zondag 22 maart 2015

Vijftien Minuten Magie - Steve Rother

Her-inner je jouw Macht

Groeten van Thuis, Ik Ben de Hoeder van Tijd.

Energie Golven
Ik ben vandaag hier om jullie jullie te vertellen over wat er gaande is op deze magische planeet van jullie. Jullie veranderen alles op elk moment en het is magisch dat waar te nemen. Zoals we al gezegd hebben komt dit allemaal in een golf die zich ook terug trekt. Veel van jullie problemen komen mee met de golf van energie. Gelukkig genoeg trekt die energie zich niet compleet terug zoals oceanen doen, maar slaagt ze er in elke keer iets verder te komen als de golf binnenkomt.

Dit maakt deel uit van de nieuwe natuurwetenschap die pas betekenis krijgt zodra jullie beginnen te bevatten wat donkere energie werkelijk is. Julie staan op de drempel om meer inzichten te verkrijgen van de wereld om je heen, en al haar dimensionele niveaus. Geliefden, er vinden enkele magische dingen plaats op Aarde.

De Energie van het Water
We hebben het er al eerder over gehad dat er zich vele zinkgaten op Aarde voordoen. De Aarde opent zich letterlijk heel onverwachts. Onlangs zagen we twee mensen uit de bus stappen en dwars door het trottoir vallen. Interessant. Wat is de oorzaak hiervan? Welnu, dat is een fenomeen dat overal ter wereld voorkomt omdat het te maken heeft met de energieën van het water onder het aardoppervlak.

Jullie zullen hier meer van gaan zien en ook in die golven meegaan, geliefden.
Dat is de magie die we vandaag met jullie delen. Wanneer jullie meer over die golven leren, en ze kunnen voelen, hoeven jullie niet precies te weten wanneer ze binnen komen of waar jullie je het best kunnen bevinden als ze komen. Jullie zullen simpelweg de energie voelen, en dat is wat jullie thans op Aarde ervaren.

In de komende paar maanden zullen jullie een nieuwe energie voelen, en een groot deel komt van de bewegingen onder de Aarde. Water, geliefden, is een vorm van energie op zich. Zoals je weet kan water van de ene vorm in een andere vorm transformeren, maar gaat nooit volledig weg. In werkelijkheid is het water dat jullie nu drinken het zelfde water dat de dinosaurussen eonen geleden dronken.

In werkelijkheid circuleert het door het Universum op verschillende manieren en ook dat is magisch. Jullie zullen hier op Aarde meer van je oorsprong gaan begrijpen naargelang de mensheid zich op die volgende niveaus ontwikkelt. Wij vertellen jullie dit alles omdat het magnetisme van de Aarde een niveau heeft bereikt waarmee jullie zullen resoneren. Jullie zullen de magie terug voelen komen.
15 Minuten Magie
Hebben jullie ooit gehoord dat elk mens op Aarde 15 minuten roem kent? Het is nogal een interessant proces om daar over na te denken. Op een bepaald ogenblik staat een ieder van jullie voor de camera en beleeft minstens een paar momenten beroemdheid. Soms, als iedereen kijkt, krijgen jullie de kans de leraar te zijn om de kennis en de wijsheid die jullie zo plechtig naar deze planeet hebben meegedragen te verspreiden. Jullie hebben zo perfect je eigen Licht op Aarde gebracht en dat als zodanig verankerd. Goed gedaan, goed gedaan.

Oké, tot zover de 15 minuten beroemdheid. Wat zou je zeggen als wij jullie vertellen dat iedereen meer dan 15 minuten zal ervaren, maar dan van magie. Magie is wat er terug keert. Zijn jullie er klaar voor, lieverds, voor je 15 minuten magie? Wat zou je doen? Wat zou je scheppen?

Welnu, dit slaat helemaal terug op het beroemde verhaal van de drie wensen. Natuurlijk, zoals iedereen weet, de enige wens die je zou moeten doen is om meer wensen te mogen doen. Dat zou alles heel eenvoudig maken. In werkelijkheid hebben jullie deze 15 minuten van roem al gehad, maar het zal niet bij die 15 minuten blijven.

Er komt een nieuwe golf binnen, geliefden, en nagenoeg alle mensen bevinden zich in een positie om dit op een nieuwe manier aan te voelen. Welnu, als iemand die magie voelt, is het van groot belang die magie te aarden via hun handelingen, spreken, geloofsovertuigingen, lessen enzovoort. Goed, wat er nu staat te gebeuren is dat alle mensen deze magie op prachtige manieren zullen voelen.

Jullie hebben nu de gave om het collectieve hart van de mensheid wereldwijd te ontsteken, dit is nog nooit op deze schaal gebeurd. Jullie beseffen dat je thans vaker bewust bent van wat er op deze wereld plaatsvindt. Jullie wijten dat voornamelijk aan de technologische vorderingen op Aarde. Maar in werkelijkheid zijn het jullie eigen spirituele en vibrationele vorderingen die de technologie op Aarde heeft doen landen en zijn weg in jullie leven heeft gevonden.

Goed, aan wie of wat jullie het ook te danken hebben, maakt geen verschil uit; jullie zullen de energie voelen. Zijn jullie klaar voor 15 minuten magie? Wat zouden jullie doen om dat uit te breiden? Wat zouden jullie scheppen als je alles zou kunnen hebben? Dit zijn de tijden om daar serieus over na te denken, en uiteraard duiken jullie allemaal in je overtuigingen m.b.t. beperking.

Dat ligt in je aard. Jullie leven in een duale werkelijkheid, waar jullie dingen alleen waarnemen als licht en duister, dus zien jullie uiteraard de beperkingen. Wat zijn die beperkingen?
De Herverdeling van Water; Update.
Allereerst denken jullie dat je maar 15 minuten hebt. Dat is een beperking, nietwaar? De werkelijkheid doet voorkomen alsof dat alles is wat je hebt, en dat je leven in 15 minuten je volledige incarnatie was in de magie. Nu zullen jullie merken dat de Aarde zich zelf ook weer in balans brengt.

We hebben hier jarenlang eindeloos over gesproken. We vertelden jullie dat de Aarde zo miniem heen en weer slingerde dat ze een nieuwe balans moest vinden.
Dit is gebeurd via de herverdeling van water en dat is duidelijk te zien op Aarde.
In jullie werkelijkheid ervaren jullie dit als excessieve regenval, of vaker nog als overstromingen.

Wij hebben jullie gebieden op Aarde getoond die hier het meest door geraakt worden, en wij zullen weer zeggen hoe jullie op de beste plaats op de juiste tijd kunnen zijn, waar je ook bent. Het merendeel van de herverdeling van water is nu volbracht aan de oppervlakte van de Aarde. Dat gaat nu gebeuren in de onderaardse delen van de planeet, zoals in rivieren waarvan jullie de onderlinge verbondenheid niet kennen.
Nu, dat is zeer belangrijk voor een ieder van jullie omdat, eerlijk gezegd, de vervuiling van jullie oceanen een zeer zorgelijk niveau heeft bereikt. Dit is allemaal te wijten aan stukjes plastic en andere verontreinigingen. Alle oceanen zijn met elkaar verbonden, dus jullie vervuiling - en zelfs Fukushima - brengt die energie in het oceaanwater.

Sinds de herverdeling van water kwam de meeste vervuiling via verdamping in de oceanen, het is nu mogelijk vers water ondergronds te herverdelen. Dat is een vooruitgang. Nu, zullen jullie hier problemen van ondervinden? Welnu, we vertelden je dat jullie een enorm aantal zinkgaten/verdwijngaten zullen zien en dat er niet altijd een verklaring voor zal zijn.

Plotseling zie je een huis en het volgende moment is het verdwenen. Dit zullen jullie vaker meemaken in verschillende delen van de wereld, niet alleen waar ze naar schalie gas of – olie boren, maar overal. Natuurlijk zijn er veel locaties waarvan bekend is dat ze onderaards in beweging zijn, en dat het al jaren zo is.

De staat Florida is gevuld met deze ondergrondse grotten en plaatsen waar water is verdwenen en een leegte heeft achtergelaten. Als de wateren beginnen te stijgen, zullen die leegten met water gevuld worden. Dit zal op vele manieren verandering brengen, geliefden, en dat is de reden waarom we jullie ergens op attent willen maken zodat jullie kunnen deelnemen aan wat er komen gaat.

