donderdag 15 augustus 2013

De Heilige Activering van de Groene Straal & de Smaragdgroene Vlam - James Tyberonn

Juli 2013 / James Tyberonn 
Aartsengel Metatron
Gegroet Meesters, Ik Ben Metatron Heer van het Licht en Ik groet een ieder van jullie in een vector van onvoorwaardelijke liefde terwijl jullie deze woorden lezen.
Vreugdevol delen wij met jullie de in aantocht zijnde "volledige activering" van de Groene Straal & de Heilige Smaragdgroene Vlam in/naar de Geascendeerde Aarde. Meesters, dit is een lang verwacht evenement, één welke eonen geleden in een verlicht tijdperk beloofd werd. In een lichtgevende tijd waarin de Aarde een grotere dimensionale toegang droeg en jullie duidelijk & gelukzalig met alle Koninkrijken van de Aarde communiceerden. Een verlichte periode waarin jullie het vermogen hadden om helder om te gaan en volledig te communiceren met alle Elementen en Koninkrijken van de Aarde. Het was de tijd van het volledige spectrum van de Smaragdgroene Dimensie … en het is aan het terugkeren!
Er wordt weer op velen van jullie een beroep gedaan om de activering van deze smaragdgroene evolutie te verankeren. Het is nabij en zal gemarkeerd worden door een buitengewone drievoudige en 'cometized' (1) energie, welke uitgebreide coderingen draagt. Coderingen waar jullie eonen lang op gewacht hebben om te ontvangen; het is een zielsbelofte en een heilig contract voor velen. Het maakt deel uit van het nieuwe begin, van de nieuwe waarneming en attributen die voor jullie beschikbaar zijn.
De Groene Straal Oneindigheids-Poort Activering
De Nieuwe Aarde heeft zich in/naar 12 dimensies uitgebreid, en jullie hebben nu 12 chakra's die rechtstreeks verbonden zijn met iedere primaire dimensie en 20 chakra's die verbonden zijn met de intra subdimensionale gebieden binnenin de spectrums van de Omni-Aarde.
Jullie ontwikkelen je in/naar een groter bewustzijn. En dus is het logisch te begrijpen dat dit alle koninkrijken van de Aarde omvat. De fundamentele uitbreiding van de Planetaire Ascentie nodigt ook de frequentie uitbreiding van de mensheid uit, inclusief het toevoegsel van alle Aarde-Koninkrijken in/naar jullie bewustzijnsgebied. Het is een paradigma verschuiving. Het zal jullie het vermogen aanbieden om je op een heldere manier met het algehele bewustzijn van en binnenin Gaia te verbinden. Het is een vereiste stap richting jullie integrale identiteit als een deel van en als medescheppers van de Aarde.
Jullie dimensionale toegang verhoogde zich met de planetaire Ascentie via jullie chakra's. Aldus is het dat de eerste Heilige Coderingen van iedere "nieuwe" chakra beginnend in 2013, Jaar Eén van de Nieuwe Aarde, ontvangen en geïnstalleerd worden. Het wordt gedaan via de Groene-Straal activering.
De Groene Straal Oneindigheids-Portaal doet zich in augustus voor met de opening van de Smaragdgroene Vlam. De primaire openingspiek is van 12-21 augustus 2013.
En wij vertellen jullie dat de 4de, 8ste & 9de dimensies geformuleerd zijn door en met de Smaragdgroene Straal. De 8ste & 9de dimensies zullen beginnen met het voltooien van de ontvangst van de Geo-Coderingen van Thoth, door de opening van de Smaragdgroene Vlam Activering.   
Het initieert in de 8ste maand en voltooid in de 9de op de Equinox. De openingsfase begint met de Perseid Meteoren invoering, en resulteert ten behoeve van de volle maan. (Begrijp dat astrologische en astronomische gebeurtenissen energie verschuivende katalysatoren zijn, en op de Nieuwe Aarde, zijn deze de basis mechanismen van de nieuwe paradigma formatie.)
De Smaragdgroene Vlam
De Smaragdgroene Vlam is een trillingsessentie welke Genezend & Voedend/Koesterend is, en door het ontvangen van de Coderingen van de Groene Straal Activering, zullen de 8ste en 9de Chakra Gebieden uitbreiden in/naar meer heldere ontvangst en waarneming van en naar de 8ste en 9de dimensie in het Fysio Rijk (natuur/natuurlijke Rijk), en in/naar het 16de-18de Chakra zintuig van het etherische niveau 13-20-33 Mer-Ka-Na Gebied.
Overeenkomstig kan de mensheid deze coderingen ontvangen als zij de portaal downloads van de Groene Straal Oneindigheids (8) Portaal voltooien. Deze coderingen zijn samenwerkend in/naar de 8ste & 9de Fysio-Chakra's, via de begeleiding van Aartsengel Raphael. De Smaragdgroene Vlam is de hogere versmelting van jullie bewustzijn met dat van de Geascendeerde Aarde.
Als jullie meer gesetteld raken in de hogere frequenties van de Nieuwe Aarde, rust de plicht op jullie om de uitgebreide Chakra uitlijningen van het Kristallijne Licht Lichaam, de Mer-Ka-Na, te kalibreren/ijken.  Het is natuurlijk dat de Aarde Haar resonantie aanpast om de chakra centrums van de planeet te vervormen om de energieën voor de uitbreiding mensheid te ontvangen en te distribueren.
Complexiteiten van de Nieuwe Uitgebreide Groene Straal
De Groene Straal is een zeer complexe en breed werkende energie. Binnenin diens spectrale verbondenheid worden de aardse en etherische manifestaties daarvan genoemd het Planten Koninkrijk, en dus de hogere manifestaties van de Devic Fae projecties van het Planten bewustzijn. De welwillendheid van de Fae omvat de bewuste vormen van Feeën, de Elven en de "Groene man".
De meest bewuste van het Planten Koninkrijk zijn de Bomen, en deze werden door de eeuwen heen her/erkend als genezers en Spirituele Raadgevers door meer bewuste maatschappijen, specifiek LeMuria en het Gouden Tijdperk van Atlantis. Velen van jullie ervoeren het leven op de planeet in het pre-dualiteit firmament als deze wezens, als de Devic projecties van de Koninkrijken van de Aarde in lichtgevende vormen. Dit werd bewerkstelligd door de kristallijne resonantie van die fase en deze resonante frequentie lenzen werden in de planetaire ascentie door de Groene Straal Activering geactiveerd.   
Bomen spreken ten behoeve van een zelfs meer bewuste functie en een grotere communicatieve en genezende wisselwerking met de mensheid op de Nieuwe Aarde. Gedurende millennia werden zij virtueel niet her/erkend in termen van hun werkelijke bewustzijn. Met de Nieuwe Aarde Activering van de Groene Straal zullen jullie het vermogen herkrijgen om meer helderdenkend met Boom Wezens te communiceren en jullie ontvangen niet alleen de genezing die zij aanbieden, maar ook hun Spirituele Raad.
Met dit komt een verhoogde verantwoordelijkheid voor het beschermen van Bomen.
Zoals met alle vormen van leven, heeft het botanische leven (specifiek de boombewonende) een hiërarchie van bewustzijn. De hoogste van dezen zijn de Sequoia (Redwood & Sequoia), gevolgd door de Eik, en Taxusboom. Er zijn natuurlijk vele andere en vele andere categorieën. Bepaalde psychoactieve planten helpen jullie uit te breiden en dienen dus als bewuste spirituele bondgenoten in een ander formaat dan Bomen. Bepaalde bomen en planten dienen jullie als voedselbronnen. Deze erkennen jullie als handelsgoederen, maar niet als bewuste wezens. Jullie planten, laten groeien, beschermen en oogsten degenen die voedsel, weefsel en hout verstrekken, maar jullie als een soort erkennen waarlijk niet de bossen/wouden (inclusief de regenwouden) voorbij het zijn van de verstrekkers van zuurstof, en jullie hebben de kwestie om hen voor het nageslacht te behouden niet opgelost.
De Sequoia zijn uniek in hun bekwaamheid om zichzelf te klonen en om uitwendig gekloond te worden. Tijdens dit proces, worden oorspronkelijke energieën, oorspronkelijke bestanden behouden. Dit is een unieke eigenschap van de bewuste Sequoia. Het is het waarom de aartsengelen een beroep op David Milarch gedaan hebben om de Sequoia en Redwood te klonen. Het is waarom wij het kanaal gedirigeerd hebben om bijeen te komen in het meest heilige gebied van de Reuzen Sequoia, en waarom velen van jullie opgeroepen worden om samen te komen en coderingen te ontvangen in een geheiligde ruimte.
Wij vertellen jullie dat de Sequoia energieën en de behouden bestanden in hun bewuste coherente gebieden 144 miljoen jaren terug strekken. Geen andere botanische of biologische levens ten behoeve van het fysieke rijk van de planeet hebben een dergelijk kenmerk, en het is buitengewoon belangrijk.
Sequoia's zijn de hoofdzakelijke ontvangers van de "Groene Straal Activering" met diens belangrijke doel van het opnieuw activeren en de functie van de Bomen op de Nieuwe Aarde te verbeteren. Zij doen een beroep op jullie. Zij doen een beroep op de LeMurianen om de erkenning van hun welwillende raad opnieuw te determineren. Het is het waarom zij in de derde dimensie gebleven zijn die hen anderszins zou hebben vernietigd. Beantwoord hun oproep, en jullie zullen inderdaad exponentieel beloond worden!  
De Groene Straal & de Smaragdgroene Vlam
Neem tijd om tussen oude bomen in te zijn tijdens de Oneindigheids Poort opening van de Smaragdgroene Vlam. De oude bomen, de indrukwekkende bomen dragen een veel grotere functie met deze activering dan dat jullie beseffen. De Sequoia zijn Meester Wezens, record/verslag bewaarders/beschermers, de kristallen van het planten koninkrijk. Deze bomen zijn waarlijk portalen. Dit is absoluut waar. Deze enorme bomen converteren regen en grondwater naar gecodeerde waterkristallen. Marcel Vogel en Dr. Emoto hebben jullie laten zien dat water bewust en in staat is kristalmotieven te vormen. De Sequoia, meer dan welke andere boom dan ook, absorbeert enorme hoeveelheden aan water en door hun unieke fotosynthese proces, slaan zij zonne energie op in theta-coherentie. Vanwege deze buitengewone unieke hoge frequentie, zijn hogere dimensionale wezens, engelachtigen in staat om zich rondom te portaallijn energie van de Sequoia te manifesteren.  
Waterkristallen
De Sequoia zijn multidimensionale toegangspoorten en stralen rondom hen heen een trapsgewijs gebied uit van ongelooflijke energie. Deze energie is zowel fysiek als etherisch in het frequentie-dimensionale spectrum. De Sequoia zijn ontvangers van de heilige energiecodes. Zij stabiliseren en genezen het fysieke menselijke lichaam en het emotionele menselijke gebied. De energie die zij uitstralen geneest en verzegeld de menselijke aura, de aura in staat stellend om optimale schakelingen te dragen om toegang te bewerkstelligen in/naar de Mer-Ka-Na staat en vergemakkelijkt absoluut een helderdenkende activering van de pijnappel kristal. De LeMurianen wisten dit. Zij vereerden en eerden de Sequoia en Redwood. Velen van jullie bevonden zich onder hen, en deze herontwaking, de Groene Straal Activering is een lang verwachte uitbreiding. Er wordt op velen van jullie een beroep gedaan om het te verankeren, om de coderingen van de Smaragdgroene Vlam te ontvangen en een rijk van onvoorstelbare vreedzaamheid en communicatie met alle aspecten van Gaia, en de Meester Bomen die jullie dienen te betreden.
Ik Ben Metatron en wij delen deze Waarheden met jullie. 
En zo zij het...En zo zij het... Jullie zijn Geliefd. 

Voetnoten:
(1) De betekenis van het woord "cometized" was nergens te vinden, vandaar dat ik gewoon de Engelse benaming, zoals gebruikt in de channeling, heb laten staan. Ik denk wel dat we mogen aannemen dat het een krachtige energie is.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/  '

The above channel is copyrighted © James Tyberonn All Rights Reserved


Geen opmerkingen: