woensdag 27 augustus 2014

Voorbij Goed & Fout - augustus 2014 - Steve Rother

Oude strohalmen vastklampen

Jullie bevinden je op een kritiek kruispunt van tijd/ruimte op Aarde. Jullie zijn zeer duidelijk opgeschoven van de ene dimensie naar de volgende en gingen daarbij door interdimensionale werkelijkheden, en nu klampen jullie je vast aan oude strohalmen. Dat is in feite heel normaal voor de vooruitgang van de mensheid; althans dat was tot nu toe jullie gebruikelijke manier. Wij willen hier vandaag over spreken en met jullie delen wat er gaande is in jullie wereld.

Jawel, wij hebben jullie al verteld dat er veel energie vrijkomt van deze planeet; de tektonische platen zijn zo in beweging dat de planeet zelf last heeft van aanzienlijke stress en spanning. Vroeger, in lagere bestaanswerkelijkheden was dit geen probleem. Simpel gezegd, jullie voelden het niet zo als dat je het nu ervaart. Jullie beginnen allemaal de verbinding op een heel diep niveau te voelen, waardoor veel mensen uit wanhoop overmatig reageren.

Het is alsof je de greep op het leven verliest, het lijkt alsof je de kansen voorbij laat gaan. Geliefden, als wij zeggen ´jullie´, dan bedoelen we het merendeel van de mensen die zich Lichtwerkers noemen, want jullie zijn de Meesters van het Licht. Jawel, jullie zijn degenen die ervoor gekozen hebben om Hier & Nu te zijn en een enorm verschil op deze planeet uit te maken.

Daarom zullen wij jullie enkele simpele ideeën en handvatten geven die je kunt gebruiken om de ganse mensheid te helpen de stap te maken naar dit volgende niveau, waar jullie je energie stevig en volledig kunnen gronden.

Actie en Reactie

Het enige wat je hoeft te doen, geliefden, is naar ons kijken en zien hoe het er van onze kant van de Sluier uitziet. Wanneer we niet over de mensheid praten, gebruiken we noch de woorden juist of onjuist, goed of slecht, noch liefde of angst. De realiteit is dat die woorden niet bestaan in de hogere frequentie waarin jullie nu verkeren.

Jullie hebben je wanhopig vastgeklampt aan de energie van deze oude concepten in een poging om je comfortabel te voelen vooral wanneer jullie de energie van Moeder Aarde zelf voelen. Vele mensen die zich onderdrukt voelden, of dachten dat ze niet gehoord werden, klampen zich aan oude strohalmen vast om te proberen de illusie van die ‘goede oude tijd’ terug te vinden…

Dan, geliefden, zijn er ook mensen die beide zijden van de Sluier kennen. Wij dagen jullie allen uit dat nu te doen. Wanneer jullie iets door onze ogen kunnen waarnemen, kijk je zonder oordeel. Oordeel werkt niet, want er is geen goed of slecht. Er is alleen actie en reactie, wat alsmaar op Aarde wordt uitgespeeld. Maar het bewustzijn is naar zo’n verhoogde staat gegaan dat jullie allemaal er een antwoord op kunnen vinden.

Wat is daar voor nodig? Een staakt het vuren, opnieuw onderhandelen of dat jullie regering zich ermee bemoeit? Al die dingen zijn mogelijk, geliefden, maar een ieder van jullie kan een verschil maken in je eigen hart met de energie die je nu draagt. Dat is de reden waarom velen van jullie kwamen en het is de volgende evolutionaire stap der mensheid.
Eigenlijk is het een kans voor het Licht om te stralen in gebieden die eonen lang, veel langer dan je denkt, duister zijn geweest. Ja, veel van wat er nu gebeurt, is een reactie op het verleden. Veel van jullie grote oorlogen op Aarde zijn gewoon herhalingen van gebeurtenissen die jullie hebben ervaren in je eigen geschiedenis en dit is geen uitzondering.Maar, het leidt jullie in feite naar een probleem gebied, en het is NU tijd voor jullie allemaal om op te staan en in actie te komen.

Praktiseer Compassie

Hoe doe je dat? Welnu, geliefden, jullie hebben een zenuw die aan beide zijden van je nek omlaag voert, en zich door vijf van de zeven chakra’s slingert. Het wordt de Nervus Vagus of dwalende zenuw genoemd en het kan toegepast worden. Waarom zou je dat doen?
Welnu, dit is eigenlijk de zenuw die leidt naar lange levens op Aarde, dus als jullie deze zenuw toepassen/benutten zal het iedereen op Aarde goed doen. Hoe pas je de Nervus Vagus toe? Heel simpel… door compassie te praktiseren. Deze zenuw is een deel van jullie; het is een deel van jullie eigen fysieke make up waarmee jullie compassie kunnen waarnemen op jullie planeet.

Wanneer jullie iets vreselijks zien gebeuren, is een beschuldigende vinger uitsteken het eerste wat jullie doen. Je probeert uit te vinden aan welke kant je staat, wat er plaatsvindt en wie de schuldige is. Hoe zou je het vinden als jullie allemaal iets van die schuld op je nemen, de verantwoordelijkheid om dingen anders te zien, en wellicht zelfs de energieën zien die de aanleiding waren?
Niemand is slecht en niemand is goed. Jullie ervaren allemaal de vermenging van de mensheid.

De ander als een aspect van jezelf zien

Jullie hebben een kritieke masse bereikt. Er zijn geen twee wegen om te volgen, geliefden. De mensheid is in de afgelopen vier-en-een-half jaar snel ontwikkeld, en dat is ongelooflijk geweest. Terwijl jullie door de 12.12.12 poort gingen en al je energieën op deze planeet installeerden, besloten jullie tevens in het nieuwe tijdperk van de mensheid te stappen.

Tijdens deze Era van Autorisatie hebben jullie deze niveaus bereikt. En plotseling kunnen jullie niet verder voordat je enkele zeer simpele problemen hebt opgelost
In het centrum van de verschillen die telkens weer op Aarde zijn uitgespeeld. Zijn dit de dagen van Atlantis en Lemurië? Ja, geliefden, maar het gaat zelfs verder dan dat, en zelfs verder dan de meeste van jullie kunnen bevatten.

Jullie moesten pretenderen dat je afgescheiden bent om dit spel van mens zijn te spelen, zo verkreeg je dualiteit of tegenstellingen. Wanneer jullie naar andere kijken zien jullie hen als afgescheiden in plaats van als aspect van je zelf, en dat moet veranderen. Dat is het deel dat jullie allen kunnen transformeren.

Weet je, veel mensen zijn zelfs opgevoed met een religieuze overtuiging dat goede mensen naar de hemel gaan en slechte mensen naar de hel. We haten het om jullie teleur te stellen, geliefden, er bestaat geen hel en die is er ook nooit geweest. Dat was een menselijke uitvinding uit de 17e eeuw of zo, om jullie te overheersen door middel van schuldgevoelens.

Vooroordeel Verwerpen

Dat illustreert tevens dat de afscheiding niet meer bestaat. De realiteit is dat er geen afscheiding is, want jullie zullen allemaal samen vertrekken of niemand gaat. Dat is jullie keus en daar worden jullie nu mee geconfronteerd.

Welnu, geliefden, hoe gaan jullie dat doen? Zetten jullie gewoon je TV uit opdat jullie het nieuws niet hoeven zien of er mee om moeten gaan? Ach ja, ook ontkenning maakt deel uit van jullie. Echter, de werkelijkheid is dat jullie allemaal moeten weten wat er gebeurt op deze planeet. De uitdaging is wanneer jullie alles geloven wat je op televisie ziet.

Wat is er voor nodig om meerdere kanalen te bekijken en vele verschillende kansen te hebben om te zien wat mensen voelen? Kan je hun verdorvenheid verwerpen? Kunnen jullie de generaties durende haat verwerpen die voortdurend wordt doorgegeven als een vader tegen zijn zoon zegt: “Kijk wat ze ons aangedaan hebben. Kijk wat ze gedaan hebben!” De zoon stelt zijn doelen en als hij opgroeit zal hij wraak nemen.

Dit speelt zich al eeuwen en eeuwen af. Vele meesters hebben echter gezegd: ‘Heb uw vijanden lief.” Dit is de tijd om dat te doen, en nu komt het neer op de werkelijkheid van ieder mens. Want er is geen goed of slecht, er is geen zwart of wit, geen boven of beneden, en er is geen liefde of angst. Het maakt allemaal deel uit van dezelfde energie.

Kunnen jullie je zelf zien in andermans ogen?

Het is duidelijk, geliefden, dat jullie de Derde Golf van Autorisatie binnen zijn getreden. De Eerste Golf was heel eenvoudig, leren stand te houden, er zijn en de leider volgen. De Tweede Golf van Autorisatie was het leren volgen van je Zelf. Jullie hebben allemaal geleerd je eigen pad te vinden, toch hebben jullie vele keren gevochten over de verschillen op Aarde.

De Derde Golf van Autorisatie is veel moeilijker dan de eerste twee, omdat het harmonie betreft. Hoe vind je harmonie? Jezelf kunnen zien in andermans ogen is de sleutel… Goed, wat betekent dat voor iedereen? Misschien zeg je wel: “Ik ben maar alleen. Ik ben niet degene die dit voor elkaar moet krijgen om vrede op Aarde te scheppen.”

Dat ben je wel! De realiteit is dat een ieder van jullie bijdraagt aan de collectieve vibratie van de mensheid op een manier die nog nimmer op Aarde is vertoond. Het is eigenlijk deze collectieve vibratie  die de uitkomst en de richting van de nieuwe mensheid op Aarde bepaalt in de Era van Autorisatie. Elk mens heeft de verantwoordelijkheid het hart te openen en te proberen zoveel mogelijk kanten van iets te zien als mogelijk is.

Ja, jullie zullen lijden zien en wederrechtelijke daden. Jullie zullen er woedend om worden, dat zal zo blijven zolang de mensheid dit spel speelt. Wij zeggen jullie, geliefden, dit vindt herhaaldelijk plaats om precies dat gevoel in de mensen wakker te schudden. Dat is vaak een woede tegen een groep of een ras of een geografische locatie die al vele generaties voortwoedt.

Het Appel van de E-Familie

Geliefden, daar sta je dan. Kunnen jullie iemands hart creëren, of je zelf zien in ieders ogen, zelfs in die van hen die een wapen pakken en dat tegen je gebruiken? Kan je hun angst ervaren als jouw probleem, door het in je hart vast te houden en het openlijk te uiten in je vriendenkring? Dat zijn de dingen die de aarde zullen veranderen, en jullie bevinden je nu temidden van een kritieke massa. Jullie komen geen steek verder voordat die dingen zijn opgelost, maar wat betekent dat?

Stappen jullie er allemaal uit en gaan jullie dan naar het volgende niveau? Nee, geliefden, zo werkt dat niet. Het is een typisch golfpatroon waar we al zo vaak over hebben gesproken. Vaak gaat het drie stappen vooruit en twee stappen terug. Soms worden jullie zwaar ontmoedigd omdat het meer lijkt op drie stappen vooruit en drie stappen terug. Toch hebben jullie allen de verantwoordelijkheid in deze richting door te gaan. Jullie hebben ervoor gekozen op dit moment op Aarde te zijn om deze reden; dit is waarom jullie zijn gekomen.

Nu is het tijd te ontwaken uit de droom, pak de macht van je hart op en leer een ieder lief te hebben als je zelf. Dit is de schoonheid van een levende Meester op Aarde en de E-Familie is overal aanwezig, want velen van jullie zijn hier al op zeer kritieke tijden geweest. Elrah kent jullie goed, net zoals de Hoeder van Tijd, eM en een ieder die deel uitmaakt van de groep.

In werkelijkheid juichen we jullie toe, geliefden, omdat jullie naar voren stapten op die kritieke momenten van weerstand op jullie planeet om het verschil te maken. Je zorgde ervoor dat je stem werd gehoord, een stem die een vibratie draagt die nergens op slaat maar de Sleutel der Liefde op Aarde bevat. Dit zijn de tijden van nieuwe energieën op de Nieuwe Aarde, waarlijk een ieder van jullie koestert er een aspect van.

Jullie hebben een aparte straal van licht meegenomen, dus laat al je angsten en je gehechtheid aan duisternis los. Breng de moed op om je gedachten over afscheiding los te laten en de overtuiging dat alleen de ‘goeden’ zich zullen ontwikkelen. Jullie gaan allemaal samen, dus werken jullie met de laagste frequentie van elk mens om het grootste verschil op jullie planeet te maken.

Goed of fout bestaan niet. Alleen jullie bestaan…
Hoe lossen jullie generaties oude haat op en handelen jullie als één? Het eerste wat je moet doen is het begrijpen. Het is niet even een paar woorden spreken of
je excuses aanbieden om dat bij hen los te maken. In plaats daarvan gaat het er om elkaar te leren kennen. Het gaat niet om je beste kanten of wat je ze ook wilt tonen, het gaat om wie jullie samen zijn.

De Era van Autorisatie staat voor je deur, maar het is nodig dat elk mens hierin participeert om de kritieke massa te bereiken. Dit zijn de dagen van de Nieuwe Planeet Aarde. Dit is de tijd van de Nieuwe Mens die ontwaakt uit de Droom. Geliefden, goed of fout bestaan niet. Alleen jullie bestaan. Het is uit grootse eerbied dat wij jullie helpen je zelf te herinneren in deze kritieke massa tijden op de planeet. Jullie ontwaken uit de prachtige droom die het Spel is.

Doe dat met liefde in je hart en reik uit naar ieder speler van het Spel. Met de grootste eerbied vragen wij jullie elkaar met respect te bejegenen, wie je ook bent. Voed elkaar wanneer je kunt. Dit is de grootste vooruitgang der mensheid en stap in dat prachtige nieuwe spel dat jullie allen al spelen, en speel goed samen.
Espavo

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA –www.assayya.comGeen opmerkingen: