woensdag 10 september 2014

Jullie Liefde is NU Nodig! - Patricia Cota-Robles

Door Patricia Cota-Robles  

www.eraofpeace.org     
                 
7 september 2014   

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

(de video heet: HET BEWUSTIJN DOEN OMHOOG GAAN) 
https://www.youtube.com/watch?v=WtdFwmoGPtk 
(If this link does not work please copy and paste it into your browser)

Sedert het begin van 2014 is de Aarde en alle leven dat op haar evolueert door een geïntensiveerd zuiveringsproces gegaan. Van buitenaf gezien houdt dit danig huis in ieder deel van de wereldbol. Deze reiniging beïnvloedt ieder van ons individueel in onze persoonlijke levens en die beïnvloedt ook collectief de gehele Familie van de Mensheid, omdat wij Een zijn en er geen apartheid/scheiding is. Als we het nieuws aanzetten of bekijken wat er gebeurt via de beschikbare media, lijkt het dat er geen enige logica zit in de dingen die er gebeuren, maar dat is niet waar. 

Wij zitten midden in de grootste verschuiving van bewustzijn die ooit is ondernomen in welk  stelsel van werelden ook. Maar om deze verschuiving/verandering te voltooien, die ontworpen is om uiteindelijk elke man, vrouw en kind op Aarde naar een verlichte staat van Christus Bewustzijn terug te brengen, moeten we de verouderde menselijke mis-creaties uit de oude Aarde transmuteren, deze veroorzaken nog steeds ongelooflijk pijn en lijden voor de massa’s van de mensheid. Deze informatie kan misschien onwennig zijn voor jullie, maar iedere aparte mens op Aarde is zich duidelijk bewust van deze intense Waarheid, via de Goddelijkheid van zijn of haar IK BEN Aanwezigheid. In feite hebben wij ons ALLEMAAL al levens-lang voorbereid voor dit moment. Om die Waarheid te bevestigen, neem je die informatie naar de Goddelijkheid van je Hart en vraag aan je God Zelf om jouw deel te onthullen in dit vitaal belangrijk facet van het Goddelijke Plan. De reden waarom deze informatie op dit kritieke moment nu naar je bewustzijn wordt gebracht is omdat JULLIE LIEFDE NU NODIG IS !

Kosmisch weerbericht “Overgave" - September 2014 - Yvonne Weeber

Hey lieve mensen,
Afgelopen periode kan er een zijn geweest van vermoeidheid, het even niet meer weten en je zelf af te vragen wat is het nou wat ik werkelijk wil. Veel dromen, des illusie, weerstand en verloren passie. Maar ook een gevoel van eenheid, Zijn en grote liefde ervaren hebben. De energie van deze supermoon is er een van grote healing en loslaten wat je niet meer dient.

Intens loslaten
Afgelopen periode was er een van intens loslaten. Met Saturnus conjunct  Mars in het transformerende teken Schorpioen, werden we geconfronteerd met macht en onmacht, diepe verliezen en beperking in onze scheppingskracht. Schorpioen is het teken van destructie en of transformatie. Wanneer het kleine ikje aan het woord is, ontstaan er macht en onmacht situaties. Mars staat voor je persoonlijke drijfveren, Ik wil en de kracht om te doen, niet goedschiks dan maar kwaadschiks of we gaan pushen, vaak vanuit gebrek aan vertrouwen. Pluto is de overtreffende trap van Mars en staat voor acceptatie van dat wat er is en Niet mijn wil maar uw wil geschiede. Vertrouwen dat het leven je geeft wat er bij je hoort en neemt wat er niet meer bij je hoort en waardoor je verder kan groeien. Transformatie is mogelijk wanneer we de macht en onmacht situaties herkennen als Ik wil, je persoonlijke drijfveer met als basis onbewustZijn,  waardoor we ons bewust kunnen worden en de macht en onmacht situaties los kunnen laten en in overgave kunnen gaan naar niet mijn wil maar uw wil geschiede. 

Innerlijke strijd
Dat kan intense innerlijke strijd geven. Venus de planeet van de persoonlijke liefde en verlangen staat tegenover Neptunus, niet uitgekristalliseerd, de planeet van illusie en projectie. We verlangen of begeren een object, een plan, welke door Mars vormgegeven wil worden. Als dat gepaard gaat met macht en onmacht is ons kleine ikje in het spel, dan creëren we illusies en projecteren we het wel niet slagen ervan naar de buitenwereld. We leggen de verantwoordelijkheid buiten onszelf. Als we de illusies kunnen doorzien en de projecties terug kunnen nemen is Neptunus, de overtreffende trap van Venus, namelijk onvoorwaardelijke liefde en gaan voor het hoogste goed voor allen. We worden dienstbaar aan het grote geheel wanneer we doen wat uw wil geschiede.

dinsdag 2 september 2014

De Illusie van Angst - September 2014 - Ronna Herman

Aartsengel Michael


Doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2014 (September 2014)
Geliefde meesters, zullen jullie gedurende een moment met mij pauzeren en de inventaris opnemen van jullie recente prestaties, en wat voor jullie als een nederlaag of een mislukking mag schijnen te zijn? Ik zou graag voor jullie willen om nauwkeuriger te kijken en tot een beter begrip te komen als tot waar de initiatie en de ascentie processen helemaal over gaan. Jullie krijgen een duidelijker beeld van de werkingen van de kosmische wet en de pracht en ingewikkeldheid van ons Sub-universum als de sluier van vergeetachtigheid opgetild is en jullie in beginnen te tappen op de wijsheid van jullie Hogere Zelf en Superbewuste denkvermogen. Echter, jullie hebben nog steeds twijfels en zijn verward wanneer jullie geconfronteerd worden met enige van jullie oude angsten en emoties.
De gehele mensheid, zonder uitzondering, gaat met grote sprongen vooruit, ja, zelfs diegenen die klem of in de knoei lijken te zitten in het slachtofferschap, en de karmische wisselwerking van oorzaak en gevolg, het drama van goed en kwaad of het dualiteit/polariteit bewustzijn. Diep binnenin ieder gevoelhebbend Wezen is er een onbehagen, een hunkering, een gevoel dat veranderingen gemaakt moeten worden, dat zij niet door kunnen gaan in dezelfde oude pijnlijke patronen van het bestaan. Zoals jullie waarnemen, zullen sommigen kiezen om het fysieke voertuig te ontruimen, terugkerend naar de geestelijke vorm om een gemakkelijkere, vriendelijkere tijd af te wachten om terug te keren en de reis van de fysieke expressie voort te zetten. Anderen worden stoutmoedig als zij in/naar het onbekende uitreiken en ontdekken dat wij daar wachten om hen te helpen, en dus beginnen zij te hopen en te dromen terwijl zij de controle van hun bestemming nemen.
Net zoals jullie alle negatieve herinneringen en energieën binnenin jullie fysieke/etherische, mentale en emotionele structuur moeten her/erkennen, opruimen en loslaten, aldus is het ook met jullie Moeder Aarde. Dit is de bron van het"vernietigingsproces" dat jullie allemaal zozeer vrezen, maar het hoeft niet zo radicaal catastrofaal te zijn als dat voorspeld werd en zoals jullie ertoe geleid werden om te geloven. Het is waar, alles dat niet in harmonie is met de hogere frequentietrillingen van het Nieuwe Tijdperk moet getransmuteerd, getransformeerd of opgetild worden; nochtans, kan dat bereikt worden door bewust te worden van de kernovertuigingen welke niet resoneren met het meer ijle hogere vierde en vijfde dimensionale besef van de toekomst. Zoals jullie bewust zijn, streeft jullie Moeder Aarde er ook naar om een hoger niveau van God-bewustzijn te verkrijgen. Om dit aldus te doen, moet zij de negatieve stroom van kernherinneringen binnenin het astrale gebied/haar auragebied opruimen, de maalstroom van de negatieve massale bewustzijnsovertuigingen van de mensheid van vele voorbije eeuwen. Dit is waar velen jullie moeilijkheden hebben. Jullie zijn nog niet in staat om te onderscheiden welke jullie eigen kernovertuigingen zijn in plaats van deze gecreëerde door de vele verschillende rassen, culturen en religies gedurende de vele verstreken eeuwen.