zondag 17 november 2013

Een Hathor Planetaire Boodschap oktober 2013 - Tom Kenyon

Cognitieve en Emotionele Uitdagingen tijdens de Chaotische Knopen.

* Opmerking: Deze boodschap gaat over specifieke problemen die betrekking hebben op de Chaotische Knopen. Volgens de Hathors gebeurt een Chaotische Knoop als chaotische gebeurtenissen zich verveelvoudigen en in schijnbaar ongerelateerde gebieden van de Kosmos (inclusief de Aarde) uitwisselen met elkaar, die zich keren in nog meer chaotische gebeurtenissen. Als Chaotische Knopen in kracht toenemen, worden veel gebieden van ons  Aardse bestaan beïnvloed.

Door hun aard, dagen alle Chaotische Knopen biologische systemen uit. Deze specifieke Chaotische Knoop is helemaal moeilijk vanwege talrijke factoren die we al genoemd hebben in vorige planetaire boodschappen.
Hathors

Terwijl problemen voor jullie eco-systeem, je financiële stelsels en culturele instituten toenemen  zullen we ons in deze boodschap richten op een specifiek gebied – van de herinnering en bewuste/cognitieve functie.     
De versnelde escalatie van deze huidige Chaotische Knoop wordt aangestuurd door een verschuiving in het magnetische veld van jullie Zon - een omkering van zijn magnetische polen om precies te zijn. Dit is een cyclisch gebeuren en vindt plaats ongeveer elke 11 jaren.
De volgende verschuiving van het magnetisch veld van jullie Zon is dichtbij en dit zal een serie van betekenisvolle energetica beginnen.  

Vanwege de vertrouwelijke relatie tussen de magnetische velden van de Aarde en de Zon, zitten jullie gevangen in een soort kosmische fout. Dit komt door het feit dat herinnering een functie is van magnetische velden – interne magnetische velden zoals gegenereerd worden door jullie zenuwstelsel en de buitenste magnetische velden zoals die van de Aarde. Verder wordt de menselijke herinnering enorm beïnvloed door het magnetische veld van de Zon.
Vanwege het feit dat de magnetische velden van de Aarde en de Zon fluctueren, kunnen jullie cognitieve problemen krijgen. Die problemen kunnen komen als tijdelijke haperingen in het korte termijn geheugen, een onmogelijkheid om met taken verder te gaan op de manier die je gewend was en een neiging van emotionele vluchtigheid of instabiliteit, specifiek in periodes van hoge fluctuaties in de magnetische velden van Aarde of van de Zon.

De energetische relatie tussen het magnetisch veld van de Zon en die van jullie Aarde is werkelijk een complex en fascinerend gebied van onderzoek. Maar voor de bedoeling van deze boodschap, die praktisch van aard is, zullen we niet in details gaan van deze relatie. Maar laten we de complexe relatie tussen Zon en Aarde op deze manier verkorten – jullie Zon wordt beïnvloed door de Centrale Zon van jullie zonnestelsel, die in waarheid een zwart gat is. Dit zwarte gat werpt diverse vormen van energie in jullie galaxy. Als menselijke wezens, als biologische organismen worden jullie zeer beïnvloed door dit kosmische proces.

Terwijl jullie huidige Chaotische Knoop verder escaleert, zullen velen van jullie meer cognitieve verstoringen ervaren en emotionele vluchtigheid of verwarring. Die staten van on -balans kunnen enkele momenten blijven, enkele uren of in het geval van grote fluctuaties wel dagen lang duren. Dit zijn echt moeilijke tijden voor belichaamde wezens op jullie Aarde.

Wat wij willen delen met jullie in deze boodschap is een eenvoudige, praktische en zeer effectieve techniek om balans en evenwicht weer te vestigen in de neurale paden van jullie brein. Denk er over als een tegenkracht voor chaos. Deze methode heeft slechts drie minuten nodig van jullie tijd. Als je je met deze techniek enige keren per dag bezig houdt zul je merken dat het een soort van balans schenkt. Je kunt deze techniek de hele dag herhalen wanneer je maar wilt, specifiek als je je niet in evenwicht voelt of bewust uitgedaagd. We zeggen niet dat je deze methode moet doen voordat je gaat slapen omdat het je mentale processen neigt te verlevendigen, en dit kan slaap problematisch maken.

