracht was op het aardse vlak veel inspanning, en vaak pijn, worsteling en strijd. Dat is nog steeds de modus van Creatie in vele delen van jullie wereld; echter, het hoeft niet zo te zijn. Wij hebben jullie verteld dat het Licht bezig is te scheiden van de schaduwen, en het is bijna alsof twee werelden bovenop elkaar gelegd waren, de ene over de andere. Eén wereld is gevuld met variërende gradaties van angst, haat, oordeel, hebzucht en een verlangen om de landen van de Aarde te controleren en te overwinnen, alsook een verlangen om de mensen van de Aarde te overheersen en te onderwerpen door wat voor middelen dan ook waarvan gedacht wordt dat deze noodzakelijk zijn. De miljarden prachtige jonge Zielen die verstrikt zitten in de maalstroom van deze immer-versnellende chaos zijn degenen die het meest lijden. Die wereld is vlug aan het verslechteren, terwijl een deken van alle negatieve gedachtevormen neerdaalt op deze landen en de draaikolken van haat die gecreëerd werden vergroten. Oh ja, er zijn draaikolken van duisternis, net zoals er draaikolken van Licht zijn, en het voorspelde Armageddon is zeker in deze plaatsen gearriveerd.

vrijdag 23 januari 2015

Gabriëls Vooruitzicht voor 2015 - Children of Light

Gereviseerde vertaling:

Gereviseerde vertaling van Gabriëls Vooruitzichten voor 2015Gabriël’s Overzicht van 2015 - Children of Light

Een Jaar van Helende Relaties
Overbrug de Lagere Zelf in je Hart


BERICHT VAN GABRIËL, via Ron Baker 

"Geliefden, Kinderen van het Licht, zoals je weet worden we Gabriël genoemd. En zoals altijd, zijn we zeer vreugdevol wanneer we in jullie goddelijke aanwezigheid zijn.

Wij gaan nu praten over 2015, een tijd waarin je zal helen, anders dan alles wat je eerder hebt gekend... ALS je je op deze tijd hebt voorbereid.

We noemen het een jaar van het Helen van de Dualiteit, het Overbruggen van het Lagere Zelf in je Hartruimte. Dit is een periode waarin je je hartchakra zal activeren zoals je nog niet eerder hebt gedaan. Dit is wonderbaarlijker voor je dan je je waarschijnlijk kunt voorstellen... 
een mogelijkheid, natuurlijk.

Het vermogen om
naar je hartruimte te bewegen, om te ontwaken op niveaus van liefde en licht, op niet eerder gedane niveaus, ligt nu binnen handbereik.

Wat we hiermee bedoelen is dat de energieën er zijn om je te ondersteunen bij de verschuiving 
UIT je lagere zelfbewustzijn naar het wonder van je hart, hetgeen altijd de bedoeling was. Je bent een waardevol heilig wezen en toch heb je deze ervaring van de werkelijkheid voor het grootste deel van je leven nooit gekend.

Je hebt afzondering en dualiteit gekend. Je hebt angst, verdediging en strijd gekend. Je hebt heilige fasen van het leerproces ontdekt vanuit nogal primitieve perspectieven in vergelijking met wat er mogelijk op jullie aarde
wordt.

Het is nu tijd om een stap te nemen die
in de hele geschiedenis van jullie aarde niet mogelijk is geweest voor het massale bewustzijn. Het is een tijd als geen andere. Dit zal een tijd zijn waarin je wordt uitgedaagd om veel oude waarnemingen, oude patronen, oude manieren van verwerking en waarneming van je leven los te laten. Dit zal een tijd zijn om op een ongekende wijze naar je hartruimte te verschuiven .

Wat je de afgelopen jaren hebt gedaan is de voorbereiding voor deze inwijding in je hart. Zie je, de Ziel is de bestemming en de gids op je reis.

De Ziel is door de fases van de voorafgaande wortelrassen op aarde gegaan, ter voorbereiding van de persoonlijkheid en de onderste chakra's van je lichaam, terwijl ze achter de schermen functioneerde. 

Pas nu is de Ziel zich aan het voorbereiden om een bewuste ervaring te worden. Hierbij zijn vele niveaus van ervaring betrokken. Je moet leren hoe je je lagere zelf kunt oplossen. Je moet leren hoe je de verwonding
van je lagere jezelf kunt verzorgen. Je moet uiteindelijk leren om de lessen die in elke fase van jouw ontwikkeling aanwezig zijn geweest, op te lossen.

Als je dat niet doet, zal je voortdurend verstrikt geraken in de gewaarwordingen en ervaringen van je lagere zelf... weergegeven door afscheiding, verdediging, ruzie en strijd.

OUDE MANIEREN VAN WAARNEMING

"Het leven is zo hard. Het leven is zo'n uitdaging." Dit is wat je diep van binnen
echt geloofd hebt,. "Relaties zijn zo moeilijk. Relaties zijn zoveel werk." Wat je niet hebt begrepen zijn de aanwijzingen en hulpmiddelen voor genezing en het oplossen van je lagere zelf.

Ja, inderdaad, het leven en relaties zijn moeilijk en kosten nogal wat moeite als je gevangen zit in de benadering van jouw verdediging tegen
de verdediging van iemand anders. Mijn verdediging tegen jouw verdediging. Mijn strijd tegen jouw strijd. Mijn verwonding tegen jouw verwonding.

Dit is inderdaad een strijd en uitdaging. Dit is wat je hebt gekend. Je wordt echter krachtig ondersteund om uit de beperkingen van afscheiding, verdediging en strijd
 te treden en voor de eerste keer in de geschiedenis van jullie aarde in je hartruimte te gaan.
 

Waarom? Wat gebeurt er?
Wat er
eerlijk gezegd gebeurt, is dat de trillingen en frequenties op jullie aarde verschuiven, een stijging van 7,8 Hz (eenheid) per seconde naar 13 Hz per seconde. Dit is een resonantie die het mogelijk maakt om je hartruimte te openen en weer heel actief te worden. Dit is een resonantie die de eerste echte en eerlijke ervaring van je heiligheid zal ondersteunen.

Ter voorbereiding van deze tijd hebben we jullie de voorgaande jaren verteld dat de bruggen van het Hoger Zelf werden
voorbereid om je lagere zelf chakra's te activeren en te bekrachtigen.
 
Samenvatting van 2013

Het jaar 2013 werd bijvoorbeeld het jaar om de 7de chakra (op de hoofdkruin) energetisch 
met de vorm en de samenstelling van de eerste chakra (aan de basis van de ruggengraat) te verbinden. Dit liet toe dat het hogere Goddelijke Plan zich in de fysieke wereld begon bekend te maken, in de fysieke constructies van je leven.

De 7de Straal, de Ceremoniële Orde van Magie, werd vervolgens geactiveerd in een diepere vorm van je leven. De invloed ervan bouwt balans op in de vorm en structuur van je leven. Je ziet dat deze hogere energie alleen balans kent... en ze doordringt alles
dat in angst, schaamte en oordeel wordt gehouden binnen en onderbreekt het.
Deze drie energieën houden je voornamelijk uit balans.

De vorming die nodig was om dit te begrijpen werd de afgelopen 24 jaar door middel van dit kanaal en zijn vriend
verstrekt. We gaven een vorming opdat je de wonderbaarlijke transformatie van het lagere zelf tot in je hartruimte kunt maken.

De eerste fase van deze overbrugging is de 7de chakra en de 7de Straal die je lichaam en de vorm van de aarde
doordringt om meer balans te inspireren. Angst, schaamte en oordeel hebben je in dualiteit gehouden.

Samenvatting van 2014

Dit vindt in principe plaats in de 2de chakra. Het jaar 2014 begon een overbrugging vanuit de 6e chakra te creëren, de hogere wil van de Ziel (in het derde oog van je voorhoofd)  naar de 2de chakra (beneden onder je navel). Deze energieën begonnen een zuivering van de 2de chakra en het emotionele lichaam te activeren.

Dit heb je dit jaar gekend en het was heel intens. Je hebt veel versnellingen van bezeerde emoties gehad die daar vastgehouden of opgeslagen waren. Je hebt een hele uitdaging van relaties en alle leven gehad... en zeker met elkaar.

Velen van jullie bevinden je
op vele nieuwe manieren in een diepere strijd met je voornamelijke relaties. Dit komt omdat veel ervan geleid werd door de strijd van angst, schaamte en veroordeling... een verdediging tegen de andere. Een afgescheiden wezen dat probeert een ander afgescheiden wezen te veranderen, zodat jouw gewonde gevoelens niet getriggerd zouden worden.

Je mag het
je niet realiseren, maar jullie hebben elkaar duizenden jaren lang gebruikt in een poging om angst, schaamte en oordeel van je gevoelens in de 2de chakra te ontwijken.

De energie van dualiteit komt van angst, schaamte en veroordeling gepaard met gevoelens. Zie je, alle gevoelens zijn noodzakelijk en zijn er om je te dienen. Alle gevoelens laten je toe om het leven
in het fysieke te ervaren.

Maar vanwege doorgegeven angst, schaamte en oordeel, heb je geleerd om pijn, schaamte en conflict met je gevoelens
te verbinden. Dit is NIET de waarheid in de diepste werkelijkheid.

Je hebt echter geleerd om je angst, schaamte en oordeel met één zijde van het  gevoelsspectrum te 
verbinden... over het algemeen wat je als de 'negatieve' kant van je gevoelens beschouwd.

Je hebt kracht en zwakte. Je hebt geleerd te vechten en te weerstaan door angst, schaamte en oordeel, een kant van dit spectrum, vaker wel dan niet.
Je kunt tegen het GEVOEL van machteloosheid gevochten hebben, niet begrijpend hoe het jou dient.

Het gevoel van machteloosheid wil helemaal niet zeggen dat je machteloos BENT.
Het geeft je aan dat je je machteloos VOELT. Begin je het verschil te zien?
IK BEN machteloos, zou heel verwoestend zijn als dat jouw werkelijkheid zou zijn. IK VOEL me machteloos is iets heel anders, maar omdat je
op aarde de vorming hebt gemist om het emotionele lichaam te helpen begrijpen, heb je aangenomen dat een gevoel hetzelfde is als gevangen ZIJN in de beperking van dat gevoel.

IK BEN machteloos, bijvoorbeeld, is eenvoudig niet waar. In werkelijkheid heb je de kracht om te reageren, te veranderen, nieuwe keuzes te maken, diepere oplossingen te zoeken, lief te hebben en te koesteren in plaats van te weerstaan, angst te hebben en te oordelen.

Je bent altijd krachtig en vaardig geweest... maar zonder de vorming om al je gevoelens als heilige boodschappers die jouw ervaring van het leven verruimen, te kunnen omarmen, heb je ze op diepgaande wijze
weerstaan, uit angst dat je machteloos BENT.

"Dat is wie ik ben. Dat zijn de grenzen. Dat is wat ik
ten koste van alles moet vermijden, waar ik me ten koste van alles van zal afleiden. En dit zal ik doen door al het mogelijke onder controle te houden om het gevoel te vermijden."

Dit is wat je hebt gekend en wat jou in de dualiteit heeft gehouden, gevangen in je lagere zelf en in een overlevingsaanpak van het Leven.

Wat je begint te leren is dat het heel goed mogelijk is om te koesteren en te verbinden vanuit een wijzer en diepgaander perspectief. Het kanaal houdt ervan dit wijzer perspectief van een "volwassen werkelijkheidsbeoordeling" te noemen.

We zijn het erover eens dat dit het volwassene deel van jezelf is, het wijzere deel van Jezelf dat je kunt leren activeren en bereiken, wat je zal toestaan als een bekrachtigde volwassene te gaan staan, in staat om het leven te zien via van deze diepere waarheden.

De diepere waarheid is dat een GEVOEL GEEN bedreiging is. Een gevoel is slechts een ervaring. Je moet het gevoel van machteloosheid kunnen ervaren, zodat het je zou kunnen informeren en aanmoedigen.

Zie je, als je de inspiratie van het gevoel toestaat, onthult het wat NODIG is.
Je kan dan reageren en nieuwe keuzes maken.

Dus als je als kind zegt: "Ik benader deze beperkte situatie en ik voel me machteloos.”
Zeggen wij: "O, dit is slechts het deel van je bewustzijn dat de grens heeft bereikt van wat je tot dusver bent geworden.”

"Ik voel me machteloos binnen mijn 5 jaar oude wezen om er iets aan te doen."
Nou ja, met 5 jaar ontbraken jou nog de vorming en de middelen om een reactie en oplossing te inspireren. En als Mama en Papa niet de vorming hebben gehad om te erkennen wat er gebeurde en je te begeleiden en te leren HOE op je gevoel
te reageren, begon je angst, schaamte en oordeel met je gevoel te associëren.

"Ik ben bang voor dit gevoel. Ik ben bang voor de beperkingen die met dit gevoel gepaard gaan. Ik voel me onzeker met het deze gevoelservaring. Ik schaam mezelf om dit gevoel als ongeliefd, onacceptabel en onveilig. Ik beoordeel dit gevoel als iets om te veroordelen en
ten koste van alles te vermijden! "
Dan begon je een voorzichtige, beperkte en angstige relatie met dit gevoel. Dat was het karakter van de DUALITEIT dat je weerhouden heeft om de diepere waarheden te leren kennen van wat gevoelens je te zeggen hebben, zodat je
kunt reageren en je BEHOEFTEN kunt uiten. 

"Ik MOET een aanpassing maken. Ik MOET hulp en begeleiding krijgen. Ik moet diepgaandere vorming krijgen. Ik heb een diepgaandere oplossing NODIG."

Waar je nu uit begint te ontwaken vanuit de 6de chakra naar de 2de chakra, is
de hogere wil van de Ziel, dat een ingebouwd 'weten' van diepere waarheden heeft. En het brengt meer van je onbegrepen gevoelens naar boven.

Zonder een heldere vorming zul je
je gevoelens waarschijnlijk meer tegenwerken. Deze 2de chakra, het huis van het emotionele lichaam, is ook het centrum van een-op-een relaties... dus zul je waarschijnlijk jouw strijd van gevoelens gebruikt hebben om nog meer in je relaties te vechten en weerstand te bieden.

Als een gewond kind wilde je dat je belangrijke relaties van je leven je op een of andere manier van je gevoelens 'redden'. Om de nodige aanpassingen te maken, zodat je niet de gevoelens zou voelen die jouw angst, schaamte en oordeel naar boven zouden brengen.

Wat je niet begrepen hebt is dat de andere persoon hetzelfde met jou heeft gedaan.
JIJ bent de oorzaak geweest van hun gewonde gevoelens. JIJ bent de oorzaak geweest van hun gewonde gevoelens. JIJ was degene die hun schaamte getriggerd heeft. Jij werd

verondersteld de diepere waarheden en diepere antwoorden te kennen.

Dus alles wat je gedurende je leven hebt gedaan, in deze strijd met dualiteit, is het onthullen van de BEHOEFTE aan diepere waarheden, antwoorden, hulp, ondersteuning, begeleiding en vorming
.

En omdat je niet vertrouwde dat hulp mogelijk was, omdat Mama en Papa niet wisten hoe...  heb j
e op zeer jonge leeftijd besloten te vechten, begraven, vernietigen, weg te lopen en je van je gevoelens af te leiden. Liever dan de onthulling van een BEHOEFTE te begrijpen.

Je hebt diepere vorming en wijzere perspectieven NODIG
, gereedschappen voor het oplossen van gewonde perspectieven van je lagere zelf. Je hebt op dit moment op vele forums op jullie planeet de mogelijkheden. Je wordt ook energetisch ondersteund om diepere waarheden en een diepere relatie met je gewonde emotionele lichaam
te helen en te inspireren.

Dit is van VITAAL BELANG, als je een echte beweging naar binnen in je hart
gaat maken.

Het is de overbrugging die je
in het jaar 2014 hebt voorbereid, met de 6de chakra die naar de 2de beweegt. We vonden dat deze uitleg een belangrijke herinnering was, terwijl je je dit jaar verder in het helen van de dualiteit beweegt en dieper je hartruimte overgaat.

DE OVERGANG NAAR 2015

Het jaar 2015 zal zich nu op een 3de overbrugging focussen. Dit is de verbinding van de 3de chakra (in de zonnevlecht) met de 4de chakra (hartruimte).

De 3de chakra is de energie van je persoonlijke identiteit, je relatie met jezelf.
Ze herbergt ook de lagere wil en de energieën van je lagere mentale lichaam.
Tot nu toe,
heeft het gevoel van overleven in afscheiding en verdediging ertoe geleid dat je de 3de chakra alleen gebruikte om datgene wat je nodig achtte te kenmerken, om zo de gekwetste gevoelens van de 2de chakra te vermijden.

Je lager zelf is
tot nu toe een overlevend zelf in jouw vorming en groei op aarde.
De 1ste chakra gaat over veiligheid, zekerheid en overleving, evenals een verbinding naar VORM, structuur en groepsbewustzijn (je plaats in de menigte).

Dit gevoel van veiligheid, zekerheid en overleving heeft, zonder duidelijke zorg en begeleiding om het naar de opgeloste mogelijkheid te brengen, voortdurend
de ervaring van de 2de en 3de chakra gekleurd... je niet veilig voelen, niet gekoesterd of begeleid worden, niet het gevoel hebben dat het Leven jou als individu ondersteund.

Dit was gebaseerd op beperkingen van familiestructuren en de beperking van wat je geleerd
hebt waarmee je elkaar kunt ondersteunen. Dit heeft je in angst, schaamte en oordeel vastgehouden... en nu voegen we er een gevoel van overleven aan toe.

Overleven is tot nu toe grotendeels het enige dat je in je leven hebt gekend. Wat we je aanraden, terwijl je leert deze hogere energieën toe te staan je voeden en te doen ontwaken, is om uiteindelijk de BEHOEFTEN van elke chakra aan het licht te brengen.
Het is NODIG om jezelf fysiek, emotioneel en mentaal te verzorgen.

Zorg is een aspect van het medelevende hart, de vierde chakra, dat zich nu voor je opent en ontwaakt op manieren die niet eerder mogelijk waren.
Deze nieuwe overbrugging van de 3de en 4de chakra zal het mogelijk maken jezelf fysiek, emotioneel en mentaal te koesteren, en uiteindelijk je BEHOEFTEN, die er altijd al waren, te beantwoorden
.

Wanneer je begint zorg te dragen voor jezelf, kalmeer je je lagere zelf op een nieuwe manier. Het gaat de wijzere delen van jezelf VERTROUWEN, het volwassen zelf dat steeds bewuster, bereid en ontvankelijk
wordt... wanneer je opdaagt om voor deze 3 lagere chakra’s te zorgen.

Het zal lijken alsof je
zenuwstelsel wordt heropgevoed. Jij als krachtige volwassene, hebt het vermogen om eindelijk het gezag over je eigen leven te hebben... door dieper naar BINNEN te kijken.

Tot nu toe heb je, geleid door angst, schaamte en oordeel, ter compensatie BUITEN jezelf gekeken en je zodoende afgeleid van pijn, schaamte en conflict die je binnen jezelf hebt vastgehouden. Je bent in veel opzichten als een gekwetst, eenzaam kind geweest, hopend dat iets buiten jezelf je het gevoel zou geven dat je leven zinvol was.

Wat je niet hebt begrepen is dat er NIETS buiten jezelf is dat je kan vervullen, zonder een mogelijkheid het uiterlijke te omarmen, louter als gelegenheid om jezelf te leren kennen.

Wat bedoelen we hiermee? Mensen en situaties in je leven zijn een kans om Jezelf te ERVAREN. Het maakt niet in welke situaties, JIJ bent degene die de situatie ervaart. Wat onthult de situatie over Jezelf?

Het maakt niet uit met welke andere personen je samen bent, JIJ bent degene die de relatie ervaart. Het maakt niet uit hoeveel dingen je hebt, JIJ bent degene die dingen ervaart.

Als jij geen zorg draagt voor je lagere zelf en laat zien HOE je je veilig voelt en ervaart, zul je angst, schaamte en oordeel nooit beëindigen. Je zult de dualiteit niet helen. Je zult afscheiding, verdediging, ruzie en strijd niet helen en overstijgen.

Je zult
in beperkingen verstrikt blijven, ongeacht welke energieën er om je heen zijn. Je hebt op aarde een vrije wil gekregen en toch is het voor de meesten van jullie helemaal niet vrij geweest. Het is vrij krachtig in angst, schaamte en oordeel van je lagere zelf verstrikt geweest.
 

Een vrije wil is de mogelijkheid en toestemming om eender welke keuze te maken. We hebben het er al over gehad dat je je niet veilig hebt gevoeld om keuzes te maken, behalve het vermijden van de gevoelens die je als bedreigend achtte.

ONTWAKEN VAN DE HARTPOORTEN

Deze tijd van het ontwaken van je hart en de verbinding met de 3de chakra zal een tijd van noodzakelijk mededogen en bewustwording zijn. Een tijd waarin de 7 poorten van het hart zich gaan verbinden.

De EERSTE toegangspoort van het hart is het centrum van het geweten en de bewuste keuze. Zie je dit als een BEHOEFTE? Je MOET bewuste keuzes maken om jezelf fysiek, emotioneel en mentaal te verzorgen. JE HEBT een geweten NODIG, wat een ontwikkelde gevoeligheid voor de invloed van je keuzes is.

Je MOET je een geweten ontwikkelen over de invloed van je eigen keuzes naar Jezelf als startpunt. Je wist grotendeels niet hoe je jezelf met compassie en zorg moet behandelen... in de plaats daarvan koos je er veel vaker voor om naar buiten jezelf te kijken, op zoek naar steun en aanvaarding.

Als je vaker buiten jezelf kijkt, in de hoop dat werk, relatie, geld en dingen je leven zinvol maken, heb je in sommige opzichten Jezelf de laagste prioriteit gemaakt.
Je MOET
deze eerste toegangspoort van je hart toestaan zich met het Zelf te overbruggen, en bewuste keuzes maken om te reageren en zorg te dragen.

Er zijn vele lagen van bewuste keuzes voorbij dit, maar wij geloven dat die lagen duidelijker zullen worden als je begint met bewuste keuzes te maken op dit eerste niveau, de behoeften van je lagere zelf beantwoordt, om een ruimte te creëren zodat diepere waarheden aan de oppervlakte kunnen komen.

De autoriteit worden die voor jou Zelf zorgt, bereid te zijn om te antwoorden op alles wat je ontdekt, is wat je
wilde dat Mama en Papa konden. Maar tot deze tijd op jullie aarde, wisten ze niet hoe. Er was geen voorbeeld voor.

Wanneer het hart
in deze tijd op ongekende wijze begint te ontwaken, zal het degenen onder jullie die zich op een diepere reactie, medeleven en bereidwilligheid voorbereid hebben, aanmoedigen.
 

De TWEEDE toegangspoort van het hart is het centrum van de VERBINDING. Wanneer je geen innerlijke verbinding met jezelf hebt, heb je in plaats daarvan, als vervanging of alternatief, ervoor gekozen om je aan symbolen in je leven vast te hechten. Dit zal je nooit dienen.

Wanneer je innerlijk niet met jezelf geaard bent, heb je
vanaf heel jongs af aan uitwendig naar Mama en Papa gekeken als de "bron" van je begeleiding, koestering, veiligheid en geruststelling.

Toen zij het niet wisten en je geen alternatief had, begon je buiten jezelf
naar vervanging te zoeken... zeker niet begrijpend dat ze je een verbinding met Jezelf geleerd zouden willen hebben... en niet in de illusie te blijven dat ze zo lang de bron zouden zijn.

Dus toen je tenslotte op zoek ging buiten jezelf, maakte je deze vervangingen de bron van bevrediging... niet begrijpend dat er veel meer voldoening gevende dieptes mogelijk waren. In plaats daarvan bleef je gericht naar de buitenkant... andere mensen, banen, relaties, dingen.

De tweede poort zal je aanmoedigen om te ontwaken en te evalueren, om te antwoorden op de BEHOEFTE aan verbinding... eerst met Jezelf. Dit heb je nodig om met het verstandige deel van Jezelf op te dagen dat ervoor kiest om fysiek, emotioneel en mentaal voor je te zorgen... en aan dit lagere zelf laat zien hoe het zich
innerlijk met je moet VERBINDEN.

Alleen als je leert om je vollediger met je Zelf en je eigen ervaring en gevoelens te verbinden, kan je je echt met iets buiten jezelf verbinden. De meesten van jullie hebben geworsteld met de beperkingen van je relaties. Dat komt eenvoudig omdat je geen verbinding in je relaties hebt gekend.

Hoe kun je als je niet echt met Jezelf
verbonden bent, een verbinding met een ander aangaan? Wat er in de plaats daarvan meestal heeft plaatsgevonden is een gewonde aanhankelijkheid aan anderen in je leven, op zoek naar geruststelling als een gewond kind. Dit is heel begrijpelijk en er is geen schaamte of oordeel nodig over wat er GEWEEST is...
 

Zorg dragen voor wat je ontdekt is de oplossing!
Leren om je met je Zelf
te verbinden is de basis van alle dingen in je leven. Als je met je Zelf, je eigen waarheid en keuzes verbonden BENT, kun je vervolgens uitreiken naar verbinding met het Leven om je heen ... met elkaar. Je zult begrijpen dat je altijd een heilig persoon zal zijn, deelnemend, inspirerend en verbindend, zelfs elkaar helpend in het zorg dragen.

Maar niemand buiten jou zal ooit de "bron" van deze dingen
zijn. Die dingen buiten jou zijn slechts mogelijkheden voor je om het leven te ERVAREN. Niets meer en niets minder.

Zonder een verbinding met Jezelf en je eigen ervaring kun je gaan zien waarom er zo’n
onvervuld gat is in wat je tot dusver hebt gekend... verwarring, afscheiding en eenzaamheid.

Meestal hebben jullie elkaar als bezeerde kinderen
vastgehouden in angst, schaamte en oordeel, op zoek naar Mama en Papa die de bron van voldoening zijn, … anderen de schuld gegeven en hen verantwoordelijk gehouden voor wat je miste.
De diepere waarheid is dat je datgene veroordeelde wat je niet kon redden van je gewonde gevoelens... pijn, schaamte en conflict. Zie je hoe elke laag je terugbrengt naar de verstrikking met je lagere zelf zonder het mededogen van je hart? 

Zo kun je nooit liefde leren kennen...
Je hart is altijd met liefd
e verbonden geweest, maar heel vaak ben je alleen in staat geweest om tot aan de grens van je comfortzone lief te hebben. Alles wat jouw overlevingsgevoel triggerde, via gewonde gevoelens die je niet wilde voelen... haalde jou uit jouw vermogen om lief te hebben.

Wanneer je je hartruimte opent en gaat verkennen en leert wat er mogelijk is door je eigen keuzes, je eigen zorg en je eigen verbinding met Jezelf, je zult heel verrast en sterker worden!
De DERDE poort die hier van belang is, is de poort die toegang heeft tot WIL en PASSIE voor het Leven.

Je hebt grotendeels geen echte hartstochtelijke relatie met het Leven gekend. Je bent misschien hartstochtelijk toegewijd geweest aan je agenda’s, je compensaties, succes in voldoening, afleiding of iets dat je geholpen heeft om je uit je angst, schaamte en oordeel te bewegen... maar dat is geen passie voor het Leven. Het is een passie ter compensatie van wat er ontbreekt.

De lagere wil van de 3de chakra heeft de leiding gehad om te proberen
achterhalen wat er nodig is om pijn, schaamte en conflict te vermijden. Hoe je de gevoelens die je angstig maken vermijdt. Hoe iets van buiten jezelf pijn, schaamte en angst kan wegnemen.

Dit zal je nooit toestaan om vrede en vervulling te vinden.
De lagere wil heeft
binnen een beperkte vorming gedaan wat het het beste kende, ... zoals een gekwetst kind, niet vertrouwend dat er echte oplossingen zijn, heeft het zijn best gedaan via gehechtheid en compensatie.

Als je echter bewuste keuzes maakt om voor jezelf te zorgen, om mededogen, begrip en vergeving
te hebben voor Jezelf en je leerproces, zul je een diepere verbinding met je Zelf en je gevoelens, waarheden en prioriteiten creëren... je zult beginnen met het ontwikkelen van een duidelijkere visie voor je leven.

Dan zul je je veiliger voelen. En vanuit dit zorgzaam gevoel van de volwassene die de leiding neemt over het gewonde lagere zelf
, kun je veel diepere PASSIE en WIL voor je Leven inspireren. Dit is wat er in het jaar 2015 mogelijk wordt .

Natuurlijk zal je aan de andere twee overbruggingen
blijven bouwen... van de 7de chakra naar naar de 1ste, om een diepere balans in de vormen en constructies van je leven te INSPIREREN. De 6de chakra en de hogere wil van de Ziel, een poging om het gewonde emotionele lichaam voor te bereiden met de diepere waarheden dat alle gevoelens er zijn om je te dienen, om zo de behoeften te OPENBAREN die je goed zullen uitrusten.

Dan is de 3de chakra in staat om de wil te bevrijden, om zich te kunnen richten naar keuzes en perspectieven die je aansporen om naar een Leven met PASSIE te bewegen, hetgeen je altijd hebt gemist... een passie om in het Leven te investeren en gebruik te maken van de kans van het Leven om te groeien, leren en verdiepen.

Dit alles is de intimiteit van het Leven die zal komen wanneer je je hartruimte meer opent en de Volwassene wordt die bekrachtigd en ontvankelijk, meelevend en duidelijker is.

Dit is het overzicht van de mogelijkheden van 2015. Je zult waarschijnlijk heel wat energiebewegingen in deze gebieden ervaren... want het licht moet door het pantser van je verdediging
branden. Tot nu toe heb je het energetisch pantser gecreëerd om je binnen de beperkingen van je vorming te beschermen.

Je hebt steeds meer pantsering opgebouwd, energetische bewapening om je te beschermen tegen nog meer pijn, schaamte en conflict. Je wist nauwelijks dat je jezelf eigenlijk van je eigen hartruimte en hogere vermogens aan het afscheiden was.

En je hebt niets ontweken... maar wel een aantal zeer krachtige lessen geleerd.
 

Laatste Overweging

Gaandeweg zijn het natuurlijk allemaal geschenken geweest. We wijzen alleen maar op de gewonde delen van de reis. Er zijn liefdevolle dieptes van onderzoek en lering voor elk van jullie geweest, op je eigen niveau en vermogen.

En toch willen we een duidelijk beeld van het pad naar je hartruimte
beschrijven, die zich in deze periode op ongekende wijze voor je opent. Om ervoor te zorgen dat het pad duidelijk is en zich opent, moet je het brandende het licht van de hogere centra in de geconditioneerde dichtheid van de lagere centra, kunnen verduren.

Dit zal druk creëren en wanneer je de gebruikelijke verdediging en overlevingsprogrammering van het lagere zelf triggert, zul je verschillende niveaus van weerstand ervaren. Pijn is een symptoom van energetische weerstand.

In de loop der jaren hebben we tal van gereedschappen geleverd voor het hanteren van al deze dingen. Het kanaal is nu verantwoordelijk voor de verspreiding van deze gereedschappen en informatie, en benaderingen van het Leven, die je zullen toestaan je lagere zelf meer en meer op te lossen.

We hebben verteld dat de Ziel de bestemming en de gids van deze reis is.

De toegang tot de ziel ontstaat in je hartruimte via de overbrugging van de 3de naar de 4de chakra.

Dit zal
in 2015 voor sommigen meer plaatsvinden dan voor anderen, afhankelijk van hoe klaar en voorbereid je bent in deze groeifase.

De Ziel zal beginnen door te sijpelen, wanneer het licht van je genezen lagere zelf het toelaat... Wij raden je aan om in deze tijd van ongekende gelegenheid steeds meer voor je Zelf op te dagen en de onthulling van je behoefte voor duidelijke richtlijnen en zorgzame hulp te erkennen. Kijk naar gebieden waar hulpmiddelen en
bewustzijnsniveaus zijn die met je kunnen samenwerken...

Je bent allesbehalve alleen op deze reis. In je lagere, afgescheiden zelf heb je meestal verkeerd waargenomen dat je alleen en niet ondersteund
bent. Dit is een tijd waar veel nieuwe kansen zullen ontwaken. Zoals altijd is datgene wat plaatsvindt volledig afhankelijk van jouw keuzes en bereidheid.

Wij hebben je aanwijzingen gegeven en je geïnspireerd met een aantal ongekende mogelijkheden. En nu geven we je terug aan je Zelf. Doe zoals je wilt. Verzorg jezelf fysiek, emotioneel en mentaal en kijk naar je hartruimte. Adem met je hartruimte wanneer je de druk van de energie
ën voelt die pogen om hier te ontwaken.

Dit is wat mogelijk is als basis om te begrijpen van wat er
in 2015 zal plaatsvinden.

Voor degenen onder jullie die het innerlijke werk gedaan
hebben en de lagen die we beschreven hebben verzorgd en opgelost hebben, zal dit een wonderbaarlijke tijd zijn... in staat om intiem, koesterend en medelevend in je leven te worden ... beginnend met Jezelf... op een manier die je nooit hebt gekend.

Dit zijn enkele lagen van wat je
in 2015 kunt verwachten. We hebben het jaar traditioneel in drie delen van vier maanden verdeeld. We hebben je drie toegangspoorten gegeven die je tijd, energie en aandacht zullen nodig hebben.

We stellen voor dat deze drie toegangspoorten, die het
lagere zelf overbruggen, gelijk zijn aan de verdeling die je gewend bent te ontvangen, om de 3de chakra en je relatie met Jezelf te helen.
Als je het Volwassen zelf in je hart toestaat om je lagere zelf door de drie poorten te begeleiden, heb je het goed gedaan.

Evalueer de BEWUSTE KEUZES die je moet maken, die je in de eerste vier maanden
goed voorbereiden. Beweeg je in de tweede vier maanden naar een koesterende VERBINDING met je Zelf en je gevoelens. Als je dat doet, zul je de laatste vier maanden een PASSIE en WIL voor het Leven opwekken die tot op heden niet eerder mogelijk is geweest...

Dit zijn de elementen die nodig zijn om de dualiteit te helen, terwijl je het lagere zelf met de hartruimte
verbindt. “Terwijl we vreugdevol vertrekken, vragen we jullie niet te vergeten elkaar lief te hebben.”

- Gabriël

Revisie vertaling: U. Mertens