dinsdag 29 september 2015

Relaties en de volle maan van 28 september 2015

Nu is er een extra sterke uitwerking van de volle maan van 28 september voelbaar. Deze uitwerking is extra sterk, omdat deze volle maan dicht bij de aarde staat. Je kunt daardoor last hebben van de volgende verschijnselen; slecht slapen, onrustig zijn, emotioneel zijn, extra moe zijn of juist heel veel energie hebben. We zijn hier al uitgebreid op ingegaan in een eerder artikel “De uitwerking van de afgelopen volle maan en de maansverduistering van 28 september 2015”.
Een van de thema’s van deze volle maan is relaties. De volle maan staat namelijk in de astrologische tekens Weegschaal en Ram. En Weegschaal hoort bij het 7e huis, die weer het gebied van intiemere relaties vertegenwoordigt. Dit kunnen liefdesrelaties zijn, maar ook vriendschapsrelaties of de relatie met jezelf. En kunnen deze relaties nu extra onder druk komen te staan en conflicten geven, in deze periode.

zondag 27 september 2015

Wat te Verwachten van de Equinox, Eclips en Wave-X - Patricia Cota-Robles

Patricia Cota Robles 22 sept 2015:
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

22 september 2015 door  Andrew Eardley

Dit is een historisch moment op Planeet Aarde. Zoals gewoonlijk, zijn er een myriade aan voorspellingen over alles wat we stoffelijk zullen gaan beleven en wat deze weergaloze gebeurtenissen zullen betekenen in al onze levens.
Zoals het telkens weer gebeurde door de diverse gebeurtenissen die horen bij Aarde’s Ascentie proces, voorspellen mensen een volle gamma aan mogelijkheden. Deze voorspellingen houden alles in vanaf het eind van de Wereld tot aan een onmiddellijke manifestatie van Hemel op Aarde, en niets ervan zal gaan gebeuren. Dat betekent niet echter, dat waar we midden in zitten niet de meest ongelooflijke en monumentale gelegenheid is die we ooit hadden, omdat het ZO IS!
De reden waarom mensen zo vaak teleurgesteld werden is omdat ze per vergissing verwacht hadden dat deze verschuivingen van energie, vibratie en bewustzijn zich onmiddellijk manifesteerden in de stoffelijke laag. Mensen kijken naar de verschijningen van de buitenste wereld en omdat ze geen onmiddellijke veranderingen zien, voelen ze dat de gebeurtenissen niet feitelijk gebeuren en dat de informatie weer een andere “New Age hoax” (een grap) was.
De werkelijkheid is dat de grote hoeveelheid gebeurtenissen die hebben plaats gehad in de laatste verscheidene decades, niet alleen gebeurden maar overeenkomstig het Gezelschap van de Hemel, slaagden ze erin om de Ascentie processen van de Mensheid, en van Moeder Aarde verder te brengen dan de grootste verwachtingen van de Hemel.

Ga ervoor! - Steve Rother

De Grote Frustratie.

Van Steve Rother.

Groeten van Thuis, geliefden,

Jullie zijn magisch. Een ieder van jullie koestert een speciale vorm van magie, iets dat jullie van Thuis meebrachten. Jullie waren van plan je hele leven te focussen op het naar de Aarde brengen van die magie, en nu beginnen jullie je dat op nieuwe manieren te herinneren. Dit, geliefden, is een magische tijd waarin een ieder van jullie je ware macht kan herinneren om het tot in detail te manifesteren.

Jullie daden en toewijding creëren de wereld voor je neus, want dit zijn nieuwe tijden.

We zullen terstond iets van wat je verwachten kunt met jullie delen, opdat jullie het vanuit ons perspectief kunnen bekijken. Als jullie dat doen, geliefden, worden jullie verliefd op de mensheid. Het kan gebeuren dat jullie je tv aanzetten, en zien dat de wereld volgens jullie (geloofs-)overtuiging een puinhoop is.

Het lijkt wel of iedereen een andere kant opgaat. Hoewel jullie niet kunnen zien wat er waarlijk plaatsvindt, zien wij het wel, en wij willen dat met jullie delen. Dit zijn verbazingwekkende tijden, die tevens nogal uitdagend voor jullie kunnen zijn. Jullie begrijpen niet ten volle wat er aan de hand is. Deze veranderingen vinden simultaan op vele verschillende gebieden plaats, maar wij geven jullie slechts dat wat wel verschil uitmaakt in jullie werkelijkheid.

vrijdag 4 september 2015

De bijzondere Eclipsen van September 2015

Geschreven door: Manuela van der Knaap
Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Publicatie datum: 04-09-2015

In september 2015 kunnen we een speciale zonsverduistering meemaken die samenvalt met het afsluiten van het Lam jaar en ook nog de laatste ‘bloedrode’ Maansverduistering. In dit artikel vind je uitleg over alle bijzondere fenomenen die samenvallen met de eclipsen van september. Beide verduisteringen markeren voor de wereld en voor de financiële markten speciale momenten in de tijd en vallen nu dus samen in de maand september. Het doel van deze speciale verduisteringen is het brengen van rechtvaardigheid, vrede en verbinding. In dit artikel kun je lezen over de effecten voor jou persoonlijk en voor de wereld. Weet dat de toekomst niet vaststaat. Het is wat je er zelf van maakt. Daarom geef ik je vooral overzicht van alle informatie en van het innerlijke proces, zodat je voor jezelf inzicht krijgt in de processen en achtergrond van de situatie. Blijf altijd voelen voor jezelf wat wel en niet met jou resoneert. De informatie van deze eclipsen werkt jaren door, maar is ongeveer een half jaar zeer actueel.


Eclips www.inzichten.com

Alle alinea’s met een * achter de koptekst zijn voor de lezers van Spiegelbeeld een extra aanvulling op de tekst die in Magazine Spiegelbeeld is verschenen in het septembernummer 2015.

Algemeen effect verduisteringen

Een zonsverduistering wordt altijd vergezeld door één of meer maanverduisteringen. Dit zijn universele markeringsmomenten in de tijd en stof. De zonsverduistering heeft vooral impact op het dagbewustzijn, dus het praktische en maatschappelijke. Een maansverduistering heeft vooral impact op het persoonlijke en collectieve onderbewuste en heeft daarom meestal een transformerend effect. Een bijvoorbeeld hiervan is de Maansverduistering in augustus 2008, die daarna een flinke beurscorrectie op de aandelenmarkten liet zien. *1