De Methode  

Deze methode houdt zich bezig met jullie pranische buis,  die uitsteekt vanuit de kruin van je hoofd door naar het centrum van je lichaam naar je perineum, die midden tussen je anus en je genitaliën ligt. Dit kanaal (dit is de pranische buis) volgt de centrale axis van het magnetisch veld van je lichaam.

Als je een duim zet tegen je eerste of tweede vinger  en een cirkeltje vormt dan is dit ongeveer de omtrek van je pranische buis. Dit energie kanaal is een doorvoer om de hemelse en aardse energieën te verbinden.
Een volgend deel van die methode zet een platonisch vaste die een octahedron wordt genoemd aan het werk. Een octahedron is een achtzijdige vaste die essentieel twee vierkante basis piramides heeft die aan hun basis aan elkaar vast zitten. Octahedrons komen heel natuurlijk voor in veel kristallijne en moleculaire structuren. We hebben gewezen op octahedrons in vorige boodschappen, specifiek als we spraken over de Holon van Balance/Evenwicht. Op een subtiel energie niveau schenken octahedrons evenwicht.

Bij deze methode kun je je een octahedron voorstellen in het centrum van je hoofd. Die is ongeveer twee centimeters van hoogte. Deze voorgestelde octahedron zit in het centrum van je hoofd en interessant genoeg is dit ook de plek van jullie pijnappelklier. De octahedron en je pijnappelklier zitten ook in je pranische buis.
Die methode houdt het trekken van subtiele energieën in uit het Aarde magnetische veld in de pranische buis via je perineum en dat je dan die subtiele energie omhoog trekt naar de octahedron die in het centrum van je hoofd zit. Tegelijkertijd gaan subtiele energieën van uit het magnetische veld van de Zon door de kruin van je hoofd en dalen af naar de octahedron die in het centrum van je hoofd zit. Als deze twee subtiele energieën in de octahedron elkaar ontmoeten, scheppen zij een alchemistische reactie. Door de structuur van de octahedron is de energie die wordt losgelaten, balancerend van aard, en dit balancerend effect strekt zich tot in  je gehele zenuwstelsel. Het is een heel eenvoudige maar hoog effectieve en elegante methode.  
Eerst kan het misschien lastig lijken maar als je eenmaal de methode voelt zal die zo natuurlijk zijn als ademhalen. Er zijn vijf stappen bij deze methode.

Stap Een: Probeer je pranische buis te voelen die loopt vanaf je kruin door het centrum van je lichaam heen tot in je perineum. Maak dan die buis groter tot in de Aarde. Enkelen kunnen het binnengaan van de Aarde maar een paar centimeters voelen terwijl anderen dat naar het diepste centrum van de Aarde kunnen doen. Dat maakt niet uit, hoe ver je dat in de Aarde laat afdalen, zo lang als het maar contact maakt met de Aarde. 

StapTwee: Dan breng je het buitenste deel van je pranische buis verder dan je kruin naar je BA punt (een kosmisch portal of sterrenpoort) dat boven je hoofd zit in het gebied waar je vingers het zouden raken als je je armen direct boven je hoofd samenbrengt. (Opm: Je handen boven je hoofd brengen dient alleen maar als aanwijspunt. Je hoeft je handen niet omhoog te houden als je met de methode bezig bent.)

Stap Drie: Je stelt je een octahedron voor die ongeveer twee cm groot is in het centrum van je hoofd. Dit zal het voornaamste focus zijn van je aandacht bij deze methode. 


Stap Vier: Deze actie gebeurt alleen door de intentie. Het kan helpen om zachtjes deze zin te zeggen: “Door mijn eigen wil breng ik mijn werelden in beweging.” Dan haal je natuurlijk adem in, laat de subtiele energie uit de Aarde door je pranische buis omhoog gaan tot in de octahedron terwijl je tegelijkertijd de subtiele energie laat afdalen vanaf je pranische buis via het BA punt in de octahedron. Begrijp dat je subtiele energieën binnentrekt die horen bij het magnetisch velden van de Aarde en die van de Zon. 

Stap Vijf: Terwijl deze twee energieën elkaar ontmoeten in de octahedron, die in het centrum van je hoofd zit, voel dan de puls of het samengaan van die twee subtiele energieën. Als je uitademt laat die gecombineerde energie naar buiten stromen in je hersenen en in je zenuwstelsel overeenkomstig zijn eigen aard. Hiermee bedoelen we dat het een ingeboren intelligentie heeft en stromen zal waar het naar toe moet gaan, als je dat toestaat.

Afhankelijk van je niveau van gevoeligheid kun je een sensatie van energie voelen in het centrum van je hoofd. Je kunt dit beleven als een tastbare energie die door je hersenen gaat. Je kunt ook heel goed pulsen van licht voelen die vanuit de octahedron gezonden worden. En in sommige gevallen kan de octahedron beginnen te draaien of te roteren. Dit zijn allemaal positieve tekens. Als je octahedron begint te bewegen, draaien of roteren houdt deze dan in het centrum van je hoofd. Daar het mogelijk is om in andere dimensies te reizen door de octahedron te gebruiken, houdt je bij deze methode de octahedron in het centrum van je hoofd. Dit moet zo omdat de energieën die zich opbouwen in de octahedron in je hersenen  en je zenuwstelsel zullen stromen. Dit zal balancerende energieën schenken en de neurale netwerken verlevendigen van je hersenen, ze helpen je cognitieve processen te versterken, je geheugen en je emotionele stabiliteit.

Deze eenvoudige methode kan een grote bondgenoot zijn als je door de volgende fase gaat van deze Chaotische Knoop. Vanuit ons perspectief is deze Chaotische Knoop aan het toenemen in een geometrische progressie, wat betekent dat die nog steeds intenser wordt. De niveaus van chaos op jullie Aarde (dwz, sociale onrust, politiek conflict, ecologische stress, geld onveiligheid, gebrek aan bronnen, enz.(w: behoeftes in noodgebieden, zoals Filipijnen) ) zijn allemaal aan het toenemen op een steeds sneller tempo. Dit zal overmatige druk op jullie biologische stelsels leggen.


Wij stellen jullie sterk voor om deze eenvoudige methode deel van je dagelijkse leven te maken. Het is beter om door de portalen van chaos te gaan met je mentale en emotionele vermogens intact.
The Hathors, Oktober 14, 2013   (w: in oktober was er nog geen orkaan in de Filipijnen gew.)
 

Tom Kenyon’s Gedachten en Observaties 

Volgens de Hathors kunnen wij toegenomen problemen verwachten te zien in de toekomst voor ons cognitieve en geheugen functies als wij ons aanpassen – of falen ons aan te passen – aan nieuwe niveaus van planetaire en kosmische energetica.

Het onderwerp van de cognitieve functies en herinnering in de toekomst is een hele complexe en ik denk dat het wijs is om te zeggen dat de Hathors alleen die problemen noemen van de cognitieve functie en herinnering die horen bij de veranderingen in de magnetische velden van Zon en Aarde.

Als je dramatische tekorten beleeft in je cognitieve vermogens en herinnering die negatief je vermogen tot normaal functioneren beïnvloeden, in je dagelijkse leven – meer dan de tijdelijke problemen waar de Hathors over spreken – denk ik dat het verstandig is om een medisch beroepskundige in te schakelen. Dit komt omdat sommige van de problemen in mentale volgorde en het geheugen waarover de Hathors praten, ook tekenen kunnen zijn van een onderliggend neurologisch probleem.

De katalysator voor deze speciale boodschap was feitelijk een vraag die ik ongeveer een maand geleden aan hen (de Hathors) stelde. Ik beleefde zelf een tijdelijke en vreemde daling van mijn normale niveau van cognitieve functie – zo veel dat ik hen vroeg wat er bezig was. Hun antwoord was de essentie van deze boodschap.

Sedert ik deze techniek kreeg heb ik die in veelvoudige situaties en samenhangen uitgeprobeerd. Ik stel me voor dat ieder van ons zelf onze juiste timing zal ontdekken voor deze methode – wat betekent hoe lang of je wacht voordat je de volgende instroming van subtiele energieën in de pranische buis trekt. Ik heb persoonlijk ontdekt dat het ’t best is om met de dingen niet te racen en om enkele momenten te nemen om de energetica te voelen die door de octahedron zijn vrijgelaten. Bij sommige gelegenheden heb ik veel meer octahedrons gemerkt, die allemaal ronddraaien in verschillende richtingen. Toen ik de Hathors hiernaar vroeg, zeiden zij dat het omhoog gaan van veelvoudige octahedrons een uitdrukking van multidimensionaliteit was, voor sommige mensen.  Het belangrijke, volgens hen,  is om de octahedrons te laten draaien welke kant uit ook, maar er zeker van te zijn om ze altijd in het centrum van het hoofd te laten.

Ik vindt dat het beter is om deze techniek in korte sessies te doen op tijden door de dag heen dan om ze in lange sessies te doen, wat ik bij een paar gelegenheden hebt uitgeprobeerd. Terug kijkend, denk ik dat drie minuten een ideale tijd is om met deze methode bezig te zijn. Toen ik met veel langere sessies experimenteerde werd ik soms teveel “opgeladen”, wat betekent dat er soms teveel energie stroomde in mijn zenuwstelsel voor mijn comfort gevoel.  Het doel van deze methode is om periodiek korte uitbarstingen van samenhangende energieën te steken in het zenuwstelsel, gedurende de dag met het doel om evenwicht te verkrijgen. Een ding waar ik van houd bij deze methode is dat die zeer praktisch is. Hij kan overal en altijd gedaan worden als je niet bezig bent met iets dat je aandacht nodig heeft.

De Hathors zien de huidige Chaotische Knoop waar op gewezen wordt in deze boodschap, als een groeiende tsunami- achtige energie van immense proporties die gaat en zal doorgaan om veel niveaus van ons dagelijkse leven te beïnvloeden. Met andere woorden, zoals mijn Algebra leraar van de zevende klas gewend was te zeggen – “Het wordt erger voordat het beter wordt.”
De Hathors hebben altijd de positie vast gehouden dat de reis van een Ingewijde (daarmee bedoel ik degenen van ons die in bewustzijn streven omhoog te gaan, ondanks de “spirituele” tradities die we misschien volgen) meer gaat over wat er met ons gebeurt dan het gaat over wat er om ons heen gebeurt. Dit betekent niet dat we de wereld om ons heen niet kunnen of zouden moeten beïnvloeden, maar het betekent dat de schat van het leven (dit is het spirituele goud van zelf-illuminatie) binnenin wordt gevonden.

Terwijl we dieper in deze huidige Chaotische Knoop gaan, die werkelijk een “whopper” (“iets kolossaals”) is en ook die er op volgen, denk ik dat we allemaal ons persoonlijke pad vinden tot innerlijk evenwicht dat iedere dag meer gekker schijnt te worden.

Voor mij is innerlijk evenwicht niet het doel, maar het is absoluut een sleutel bondgenoot. Zonder een zin van innerlijk evenwicht is het moeilijk om de schat in ons te vinden – het spirituele goud dat ik eerder noemde.

Het is mijn hoop dat jullie deze eenvoudige techniek om een soort van cognitieve balans te herwinnen, nuttig zullen vinden in deze moeilijke tijd. Of je die techniek nu gebruikt of niet, hij is immaterieel. Maar een manier vinden om een soort van balans te verkrijgen midden in groeiende chaos is in mijn opinie, een vitaal belangrijke vaardigheid voor ons allemaal.

Alhoewel ze het niet zeiden, zijn er twee methoden om een soort van emotionele balans te krijgen die ze in vorige boodschappen gaven, dan wil ik jullie nog wijzen op de 
the Holon of Balance maar ook  the Aethos (een intense geluidsmeditatie die de Hathors gaven om een niet-duële staat van bewustzijn binnen te gaan)  Beiden kunnen gevonden worden, vrij van kosten, in de Hathor  sectie van de website.(of onder HathorHolonEvenwicht van winny)

©2013 Tom Kenyon  All Rights Reserved  www.tomkenyon.com   
                                           
You may make copies of this message and distribute it in any media you desire so long as you do not charge for it, alter it in any way, credit the author and include this entire copyright notice.

Information not directly related to this message:


We are pleased to announce that we now have mp3 download versions of the Hathor workshop (
The Sphere of All Possibilities), that took place in Seattle, Washington in 2012, available on our website. For a description of the workshop set, click here.

Our new book,
The Arcturian Anthology by Tom Kenyon and Judi Sion, with an Introduction by the Hathors, was just released, but it essentially sold out in a matter of days. The second printing is at the printers and should be available soon on our website.  The book comes with a Companion CD of Arcturian Sound Meditations. Check the Store on our website (www.tomkenyon.com) to find out when the book is ready for shipping.


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )                                         

Geen opmerkingen: