donderdag 23 april 2015

Het onmerkbaar in elkaar overgaan van Dimensionale Werkelijkheden - april 2015 - Steve Rother

De Orthogonale Matrix

De Groeten van Thuis, lieve mensen

Het Opruimen van de Sluier

Zo’n blijdschap vandaag. Deze dag is zo speciaal omdat, lieve mensen, dit is het nu moment in alle dimensies. Dit is het mooie deel van wat wij met jullie vandaag willen delen terwijl we je door deze reis meenemen. Zie je, lieve mensen, er gebeuren dingen op jullie planeet die zeer opwindend voor jullie zijn omdat jullie beginnen je eigen werkelijkheid te realiseren en om die positief te gebruiken om alles te scheppen dat je wilt scheppen vanaf dit punt naar voren. Dus jullie zitten op dit moment in het nu moment. Dat is perfect omdat je alleen vanaf daar toegang kunt krijgen naar het positieve, negatieve, verleden, toekomst en de hele rest ervan om jezelf op het moment echt te gronden.

Het mooie dat gebeurt en dat je wel of niet hebt gemerkt, is de ontvouwing en de schoonmaking van de sluier. Dat gebeurt op veel manieren en dat gebeurt voor ieder individueel lichtjes anders. Ieder mens zal dit op een licht andere wijze ervaren en zo moet het zijn. Jullie, ook jullie zullen dit op verschillende manier beginnen te beleven. Laten we een paar van die manieren uitleggen die het gehele collectief van de mensheid feitelijk ervaart bij het schoonmaken van de sluier.

zaterdag 4 april 2015

“Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen” Yvonne Weeber

Lieve allemaal,
Na een paar stormachtige weken na de zonsverduistering en de Equinox, volgt vandaag een vernieuwende maansverduistering in het Paasweekend.
Zoals jullie wellicht al ergens gelezen hebben is dit de derde Bloedmaan. Een bloedmaan is een volle maansverduistering, de maan is dan helemaal bedekt en kleurt dan rood, vandaar de naam bloedmaan. Deze bloedmaan is zo zeldzaam omdat er vier keer achter elkaar een volle maansverduistering is. Er staan zelfs stukken in de bijbel hierover en er is zelfs een boek over geschreven. Volgens sommige Christenen zijn deze bloed manen het teken dat de wereld zoals hij is vergaat en dat de Christus terug zal keren op aarde. Vooral omdat deze manen allemaal plaatsvinden tijdens belangrijke Joodse feestdagen, zoals vandaag tussen Goede Vrijdag en Pasen morgen. Wel bijzonder op zich. Nu geloof ik zelf er niet zo in dat de Christus terug zal keren op aarde in fysieke vorm, maar ik geloof er wel in dat het Christus bewustzijn in de mens zelf geactiveerd kan worden. Zeker in deze bijzondere periode.

De Kruisweg
Nu geloof ik wel dat de wereld zoals wij die nu kennen zal vergaan, zoals alles vergankelijk is.  De Kruisweg laat heel mooi symbolisch zien welke weg de mens gaat. De Kruisweg is het pad van het lijden. Lijden door o.a. het verleden dat we met ons mee dragen. De pijn van afgewezen zijn, niet goed genoeg, de schuld en de schaamte. Niet alleen vanuit je eigen ervaringen, maar je kan ook nog stukken vanuit je familielijn met je mee dragen. Maar ook het lijden dat we altijd ergens anders willen zijn dan we zijn. We willen altijd iets wat we op dat moment niet hebben. En hebben we het dan willen we weer iets anders, want dan is dat niet meer goed genoeg. We lijden omdat we altijd buiten onszelf zoeken naar antwoorden. We zijn niet goed genoeg, we moeten veranderen, transformeren. altijd onderweg om verlichting te bereiken. Het is nooit goed. We dragen het kruis met vallen en opstaan tot we sterven aan het verleden om opnieuw geboren te worden in het Hier en Nu. Gelukkig helpen de kosmische energieën ons om ons bewust te maken van deze Kruisweg zodat we een ander pad kunnen gaan kiezen. Je persoonlijke horoscoop zou je kunnen zien als een blauwdruk van de kruisweg die je gaat en de plek waar de maansverduistering nu valt in je horoscoop is het levensgebied waar de grootste veranderingen plaats kunnen gaan vinden in het komende half jaar.   

Totale 'bloedrode' Maansverduistering van 4 april 2015 - Manuela van der Knaap


Geschreven door: Manuela van der Knaap

In dit artikel kun je informatie lezen over het fenomeen van de derde ‘bloedrode’ Maansverduistering in de rij van vier 'bloedrode' Maansverduisteringen en inhoudelijke informatie over wat de imprint is van deze speciale totale Maansverduistering. Op 28 september 2015 is de laatste 'bloedrode' Maansverduistering van de totaal 4 'bloedrode' Maansverduisteringen die dus samenvallen met Bijbelse feestdagen.

Compilatie uit mijn astrologisch jaarartikel 2015 over dit bijzondere fenomeen:

  
'Bloedrode' Maansverduisteringen
In 2008 ontdekte de Amerikaan Mark Biltz dat er steeds Zons- en Maansverduisteringen samenvielen met Bijbelse feestdagen. *22 Dit worden Tetrades genoemd en worden gezien als bijzondere markeringsmomenten in de tijd. Deze vier Maansverduisteringen kleuren bloedrood en vallen twee achtereenvolgende jaren samen met Bijbelse feestdagen; In 2014/2015 Pasen en het Loofhuttenfeest. Dus twee in 2014 en twee in 2015. De Maansverduistering van 4 april 2015 is de 3de 'bloedrode' Maansverduistering in de rij. De laatste bloedrode Maanverduistering is op 28 september 2015. Dit is tevens een supermaan (Staat extra dicht bij de aarde en is dus extra groot zichtbaar) Deze totale 'bloedrode' Maansverduistering van september 2015 is wel zichtbaar in Nederland en Belgie. Die van april niet.

Dit zijn de meest recente ‘Tetrades’:
*1492/1493 Columbus ontdekt het continent van Amerika rond deze periode  en van daaruit is Amerika  ontstaan. De Spaanse inquisitie is bezig. De Joden worden uit Spanje verdreven.
*1949/1950 Noord-Atlantisch verdrag getekend, hier kwam de NAVO uit voort. Het eerste zelfbestuur doordat de regering van Israël hierin zitting nam.
*1967/1968 De zesdaagse oorlog tussen Israël en haar Arabische buurlanden. Het veroveren van de Gazastrook, de Sinaï, de Westelijke Jordaanoever en de Hoogten van Golan verviervoudigde het door Israël bestuurde gebied.
*2014/2015 ???  Weer een Tetrade van vier rode bloedmaansverduisteringen.