maandag 22 december 2014

Kosmisch weerbericht - 2015, het jaar van manifestatie - Yvonne Weeber

Lieve mensen,  

Wat een tijden leven we. Afgelopen periode was behoorlijk pittig. Een periode van grote vermoeidheid, beetje grieperig gevoel en tegelijkertijd enorme input van informatie, gedachten stonden niet stil en ondanks de grote vermoeidheid niet kunnen slapen. De energie die binnenkwam was hoog en lastig te downloaden en raakte op alle lagen. Daarnaast was er enorme zonneactiviteit welke ons systeem raakte. Dat was even nodig om een volgende stap te kunnen maken.  

Heroriëntatie  

2014 was in de Numerologie een 7 jaar, een jaar van bezinning naar binnen keren, het verleden nog een keer bezien en los laten. Je schaduwkanten belichten en daarin de schoonheid en de wijsheid ontdekken. Dualiteit overstijgen en je eigen pad gaan bewandelen. 2015 is een 8 jaar, een totaal andere energie die nu al voelbaar is. 8 is een karmisch getal, oogsten wat je gezaaid hebt. Het getal van manifestatie en kracht. Wanneer we ons innerlijk werk gedaan hebben en kunnen accepteren dat wat is wat is, kunnen we werk gaan verrichten onze ambitie vormgeven. In een van mijn vorige nieuwsbrieven had ik geschreven dat we de vorm, zoals we het altijd gedaan hebben los mogen laten. Omdat de vorm die er was, gebaseerd is op oude bestaande vormen en structuren die niet meer werken in deze nieuwe energie. Een heroriëntatie dus op datgene wat je gedaan hebt en datgene wat je wilt gaan doen en nieuwe keuzes maken. Dat betekend vaak ook oude idealen loslaten omdat deze niet meer passen bij je “nieuwe” ik. Soms hoort daar een rouwproces bij. Afscheid nemen om het nieuwe toe te laten al weten we soms nog helemaal niet wat het nieuwe is. Dat geeft gevoelens van onzekerheid en onrust. Wat nu? Dat oude was vertrouwd maar het past echt niet meer, maar wat dan wel?  

Een nieuw begin 

Maar voor we het nieuwe jaar ingaan krijgen we nog de winter zonnewende op 21-12-2014 die samen valt met een nieuwe maan op 0 graden Steenbok. Dit is een heel erg zeldzaam. Een nieuwe maan betekend altijd een nieuw begin en zaadjes zaaien, maar deze is heel erg zeldzaam en luid echt een nieuw tijdperk in. Het is een heel sterke energie die nu al voelbaar is.We vieren de terug keer van het licht. En zoals het licht in de buitenwereld terug gaat komen, komt ons eigen innerlijk licht ook langzaam terug. Met vier planeten in het teken Steenbok, worden we gevraagd  om in ons leiderschap te gaan staan en verantwoording te gaan nemen voor onze ambitie, in ons werk en in onze relaties. We hebben ons verleden herzien en richten ons op de toekomst. Tenminste, om in het Hier en Nu te zijn. Met al onze aandacht. Pluto staat samen met Venus op deze dag, wat transformatie van relaties betekend. Vooral van intieme relaties. We kunnen een stapje verder met elkaar. Uit de macht strijd en manipulatie, naar werkelijke verbinding aan gaan.  

zondag 7 december 2014

AE Michael *Tijd om te Beslissen * De Toekomst is NU - December 2014 / Ronna Herman‏

Geliefde meesters, nooit tevoren hebben jullie zo een wonderbaarlijke kans gehad om de mensheid en de Schepper te dienen. Jullie zijn op een kruispunt in jullie evolutionaire proces, want de wereld die jullie in het verleden gekend hebben is langzaam aan het vervagen. Als Goddelijke Vonken van de Schepper, werd aan jullie een groot geschenk gegeven, een schatkist van de Schepper Essentie om op iedere manier dat jullie wensten te gebruiken. Jullie begonnen dit leven met een portie aan Adamantine Deeltjes van Licht (de Essentie van de Opperste Schepper) opgeslagen binnenin jullie Heilige Hart, en ook een reserve weggestopt binnenin jullie Wortelchakra -- het Heilige Vuur Zaad Atoom soms ook de Kundalini genoemd en wordt weergegeven als een opgerolde slang. Jullie hebben altijd toegang gehad tot het Heilige Vuur dat opgeslagen is binnenin jullie hart; echter, jullie moeten je herinneren hoe jullie "Sleutels voor het Koninkrijk" te gebruiken om deze krachtbron van Goddelijk Licht aan te steken en effectief te gebruiken. De Kundalini of het Slangenvuur is een andere kwestie, want jullie moeten 51% van de vervormde energie opruimen welke jullie in het verleden gecreëerd hebben om in te tappen op dit krachtige reservoir van Goddelijk Schepper Licht. Om deze staat te bereiken, moeten jullie de trillingspatronen van jullie fysieke, emotionele, mentale en etherische lichamen harmoniseren tot aan de graad dat jullie Energetische Handtekening resoneert met de boventonen van de midden-vierde dimensies en hoger.

zondag 23 november 2014

De Magie Stijgt en de Vlinder Komt Tevoorschijn De Portalen van de 6de Dimensie naar de Aarde Werkelijkheid Openen - November/December 2014 - Celia Fenn

Aartsengel Michael - Celia Fenn

Dit jaar van 2014 is een krachtig jaar van verandering geweest, en nog steeds meer verandering, en tezelfdertijd heeft het geleken alsof de chaos iedere dag intensiveerde. Maar, Geliefden, terwijl jullie deze intense chaos mogen zien, zullen jullie ook dieper moeten kijken en het Goddelijke patroon zien dat tevoorschijn aan het komen is door dit tumult van creatieve energie. Jullie zullen verder en dieper moeten kijken om te zien hoe de Magie overal om jullie heen Stijgende is, en hoe de Vlinder, welke de tevoorschijn komende Nieuwe Mens is, ermee begint om diens vleugels te ontvouwen.

In Februari van dit jaar, op de 2de van Februari, hetgeen een 2:2 portaal was, maakten wij jullie alert op het feit dat de Aarde op het punt stond om een belangrijke/grote verschuiving en overgang te ondergaan. In die tijd, verschoven jullie tijdlijnen, en was er een tijdelijke terugval in/naar de lagere trillingen, en acclimatiseerden jullie je met de nieuwe tijdlijn en begonnen de energieën te verheffen. Dit was het plan, dat door een klein beetje terug te vallen en dan de frequentie te verhogen, jullie in staat zouden zijn om zo een momentum te verzamelen dat jullie de portalen van de 6de dimensie open zouden barsten en dit wederom deel maakten van de Aarde Werkelijkheid. Dit proces werd bereikt, en op de 11:11, de 11de van November, werden de portalen geopend en de 6de Dimensionale energieën van Magie begonnen op de Aarde verankerd te worden. Dit proces gaat op volle kracht verder tot aan de 12:12 op de 12de van December, en zal volledig geactiveerd zijn met de Zonnewende op de 21ste van December, wanneer de Aarde zich uitlijnt met het Galactische centrum en het Aardse 6de Dimensionale vlak bekrachtigd met de Lichtcodes voor de Nieuwe Werkelijkheid.

donderdag 30 oktober 2014

Escalatie van Chaotische Knopen en de Ontmanteling van de 3 D Werkelijkheid - Tom Kenyon

Een Hathor Planetaire Boodschap
Van www.tomkenyon.com  14 oktober 2014
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )
Vanwege de versnelling van tijd en van kosmische krachten die ver voorbij jullie controle liggen, zitten jullie midden in een crescendo van in elkaar grijpende Chaotische Knopen.
In de vorige boodschappen hebben wij gewezen op de wisselwerking van chaotische gebeurtenissen zoals een Chaotische Knoop, apart, maar in dit ogenblik spreken we over een meer complex fenomeen – die wij noemen de Chaotische Knopen, meervoudig.
Afhankelijk van jullie trillingsresonantie zul je worden beïnvloed op unieke manieren door de escalatie van die chaotische gebeurtenissen. Zij die gevoelig zijn voor het ecostelsel van deze planeet kunnen extreme dwang ervaren terwijl jullie kijken naar de degradatie van het ecostelsel en het verlies van veel soorten van leven.
Nog een Chaotische Knoop, bij de Chaotische Knoop gevoegd van jullie ecostelsel, is de spanning van interpersoonlijke communicaties. Dit is een zeer complexe situatie, en dat komt deels door de verschuivingen van magnetische velden op jullie planeet, die een korte termijn herinnering en cognitieve volgorde moeilijk maken tijdens de energetische verschuivingen – en die energetische verschuivingen zijn aan het versnellen. Onredelijk gedrag, radeloosheid en gevoelens van uiterste hopeloosheid komen omhoog. Terwijl de verslechtering van het ecostelsel en de interpersoonlijke situaties toenemen verwachten we nog meer culturele en sociale instabiliteit.

maandag 27 oktober 2014

Ascensiesymptomen van het laatste kwartaal van 2014 - Portaal van DNA-zuivering - Shekina Rose

door Shekina Rose  
www.Shekinaspeaks.com
De getallenreeksen uit deze tekst kreeg Shekina van Spirit om deze transmissie te activeren.
De kosmische portalen van waarheid, zuivering en vrijheid, bekrachtigd door de ziel, hebben een opening gemaakt naar de oude buitenaardse geschiedenis van de Akasha-records van de mensheid. De gedachten, ideeën en overtuigingen die bij het begin van het jaar binnen stroomden over ascensie, bouwen zich nu op en gaan voorbij aan al wat je voordien hebt gekend en geloofd. 333
De planeet van Vrijheid roept je op om psychologische overtuigingen en structuren, en gebieden van je leven die je tegenhouden in je expansie van je grotere zelf, los te laten. Wat tot nu op je pad was heeft je gediend, en is een instap geweest om te kijken met nieuwe ogen, andere werelden, andere wezens en rijken die naast die van jullie bestaan. Het is tijd om te weten, te zijn, en je te bevrijden, voor een nieuwe start, de nieuwe Aarde.
Je gaat voorbij de leringen van de Aarde, en ontsluiert de hogere waarheid en goddelijke kracht die nog niet is tentoongespreid sinds de oude Goden en Elohim deze parallel voor de mensheid achter lieten, opdat de mensheid de galactische DNA goddelijke bron binnenin zou ontdekken en ertoe ontwaken.

donderdag 23 oktober 2014

Het Grootse Herstel - oktober 2014 - Steve Rother

Groeten van thuis, geliefden.

Ruimte maken voor de Nieuwe Geautoriseerde Mens.
Het is ons een grote vreugde hier met jullie allemaal te zijn. Julie vormen een grote familie die telkens weer is samengekomen op deze planeet. Jullie noemen het onder andere de Familie van Licht, Wij noemen het de Familie van E, Lichtwerkers. Vele van jullie zijn dit keer ingedaald met de intentie om het collectief op het hoogst mogelijke niveau te brengen.

Het is net zo mooi als het lastig is, daarom willen we jullie graag zeggen wat je te wachten staat en wat een ieder van jullie kan doen. Geliefden, jullie kunnen deel nemen aan wat er in de wereld om je heen gaande is om ruimte te scheppen voor de nieuwe geautoriseerde mens. Dat is wat er waarlijk aan de hand is. Er doen zich substantiële aanpassingen voor op planeet Aarde. We hebben gesproken over de spanning op de tektonische platen en hoe mensen die spanning oppakken en er soms te sterk op reageren.

Jullie zijn op Aarde gekomen en je bent begonnen het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht te brengen. Dit is een uitdagend evenwicht voor jullie omdat jullie alles als polariteit, als tegenstelingen hebben gezien. Om dan plotseling alles als verbonden en één geheel te zien is erg uitdagend voor mensen, desondanks zijn jullie je bewust dat dit jullie werkelijkheid is. Geliefden, jullie behoren tot de belangrijkste mensen die kunnen helpen deze nieuwe gedachte in de nieuwe energie te aarden.

zaterdag 11 oktober 2014

Kosmische newsflash: Love is all we need - Yvonne Weeber

Kosmische newsflash: Love is all we need

Lieve mensen, 

Jullie hebben iets langer moeten wachten, mijn excuses. De energie van deze maansverduistering was behoorlijk pittig en bracht ook in mijn leven een heel oude, pijnlijke kwestie naar boven wat mijn familie betreft. Heel plotseling, als een soort bliksemschicht kun je geraakt worden. Heftig, emotioneel en met de scherpte van een mes. Even auw en rauw, tot op het bot geraakt worden…. De maan stond in het vurige teken Ram, samen met de bevrijder Uranus en conjunct de Zuidelijke maansknoop. De Zuidelijke maansknoop staat voor het verleden, wat achter ons ligt, gewoontes, je comfortzone, losgelaten wil worden om ruimte te maken voor het nieuwe, want het houd je vast. Uranus daar breekt het open, zodat je wakker geschud wordt. Het is tijd. Het is tijd om het verleden los te laten en om verder te gaan. Daardoor kunnen er nog oude stukken omhoog komen.

Verrassingen uit de catacomben
Naast deze intense verduistering en nu Pluto direct is gaan lopen worden we verrast door wat hij mee heeft genomen uit de onderwereld. Zoals ik vorige keer ook al schreef alles Pluto wil de onderste steen boven. Er kan niets verborgen blijven onder deze energie. Het voordeel is dat wanneer je het toestaat en het er helemaal laat zijn, alle emoties, de pijn, de boosheid, het verdriet helemaal toelaten en ervaren, komt er een enorme bevrijding. Het gaat vooral over het onvoorwaardelijke accepteren van dat wat we niet kunnen veranderen. Zoals Pluto ons laat zien, dat wat is dat is. 

vrijdag 3 oktober 2014

De Diamanten Aarde Gemeenschappen beginnen te Vormen te midden van de Chaos van het Oude... - September/Oktober 2014 - Celia Fenn

Aartsengel Michael
Aarde Fluisteringen in een Tijd van Verandering
De Diamanten Aarde Gemeenschappen beginnen te Vormen te midden van de Chaos van het Oude...
Geliefde Familie van het Licht, dit is waarlijk een tijd van grote Verandering en Transformatie. Zoals wij in Februari van dit jaar tegen jullie zeiden, zullen de veranderingen in jullie maatschappij in dit jaar van 2014 immens zijn. En wij weten dat als jullie deze veranderingen zien, de chaos en de "herrie", bij tijden, overweldigend kunnen schijnen te zijn. Terwijl de oude manier van bestaan desintegreert, is het geen vreedzaam proces, en aldus velen van jullie mogen de vriendelijke fluisteringen van de Aarde niet horen als zij diegenen samenroept die de eerste Diamanten Aarde Gemeenschappen zullen vormen.
Diegenen die in staat zijn om te horen en te luisteren, zullen bij zichzelf gewaarworden aangetrokken te worden in de richting van een droom van een andere Aarde, een Diamanten Aarde van Overzichtelijkheid, Liefde en Mededogen. Een Nieuwe Aarde, waar de Natuur en de Mensen belangrijker zijn dan geld en macht. Het is een fluistering die jullie dromen en meditaties binnen zal komen, jullie uitnodigend om deel uit te maken van iets nieuws en prachtigs. En als jullie die oproep van de Aarde horen, en als jullie Haar in jullie hart antwoord geven, zullen jullie naar deze plaatsen en mensen geleid worden die ook deel uit zullen maken van de Diamanten Aarde Gemeenschap.

donderdag 2 oktober 2014

Hologram van het Hart - September 2014 - Steve Rother

Hologram van het Hart

- Lichtwerkers aan het Werk -

Gegroet, geliefden, IK BEN eM. / Een Nieuwe Energie van Evenwichtige Macht.
Ik ben met de speciale intentie gekomen om jullie te helpen energie op Aarde te verankeren, en om jullie bij te staan je Hoger Zelf in verbinding te brengen met alles wat jullie doen. Ik ben binnengekomen met een evenwichtige energie. Veel mensen denken dan dat er geen seksualiteit is. Maar dat staat er geheel buiten.
Deze energie is op alle gebieden in balans.

Wanneer jullie pretenderen een mens te zijn, moeten jullie beslissen in welke polariteit je wilt leven. Als je vele belichamingen hebt in de ene polariteit, heb je de neiging daar steeds weer in terug te keren, wat zelfs voor een geest/spirit een behoorlijke uitdaging is. Momenteel zien jullie meer vrouwelijk instroom, meer evenwichtige energieën op Aarde komen boven drijven.

Dit lokt de wrijving uit, de kracht en overnames die jullie thans om je heen waarnemen, dit komt omdat de oude energie, de mannelijke energie nog aanwezig is. Hoe ga je hiermee om? Veel mensen zetten de televisie aan en worden daardoor zo ontmoedigd dat ze het toestel weer uit zetten. Jawel, geliefden, er zijn thans veel moeilijke energieën op Aarde als gevolg van het Licht dat indaalde.

woensdag 10 september 2014

Jullie Liefde is NU Nodig! - Patricia Cota-Robles

Door Patricia Cota-Robles  

www.eraofpeace.org     
                 
7 september 2014   

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

(de video heet: HET BEWUSTIJN DOEN OMHOOG GAAN) 
https://www.youtube.com/watch?v=WtdFwmoGPtk 
(If this link does not work please copy and paste it into your browser)

Sedert het begin van 2014 is de Aarde en alle leven dat op haar evolueert door een geïntensiveerd zuiveringsproces gegaan. Van buitenaf gezien houdt dit danig huis in ieder deel van de wereldbol. Deze reiniging beïnvloedt ieder van ons individueel in onze persoonlijke levens en die beïnvloedt ook collectief de gehele Familie van de Mensheid, omdat wij Een zijn en er geen apartheid/scheiding is. Als we het nieuws aanzetten of bekijken wat er gebeurt via de beschikbare media, lijkt het dat er geen enige logica zit in de dingen die er gebeuren, maar dat is niet waar. 

Wij zitten midden in de grootste verschuiving van bewustzijn die ooit is ondernomen in welk  stelsel van werelden ook. Maar om deze verschuiving/verandering te voltooien, die ontworpen is om uiteindelijk elke man, vrouw en kind op Aarde naar een verlichte staat van Christus Bewustzijn terug te brengen, moeten we de verouderde menselijke mis-creaties uit de oude Aarde transmuteren, deze veroorzaken nog steeds ongelooflijk pijn en lijden voor de massa’s van de mensheid. Deze informatie kan misschien onwennig zijn voor jullie, maar iedere aparte mens op Aarde is zich duidelijk bewust van deze intense Waarheid, via de Goddelijkheid van zijn of haar IK BEN Aanwezigheid. In feite hebben wij ons ALLEMAAL al levens-lang voorbereid voor dit moment. Om die Waarheid te bevestigen, neem je die informatie naar de Goddelijkheid van je Hart en vraag aan je God Zelf om jouw deel te onthullen in dit vitaal belangrijk facet van het Goddelijke Plan. De reden waarom deze informatie op dit kritieke moment nu naar je bewustzijn wordt gebracht is omdat JULLIE LIEFDE NU NODIG IS !

Kosmisch weerbericht “Overgave" - September 2014 - Yvonne Weeber

Hey lieve mensen,
Afgelopen periode kan er een zijn geweest van vermoeidheid, het even niet meer weten en je zelf af te vragen wat is het nou wat ik werkelijk wil. Veel dromen, des illusie, weerstand en verloren passie. Maar ook een gevoel van eenheid, Zijn en grote liefde ervaren hebben. De energie van deze supermoon is er een van grote healing en loslaten wat je niet meer dient.

Intens loslaten
Afgelopen periode was er een van intens loslaten. Met Saturnus conjunct  Mars in het transformerende teken Schorpioen, werden we geconfronteerd met macht en onmacht, diepe verliezen en beperking in onze scheppingskracht. Schorpioen is het teken van destructie en of transformatie. Wanneer het kleine ikje aan het woord is, ontstaan er macht en onmacht situaties. Mars staat voor je persoonlijke drijfveren, Ik wil en de kracht om te doen, niet goedschiks dan maar kwaadschiks of we gaan pushen, vaak vanuit gebrek aan vertrouwen. Pluto is de overtreffende trap van Mars en staat voor acceptatie van dat wat er is en Niet mijn wil maar uw wil geschiede. Vertrouwen dat het leven je geeft wat er bij je hoort en neemt wat er niet meer bij je hoort en waardoor je verder kan groeien. Transformatie is mogelijk wanneer we de macht en onmacht situaties herkennen als Ik wil, je persoonlijke drijfveer met als basis onbewustZijn,  waardoor we ons bewust kunnen worden en de macht en onmacht situaties los kunnen laten en in overgave kunnen gaan naar niet mijn wil maar uw wil geschiede. 

Innerlijke strijd
Dat kan intense innerlijke strijd geven. Venus de planeet van de persoonlijke liefde en verlangen staat tegenover Neptunus, niet uitgekristalliseerd, de planeet van illusie en projectie. We verlangen of begeren een object, een plan, welke door Mars vormgegeven wil worden. Als dat gepaard gaat met macht en onmacht is ons kleine ikje in het spel, dan creëren we illusies en projecteren we het wel niet slagen ervan naar de buitenwereld. We leggen de verantwoordelijkheid buiten onszelf. Als we de illusies kunnen doorzien en de projecties terug kunnen nemen is Neptunus, de overtreffende trap van Venus, namelijk onvoorwaardelijke liefde en gaan voor het hoogste goed voor allen. We worden dienstbaar aan het grote geheel wanneer we doen wat uw wil geschiede.

dinsdag 2 september 2014

De Illusie van Angst - September 2014 - Ronna Herman

Aartsengel Michael


Doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2014 (September 2014)
Geliefde meesters, zullen jullie gedurende een moment met mij pauzeren en de inventaris opnemen van jullie recente prestaties, en wat voor jullie als een nederlaag of een mislukking mag schijnen te zijn? Ik zou graag voor jullie willen om nauwkeuriger te kijken en tot een beter begrip te komen als tot waar de initiatie en de ascentie processen helemaal over gaan. Jullie krijgen een duidelijker beeld van de werkingen van de kosmische wet en de pracht en ingewikkeldheid van ons Sub-universum als de sluier van vergeetachtigheid opgetild is en jullie in beginnen te tappen op de wijsheid van jullie Hogere Zelf en Superbewuste denkvermogen. Echter, jullie hebben nog steeds twijfels en zijn verward wanneer jullie geconfronteerd worden met enige van jullie oude angsten en emoties.
De gehele mensheid, zonder uitzondering, gaat met grote sprongen vooruit, ja, zelfs diegenen die klem of in de knoei lijken te zitten in het slachtofferschap, en de karmische wisselwerking van oorzaak en gevolg, het drama van goed en kwaad of het dualiteit/polariteit bewustzijn. Diep binnenin ieder gevoelhebbend Wezen is er een onbehagen, een hunkering, een gevoel dat veranderingen gemaakt moeten worden, dat zij niet door kunnen gaan in dezelfde oude pijnlijke patronen van het bestaan. Zoals jullie waarnemen, zullen sommigen kiezen om het fysieke voertuig te ontruimen, terugkerend naar de geestelijke vorm om een gemakkelijkere, vriendelijkere tijd af te wachten om terug te keren en de reis van de fysieke expressie voort te zetten. Anderen worden stoutmoedig als zij in/naar het onbekende uitreiken en ontdekken dat wij daar wachten om hen te helpen, en dus beginnen zij te hopen en te dromen terwijl zij de controle van hun bestemming nemen.
Net zoals jullie alle negatieve herinneringen en energieën binnenin jullie fysieke/etherische, mentale en emotionele structuur moeten her/erkennen, opruimen en loslaten, aldus is het ook met jullie Moeder Aarde. Dit is de bron van het"vernietigingsproces" dat jullie allemaal zozeer vrezen, maar het hoeft niet zo radicaal catastrofaal te zijn als dat voorspeld werd en zoals jullie ertoe geleid werden om te geloven. Het is waar, alles dat niet in harmonie is met de hogere frequentietrillingen van het Nieuwe Tijdperk moet getransmuteerd, getransformeerd of opgetild worden; nochtans, kan dat bereikt worden door bewust te worden van de kernovertuigingen welke niet resoneren met het meer ijle hogere vierde en vijfde dimensionale besef van de toekomst. Zoals jullie bewust zijn, streeft jullie Moeder Aarde er ook naar om een hoger niveau van God-bewustzijn te verkrijgen. Om dit aldus te doen, moet zij de negatieve stroom van kernherinneringen binnenin het astrale gebied/haar auragebied opruimen, de maalstroom van de negatieve massale bewustzijnsovertuigingen van de mensheid van vele voorbije eeuwen. Dit is waar velen jullie moeilijkheden hebben. Jullie zijn nog niet in staat om te onderscheiden welke jullie eigen kernovertuigingen zijn in plaats van deze gecreëerde door de vele verschillende rassen, culturen en religies gedurende de vele verstreken eeuwen.

donderdag 28 augustus 2014

Maandelijks Weerbericht van augustus - Children of Light

AUGUSTUS

Augustus zal een tijd van meer aanpassing zijn. Als je de visies die je hebt geëvalueerd toepast, gevolgd door de keuzes die deze visies ondersteunen met nieuwe energieën downloaden... zul je nu verplaatsen naar de aanpassende fase van het proces in deze vier maanden.

We beseffen dat dit een beetje anders is dan wat je gewend bent in eerder geregelde banen leiden.
Het is echter tijd om zeer praktisch voor dit te worden.


Je moet manieren toepassen voor informatie op hogere gebieden. Toepassingen via liefde, intimiteit, eerlijkheid, integriteit en heldere communicatie zijn de meest praktische.


Dit zijn geen getrainde energieën grotendeels op aarde. Je zit vast in idealen en idealisme van de laatste 200 jaar cyclus. Dit is wat jou opgeleverd heeft, in voorbereiding van deze tijd ... om te ontdekken wat je zou KUNNEN doen om de ervaring op aarde te verbeteren... het is echter tijd voor jou om uit te gaan van conceptueel idealisme en toe te passen aan ERVARING. 


Je bent een verdeeld zelfgevoel geweest. De onderste zou geloven in het idealisme maar zat ook vast in gewond narcisme van het lagere zelf om daadwerkelijk aan te passen en te kiezen voor onderbreken van aanvallen tegen bevrediging en bevestiging wat “leek” te behagen. Maar dit was geen ervaring van een krachtige volwassene die Zichzelf waardeert (of anderen). 


woensdag 27 augustus 2014

Voorbij Goed & Fout - augustus 2014 - Steve Rother

Oude strohalmen vastklampen

Jullie bevinden je op een kritiek kruispunt van tijd/ruimte op Aarde. Jullie zijn zeer duidelijk opgeschoven van de ene dimensie naar de volgende en gingen daarbij door interdimensionale werkelijkheden, en nu klampen jullie je vast aan oude strohalmen. Dat is in feite heel normaal voor de vooruitgang van de mensheid; althans dat was tot nu toe jullie gebruikelijke manier. Wij willen hier vandaag over spreken en met jullie delen wat er gaande is in jullie wereld.

Jawel, wij hebben jullie al verteld dat er veel energie vrijkomt van deze planeet; de tektonische platen zijn zo in beweging dat de planeet zelf last heeft van aanzienlijke stress en spanning. Vroeger, in lagere bestaanswerkelijkheden was dit geen probleem. Simpel gezegd, jullie voelden het niet zo als dat je het nu ervaart. Jullie beginnen allemaal de verbinding op een heel diep niveau te voelen, waardoor veel mensen uit wanhoop overmatig reageren.

Het is alsof je de greep op het leven verliest, het lijkt alsof je de kansen voorbij laat gaan. Geliefden, als wij zeggen ´jullie´, dan bedoelen we het merendeel van de mensen die zich Lichtwerkers noemen, want jullie zijn de Meesters van het Licht. Jawel, jullie zijn degenen die ervoor gekozen hebben om Hier & Nu te zijn en een enorm verschil op deze planeet uit te maken.

Daarom zullen wij jullie enkele simpele ideeën en handvatten geven die je kunt gebruiken om de ganse mensheid te helpen de stap te maken naar dit volgende niveau, waar jullie je energie stevig en volledig kunnen gronden.

zondag 17 augustus 2014

De energieën van augustus 2014 - Jennifer Hoffman

Augustus brengt een welkome verademing na de intensiteit van juli, dat voor mij altijd een moeilijke maand is. Of het het Kreeft waterteken is dat mijn Ram- vuurenergie onderdompelt, of de zomerhitte die ik niet zo leuk vind, ik heb me in juli nooit op mijn gemak gevoeld. Ik ben een actief mens, en ik moet kunnen bewegen, creëren, iets doen, en me nuttig voelen, en in juli lukt me dat niet.

Wel, we krijgen een beetje kans op actie in augustus, samen met krachten die maken dat we actie ondernemen op een weloverwogen manier, met in het achterhoofd dat wat we doen ons op de beste manier moet dienen. Actie zonder een plan of potentiële uitkomst is een recept voor onvervulde verwachtingen. En om te verzekeren dat je de energie van augustus op de beste manier gebruikt, zou je moeten relaxen, jezelf verfrissen, sommige aspecten van je doelen en dromen vernieuwen, het verleden nog eens bekijken, alleen voor de lessen dat het voor je inhield, en een koers bepalen voor je nieuwe toekomst, die gewoon een andere naam is voor nog niet gerealiseerd of niet geactiveerd potentieel.

Indien je hoopte dat je dit jaar groen licht zou krijgen om vooruit te stromen, dan zou je in augustus wat teleurgesteld kunnen zijn. Ik zeg ‘wat’ omdat je je deze maand meer gemotiveerd kan voelen, eens we de sterke energie verwerkt hebben van eind juli, wat tegen de volle maan van 10 augustus volledig zou moeten opgelost zijn. We krijgen deze maand veel steun om te creëren, met enige terughoudendheid, omdat we zowel Mars als Saturnus in Schorpioen hebben die de rem induwen, samen met de energie van Neptunus, om er ons van te verzekeren dat we onze spirituele gaven, leiding en intuïtie bij het proces gebruiken.

maandag 11 augustus 2014

De Leeuwenpoort van Augustus 2014 - Manuela van der Knaap

Publicatie datum: 11-08-2014
Een overzicht van de kosmische energie instroom van augustus 2014 en de maanden daarna. Over vernieuwing en veranderingen in relaties en verbindingen. Toenemende spanning en strijd om wereld dominantie en vernieuwing van autoritaire macht. Lees in dit astrologische artikel over de kansen en mogelijkheden die deze spanningen ons geven...

Supermaan
Op 10 augustus kon je de tweede Supermaan waarnemen aan de hemel. De maan staat dan heel dicht bij de aarde en ziet er vlak bij de horizon een stuk groter uit dan normaal. Deze volle Maan valt in de Waterman/Leeuw as. Het is met recht een leeuwenpoort, omdat de Zon in Leeuw samenvalt met de kosmische instroom van de Bron, die nu in Leeuw staat. Kosmische octaaf van Leeuw is de energie van de Wezenlijke Godskern. De volle Maan laat deze energie optimaal integreren en ervaren. Ook kunnen we in de nacht tussen 10 en 13 augustus weer genieten van een meteorietenregen.

Jouw koninkrijk
Wat doet dit nu voor ons. We worden gestimuleerd om identificaties los te laten. Onszelf vanuit onze kern te laten zien, te ervaren en te erkennen, maar daarin niets toe te eigenen, maar in gelijkwaardigheid alles er gewoon te laten zijn. Het ervaren van wie je in Wezen bent (Wezenslijke Godskern), jouw innerlijk koninkrijk en gevoel van royalty in eenvoud, heel gewoon. Jouw bijzondere maar toch gewone koninkrijk is niet belangrijker dan dat van een ander. Maar het Wezenlijke wil wel waargenomen worden in zijn haar ware gedaante.

zaterdag 9 augustus 2014

De Ster Ouderen - Gesp Je Veiligheidsgordel Vast Wereld - We Arriveren! - 6 augustus 2014 - Aluna Joy

Wij weten dat jullie het kunnen voelen aankomen. Iets groots staat op het punt om te verschuiven. Jullie harten fladderen op een nieuw ritme. Wat eraan komt zal ongelijk zijn aan wat dan ook dat jullie nog moeten ervaren … maar het is iets waar jullie voor gewenst hebben. Dit is een grote validatie voor al het harde werken dat jullie gedurende een zeer lange tijd gedaan hebben.

Wij zeggen dat jullie je zouden kunnen voelen alsof je uit een kanon geschoten bent na een lange tijd in een incubatie periode geweest te zijn (sinds 12/2012). Creatie gaat ermee beginnen om nu zeer snel te bewegen. Dus gesp alsjeblieft jullie veiligheidsgordels vast! Dit zou aan kunnen voelen als willekeurige pulsen van kosmische adrenaline toevloeden die niet verbonden schijnen te zijn aan elke van de gewone bekende bronnen (zonnevlammen, aardbevingen, wereldwijde gebeurtenissen, enzovoorts). Dit is omdat wat er nu door jullie heen pulseert niet van de oude wereld is, maar van de nieuwe wereld afkomstig is welke jullie nog niet kunnen zien.


Er zullen vele vreemde en wilde deiningen en opgewaardeerde tijd en ruimte vervormingen rondom jullie heen zijn. Diepte inzicht en visie zullen onbetrouwbaar zijn samen met een overvloed van andere nieuwe en vreemde symptomen. Technologie zal ook op een regelmatige basis gaan opspelen. Ben geduldig. Je zou het gevoel kunnen hebben dat alles waarvan je dacht dat je bent verouderd is; iets hiervan is waar. Dump nu snel wat niet jouw toekomst ondersteunt. Genees/herstel jouw relaties waarmee je wenst voorwaarts te gaan. Je zou je ertoe geroepen kunnen voelen om jouw fysieke lichaam te reinigen en meer tijd door te brengen met ook het opruimen van je hart. Je mag je behoorlijk uit synchronisatie voelen met de oude fysieke/materiële wereld als het samen met de herinnering en de geschiedenis vervaagt. Ben bedachtzaam over jouw omgeving en ben voorzichtig. Ben duidelijk/helder voordat je handelt. Spring niet totdat je gereed bent.

vrijdag 25 juli 2014

Maandelijks Weerbericht van juli - Children of Light

JULI

De maand juli zal een tijd zijn van veel re-integratie, ALS je reageert op de fases die tot deze tijd leiden. Nieuwe energieën zal de planeet overspoelen uit bronnen die nog niet duidelijk voor de meeste van jullie zijn. Het zal een tijd zijn van energieën downloaden van Sirius en Pleiaden. Beiden zullen werken om de volgende lagen van energie op jullie planeet in beeld te brengen.

Dit zal een tijd zijn waarin de dingen niet waarschijnlijk veranderen in extreme wijzen waarop mensen voorspellen in de financiële wereld. Dit is omdat het niet dient op dit moment om het financiële systeem dat andere systemen onderhoudt zo radicaal van elkaar weg te laten vallen.

Het zal een tijd zijn waarin veel systemen zullen worden aangevochten door toename van hogere energieën downloaden. Het zal echter geen verstandige tijd zijn de crash van systemen toe te staan die zij hebben voorbereid.

Dit is een tijd van veel steun op jullie planeet. Dit zal een periode zijn dat je deze energieën zal gebruiken om bewegingen van je visies verder te versnellen. Het zal een tijd zijn waarin je meer verantwoordelijkheid moet nemen. Dat is voor de meeste niet gemakkelijk geweest, die wilden in de schone schijn blijven en gehecht blijven aan dingen die buitenkansen van persoonlijke bevrediging hebben gebracht.

Dit zal niet dienen in de nieuwe wereld die je opbouwt. Dit zal een wereld zijn die veel wordt aangeraakt door hogere oorzaak van liefde en elkaar steunen. Dit zullen jullie grotere drijfveren zijn.
Veel mensen ontwaken in deze tijd. Het is nogal een schok aan het zenuwstelsel geweest vanwege de hogere wil door te dringen in het hart van je lagere zelf, je emotionele lichaam.

De Gouden Sleutel; het Evenwicht van Macht - 16 juli 2014 - Steve Rother & De groep

Gegroet, geliefden. Ik Ben de Hoeder van Tijd.

Een hogere visie. Ik ben dat wat jullie de groep noemen binnengekomen omdat ik vandaag wil spreken over waar jullie je bevinden op dit prachtige knooppunt van tijd en ruimte. Jullie zijn hier eerder al geweest om gelijkwaardige energieën te ervaren. Het is thans een unieke tijd, omdat veel van de uitdagingen op Aarde zijn ontstaan op de knooppunten waar werkelijkheden elkaar kruisen en permanente ‘deuken’ achterlaten. Laat het ons verklaren.

Jullie Multidimensionele Natuur
Jullie ware aard is multidimensioneel. Jullie bekijken jezelf als één wezen, hoewel jullie dat uiteraard niet zijn. Jullie zijn meervoudig; je bent, om het zomaar eens te noemen 11. Met al die wezens, die simultaan bestaan vorm je in feite een grote cirkel, een wiel waaruit 11 verschillende stralen licht zich gezamenlijk voort bewegen. Ofschoon jullie tijd op Aarde als lineair beschouwen, is tijd eigenlijk circulair.

We zullen het nu maar gewoon lineair noemen omdat jullie met je beperkte waarnemingen tijd als zodanig zien. Jullie zien het als verleden, heden en toekomst omdat jullie dat als een tijdlijn zien. Goed, we gaan hierin met jullie mee. Uiteraard kan van het verleden, het heden en de toekomst er maar één werkelijk zijn en dat is het heden. Jullie kunnen je herinneren dat je drie jaar was. Jullie kunnen je ook voorstelle hoe het zal zijn als je veel ouder bent dan je nu bent, dus bereiden jullie je daarop voor en leven overeenkomstig dat beeld.

Weten jullie waarom je fysieke lichaam ouder wordt? Omdat jullie dat verwachten! Onlangs hoorde de Hoeder iemand op TV zeggen: “Ik ben 70, maar natuurlijk is 70 de nieuwe/eigentijdse 50, nietwaar?” Jullie herdefiniëren alles in jullie wereld en dat is perfect, zo is het bedoeld. Besef dat het punt in je evolutie waarop jullie zijn aangekomen zeer uniek is. Laat het ons verklaren.

dinsdag 22 juli 2014

Oproep aan alle bewuste mensen - Vera Koenen en Nienke André de la Porte-Riemersma

Oproep aan alle bewuste mensen:
Collectief zijn we opgeschud, door elkaar geschud en hevig geschrokken door de gebeurtenissen rondom het boven de Oekraïne neergehaalde Maleisische passagiersvliegtuig, dat vele mensenlevens heeft gekost en de emoties in verschillende landen hoog heeft doen oplaaien. 

Naast de schok en het verdriet om de slachtoffers en hun nabestaanden, vraagt dit om onze aandacht. Nederland is rechtstreeks betrokken door het grote aantal Nederlandse doden. Maar achter de schermen speelt een groot conflict: er is veel meer aan de hand. Er spelen politieke belangen mee, er worden spelletjes gespeeld en mensen die zich op de hoogte willen stellen,  worden via de media gemanipuleerd. Het heeft geen zin om daarop in te gaan, want wat je voedt, groeit. Dus ook de aandacht die we hier collectief aan zouden schenken, laat iets groeien dat voor Europa en specifiek voor Nederland niet wenselijk is, maar koren op de molen zou zijn voor een Amerika dat op de rand van bankroet staat. Maar wat wordt ons antwoord, als bewuste Nederlanders? Volgen we het nieuws op radio en t.v. en in de kranten? Leven we mee met de rechtstreeks betrokkenen en laten we het daarbij?  Of geven wij, met ons bewustzijn, met onze trilling, een impuls tot een andere uitkomst, vanuit het hogere weten van ons hart? Onze lichtwerkgroep heeft zich enkele dagen afgestemd op de ontstane situatie. Daarbij ontvingen wij o.a. de volgende informatie:

vrijdag 18 juli 2014

Kosmische Newsflash: Transformerende tijden! - Yvonne Weeber

Lieve mensen,

Een supermoon vandaag. Ik hoop dat we hem te zien krijgen, maar voelen doen we het zeker! Af en toe lijkt het of we in een roller coaster zitten. Deze volle maan staat samen met Pluto die ons behoorlijk kan confronteren. Heftige emotionele toestanden. Kijk maar naar de WK voetbal. Met het winnen enorme blijdschap en met verlies diepe tranen. Ook lijken de polariteiten enorm uitvergroot te worden, zoals in de Gazastrook en dergelijke. Oer oude onopgeloste conflicten laaien weer op en vragen alle aandacht. 

In harmonie
Zo ook in onszelf. Zo binnen, zo buiten, zo buiten, zo binnen. Reageren we vanuit oude pijn en verzet, dan kunnen er grote conflicten ontstaan. Mars is eindelijk uit zijn retrograde stand en loopt weer vooruit. Hij staat samen met de Noordknoop, Vesta en Ceres tegenover Uranus in ram en de Zuidknoop (bevrijding van het oude). Mars in weegschaal maakt dat Mars, de god van de oorlog, wat milder gestemd en in deze samenstand met de Noordknoop en vraagt het om andere oplossingen te vinden gebaseerd op gelijkwaardigheid. Zeker met de vrouwelijke astroïden Vesta en Ceres erbij die de situatie in harmonie op willen lossen en die vragen om jezelf trouw te blijven. Wanneer we in ons gelijk willen blijven dan worden de conflicten alleen maar groter. Als het goed is heb je de afgelopen periode je innerlijk werk gedaan en kunnen we ons afvragen, wil ik geluk of gelijk? Wat is wijsheid, hoe kan ik de situatie anders oplossen. Met Venus in en Mercurius het communicatieve teken Tweeling wil er echt gepraat worden en de situatie in harmonie en op een volwassen manier oplossen. 

Evenwicht geven en nemen.
Wellicht ervaar je ook dat de conflicten gaan over Geven en Nemen. Is het allemaal in evenwicht? Klopt het voor je gevoel? Of investeer je meer dan je terug krijgt? En hoe geef je? Wil je er nog iets voor terug hebben of geef je vanuit jezelf? Kun je wel ontvangen wat je krijgt? Tijd om balans op te maken en ook om grenzen te stellen. Wel op een liefdevolle manier. De zon in Kreeft activeert een groot vierkant met Pluto, Uranus en Mars. Dit kan behoorlijke spanning opleveren. Ga met je aandacht naar binnen en onderzoek je eigen schaduwkanten waar het licht op wil vallen. Er is ook een vlieger patroon met de Zon en de Maan sextiel Saturnus en Cheiron. Het is een prachtig moment om dit soort conflicten te helen. Het vraagt ons om onze werkelijke waarden te onderzoeken en om volwassen te worden. Evenwicht van mannelijke en vrouwelijke energie binnen in onszelf. De vrouwelijke gevoelskant en intuïtie kan de mannelijke kant ondersteunen om vanuit wijsheid te reageren.

Transformatie
Transformatie betekend niet alleen maar dingen op een andere manier doen, maar om echt los te laten zodat je echt vrij bent om nieuwe stappen te zetten. Wat ik merk in mijn opstellingen werk is dat er heel veel oude, overerfde familiestukken omhoog komen die gezien en opgelost willen worden. Het zijn vaak dingen die we ons beperken en wat we niet kunnen weten. Zoals we kunnen zien in de Gaza strook b.v. en in het hele midden oosten, dat zijn conflicten die al vele generaties spelen. Zo ook in onszelf. Zit je met bepaalde problematiek waar je maar geen grip op krijgt dan heb je grote kans dat er nog iets in jouw familiesysteem gezien wil worden. Daar zou je een familieopstelling over kunnen doen. Het mooie daarvan is dat je het niet alleen voor jezelf oplost, maar ook voor de generaties voor jou, zodat deze vrede kunnen ervaren, en voor de toekomstige generaties. Dan kan het echt los gelaten worden! 

Innerlijke ommekeer
Ondanks alle hectiek die er in de wereld en die er misschien in je omgeving en in jezelf plaats vind, kun je ook een gevoel ervaren van een grote ommekeer. Diep van binnen voelen we dat er grote veranderingen komen. Juist omdat we de vorm aan het loslaten zijn en onze richting qua werk en relaties aan het veranderen is. We gaan anders om met situaties, we gaan steeds meer luisteren naar ons innerlijk weten. We volgen steeds meer ons innerlijk kompas zodat ons werk ook een andere richting op gaat. Langzaam komen we aan op onze bestemming. Ook al weten we nog steeds niet precies wat dat is. Of waar, of met wie.. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. We komen steeds dieper in onze eigen aarding en dat is onze bestemming. Blijf in de afstemming met wie werkelijk bent in harmonie met dat wat er is in het hier en nu. Dan zal je geen last hebben van de hectische energieën en kun je gewoon je ding doen.  
  
Synchroniciteit
Je zult steeds meer merken dat wanneer je iets denkt dat dat ook gebeurd. Wanneer op een bepaalde manier aan iemand denken zien we ook die reactie die we bedacht hadden. B.v. ohh die zal wel negatief reageren op deze situatie, dan gebeurd dat ook. Wanneer we denken aan een positieve reactie gebeurd dat. We krijgen het een beetje in de vingers om anders te gaan denken en zien nu werkelijk dat onze gedachten in de buitenwereld vorm krijgen. Als we een intentie neer zetten bijvoorbeeld ik wil graag zo’n baantje vergeet dan niet om alles erbij te vermelden. B.v. met leuke collega’s, dichtbij, inspirerend enz. 
langzamerhand leren we de scheppingskrachten beetje bij beetje kennen en te hanteren.
Van de week las ik een stuk op een wetenschappelijke site dat het nu wetenschappelijk bewezen is dat het magnetische veld van de aarde aan het verschuiven is en dat er waarschijnlijk een poolshift gaat plaats vinden. Hoe en wanneer dat kunnen ze niet zeggen. Zo’n poolshift is wel vaker voor gekomen maar ook heel bijzonder. Het bijzondere is, dat vorig jaar de polen van de Zon verwisseld zijn, en die van Jupiter en Saturnus. Dat brengt natuurlijk enorme veranderingen met zich mee. Niet alleen buiten ons dus, maar ook binnen in onszelf. Enorme transformerende tijden dus! Geniet ervan! Laat los met liefde en dankbaarheid zodat je zaadjes kan planten voor een vredevolle toekomst.
Heb het goed! Lieve groeten,

Yvonne Weeber

Ps je bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen. Gebruik je de tekst dan graag met bronvermelding.

Ps je bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen. Gebruik je de tekst dan graag met bronvermelding.
Inschrijven of uitschrijven kan op de website www.joyhappiness.nl  

maandag 7 juli 2014

De Energieën van Juli 2014-Jennifer Hoffman

  • In de voorspellingen voor 2014, die je hier kan lezen , schreef ik dat de tweede helft van 2014 heel anders zou zijn dan de eerste, en die periode begint op 1 juli.
    Het hoort er dan ook bij dat de maand begint met Mercurius die direct gaat lopen, en in juli zullen Mars en Saturnus allebei hun lange retrogrades beëindigen, en vier planeten zullen van teken veranderen. Dat is veel activiteit voor één maand, maar we zijn er klaar voor, niet? Juli zal de deuren openen voor verandering, loslaten van veel stagnerende energie en zal ons uitnodigen om de veranderingen en transformatie aan te vatten die we al lang wilden doen. Die tijd waarop we hoopten en wachtten is nu hier. Al wat we hoeven te doen is beslissen wat we met de energie gaan doen.
    Het verschil tussen verandering en transformatie – op energetisch level – is groot. Met verandering vervangen we gewoon het ene door het andere, op dezelfde manier als we elke dag van ondergoed wisselen. Met transformatie gaan we voor een volledige make-over, zodat zelfs de mensen die ons goed kennen ons niet langer herkennen. We hebben nu de kans op transformatie – zijn we bereid om die te nemen en een nieuwe versie van onszelf te worden? Dat is waartoe we uitgenodigd worden en waartoe we gedwongen worden, maar hoezeer we ook zeggen dat we dit willen, het engagement ertoe opnemen en aflijnen op en integreren van de energie zijn heel wat anders.
    Laten we eerlijk zijn, dit is voor niemand een makkelijke periode geweest, vanaf de vroege jaren ’90 tot de eerste jaren van 2000. Mijn leven heeft moeilijke en onverwachte wendingen genomen in die periode, en ik weet dat voor jullie hetzelfde geldt. Ik heb bij momenten zo hard geprobeerd om veranderingen door te voeren, maar het was niet het moment, de dingen zaten niet juist, ik had andere dingen te doen waarvan ik me niet bewust was, en werk te doen dat me stevig gegrond hield op een plek waar ik niet wilde zijn. Maar mijn wensen leken niet zo belangrijk te zijn als de taak op zich en dit is tot nu onze ervaring geweest.

zondag 29 juni 2014

Kosmisch weerbericht - Yvonne Weeber‏

Lieve mensen,
Het is nogal onrustig in de kosmos. Het lijkt of alles steeds extremer wordt. Heftiger en meer en meer bedreigend. Persoonlijk kun je je onrustig voelen of zelfs gefrustreerd en geïrriteerd. De kosmische energieën lijken aan ons te trekken en te duwen. Kom op je moet dit en dat. Je moet nu actie, je moet nu doen anders ben je te laat. Er is strijd en ruzie en miscommunicatie en tja van alles! Onrust. Plotseling break ups in relaties, vriendschappen, werk, op allerlei gebied. Soms moet het zo zijn en soms gebeurt dit als we ons blijven identificeren met onze “oude” rollen, patronen en overtuigingen. En hoewel we dat niet meer willen, is het ook een comfortzone. Onbewust zijn we bijna verslaafd aan gedoe, drama, stress. We zijn zo gewend dat we moeten vechten voor onze rechten, hard moeten werken aan onszelf en grenzen moeten stellen dat we helemaal vergeten dat we daardoor heel ver van ons zelf vandaan gaan. We maken de ander of dat andere verantwoordelijk voor onze pijn, ons gemis, ons geluk. Terwijl alles er al is! We hoeven niet meer te zoeken.

Weerstand doorbreken

Diep van binnen weten dat dit een overlevingsvorm is die we los mogen gaan laten. Wat ik in mijn vorige nieuwsbrief schreef, we zijn de Vorm aan het loslaten, uit de comfortzone. En dat is een heel lastig proces! Het is soort fitness of the mind. Het is net als dat je naar de sportschool gaat, zo van oh moet ik weer! Je zoekt naar uitvluchten en gaat uitstellen. Terwijl je weet, als je niet gaat voel je je klote daarna, je hebt je weer laten verleiden door die kleine ikje die eigenlijk geen verandering wil. Die wil alles lekker laten zoals het is. En je weet ook, dat als je door je weerstand heen gegaan bent en toch op de fiets stapt naar die sportschool dan komt er een moment van doorbraak, van YES! Nu ga ik het zelfs fijn vinden! Je gaat resultaten zien, fantastisch! Ben trots op mezelf! Dat is nu hetzelfde proces met shit opruimen en diep naar binnen gaan. Ik hoor veel mensen, ja het is goed hoor! Ik heb al zoveel gedaan! Zoveel gehuild en opgeruimd, nu wil ik niet meer. Weerstand om de laatste restjes op te ruimen en in de comfortzone van pijn, lijden, verlies en gedoe te blijven zitten

dinsdag 20 mei 2014

Kosmische update “Loslaten van de vorm” - Yvonne Weeber

Lieve mensen, 

Al een tijdje hebben jullie niets van mij gehoord. Ik heb me even terug getrokken en ben  heel  veel in het buitenland geweest. Wat ik geschreven heb in mijn vorige nieuwsbrief Zwanger zijn van de nieuwe aarde, de nieuwe mens geld eigenlijk nog steeds. Ik heb daad bij het woord gevoegd en geluisterd naar mijn behoefte aan ruimte en naar binnen gaan, om te groeien in de veilige duisternis van de kosmische baarmoeder. Terwijl ik absoluut niet stil gezeten heb. In tegendeel. Er zijn prachtige totaal onverwachte dingen op mijn pad gekomen, welke mij nog meer in contact brachten met die grote leegte in mijzelf.  

Grote leegte 
De kosmische energieën van de afgelopen maanden nodigen ons uit om steeds dieper af te dalen. Af te dalen in de stilte en de leegte. Die plek waar we nog schaduwkanten tegen kunnen komen die nog niet gezien zijn en grote invloed hebben op je dagelijks leven. Het astrologische grote vierkant en de grote driehoek en de zonsverduistering, boden en bieden de energie tot wakker worden en healing. Wanneer we in het oog van de storm kunnen blijven, kunnen we afdalen in de spelonken van onze ziel, waar we op een plek komen van grote leegte en stilte. Een plek waar we in staat zijn helder waar te nemen diep binnen in onszelf. Een plek waar de gedachtes geen invloed meer hebben en welke je gewoon voorbij kan laten gaan. Vanuit die leegte kan er iets nieuws ontstaan.  

In de Flow 
Als mens en hoe we tot nu toe geleefd hebben, hebben vorm en identificatie nodig om gehad om een eigen persoon te zijn. Ik ben vrouw, moeder, partner, Astroloog enz. enz. Maar we komen er nu achter dat we veel meer zijn dan dat. In die grote leegte, vallen de identificaties allemaal weg. We zijn bezig met de Vorm los te laten. Het was afgelopen maanden ook heel lastig om vorm te geven. Zeker nu de drie planeten van vorm geven, Mars, Pluto en Saturnus, in een retrograde stand staan. We willen wel maar er komt nog niets uit. Wij en de energie zijn er nog niet klaar voor. De puzzelstukjes liggen nog niet op hun plaats. In ieder geval niet wat of zoals je het graag zou willen. Het kan dus ook een periode zijn van grote frustratie als we maar door willen gaan met wat we willen. De oude vormen en structuren passen niet meer in de nieuwe energie. Dat zien we overal om ons heen. Alles is in staat van grote veranderingen en transformatie. Ook oude methodes en rollen passen niet meer. Alles is toe aan vernieuwing. Daarom mogen we ook voorzichtig zijn met woorden, hoe we dingen benoemen, want woorden zetten weer vast in de vorm. Dat is best heel lastig. Want je voelt dat het anders moet, dat het een andere naam nodig heeft wat je doet, maar hoe noem je het dan en wat doe je dan