woensdag 29 januari 2014

2014 Een nieuw begin - Manuela van der Knaap

Astrologisch jaarartikel voor 2014

Geschreven door Manuela van der Knaap

Dit is een uitgave van Adviesbureau Manuela van der Knaap 0252-521882 www.inzichten.com

Het lijkt erop dat 2014 een groot transitiejaar gaat worden voor de mensheid. Het monetaire financiële systeem begint zeer waarschijnlijk nu te transformeren naar een systeem dat de mensheid dient. De onderste steen komt boven. Tegelijk maakt ons bewustzijn een enorme stap in haar ontwikkeling en wordt van ons gevraagd om onze passie te gaan leven en het eenheidsbewustzijn te gaan verkennen en te laten ontstaan. Lees in dit artikel hoe je op een stabiele manier door deze veranderingen heen kunt bewegen; het innerlijke proces, de wisselwerking tussen het innerlijk en de wereld en de processen in de wereld om je heen.

Het astrologisch jaarartikel is wat later dan je van mij gewend bent. Ook in mijn leven is er veel gaande en er wilden eerst andere zaken geregeld worden. Dit jaar duid ik toch weer de horoscoop van 1 januari in plaats van de zonnewende. Dit, omdat wij in de wereld met elkaar de afspraak hebben gemaakt dat dan ons nieuwe jaar begint. De winterzonnewende beschrijft vooral de informatie die in onze binnenwereld wordt ervaren. (voetnoot*5)

Wat vind je in dit artikel

Dit astrologisch jaarartikel geeft vooral de informatie en het inzicht hoe je kunt omgaan met situaties van macht en onmacht in 2014. Er wordt beschreven wat de trends en ontwikkelingen zullen zijn en je krijgt inzicht in de innerlijke processen. Deze tekst kan het beste worden gelezen vanuit het hart, niet alles zal met het verstand alleen te begrijpen zijn, dus probeer te voelen, ervaren wat de tekst voor je doet. Energetisch helpt deze tekst je door de controle heen naar de nieuwe energie toe. Het artikel geeft je ook inzicht in de basis achter de enorme veranderingen van ons financiële stelsel met interessante YouTube filmpjes en links. Je vindt vier niveaus verdeeld in hoofdstukken in dit jaarartikel; 1.Innerlijke ervaringen in 2014.  2.Wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld in 2014. 3. In de wereld, het collectief in 2014 en 4. Conclusie.

donderdag 23 januari 2014

Roerloze Tijd - januari 2014 - Steve Rother

De polariteitverandering van de zon / 19 januari 2014

Geliefden, gegroet.

Ik ben eM en ik ben hier omdat jullie de planeet hebben veranderd. Jullie hebben elk afzonderlijk deel ervan veranderd en jullie beginnen nu te wennen aan een nieuwe wereld. Dat is besliste niet gemakkelijk en daarom willen wij jullie vertellen wat je te wachten staat, want dat is het mooie van waar jullie nu middenin zitten

De Hoeder heeft gesproken over deze verandering in de polariteit van jullie zon, maar de zon is niet de enige die van polariteit verandert. De Aarde is ook al meerdere keren veranderd. Waarom zou iets überhaupt de polariteit veranderen?
Welnu, geliefden, de simpele reden is dat het allemaal om balans gaat.

Het polariteitsveld of dualiteit, waarmee jullie in deze derde dimensie werkten, heeft alles afgescheiden, waardoor jullie met je percepties moesten leren omgaan. Jullie scheppen het moment van ontwaken. Thans zijn er veel meer mogelijkheden voorhanden op nieuwe manieren, en dit is wat wij jullie vandaag  willen zeggen omdat het al begonnen is.

Weet je, het eerst jaar van deze transitie had alles te maken met wennen; het ging er om de nieuwe macht te leren begrijpen. Nu staat zelfs de werking van de kosmos achter jullie. De polariteitverandering van de zon projecteert een enorm magnetisch veld. Nee, het is niet sterk; het is enorm. Het bedekt de kosmos met wat jullie een zwak (en wij noemen het subtiele) energie veld noemen dat alles doordringt.

Welnu, dat is hoe wij alles beheersen. Wij gebruiken effectief het collectieve ‘wij’, omdat jullie er ook deel van uitmaken. Wij beheersen het Universum met deze subtiele magnetische velden. Dat gebruikten jullie ook als je healing op afstand deed, of wanneer je mensen je licht & liefde stuurde. Je stuurde je magnetische golven uit opdat anderen zich er in konden koesteren en de energie konden voelen.

woensdag 22 januari 2014

RITE VOOR OVERGANG NAAR EEN WERKELIJKHEID IN DE 5e DIMENSIE - Ronna Herman

Doorgegeven via Ronna Herman
Geliefde meesters, jullie zijn nu je onvervalste, authentieke Zelf aan het worden door het proces van ascensie, dat gepaard gaat met steeds groter wordende cycli van Zielegroei.
Jullie Overziel-Hoger Zelf spoort jullie voortdurend aan verder en hoger, het Licht van complexere en krachtigere velden van bewustzijn in te gaan.
De kwaliteit van jullie levenservaring wordt van moment tot moment bepaald door de frequentie van jullie gedachten.
De hoeveelheid energie die jullie in een gedachte stoppen, en de herhaling van de gedachte, bepalen hoe snel een gedachtepatroon zich zal manifesteren, en hoe het jullie in je huidige werkelijkheid zal beïnvloeden.
Jullie zenden je gedachtevormen naar buiten uit in het patroon van een oneindigheidsteken (lemniscaat), en buiten jullie verenigen ze zich met compatibele energetische bewustzijnsvelden –
een specifiek niveau van de energie van het massabewustzijn binnen het subdimensionale hologram van leven waarin jullie op dit moment bestaan.
De frequenties van angst en negativiteit zijn zeer krachtig in de derde/vierde-dimensionale stroom van massabewustzijn.
De negatieve emoties die in een gegeven situatie het sterkst zijn zullen constant op verschillende manieren aan jullie gepresenteerd worden, totdat jullie de disharmonische energie transmuteren naar hoger vibrerende Lichtpatronen.
Naarmate steeds meer van jullie oude werkelijkheid vervaagt en jullie je dieper in onbekend terrein begeven, moeten jullie leren om erop te vertrouwen en erin te geloven dat de toekomst zich perfect aan het ontvouwen is, ongeacht hoe chaotisch en ontwricht het soms kan lijken.

maandag 13 januari 2014

Fukushima wereldmeditatie - donderdag 16 januari 2014 om 20u30 tot 21u40

Lieve mensen, donderdagavond 16 januari 2014 wordt het 2e deel van de globale Fukushima meditatie gehouden. Vele duizenden Nieuwe Aarde mensen zullen afgestemd zijn, in co-creatie met de walvissen, dolfijnen, natuurwezens, engelen en meesters om de nucleaire vortex in Japan te harmoniseren. Op 9 januari 2014 werd er een 9d kristalformatie geactiveerd in het hart van Fukushima waarin de Akasha velden m.b.t. Fukushima werden geactiveerd. Hierdoor ontstaat er een weg tot neutralisatie en immuniteit op Aarde zodat wij door de energie kunnen blijven bewegen en ademen. Je zult zien dat door de nieuwe lichtvelden en gerichte focus de vergiftiging vanzelf transformeert.

Op 16 januari 2014 wordt de 2e meditatie gehouden van 20:30 tot 21:40 uur om een brug te slaan tussen de nucleaire vortex en de zetel van onze fysieke lichamen. Onze lichaamsgeometrie wordt aangepast zodat we als mensheid een keuze maken voor immuniteit en vrijheid. Je zult merken dat je lichaam gedurende de avond op een totaal andere wijze vrij gaat voelen, alsof je los komt van een dominant veld die er voorzorgt dat je je lichaam niet echt inkwam. Op donderdagavond gaat we een diepe geometrische afstemming neerzetten vanuit het lichaam waarin het lichaam kiest voor haar essentie. Van 20:30 tot 21:15 zullen we ons loskoppelen van de negatieve straling van de reactoren en van 21:15 tot 21:40 zal het nieuwe Sirische 6d geometrische lichaam samen gaan lopen met onze keuzes als mens. De siriers maken een 6-d geometrisch lichaam aan die ten aller tijden functioneert vanuit de essentie van het lichaam, zodat je er ook echt in kunt. De fukushima geometrie kan dit niet langer bewust en/of onbewust weerhouden.
Ik wil iedereen vragen om af te stemmen en dit wederom door te sturen aan zoveel mogelijk mensen, als het voor jou zo voelt.


Laten we samen een ongelooflijke bewustzijnsverschuiving binnen en buiten onszelf teweeg brengen. Wij zijn de bewustzijnswezens die keuzes kunnen en mogen maken over onze geliefde thuisplaneet, Moeder Aarde. De radiatie matrix mag haar samen komen met haar diepe zelfgenezende vermogen, die vanuit onze lichamen voort zal vloeien.


Nanco Immanuël
Galactic Heart Centre
www.galactic-heart-centre.com

zondag 12 januari 2014

Boodschap voor het Nieuwe Jaar - Antera

Aartsengel Metatron

29 December 2013 / Antera en Omaran

Ik groet jullie, dit is Metatron, Heer van het Licht! Goedgunstig breng ik het Goddelijke Licht voort vanuit de Bron van dit Universum en richt mijn aandacht op deze prachtige planeet en alle levensvormen daarop. Door mijn groet breng ik: naar iedere deelnemer op deze planeet; naar ieder menselijk wezen, dat instemde om hier aanwezig te zijn en deze monumentale tijd te ervaren, de hoogste en meest prachtige stromen van de Schepper!
Jullie, die nu op de planeet zijn, wisten absoluut zeker, dat dit een zeer uitdagende tijd, om in te leven zou zijn en om in de fysicaliteit te vertoeven! Dit is inderdaad uitgekomen, en dus geen verrassingen! De enige verrassing die wij zien, is dat deze overgangstijd buitengewoon soepel geweest is! Vergeleken met wat er had kunnen gebeuren; vergeleken met de ongeregeldheden en andere desastreuze vormen van verandering, die hadden kunnen gebeuren, zien wij een soepele overgang, voor de planeet en alle bewoners!

Dit jaar is een jaar van aanpassing geweest. Tweeduizend dertien is het jaar - na de enorme grote invoering van energieën – geweest; het jaar van het aanpassen van de energie van de planeet, betreffende alles; betreffende alle dimensies. En het jaar dat alle Lichtwerkers aanpassingen in hun levens moesten maken om deze stroom te assimileren. 

beloofd een tweede jaar van aanpassing te zijn. En aan het einde van Tweeduizend veertien hopen wij dat de aanpassingen gemaakt zullen zijn en de nieuwe wereld - zoals jullie deze gevisualiseerd hebben - veel dichter bij de vervulling zal zijn.
In elk van jullie levens, als Lichtwerkers, moesten jullie ‘het bord zogezegd schoonmaken’. Jullie hebben er behoefte aan om enige veranderingen te maken om het oude los te laten, om gebieden van jullie levens aan te kunnen; gebieden die niet uitgelijnd waren met de nieuwe manier van leven op de planeet. En dit heeft voor velen enige verstoring veroorzaakt.

Daarbovenop, duwen ‘de pas ontwaakte zielen’ hun weg voorwaarts, en proberen om binnenweggetjes te nemen, gelovend dat zij veel ontwikkeling in een zeer korte tijdsperiode kunnen doen, zonder te beseffen dat het proces van evolutie en ontwikkeling ‘een stap-na-stap proces’ is, dat volbracht moet worden zonder binnenweggetjes. En deze pas ontwaakte wezens op de planeet, duwen zelfs meer tegen de Lichtwerkers aan. 

Vele Lichtwerkers hebben zich teruggetrokken uit hun - naar buiten gericht - Lichtwerk, aldus mogen zij deze aanpassingen in hun levens maken en later doorgaan, zodoende kunnen zij in een hoger pad verder gaan, nadat zij de nodige aanpassingen gemaakt hebben. Maar wij zijn zeer dankbaar om te merken  dat een klein percentage van de Lichtwerkers doorgegaan zijn met hun werk, doorgegaan zijn met hun dienstverlening. Wij zijn deze kleine groep zeer dankbaar, omdat zij het voor deze planeet - en de mensheid - mogelijk gemaakt hebben om op een redelijk soepel pad door te gaan. Wij zijn zo dankbaar voor diegenen, die met hun dienstverlening doorgaan, die doorgaan om de planeet en de mensheid als een hoge prioriteit te houden, in deze overgangstijd!
Wij doen een beroep op al diegenen die gepauzeerd hebben of zich teruggetrokken hebben uit hun dienstverlenend werk om er wederom mee voorwaarts te gaan en de paar die doorgingen te helpen. Onze oproep is om weer naar voren te komen, om door te gaan met het werk, want het is nog niet voorbij!

zaterdag 11 januari 2014

Fukushima: De wereldwijde keuze voor de belichaming van vrijheid - Nanco Immanuël

Op 11 maart 2011 gaven 3 van de 6 kernreactoren in Fukushima, Japan het op. Na een krachtige tsunami werd de nucleaire installatie getroffen.
Na Hiroshima in 1945 is het wederom Japan die het basisfundament is van een nucleaire ramp. Om dit multidimensionale gebeuren meer te begrijpen dienen we te voelen en begrijpen welk deelaspect Japan in onszelf vertegenwoordigd. Japan symboliseert ons innerlijke vrouwelijke energieveld dat weer in verbinding staat met de Bron. Wanneer de Bron-verbinding weer gevoeld wordt en deel wordt van de dagelijkse realiteit kan er een krachtige basis neergezet worden waarin we de 4e dimensie, de dimensie van het hart, een lichaam bieden. Japan zorgt er blauwdruk-technisch voor dat we door onze zuivere verbinding met de Bron ons fysieke lichaam en onze vrije keuzes af kunnen stemmen op de schepping van een gegronde, nieuwe, 4e dimensie, waarin dromen gerealiseerd worden. Dimensies scheppen vanuit het menselijke en dimensies scheppen vanuit een niet fysieke gedaante werkt op een totaal andere wijze. Juist wij als mensen hebben een unieke mogelijkheid om alles tot leven te wekken, omdat wij vanuit onze lichamen de Godin overal introduceren. Dit is een weg van ascensie. Een geschapen dimensie vanuit de volledige doorleving van alles, inclusief de Godin, wordt ook wel een bewustzijns-dimensie genoemd. Wanneer we de 4e dimensie scheppen en daardoor bewust betreden komen we in een eeuwige, goddelijke stroom die het NU-moment bevat. Het is een diepe realisatie van het NU, waarin jouw aandacht volledig gefocused is op de vereisten van het moment. In deze eeuwige stroom zijn wij wie we zijn en leven we onze goddelijke blauwdruk, die één en al verrukking is.

De Nieuwe Aarde Energieën - Januari 2014 - Celia Fenn

Aartsengel Michael

2014 : Een Nieuwe Relatie met de Natuur en de Spirit van het Woud
Het Avontuur van 2014 en de Mogelijkheden

Celia Fenn

Geliefde Familie van Licht, welk een Vreugde en een Verrukking om dit jaar van 2014 in jullie Nieuwe Werkelijkheid binnen te gaan! In deze boodschap zouden wij met jullie willen spreken over enige van de Mogelijkheden die in jullie Nieuwe Aarde Tijdlijn vorm beginnen aan te nemen.

Eerst, 2014 zal een jaar van grote Verandering en Transformatie op het Materiële of Fysieke niveau zijn. Alle concentratie is nu op hoe de Nieuwe Energieën te manifesteren op de Nieuwe Aarde terwijl de Gouden Frequentie een Hoger Bewustzijn en een Hoger Niveau van Visie en Creativiteit toestaat en ondersteund.

De Nieuwe Droom neemt vorm aan, en de Kristal Kinderen zijn hier om jullie te ondersteunen en te helpen terwijl jullie de Droom manifesteren.

Het is waar dat deze Manifestatie samen zal gaan met aanzienlijke beroering in de politieke en economische gebieden van de maatschappij. Dit is omdat de Indigo generatie bezig is te ontwaken en in/naar hun Missie van het aanvechten en het transformeren bewegen. Zij zullen de politieke en economische systemen uitdagen waar er onrechtvaardigheid en lijden is, en zij zullen het werk beginnen met een einde te brengen aan armoede en lijden op de Aarde.
Armoede en lijden zijn geen onontkoombare werkelijkheden op de Aarde. Zij worden gecreëerd door onevenwichtigheden in de sociale en economische structuren en kunnen hersteld worden door deze sociale structuren in/naar een nieuwe betekenis van evenwicht te brengen.

dinsdag 7 januari 2014

FUKUSHIMA MEDITATIE - donderdag 9 januari om 20u30

FUKUSHIMA MEDITATIE

Lieve broeders en zusters,

Aanstaande donderdagavond 9 januari om 20:30 uur hou ik een globale meditatie voor Fukushima. De impact die deze radiatie heeft op de wereld en het collectieve onbewuste is gigantisch. Zoals velen van jullie gelezen hebben is het grootste deel van de Grote Oceaan ernstig vervuild, en heeft het grootschalige gevolgen voor mensen, dieren, de natuur en Moeder Aarde. Heel graag wens ik naar de essentie van de radiatie matrix te gaan. Met bewustzijn kunnen we al een stuk in onszelf/buiten onszelf transformeren. Donderdag is de 9e januari en Spirit heeft me gevraagd om de eeuwige 9d trilling van elke kosmische straal energetisch in de kernreactoren in fukushima te plaatsen. Dit alles gaat via de Geest. Op deze wijze is het mogelijk om de nieuwe frequenties van het Centrum van onze Melkweg (Galactic Center) aan te passen op de negatieve radiatie en de vortex die aanwezig is in het veld van Japan. Het betreden van de Spirit van Fukushima zal ongeveer 30 minuten duren en van daaruit zullen we 12 x 12 = 144 kristallen op 9d niveau in de Kernreactoren en de wereld worden geplaatst. De walvissen, dolfijnen, natuurwezens en meesters gaan ons enorm helpen om ook de frequentie in de Stille Oceaan (Pacific) aan te passen. Het gaat erom dat bij alle uitstromende energieën van Fukushima een geleidende Bron-frequentie meegaat, waardoor een deel van de vortex wordt geneutraliseerd.

Zijn er mensen die mee willen reizen en alle licht en liefde willen sturen naar misschien wel één van de grootste destructiekrachten op Aarde ooit? Zou iedereen naar eigen intuitie allemaal kristallen, lichtbollen en stralen willen plaatsen in het Fukushima veld? Aub voel ze diep van binnen. Het veld dient te leven waardoor we het leven activeren in Japan en de vervuilde gebieden. De meditatie duurt van 20:30 tot ongeveer 21:30 uur. Alle hulp is van harte welkom en hard nodig.

Aub als je het voelt, hoe meer zielen, hoe beter. Aub deel het op je Facebook, als het zo voelt.
Laten we het veld een enorme liefdevolle boost geven. Ook wordt er afgestemd op die delen in ons lichtlichaam die het vermogen hebben om jouw fysieke lichaam immuniteit te bieden voor deze frequenties. Het is een empowerment of our multidimensional cell-structure.

In ieder geval hartelijk dank. En alle hulp is nogmaals ENORM WELKOM EN HARD NODIG.

In liefde, licht en dankbaarheid..

Namaste, Nanco Immanuël

donderdag 2 januari 2014

Huldig Mij Thuis / De gewoonten van Thuis - Steve Rother

Gegroet, Ik ben Elrah van de Ritmische Dienst
Het kost mij geen tijd om binnen te komen omdat ik hier altijd ben. Zo af en toe doet hij een stap opzij en dan sluip ik naar binnen zodra ik kan. Gegroet jullie allen. Ik ben Elrah en jullie niet.

Liefde en Lachen trekken de Aandacht van Thuis.
Wij willen iets met jullie delen over een speciale frequentie op de Aarde, maar het gaat niet alleen om de Aarde. Het gaat voornamelijk om de frequenties omdat er een zeer uniek aspect is. Weet je, jullie hebben iets op Aarde dat jullie liefde noemen, en door iemand lief te hebben, trekken jullie de aandacht van Thuis.

Welnu, vaak denken jullie: “Mijn liefde is gericht op deze ene persoon,’ of “Ik ben helemaal verliefd op dit of dat,” en jullie focus is zo intens, dat dit jullie volkomen beheerst. Wanneer jullie je zo voelen, zenden jullie een frequentie uit die levendig is en vol van kleur en leven, en niet alleen mensen op Aarde merken dat, wij voelen dat ook hier Thuis.

Als jullie op Aarde iets vieren, komen wij tot leven. Wij beginnen te kijken en zien waar alles gebeurt en wij harmoniëren dan met jullie en worden zodoende de hoogste harmonische resonantie die we kunnen zijn, want dat is de manier hoe wij ons met jullie verbinden; dat is de wijze waarop wij met ons hart werken. Het is gemakkelijker om met je hart te werken dan met je hoofd omdat je hoofd altijd tracht ergens aan te denken, en altijd bezig is je (ego) zelf te bevestigen en die vreemde menselijke wezens.

Welnu, vandaag zal ik jullie er meer over vertellen omdat jullie in een periode komen van prachtige vieringen. Dit is het einde van het jaar, en jullie hebben jullie religieuze feestdagen, het nieuwe begin van volgend jaar en alle vieringen van families die samenkomen en nog meer. Wat jullie niet beseffen is dat wij jullie hier Thuis eren.

Wanneer jullie licht opvlamt en je daarmee zo hoog mogelijke frequenties uitzendt, ben je of verliefd of je lacht, een van de twee. Wanneer jullie lachen, spreek je de taal van de engelen, daarom kijken wij allemaal opdat we precies kunnen zien wat ze/jullie doen omdat dat de manier is waarop wij met elkaar communiceren, en dat is het deel dat jullie niet altijd zien.