donderdag 30 oktober 2014

Escalatie van Chaotische Knopen en de Ontmanteling van de 3 D Werkelijkheid - Tom Kenyon

Een Hathor Planetaire Boodschap
Van www.tomkenyon.com  14 oktober 2014
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )
Vanwege de versnelling van tijd en van kosmische krachten die ver voorbij jullie controle liggen, zitten jullie midden in een crescendo van in elkaar grijpende Chaotische Knopen.
In de vorige boodschappen hebben wij gewezen op de wisselwerking van chaotische gebeurtenissen zoals een Chaotische Knoop, apart, maar in dit ogenblik spreken we over een meer complex fenomeen – die wij noemen de Chaotische Knopen, meervoudig.
Afhankelijk van jullie trillingsresonantie zul je worden beïnvloed op unieke manieren door de escalatie van die chaotische gebeurtenissen. Zij die gevoelig zijn voor het ecostelsel van deze planeet kunnen extreme dwang ervaren terwijl jullie kijken naar de degradatie van het ecostelsel en het verlies van veel soorten van leven.
Nog een Chaotische Knoop, bij de Chaotische Knoop gevoegd van jullie ecostelsel, is de spanning van interpersoonlijke communicaties. Dit is een zeer complexe situatie, en dat komt deels door de verschuivingen van magnetische velden op jullie planeet, die een korte termijn herinnering en cognitieve volgorde moeilijk maken tijdens de energetische verschuivingen – en die energetische verschuivingen zijn aan het versnellen. Onredelijk gedrag, radeloosheid en gevoelens van uiterste hopeloosheid komen omhoog. Terwijl de verslechtering van het ecostelsel en de interpersoonlijke situaties toenemen verwachten we nog meer culturele en sociale instabiliteit.

maandag 27 oktober 2014

Ascensiesymptomen van het laatste kwartaal van 2014 - Portaal van DNA-zuivering - Shekina Rose

door Shekina Rose  
www.Shekinaspeaks.com
De getallenreeksen uit deze tekst kreeg Shekina van Spirit om deze transmissie te activeren.
De kosmische portalen van waarheid, zuivering en vrijheid, bekrachtigd door de ziel, hebben een opening gemaakt naar de oude buitenaardse geschiedenis van de Akasha-records van de mensheid. De gedachten, ideeën en overtuigingen die bij het begin van het jaar binnen stroomden over ascensie, bouwen zich nu op en gaan voorbij aan al wat je voordien hebt gekend en geloofd. 333
De planeet van Vrijheid roept je op om psychologische overtuigingen en structuren, en gebieden van je leven die je tegenhouden in je expansie van je grotere zelf, los te laten. Wat tot nu op je pad was heeft je gediend, en is een instap geweest om te kijken met nieuwe ogen, andere werelden, andere wezens en rijken die naast die van jullie bestaan. Het is tijd om te weten, te zijn, en je te bevrijden, voor een nieuwe start, de nieuwe Aarde.
Je gaat voorbij de leringen van de Aarde, en ontsluiert de hogere waarheid en goddelijke kracht die nog niet is tentoongespreid sinds de oude Goden en Elohim deze parallel voor de mensheid achter lieten, opdat de mensheid de galactische DNA goddelijke bron binnenin zou ontdekken en ertoe ontwaken.

donderdag 23 oktober 2014

Het Grootse Herstel - oktober 2014 - Steve Rother

Groeten van thuis, geliefden.

Ruimte maken voor de Nieuwe Geautoriseerde Mens.
Het is ons een grote vreugde hier met jullie allemaal te zijn. Julie vormen een grote familie die telkens weer is samengekomen op deze planeet. Jullie noemen het onder andere de Familie van Licht, Wij noemen het de Familie van E, Lichtwerkers. Vele van jullie zijn dit keer ingedaald met de intentie om het collectief op het hoogst mogelijke niveau te brengen.

Het is net zo mooi als het lastig is, daarom willen we jullie graag zeggen wat je te wachten staat en wat een ieder van jullie kan doen. Geliefden, jullie kunnen deel nemen aan wat er in de wereld om je heen gaande is om ruimte te scheppen voor de nieuwe geautoriseerde mens. Dat is wat er waarlijk aan de hand is. Er doen zich substantiële aanpassingen voor op planeet Aarde. We hebben gesproken over de spanning op de tektonische platen en hoe mensen die spanning oppakken en er soms te sterk op reageren.

Jullie zijn op Aarde gekomen en je bent begonnen het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht te brengen. Dit is een uitdagend evenwicht voor jullie omdat jullie alles als polariteit, als tegenstelingen hebben gezien. Om dan plotseling alles als verbonden en één geheel te zien is erg uitdagend voor mensen, desondanks zijn jullie je bewust dat dit jullie werkelijkheid is. Geliefden, jullie behoren tot de belangrijkste mensen die kunnen helpen deze nieuwe gedachte in de nieuwe energie te aarden.

zaterdag 11 oktober 2014

Kosmische newsflash: Love is all we need - Yvonne Weeber

Kosmische newsflash: Love is all we need

Lieve mensen, 

Jullie hebben iets langer moeten wachten, mijn excuses. De energie van deze maansverduistering was behoorlijk pittig en bracht ook in mijn leven een heel oude, pijnlijke kwestie naar boven wat mijn familie betreft. Heel plotseling, als een soort bliksemschicht kun je geraakt worden. Heftig, emotioneel en met de scherpte van een mes. Even auw en rauw, tot op het bot geraakt worden…. De maan stond in het vurige teken Ram, samen met de bevrijder Uranus en conjunct de Zuidelijke maansknoop. De Zuidelijke maansknoop staat voor het verleden, wat achter ons ligt, gewoontes, je comfortzone, losgelaten wil worden om ruimte te maken voor het nieuwe, want het houd je vast. Uranus daar breekt het open, zodat je wakker geschud wordt. Het is tijd. Het is tijd om het verleden los te laten en om verder te gaan. Daardoor kunnen er nog oude stukken omhoog komen.

Verrassingen uit de catacomben
Naast deze intense verduistering en nu Pluto direct is gaan lopen worden we verrast door wat hij mee heeft genomen uit de onderwereld. Zoals ik vorige keer ook al schreef alles Pluto wil de onderste steen boven. Er kan niets verborgen blijven onder deze energie. Het voordeel is dat wanneer je het toestaat en het er helemaal laat zijn, alle emoties, de pijn, de boosheid, het verdriet helemaal toelaten en ervaren, komt er een enorme bevrijding. Het gaat vooral over het onvoorwaardelijke accepteren van dat wat we niet kunnen veranderen. Zoals Pluto ons laat zien, dat wat is dat is. 

vrijdag 3 oktober 2014

De Diamanten Aarde Gemeenschappen beginnen te Vormen te midden van de Chaos van het Oude... - September/Oktober 2014 - Celia Fenn

Aartsengel Michael
Aarde Fluisteringen in een Tijd van Verandering
De Diamanten Aarde Gemeenschappen beginnen te Vormen te midden van de Chaos van het Oude...
Geliefde Familie van het Licht, dit is waarlijk een tijd van grote Verandering en Transformatie. Zoals wij in Februari van dit jaar tegen jullie zeiden, zullen de veranderingen in jullie maatschappij in dit jaar van 2014 immens zijn. En wij weten dat als jullie deze veranderingen zien, de chaos en de "herrie", bij tijden, overweldigend kunnen schijnen te zijn. Terwijl de oude manier van bestaan desintegreert, is het geen vreedzaam proces, en aldus velen van jullie mogen de vriendelijke fluisteringen van de Aarde niet horen als zij diegenen samenroept die de eerste Diamanten Aarde Gemeenschappen zullen vormen.
Diegenen die in staat zijn om te horen en te luisteren, zullen bij zichzelf gewaarworden aangetrokken te worden in de richting van een droom van een andere Aarde, een Diamanten Aarde van Overzichtelijkheid, Liefde en Mededogen. Een Nieuwe Aarde, waar de Natuur en de Mensen belangrijker zijn dan geld en macht. Het is een fluistering die jullie dromen en meditaties binnen zal komen, jullie uitnodigend om deel uit te maken van iets nieuws en prachtigs. En als jullie die oproep van de Aarde horen, en als jullie Haar in jullie hart antwoord geven, zullen jullie naar deze plaatsen en mensen geleid worden die ook deel uit zullen maken van de Diamanten Aarde Gemeenschap.

donderdag 2 oktober 2014

Hologram van het Hart - September 2014 - Steve Rother

Hologram van het Hart

- Lichtwerkers aan het Werk -

Gegroet, geliefden, IK BEN eM. / Een Nieuwe Energie van Evenwichtige Macht.
Ik ben met de speciale intentie gekomen om jullie te helpen energie op Aarde te verankeren, en om jullie bij te staan je Hoger Zelf in verbinding te brengen met alles wat jullie doen. Ik ben binnengekomen met een evenwichtige energie. Veel mensen denken dan dat er geen seksualiteit is. Maar dat staat er geheel buiten.
Deze energie is op alle gebieden in balans.

Wanneer jullie pretenderen een mens te zijn, moeten jullie beslissen in welke polariteit je wilt leven. Als je vele belichamingen hebt in de ene polariteit, heb je de neiging daar steeds weer in terug te keren, wat zelfs voor een geest/spirit een behoorlijke uitdaging is. Momenteel zien jullie meer vrouwelijk instroom, meer evenwichtige energieën op Aarde komen boven drijven.

Dit lokt de wrijving uit, de kracht en overnames die jullie thans om je heen waarnemen, dit komt omdat de oude energie, de mannelijke energie nog aanwezig is. Hoe ga je hiermee om? Veel mensen zetten de televisie aan en worden daardoor zo ontmoedigd dat ze het toestel weer uit zetten. Jawel, geliefden, er zijn thans veel moeilijke energieën op Aarde als gevolg van het Licht dat indaalde.