maandag 22 december 2014

Kosmisch weerbericht - 2015, het jaar van manifestatie - Yvonne Weeber

Lieve mensen,  

Wat een tijden leven we. Afgelopen periode was behoorlijk pittig. Een periode van grote vermoeidheid, beetje grieperig gevoel en tegelijkertijd enorme input van informatie, gedachten stonden niet stil en ondanks de grote vermoeidheid niet kunnen slapen. De energie die binnenkwam was hoog en lastig te downloaden en raakte op alle lagen. Daarnaast was er enorme zonneactiviteit welke ons systeem raakte. Dat was even nodig om een volgende stap te kunnen maken.  

Heroriëntatie  

2014 was in de Numerologie een 7 jaar, een jaar van bezinning naar binnen keren, het verleden nog een keer bezien en los laten. Je schaduwkanten belichten en daarin de schoonheid en de wijsheid ontdekken. Dualiteit overstijgen en je eigen pad gaan bewandelen. 2015 is een 8 jaar, een totaal andere energie die nu al voelbaar is. 8 is een karmisch getal, oogsten wat je gezaaid hebt. Het getal van manifestatie en kracht. Wanneer we ons innerlijk werk gedaan hebben en kunnen accepteren dat wat is wat is, kunnen we werk gaan verrichten onze ambitie vormgeven. In een van mijn vorige nieuwsbrieven had ik geschreven dat we de vorm, zoals we het altijd gedaan hebben los mogen laten. Omdat de vorm die er was, gebaseerd is op oude bestaande vormen en structuren die niet meer werken in deze nieuwe energie. Een heroriëntatie dus op datgene wat je gedaan hebt en datgene wat je wilt gaan doen en nieuwe keuzes maken. Dat betekend vaak ook oude idealen loslaten omdat deze niet meer passen bij je “nieuwe” ik. Soms hoort daar een rouwproces bij. Afscheid nemen om het nieuwe toe te laten al weten we soms nog helemaal niet wat het nieuwe is. Dat geeft gevoelens van onzekerheid en onrust. Wat nu? Dat oude was vertrouwd maar het past echt niet meer, maar wat dan wel?  

Een nieuw begin 

Maar voor we het nieuwe jaar ingaan krijgen we nog de winter zonnewende op 21-12-2014 die samen valt met een nieuwe maan op 0 graden Steenbok. Dit is een heel erg zeldzaam. Een nieuwe maan betekend altijd een nieuw begin en zaadjes zaaien, maar deze is heel erg zeldzaam en luid echt een nieuw tijdperk in. Het is een heel sterke energie die nu al voelbaar is.We vieren de terug keer van het licht. En zoals het licht in de buitenwereld terug gaat komen, komt ons eigen innerlijk licht ook langzaam terug. Met vier planeten in het teken Steenbok, worden we gevraagd  om in ons leiderschap te gaan staan en verantwoording te gaan nemen voor onze ambitie, in ons werk en in onze relaties. We hebben ons verleden herzien en richten ons op de toekomst. Tenminste, om in het Hier en Nu te zijn. Met al onze aandacht. Pluto staat samen met Venus op deze dag, wat transformatie van relaties betekend. Vooral van intieme relaties. We kunnen een stapje verder met elkaar. Uit de macht strijd en manipulatie, naar werkelijke verbinding aan gaan.  

De geslepen Diamant   

Wanneer we het nieuwe jaar ingaan staat de Zon, ons zelf bewustzijn, samen met Pluto, de planeet van macht en onmacht en transformatie en samen met Vesta, een kleine asteroïde welke staat voor vrouwelijke wijsheid, sensualiteit en focus. Het is de vlam van de passie in de horoscoop waar veel aandacht naar toe gaat. In dit jaar zal de focus dus liggen op transformatie door macht en onmacht situaties vanuit een hoger perspectief te bekijken en ook daar naar te handelen. Transformatie van het kleine ikje naar het Zelf, en het zachte sensuele vrouwelijke toe te laten. Pluto, en de Zon en Vesta staan ook samen met de Diamant, een onderdeel van de spirituele Astrologie welke gaat over de zwarte lichten in de horoscoop. De Diamant staat voor innerlijke vervolmaking. Afgelopen jaren zijn we bezig geweest met innerlijk werk en hebben door alle ervaringen de Diamant geslepen. Nu slijpt Pluto de deeltjes van de Diamant die nog ruw zijn met de thema’s macht en onmacht, om deze te transformeren naar kracht. De Diamant staat tegenover de Zwarte Zon. (de plek waar de zon het verst van de aarde verwijdert is, de Diamant staat het dichts bij de aarde) De Zwarte Zon staat voor de verbinding met de kosmos, je krijgt daar input van het collectief bewustzijn. Het is een passieve mannelijke energie, waar weinig van in de materie gezet kan worden. Zodra een planeet daar staat, geeft dat het begin van het bewustwordingsproces weer. Pluto op de as Zwarte Zon en Diamant activeert een enorm bewustwordingsproces.   

Nieuwe aarding 

Je zou kunnen zeggen dat nu Pluto daar staat de grote massa (Zwarte Zon) wakker gaat worden en het pad van de held gaat lopen. Voor de mensen die al een tijd op dat pad lopen betekend dat, dat Pluto ons heel diep naar binnen naar de aarde trekt om vorm te gaan geven aan die processen. We worden uitgedaagd om te descenderen i.p.v. ascenderen. We worden de onderste chakra’s in getrokken en deze worden gereinigd op diep niveau. Het zal vooral gaan over macht, onmacht stukken in seksualiteit, veiligheid en basis vertrouwen.  Uranus, de bevrijder, staat samen met de Zuiderlijke Maansknoop (vorige levens) waardoor er heel oude stukken en angsten omhoog kunnen komen. Maar ook kun je weer mensen tegenkomen die je al jaren niet meer hebt gezien, of zelfs mensen uit vorige levens die je pad kruizen. Wellicht pak je de draad weer op samen of je laat het los. De angsten die omhoog kunnen komen kunnen je juist weerhouden om nu in die leiding te gaan staan.Faalangsten e.d. vanuit diepere velden van Atlantis en vervolgingen in andere levens. Het is goed om je af te vragen wat je vrijheid nu nog in de weg staat. Het is NU tijd om dat te helen, om in je kracht te gaan staan en te gaan doen waarvoor je kwam. Uit het slachtoffer /dader gedoe te stappen, je eigen verantwoordelijkheid nemen. Vanuit zelfbewustzijn, zelf sturing geven aan je leven.  

Ontmaskeren  

2015 wordt ook het jaar van ontmaskeren. Met de Zwarte Maan in het aardse teken Maagd, gaat het over het uit kristalliseren, zuiverheid en overgave. Niet mijn wil maar u wil geschiede, dienstbaar zijn aan het grote geheel voor het hoogste goed voor ieder. Het gaat over echt Zijn, authentiek durven zijn, vanuit je essentie, je hart leven. Alles wat niet echt is zal gezien worden. De onderste steen komt boven. We hebben natuurlijk nog steeds te maken met het vierkant tussen Pluto en Uranus wat in 2011 is ingezet en in 2015 haar laatste keer zal gaan raken. Een soort terug keer van de jaren 60 maar op een ander niveau. Toen was het flower power, nu is het power of the flower. Met Mars in het onafhankelijke teken Waterman, wordt er gewerkt aan dingen neer zetten in de nieuwe energie, samen werken, co creatie, vanuit een basis van onvoorwaardelijke liefde. Creéeren vanuit het hart, met de focus op je binnenwereld die naar buiten uitstraalt. Dus niet van buiten naar binnen. Leven in vrede met alles wat er is. Dat je precies op de juiste plek zit, dat de relatie die je hebt perfect is voor jou op dit moment, je werk, je gezondheid alles. Stel dat alles, zelfs je moeilijkheden waar je doorheen gaat echt allemaal goed zijn? Het verzet tegen dat wat er is loslaten. Dan leven we helemaal in het NU, verleden en toekomst vallen samen. Dan leef je vanuit je hart. Wanneer we afgestemd blijven op het hart en geven, zal het geluk ons vinden.   

Vol-wassen worden in de liefde.  

Saturnus, de leermeester, heeft afgelopen twee en een half jaar door het transformerende teken Schorpioen gelopen, welke ons flink aan het werk zette in intieme relaties. Alles in relaties wat gebaseerd was op macht, manipulatie, begeerte en projectie, moest gezien en getransformeerd worden. We werden uitgedaagd om kwetsbaar te worden en om in werkelijke intimiteit te gaan in relaties. Ons zelf werkelijk laten zien, de billen bloot en dat betekende af en toe ook tot op het bot geraakt worden. Relaties zijn er juist om je te laten zien waar er nog pijnplekken zitten van het innerlijke kind. De ander heeft alleen maar een rol heeft gespeeld in jou eigen levensscenario waar je mee kwam. Door de innerlijke kind stukken te helen, neem je de projectie en de illusie dat die ander er is om jou gelukkig te maken terug, en kun je als volwassenen in de relatie staan waardoor er werkelijke intimiteit kan groeien. Je hebt het mooiste en het slechtste deel van elkaar gezien, waardoor je elkaar op een heel diep niveau leert kennen en onvoorwaardelijk kan lief hebben. Met de Noordelijke Maansknoop in het relatie teken Weegschaal, is ons doel om onze relaties nog te onderzoeken op evenwicht van geven en nemen, harmonie te vinden en in vrede te zijn met dat wat er is, om op een bewuste manier in relaties te staan.  

Visie vormgeven 

Nu gaat Saturnus het vurige teken Boogschutter in waardoor we vorm kunnen gaan geven aan onze passies vanuit heelheid en gelijkwaardigheid. Om succesvol vorm te kunnen geven aan die passie, aan een nieuwe wereld, is het nodig om stabiele relaties te hebben. Om volwassen te zijn in relaties. Om met elkaar te kunnen samenwerken, communiceren, te luisteren en open te staan voor elkaar. Ieders eigen visie zien als een verrijking. We hebben elkaar nodig om die grote verandering in de wereld te zetten. Elkaar opnieuw leren vertrouwen om nieuw idealen vorm te geven. Saturnus zal daar waar het vuur te hoog oplaait en het enthousiasme te groot wordt, kunnen beperken en wellicht versoberen. Niet om ons te pesten maar om ons terug te brengen naar de eenvoud. De basis van het leven in alle eenvoud en schoonheid weer herwaarderen. Daarnaast zullen ook de basis waarden, vriendschap, gelijkheid, zorg voor elkaar, voor je naasten, zorg voor de natuur, moeder aarde en veel grotere plaats in gaan nemen. Ambitie alleen gericht op zelf verrijking zal niet meer gaan werken. Ambitie om samen vorm te gaan geven wel.   

Back to the future the future is NOW!  

2015 een jaar van manifestatie dus. Heb je je innerlijk werk gedaan dan kunnen er kansen naar je toe komen. Daar moet je natuurlijk wel naar handelen. Grijp je kans! De kosmos heeft wellicht hele andere plannen voor jou dan je zelf ooit gedacht had. Durf je plannen en je vormen los te laten en het te laten gebeuren. Durf te ontvangen en mee te gaan in de flow.  

Een jaar met enorme kansen om je plek in te nemen in het grote geheel. Vanuit heelheid en onvoorwaardelijke liefde. En komen er nog dingen omhoog, bekijk ze vanuit een hoger perspectief en breng het terug naar het NU. We gaan Back to the future and the future is NOW! Dat is het thema van onze Oud en Nieuw week in de Ardennen en waar het hele programma op is afgestemd. Wil je nog mee, er zijn nog 2 plekken.  

When there is peace, there is love and Love is a shared self, love is the purpose of our live 

Maak er een mooi jaar van!  

Harte groet,  

Yvonne Weeber 

www.joyhappiness.nl,

Geen opmerkingen: