zondag 23 november 2014

De Magie Stijgt en de Vlinder Komt Tevoorschijn De Portalen van de 6de Dimensie naar de Aarde Werkelijkheid Openen - November/December 2014 - Celia Fenn

Aartsengel Michael - Celia Fenn

Dit jaar van 2014 is een krachtig jaar van verandering geweest, en nog steeds meer verandering, en tezelfdertijd heeft het geleken alsof de chaos iedere dag intensiveerde. Maar, Geliefden, terwijl jullie deze intense chaos mogen zien, zullen jullie ook dieper moeten kijken en het Goddelijke patroon zien dat tevoorschijn aan het komen is door dit tumult van creatieve energie. Jullie zullen verder en dieper moeten kijken om te zien hoe de Magie overal om jullie heen Stijgende is, en hoe de Vlinder, welke de tevoorschijn komende Nieuwe Mens is, ermee begint om diens vleugels te ontvouwen.

In Februari van dit jaar, op de 2de van Februari, hetgeen een 2:2 portaal was, maakten wij jullie alert op het feit dat de Aarde op het punt stond om een belangrijke/grote verschuiving en overgang te ondergaan. In die tijd, verschoven jullie tijdlijnen, en was er een tijdelijke terugval in/naar de lagere trillingen, en acclimatiseerden jullie je met de nieuwe tijdlijn en begonnen de energieën te verheffen. Dit was het plan, dat door een klein beetje terug te vallen en dan de frequentie te verhogen, jullie in staat zouden zijn om zo een momentum te verzamelen dat jullie de portalen van de 6de dimensie open zouden barsten en dit wederom deel maakten van de Aarde Werkelijkheid. Dit proces werd bereikt, en op de 11:11, de 11de van November, werden de portalen geopend en de 6de Dimensionale energieën van Magie begonnen op de Aarde verankerd te worden. Dit proces gaat op volle kracht verder tot aan de 12:12 op de 12de van December, en zal volledig geactiveerd zijn met de Zonnewende op de 21ste van December, wanneer de Aarde zich uitlijnt met het Galactische centrum en het Aardse 6de Dimensionale vlak bekrachtigd met de Lichtcodes voor de Nieuwe Werkelijkheid.

Jullie bestaan nu werkelijk in een Multidimensionale Werkelijkheid. Met Werkelijkheidskaders rangschikkend van Driedimensionaal doorgaand naar Zesdimensionaal tegelijkertijd bestaand binnenin de Nieuwe Werkelijkheidsrasters van de Aarde. De Aarde als een Planetair Lichaam is verankerd in de 5de Dimensie, welke de Dimensie van Eenheid en onderlinge verbondenheid is. Er zijn velen die zichzelf nog steeds gewaarworden als gebonden door de wetten en werkelijkheid van de Derde Dimensie, en leven hun levens nog steeds binnenin dit raamwerk. Diegenen die hun besef en frequentie verhoogd hebben, hebben zich meester gemaakt van de Tijd en hebben de leiding over hun eigen levens en bestemming genomen, aldus voorbij de Vierde Dimensie en in/naar de Vijfde dimensie verhuizend met de Aarde zelf. Nu, zijn daar diegenen van jullie die gereed zijn om een volgende stap te nemen en in/naar de 6de Dimensionale Frequentie van Magie en Dromen te verhuizen, en om dit een deel van jullie levens op de Planeet Aarde te maken.

Geliefden, terwijl deze nieuwe 6de Dimensionale Portalen zich openen, verhogen zij de trillingsfrequentie van de Aarde, en deze intensiveert wat waargenomen wordt als "chaos" op de Aarde. Zoals jullie mogen weten, hoe hoger de frequentie, hoe harmonieuzer en vreedzamer de energie. Maar, wanneer lagere frequenties hogere frequenties ontmoeten, dan is er onrust en onevenwichtigheid gedurende een poosje terwijl de energieën een balans vinden. Aldus is het, precies nu, dat de toenemende onrust een indicatie is van het verhogen van de frequentie op de Aarde en het tumult dat zich voordoet terwijl elke van de onderlinge verbonden Dimensies van Licht in/naar evenwicht met de anderen komen.

Het is ook waar, dat de energieën van de Hogere Dimensies hun weg omlaag werken, zodat, wanneer de 6de Dimensie geopend is aangaande de Magische Creatie van de Tuin van Eden op de Planeet Aarde, dit zal beginnen te manifesteren totdat het verankerd is in de 5de Dimensie en de illusie van de Derde Dimensie met diens dualiteitsbewustzijn en conflicten uit de Tijdlijn zal verdwijnen.

Dus, in deze volgende maand, tussen de 11:11 en de Zonnewende op de 21ste van December, kunnen jullie verwachten dat de chaos en het tumult zullen intensiveren, maar dat tegelijkertijd jullie de Magie zullen beginnen te zien stijgen in jullie levens, jullie zullen de Magie van de Aarde wederom zien en voelen, en tezelfdertijd zullen jullie ermee beginnen om de veranderingen in jullie Lichtlichaam en jullie Fysieke Lichaam gewaar te worden als jullie je met de 6de Dimensionale Frequentie en het Licht uitlijnen.

Zonne, Galactische en Kosmische Energieën ondersteunen de Activeringen van de 6de Dimensionale Portalen
In deze tijdsperiode, beginnend met de 2de van Februari, hebben jullie krachtige Lichtcode Activeringen ervaren van de Zonne, Galactische en Kosmische niveaus van Goddelijke Creatieve Intelligentie en Liefde.

Geliefden, laat ons beginnen met de Zonne-energieën en hun rol in jullie Evolutie en Ontwikkeling. Wij weten dat jullie de belangrijke rol begrijpen van de Zonne-energieën en de Zonnevlammen met het verzenden van Lichtcodes naar de Aarde en naar jullie. Maar, sommigen van jullie mogen zich ook bewust zijn dat dit een proces is dat in twee richtingen werkt. De Zon verzendt ook energieën in reactie op de Aarde. Wanneer de Aarde, via de Aarde Raden, aangeeft dat Zij gereed is voor een versneld proces van transmutatie en verandering, zoals in Februari van dit jaar, reageert de Zonne Raad van de Zon, de Lichtwezens die toevertrouwd zijn met de verzending van Zonnecodes naar het Zonnesysteem en naar de Aarde, met wat er nodig is. En dus, terzijde van zeer krachtige Zons- en Maansverduisteringen, zijn er ook immens krachtige zonnevlammen geweest die jullie planeet dag na dag, week na week gebombardeerd hebben, en de noodzakelijke Lichtcodes en informatie brachten om de portalen te openen en de 6de Dimensie van Magie en Dromen in de Aarde Rasters te incorporeren. 

Dan ook, bereiden de Galactische Raad Wezens van het Licht, werkzaam met de Aarde Raden en de Zonne Raden van het Licht, zich voor op hun bijdrage aan dit proces. Laat in November, begint de Aarde zich uit te lijnen met het Galactische Centrum, en door de December Zonnewende is zij in volmaakte uitlijning voor de verzending van Galactische Lichtcodes door het Diamanten Licht dat deze Portalen zal verankeren en verzekeren dat zij een deel worden van de Nieuwe Werkelijkheid van een Multidimensionale Aarde. Dit zal inderdaad een Magische tijd zijn, wanneer de Aarde herijkt zal worden en grote regens van Magie en Liefde op de Aarde in golven van Overvloed en Vreugde neer zullen regenen en beschikbaar zijn voor allen die de zegeningen van dit Gebied van Liefde en Licht kunnen zien en voelen! 

Tegelijkertijd, helpen de Kosmische Raden en de Sterren Naties dit geboorteproces ook. Er zijn verscheidene Kosmische Uitstralende Stralen vanuit de "diepe ruimte" die informatie verzonden en met de nieuwe uitlijningen geholpen hebben. De Sterren Naties van de Andromeda Galaxy zijn zeer actief geweest met het helpen van het verankeren van de Magische Creatieve energieën op de Aarde, net zoals de Tweelingvlam Galaxy en jullie Heilige Roos Galaxy.

Al deze krachtige transmissies van Licht en Lichtcodes zullen jullie helpen de grote veranderingen die op de Aarde en overal rondom jullie heen gebeuren te voelen en waar te nemen, en ook de grote veranderingen die in jullie levens en in jullie lichamen aan het gebeuren zijn.

De Vlinder komt Tevoorschijn : 6de Dimensionale Menselijke Energie

De versnelde overgangen en veranderingen op de Aarde hebben ook een parallelle versnelde verandering en overgang in jullie lichamen gehad. Velen van jullie mogen de spanningen en ongerustheden gevoeld hebben terwijl jullie Lichtlichaam en Fysieke Lichaam in/naar een volgende herijking naar hogere frequenties van Licht gingen. Je mag het zeer moeilijk gevonden hebben om om te gaan met de waargenomen dichtheid van het leven rondom jou heen, en het drama en de manipulatie van de oude emotionele en mentale paradigma's van het leven. Je mag gehunkerd en verlangd hebben naar echte op het hart gecentreerde relaties en een echte familie of gemeenschap om deel van jouw leven uit te maken.

Deze zijn allen "symptomen" van het verhuizen voorbij de oude sjablonen van het leven op Aarde en het tevoorschijn komen in een Nieuwe Werkelijkheid waar je in staat bent in Tijdlijnen op een Magische manier te manifesteren en te creëren. Je Hart is het centrum van deze werkelijkheid, en je voelt binnenin jezelf de Magie overal om je heen naar boven komen, de Goddelijke Creatieve Intelligentie, dat erop wacht om met jou te werken om een Nieuwe Werkelijkheid te vormen en te creëren.

Zoals de Vlinder tevoorschijn komt, worden jullie herboren op een Hoger niveau van Bewustzijn, en jullie gaan een ander niveau van Werkelijkheid binnen welke een natuurlijke vooruitgang of Evolutie is van het proces van de Lichtlichaam Activering dat begeleid wordt door de Gouden Straal van het Christus Bewustzijn, het Galactische Diamanten Licht en de Platinum Straal. Als je gereed bent om met de binnenkomende Lichtcodes mee te verhuizen en door de 6D Portalen heen te gaan, dan zal je al door de voorafgaande fasen van het Ascentie Proces heengegaan zijn:

1. Volledige Activering van het Lichtlichaam met het 13 Chakra Draaikolksysteem. Dit omvat de activering van het Christus Bewustzijn door de Gouden Straal, en de activering van de Tweelingvlam energieën door de Magenta en Turkooizen Stralen. Dan zal het Diamanten Licht de Galactische niveaus activeren, samen met de Platinum Straal. Deze Lichtlichaam activering zal het Hogere Hart Centrum openen en zal ook de Keel Chakra vergroten en aanpassen en het herijken met de Wenkbrauw en de Kroon en Zielster Chakra's, via de Pijnappelklier, en tot een mindere graad, met de Hypofyse en de schildklier. Dit kan intense ongerustheid veroorzaken, intense dromen en hartritmestoornissen, terwijl deze nieuwe "super Chakra's" online komen. Het zal een tijdelijk proces zijn.

2. Meesterschap van de Tijd, de 4de Dimensie. Diegenen die door de 3de Dimensionale niveaus heen breken beginnen de Tijd/Ruimte als een gefabriceerde illusie te zien. Zij nemen waar dat de Tijd/Ruimte gecreëerd of gemanifesteerd kan worden via Tijdlijnen, en dat wanneer zij tevoorschijn komen als "Meesters van de Tijd", zij niet gevangen zijn binnenin de Tijdlijnen of verhalen van anderen. Zij zijn in staat om hun eigen tijdlijnen en hun eigen verhalen te genereren, en creëren en vormen de Tijd en Werkelijkheid dienovereenkomstig.

3. Meesterschap van de 5de Dimensie en het Eenheidsbewustzijn en de Onderlinge Verbondenheid. Hier zal je voorbij gegaan zijn aan de eenvoudige "overlevings" mentaliteit van het individu naar een breder begrip van hoe alle levensvormen verbonden zijn in een enkelvoudig bewust organisme of genoemd wordt: "Gaia" of de Aarde, en hoe een ieder van ons een expressie van die Werkelijkheid is. Terwijl jij jouw tijdlijnen en verhalen creëert, zal je dat aldus doen met een besef van het Creatieve Centrum, het Goddelijke Hart, en een besef van alle andere verhalen door anderen gecreëerd welke ook expressies zijn van het Ene Hart van Liefde en Creatie.

4. Je zult jezelf al geaard en verbonden hebben met het Hart van de Aarde via jouw Aarde Ster Chakra. Je zult gereed zijn om de Aarde Magie te activeren en te werken met de Elementalen en Feeën Rijken, en met alle wezens van Licht die in de Dimensies van de Aarde werken en creëren.

5. Je zult je de processen van Bewuste Overgang meester gemaakt hebben, binnenin je leven, en vanuit andere dimensies en werkelijkheden, als onderdeel van jouw meesterschap van tijdlijnen en creatie.

6. Je zult gereed zijn om de rijken van de Droom, Magie en Archetypes in/naar jouw Tijdlijnen te incorporeren en om de Werkelijkheid te creëren met gebruikmaking van deze krachtige en oer energieën. Je zult gereed zijn om tussen de tijdlijnen te bewegen, tussen de dimensies en tussen de werkelijkheden op een Bewuste en doelgerichte manier als een Bewuste Schepper.

Als je volledig tevoorschijn komt op dit niveau van Bewustzijn, zal je begrijpen dat het tijd is om je vleugels te ontvouwen en de heldere en prachtige vlinder van het Licht te worden die je bent! Een Oneindige Ziel in de Menselijke Gestalte, en Engel van Licht in de manifestatie, een krachtige creatieve energie werkend op een Bewuste manier met de Goddelijke Creatieve Intelligentie om een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Werkelijkheid te manifesteren!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2006-14 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
   

Geen opmerkingen: