donderdag 1 november 2012

"Een Ongekend Evolutionair Proces is in Uitvoering" - November 2012 - Ronna Herman

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-11-2012

EVOLUTIE VAN DE AARDE * EERSTE tot de VIERDE DIMENSIE

EVOLUTIE VAN HET ZONNE-SYSTEEM * VIJFDE en MID-ZESDE DIMENSIE

EVOLUTIE VAN DE MELKWEG * ZESDE en MID-ZEVENDE DIMENSIE

EVOLUTIE VAN DIT SUB-UNIVERSUM * MID-ZEVENDE - TWAALFDE DIMENSIE

Geliefde meesters, de Godstralen van de Schepping voor het Vissentijdperk die de specifieke aspecten, kwaliteiten, deugden en ontwerpen / formules voor het creatieve proces van die tijd bevatten, zijn al meer dan 2.000 jaar op de Aarde en de mensheid neergestraald. Deze Schepperstralen worden nu ingetrokken en afgesloten. Dat is de reden waarom de massa die nog steeds in de illusie en de trillingsfrequentie van de onevenwichtige derde en lagere vierde dimensie vastzit, het gevoel heeft alsof ze de weg kwijt is. Niets werkt zoals in het verleden en er lijkt geen hoop voor de toekomst te zijn. Oude regels, richtlijnen, alsook vele andere bekende religieuze instellingen en organisaties die niet meer betrouwbaar zijn, en velen vallen uit de boot. Fragmentaties van bijna alle raciale, culturele, sociale en politieke grenzen binnen het derde / vierde dimensie paradigma brokkelen af of worden uitgedaagd. Het bewustzijn van de mensheid neemt toe en niets kan deze voorwaartse beweging tegenhouden. De mensheid wordt VOLWASSEN en iedereen moet de stroom van verruimd bewustzijn volgen of in de val van traagheid en chaos vallen.

Gelukkig ontwaken steeds meer mensen voor het innerlijke proces om een ​​verhoogd gevoel van Zelf-bewustzijn te krijgen, wat uiteindelijk leidt tot een verlangen naar hoger Ziels-bewustzijn via de energieën van Goddelijke Ontevredenheid. Elke culturele groep, elk ras en elk land op Aarde is op zoek naar een richting of hoger filosofisch pad. Dit fenomeen is te danken aan het feit dat de Zeven Stralen van Godbewustzijn voor jullie Aarde, die de Goddelijke Blauwdruk voor het Vissentijdperk bevatten, bijna volledig zijn teruggehaald en vervangen worden door de hogere frequenties, de meer verfijnde twaalf Stralen van galactisch bewustzijn voor het Aquariustijdperk.

In de beginstadia van het ontwaken, voordat de Zielssamenvoeging in een persoon plaatsvindt, kan er geen tussenkomst van de hogere rijken plaatsvinden vanwege het Goddelijke geschenk van de vrije wil, dat uiteindelijk een geschenk met grote en zware gevolgen werd. Maar wanneer een persoon een energetische signatuur bereikt die met de Violette Vlam frequenties van de mid-vierde dimensie en hoger resoneert, is hij / zij klaar voor de bevestiging: "Uw wil geschiede. Ik vraag voor mijn hoogste goed en het hoogste uitkomst voor allen", en stemt daardoor de persoonlijke wil af met de Wil van het Hoger Zelf en de Goddelijke Blauwdruk voor de Aarde. Als gevolg hiervan wordt een magisch pad van Licht voor die ziel uitgebreid via zijn / haar persoonlijke zuil van Liefde / Licht / Leven. Dit Pad van Licht, vaak de Stroom des Levens genoemd, leidt tot een authentiek Essentie-Bewustzijn waarbij elke persoon die het vereiste niveau van bewustzijn bereikt, zijn / haar speciaal deel van gecodeerde kristallijnen Zaad-atomen voor de nieuwe galactische of sub- Universele Goddelijke Blauwdruk / Missie begint te ontvangen. Deze nieuwe Zaad-atomen bevatten ook de geavanceerde wijsheid, talenten, eigenschappen en kwaliteiten die nodig zijn om zich te kwalificeren als deelnemer in het vroege stadium van het creatieve proces voor de nieuwe Gouden Sterrenstelsel van de toekomst.

Het proces van evolutie is aan het veranderen; de lichaamsstructuur van de hele mensheid zal geleidelijk aan verfijnd en verbeterd worden. Er zullen begeleiding en richtlijnen gegeven worden aan degenen die zich op hun Heilig Hart / Heilige Geest afgestemd hebben en die hun persoonlijke wil onder het bevel van de Goddelijke Wil geplaatst hebben.

Tot nu toe heeft de massa in een wereld van gesluierd, illusionair bewustzijn geleefd en het lijkt erop dat ze nu met een toekomst geconfronteerd wordt die heel wat aanvoelt als een schip zonder roer dat in een stormachtige zee werd geworpen. Dat komt omdat de Primaire Levenskracht-energie die het afgelopen tijdperk voor de hele mensheid beschikbaar was, niet langer gevuld is met Goddelijke Zaden van groot potentieel vanuit de oude Goddelijke Blauwdruk voor dit Sub-Universum. De massa zal nog steeds de trillingspatronen ontvangen die ze nodig heeft om de status quo te handhaven. En wij verzekeren jullie dat de liefdevolle energie van onze Vader / Moeder God en de Wezens van Licht altijd voor de mensheid beschikbaar zal zijn; maar, om de nieuwe Goddelijke Blauwdruk te benutten die op elke ziel wacht, moet er minstens een afstemming zijn met de mid-vierde dimensionale frequenties van Licht. Het grootste verlangen van onze Vader / Moeder God is om alle facetten van hun "Zijn" terug te zien keren naar Zelf-meesterschap, zodat ze van liefde, vrede, vreugde en overvloed kunnen genieten, wat het Goddelijke Geboorterecht van iedere Ziel is. Er zal altijd hulp verkrijgbaar zijn van de grote Wezens van Licht en het engelenrijk zal de oproepen of verzoeken om hulp altijd beantwoorden. Maar er zijn onveranderlijke universele wetten die nageleefd moeten worden en elke persoon moet de keuze maken welk pad hij volgt: het Pad van Licht of het pad van schaduw.

Jullie Sterrenzaden, die de trillingspatronen van je vier lagere lichaamssystemen in evenwicht gebracht en geharmoniseerd hebben, zodat je Zielen-lied met het vierde sub-niveau van de vierde dimensie en hoger resoneert, beginnen nu toegang te krijgen tot de HOGERE FREQUENTIE STRALEN VAN HET GOUDEN TIJDPERK VAN DE TOEKOMST.. Er is een nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor dit Sub-Universum en voor elke persoon die bereid is om een ​​lichtende mantel van vele kleuren te dragen - een verfijnde aura van Licht – duidend op de bereidheid om de deugden, kwaliteiten, talenten, vaardigheden en aspecten van het Nieuwe Tijdperk te ontvangen. Deze prachtige geschenken zijn in de Adamanten Deeltjes van Schepper-licht geprogrammeerd en zijn nu beschikbaar voor degenen onder jullie die het vereiste niveau van Zelf-Meesterschap bereikt hebben.

Adamanten Deeltjes van Schepperlicht zijn complete facetten van Schepperbewustzijn die klaar zijn om geactiveerd, geprogrammeerd en gemanifesteerd te worden in nieuwe, onbeperkte creatieve inspanningen. Aan het begin van elk volgend plan voor een nieuwe creatief project, worden de Adamanten Deeltjes gecodeerd met de Goddelijke Blauwdruk van dit plan. Deze Adamanten Blauwdruk Deeltjes worden vervolgens in grote Stralen van onbegrensde mogelijkheden uitgezonden door de Vader / Moeder God, die de opdracht van de Opperste Schepper ontvingen voor het nieuwe project dat in de materiële rijken gemanifesteerd gaat worden. De Zaadgedachten van de Goddelijke Vader, die dan vervolgens vanuit de Kosmische Baarmoeder van de Goddelijke Moeder uitgezonden worden, staan ​​bekend als ESSENTIE GENEN.

In je DNA-structuur heb je genen van alle verschillende dimensies die je ooit hebt ervaren. Jullie, de Sterrenzaden, bevinden je nu in een stadium van voorbereiding dat jullie huidige vier-lichamelijke systemen zich aanpassen om deze Essentie Genen te ontvangen, samen met je nieuwe Goddelijke Missie. Deze krachtige, hoger frequentiële Stralen bevatten de Schepper-Essentiecellen voor de Goddelijke Blauwdruk van het Nieuwe Gouden Tijdperk en ze worden in dit Sub-universum uitgezonden door de grote schitterende Elohim en het Aartsengelenrijk. Deze trillingsfrequenties nemen af op elk sub-niveau van elke dimensie. Als dit niet zo was, zouden alle materiële manifestaties, inclusief de mensheid, verbranden door de elektromagnetische kracht / intensiteit van de Heilige Vuur Energie.

Het HEILIGE WITTE KOSMISCHE VUUR, de Adamanten Deeltjes, die jullie naar je toe magnetiseren als een ontwaakte Zelf-meester, moeten voortdurend circuleren. Slechts een bepaalde hoeveelheid; wat voor elke Ziel geschikt is om te integreren op haar huidige niveau van Verlichting, kan in het fysieke voertuig opgeslagen worden, de rest moet uitgezonden worden in de wereld van vorm.

De Opperste Schepper is samengesteld uit een oneindige, ondefinieerbare Essentiekracht die zo overweldigend is dat je je de omvang ervan niet eens kunt voorstellen. Die wonderbaarlijke Essentiekracht werd binnen elk dimensionaal niveau van de Schepping verminderd opdat jullie, de Sterrenzaad-medescheppers, je deel van deze prachtige potentiekracht kunnen opeisen. Ieder mens heeft honderden mogelijke persoonlijkheidskenmerken die in de genetische structuur van zijn / haar vier-lichamelijke systemen (fysiek / mentaal / emotioneel / etherisch) zijn opgeslagen. Het is aan elke persoon om te bepalen welke persoonlijkheidskenmerken hij / zij ontwikkelt en aan de buitenwereld toont. Hoe sneller je je negatieve persoonlijkheidskenmerken harmoniseert of neutraliseert, hoe sneller je goddelijke potentieel of meester-Zelf tevoorschijn zal komen. Alleen dan krijg je toegang tot je volledige potentieel als co-creëerende meester in de fysieke dimensies van het bestaan.

Jullie planeet is nu rechtstreeks aangesloten op de hart-kern van de Grote Centrale Zon binnen het Melkwegstelsel. De nieuwe kosmische golven van Schepperlicht zijn een groot geschenk aan de ontwaakte Zielen op de planeet Aarde. Hoewel deze verfijnde, hogere frequentiële Stralen niet rechtstreeks naar beneden gestraald worden in de lagere vierde- en derde sub-dimensionale niveaus, zullen de transformerende frequenties van Licht geleidelijk aan binnenfilteren en iedereen en alles op en in de Aarde beïnvloeden.

Wetenschappers hebben gemeld dat er een waterstof-barrière muur is ontdekt aan de rand van dit zonnestelsel. Dit zijn de membranen van Licht waarover we in het verleden gesproken hebben. Wetenschap en spiritualiteit valideren en voegen conceptuele leringen en theorieën uit het verleden samen, wanneer meer mensen de middelen van de Heilige Geest beginnen te benutten.

Als gevolg van de uitlijning met het Galactische Centrum en de afstemming met de Grote Centrale Zon van het Melkwegstelsel, bevindt de Aarde zich in het proces van de verhoging van haar frequentiepatronen - Zielslied – zodat ze kan terugkeren naar haar status van Heilige Planeet. Dit Sub-universum wordt ook geüpgrade in trillingsfrequenties als gevolg van het bestoken met Adamanten Deeltjes van Schepperlicht via onze universele Vader / Moeder God. Het Melkwegstelsel is ook opgedeeld in twaalf sectoren of kwadranten, net zoals het universum onderverdeeld is in Sub-Universele sectoren, en elk kwadrant binnen het Melkwegstelsel heeft een Raad van Twaalf. Hopelijk krijg je een beter inzicht wat het belang van de getallen 12 en 144 betreft, want deze getallen zijn van toepassing op vele facetten van de schepping in dit Sub-Universum.

Je bewustzijnscoderingen worden voortdurend aangepast door je positieve of negatieve gedachten, intenties en handelingen. Jullie krijgen voortdurend testen van tolerantie, liefdadigheid, nederigheid en geduld, en ook jullie culturele opvattingen worden uitgedaagd.
De zaadgedachten die de negatieve frequentiepatronen van deze aspecten bevatten, zullen elke dag verschrompelen en verdwijnen, wanneer je ze geen energie meer geeft.

We hebben jullie geleerd om "een levende meditatie" te worden, waarbij je in staat bent om doeltreffend te functioneren in je aardse omgeving, terwijl je een evenwichtige Alfa-staat van bewustzijn behoudt. De volgende stap is ernaar te streven in een voortdurende staat van vreugde en dankbaarheid te leven, en daardoor een "levend gebed" te worden. Naarmate jullie meer behendige medescheppers op het aardse vlak worden, dien je voortdurend je energiepatronen in de gaten houden en proberen ze te upgraden. Je moet naar een duurzame harmonie en verfijnde goddelijke expressie streven. Je moet de kracht van het innerlijke Heilige Vuur dat gedurende vele duizenden jaren grotendeels gesluimerd heeft, vrijlaten. Je moet leren je energie te richten en focussen op de gebieden van je leven die je wilt wijzigen. Door je Schepper-Levenswiel te maken en steeds te upgraden, plant je de zaden van gefocuste verandering en zul je voorzien worden van het Heilige Vuur van de Schepping dat nodig is om datgene te manifesteren wat je voor ogen hebt. Zelf-Meesterschap verkrijgen moet je hoofddoel zijn, terwijl je je in het fysieke voertuig bevindt. Wanneer je inspanningen op het hoogste goed voor de hele mensheid gericht zijn, wordt er een speciale dispensatie gegeven en zal een grotere mate van Schepperlicht aan je beschikbaar worden gesteld.

Stel je voor, geliefden, hoe het zou voelen om toegang te hebben tot een onbeperkte aanvoer van Goddelijke Schepper-Essentie. Stel je voor dat je een grote energievortex bent, pulserend met kracht, die enorme Stralen van lichtgevende kleur uitzendt, golven van energie uitstraalt en alles creëert wat je Ziel-Zelf zich kan voorstellen. Voel hoe je je zou voelen terwijl de energieën die je projecteert rondwervelen en solide worden, en structuur en vorm waarneembare, mooie en unieke creaties worden – jouw creaties - door de kracht van je gedachten, liefde / emoties en geïnspireerde verbeelding. Wij streven ernaar jullie te helpen begrijpen waarom jullie en de Aarde zo belangrijk zijn in deze chaotische tijden op je planeet. In deze galactische ervaring is de Aarde dé plek om aanwezig te zijn tijdens deze buitengewone periode van de evolutie van de soort en de uitbreiding van dit Sub-Universum.

Maak je visie, mijn moedige getrouwen. Begin in je eigen Heilige Hartcentrum en eis die kracht en grootsheid die je Goddelijke erfgoed zijn, weer op. Begin deze kracht en perfectie dan in je fysieke voertuig en je uiterlijke wereld te stralen: je relaties, je werkplaats, gemeenschap, land en wereld. Laat alles wat je niet langer dient verder gaan op de weg van beperking of met je meegaan naar het rijk van hogere frequenties van onbeperkte mogelijkheden via het proces van transmutatie. Het pad naar het Licht en het pad dat verder de duisternis indraait, zijn nu op een ​​duidelijk punt van afscheiding gekomen. Je wordt voor eens en voor altijd gedwongen om de resterende schaduwen van het Zelf - alle onevenwichtigheden en beperkingen die je weerhouden om een volledig bekrachtigde Zelf-realisatie te zijn, onder ogen te zien. Een Zelf-meester zijn, is niet voor de timiden of zwakken van hart, geliefden. Accepteer mijn Zwaard van Licht, dat gecodeerd is met de GODDELIJKE WILSKRACHT van onze Vader God en aanvaardt een schitterende KELK VAN LIEFDE / LICHT van onze geliefde Moeder God, terwijl we dapper doorgaan naar het aanbreken van de nieuwe tijd.

Ik ben altijd in de buurt om jullie te begeleiden, inspireren en te beschermen.
IK BEN Aartsengel Michaël


Nederlandse vertaling © Ulla Mertens - The Golden Age
Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Doorgegeven via Ronna Herman * Kopieer vrij en delen http://www.ronnastar.com/. Maar ik aanspraak maken op de universele auteursrechten voor dit artikel in de naam van Aartsengel Michael. WIJ BIEDEN Aartsengel Michaels BERICHTEN OP ONZE WEBSITE ALS EEN GIFTE, Maar we waarderen je donaties om BEDRIJFSKOSTEN, POST EN VERGOEDINGEN VOOR DE GRATIS LIEFDES PAKKETTEN DIE WIJ ROND DE WERELD sturen, te dekken.

Geen opmerkingen: