vrijdag 28 februari 2014

Bij Blijven. Een Hogere Visie - Steve Rother & De Groep Februari 2014

Een verandering in de polariteit van de Zon.

Geliefden, gegroet. IK BEN eM,
Ik ben zeer geroerd om hier vandaag met jullie te zijn. Er zijn zoveel dingen die zich op Aarde beginnen te openbaren en wij zullen de volgende stap van de mensheid kort met jullie bespreken. Het komt met de snelheid van liefde, dat is iets sneller dan de snelheid van licht. Zelfs Einstein wist dat niet. (Dat hebben we vorige maand ook al gehoord. ArjunA)
Er is zoveel gaande door jullie ontwikkeling, je waardigheid en je vermogen om de energie compleet door je lichaam te laten stromen zonder de negatieve effecten te hoeven voelen. Jullie hebben, tot nu toe, een ongelooflijke klus geklaard, vooral door het soms te negeren… O ja, mensen kunnen heel goed de andere kant op kijken, maar ook omdat jullie zaken op een rijtje hebben gezet.
Het is eigenlijk heel interessant. Jullie hebben een nieuwe relatie tot tijd, waarover de Hoeder van Tijd onlangs over sprak. Maar het gaat veel, veel verder dan op je horloge kijken of je dag indelen in overeenstemming met wat jullie tijd noemen.

12 Dimensies van Tijd.
Wij zien tijd in meervoudige dimensies. Er bestaan 12 dimensies van tijd waar jullie je niet bewust van zijn, maar jullie hebben eigenlijk met twee ervan te maken. Geliefden, besef alsjeblieft dat jullie slechts een klein deel van de werkelijkheid zien. Als jullie alle kanalen zouden openen en de 12 dimensies van tijd simultaan zouden ervaren, zou je letterlijk uit je dak gaan
.
Oorspronkelijk openden wij de deur van één tijddimensie, en jullie deden er miljoenen jaren over om daar aan te wennen. Nu hebben we er nog een geopend en jullie hebben er moeite mee. Waarom? Omdat jullie je nog steeds aan die oude tijd vastklampen, waarvan jullie denken dat je horloge het is en wat wij lineaire tijd noemen.
Weet je, tijd is niet lineair, hoewel jullie het als zodanig meten en ervaren. Er zijn eigenlijk 12 dimensies, niet de vijf waar jullie aan gewend zijn. Wat er gebeurt, is dat de ganse mensheid het collectieve niveau, waar jullie in leven, ervaart. Vaak leiden jullie de weg vibrationeel, en jullie weten dat er vele ander niveaus zijn.
Denk nu alsjeblieft niet dat het een beter is dan het andere. Er bestaan hier vele frequentie niveaus.
Met alle frequenties op het juiste niveau, gaan deuren open omdat elk niveau iets net even anders kan openbaren dat wat jullie hebben waargenomen. Nu er een nieuwe dimensie van tijd op Aarde is, kunnen jullie beginnen deze deur te openen en het ervaren.

De 5e Dimensie is verbonden met 5 van 11 andere van jouw aspecten.
De collectieve frequentie is duidelijk de 5e dimensie ingegaan, met andere woorden jullie zijn allemaal verbonden met 5 van 11 andere aspecten van jouw Zelf. Ja, ook jullie zijn gefragmenteerd in 12 aspecten. Het Hoger Zelf bevindt zich in het centrum omringd door 11 verschillende stralen van wie je bent. We hebben er vroeger al veel over gesproken, maar wensen het nu verder uit te leggen omdat het niet alleen om jullie gaat, maar om de hele Aarde.
Wat er nu gebeurt, is dat iedereen dit nieuwe niveau heeft verankerd sinds de passage door de 12.12.12 Poort. Die passage heeft alle zekerheid onder je voeten uit geveegd. Jullie dachten allemaal dat je Thuis zou komen en dat alles glad zou verlopen, maar ineens kon je niets vinden waar je naar uitkeek.
Voorwaar, jullie zijn begonnen je opnieuw te aarden in deze nieuwe energie. De Zon zal zijn salto spoedig voltooien, en maakt het mogelijk dat bijna elke dag een nieuwe start is. Wij vragen jullie deze kick in je wereld welkom te heten en er ieder moment van te genieten. Jullie beseffen dat jullie tijd ervaren als verleden, heden en toekomst op een lineaire tijdlijn. Wij zien dit alles tegelijkertijd, gewoon als ZIJN.
Dat is een van de geheimen die jullie je op dit moment eigen kunnen maken, want het is een erg simpele verschuiving. Wees volledig in het NU en wentel je erin, want het kan in een oogwenk voorbij zijn. Jullie hebben alleen dit NU om deze energie te voelen. Als je het NU voelt, kunnen jullie naar het volgende niveau gaan.
Zal het later nog eens komen? Ja, maar het zal niet hetzelfde zijn. Elk niveau is anders, en dat is het mooie ervan.

Zijdelings verschuivende dimensies.
Welnu, we hebben iets zeer interessants. Je bent 1/11e of wellicht 1/12e van al je aspecten, zelfs al ben je verbonden met, en deel je energie met vijf van hen. Dat houdt in dat het ganse collectief van de Aarde zich nu eerder in de 5e dimensie bevindt met al die eigenschappen dan met die van de 3edimensie.
Maar het gebeurt niet alleen met mensen. De bijen op jullie planeet, vooral de honingbijen, zijn van nature multidimensionaal. Je zou kunnen zeggen dat de muren tussen hun dimensies gewoon dunner zijn. Welnu, er zijn twee zaken die we jullie willen vertellen. Het zijn niet alleen de honingbijen waarover we spreken, maar we zullen dit als metafoor gebruiken.
Jullie hebben de collectieve frequentie van de mensheid verhoogd, en zodoende hebben jullie een hoger inzicht waar je alles mee bekijkt. Hebben jullie opgemerkt dat er (bijna) geen geheimen meer zijn op Aarde? Jullie beginnen allemaal te wennen aan de huidige transparantie. Het is eigenlijk prachtig omdat het jullie tot de essentie van wie jullie zijn brengt, in plaats van wat jullie pretenderen te zijn.
Er zijn alleen nog een paar aanpassingen nodig op Aarde, omdat jullie gewend zijn geheimen te hebben, en nu verdwijnen die allemaal een voor een. Er zijn nu minder geheimen op Aarde dan vroeger. Maar, geliefden, denk nu alsjeblieft niet dat je ooit een leven zult ervaren zonder een leugen te vertellen of een geheim te hebben.
Dat is menselijk gezien onmogelijk, omdat jullie iets van imperfectie vast moeten houden om op Aarde te kunnen leven. Dus, oordeel je zelf niet als jullie je eigen geheimen hebben die je voor anderen verborgen hebt gehouden. Besef gewoon dat alles mettertijd geopenbaard wordt, waardoor jullie multidimensionale vermogens verkrijgen.
Wat zou er gebeuren als je met een van je vrienden spreekt, hem de hand schudt en hij plotseling verdwijnt? Ik geloof dat je dan helemaal zou uitflippen zoals de Hoeder dat noemt. Welnu, dat zou zeer uitdagend voor jullie zijn, omdat het niet binnen jullie besef van de natuurkundige wetten past. Het zou je verstand ver te boven gaan.
Maar vanuit ons perspectief betekent het gewoon dat een persoon zijn frequentie zijwaarts bewoog in plaats van omhoog of omlaag zoals je gewend was. Die kleine zijwaartse verschuiving brengt je in een andere dimensie.
Er zal een tijd aanbreken dat jullie deze dimensie voor korte tijd kunnen verruilen voor een andere dimensie en dan weer terug komen. Dit is allemaal letterlijk brandnieuw en is nimmer tevoren mogelijk geweest in de Aardse dimensies.
Jawel, er zijn uiteraard Meesters op jullie planeet geweest die de diepere geheimen kenden, en in staat waren dingen te doen die jullie soms wonderen noemen. Wij vinden dat verwarrend. Vanuit ons perspectief is het een doodgewone verschuiving, het was alleen niet beschikbaar voor de mensheid vanwege jullie frequentie niveau. Nu is dat veranderd; jullie hebben je Spel veranderd.
Wat een prachtige dag is het vandaag! Jullie hebben de nieuwe spelregels geschreven, de oude weggegooid, en jullie zeiden: “Laten we een nieuw spel spelen. Het is tijd.” Althans, de meesten van jullie zeiden dit, ofschoon anderen nog steeds rondschoppen en schreeuwen. Wij weten dat de Hoeder het niet leuk vind dingen op te geven, want alles waar hij afstand van heeft gedaan, vertoont diepe krassen.
Ach, zo gaat dat nu eenmaal, desalniettemin zitten jullie allemaal in deze ruimte. Wat gebeurt er als jullie je frequenties verhogen? Laat ons dat vanuit een ander aspect, vanuit wat jullie insecten en bijen noemen, bekijken.

Vervuiling: Een veranderende Relatie met jullie Omgeving.
Wat gebeurt er als de ganse mensheid de frequentie van de Aarde verhoogt? Wat gebeurt er met de bijen? Verheffen zij hun frequentie? En de andere dieren? Wat gebeurt er met al jullie krachtverbindingen en jullie totem dieren?
Ze worden multidimensionaal van aard en veel gevoeliger, net als jullie. De meeste van jullie kunnen thans erg diep in andermans hart kijken. Zelfs een paar maanden geleden was het moeilijker voor jullie allemaal, want dit is een collectieve beweging van de mensheid en niet alleen van Lichtwerkers.
Dit her-balanceren heeft effect op iedereen op Aarde en, eerlijk gezegd, het heeft een Bahco (Engelse Sleutel) in alles gegooid… We proberen nieuwe woorden uit.
Snappen jullie dat? Welnu, wij zijn nooit op Aarde geweest, daarom moeten we het doen met wat wij in zijn (Steve’s) hoofd vinden, en het is nogal verwarrend. Kijk er nooit in!
Maar wij zijn tamelijk gewend aan wie hij is, en wij gebruiken wat we kunnen, daarom worstelen wij met sommige van zijn uitdrukkingen. Wij weten niet hoe het is om bij te zijn. Wat vind je daarvan? Maar goed, hier zijn jullie dan met al je gevoeligheid. Hebben jullie gemerkt dat alle mensen veel gevoeliger zijn voor vervuilers dan een tijdje terug? Hebben jullie gemerkt dat jullie allergieën aan het veranderen zijn, speciaal in deze plaats waar veel verschillende allergenen zijn?
Jullie zullen ontdekken dat er veel dingen veranderingen in jullie relatie met je milieu, en dat heeft te maken met het nieuwe frequentie niveau dat jullie hebben bereikt. Gefeliciteerd! Nu zullen we trachten het jullie gemakkelijk te maken.

Een Escape Route voor Hoog Sensitieve Wezens.
Wat gebeurt er met die super sensitieve mensen? Ze worden plotseling overspoeld door al die vervuilers en zaken die de meeste mensen tolereren door het simpelweg in te ademen en dan frisse lucht op te zoeken.
Plotseling vinden die hoog sensitieve mensen het heel moeilijk om op Aarde te leven, dat komt deels door wat jullie de Aarde aandoen. Bewust Zijn is de sleutel, want jullie zijn medescheppers en jullie kunnen dit elk moment veranderen. Persoonlijke betrokkenheid is het enige wat nodig is van een ieder van jullie.

Jullie zijn de schepper wezens op Aarde, jullie beslissen wat er hier plaatsvindt.
Wisten jullie dat? Welnu, jullie handelingen hebben een bepaald pollutieniveau op Aarde teweeg gebracht, dat eigenlijk erger is dan jullie denken. Jullie noemen de kleine deeltjes die in jullie lucht drijven pollutie, maar wij kunnen je eigenlijk bewijzen hoe energie vervuild kan worden, want dat is echt gebeurd!
Jullie zullen allen leren het te zuiveren, omdat jullie het nu kunnen zien. Jullie konden het vroeger niet zien, en stonden het gewoon toe als een normaal gebeuren. Veel mensen leden aan extreme allergieën en gingen door een crisis binnen hun fysieke lichaam, zonder te beseffen dat het een reactie was op de vervuilde energie.
Enkelen onder jullie vonden oplossingen en ontwikkelden een tolerantie voor verschillende vervuilingen. In de nabije toekomst zullen wezens met een super hoge frequentie in staat zijn even uit een vervuilde dimensie te stappen en dan terug komen als ze het weer aankunnen. Dat bedoelden we met iemand die plotseling verdwijnt terwijl je staat te praten en dat is wat er gebeurde met de bijen.

Bij Blijven!
(In het Engels stond er ‘Just BEE!’)
Begrijp alsjeblieft dat bijen deel uitmaken van jullie cyclus. Einstein was niet helemaal correct in zijn voorspellingen. Als de bijen compleet verdwijnen, zal de Aarde in de cyclus, waar ze zich in bevindt, eindigen.
Dat betekent niet dat jullie schade oplopen. Begrijpen jullie dat? Jullie zijn allemaal geesten die pretenderen mens te zijn. Jullie zijn altijd veilig op het spirituele niveau. Jullie zullen Thuis gebracht worden, en waarschijnlijk een andere opdracht krijgen als dat nodig mocht zijn. Maar in de tussentijd kunnen jullie en de bijen beginnen samen te werken op een totaal nieuwe manier aan een nieuwe energie die jullie hier veilig kan stellen.
Laat het ons uitleggen. Jullie hebben een energieveld om je heen waarvan de meeste mensen denken dat het zich ongeveer 90 cm rondom hun uitstrekt, maar het is in feite veel groter dan dat. Het eerste niveau is ruwweg zo’n 90 cm om je heen. We weten dat jullie overal frequentie patronen uitstralen, daarom vragen wij jullie te beginnen met het zuiveren van je eigen energie. Niet alleen de energie binnen je aura, neem ook de verantwoordelijkheid voor wat je voor je neus ziet.
Dat kan iets simpels zijn als het oppakken van zwerfvuil van de straat, of het niet gebruiken van pesticides zoals het werd gedaan, of gewoon in harmonie zijn met je eigen energie. Als dat gebeurt, is het een kans voor die multidimensionale wezens die eruit gestapt zijn om terug te komen en weer normaal te ademen. Je weet dat het werkt als jullie weer bijen zien!
Het is heel simpel. Dat zijn de wezens die momenteel het meest veranderen.
Mensen hebben het ook gedaan en hoewel er erg weinig mensen op dat niveau zijn, is het slechts een kwestie van tijd.
Jullie zijn snel opgeschoten wat dat betreft, want jullie zijn een nieuwe wereld ingegaan. Jullie creëren en aarden die energie op de mooiste manieren, daarom zouden we jullie willen vragen (just to bee) gewoon BIJ te blijven. Dat is de essentie waarover eerder zo vaak werd gesproken, want dit is de manier waarop jullie je energie zuiveren.
Waarom is die energie er? Omdat jullie je beschermingen hebben. Wat gebeurt er morgen en wat gebeurt er met die mensen hier? O, en de favoriete vraag die we vandaag hoorden: "Wat gebeurt er met de belastingen?” Ja, geliefden, dat is een goede vraag voor iedereen. Moet ik mijn belastingen betalen?
Even serieus nu. Kijk eens wat jullie doen. Jullie projecteren dingen in je toekomst, en creëren ze voordat je daar ook maar bent. Jullie zullen beginnen te begrijpen hoe je zeer duidelijk het tegenovergestelde kunt doen, en plotseling komt er dan een bij voorbij. Ze komt letterlijk vanuit het niets in jullie dimensie, en hopelijk zullen er vele volgen.
De komende jaren zullen uitdagend zijn voor die diersoort. Bijen zullen letterlijk binnen komen drijven als ze protectie nodig hebben, dan zullen ze weer voor even verdwijnen. Dat kan op een paar locaties op Aarde erg eng zijn, maar besef dat de bijen hier bestaan en terug kunnen keren als wij het voor ze veilig maken.

Doorsijpelen van de Andere Jijen.
Bijen maken een enorm deel uit van jullie levenscyclus. Ze zijn eigenlijk de mooiste reflectie van jullie, en ze vinden het geweldig dat jullie hun honing eten.
Bijen vinden dat het meest verbazingwekkende, omdat ze op die manier een deel van jullie kunnen worden.
Het is zo mooi omdat het exact het tegenovergestelde is van wat jullie met koeien doen, nietwaar? Jullie eten in feite hun vlees/lichamen in plaats van hun bijproducten. Hoewel het totaal anders is, kunnen jullie in werkelijkheid op een nieuwe manier in harmonie samenwerken. Wat bedoelen we hiermee? Bedoelen wij dat jullie moeten leren bij te blijven met de bijen? Nee, natuurlijk niet.
Dit zijn gewoon enkele van de vele aspecten van Multi dimensionaliteit die zich nu op Aarde zullen manifesteren. Het andere aspect, waarover wij eerder hebben gesproken, lijkt veel intenser te worden. Wij herinneren jullie er gewoon aan dat de muren tussen de dimensionele niveaus dunner worden. Wat er plaats vindt is erg simpel, want de emotionele energieën gaan als eerste door de muur.

Jazeker, daarmee zou je de ideeën en gedachtepatronen kunnen ontvangen van jouw andere aspecten die de perfectie bevatten welke jij denkt te missen. Alles bij elkaar genomen zijn jullie perfect, maar perfecte mensen kunnen op0 Aarde niet bestaan. Daarom moeten jullie je perfectie in 11 dimensies fragmenteren, en dat is wat jullie hebben gedaan.

Maar dat impliceert tevens dat één aspect van jouw wezen in feite dat bevat wat je denkt te missen. Waarom voelen jullie allemaal die negatieve energieën in plaats van de antwoorden die je hoopte te vinden op je problemen? Omdat dit het begin van de cursus is. Er is hier een muur die opgetrokken is uit sintelblokken (holle metselblokken) en cement.

Als je een willekeurige golfvorm weg zou nemen en die door de muur zou sturen, zou een zeer lange die golfvorm door die muur gaan. Terwijl een erg korte, hoog gepiekte golfvorm door de muur tegengehouden zou worden.
Dat gaat ook op voor je emoties via de individuele energievelden. Omdat die muren (de Sluier) dunner worden, hebben negatieve emoties de neiging als eerste door te komen. Denk alsjeblieft niet dat dit negatief is, het is slechts de start van je vermogen om die zaken door de muur te voelen komen. Je kunt er zeker verdriet door ervaren, of het ergste wat is wat een schepper wezen kan overkomen, je kunt zelftwijfel ervaren.

Dat zet een negatieve cyclus in beweging die vanuit ons perspectief ongelooflijk is. Wij kijken naar jullie op Aarde en zeggen: “Waarom doen ze dat toch?” Wij begrijpen dat niet, toch gaan jullie ermee door omdat het een deel is van de cyclus waarin jullie terugvallen. Geliefden, wij vragen jullie te ontwaken; bewust te zijn. Kijk naar je zelf, naar je gedachtepatronen en naar wat jullie op al die niveaus bewust voor je zelf creëren.

Wanneer je deze negatieve energieën af en toe door de muren voelt komen die je niet altijd kunt identificeren, vier dat dan en zeg: “Ik hoor iets voor het eerst. Ja, het is nu een beetje negatieve energie, maar het goede moet nog komen.” Begrijp waar je staat en dat je het leven soms te serieus neemt. “O, er komt negatieve energie door die muur, dan zal mijn leven wel een negatieve zwaai maken.”

Soms is een kopje koffie gewoon een kopje koffie! Bij andere gelegenheden moeten jullie je geloofsovertuigingen overboord gooien om ruimte te maken voor de waarheid. Welkom Thuis, geliefden. Jullie doen het veel beter dan je denkt. Jullie beginnen je energieën op vele manieren in balans te brengen, en de wijsheid die in vele levens is vergaard, komt nu allemaal door je heen.

De Bijen Vieren en Evenaren.
Hoewel er vandaag diverse channels op het podium stonden, herinneren wij jullie er aan dat jullie allen die energie dragen. Een ieder van jullie ontvangt inspiratie van een plaats die je niet bekend is. Vier dat en blijf bij; dat is vandaag de essentie voor jullie allemaal.
Neem een pauze… vier de bijen, zelfs als je niet eens van honing houdt. Vier wie ze zijn. Bijen zijn een levensvorm die jullie ondersteunen en in elk opzicht deel van jullie systeem uitmaken. Besteed alle aandacht aan het zuiveren van je energie, en de bijen zullen in deze dimensie terugkomen om je erdoorheen te slepen.
Het is uit eerbetoon dat wij jullie vragen elkaar met respect te bejegenen in de nieuwe wereld. Besef dat jullie hogere wezens zijn dan je ooit bent geweest en wij vieren jullie vanuit Thuis. Wij vragen je elkaar te vieren.

Espavo, (Dank dat jullie je kracht oppakken)

De groep.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA –www.assayya.com

Geen opmerkingen: