dinsdag 3 februari 2015

"Zal Jij Tussen de Uitverkorenen Zijn?" - Ronna Herman

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-02-2015 (Februari 2015)

Geliefde Meesters, voor velen van jullie, is het het begin van een nieuw jaar op Aarde; echter, wanneer je naar het grotere plaatje kijkt - vanuit onze waarnemingspost - is het het begin van een nieuw tijdperk, en een nieuw Gouden Tijdperk. Velen van jullie zullen protesteren, "Maar het lijkt niet op een nieuw Gouden Tijdperk". In het verleden, nam iedere nieuwe Creatie welke voortgebracht was op het aardse vlak veel inspanning, en vaak pijn, worsteling en strijd. Dat is nog steeds de modus van Creatie in vele delen van jullie wereld; echter, het hoeft niet zo te zijn. Wij hebben jullie verteld dat het Licht bezig is te scheiden van de schaduwen, en het is bijna alsof twee werelden bovenop elkaar gelegd waren, de ene over de andere. Eén wereld is gevuld met variërende gradaties van angst, haat, oordeel, hebzucht en een verlangen om de landen van de Aarde te controleren en te overwinnen, alsook een verlangen om de mensen van de Aarde te overheersen en te onderwerpen door wat voor middelen dan ook waarvan gedacht wordt dat deze noodzakelijk zijn. De miljarden prachtige jonge Zielen die verstrikt zitten in de maalstroom van deze immer-versnellende chaos zijn degenen die het meest lijden. Die wereld is vlug aan het verslechteren, terwijl een deken van alle negatieve gedachtevormen neerdaalt op deze landen en de draaikolken van haat die gecreëerd werden vergroten. Oh ja, er zijn draaikolken van duisternis, net zoals er draaikolken van Licht zijn, en het voorspelde Armageddon is zeker in deze plaatsen gearriveerd.

De wereld van Licht welke bovenop de wereld van de schaduwen gelegd is, is een wereld van hoop, een wereld die alles versterkt dat prachtig en harmonieus is. Deze wereld van uitstralend Licht is gevuld met broederlijke/zusterlijke liefde, vrede, vreugde en overvloed - een wereld waar Spirit en de mensheid de krachten wederom gebundeld hebben; waar allen hun spirituele harnas aantrekken als wij, symbolisch, voort marcheren om te laten zien dat, gezamenlijk, wij onoverwinnelijk zijn. In deze wereld, worden jullie bekwaam met het gebruik te maken van de Universele Wetten van Creatie terwijl jullie steeds grotere fysieke manifestaties voort brengen van wat jullie in jullie hoek van het paradijs wensen. Wonderen in overvloed, zowel groot als klein, terwijl jullie intappen op jullie Goddelijke Bron en een partner worden met jullie God Zaad Atoom en engelachtige helpers. Jullie Licht is bezig stralender te worden, en jullie zijn bezig een sterke, positieve strijdmacht voor het goede te worden binnen jullie gebied van invloed.

De laatste tijd, hebben wij veel gesproken over het belang en de kracht van de Piramide, want er zijn vele dierbare Zielen die bezig zijn te ontwaken jegens de Goddelijke Onvrede van de Ziel. De Lichtpiramides, welke gestationeerd zijn door de gehele multi-Dimensies van dit Sub-Universum heen, zijn opslagplaatsen van Schepper Licht. Zij zijn de Tussenstations op het Pad die jullie terug zullen leiden in/naar jullie ware thuisland tussen de sterren. Voor diegenen van jullie die recente aspiranten op het Pad zijn, sta ons toe om jullie een vereenvoudigd inzicht te geven van hoe Piramide Kracht gebruikt wordt. Visualiseer een Piramide met een trap aan alle vier zijden, welke geleidelijk naar de top leiden. Aan de basis, aan twee zijden, zijn al deze dierbare zielen die verstrikt zitten in het web van misleiding en lagere trillingsenergie, diegenen die worstelen om hun wereld van negativiteit op wat voor manier dan ook die noodzakelijk is te controleren, een werkelijkheid welke vlug aan het uiteenvallen is. Aan de andere twee zijden van de basis van de Piramide zijn al deze dierbare Zielen die worstelen om te overleven en op de beste manier te leven die zij kennen hoe. Zij worden overheerst door krachten van buitenaf waarover zij geen controle lijken te hebben. Daarom, in variërende gradaties, zijn ook zij verstrikt in de wereld van beperking, angst en negativiteit, maar diep binnenin daar is een verlangen, welke zich manifesteert als een diepe onvrede met het leven, om zich te herverbinden met hun Schepper en om hun gekozen missie op Aarde te vervullen.

Aan de top van de Piramide is een sluitstuk van Licht - hier zullen jullie allemaal op het ene of andere tijdstip komen, de Wegwijzers, de Voorhoede, de Strijders van Licht/Vrede - al diegenen die zich uitgelijnd hebben met het Licht en onze Schepper in de kosmische campagne om het paradijs op Aarde weder op te richten. Als wij ons bij elkaar aansluiten in onze grote Piramide van Licht welke het sluitstuk vormt, sturen wij Onvoorwaardelijke Liefde voort naar de Aarde en de gehele mensheid. Onze verenigde Liefde/Licht energie straalt neer op allen die aan de basis van de Piramide zijn op ieder niveau daarvan. Dit geschenk ik beschikbaar voor allen die bereid zijn om deel te nemen aan deze transformerende infusie, door hun hartcentrums te openen met het oog op de Liefde/het Licht van de Schepper om binnenin te stromen. Het Licht zoekt altijd het Licht binnenin de duisternis. Ongeacht hoe dim een Vonk binnenin iemand mag schijnen te zijn, het kan aangestoken worden en zal uiteindelijk in een vlam uitbarsten. Door dat aldus te doen, maakt dit het genezende/balancerende proces mogelijk en versnelt het zodat wie dan ook, ongeacht van wie zij zijn of wat zij gedaan hebben, het potentieel heeft om snel de Piramide van Ascentie op te komen en in/naar het Licht. Niemand is buitengesloten. Met open armen, houdt de Schepper de deur van verlossing/vergiffenis wijd open zodat allen erdoorheen mogen gaan. Dit is het zeldzame geschenk dat in deze tijd aangeboden wordt, een geschenk dat alleen aangeboden wordt aan het einde van een tijdperk en aan het begin van een nieuw tijdperk.

De Piramidale energieën zijn een onontbeerlijke Levenskracht, zowel binnenin de etherische gebieden van expressie als op de fysieke vlakken. Daarin vertoeft het gemanifesteerde bewustzijn van de Schepper - Adamantine Deeltjes van Goddelijk Leven/Licht, Witte Vuur Zaad Atomen - welke allen de zuivere Levenskracht substantie vasthouden die nodig is om de Aarde en alle levensvormen te transformeren. Jullie hebben ook Piramidale vormen van Lichtbewustzijn binnenin jullie lichaam, welke geactiveerd zijn als je de frequentiepatronen binnenin balanceert, en begint om je voertuig van Licht te bouwen. Terwijl dit proces versnelt, zal je ook de Kracht Matrix Kristallen door je lichamen heen activeren, de kristallijne gebieden van het Galactische bewustzijn in de kroon, de ascentie chakra aan de basis van de schedel, en je IK BEN Zaad Kristal binnenin het Derde Oog. Hoe verkrijg je toegang tot deze gezegende geschenken? Door binnenin en buitenom in/naar harmonie te verhuizen, in/naar hetSTILTEPUNT van God-bewustzijn, waardoor je functioneert in ofwel een modus van neutraliteit, of je straalt positieve Levenskrachtenergie uit de wereld in.

Jullie hebben vaak het gezegde gehoord, "Velen zijn opgeroepen, slechts een paar zijn uitverkoren". Jullie allemaal waren onder diegenen die voort geroepen werden, of jullie zouden niet op de Aarde in een fysiek voertuig zijn in deze gedenkwaardige tijd. Wij zullen die oude zinsnede veranderen naar: "Want velen zijn nu uitverkoren". Wie doet het uitkiezen? Dat doen jullie. JULLIE KIEZEN JEZELF. Je moet de keuze maken als tot in welke wereld je wilt leven. Je moet de keuze maken als tot waar je zult verblijven binnenin de Piramide van het Leven. Niemand kan dat voor jou kiezen. Er zijn beslissingen die een ieder van jullie voor jullie zelf moeten maken; doch, wanneer je de weg van het licht kiest, zullen wij je hand nemen en het pad de gehele weg naar het stralende sluitstuk vergemakkelijken. Ons primaire doel, tijdens deze bespoedigde tijden van transformatie, is om jullie te helpen bij het integreren in jullie geheugenbank van het hogere bewustzijn, de van belang zijnde vereiste stappen, Universele wetten en condities van ascentie in/naar een Vijfdimensionale omgeving.
Het doel van de ASCENTIE voor de mensheid, binnenin dit tijdperk van de aardse ervaring, is om alle overblijvende Zielfragmenten van het individuele Ziel Zelf te integreren, binnenin de Derde/Vierde Dimensies, wat een entree zal initiëren in/naar het laagste sub-gebied, de Heilige Drie-eenheid, van de Vijfde Dimensie. Dit is het belangrijkste doel voor deze ronde van evolutie. 

Om dit te bereiken:
Moet je persoonlijkheid/ego afgestemd raken met je Ziel/Hogere Zelf als je ernaar streeft om je vele niveaus van werkelijkheid opnieuw uit te lijnen en eendrachtig te worden met je God-Zelf en IK BEN Aanwezigheid.

Je Piramide van Licht binnengaan is de snelste en zekerste manier om in te tappen op de Goddelijke Bron van Creatie. Visualiseer miljarden van piepkleine kristallijne Lichtpiramides gevuld met Goddelijke energie/Goddelijk bewustzijn van de hoogste trillingen, afdalend, jou omringend en vullend terwijl je deze nieuwe gedachtevormen, ideeën en inspiratie voort brengt. Tap in op en gebruik de dynamische kracht van de Universele Geest, en bevrijd jezelf van de begrenzingen van de Aarde en de beperkingen van de overtuigingen van het massa bewustzijn.

Leer de basis wetten van de Universele Creatie/manifestatie. Leer onderscheid te maken tussen de wensen van Spirit en de ego-wensende persoonlijkheid. Ego wensen, begeertes en behoeften hebben emotionele funderingen, waardoor je buiten jezelf zoekt voor iets, iemand of de één of andere gebeurtenis om een innerlijke drang te vervullen. Het ego is nooit tevreden, en het zoekt voortdurend naar iets nieuws of iemand om de drang tevreden te stellen, welke vaak verslavingen worden. Wanneer je in harmonie met Spirit bent, wachten al jouw fysieke wensen/behoeften op jou om hen op te eisen - verwacht en eis dat het zo is. Echter, je moet een actieve partner zijn en de noodzakelijke fysieke actie ondernemen om jouw dromen tot bloei te brengen. Je moet de positieve trillingen naar jou toetrekken die nodig zijn om jouw visies/visioenen in de fysieke vorm te activeren.

Het Aardse vlak is een wereld gestimuleerd door actie en reactie. In een wereld van polariteit en dualiteit, zijn de tegengestelde krachten de beste leraren geweest. Negatieve ervaringen brengen je eigen waarheid via geldige ervaringen in/naar je bewustzijn. Het is tijd om besluiteloosheid terzijde te zetten. Voel, bespeur met je hart en innerlijk weten wat de juiste of onjuiste actie of gedachten zijn. Als je leert en wijsheid vergaart van een gebeurtenis of een wisselwerking met een ander persoon, zal je niet langer meer het oorzaak/gevolg syndroom van je negatieve acties hoeven te ervaren (anderszins bekend als Karma).

Het is belangrijk dat jullie de werkelijke betekenis van leven en dood begrijpen.Het uiterlijk dat jullie in dit leven aangenomen hebben is slechts een minuscuul facet van wie jullie werkelijk zijn, wat jullie geweest zijn, en wat jullie in de toekomst zullen zijn. De overgang of het sterven van het fysieke voertuig is alleen een overgang in/naar een andere staat van Zijn. Ben stoutmoedig met je inspanningen om de oude geloofspatronen te veranderen betreffende het sterven. Laat de zielen van je geliefden los met Liefde, en bind hen niet aan Aarde vlakken met je verdriet. Ja, je zult hen missen, en je zult een tijd van rouw ervaren, maar weet dat zij altijd in de Geest bij je zullen zijn. Door hen jouw liefdevolle energie te sturen, zal je diegenen die overgegaan zijn helpen om snel in/naar de rijken van Liefde/Licht te verhuizen. Geliefden, zij gaan niet naar een vormeloze plaats, maar naar een wonderbaarlijke wereld die echter is dan de wereld waarin jullie verblijven, waar zij in vreugde kunnen leven, van dienst kunnen zijn, alle dingen die zij gewenst hebben, maar niet op het Aardse vlak tot stand konden brengen, leren en ervaren. Als je het aldus wenst, in de één of andere toekomstige tijd, mag je met hen communiceren; echter, je moet het pad voor de telepathische communicatie met diegenen die in de ongeziene rijken verblijven vrij maken. Velen kiezen ervoor om jullie planeet te verlaten tijdens deze tijden van grote beroering. Weet dat zij in een plaats van grote vreugde zijn, of zullen zijn, waar vrede en harmonie allerhoogst heersen, en zij zullen je op vele wonderbaarlijke manieren helpen vanuit hun verhoogde staat van Zijn.  

Jullie moeten geduld leren hebben en begrijpen dat de tijd zoals jullie het kennen snel aan het veranderen is. Bouw jullie visioenen/inzichten in harmonie met Spirit, en weet dan dat alles op het geschikte tijdstip zal manifesteren. Wanneer jij je met Spirit uitlijnt, zal alles met volmaakte timing en onder de juiste condities manifesteren. Je moet geduld hebben met diegenen rondom je heen, en ernaar streven om het beste in alle mensen en alle dingen te zien, daardoor de positieve energie vergrotend en iedere negativiteit die gecreëerd werd afstotend. Je zult uitstijgen boven de alledaagse wereld en naar balans en harmonie binnenin terugkeren. Je uitstraling zal exponentieel uitbreiden, en je zult consequent Liefde/Licht vanuit je Zonnekracht Centrum uitstralen. Het wordt een natuurlijke staat van Zijn, en je zult beginnen de wereld en de gebeurtenissen te zien vanuit een hogere waarnemingspost - die van een Meester. Je hebt vele cyclussen van armoede en rijkdom ervaren, in alle gebieden van expressie, wat jou uiteindelijk naar de conclusie zal leiden dat ware rijkdom ligt in het herkrijgen van de wijsheid van je Ziel/Hogere Zelf, en in de hereniging met je God Zaad Atoom. De schatkist welke jouw Goddelijke Geboorterecht bevat zal wijd opengaan als je alles wederom in harmonie brengt.

Jouw gevoeligheden zijn aan het toenemen, en je behoeften/verlangens/wensen zijn aan het veranderen. Je bent bezig een persoon van vrede te worden, en je zult je eenzaamheid uitermate waarderen. Je zult je ongemakkelijk voelen en niet langer wensen om in sociale situaties of lagere trillingen te zijn. Je moet eenzaamheid ervaren om te ontdekken wie je werkelijk bent. Je bent uniek en moet leren te handelen vanuit een intuïtief niveau, geen emotioneel niveau. Dit moet binnenin beginnen als je begint om je energiestromen van anderen terug te trekken, en door het proces heengaan van het doorsnijden van de koorden of energiestromen die anderen aan jou gehecht hebben via je zonnevlecht. Denk eraan om hen te zegenen als zij hun eigen pad volgen, en jij jouw pad volgt. Je zult vredig zijn in iedere situatie wanneer je overtuigingen op waarheid gebaseerd zijn. Je zult weten dat je in/naar harmonie met je Ziel Zelf verhuisd bent wanneer je geen reacties van een emotionele aard hebt op de schijnbare negatieve gebeurtenissen in je leven.

Je zult je astrologische beïnvloedingen transcenderen als je de positieve energieën van alle twaalf astrologische tekens integreert. Tijden je nachtelijke reizen, zal je de Zeven Sferen van God-Bewustzijn bezoeken, om jou te helpen met de integratie van de positieve energieën - alle deugden en attributen van de Zeven Stralen - daardoor alle belangrijke en onbelangrijke chakra's binnenin het fysieke lichaam balanserend en activerend. De vijf hogere Stralen van het Galactische Bewustzijn worden ook binnenin geïntegreerd, en zij transmuteren, activeren en definiëren je DNA opnieuw, en versnellen het proces van het bouwen van je Lichtvoertuig.

Velen van jullie zijn begonnen, of zijn gereed om in te schepen op, jullie werkelijke missie, wat het ook is dat dit mag zijn. Houd alsjeblieft in gedachten dat het ultieme doel is om een overbrenger van Liefde/Licht te worden. Je moet je waarheid leven, als je leert om het hogere pad te bereizen en je visioen te vliegen. Je moet ieder facet van je Wezen opeisen en erkennen, als je naar harmonie en het verenigde bewustzijn streeft.  

Geliefden, wij weten dat er iets aan pijn, ongemak en angst zal zijn, terwijl jullie door dit versnelde proces heengaan, terwijl alle radicale veranderingen in jullie wereld plaatsvinden. Weet dat, gezamenlijk, wij alle tegenslagen zullen overwinnen. Onze missie is om de weg voor iedere geachte Ziel te openen die een verlangen tot uitdrukking brengt om naar Hart-gecentreerdheid en Ziel-gefocuste harmonie terug te keren. Weet dat een ieder van jullie een verschil kan en zal maken. Dierbaren, wanneer je twijfelt, inspiratie of kracht nodig hebt, kom in/naar je Lichtpiramide, en wij zullen je moed geven, je verheffen, en je inspireren. Wanneer jij je eenzaam of ongeliefd voelt, verhuis in/naar je Heilige Hartcentrum, en wij zullen daar wachten om jou te vullen met de stralende Liefde van onze Moeder/Vader God.
 IK BEN Aartsengel Michael 

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

    

1 opmerking:

Anoniem zei

Lieve Ulla,

Dank je wel voor dit bericht. Zo mooi wat je steeds doet.
Warme groet,
Marionne