maandag 25 januari 2016

De Belichaming van het Multidimensionale Meesterschap - Celia Fenn

Het Jaar van Voltooiing en Overgang 

10 Januari 2016 / Celia Fenn

Aartsengel Michael - 2016: - 

Geliefde Familie van het Licht, wij verwelkomen jullie naar een Nieuw Jaar overeenkomstig jullie Aarde kalender. Het zal een jaar zijn waarin jullie de kans aangeboden zal worden om jullie huidige Ascentie en ontwakingsproces te voltooien, en om volledig over te gaan naar het Multidimensionale Meesterschap in jullie leven.  
2015 was een uitdagend jaar, aangezien de ontwaking en het ascentieproces momentum verzamelde. In 2016 zullen jullie een vierjarige overgangsperiode voltooien welke in 2012 begon. In deze periode, werd de Aarde volledig verankerd in de Vijfde Dimensie, en de Licht Strijders en Wegwijzers begonnen het proces van in/naar de volledige Multidimensionale expressie op de Aarde te stappen.
In dit komende jaar, zullen diegenen van jullie die gereed zijn in/naar jullie voorbestemde rollen stappen als Multidimensionale Licht Meesters. Er zal een beroep op jullie gedaan worden om de Vierde Dimensie van de Tijd als Tijd Meesters en Tijd Reizigers Meester te worden. Aan jullie zal gevraagd worden om flink aan te pakken en in/naar de Zesde Dimensies te gaan, waar jullie je de Creatieve Verbeeldingskracht en het Rijk van de Archetypen Meester zullen maken, en jullie ingewijd zullen worden in/naar de Zevende Dimensie, waar het zalencomplex van de Geascendeerde Meesters gevonden wordt. Jullie zullen ook de Lichtgolven en Energie berijden van de Zonneniveaus van de Achtste Dimensie en de Galactische niveaus van de Negende Dimensie, tevoorschijn komend Als Galactische Reizigers en Meesters, aanwezig op de Aarde om met het Aarde Overgangsproces te helpen.
Geliefden, het is een opwindende tijd om aanwezig te zijn op de Planeet Aarde! Wij zullen uitweiden over hoe jullie het beste met deze energieën in het komende jaar kunnen werken, maar eerst, laat ons naar de belangrijke “markeringen” in het stromen van de tijd kijken, waar jullie het beste bekrachtigd zullen worden om verschuivingen en overgangen in jullie persoonlijke en planetaire tijdlijnen te maken.

Het uiteenvallen van de Oude Wereld - Hathors via Tom Kenyon

De Hathors via Tom Kenyon

vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

Geplaatst: 24 januari 2016   (herhaling)

Orcas Island

In deze boodschap willen wij jullie enkele details geven met betrekking tot de financiële en aardse veranderingen die jullie te wachten staan. Wij hebben gewezen op de mogelijkheid hiervan in eerdere planetaire berichten, maar nu zijn de mogelijkheden werkelijkheden geworden. De belangrijkste focus van onze bedoeling voor deze communicatie verschijnt aan het einde waarin we zullen delen wat wij vinden dat jullie kunnen doen, individueel, om de storm te berijden.

De Huidige Financiële Crisis

Diegenen die het heersende planetaire economische systeem hebben gecreëerd/onderhouden zien zichzelf nu “met hun rug tegen de muur”. Dit komt omdat het systeem, zoals het bestaat, niet zelfonderhoudend is. Het is een vorm van gevangenschap en is niet in harmonie met de verschuivende frequenties van bewustzijn die nu (zij het nog embryonaal) op aarde plaatsvinden. En dus proberen financiële instellingen zich te herorganiseren. Maar dit is een poging om datgene te handhaven wat niet kan worden gehandhaafd. Zij proberen gewoon de kaarten in het kaartenhuis opnieuw te rangschikken.

Maar hun pogingen zullen uiteindelijk zinloos zijn. Dit komt omdat het huidige economische systeem is gebaseerd op hebzucht, leugens, controle en manipulatie, en deze gedachtevormen, deze culturele paradigma’s zijn niet in overeenstemming met het nieuwe bewustzijn dat aan het opkomen is. Wat jullie zien is het uiteenvallen van datgene wat voorbij moet gaan, maar dat wat het moet gaan vervangen is er nog niet, en dus is het een zeer beangstigende overgang voor diegenen die zijn opgesloten in de driedimensionale realiteit.
De financiële situatie is complex en ingewikkeld. De moeilijkheden die zich nu voordoen in zowel de Verenigde Staten als in Engeland zullen de gehele wereldeconomie beïnvloeden. Dit zullen moeilijke tijden zijn als het gaat om monetaire belangen, maar paradoxaal genoeg kunnen dit spiritueel gezien bijzonder verheffende tijden zijn.

Wij verwachten verdere verslechtering van de financiële markten in de Verenigde Staten, Europa en Azië. De grote corporaties die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de heersende economische paradigma’s zullen merken dat ze heel kwetsbaar zijn. Dit zal zonder meer leiden tot het verlies van banen, inkomens, en een toenemend lijden voor individuen. Ons advies is: leer je gemeenschap kennen, je directe gemeenschap, want als het systeem implodeert zijn alleen lokale relaties van belang.

Een andere factor die deze periode bijzonder kwetsbaar maakt is dat jullie waarneming van tijd aan het veranderen is. Cultureel waargenomen tijd is aan het versnellen, en er lijkt meer te gebeuren in minder tijd. Dit heeft betrekking op zowel individuen als de cultuur als geheel. Deze snelle beweging en verandering van gebeurtenissen wordt sneller en sneller.

Jullie bereiken een meedogenloos tempo waarin jullie waarneming van tijd zal blijven versnellen. Omdat jullie waarneming van tijd versnelt, en de gebeurtenissen binnen die tijdframes in aantal toenemen, zullen velen in een soort shocktoestand, een toestand van ongeloof terecht komen. Met name is het onvoorstelbaar dat het economische systeem zo snel kan verslechteren! Wat doe je als geld schaars is en de dingen waaraan je gewend bent moeilijk te verkrijgen zijn? Dit zijn belangrijke vragen.

De mensheid als collectief bevindt zich op een kritiek punt, want zij bevindt zich op de rand van nieuwe culturele paradigma’s – een verschuiving uit de fixatie op de driedimensionale realiteit naar een verwerkelijking van hogere dimensies en de mogelijkheden die als gevolg voor iedereen open staan.

Ofschoon zo’n verschuiving van cultureel bewustzijn aantrekkelijk klinkt, is het feitelijke proces zeer chaotisch, en jullie bevinden je nu te midden daarvan.

dinsdag 12 januari 2016

2016: De Belichaming van het Multidimensionale Meesterschap: Het Jaar van Voltooiing en Overgang - 10 Januari 2016 - Celia Fenn

Geliefde Familie van het Licht, wij verwelkomen jullie naar een Nieuw Jaar overeenkomstig jullie Aarde kalender. Het zal een jaar zijn waarin jullie de kans aangeboden zal worden om jullie huidige Ascentie en ontwakingsproces te voltooien, en om volledig over te gaan naar het Multidimensionale Meesterschap in jullie leven. 

2015 was een uitdagend jaar, aangezien de ontwaking en het ascentieproces momentum verzamelde. In 2016 zullen jullie een vierjarige overgangsperiode voltooien welke in 2012 begon. In deze periode, werd de Aarde volledig verankerd in de Vijfde Dimensie, en de Licht Strijders en Wegwijzers begonnen het proces van in/naar de volledige Multidimensionale expressie op de Aarde te stappen.

In dit komende jaar, zullen diegenen van jullie die gereed zijn in/naar jullie voorbestemde rollen stappen als Multidimensionale Licht Meesters. Er zal een beroep op jullie gedaan worden om de Vierde Dimensie van de Tijd als Tijd Meesters en Tijd Reizigers Meester te worden. Aan jullie zal gevraagd worden om flink aan te pakken en in/naar de Zesde Dimensies te gaan, waar jullie je de Creatieve Verbeeldingskracht en het Rijk van de Archetypen Meester zullen maken, en jullie ingewijd zullen worden in/naar de Zevende Dimensie, waar het zalencomplex van de Geascendeerde Meesters gevonden wordt. Jullie zullen ook de Lichtgolven en Energie berijden van de Zonneniveaus van de Achtste Dimensie en de Galactische niveaus van de Negende Dimensie, tevoorschijn komend Als Galactische Reizigers en Meesters, aanwezig op de Aarde om met het Aarde Overgangsproces te helpen.

Geliefden, het is een opwindende tijd om aanwezig te zijn op de Planeet Aarde! Wij zullen uitweiden over hoe jullie het beste met deze energieën in het komende jaar kunnen werken, maar eerst, laat ons naar de belangrijke “markeringen” in het stromen van de tijd kijken, waar jullie het beste bekrachtigd zullen worden om verschuivingen en overgangen in jullie persoonlijke en planetaire tijdlijnen te maken.

Multidimensionale Keuze - November 2015 - Steve Rother

Wat gebeurt er als ik kies?

Groeten van Thuis dierbaren.

We voegen ons bij jullie terwijl er al een spel aan de gang is, jullie zijn al een tijd in beweging. Jullie hebben het spel van ‘mens spelen’, met alle blinddoeken op al zo goed gespeeld. Zo magisch! Jullie kunnen iet eens je eigen compleetheid zien. Jullie kunnen alleen je eigen imperfecties zien en we vinden het fascinerend, want het zijn feitelijk die imperfecties die jullie planeet zo mooi maakt. Eigen je jezelf deze imperfecties toe. Houd van ze. Bewaak ze, wees trots op ze en kijk hoe de realiteit erdoor veranderd.

We zijn hier om jullie een bericht voor de komende maand te geven, maar ook een visie op de mensheid in dit moment. Het zijn unieke tijden want jullie mensen worden je bewust van je multi-dimensionale aard. Jullie hebben altijd al geweten wat je voor je zag, dat wat jullie realiteit noemen, slechts een klein stukje is van wat jullie in werkelijkheid ervaren en waarin jullie je uitstrekken.

De mensheid is nu op een punt waarin ze toegang tot verschillende dimensies tegelijkertijd krijgen kan. Maar laat ons even een beetje teruggaan en vanuit een individueel perspectief uitleggen omdat het dan eenvoudiger is. Als een individu over de tijdlijn wandelt, doet alsof hij mens is, met een blinddoek voor, dan komt er een punt waarop er keuzes gemaakt moeten worden. Nu moet je weten dat keuze aan de basis van jou eigen kracht staat, het is het begrip en de uiting van licht op planeet aarde. Jullie kunnen dus deze geweldige keuzes maken, maar wat gebeurt er met de andere mogelijkheden? Jij kiest ervoor je te bewegen in richting A, maar wat gebeurt er met C, D en E— en de andere mogelijkheden? Dierbaren, omdat jullie in een multi-dimensionale omgeving leven, missen jullie niets. Heb je je nooit afgevraagd hoe het leven zou zijn als je, jaren geleden, een andere keuze zou hebben gemaakt? Wellicht zou je besloten hebben om in een relatie te stappen, of zelfs te trouwen met iemand anders dan met wie je nu getrouwd bent, of wellicht had je een andere keuze met betrekking tot het krijgen van kinderen gemaakt. Zulke grote beslissingen veranderen je leven compleet. Fascinerend!