woensdag 3 oktober 2012

De Energieën van Oktober - Jennifer Hoffman

www.enlighteninglife.com

We naderen de datum waarrond zoveel te doen is, 21 december 2012. Maar de datum waar we echt moeten aan denken is 22 december, omdat het leven, de aarde en het universum gewoon verder zal gaan. De vraag is, waar willen we dat het naartoe gaat, en wat willen we gaan doen? Het is belangrijker dan ooit tevoren dat we focussen op onze reis van dag tot dag, want bij elke stap, keuze, les en ervaring verschuiven we de dynamiek van heel ons ascensiepad. En oktober brengt ons belangrijke energie om ons de moed te geven om actie te ondernemen rond wat we hebben geleerd. In feite zijn de sleutelwoorden voor deze maand 'terug opeisen' en 'een nieuw doel stellen'.

Er zijn verschillende belangrijke gebeurtenissen in oktober, die ons kansen bieden om onze energie terug op te eisen en een nieuw doel te stellen. De eerste is de beweging van Saturnus weg van Weegschaal, waar hij heeft gestaan sinds oktober 2009, naar Schorpioen. Dat maakt ook de cirkel rond van de vorige verandering van Saturnus, van Weegschaal naar Schorpioen, in december 1982. Welke keuzes of beslissingen, kansen of gebeurtenissen gebeurden toen die zich nu herhalen? Saturnus in Weegschaal toonde ons net hoeveel we onze individuele en collectieve werkelijkheden uit balans lieten komen. De komende drie jaar kunnen we meer naar binnen gaan om te ontdekken waar we onszelf innerlijk kunnen herstellen zodat we de wereld vanuit een meer gebalanceerde en sterkere plek kunnen instappen. We leren van wat in de wereld gebeurt dat uiterlijke macht een illusie is, wanneer er geen innerlijke Bron is. We hebben Mercurius die zijn schaduw binnengaat op 18 oktober, voor hij in retrograde gaat in november. En er zijn ook nog de blijvende effecten van het Uranus/Pluto-vierkant die alles dat niet is afgelijnd of in integriteit met ons hoogste doel zullen losschudden, zelfs wanneer we dat echt niet willen zien. Al onze kwetsuren, onzekerheden, verkeerde aflijningen, verkeerde verbindingen en angsten tonen zichzelf, om ze dan los te laten. Beslis om ze te laten gaan, want ze slorpen enorm veel energie op, en dat kan je energieniveau beïnvloeden, en ook hoe je nieuwe energie-downloads verwerkt.

Of het de laatste 20 minuten gebeurde, of 20 jaar geleden, elke traumatische situatie houdt een stuk van onze energie en licht in zich, en we onderhouden die verbindingen onbedoeld en onbewust energetisch. Dan voelt onze energie versnipperd en niet in balans, omdat we niet kunnen focussen op onze huidige reis, doordat zoveel van onze energie besteed wordt aan gebeurtenissen uit het verre verleden. Nieuwe energiedownloads lekken ook veel energie naar die oude trauma's, zodat je geen verschuiving kan maken in energetische frequentie, omdat je deze nieuwe frequenties op die manier niet volledig integreert. Wanneer we onze energie terug opeisen, roepen we die deeltjes van licht en energie terug die werkelijkheden in stand hielden die we niet langer meer wensen te ervaren. We stellen een nieuw doel voor deze energie op het moment dat we beslissen dat we klaar zijn om andere keuzes te maken.

Energie een nieuw doel geven betekent gewoon dat we ze gebruiken binnen de context van een ander doel dan dat van in het verleden. Indien ons vroegere doel was om heel te worden, dan is ons nieuwe doel onze healing in actie te brengen. Het is makkelijk om vast te blijven zitten in healingcycli, en onze healing steeds maar te herhalen en nooit vooruit te gaan.

We hebben zoveel geleerd, schoongemaakt, geheald en losgelaten, het is nu tijd om die energie een nieuw doel te geven en te beginnen denken over ons leven na de healing. Het is tijd om krachtige intenties te plaatsen omdat we alles hebben dat we nodig hebben om dat te manifesteren. Het enige dat ons kan beperken is niet over al onze energie te beschikken om onze intentie te dragen, door de energie die lekt naar onze oude trauma's. Eens we die schoonmaken, zijn we vrij om door te gaan.

Ons meesterschap vereist 100 % van onze energie, dus besteed in oktober aandacht aan alle zones waar je energie lekt, alle plaatsen van spijt, oordelen, angst, gebrek aan zelfliefde, kwaadheid of kritiek. Denk eraan dat je energie lekt naar al die plaatsen, en eis je energie terug op, zodat je die volledig kan gebruiken om je leven op dit moment te bekrachtigen. En wanneer je je energie terug opeist, denk er dan aan om er ook een nieuw doel aan te geven, plaats er een nieuwe intentie voor, een die je dromen bekrachtigt, die je zielsverlangen naarr je hoogste goed, je beste energetische expressie, en je vreugdevol in je hemel op aarde zijn, ondersteunt.

Jennifer Hoffman
Vert. Fran Tielemans

http://www.maitreya.be/teksten/energie_oktober.html

Geen opmerkingen: