zaterdag 28 mei 2016

We roepen de Familie van E bij elkaar - Maart 2016 - Steve Rother

Lichtwerkers verenig je!

Groeten van Thuis dierbaren.

Wij begroeten je deze dag met een unieke boodschap omdat jullie jezelf al vele malen op planeet aarde verzameld hebben, vanuit het gehele universum. Er is een selecte groep met zielen die van ver gekomen zijn, maar die vanuit het universum keer op keer hier weer nodig waren. En velen van jullie zijn op dit moment op planeet aarde verzameld, want jullie zijn de familie van E. Maar waar staat deze E voor, en is het erg belangrijk dat je in E in je naam hebt? Nee natuurlijk niet. De vibratie van E, die, in  jullie aards talen, de meest voorkomende klank van allemaal is, komt ook voor op andere plaatsen door het gehele universum heen. De E staat voor empowerment (bekrachtiging) en voor enlightenment (verlichting), maar er is geen enkele vertaling die eigenlijk recht doet aan wat het werkelijk allemaal betekent. Jullie zijn simpelweg de familie van E dierbaren.

Een boodschap voor de familie van E.
Waarom is de familie van E zo uniek en waarom is het familie? Het is vrij eenvoudig. Jullie hebben een gemeenschappelijk doel. Jullie intentie is om daar te zijn waar de familie is, omdat jullie nog niet zo lang geleden gearriveerd zijn op aarde willen jullie dat graag. Ja, jullie zijn door het universum heen gereisd dierbaren. Jullie hebben hier je talenten verzameld, maar jullie zijn ook op vele plaatsen door het gehele universum aanwezig geweest. Jullie zijn hier naartoe geroepen omdat jullie hier en nu nodig zijn op aarde. Wat zijn de talenten en de gaven van de E familie? De familie van E neemt een trilling mee naar aarde die veel weg heeft van de manier waarop wij liefhebben, liefde tonen, op aarde. Een van de grootste uitdagingen die mensen hebben is om zichzelf te zien en van zichzelf te houden, en daarna de ander te zien en te omarmen, om hun eigen reflectie te omarmen in alle perfectie van imperfectie. En zelfs dat is alleen maar menselijk oordeel dierbaren.
Jullie begrijpen dat wat hier werkelijk plaatsvindt in jullie maatschappij is, dat, door de tijd heen (en we zullen dat eenvoudigweg de maatschappij noemen) er regels en richtlijnen ontwikkeld zijn. Sommige van die regels zijn wetten geworden en die zijn toegepast op andere mensen. Wanneer de mensheid compleet van het pad raakt en in de war is, dan gaan deze regels vaak tegen hem werken, en dat brengt de trilling van alles naar beneden, in plaats van omhoog. Op dat moment gaat er een roep uit in het universum naar de familie van E om hulp te komen bieden.  Deze boodschap is een tijd geleden uitgezonden en hier zijn jullie, want je jullie zijn de magiërs van het spelbord. Jullie zijn degenen die hier gekomen zijn om het licht te aarden door erover te vertellen of het aan anderen te leren door, door een heler te zijn, of gewoon door te zijn wie je bent. En sommige van jullie hebben er zelfs voor gestudeerd. Wij vinden het fascinerend dat veel van jullie lessen en cursussen volgen om bepaalde dingen te leren, want wij geven ook een aantal van deze cursussen en lessen. Wij vertellen jullie ook, dierbaren, dat jullie niet leren. Jullie her-inneren je zelf alles wat je al bent. En als we jullie alleen maar zouden kunnen helpen door de spiegel voor je te houden, zodat je jezelf lang genoeg kan zien en stukjes kunt opvangen van wie je werkelijk bent, dan zou je niet langer twijfelen aan jouw aandeel in het grote plaatje. Het is een geweldige tijd op planeet aarde, want jullie aarden dit licht, jullie brengen al deze vibraties van de mensheid naar een hoger niveau. ‘s

De nieuwe E’s komen.
Recentelijk hebben wij jou gevraagd om iets te doen dat erg uitdagend is. We hebben jullie gevraagd om gedurende 90 dagen open mogelijkheid te zijn en te willen zijn. Jullie zijn nu ongeveer 30 dagen bezig met deze opdracht, en dat betekent dat de mensheid zich in iedere vorm kan gaan manifesteren. En wat dit spel speciaal maakt, is de menselijkheid die je naar de ander kunt brengen. Het is mogelijkheid voor jou om het licht van Thuis te zien. En dit is magisch, want dit zijn de energieën waar je nu iedere dag mee werkt. Iedere dag verschuift het een klein beetje doordat je iets nieuws doet. En wij vertellen jullie dierbaren, de boodschap voor de familie van E i weer uitgegaan is. Er zal een soort van een babyboom komen waardoor er nieuwe E’s op aarde zullen arriveren. En het zal magisch en wonderschoon zijn. Behandel zo goed. Verwelkom op planeet aarde. Deel met hem jullie successen, jullie falen, jullie ervaringen in hoe het is om net te doen alsof je mens bent op deze planeet aarde binnen in een dicht fysiek lichaam. Weet dat jullie geweldig verlicht zijn op manieren die jullie je niet altijd her-inneren maar die de essentie van de E-familie in zich dragen. En als je op wat voor manier dan ook overweldigd raakt of in de war raakt over welke stappen je moet nemen, adem dan diep in, en laat de rest van de familie je hart raken.

Het doel van de E familie.
Vele van jullie hebben gestudeerd op deze reis, geleerd dat kennis macht is. Wanneer je kennis vergaard over een onderwerp dan krijg je er macht over. Maar wat is macht en is dat waar je werkelijk naar streeft? We gaan deze vraag stellen en we gaan jou vragen om een stapje dieper te gaan naar het volgende niveau in deze vergelijking. Als kennis macht is en wijsheid is Grace wat is dan je volgende stap? Je stapt uit het spel dat de mensheid samen speelt, je stapt weg van het spel van dualiteit van goed of kwaad, op of neer, zwart of wit. Wij vinden het geweldig om te zien wat er gebeurt op de planeet en speciaal wat er gebeurd met de verkiezingen in de Verenigde Staten. Wanneer we daarnaar kijken kun je voorstellen dat wij ook naar hun kijken. We zijn absoluut verbaasd over wat er plaatsvindt, dierbaren. Jullie hebben een stukje ervaren van de uitdaging die de Verenigde Staten nu heeft, omdat jullie compleet gepolariseerd zijn en op een zodanig niveau dat jullie het einde beginnen te zien van het 2 partijen systeem aldaar. Het is in feite voor jullie neus aan het afbreken en op een nieuwe manier aan het verdelen. Deze veranderingen zijn veroorzaakt door de E-familie omdat, wanneer dingen niet werken, de E-familie komt om dingen opnieuw uit te vinden. En is dat altijd goed of geaccepteerd? Nee, niet altijd,  echter, jullie kijken altijd uit naar de volgende stap om anderen te bekrachtigen en onder energie op de meest effectieve manier aan het stromen te houden. Jij vindt het pad van de minste weerstand in je eigen leven, en je draait je dan om, om het aan anderen ook aan te bieden. De familie van E kan vele harten op deze planeet wakker schudden en dat is alles wat er nodig is dierbaren. Wanneer jij je omdraait om met een ander mens te werken, help je hem/haar te her-inneren dat zijn eigen krachten en talenten er zijn om als een bewuste schepper, als een bewuste uitvinder, op deze planeet rond te lopen. Op dat moment ben je het werk van de grote familie van E in de trilling aan het uitvoeren. En dat is waarom jullie hier zijn, dat is wat jullie moeten doen, om het hart van anderen te helpen ontwaken, in de frequentie van 1 hart per keer. En het is geen race het is ook geen competitie, het is gewoon een stap in welke richting dan ook, om te proberen zoveel mogelijk harten te raken, en mee te helpen harten te openen door het gebruik van je ervaringen zoals alleen jij dat kunt.

Een gesynchroniseerde levensstijl.
Sommigen van jullie zeggen,  “Maar ik ben geen heler,  ik heb die speciale touch of die speciale aanraking niet. Ik kan niet wat anderen kunnen”. Dat klopt, maar je hebt een gave die anderen niet hebben. Vind je eigen gave, aard het, en begin het te gebruiken. Op het moment dat je het op een praktische manier integreert in het leven maak je ruimte voor meer. Het kanaal begint te stromen op een permanente basis en dat is magisch, want dan gaat alles gesynchroniseerd lopen. Alles zal op zijn plaats lijken te vallen en jij gaat een gesynchroniseerde levensstijl ervaren, een levensstijl waar je altijd al van gedroomd hebt. De familie van E kan het je brengen, hoewel je wellicht alleen bent, zul je merken dat de rest van de familie E op aarde hetzelfde gaat doen. En begrijp goed dierbaren, dat de meeste van jullie hier ergens tussen de 20 en een 90 jaar geleden aan begonnen zijn. Een nieuwe golf met energie komt eraan, maar we gaan ze op dit moment geen speciale naam geven dierbaren. Waarom? Omdat namen in de weg kunnen gaan staan van iets anders. Vertrouw erop dat ze uit de familie van E komen. Ze zijn hier om mensen te bekrachtigen op nieuwe manieren, om zo hoop te geven, om hun dromen te verlichten, en om gebeurtenissen in gang te zetten zodat we kunnen leven op de manier die we willen. En dit is niet alleen voor jou, maar dit gaat om het hele vibratie van de collectieve mensheid.

Het oefenen van menselijkheid.
Er zijn uitdagingen die jullie dagelijks in het nieuws zien want er zijn landen waar het op dit moment niet veilig is om te wonen, of om te zelfs maar te zijn. Velen van jullie vangen vluchtelingen op. Andere verzorgen ze. Recentelijk hebben er twee landen gezegd dat er zoveel behoefte is aan huizen dat ze veel vluchtelingen wel moeten weigeren, 20.000 in een land en  30.000 in een ander land. Wat gaan wij nu doen? Dit is waar menselijkheid naar boven kan komen en waar menselijkheid nodig is als ze deze vragen gesteld worden. Verplaats jezelf in een situatie waar je voor kunt stellen hoe het zou zijn als jij het was die in die familie was en plaats jezelf in dezelfde cirkel. Nu verbind je hart

De dingen die je nodig hebt om het licht van thuis te verspreiden.
Dierbaren, jullie hebben een magische positie op het punt waar je nu bent. Jullie noemen jezelf lichtwerkers en wij vinden dat geweldig. Velen van jullie zijn meesters van het licht op vele manieren en het betekent simpelweg dat jullie de intentie hebben uitgesproken om op een bewuste manier ligt op de planeet aarde, licht, te verspreiden. Perfect. Absoluut perfect. Nou, omdat te kunnen doen, zijn er bepaalde dingen die je nodig hebt, zoals steun vanuit de systemen die we al kennen en zelfvertrouwen. Er zijn veel dingen beschikbaar voor jullie op het moment dat je er energie in stopt. Je zult anderen willen aanspreken, want er zijn veel van jullie hier uit de familie van E. Wij vertellen jullie dierbaren, we hebben de keeper ongeveer 20 jaar geleden iets gegeven toen wij begonnen onze berichten via hem door te geven aan jullie. Wij vertelden hem letterlijk dat hij al deze berichten onder zijn eigen naam naar buiten kon brengen onder de naam die hij in dit leven draagt, Steve Rother, echter in plaats daarvan verkoos hij om zichzelf een kanaal te noemen. Ja, waarschijnlijk had zijn ego een kleine uitdaging met dit gegeven. Of misschien was het wel teveel voor zijn ego om tegelijkertijd te kunnen verwerken, maar wij waarderen de keuze die hij heeft gemaakt omdat het werkelijk geen verschil maakt hoe je het noemt, zolang je het maar doet. Sommige van jullie willen graag een professioneel kanaal zijn, anderen zullen professionele leraar zijn en voor duizenden mensen staan om ze te helen met het gebruik van woorden energie of licht. Sommigen van jullie zullen gewoon het licht precies daar houden waar ze op dat moment zijn en in het de collectieve vibratie van de mensheid in sturen en alles wat ze te brengen hebben daar inleggen, met Grace

Grace.
Wat is Grace. Grace is een gesynchroniseerde levensstijl die wij al eerder heb genoemd, het is wat er gebeurd met energie. Als je energie in welke vorm dan ook loslaat, zal het altijd het pad van de minste weerstand zoeken. Altijd. Je hebt de vaardigheid om dit ook voor elkaar te krijgen als je probeert niet te over-denken en als je eenvoudigweg toelaat de energie haar weg te laten vinden. Dat was de grootste uitdaging die we hadden met de keeper in het begin. We hebben met hem gepraat, met hem gedeeld in wat hij de  de chatroom noemde. Voor al deze geweldige mensen die kwamen met geweldige namen die graag gechanneld wilden worden. Deze een noemde zichzelf zus en de ander noemde zichzelf zo en weer een ander had een andere naam. Er kwamen zovelen door vanaf de andere kant van het gordijn dat jullie je moesten dingen moesten gaan onthouden,  niet alleen hun namen maar ook vanuit welk niveau van vibratie zij kwamen, omdat dat onderdeel was van jullie je mee identificeren. De waarheid is echter dat mensen alleen maar naar specifieke kanalen luisteren met hoge vibraties en dat vinden wij fascinerend. Jullie spelen een geweldig spel van net doen alsof jullie mensen zijn maar, jullie zijn niet vergeten wie jullie werkelijk zijn jullie zijn zielen van een hoog niveau, hier gekomen om planeet aarde op een kritisch punt in tijd te brengen een tijd waar jij kunt helpen om menselijkheid te gronden of te aarden. We hebben jullie gevraagd om menselijkheid te oefenen en we hebben jullie gevraagd om naar je eigen vooroordelen te kijken, want iedereen heeft vooroordelen. Wat je vooroordeel ook mag zijn, het is niet goed of slecht het is niet dat je ze allemaal los moet laten al je vooroordelen zou moeten negeren maar, je moet ze wel kennen. Het staat stelt je in staat om menselijkheid te oefenen, en dat is de reden waarom de familie van E kwam: om menselijkheid terug te brengen in de mensheid. Is het je opgevallen dat alle gebeurtenissen op dit moment in de tijd een beetje gek lijken? Al jullie zogenoemde organisaties zich in één keer aan het herordenen herschikken zijn of zelfs aan het oplossen zijn. Zelfs je eigen leven probeert nieuwe manieren te vinden om te aarden en te verankeren. En dat is zoals het moet zijn, want wat voor ons ligt is groter voor de mensheid dan wij ons voor kunnen stellen. Dierbaren vertrouw erop dat je de vaardigheid hebt om dit naar een heel nieuw niveau te brengen.

In het begin van onze contacten wilde de keeper ongelooflijk veel details weten. Wie wij waren, uit welke dementie we kwamen, wat voor achtergrond wij hadden, alles wat hem in staat stelde zich comfortabel te voelen met het doorgeven van onze berichten. Echter wij vertelden hem dat wij geen van deze details zouden geven. Hij vroeg een andere persoon, een echte professioneel kanaal die zei, “ Als ze je niet willen vertellen wat hun naam is, vertrouw ze dan niet. Dan zijn het de slechteriken”. Hij, Steve, geloofde dat ongeveer 3 minuten, want we hadden zijn hart al aangeraakt dus hij wist de waarheid en nu worstelde hij met zijn brein, want iedereen vertelt je wie de slechteriken zijn, maar hij voelde de liefde. Hij voelde de energie. En kort daarna liet hij los wat het professionele kanaal had verteld en hij kwam terug en zei, “ Klop klop, zijn jullie er nog”? En wij zeiden, “Natuurlijk zijn we er nog steeds, wij zijn nog nooit bij jou weg geweest gedurende je laatste 12 levens. Waarom denk je dat wij zouden weggaan?” De keeper zei, “Als je niet wil vertellen uit welke dimensie je komt, willen jullie me dan vertellen waarom jullie me dat niet willen vertellen?”

Onderscheidingsvermogen.
Nu heb je een vraag gesteld en lich op een andere manier geaard! Natuurlijk dierbare is er een reden waarom mensen graag labels op anderen of andere dingen plakken. Soms stuur je kracht of hecht je waarde aan je eigen geloofsovertuigingen over wat de betekenis van labels is. In werkelijkheid heb je de essentie of heb je de vaardigheid om uit te filteren met je eigen hart wat er aan de hand is en de vaardigheid om alleen die trillingen op te nemen die je voeden. Dat is onderscheidingsvermogen en dat is het eerste instrument of werktuig van de familie van E, om te vinden wat je voedtm zodat jij je om kunt draaien en verschil kan maken op deze planeet, op wat voor manier dan ook. Sommige van jullie zullen voor grote mensenmassa’s spreken, andere van jullie zullen één op één werken. Sommigen van jullie zullen schrijven aan andere mensen of over andere mensen jullie nooit zullen ontmoeten, maar die jullie vibratie zal zullen volgen en ervan zullen leren.

Grote knuffels en liefdevolle knikjes.
In het begin van ons werk met de keeper zei hij op een bepaald moment “ Oké geef het me maar gewoon”. En hij liet zijn vingers losjes op het toetsenbord liggen en wij vertelden hem om het eerste woord te schrijven HET h-e-t, en hij deed het. En het volgende woord liet zich zien en nog een woord en nog een woord. En al snel typte hij zo snel dat hij door de tranen van ontroering heen niet meer kon zien wat hij schreef. Hij liet veel tranen lopen terwijl hij de eerste boeken schreef, omdat ze zijn hart zo diep raakten dat hij zich her-innerde dat hij lid was van de familie van E. Hij herinnerde zich een beetje  wie hij was en sommige van de dingen die hij had afgesproken om te gaan doen, voordat hij naar deze planeet kwam. Toen gaven we hem iets waar hij aan vastgehouden heeft, vanaf dat moment. Want toen wij begonnen met deze berichten via hem door te geven, eindigden wij altijd op een speciale manier. En hoewel wij altijd hebben gezegd, behandel elkaar met respect zorg voor elkaar en speelgoed samen, hebben wij er vanaf het begin iets aan toegevoegd. Namelijk  grote knuffels en een liefdevol knikjes, zodat je kan her-inneren wie je bent en welk pad je hebt gekozen in dit leven. Je wordt wakker uit een droom op een geweldige manier op planeet aarde in een geweldig tempo. Als jij je ogen opent terwijl de slaap begint te verdwijnen uit je ogen, zullen wij er zijn, je toelachen en groeten van thuis op mooiste manier die wij kunnen. Geniet van de reis, dierbaren. Weet dat iedere deel speciaal voor jou is. Je bent de bewuste schepper iedere stap. Wees trots op je erfgoed en de familie van E. En daarmee vertellen we jou keer op keer, alsjeblieft, behandel elkaar met respect, zorg voor elkaar iedere kans die je krijgt, en speel het nieuwe spel op planeet aarde samen. Grote knuffels en een liefdevolle knikjes.

Espavo.
De groep.

Het woord Espavo is een vroeg in mijn Lemuriaanse groet: dank je dat je in je kracht staat .

http://international.lightworker.com/?p=7482

Geen opmerkingen: