maandag 19 november 2012

Hou je vast, hier gaan we!!! Patricia Cota-Robles

HOU U VAST, HIER GAAN WE !!!

Door Patricia Cota-Robles                                  11 november 2012-11-13

www.eraofpiece.org

Doe uw veiligheidsgordels om. We warden allemaal gedurende vele levens voorbereid voor dit kosmische moment. Weet dat het einde van deze rit, glorievol zal zijn. Herinner u, u hebt reeds in u alles wat je nodig hebt om uw deel van het Goddelijke Plan te vervullen. Ga uw hart binnen en vanuit de meest heiligste plaats van de Hoogste levende God en  vraag uw Ik Ben Aanwezigheid om u de belangrijkheid van de mogelijkheden te openbaren die zich nu ontplooien op Aarde op deze tijd, die u zullen toestaan uw Licht toe te voegen op deze aarde.

Gedurende de volgende 6 weken zullen we verschillende krachtige influxen van Licht ervaren die de kapaciteit in zich dragen om de Aarde en al haar Leven die zich op deze planeet bevindt met een grote sprong voorwaarts te laten bewegen
Opdat dit God  overwinnend zou vervuld worden, moet het Licht naar beneden gebracht worden door de Hartvlammen van de mensen die zich op het fysieke plan bevinden! Dit betekent jij en ik ! 

Het succes van deze evenementen zal de nodige catalysator scheppen die zal resulteren in de geboorte van de Nieuwe Aarde in haar schitterende schoonheid. Deze geboorte zal plaatsvinden en de Koninkrijken van Oorzaak gedurende de op éénlijnstemming van de Aarde met de Galactische Kern van de Melkweg, die zal gebeuren gedurende de dagen van de Winterwende, 21-22, 2012. Zelfs al ervaren we niet al de perfektie van de Nieuwe Aarde in ons dagelijks leven op 23 december 2012, wil het Hemelse Genootschap ons doen begrijpen dat eens dit gebeurd is in de Rijken van Oorzaak , niets dit kan tegenhouden van dit te manifesteren in de Werelden van Gevolg. Het enige onbestendige is van hoe lang zal het nodig zijn en dit hangt van u af en van mij en elke andere persoon die op Aarde leeft

De patronen van perfektie voor de Nieuwe Aarde moet neergebracht worden op het fysieke niveau, de wereld van gevolgen, door de gedachten, woorden, gevoelens en geloof van de zonen en dochters van God die op aarde verblijven. Deze patronen bevatten de archetypes voor beide, namelijk onze nieuwe planetaire oorzaak van Goddelijke Liefde en onze recent geboren Hernieuwing van Goddelijke Liefde

Het paradigma voor de Nieuwe Aarde reflecteert de perfekte waarheid : we zijn allemaal één met alle leven en er is geen afscheiding. Het bevat tevens de mogelijke oplossingen die de Mensheid zal toestaan om een antwoord te vinden op elke situatie op Aarde met referentie van Eerbied voor Alle Leven.

Ik zal in ’t kort de Goddelijke Intentie met u delen over de verschillende influxen van Licht en de mogelijkheid die we hebben om ons Licht toe te voegen gedurende deze evenementen, die ons door de Wezens van Licht uit de Rijken van Verlichte Waarheid werden geopenbaard! Hier aan toevoegend aan deze informatie zal uw Ik Ben Aanwezigheid uw deel aan het plan onthullen waar jij voor bent voorbereid gedurende deze nooit eerder gekend moment van de aarde, te vervullen.

Opdat u de Open Deur kunt zijn voor deze influx van Licht, waarvoor je bent voorbestemd, is het belangrijk dat je verblijft in een ontvankelijke staat van Luisterende Genade en dat u antwoord op uw innerlijke leiding.

De eerste sta van dit 40-daagse proces begint vandaag met de influx van Licht die elk jaar opnieuw gebeurt op 11 november, 11:11.  dit jaar ervaren we een toenemende uitbreiding van Licht dat verankerd werd dit jaar, in de kern van zuiverheid in elk electron van kostbare levensenergie. Dit gebeurde tijdens de 11:11:11 vieringen van 11 november 2011. Deze influx van Licht aktiveerde de pijnappelklier van de Mensheid en beon de eerste impuls van Aardes Ascentie in haar nieuwe 5° Dimensionele Zonne Werkelijkheid. Deze gebeurtenis breidde zeer groot ons Nieuwe Planetaire Oorzaak van Goddelijke Liefde uit. Het succes van d dit Goddelijke Plan maakte de weg vrij voor de Geboorte van de Hernieuwing van Goddelijke Liefde die gebeurde tijdens de 25° verjaardag van de Harmonische Convergentie in augustus 2012.

11 is het Meestergetal dat de transformatie van het fysieke in het Goddelijke reflecteert. Elke man, vrouw of kind op aarde heeft de heilige geometrie van 11 en 11:11 en 11:11:11 geïncodeerd in het Goddelijke Potentieel van zijn RNA en DNA structuren. Deze codes worden geactiveerd door onze Ik Ben Aanwezigheid wanneer we voorwaarts bewegen door de verschillende fases van het Ascentieproces!

Gedurende de komende 6 weken zal onze Ik Ben Aanwezigheid deze codes aktiveren in nieuwe  en diepere wegen. Dit zal de Goddelijke Alchemie versnellen van transformatie van s’mensens  op koolstof gebaseerde planetaire Wezens naar op kristallyne gebaseerde Zonnelicht Wezens. Deze aktiviteit zal grotendeels geïntensifieerd worden door de Zonne – en Maan Eclipsen die gedurende deze maand zullen plaatsvinden.

Op 13/11 zullen we een krachtige Nieuwe Maan Zonne Eclips ervaren. Het Licht dat in de aarde zal vloeien door deze hemelse gebeurtenis zal Aarde’s Ascentie verhogen in het nieuwe Zonne Realiteit. De zonne bewaarkristallen die doorheen het kristallen Web van de Aarde werden geplaatst gedurende de influx van 11:11:11 en de nieuwe frequenties van de 5° Dimensionele Zonne Violette Vlam van God’s Oneindige Perfektie die Saint Germain and zijn Legioenen van de Violette Vlam verzegelden op Aarde in mei 2012, zullen duizendvooudig vermenigvuldigd worden gedurende deze Zonne Eclips. Dit zal de noodzakelijke zuivering van de Aarde toestaan en het reinigingsproces dat afgewerkt werd door het Elementale Koninkrijk om voorwaarts te bewegen op zachtere manieren.

De ontreddering die plaats vond in de VS na de doortocht van de storm Sandy was hartverscheurend, maar het aantal mensen die dit krachtige  zuiveringsproces overleefden, was een aktie van Goddelijke Genade! Het positieve dat altijd gebeurt wanneer zo’n tragedies gebeuren op aarde is  dat overal ter wereld de mensen innerlijk weten dat we allemaal één zijn, dat er geen afscheiding is, zelfs de geringste van de geringsten openden hun hart met liefde en compassie en oprechte zorg om hun broeders en zusters te helpen van de menselijke familie. In deze pijnlijke situaties roepen mensen overal ter wereld het Licht van God aan voor diegenen die lijden, die dan op deze manier het Hemelse Genootschap de kans geeft om tussen te komen op bijzondere manieren! Het is een groot voordeel en niet door geluk dat we deze bijzondere fase van het Goddelijke Plan zijn binnengetreden met de harten van de mensen overal ter wereld geopend.

Na de Zonne eclips zal het Licht opbouwen van moment tot moment tot we de Volle Maan Eclips ervaren op 28/11/2012. In het midden van dit opbouwende moment van Licht vieren we Thanksgiving in de USA op 22 november . Wanner miljoenen mensen dank zeggen voor al het goede in hun leven, schept dit een kollektieve kelk van bewustzijn die de Goddelijke Kwaliteit van Dankbaarheid uitbreidt, uitbreidt, uitbreidt doorheen alle leven op deze zoete aarde.
De expansie van Dankbaarheid zal grotendeels de positive gevolgen van de Maan Eclips intensifiëren.

De Maan Eclips op 28/11/2012 zal de open hart energie van zowel de mensheid en Moeder Aarde uitbreiden; dit zal de Ik Ben Aanwezigheid van elke persoon op aarde toelaten de patronen van de nieuwe Hergeboorte van Goddelijke Liefde meer effektief te magnetiseren vanuit de Koninkrijken van Oorzaak. Dit zal de weg voorbereiden voor de krachtige aktiviteiten van Licht die zullen gebeuren in december

Op 12 december 2012, 12:12:12 zal onze Moeder-God en de Vrouwelijke Aspecten van de Godheid van de gehele Schepping, ademen in Aardes Kristallen Websysteem, de hoogste frekwenties van God’s Transfigurerende Goddelijke Liefde, die de aarde kan doorstaan. Door de verschillende monumentale infuxen van Licht die gebeurden gedurende verschillende milleniums en vooral na het neerdalen van het nieuwe Millenium, zal dit de grootste influx van Licht zijn die de Mensheid ooit eerder ervaarde

Al meer dan 500 jaar, is 12 december de feestdag van de Maagd van Guadeloupe in Mexico! Voor miljoenen mensen, symboliseert dit aspect van de Maagd Maria, de terugkeer van het Goddelijk Vrouwelijke, onze Moeder-God en Haar exponenten die het Goddelijk Vrouwelijke vertegenwoordigen doorheen de Schepping, medescheppen aan een krachtveld van Goddelijke Liefde zal weven  rond elk atoom en subatoom en golven van Leven op aarde en alle ruimten tussen elk atoom en subatoom en goven van Leven. Dit krachtveld zal de multidemensionele en multifacetten Schoot van Goddelijke Liefde herbekrachtigen en een geboortekanaal van Goddelijke Liefde die de veilige passage van de Aarde zal garanderen op de Spiraal van Evolutie en de geboorte van de Nieuwe Aarde in de Rijken van Oorzaak.
De Wezens van Licht zijn zich ervan bewust dat meestendeels deze informatie moeilijke te begrijpen valt voor onze beperkte geesten.  Maar ze verzekeren ons dat de Ik Ben Aanwezigheid heel duidelijk het grotere beeld begrijpt van wat gebeurt op deze planeet.ze zeggen dat het toevoegen van ons Licht op de Aarde, gedurende deze miraculeuze Shift van de Eeuwen en de Geboorte van de Nieuwe Aarde in al haar schoonheid, de oorzaak is waarom we incarneerden op deze tijd.

Het helpt ons te herinneren dat het Hemelse Genootschap ons al vele malen daaraan herinnerde. Ze zeggen dat we als zonen en dochters van God, multidimensionele Wezens zijn die bestaan op verschillende niveaus van bewustzijn terzelfdertijd

Ze zeggen dat het fysieke niveau waarvan we denken dat het zo voelbaar en echt is, eigenlijk het laatste rijk is van al de dimensies waarin we verblijven en dathet fysieke niveau van de Aarde is de allerlaatste dimensie is om de veranderingen te reflecteren die de mensheid mede schept in de Rijken van Oorzaak.

De gebeurtenissen van 12-12-12 zijn de finale stappen van voorbereiding die ons leiden naar de Winterwende en de geboorte van de Nieuwe Aarde op 21/12/12
Deze 2 datums verwijzen naar het Meestergetal 11:
1+2+1+2+2+0+1+2 = 11 en 1+2+2+1+2+0+1+2 = 11, de numerieke frequentie van transformatie van het fysieke in het Goddelijke. 

In december 21-22,2012 zal de aarde op één lijn staan met de Galactische Kern van de Melkweg.Dit zal een portaal van Licht openen  dat zich zal uitbreiden vanuit het ware hart van onze Alomtegenwoorde, Vader-Moeder-God, het kosmische Ik Ben, Al dat is, tot in het Goddelijke Momentum dat pulseert in het centrum van de Aarde.deze influx van Licht zal vloeien doorheen Gods Alomvattende Goddelijke Matrijs om ieder deeltje van Leven te zegenen op deze planeet. Deze Goddelijke matrijs is het Lichaam van onze Vader-Moeder-God waarin alle creatie leeft, beweegt en ademt en zijn Wezen heeft. De influx van Licht zal het proces beginnen  die de geboorte van de Nieuwe Aarde in de Rijken van Oorzaak zal scheppen. Dit zal het nieuwe begin zijn van de Aarde, vanaf dat ogenblik zullen de patronen van onze Planetaire Oorzaak van Goddelijke Liefde en de Hergeboorte van Liefde, zachtjes vloeien in de mentale en emotionele strata van de Aarde. De mensheid zal gemakkelijk kunnen tappen in deze patronen van perfektie door onze gedachten, woorden en daden, gevoelens en geloof en deze manifesteren in de vorm.

Deze patronen bevatte de mogelijke oplossingen voor alle door de mensheid geschapen ziekten die bestaan op aarde.
De geboorte van de nieuwe Aarde, zal het ontwaken versnellen van zelfs de meest weerspannige zielen, aldus een shift veroorzakend in de energie, vibratie en bewustzijn van elk en ieder van ons. Deze shift zal een nieuw niveau van begrijpen reflekteren dat alle Leven onderling verbonden is en van elkaar afhangt, wat een mens beïnvloed, beïnvloed alle Leven. Vanuit deze gewaarwording zullen mensen geïnspireerd worden om samen te werken om win-win oplossingen te vinden die van voordeel zijn voor elke persoon  en elk facet van het Leven op aarde zal omvatten.

Het Hemelse Genootschap gaf ons een aktiviteit van Licht die ons zeer veel zal helpen om de mensheid voor te bereiden op aarde voor deze influx van Licht die gedurende deze komende 6 weken zal plaatsvinden! Geef aub gevolg hieraan volgens uw hart het ingeeft! Dit is ons moment, onze tijd komt!

VISUALISATIE VAN GODDELIJKE LIEFDE

Nu, in eenheid met de Ik Ben Aanwezigheid van elke persoon op aarde en het gehele Hemelse Genootschap, Ben Ik de kelk, De Heilige Graal, waar doorheen de Liefde van God nu elk deeltje van Leven die evolueert op deze planeet, opheft.

Ik Ben mijn Ik Ben Aanwezigheid en ik aanroep de Vader-Moeder-God om de Liefde van God toe te laten te laten stromen doorheen de Goddelijke Matrijs. Geliefden, projekteer deze liefde in de Hartvlam van elke persoon op Aarde en richt ieders Ik Ben Aanwezigheid opdat deze Liefde zich uitbreidt tot ze de gehele Planeet Aarde omvat ( pauze)
De aarde is nu een stralende Zon van Goddelijke Liefde die pulseert in onze Zonnesysteem. Met de Heilige Adem van onze Vader-Moeder-God en de aspekten van het Goddelijke Vrouwelijke doorheen de eeuwigheid, breidt de Liefde van God uit die vloeit door de Goddelijke Matrijs en adem dit in de Zon van Even Pressure (vind hier geen vertaling van) in het Centrum van de Aarde. Terwijl de Liefde van God zich versmelt met de Goddelijke Impuls die pulseert in de Hart van Moeder Aarde, ademt ze deze onpeilbare influx van Liefde in haar Kristallen Web Systeem om alle Leven te zegenen

Nu roept onze Vader-moeder-God de Engelen van Transfigurerende Goddelijke Liefde aan, vanuit de verste Kernen van Schepping en richt hen om de planeet van Noord naar Zuid en Oost en West, te doorkruisen. In antwoord op de oproep van onze God-Ouders,  treden deze onzelfzuchtige boodschappers de aura van elke man, vrouw of kind op Aarde binnen  als voorbereiding voor een aktiviteit van Licht die de planeet zal baden in de 5° Dimensionele Kristallijne  Frekwenties van Transfigurerende Goddelijke Liefde.  Deze frequentie van Liefde is boven alles verheven dat de Mensheid ooit in staat was te ontvangen!

Nu, als één adem, één harteslag, één stem en één energie, vebratie en bewustzijn van zuivere Goddelijke Liefde, ademen de engelen van de Transfigurerende Goddelijke Liefde in de Hartvlammen van de Ik Ben Aanwezigheid van elke persoon op Aarde, de meest intense frequenties van Goddelijke Liefde die de mensheid in staat is te ontvangen.

Deze wonderbare Liefde penetreert in de kristallijne Drievoudige Vlam, die nu mijn fysieke, etherische, mentalen en emotione lichamen, omvat.
Op de heilige Adem, breidt deze influx van Liefde zich uit door mijn Hartchacra en vloeit naar de Hartchacra van elke persoon op Aarde

Door deze verbazingwekkende influx van Liefde, wordt de Ik Ben Aanwezigheid van elke persoon een krachtpunt van Goddelijke Liefde, verenigd in Bewustzijn met de Ik Ben Aanwezigheid van elke persoon, inademend, assimulerend, uitbreidend en projecterend een krachtveld van Liefde, doorheen de Aarde om de mensheid te zegenen, het Elementale Koninkrijk, het Engelenkoninkrijk en alle Schepping
De Ik Ben Aanwezigheid van elke persoon is nu de Open Deur voor deze schitterende Liefde! Kollektief veranderen we de kernvibratie van de oerlichtsubstantie die de huidige negatieve condities die we geschapen hebben verandert en die nu boven komen over de gehele aarde om te worden geheeld en getransmuteerd in Licht

Door de Liefde van onze Vader-Moeder-God, door de Engelen van Transfigurerende Goddelijke Liefde die onbaatzuchtig kozen om te verlijven in de aura van elke persoon op aarde en door de Ik Ben Aanwezigheid van elk menselijke Wezen, zijn wij de OORZAAK van dit Krachtveld van Goddelijke Liefde die verankerd wordt op aarde

Op deze gezegende en heilige dag, hebben we basis van Spirituele Krachten van Goddelijke Liefde gelegd waarover de Mensheid nu zal ascenderen, na een lang verblijf in duisternis, naar de 5° Dimensionele Rijken van Licht! Iedere persoon op aarde is nu verheven naar een diep ontwaken van Opperste Liefde bewustzijn, hier en nu, zijn we de Meesters van Liefde waarvoor we altijd al waren voorbestemd.

We zijn Wezens van Liefde, ten volle de verantwoordelijkheid aanvaardend om deze Aarde te beminnen en al haar Leven .
We zijn één met deze gezegende planeet en deze planeet is één met ons.
In diepe nederigheid en dankbaarheid, bevestigd ieders Ik Ben Aanwezigheid nu
IK BEN EEN KRACHTVELD van transfigurerende Goddelijke Liefde.

De Liefde van God gedijt nu op Aarde, door mij en door de Ik Ben Aanwezigheid van elke persoon op Aarde.
De stralende Zon van Transfigurerende Goddelijke Liefde die nu de aarde omringt transformeert nu in Licht elke frekwentie van energie, vibratie en bewustzijn die minder is dan de Goddelijke Liefde

De toegewijde Lichtwerkers die onbaatzuchtig de Mensheid dienen en de Aarde, door deze aktiviteit van Licht, de weg voorbereidend voor de Geboorte van de Nieuwe Aarde en de patronen van perfektie voor de Planetaire Oorzaak van Goddelijke Liefde en onze recente nieuwe Hergeboorte van Goddelijke Liefde!

Door deze Lichtaktiviteit, plaatst de Ik Ben Aanwezigheid van elke persoon op Aarde deze zoete Aarde op het pad van Goddelijke Liefde!
En zo zij het, geliefde Ik Ben Aanwezigheid, geliefde Ik Ben Aanwezigheid, geliefde Ik Ben Aanwezigheid
  
Vertaling : Perneel Nelly /België
Translation : Perneel Nelly from Belgium

Geen opmerkingen: