zondag 14 juli 2013

Energy Update - Aluna Joy Yaxk'in

ENERGIE UPDATE 7/7/2013
door Aluna Joy Yaxk'in en de Sterrenouderen

Door observatie van en leven in deze tijd, ben ik tot het besef gekomen dat de tijd waarin we leven zoveel belangrijker is dan we nu beseffen. In de toekomst zal deze tijd een historische mijlpaal zijn waarnaar we steeds gaan verwijzen. We zullen denken in termen als 'Voor 2012' en 'Na 2012', zo een beetje als we zeggen 'voor Chr.' en 'na Chr.'. Met dit verschil dat het nu gaat om de hele mensheid en niet een klein deel ervan. We zullen erover denken als 'Voor de Verenigde ENE' (dualiteit), en 'Na de Verenigde ENE' (Collectief Christusbewustzijn). De Sterrenouderen willen dat je het belang hiervan kent.

In feite blijkt 2013 het Maya-jaar NUL te zijn, door het enorm krachtig effect dat het heeft op de mensheid. Hoezeer we ons ook losgekoppeld voelen, hoezeer we het ook beu zijn ons altijd moe te voelen, en hoe vaak we ook roepen om wat passie of inspiratie, dit IS de leegte tussen werelden waarover de Sterrenouderen het al vele jaren gehad hebben.

Het leven voelt alsof we op automatische piloot leven, en toch bereiden we ons voor op iets dat we niet begrijpen. Het is als rijden met een geblindeerde bus. Vorige nacht had ik zo een droom. Ik zat op een enorme lijnbus zonder ramen, en de buschauffeur reed heel hard zonder voorruit om doorheen te kijken. Ik voelde me machteloos, bang en toch vreemd genoeg oké. Dit is waarom het leven zo snel lijkt te gaan, en we ons terzelfdertijd volledig vast voelen zitten.

Maar wees er maar zeker van, er wordt een nieuwe wereld klaargemaakt voor ons. Dat deel van ons dat helemaal over en out lijkt, is in feite al bezig met het helpen bouwen van de nieuwe wereld...samen met een enorm leger van hemelse lichtfamilie. Onze wildste dromen, visioenen en nog meer worden er nu gemanifesteerd. De Sterrenouderen willen dat je het belang hiervan inziet. Geen wonder dat we zo moe zijn. We werken zo hard, terwijl we aan de buitenkant gewoon niets lijken te doen.

Wat er nu komt, ligt voorbij ons begripsvermogen op dit moment. Er werd me gezegd dat deze nieuwe wereld nog veel beter zal zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. Dat is zo omdat de nieuwe wereld minder beperkingen heeft op creativiteit en manifestatie en het leven zelf. Ik hoop dat je dat ook snapt, want het is ook heel Belangrijk. We weten echt niet waar we nu in gaan terechtkomen. We zullen enorm verbaasd zijn. Dat is iets wat de Sterrenouderen ook al jaren geleden vertelden.

Maar nu is de enige actie die lijkt te gebeuren, de ene voet voor de andere te zetten, en te blijven in- en uitademen. Al wat meer is dan dat zal slechts gedeeltelijk werken op dit moment.

Maar het is belangrijk om verder te blijven bewegen op onze gezamenlijke reis doorheen deze leegte. Dit is ook een goed moment om jezelf een adempauze te geven, om te ontspannen en dingen niet al te persoonlijk te nemen. We weten dat de enige constante in dit universum verandering is, en dat we de andere kant van deze leegte mettertijd ook weer zullen uitstappen. Het is zo belangrijk om te ZIJN waar we zijn en de stroom niet te hard te gaan duwen...ook al willen we dat misschien wel.

We hebben een hobbelige start gemaakt in 2013.

De Sterrenouderen hebben al jaren verteld dat navigeren doorheen onbekend gebied onverwachte schokken kan meebrengen in een verschuiving der tijden. Maar dit begint te veranderen, met enkele kleine koersaanpassingen, en nu is het tempo opnieuw gezet en opgetild. We gaan ons al snel wat lichter beginnen voelen. Geduld is niet zomaar een deugd, het is onze grootste test geworden dezer dagen. Als je nog niet geleerd hebt geduldig te zijn, dan zal je het nu wel leren. Blijf denken aan je doel, met geloof en vertrouwen, nu we doorheen deze tijdelijke leegte reizen.

Zegeningen aan allen, en ik moet zeggen dat ik er naar uitkijk om jullie allen te ontmoeten in deze nieuwe wereld.
Droom groots en onze lichtfamilie zal ons nog grootser helpen te manifesteren:).

Aluna Joy

vert. Fran Tielemans
http://www.maitreya.be/

Geen opmerkingen: