vrijdag 23 januari 2015

Gabriël’s Overzicht van 2015 - Children of Light

Een Jaar van Helende Relaties
Overbrug de Lagere Zelf in je Hart


BERICHT VAN GABRIËL, via Ron Baker 

"Geliefden, Kinderen van het Licht, zoals je weet worden we Gabriël genoemd. En zoals altijd, zijn we zeer vreugdevol wanneer we in jullie goddelijke aanwezigheid zijn.

Wij gaan nu praten over 2015, een tijd waarin je zal helen, anders dan alles wat je eerder hebt gekend... ALS je je op deze tijd hebt voorbereid.

We noemen het een jaar van het Helen van de Dualiteit, het Overbruggen van het Lagere Zelf in je Hartruimte. Dit is een periode waarin je je hartchakra zal activeren zoals je nog niet eerder hebt gedaan. Dit is wonderbaarlijker voor je dan je je waarschijnlijk kunt voorstellen... 
een mogelijkheid, natuurlijk.

Het vermogen om
naar je hartruimte te bewegen, om te ontwaken op niveaus van liefde en licht, op niet eerder gedane niveaus, ligt nu binnen handbereik.

Wat we hiermee bedoelen is dat de energieën er zijn om je te ondersteunen bij de verschuiving 
UIT je lagere zelfbewustzijn naar het wonder van je hart, hetgeen altijd de bedoeling was. Je bent een waardevol heilig wezen en toch heb je deze ervaring van de werkelijkheid voor het grootste deel van je leven nooit gekend.

Je hebt afzondering en dualiteit gekend. Je hebt angst, verdediging en strijd gekend. Je hebt heilige fasen van het leerproces ontdekt vanuit nogal primitieve perspectieven in vergelijking met wat er mogelijk op jullie aarde
wordt.

Het is nu tijd om een stap te nemen die
in de hele geschiedenis van jullie aarde niet mogelijk is geweest voor het massale bewustzijn. Het is een tijd als geen andere. Dit zal een tijd zijn waarin je wordt uitgedaagd om veel oude waarnemingen, oude patronen, oude manieren van verwerking en waarneming van je leven los te laten. Dit zal een tijd zijn om op een ongekende wijze naar je hartruimte te verschuiven .

Wat je de afgelopen jaren hebt gedaan is de voorbereiding voor deze inwijding in je hart. Zie je, de Ziel is de bestemming en de gids op je reis.

De Ziel is door de fases van de voorafgaande wortelrassen op aarde gegaan, ter voorbereiding van de persoonlijkheid en de onderste chakra's van je lichaam, terwijl ze achter de schermen functioneerde. 

Pas nu is de Ziel zich aan het voorbereiden om een bewuste ervaring te worden. Hierbij zijn vele niveaus van ervaring betrokken. Je moet leren hoe je je lagere zelf kunt oplossen. Je moet leren hoe je de verwonding
van je lagere jezelf kunt verzorgen. Je moet uiteindelijk leren om de lessen die in elke fase van jouw ontwikkeling aanwezig zijn geweest, op te lossen.

Als je dat niet doet, zal je voortdurend verstrikt geraken in de gewaarwordingen en ervaringen van je lagere zelf... weergegeven door afscheiding, verdediging, ruzie en strijd.

OUDE MANIEREN VAN WAARNEMING

"Het leven is zo hard. Het leven is zo'n uitdaging." Dit is wat je diep van binnen
echt geloofd hebt,. "Relaties zijn zo moeilijk. Relaties zijn zoveel werk." Wat je niet hebt begrepen zijn de aanwijzingen en hulpmiddelen voor genezing en het oplossen van je lagere zelf.

Ja, inderdaad, het leven en relaties zijn moeilijk en kosten nogal wat moeite als je gevangen zit in de benadering van jouw verdediging tegen
de verdediging van iemand anders. Mijn verdediging tegen jouw verdediging. Mijn strijd tegen jouw strijd. Mijn verwonding tegen jouw verwonding.

Dit is inderdaad een strijd en uitdaging. Dit is wat je hebt gekend. Je wordt echter krachtig ondersteund om uit de beperkingen van afscheiding, verdediging en strijd
 te treden en voor de eerste keer in de geschiedenis van jullie aarde in je hartruimte te gaan.
 

Waarom? Wat gebeurt er?
Wat er
eerlijk gezegd gebeurt, is dat de trillingen en frequenties op jullie aarde verschuiven, een stijging van 7,8 Hz (eenheid) per seconde naar 13 Hz per seconde. Dit is een resonantie die het mogelijk maakt om je hartruimte te openen en weer heel actief te worden. Dit is een resonantie die de eerste echte en eerlijke ervaring van je heiligheid zal ondersteunen.

Ter voorbereiding van deze tijd hebben we jullie de voorgaande jaren verteld dat de bruggen van het Hoger Zelf werden
voorbereid om je lagere zelf chakra's te activeren en te bekrachtigen.
 
Samenvatting van 2013

Het jaar 2013 werd bijvoorbeeld het jaar om de 7de chakra (op de hoofdkruin) energetisch 
met de vorm en de samenstelling van de eerste chakra (aan de basis van de ruggengraat) te verbinden. Dit liet toe dat het hogere Goddelijke Plan zich in de fysieke wereld begon bekend te maken, in de fysieke constructies van je leven.

De 7de Straal, de Ceremoniële Orde van Magie, werd vervolgens geactiveerd in een diepere vorm van je leven. De invloed ervan bouwt balans op in de vorm en structuur van je leven. Je ziet dat deze hogere energie alleen balans kent... en ze doordringt alles
dat in angst, schaamte en oordeel wordt gehouden binnen en onderbreekt het.
Deze drie energieën houden je voornamelijk uit balans.

De vorming die nodig was om dit te begrijpen werd de afgelopen 24 jaar door middel van dit kanaal en zijn vriend
verstrekt. We gaven een vorming opdat je de wonderbaarlijke transformatie van het lagere zelf tot in je hartruimte kunt maken.

De eerste fase van deze overbrugging is de 7de chakra en de 7de Straal die je lichaam en de vorm van de aarde
doordringt om meer balans te inspireren. Angst, schaamte en oordeel hebben je in dualiteit gehouden.

Samenvatting van 2014

Dit vindt in principe plaats in de 2de chakra. Het jaar 2014 begon een overbrugging vanuit de 6e chakra te creëren, de hogere wil van de Ziel (in het derde oog van je voorhoofd)  naar de 2de chakra (beneden onder je navel). Deze energieën begonnen een zuivering van de 2de chakra en het emotionele lichaam te activeren.

Dit heb je dit jaar gekend en het was heel intens. Je hebt veel versnellingen van bezeerde emoties gehad die daar vastgehouden of opgeslagen waren. Je hebt een hele uitdaging van relaties en alle leven gehad... en zeker met elkaar.

Velen van jullie bevinden je
op vele nieuwe manieren in een diepere strijd met je voornamelijke relaties. Dit komt omdat veel ervan geleid werd door de strijd van angst, schaamte en veroordeling... een verdediging tegen de andere. Een afgescheiden wezen dat probeert een ander afgescheiden wezen te veranderen, zodat jouw gewonde gevoelens niet getriggerd zouden worden.

Je mag het
je niet realiseren, maar jullie hebben elkaar duizenden jaren lang gebruikt in een poging om angst, schaamte en oordeel van je gevoelens in de 2de chakra te ontwijken.

De energie van dualiteit komt van angst, schaamte en veroordeling gepaard met gevoelens. Zie je, alle gevoelens zijn noodzakelijk en zijn er om je te dienen. Alle gevoelens laten je toe om het leven
in het fysieke te ervaren.

Maar vanwege doorgegeven angst, schaamte en oordeel, heb je geleerd om pijn, schaamte en conflict met je gevoelens
te verbinden. Dit is NIET de waarheid in de diepste werkelijkheid.

Je hebt echter geleerd om je angst, schaamte en oordeel met één zijde van het  gevoelsspectrum te 
verbinden... over het algemeen wat je als de 'negatieve' kant van je gevoelens beschouwd.

Je hebt kracht en zwakte. Je hebt geleerd te vechten en te weerstaan door angst, schaamte en oordeel, een kant van dit spectrum, vaker wel dan niet.
Je kunt tegen het GEVOEL van machteloosheid gevochten hebben, niet begrijpend hoe het jou dient.

Het gevoel van machteloosheid wil helemaal niet zeggen dat je machteloos BENT.
Het geeft je aan dat je je machteloos VOELT. Begin je het verschil te zien?
IK BEN machteloos, zou heel verwoestend zijn als dat jouw werkelijkheid zou zijn. IK VOEL me machteloos is iets heel anders, maar omdat je
op aarde de vorming hebt gemist om het emotionele lichaam te helpen begrijpen, heb je aangenomen dat een gevoel hetzelfde is als gevangen ZIJN in de beperking van dat gevoel.

IK BEN machteloos, bijvoorbeeld, is eenvoudig niet waar. In werkelijkheid heb je de kracht om te reageren, te veranderen, nieuwe keuzes te maken, diepere oplossingen te zoeken, lief te hebben en te koesteren in plaats van te weerstaan, angst te hebben en te oordelen.

Je bent altijd krachtig en vaardig geweest... maar zonder de vorming om al je gevoelens als heilige boodschappers die jouw ervaring van het leven verruimen, te kunnen omarmen, heb je ze op diepgaande wijze
weerstaan, uit angst dat je machteloos BENT.

"Dat is wie ik ben. Dat zijn de grenzen. Dat is wat ik
ten koste van alles moet vermijden, waar ik me ten koste van alles van zal afleiden. En dit zal ik doen door al het mogelijke onder controle te houden om het gevoel te vermijden."

Dit is wat je hebt gekend en wat jou in de dualiteit heeft gehouden, gevangen in je lagere zelf en in een overlevingsaanpak van het Leven.

Wat je begint te leren is dat het heel goed mogelijk is om te koesteren en te verbinden vanuit een wijzer en diepgaander perspectief. Het kanaal houdt ervan dit wijzer perspectief van een "volwassen werkelijkheidsbeoordeling" te noemen.

We zijn het erover eens dat dit het volwassene deel van jezelf is, het wijzere deel van Jezelf dat je kunt leren activeren en bereiken, wat je zal toestaan als een bekrachtigde volwassene te gaan staan, in staat om het leven te zien via van deze diepere waarheden.

De diepere waarheid is dat een GEVOEL GEEN bedreiging is. Een gevoel is slechts een ervaring. Je moet het gevoel van machteloosheid kunnen ervaren, zodat het je zou kunnen informeren en aanmoedigen.

Zie je, als je de inspiratie van het gevoel toestaat, onthult het wat NODIG is.
Je kan dan reageren en nieuwe keuzes maken.

Dus als je als kind zegt: "Ik benader deze beperkte situatie en ik voel me machteloos.”
Zeggen wij: "O, dit is slechts het deel van je bewustzijn dat de grens heeft bereikt van wat je tot dusver bent geworden.”

"Ik voel me machteloos binnen mijn 5 jaar oude wezen om er iets aan te doen."
Nou ja, met 5 jaar ontbraken jou nog de vorming en de middelen om een reactie en oplossing te inspireren. En als Mama en Papa niet de vorming hebben gehad om te erkennen wat er gebeurde en je te begeleiden en te leren HOE op je gevoel
te reageren, begon je angst, schaamte en oordeel met je gevoel te associëren.

"Ik ben bang voor dit gevoel. Ik ben bang voor de beperkingen die met dit gevoel gepaard gaan. Ik voel me onzeker met het deze gevoelservaring. Ik schaam mezelf om dit gevoel als ongeliefd, onacceptabel en onveilig. Ik beoordeel dit gevoel als iets om te veroordelen en
ten koste van alles te vermijden! "
Dan begon je een voorzichtige, beperkte en angstige relatie met dit gevoel. Dat was het karakter van de DUALITEIT dat je weerhouden heeft om de diepere waarheden te leren kennen van wat gevoelens je te zeggen hebben, zodat je
kunt reageren en je BEHOEFTEN kunt uiten. 

"Ik MOET een aanpassing maken. Ik MOET hulp en begeleiding krijgen. Ik moet diepgaandere vorming krijgen. Ik heb een diepgaandere oplossing NODIG."

Waar je nu uit begint te ontwaken vanuit de 6de chakra naar de 2de chakra, is
de hogere wil van de Ziel, dat een ingebouwd 'weten' van diepere waarheden heeft. En het brengt meer van je onbegrepen gevoelens naar boven.

Zonder een heldere vorming zul je
je gevoelens waarschijnlijk meer tegenwerken. Deze 2de chakra, het huis van het emotionele lichaam, is ook het centrum van een-op-een relaties... dus zul je waarschijnlijk jouw strijd van gevoelens gebruikt hebben om nog meer in je relaties te vechten en weerstand te bieden.

Als een gewond kind wilde je dat je belangrijke relaties van je leven je op een of andere manier van je gevoelens 'redden'. Om de nodige aanpassingen te maken, zodat je niet de gevoelens zou voelen die jouw angst, schaamte en oordeel naar boven zouden brengen.

Wat je niet begrepen hebt is dat de andere persoon hetzelfde met jou heeft gedaan.
JIJ bent de oorzaak geweest van hun gewonde gevoelens. JIJ bent de oorzaak geweest van hun gewonde gevoelens. JIJ was degene die hun schaamte getriggerd heeft. Jij werd

verondersteld de diepere waarheden en diepere antwoorden te kennen.

Dus alles wat je gedurende je leven hebt gedaan, in deze strijd met dualiteit, is het onthullen van de BEHOEFTE aan diepere waarheden, antwoorden, hulp, ondersteuning, begeleiding en vorming
.

En omdat je niet vertrouwde dat hulp mogelijk was, omdat Mama en Papa niet wisten hoe...  heb j
e op zeer jonge leeftijd besloten te vechten, begraven, vernietigen, weg te lopen en je van je gevoelens af te leiden. Liever dan de onthulling van een BEHOEFTE te begrijpen.

Je hebt diepere vorming en wijzere perspectieven NODIG
, gereedschappen voor het oplossen van gewonde perspectieven van je lagere zelf. Je hebt op dit moment op vele forums op jullie planeet de mogelijkheden. Je wordt ook energetisch ondersteund om diepere waarheden en een diepere relatie met je gewonde emotionele lichaam
te helen en te inspireren.

Dit is van VITAAL BELANG, als je een echte beweging naar binnen in je hart
gaat maken.

Het is de overbrugging die je
in het jaar 2014 hebt voorbereid, met de 6de chakra die naar de 2de beweegt. We vonden dat deze uitleg een belangrijke herinnering was, terwijl je je dit jaar verder in het helen van de dualiteit beweegt en dieper je hartruimte overgaat.

DE OVERGANG NAAR 2015

Het jaar 2015 zal zich nu op een 3de overbrugging focussen. Dit is de verbinding van de 3de chakra (in de zonnevlecht) met de 4de chakra (hartruimte).

De 3de chakra is de energie van je persoonlijke identiteit, je relatie met jezelf.
Ze herbergt ook de lagere wil en de energieën van je lagere mentale lichaam.
Tot nu toe,
heeft het gevoel van overleven in afscheiding en verdediging ertoe geleid dat je de 3de chakra alleen gebruikte om datgene wat je nodig achtte te kenmerken, om zo de gekwetste gevoelens van de 2de chakra te vermijden.

Je lager zelf is
tot nu toe een overlevend zelf in jouw vorming en groei op aarde.
De 1ste chakra gaat over veiligheid, zekerheid en overleving, evenals een verbinding naar VORM, structuur en groepsbewustzijn (je plaats in de menigte).

Dit gevoel van veiligheid, zekerheid en overleving heeft, zonder duidelijke zorg en begeleiding om het naar de opgeloste mogelijkheid te brengen, voortdurend
de ervaring van de 2de en 3de chakra gekleurd... je niet veilig voelen, niet gekoesterd of begeleid worden, niet het gevoel hebben dat het Leven jou als individu ondersteund.

Dit was gebaseerd op beperkingen van familiestructuren en de beperking van wat je geleerd
hebt waarmee je elkaar kunt ondersteunen. Dit heeft je in angst, schaamte en oordeel vastgehouden... en nu voegen we er een gevoel van overleven aan toe.

Overleven is tot nu toe grotendeels het enige dat je in je leven hebt gekend. Wat we je aanraden, terwijl je leert deze hogere energieën toe te staan je voeden en te doen ontwaken, is om uiteindelijk de BEHOEFTEN van elke chakra aan het licht te brengen.
Het is NODIG om jezelf fysiek, emotioneel en mentaal te verzorgen.

Zorg is een aspect van het medelevende hart, de vierde chakra, dat zich nu voor je opent en ontwaakt op manieren die niet eerder mogelijk waren.
Deze nieuwe overbrugging van de 3de en 4de chakra zal het mogelijk maken jezelf fysiek, emotioneel en mentaal te koesteren, en uiteindelijk je BEHOEFTEN, die er altijd al waren, te beantwoorden
.

Wanneer je begint zorg te dragen voor jezelf, kalmeer je je lagere zelf op een nieuwe manier. Het gaat de wijzere delen van jezelf VERTROUWEN, het volwassen zelf dat steeds bewuster, bereid en ontvankelijk
wordt... wanneer je opdaagt om voor deze 3 lagere chakra’s te zorgen.

Het zal lijken alsof je
zenuwstelsel wordt heropgevoed. Jij als krachtige volwassene, hebt het vermogen om eindelijk het gezag over je eigen leven te hebben... door dieper naar BINNEN te kijken.

Tot nu toe heb je, geleid door angst, schaamte en oordeel, ter compensatie BUITEN jezelf gekeken en je zodoende afgeleid van pijn, schaamte en conflict die je binnen jezelf hebt vastgehouden. Je bent in veel opzichten als een gekwetst, eenzaam kind geweest, hopend dat iets buiten jezelf je het gevoel zou geven dat je leven zinvol was.

Wat je niet hebt begrepen is dat er NIETS buiten jezelf is dat je kan vervullen, zonder een mogelijkheid het uiterlijke te omarmen, louter als gelegenheid om jezelf te leren kennen.

Wat bedoelen we hiermee? Mensen en situaties in je leven zijn een kans om Jezelf te ERVAREN. Het maakt niet in welke situaties, JIJ bent degene die de situatie ervaart. Wat onthult de situatie over Jezelf?

Het maakt niet uit met welke andere personen je samen bent, JIJ bent degene die de relatie ervaart. Het maakt niet uit hoeveel dingen je hebt, JIJ bent degene die dingen ervaart.

Als jij geen zorg draagt voor je lagere zelf en laat zien HOE je je veilig voelt en ervaart, zul je angst, schaamte en oordeel nooit beëindigen. Je zult de dualiteit niet helen. Je zult afscheiding, verdediging, ruzie en strijd niet helen en overstijgen.

Je zult
in beperkingen verstrikt blijven, ongeacht welke energieën er om je heen zijn. Je hebt op aarde een vrije wil gekregen en toch is het voor de meesten van jullie helemaal niet vrij geweest. Het is vrij krachtig in angst, schaamte en oordeel van je lagere zelf verstrikt geweest.
 

Een vrije wil is de mogelijkheid en toestemming om eender welke keuze te maken. We hebben het er al over gehad dat je je niet veilig hebt gevoeld om keuzes te maken, behalve het vermijden van de gevoelens die je als bedreigend achtte.

ONTWAKEN VAN DE HARTPOORTEN

Deze tijd van het ontwaken van je hart en de verbinding met de 3de chakra zal een tijd van noodzakelijk mededogen en bewustwording zijn. Een tijd waarin de 7 poorten van het hart zich gaan verbinden.

De EERSTE toegangspoort van het hart is het centrum van het geweten en de bewuste keuze. Zie je dit als een BEHOEFTE? Je MOET bewuste keuzes maken om jezelf fysiek, emotioneel en mentaal te verzorgen. JE HEBT een geweten NODIG, wat een ontwikkelde gevoeligheid voor de invloed van je keuzes is.

Je MOET je een geweten ontwikkelen over de invloed van je eigen keuzes naar Jezelf als startpunt. Je wist grotendeels niet hoe je jezelf met compassie en zorg moet behandelen... in de plaats daarvan koos je er veel vaker voor om naar buiten jezelf te kijken, op zoek naar steun en aanvaarding.

Als je vaker buiten jezelf kijkt, in de hoop dat werk, relatie, geld en dingen je leven zinvol maken, heb je in sommige opzichten Jezelf de laagste prioriteit gemaakt.
Je MOET
deze eerste toegangspoort van je hart toestaan zich met het Zelf te overbruggen, en bewuste keuzes maken om te reageren en zorg te dragen.

Er zijn vele lagen van bewuste keuzes voorbij dit, maar wij geloven dat die lagen duidelijker zullen worden als je begint met bewuste keuzes te maken op dit eerste niveau, de behoeften van je lagere zelf beantwoordt, om een ruimte te creëren zodat diepere waarheden aan de oppervlakte kunnen komen.

De autoriteit worden die voor jou Zelf zorgt, bereid te zijn om te antwoorden op alles wat je ontdekt, is wat je
wilde dat Mama en Papa konden. Maar tot deze tijd op jullie aarde, wisten ze niet hoe. Er was geen voorbeeld voor.

Wanneer het hart
in deze tijd op ongekende wijze begint te ontwaken, zal het degenen onder jullie die zich op een diepere reactie, medeleven en bereidwilligheid voorbereid hebben, aanmoedigen.
 

De TWEEDE toegangspoort van het hart is het centrum van de VERBINDING. Wanneer je geen innerlijke verbinding met jezelf hebt, heb je in plaats daarvan, als vervanging of alternatief, ervoor gekozen om je aan symbolen in je leven vast te hechten. Dit zal je nooit dienen.

Wanneer je innerlijk niet met jezelf geaard bent, heb je
vanaf heel jongs af aan uitwendig naar Mama en Papa gekeken als de "bron" van je begeleiding, koestering, veiligheid en geruststelling.

Toen zij het niet wisten en je geen alternatief had, begon je buiten jezelf
naar vervanging te zoeken... zeker niet begrijpend dat ze je een verbinding met Jezelf geleerd zouden willen hebben... en niet in de illusie te blijven dat ze zo lang de bron zouden zijn.

Dus toen je tenslotte op zoek ging buiten jezelf, maakte je deze vervangingen de bron van bevrediging... niet begrijpend dat er veel meer voldoening gevende dieptes mogelijk waren. In plaats daarvan bleef je gericht naar de buitenkant... andere mensen, banen, relaties, dingen.

De tweede poort zal je aanmoedigen om te ontwaken en te evalueren, om te antwoorden op de BEHOEFTE aan verbinding... eerst met Jezelf. Dit heb je nodig om met het verstandige deel van Jezelf op te dagen dat ervoor kiest om fysiek, emotioneel en mentaal voor je te zorgen... en aan dit lagere zelf laat zien hoe het zich
innerlijk met je moet VERBINDEN.

Alleen als je leert om je vollediger met je Zelf en je eigen ervaring en gevoelens te verbinden, kan je je echt met iets buiten jezelf verbinden. De meesten van jullie hebben geworsteld met de beperkingen van je relaties. Dat komt eenvoudig omdat je geen verbinding in je relaties hebt gekend.

Hoe kun je als je niet echt met Jezelf
verbonden bent, een verbinding met een ander aangaan? Wat er in de plaats daarvan meestal heeft plaatsgevonden is een gewonde aanhankelijkheid aan anderen in je leven, op zoek naar geruststelling als een gewond kind. Dit is heel begrijpelijk en er is geen schaamte of oordeel nodig over wat er GEWEEST is...
 

Zorg dragen voor wat je ontdekt is de oplossing!
Leren om je met je Zelf
te verbinden is de basis van alle dingen in je leven. Als je met je Zelf, je eigen waarheid en keuzes verbonden BENT, kun je vervolgens uitreiken naar verbinding met het Leven om je heen ... met elkaar. Je zult begrijpen dat je altijd een heilig persoon zal zijn, deelnemend, inspirerend en verbindend, zelfs elkaar helpend in het zorg dragen.

Maar niemand buiten jou zal ooit de "bron" van deze dingen
zijn. Die dingen buiten jou zijn slechts mogelijkheden voor je om het leven te ERVAREN. Niets meer en niets minder.

Zonder een verbinding met Jezelf en je eigen ervaring kun je gaan zien waarom er zo’n
onvervuld gat is in wat je tot dusver hebt gekend... verwarring, afscheiding en eenzaamheid.

Meestal hebben jullie elkaar als bezeerde kinderen
vastgehouden in angst, schaamte en oordeel, op zoek naar Mama en Papa die de bron van voldoening zijn, … anderen de schuld gegeven en hen verantwoordelijk gehouden voor wat je miste.
De diepere waarheid is dat je datgene veroordeelde wat je niet kon redden van je gewonde gevoelens... pijn, schaamte en conflict. Zie je hoe elke laag je terugbrengt naar de verstrikking met je lagere zelf zonder het mededogen van je hart? 

Zo kun je nooit liefde leren kennen...
Je hart is altijd met liefd
e verbonden geweest, maar heel vaak ben je alleen in staat geweest om tot aan de grens van je comfortzone lief te hebben. Alles wat jouw overlevingsgevoel triggerde, via gewonde gevoelens die je niet wilde voelen... haalde jou uit jouw vermogen om lief te hebben.

Wanneer je je hartruimte opent en gaat verkennen en leert wat er mogelijk is door je eigen keuzes, je eigen zorg en je eigen verbinding met Jezelf, je zult heel verrast en sterker worden!
De DERDE poort die hier van belang is, is de poort die toegang heeft tot WIL en PASSIE voor het Leven.

Je hebt grotendeels geen echte hartstochtelijke relatie met het Leven gekend. Je bent misschien hartstochtelijk toegewijd geweest aan je agenda’s, je compensaties, succes in voldoening, afleiding of iets dat je geholpen heeft om je uit je angst, schaamte en oordeel te bewegen... maar dat is geen passie voor het Leven. Het is een passie ter compensatie van wat er ontbreekt.

De lagere wil van de 3de chakra heeft de leiding gehad om te proberen
achterhalen wat er nodig is om pijn, schaamte en conflict te vermijden. Hoe je de gevoelens die je angstig maken vermijdt. Hoe iets van buiten jezelf pijn, schaamte en angst kan wegnemen.

Dit zal je nooit toestaan om vrede en vervulling te vinden.
De lagere wil heeft
binnen een beperkte vorming gedaan wat het het beste kende, ... zoals een gekwetst kind, niet vertrouwend dat er echte oplossingen zijn, heeft het zijn best gedaan via gehechtheid en compensatie.

Als je echter bewuste keuzes maakt om voor jezelf te zorgen, om mededogen, begrip en vergeving
te hebben voor Jezelf en je leerproces, zul je een diepere verbinding met je Zelf en je gevoelens, waarheden en prioriteiten creëren... je zult beginnen met het ontwikkelen van een duidelijkere visie voor je leven.

Dan zul je je veiliger voelen. En vanuit dit zorgzaam gevoel van de volwassene die de leiding neemt over het gewonde lagere zelf
, kun je veel diepere PASSIE en WIL voor je Leven inspireren. Dit is wat er in het jaar 2015 mogelijk wordt .

Natuurlijk zal je aan de andere twee overbruggingen
blijven bouwen... van de 7de chakra naar naar de 1ste, om een diepere balans in de vormen en constructies van je leven te INSPIREREN. De 6de chakra en de hogere wil van de Ziel, een poging om het gewonde emotionele lichaam voor te bereiden met de diepere waarheden dat alle gevoelens er zijn om je te dienen, om zo de behoeften te OPENBAREN die je goed zullen uitrusten.

Dan is de 3de chakra in staat om de wil te bevrijden, om zich te kunnen richten naar keuzes en perspectieven die je aansporen om naar een Leven met PASSIE te bewegen, hetgeen je altijd hebt gemist... een passie om in het Leven te investeren en gebruik te maken van de kans van het Leven om te groeien, leren en verdiepen.

Dit alles is de intimiteit van het Leven die zal komen wanneer je je hartruimte meer opent en de Volwassene wordt die bekrachtigd en ontvankelijk, meelevend en duidelijker is.

Dit is het overzicht van de mogelijkheden van 2015. Je zult waarschijnlijk heel wat energiebewegingen in deze gebieden ervaren... want het licht moet door het pantser van je verdediging
branden. Tot nu toe heb je het energetisch pantser gecreëerd om je binnen de beperkingen van je vorming te beschermen.

Je hebt steeds meer pantsering opgebouwd, energetische bewapening om je te beschermen tegen nog meer pijn, schaamte en conflict. Je wist nauwelijks dat je jezelf eigenlijk van je eigen hartruimte en hogere vermogens aan het afscheiden was.

En je hebt niets ontweken... maar wel een aantal zeer krachtige lessen geleerd.
 

Laatste Overweging

Gaandeweg zijn het natuurlijk allemaal geschenken geweest. We wijzen alleen maar op de gewonde delen van de reis. Er zijn liefdevolle dieptes van onderzoek en lering voor elk van jullie geweest, op je eigen niveau en vermogen.

En toch willen we een duidelijk beeld van het pad naar je hartruimte
beschrijven, die zich in deze periode op ongekende wijze voor je opent. Om ervoor te zorgen dat het pad duidelijk is en zich opent, moet je het brandende het licht van de hogere centra in de geconditioneerde dichtheid van de lagere centra, kunnen verduren.

Dit zal druk creëren en wanneer je de gebruikelijke verdediging en overlevingsprogrammering van het lagere zelf triggert, zul je verschillende niveaus van weerstand ervaren. Pijn is een symptoom van energetische weerstand.

In de loop der jaren hebben we tal van gereedschappen geleverd voor het hanteren van al deze dingen. Het kanaal is nu verantwoordelijk voor de verspreiding van deze gereedschappen en informatie, en benaderingen van het Leven, die je zullen toestaan je lagere zelf meer en meer op te lossen.

We hebben verteld dat de Ziel de bestemming en de gids van deze reis is.

De toegang tot de ziel ontstaat in je hartruimte via de overbrugging van de 3de naar de 4de chakra.

Dit zal
in 2015 voor sommigen meer plaatsvinden dan voor anderen, afhankelijk van hoe klaar en voorbereid je bent in deze groeifase.

De Ziel zal beginnen door te sijpelen, wanneer het licht van je genezen lagere zelf het toelaat... Wij raden je aan om in deze tijd van ongekende gelegenheid steeds meer voor je Zelf op te dagen en de onthulling van je behoefte voor duidelijke richtlijnen en zorgzame hulp te erkennen. Kijk naar gebieden waar hulpmiddelen en
bewustzijnsniveaus zijn die met je kunnen samenwerken...

Je bent allesbehalve alleen op deze reis. In je lagere, afgescheiden zelf heb je meestal verkeerd waargenomen dat je alleen en niet ondersteund
bent. Dit is een tijd waar veel nieuwe kansen zullen ontwaken. Zoals altijd is datgene wat plaatsvindt volledig afhankelijk van jouw keuzes en bereidheid.

Wij hebben je aanwijzingen gegeven en je geïnspireerd met een aantal ongekende mogelijkheden. En nu geven we je terug aan je Zelf. Doe zoals je wilt. Verzorg jezelf fysiek, emotioneel en mentaal en kijk naar je hartruimte. Adem met je hartruimte wanneer je de druk van de energie
ën voelt die pogen om hier te ontwaken.

Dit is wat mogelijk is als basis om te begrijpen van wat er
in 2015 zal plaatsvinden.

Voor degenen onder jullie die het innerlijke werk gedaan
hebben en de lagen die we beschreven hebben verzorgd en opgelost hebben, zal dit een wonderbaarlijke tijd zijn... in staat om intiem, koesterend en medelevend in je leven te worden ... beginnend met Jezelf... op een manier die je nooit hebt gekend.

Dit zijn enkele lagen van wat je
in 2015 kunt verwachten. We hebben het jaar traditioneel in drie delen van vier maanden verdeeld. We hebben je drie toegangspoorten gegeven die je tijd, energie en aandacht zullen nodig hebben.

We stellen voor dat deze drie toegangspoorten, die het
lagere zelf overbruggen, gelijk zijn aan de verdeling die je gewend bent te ontvangen, om de 3de chakra en je relatie met Jezelf te helen.
Als je het Volwassen zelf in je hart toestaat om je lagere zelf door de drie poorten te begeleiden, heb je het goed gedaan.

Evalueer de BEWUSTE KEUZES die je moet maken, die je in de eerste vier maanden
goed voorbereiden. Beweeg je in de tweede vier maanden naar een koesterende VERBINDING met je Zelf en je gevoelens. Als je dat doet, zul je de laatste vier maanden een PASSIE en WIL voor het Leven opwekken die tot op heden niet eerder mogelijk is geweest...

Dit zijn de elementen die nodig zijn om de dualiteit te helen, terwijl je het lagere zelf met de hartruimte
verbindt. “Terwijl we vreugdevol vertrekken, vragen we jullie niet te vergeten elkaar lief te hebben.”

- Gabriël

Revisie vertaling: U. Mertens

3 opmerkingen:

thunderbird vg zei

de ietwat rare vertaling maakt het wel moeilijk om te begrijpen, vind ik , maar ik kijk er altijd naar uit!

Ulla zei

Thunderbird, het is niet mijn vertaling, maar ik heb hem al voor meer als de helft gepolijst. Normaal lees ik hem eerst alvorens te plaatsen. Deze keer niet gedaan..

Jolanda zei

Wauw, Herkenning herkenning,
Samen met een vriendin geef ik een opleiding tot "Christus bewust zijn.En zijn op
13-4-2013 hiermee gestart.
Wij zijn dan afgestemd op de groep en de energetische wereld voor wat er aan lesstof komt.
Waarin we ook het genoegen mochten hebben om de ondersteuning van Gabriël te ervaren en waarmee prachtige reizen en healingen hebben plaats gevonden. Zojuist heb ik onze gegeven lessen gelezen in deze brief van Gabriël. Super leuk om dit terug te lezen.
Mooie bevestiging ook.