Nu, dit is zo prachtig voor ons. Veel van de informatie die jullie is gegeven in de laatste ronde van Aardeveranderingen is begonnen enigszins te veranderen. Dit toont ons één ding: als je een groep krachtige scheppers op Aarde een doel geeft om samen te komen en samen te werken, veranderen jullie je planeet. Jullie zullen de evolutie van de mensheid en je sociale milieupolitiek veranderen, omdat jullie gaan inzien dat jullie allemaal verbonden zijn.

Jullie brengen de afscheiding die tussen jullie allen zo lang heeft bestaan tot een einde. Dat heeft jullie de gelegenheid gegeven dit spel te spelen alsof jullie van elkaar afgescheiden waren, en nu zijn jullie op dit magische punt beland om die magische golf op te vangen. Kijk uit naar je 15 minuten – niet van roem geliefden, maar van magie waarin alle stukjes bij elkaar lijken te komen. En wanneer jullie die 15 minuten magie vinden, verleng je die gewoon omdat jullie de magie zijn, toch?
De Start van een Nieuwe 26.000-jarige Ritmische Cyclus.
Jullie leren iets over wat je staat te wachten, en dat is zeer belangrijk. Staan er uitdagingen te wachten? Natuurlijk. Jullie zijn je zeer bewust van de planetaire cycli die zich voortbewogen, maar wij vertellen jullie ook van de grotere ritmes en dat is informatie waar Elrah mee kwam. Jullie starten een nieuwe ritmische cyclus, het is een 26.000-jarige cyclus en jullie staan nu op de drempel van de opening van die cyclus.

Jullie moesten alle aspecten van het verleden zuiveren, al het oude loslaten om in deze nieuwe cyclus te stappen. Er is gewoonweg geen ruimte voor vibrationele disharmonie. Jullie moeten in je hart integer zijn, en als jullie dat doen, opent zich een nieuwe wereld. Dat is het enige dat nodig is om de opening te activeren en het in je magie te benutten. Zijn jullie er klaar voor?

Wat zou je doen als we het spotlicht op jullie richten en zeggen: “Hier zijn jullie 15 minuten. Wat doen jullie ermee?” Welnu, dat komt heel dicht bij wat er gaat gebeuren, en wij hopen dat jullie elke minuut ervan zullen genieten.
Jullie verdienen het om gelukkig te zijn. Je bent hier niet alleen om moeite te doen en hard te werken. Jullie stralen als je gelukkig bent, geliefden, en jullie projecteren een ander vibrationeel patroon.

Dat is wat alles naar jullie toe trekt en ervoor zorgt dat het Universum alle partikels samenbrengt die met je hart resoneren. In de oude energie deden jullie dit gewoonlijk met je hoofd/verstand. Wij vragen jullie absoluut niet je verstand te negeren, te stoppen met denken of te rationaliseren. Wij vragen jullie eerst met je hart te voelen, omdat dat de nieuwe energie is van de nieuwe wereld.
Leiden met je Hart.
Geliefden jullie zijn op zovele niveaus gegroeid. Op een zeker punt in jullie levens was het belangrijker dan al het andere om gewoon fysieke kracht te bezitten. Het was een deel van jullie overlevingsstrategie als soort om sterk en gezond te zijn.
Het bezit van een grotere levenskracht betekende voor jullie overleving en succes op Aarde.

Met het voortschrijden van tijd was het alsof jullie grootouders deel gingen uitmaken van bepaald patroon waardoor ze erg hard moesten werken. Daarna begonnen jullie ouders slimmer te werken en de menselijke niveaus stegen letterlijk naar het hoofd/verstand. Dit vond oorspronkelijk plaats lang voor de tijd van je ouders. Het was eigenlijk een golf energie die binnenkwam met de filosofen en alle belangrijke ideeën die op Aarde werden ingevoerd, opdat jullie naar voren konden treden om de tijdklok in die richting te duwen.

Jullie hebben geleerd je verstand te gebruiken, niet je hart, omdat jullie geloofssystemen overtuigingen jullie wijs maakten dat het enige verschil tussen jullie en de dieren het verstand was. Welnu, we hebben er een hekel aan jullie teleur te stellen, geliefden, maar dieren hebben ook verstand. Jullie hebben alleen niet geleerd volledig met ze te communiceren, maar jullie zullen er meer van begrijpen naarmate jullie je ontwikkelen.

Het was erg belangrijk voor jullie te geloven dat jullie de leiders zijn aan de top van het evolutionaire proces. We vinden het akelig jullie opnieuw teleur te stellen, geliefden, want jullie staan niet aan de top van de evolutie ladder. Jullie ontwikkelen je als individu en als collectief, wat thans op een verbazingwekkend tempo plaatsvindt.

Wij konden niet gelukkiger zijn, geliefden. Jullie zijn werkers van het Licht, want jullie hebben afgesproken om een specifiek licht in te brengen waarvoor jullie de verantwoordelijkheid op je hebben genomen om dat op Aarde te verankeren. Nu, meer dan ooit tevoren zijn jullie door tijdperken gegaan waarin jullie fysieke kracht belangrijk was en andere tijdperken waarin jullie verstand regeerde.

Nu bewegen jullie je naar je hart. Hoeveel kunnen jullie voelen? Wat kunnen jullie hier aarden? Geliefden, wij hebben met zoveel mensen gewerkt die hun levensloop volgens hun verstand hebben gepland. Ze zochten de weg van de minste weerstand, door elke stap te bestuderen en te analyseren. Zij zetten voetje voor voetje, ook al was het pijnlijk omdat ze weerstand voelden van de tegenwind.

In feite zouden ze alleen maar iets creëren en hun doel bereiken om te ontdekken dat hun hart er niet bij was, wat uiteindelijk heel triest was. Het is nodig dat jullie de balans vinden tussen je hart en je verstand om vooruit te komen. De linkerhersenhelft is voor de Aarde, en de rechterhersenhelft is voor Thuis. Breng beide in balans, maar laat je leiden door je hart.
Begin met je af te vragen wat je voelt, en bekijk het dan met je verstand om de rest van het proces te benutten. Er zijn handvatten die jullie kunnen helpen je 15 minuten van magie te aarden. Zijn jullie er klaar voor?

Wij zijn er klaar voor en de Aarde ook. Jullie wachten tot de dingen bezinken, maar dat gaat een tijd niet gebeuren. Jullie zijn duidelijk een nieuwe wereld binnen gegaan met het aarden van jullie licht als een uitdrukking van liefde in deze wereld. Dat is nu het allerbelangrijkst.
Het Verlengen van jullie 15 Minuten Magie.
Dit zijn situaties waarin jullie niet alleen je magie weer claimen, maar anderen ook helpen dat zelf te doen. Hoe verlengen jullie je 15 minuten? Dat doe je door anderen om je heen magisch te maken. Dat is de sleutel, geliefden, want vele van jullie zijn vele levens op Aarde gekomen om leraren te zijn. Soms maakten jullie deel uit van een vergelijkbare wijsheid, vaak in vele verschillende incarnaties die op de tijdlijn plaatsvonden.

Waarlijk, jullie zijn hier nu om een zeer belangrijke reden. Alle energieën die jullie hebben vergaard via je collectieve ervaringen op Aarde zullen vruchten afwerpen.
Jullie brengen dat voort om alle magie ineens te verkrijgen. Wij zeggen jullie, geliefden, dit is de tijd dingen in beweg9ing te zetten om het licht, de passie en de energie die jullie van Thuis meebrachten te aarden. Dat is nodig op Aarde, maar het is nu ook veilig voor jullie om dat te doen.

Jullie zullen daarin slagen als jullie je door je hart laten leiden. Pak die 15 minuten van magie en autoriseer de anderen om je heen. Ach, dat is het geheim.
Dat is de uitbreiding van alles, omdat jullie niet van elkaar afgescheiden zijn. Zij maken deel uit van jullie, dus als jullie je magie willen uitbreiden, zoek dan manieren om anderen te verlichten en te autoriseren wanneer je de kans krijgt.

Dit zijn magische tijden op Aarde, geliefden, en wij loven een ieder van jullie voor het ongelooflijke spel waarin jullie spelen alsof je mens bent. De magie is van jullie en we zullen toekijken met trots en de grootste liefde als jullie je in je 15 minuten magie wentelen.

Met het grootste eerbetoon, geliefden, vragen wij jullie elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar waar en wanner je kunt. Speel goed samen.

Espavo,
Steve Rother en de groep.

Espavo betekent in de vroege Lemuriaanse taal: “Dank je wel dat jij je macht opneemt.”


Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Geen opmerkingen: