woensdag 20 mei 2015

Muziek van Thuis - Steve Rother

De Ritmes van Leven

Gegroet Geliefden.

Jullie zijn vandaag zo krachtig! Het is voor ons magisch om jullie vanuit dit perspectief waar te nemen en te zien hoe jullie allen energetische veranderingen ondergaan.
De magie is op Aarde begonnen en jullie transformeren allemaal op een erg magische manier. Omdat het gedurende de loop van deze dag een paar keer voorkwam, willen we over muziek spreken.
Welke rol speelt muziek in jullie leven?
Meesterschap in Muziek.
Ach, op de meeste plaatsen ervaren mensen muziek ergens op de achtergrond.
Voor het merendeel beschouwen jullie muziek als entertainment op jullie tijdlijn, en terecht. Het interessante deel ervan is dat muziek veel meer is dan dat. Veel mensen vinden zich muzikaal, doch anderen vinden van niet. Sommige mensen zeggen: ‘Ik kan geen wijs houden, daarom geniet ik van muziek op afstand, maar ik ga niet hardop zingen.’
Welnu, hebben jullie ooit bedacht dat, als je in dit leven amuzikaal bent of geen wijs kunt houden, je misschien al meesterschap hebt verworven in wat je nodig hebt ten aanzien van muziek? Dit is het interessante van muziek, het is cumulatief tussen de incarnaties. Het is goed noch fout, want de werkelijkheid is dat als je een instrument pakt en het met je geest resoneert, stel je dan voor dat je een manier hebt om de trilling van Thuis te scheppen.

dinsdag 19 mei 2015

Het Vijfde Perspectief: Ruimte en Tijd Transcenderen - Tom Kenyon

Een Hathor Planetaire Boodschap
20 April 2015 (12 Mei 2015 ontvangen) / Tom Kenyon
De hogere dimensies van het bewustzijn binnengaan, vereist een fundamentele verschuiving in de waargenomen tijd en ruimte.
Dit is een cruciale verschuiving in de gewaarwording die wij wensen te adresseren en gebruiken een theoretisch perspectief en een praktische techniek, wat het gebruik van een geluidsmeditatie omvat die wij voor dit doel gecreëerd hebben.
De Theorie
Er zijn vele manieren om de hogere dimensies te bekijken. Wat wij wensen te delen is een schematische basis van hoe wij de dimensies en de uitdagingen waar jullie mee geconfronteerd worden bekijken als jullie overgaan in/naar de hogere dimensionale werkelijkheid.
Jullie belichaamde biologische werkelijkheid (in dit geval, jullie fysieke lichaam) is verankerd, zoals wij het bekijken, in de derde en vierde dimensies van het bewustzijn.
Jullie zijn tamelijk vertrouwd met de derde dimensionaliteit van jullie wereld. Jullie zenuwstelsel is kundig afgestemd op deze werkelijkheid. Jullie brein/geest/lichaam' complex is gesynchroniseerd met de fysieke werkelijkheid van jullie wereld. Jullie ware biologische overleving hangt af van jullie navigatie van de ruimte rondom jullie heen. Verder zijn jullie lichaam, geest en bewustzijn verankerd in jullie gewaarwording van de tijd.
Jullie hogere dimensionale niveaus van bewustzijn, echter, zijn niet gebonden door deze inperkingen. Zij zijn vrij van ruimtelijke en tijd-georiënteerde beperkingen. Dit is verschuldigd aan het feit dat jullie hogere dimensionale lichamen geen massa of fysicaliteit hebben en dus onaangedaan zijn door zwaartevelden.

maandag 4 mei 2015

De Kracht van de Ziel en de Kracht van de Geest: Balans Terug Brengen - Mei 2015 - Celia Fenn

Aartsengel Michael
1 Mei 2015 / Celia Fenn

Geliefde Familie van het Licht, in deze afgelopen periode van jullie Ascentie Reis hebben jullie een intense tijd van verandering ervaren, met verduisteringen en Equinox verschuivingen die veel tumult in jullie levens creëerden. Velen van jullie mogen het gevoel hebben dat jullie in jullie eigen levens stuurloos zijn, en zijn niet zeker waar af te slaan. Je mag op een verlichte en bewuste manier goed ontwaakt en op je spirituele reis zijn, en toch nog steeds het gevoel hebben dat je niet echt begrijpt waarom de Aarde in zoveel chaos is en waarom de dingen niet gemakkelijker zouden kunnen zijn.
Inderdaad, Geliefde Familie, tijden van een belangrijke verandering en overgang zijn nooit gemakkelijk op jullie Aarde, maar specifiek nu. Nooit eerder is de Aarde door zo een enorme grote verandering gegaan met zoveel geïncarneerde zielen die allemaal deze verandering samen co-creëren.

Ja inderdaad, dat is de natuur van de Vijfde Dimensie, dat jullie allemaal co-creëren en samen keuzes maken om een andere Werkelijkheid te creëren. Sommigen van jullie zijn ontwaakt en doen dit op een bewuste manier, maar velen zijn nog steeds in de "slaap" staat en maken hun keuzes zonder kennis en gebaseerd op oude energieën en patronen. Dit is waarom er zoveel chaos en verwarring is. Diegenen die nog steeds dezelfde onbewuste keuzes maken, ontdekken dat deze keuzes hen niet naar de plaatsen leiden waar zij willen zijn, en zij raken kwaad en verontrust. Zij streven ernaar om nieuwe keuzes te maken en ontdekken de Nieuwe Werkelijkheid, maar zijn nog steeds zoekende.
Jullie, aan de andere kant, zijn bewust en jullie kunnen zien dat de verschuiving welke in ieder geïncarneerd wezen moet gebeuren is om het ego/verstand te verhuizen naar de Hart/Ziel als het centrum van hun wezen en leven op Aarde.