dinsdag 16 juni 2015

Een Ascentie Update - De Werkelijkheid van het Zijn van een Multidimensionaal Wezen - 14 Juni 2015 - Aluna Joy Yaxk'in

(P.S. Zeer vaak refereren de woorden WIJ en ONS, enzovoorts, naar de lezer, de mensheid en ook naar de Ster Ouderen, aangezien zij geen afscheiding tussen ons en hen zien.)

We zijn meer dan halverwege dwars door de grote leegte, vanaf waar wij zijn, naar waar wij naartoe gaan. We werden ondergedompeld in een heilig en goddelijk, doch verontrustend, op en neergaand proces van het bouwen van een kosmische brug tussen onze huidige wereld en andere dimensionale werkelijkheden. We zijn aan het werken om energetisch onze 3D wereld naar de 4de, 5de, 6de dimensie en zo verder aaneen te binden … met ons collectieve bewustzijn. Het is een kritieke tijd, en deze aankomende tijd, doorgaand naar het einde van deze zomer, is de ziel doorbraak waar jullie om gevraagd hebben. We zijn nu in het proces van het ontbloten van aspecten van onszelf waar we gedurende een zeer lange tijd naar gegraven hebben.

We zijn met groot vertrouwen voorwaarts gegaan, stap na stap, met alleen slechts een gluren in/naar wat er in het verschiet ligt. We hebben een nieuw stromen gevolgd op een eerder nogal verwarrende surf. We zijn nog steeds verdraaide en aangetaste oude afkomstlijnen aan het reinigen (genetisch en spiritueel). Deze corrupte voorouderlijke lijnen kunnen niet verder met ons meekomen. Dit werk heeft moed, geloof/vertrouwen, hartzeer, overgave en gemeenschappelijke ondersteuning en heel veel energie gevergd. We hebben ons zielsvermoeid en verward gevoeld, en hebben onze armen in overgave omhoog geheven. Wij voelen ons alsof we op de rand van permanente overweldiging zijn, doch iets wonderbaarlijks gigantisch is aan het gebeuren. Dit is verschuldigd aan het feit dat wij ermee beginnen om gelijktijdig in meervoudige dimensies te dansen.

Terwijl we dichterbij komen om dit multidimensionale ascentieproces te voltooien, voelen wij een verhoogde noodzaak om de grenzen te verleggen, om vrij te breken en te vliegen. We worden onszelf steeds weer opnieuw herbestemmend en opnieuw uitvindend gewaar, en verfijnen onze focus en intentie. De gehele tijd, hebben wij het besef verloren van de lineaire tijd, ruimte en herinnering zoals wij het kenden. Het kan verwarrend zijn, vanwege de gecreëerde verwarring door deze transformatie, en velen mogen proberen om te ontkoppelen van de huidige dimensie en naar een waargenomen hogere en meer harmonieuze dimensie verhuizen. We willen dit, omdat wij ons voelen alsof wij verloren zijn of klem komen te zitten in een matrix van illusies en ingewikkeldheden waarvan wij voelen dat het onze 3D wereld is.

Het feit is dat wij ermee beginnen om vele dimensies gelijktijdig te voelen. Wij zijn bezig multidimensionale wezens te worden. We vroegen hierom, herinner je het je? Een permanente ontsnapping naar een hogere frequentie maakte nooit deel uit van het Goddelijke Plan in het brug bouwende stadium van het ascentieproces. Dit gaat niet gebeuren op de manier dat wij dat denken. We blijven tegen de muur opknallen en kunnen niet verder gaan. Wat wij nu willen meedelen is waarom dit zo is. Als je gereed bent om jullie goddelijke levende meesterschap onder ogen te komen en te accepteren als een multidimensionaal wezen, lees dan verder.

Wij hebben met jullie gedeeld dat de mensheid aan het ascenderen is in/naar levende meesterschap en multidimensionale wezens aan het worden zijn. Dit betekent niet dat de mensheid ascendeert naar een andere werkelijkheid om nooit terug te keren. Het betekent dat wij in staat zullen zijn om in alle dimensies te dansen, te spelen en te creëren, ofwel één per keer, of heen en weer zwaaiend tussen vele dimensies, en uiteindelijk in hen allemaal gelijktijdig te spelen. Wat belangrijk is op ieder gegeven tijdstip, zal van moment naar moment veranderen wat afhankelijk is van onze locatie en dimensie. We kunnen in de materiële wereld spelen en dan omdraaien naar andere dimensies van vrede, harmonie en eenheid en zelfs hogere dimensies die zuiver geometrisch, geluid of kleur zijn en dan onszelf voor zeker terug in/naar de materiële wereld (de 3D wereld) te werpen. Het is verwarrend en uitdagend om niet onze grondslag te verliezen, ons kosmisch oriëntatiepunt. Het onmogelijke en het vreemde worden een nieuwe vanzelfsprekendheid.

We beginnen ermee om micro-glimpen op te vangen van andere werelden en plaatsen terwijl we klaarwakker zijn. We zouden een persoon of plaats kunnen zien en ons voelen alsof we gedurende een paar momenten in een andere tijd zijn. Of we mogen alleen het feit snappen, slechts voor een moment, dat we ergens anders zijn, en nu zijn we terug. En net zoals in dromen, wanneer we wakker worden voor onze omgevingen, zullen wij de herinnering verliezen van waar wij net waren. Alles dat overblijft, is de echo van dat wij weten dat wij de één of andere plaats net ervaren hebben.
We zijn in het laatste stukje van geconfronteerd te worden met de laatste fragmenten van de afwerking. We schrapen nu over de bodem van de afstammingston. Dit is een zeer diepe verwerking. 

Als we niet comfortabel zijn met diep water, dan is het beter dat we ons vasthouden. We moeten onder ogen komen bang te zijn, extra gevoelig, kwetsbaar en niet te vermijden wat er recht voor ons geplaatst wordt. Dit gaat een wilde rit worden wat we nooit weer zouden kunnen zien.

Dit omkantelen en neerkwakken veroorzaakt een enorme grote lijst van fysieke en emotionele symptomen waar we ons zo onderhand zeer bewust van zijn. Momenteel worden we geconfronteerd met disoriëntatie, depressie, verwarring, geheugen problemen, totale apathie, en vreemd genoeg, een gevoeligheid voor licht, om slechts een paar eerst symptomen te noemen. Het zonlicht kan behoorlijk ongenadig zijn wanneer we gewend raken aan ijle, omni-gericht licht in andere dimensies. We mogen ook vergeten over onze 3D beperkingen in de materiële wereld wanneer we meer gewend raken aan de grenzeloosheid van de hogere en minder inperkende dimensies. Dit alles gaat tijd voor ons nemen om ons eraan aan te passen. Het zal voor een poosje frustrerend zijn, aangezien we vele tegenstrijdige beïnvloedingen en stimuli, fysieke en energetische dynamica tegelijkertijd zouden kunnen voelen.
Als de mensheid tussen dimensies omkantelt en neerkwakt, zal de materiële 3D wereld ingeënt zijn met hogere frequenties. Door ons ontwakende bewustzijn, gevuld met stukjes die ondertussen verzameld werden met teveel andere dimensies te bereizen, verankeren wij een nieuw paradigma, snijkant programma's, uitgebreide gewaarwordingen en perspectieven, en bovenal … grote vernieuwing met nieuwe visies. Beetje bij beetje zal onze verouderde werkelijkheid langzaam opgewaardeerd worden en zal het oude paradigma gerecycled worden. Stap na stap zullen wij vooruit gaan en ons bewustzijn uitbreiden om levende meesters van veelvoudige dimensies te worden, en zullen in staat zijn om van de ene naar de andere dimensie te springen met wilskracht en zonder de disoriëntatie die wij momenteel voelen. (YAHOO!)  Onze 3D wereld zal geassimileerd zijn als we steeds meer bewust in andere dimensies verankeren. Deze materiële wereld zal opgewaardeerd zijn, maar zal niet verdwijnen, tenminste niet voor een zeer lange tijd, specifiek wanneer zoveel zielen deze wereld nog steeds plezierig vinden.

Wat te doen om deze ascentie te vergemakkelijken…
Stop ermee te proberen om aan deze dimensie te ontsnappen. We weten dat dit moeilijk zal zijn aangezien wij het oude paradigma snel kunnen zien degraderen en ontbinden, en zijn verward aangaande waarom de rest van de wereld dit niet ziet. Wij mogen ons voelen alsof we graag van het schip af willen springen. Onze instincten om te overleven zijn natuurlijke instincten en moeten in ere gehouden worden. Maar als we ons anker hier in de 3D wereld verliezen, zal onze ascentie naar welke dan ook of alle hogere dimensies niets doen om te helpen deze prachtige 3D wereld te verheffen. Ons ZIJN hier, intussen ascenderend, helpt welzeker in dit proces.  

Doe iedere dag iets alledaags: Wied het onkruid in de tuin, betaal de rekeningen, kook een maaltijd, help onze buren, enzovoorts. Als ons 3D leven ermee begint rondom ons heen te verbrokkelen, dan verliezen wij ons zeer nodige anker hier. Blijf geaard.

Als het aarden geen kwestie is, werk er iedere dag aan om een verbinding met de hogere dimensies te handhaven. Dit kan in de droomtijd, de meditatie gedaan worden en uiteindelijk zullen wij in staat zijn om een 3D besef vast te houden op hetzelfde moment als het besef van andere dimensies. Houd aan deze ruimte vast zo lang als mogelijk is. Herinner je zoveel detail als mogelijk is voorafgaand aan het terugkeren naar de 3D werkelijkheid. Voel je volledige wezen in deze andere dimensies verankeren. Wij zijn op het moment allen verbonden aan zeer andere en gevarieerde werkelijkheden. Dit is waarom het te allen tijde handhaven van een geen-oordelende houding wezenlijk belangrijk is. Deze andere werkelijkheden zullen beginnen associaties met elkaar te creëren en creëren uiteindelijk een kosmische kaart, zoals een multidimensionale matrix, die de ene werkelijkheid naar de andere overbrugt. ALLEN zullen in de toekomst in staat zijn toegang tot deze kaart te krijgen. Een ieder van jullie is nu aan het opnemen, documenteren, in kaart aan het brengen en diagrammen aan het maken van vele andere segmenten van de nieuwe, multidimensionale matrix. Deze kaart heeft niets te maken met onze vier richtingen, lineaire tijdlijn en ruimtelijke observaties/inzichten.  

Handhaaf je oriëntatiepunt die in je hartcentrum is. Verscheidene jaren geleden probeerden de Ster Ouderen aan mij uit te leggen hoe het zijn van een multidimensionale reiziger aan zou gaan voelen. In een visioen, namen zij mij mee naar buiten het universum in waar er geen zichtbaar oriëntatiepunt vlakbij was (de zon, maan, sterren, enzovoorts). Toen stelden zij aan mij de vragen, "Welke weg is omhoog? Welke weg is omlaag. Welke weg is noord, zuid, oost of west?", het was duidelijk dat het enige oriëntatiepunt dat ik over had binnenin mezelf was. De Ster Ouderen hebben voor vele jaren nu het concept over ons oriëntatiepunt gedeeld. Het is alleen nu dat wij beginnen vanuit deze ervaring te leven.

Denk eraan...
Heen en weer zwaaiend, van 5D en hoger, terug naar 3D, is iets dat wij leren om te balanceren en om bruggen te bouwen tussen onze huidige en vele andere dimensies. De communicatie handhaven met gelijkgestemde zielen is essentieel. Nog beter, leef in een sportieve, gelijkgestemde gemeenschap. Om de balans te handhaven, zouden wij iedere dag iets fysieks kunnen doen om ons verankerd aan de 3D wereld te houden: Aarden, deelnemen aan gezond goed voedsel en schoon water, zonder Orthorexia in jezelf te creëren. Orthorexia (een obsessie voor het eten van gezond voedsel) is een enorme grote afleiding in het ascentieproces geworden. Voedsel is niet zo belangrijk meer als jullie denken dat het is, niet meer. Onze lichamen ascenderen ook, en leren om zich aan te passen en te genezen van vergiften, virussen en bacteriën enzovoorts. Wij vergeten om onze lichamen te vertrouwen.

Sta ALLE gevoelens en emoties toe zoals gelukzaligheid, vreugde, vrede, verwarring, depressie, uitputting enzovoorts. Blijf zo positief als mogelijk in ieder moment zonder tegen onze lichamelijke emoties of uitdagende processen te liegen. Tegen onszelf liegen creëert alleen maar meer kwesties, en houdt het lichaam en het verstand voor de gek om de kwesties niet te genezen die we proberen te vermijden door verkeerd positief te zijn. De obsessie met het van een suikerlaagje te voorzien met wat je zegt is een enorme grote afleiding geworden en heeft zelfs ons ascentieproces vertraagd. Droevig genoeg heeft het veel afgescheidenheid en eenzaamheid in gelijkgestemde gemeenschappen gecreëerd. Lieg niet en zeg dat alles goed is wanneer het dat niet is. Bezit het proces. Maak geen oordelen of betrek jezelf niet in wat voor obsessies dan ook aangezien beide het proces vertragen. Ben ondersteunend, geduldig en weet dat al het leven golvend beweegt van uitdagend naar gelukzalig. Alle dingen gaan voorbij, en gaan sneller uit een cyclus als zij onder ogen worden gekomen.

Neem iedere dag de tijd om een werkelijkheidscheck met je hart te doen. Je hart is het enige eeuwige oriëntatiepunt tijdens dit zeer diepe en stromende proces. Deze processen breiden onze bekwaamheid uit om de multidimensionaliteit te handhaven! Het proces is belangrijk!
Er is geen twijfel dat dit hard werken geweest is. Wij hebben door vele noodzakelijke fasen heen gewerkt. Hoewel wij van tijd tot tijd een gebrek aan ondersteuning gevoeld hebben, is er veel goddelijke hulp van de meesters geweest, van gidsen en engelen, zelfs nu! En als we beginnen om onze kosmische inzichten/gewaarwordingen onderling te verbinden, zullen wij veel energetische en gemeenschappelijke ondersteuning vinden in de toekomst, en dit is de wereld die we gevisualiseerd hebben.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Also posted at  http://www.alunajoy.com/2015-june-14.html
Aluna Joy Yaxkin © http://www.alunajoy.com/index.html 1995-2015

Geen opmerkingen: