donderdag 15 augustus 2013

De Heilige Activering van de Groene Straal & de Smaragdgroene Vlam - James Tyberonn

Juli 2013 / James Tyberonn 
Aartsengel Metatron
Gegroet Meesters, Ik Ben Metatron Heer van het Licht en Ik groet een ieder van jullie in een vector van onvoorwaardelijke liefde terwijl jullie deze woorden lezen.
Vreugdevol delen wij met jullie de in aantocht zijnde "volledige activering" van de Groene Straal & de Heilige Smaragdgroene Vlam in/naar de Geascendeerde Aarde. Meesters, dit is een lang verwacht evenement, één welke eonen geleden in een verlicht tijdperk beloofd werd. In een lichtgevende tijd waarin de Aarde een grotere dimensionale toegang droeg en jullie duidelijk & gelukzalig met alle Koninkrijken van de Aarde communiceerden. Een verlichte periode waarin jullie het vermogen hadden om helder om te gaan en volledig te communiceren met alle Elementen en Koninkrijken van de Aarde. Het was de tijd van het volledige spectrum van de Smaragdgroene Dimensie … en het is aan het terugkeren!
Er wordt weer op velen van jullie een beroep gedaan om de activering van deze smaragdgroene evolutie te verankeren. Het is nabij en zal gemarkeerd worden door een buitengewone drievoudige en 'cometized' (1) energie, welke uitgebreide coderingen draagt. Coderingen waar jullie eonen lang op gewacht hebben om te ontvangen; het is een zielsbelofte en een heilig contract voor velen. Het maakt deel uit van het nieuwe begin, van de nieuwe waarneming en attributen die voor jullie beschikbaar zijn.
De Groene Straal Oneindigheids-Poort Activering
De Nieuwe Aarde heeft zich in/naar 12 dimensies uitgebreid, en jullie hebben nu 12 chakra's die rechtstreeks verbonden zijn met iedere primaire dimensie en 20 chakra's die verbonden zijn met de intra subdimensionale gebieden binnenin de spectrums van de Omni-Aarde.
Jullie ontwikkelen je in/naar een groter bewustzijn. En dus is het logisch te begrijpen dat dit alle koninkrijken van de Aarde omvat. De fundamentele uitbreiding van de Planetaire Ascentie nodigt ook de frequentie uitbreiding van de mensheid uit, inclusief het toevoegsel van alle Aarde-Koninkrijken in/naar jullie bewustzijnsgebied. Het is een paradigma verschuiving. Het zal jullie het vermogen aanbieden om je op een heldere manier met het algehele bewustzijn van en binnenin Gaia te verbinden. Het is een vereiste stap richting jullie integrale identiteit als een deel van en als medescheppers van de Aarde.
Jullie dimensionale toegang verhoogde zich met de planetaire Ascentie via jullie chakra's. Aldus is het dat de eerste Heilige Coderingen van iedere "nieuwe" chakra beginnend in 2013, Jaar Eén van de Nieuwe Aarde, ontvangen en geïnstalleerd worden. Het wordt gedaan via de Groene-Straal activering.
De Groene Straal Oneindigheids-Portaal doet zich in augustus voor met de opening van de Smaragdgroene Vlam. De primaire openingspiek is van 12-21 augustus 2013.
En wij vertellen jullie dat de 4de, 8ste & 9de dimensies geformuleerd zijn door en met de Smaragdgroene Straal. De 8ste & 9de dimensies zullen beginnen met het voltooien van de ontvangst van de Geo-Coderingen van Thoth, door de opening van de Smaragdgroene Vlam Activering.   
Het initieert in de 8ste maand en voltooid in de 9de op de Equinox. De openingsfase begint met de Perseid Meteoren invoering, en resulteert ten behoeve van de volle maan. (Begrijp dat astrologische en astronomische gebeurtenissen energie verschuivende katalysatoren zijn, en op de Nieuwe Aarde, zijn deze de basis mechanismen van de nieuwe paradigma formatie.)

dinsdag 13 augustus 2013

Twin-star van actieve Vrede - Manuela van der Knaap

Twin-star van actieve Vrede

Geschreven door Manuela van der Knaap

© Dit is een uitgave van ‘Adviesbureau Manuela van der Knaap  www.inzichten.com

Op 29 juli 2013 en 25/26 augustus is er weer een bijzondere stand van planeten aan de hemel te vinden. Zes planeten zijn dan vanuit de aarde bezien in een zeshoek verbonden met elkaar. Dit fenomeen noemen wij een astrologische Ster-tetraëder of David ster. Als er twee Ster-tetraëders vlak na elkaar verschijnen noemen we dat een Twin star. Dit is een teken van een bijzondere shift in ons bewustzijn. Dit artikel beschrijft vooral de tweede Ster-tetraëder van 25/26 augustus 2013 en het geheel van de beide sterren. De invalshoeken zijn de spirituele inhoud en beleving van de Ster-tetraëders.

Niet alle informatie is direct voor het verstand te begrijpen, omdat er veel informatie op  energetisch niveau wordt aangeboden in dit artikel. Sta jezelf toe om de tekst vaker te lezen, zodat de informatie zich voor je verstand ook langzaam kan ontvouwen en op alle niveaus kan aankomen.
Afbeelding: Moonlibra van Kagayastudio.com
Algemene informatie
Essentie van Ster-tetraëder
In een astrologische Ster-tetraëder kunnen tegenstellingen (opposities) tot synthese komen doordat er ook harmonieuze verbindingen zijn die het geheel in een groter kader trekken (sextielen). Hierdoor gaan we alles waarnemen vanuit een breder perspectief en is isolatie van krachten bijna niet mogelijk. Geïsoleerde krachten worden aangesproken en gaan van daar uit meedoen in een groter geheel.

Essentie van de Twin-star
De twee Ster-tetraëders samen laten een wisseling zien van Zon en Venus als deelnemers van de twee Ster-tetraëders. In een Twin-star geven de verschillen aan in welke krachten de grootste bewustzijnsverschuivingen zullen plaatsvinden. De thema’s zijn waarden zoals geld en verdeling van rijkdom enzovoort versus heelheid, het collectief, het geheel. Er komt dus bewustwording op een andere manier van omgaan met rijkdom, overvloed, geld en waarden. En ook vernieuwing in het materiële, stoffelijke en het aardse.*10 Ook speelt individualiteit versus het geheel/ collectief een rol. Het gaat dan om integratie van individualiteit op een zuiver dienstbare manier naar het geheel. Er wordt van ons gevraagd het ego transpersoonlijk te maken, als een zuivere lens.*11

Ster van water en aarde
Beide Ster-tetraëders (29 juli en 25/26 augustus) bestaan uit een ‘groot water’- en ‘groot aardedriehoek’. Dit betekent dat er planeten staan in ieder dierenriemteken wat bij het element water hoort (Kreeft, Schorpioen en Vissen) in een driehoek verbinding van 120 graden. Hetzelfde voor het element aarde. Er staan dus planeten in ieder dierenriemteken dat bij het element aarde hoort (Stier, Maagd en Steenbok) in een driehoek verbinding van 120 graden. Water staat in de horoscoop voor gevoel en binnenwereld. Aarde staat voor het concrete stoffelijke. De twee ‘grote driehoeken’ maken samen de geometrische vorm van een Ster-tetraëder. De water- en aardedriehoeken maken dat het innerlijke gevoelsleven concreet wil worden. We gaan voelen waar het gevoel/innerlijk en concrete niet samenvallen. Bij de meeste mensen zijn het concrete en het gevoelsleven gescheiden. Je gaat dus voelen dat bijvoorbeeld die baan eigenlijk helemaal niet past bij wat je gevoelsleven nodig heeft en waar je echt blij van wordt.   

De eerste ster
De energie in de eerste ster zoekt naar integratie van het ego (zon)*2 en vraagt van het individu om algehele betrokkenheid vanuit authenticiteit en verantwoordelijkheid. De eerste ster laat ook zien dat vernieuwing en vrijheid in handelen enigszins botsten met de gevestigde orde en dwingende grenzen en structuren. Er is veel behoefte om het innerlijke leven te bevrijden en tot uitdrukking te brengen in het concrete. *2a Deze vernieuwing roept om nieuwe vormen, nieuwe structuren en bestuursvormen in alle levensgebieden van de samenleving en het persoonlijke leven. Deze zullen eerst innerlijk ontstaan om vervolgens praktisch neergezet te worden. Je kunt meer lezen over de eerste Ster-tetraëder in het artikel ‘Ster-tetraëder van geniale vernieuwing’ in het zomernummer van tijdschrift Spiegelbeeld*3 of op de website www.inzichten.com. Dit artikel wat je nu leest, gaat vooral over de eerste Ster-tetraëder van augustus. Als ik schrijf over de Ster-tetraëder van juli, dan staat dit erbij.