zaterdag 20 oktober 2012

Het Mysterie van de Vesica Pisces - Oktober 2012 - Ronna Herman

Ronna Herman, Sacred Scribe: LM-10-2012
Bron:   http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html  (vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl) 

DE VESICA PISCES AFBEELDING IS EEN SYMBOOL VAN ONZE VERENIGDE VADER/MOEDER GOD MET DE GROTE ASPECTEN VAN DE OPPERSTE SCHEPPER EN DE KOSMISCHE BAARMOEDER VAN SCHEPPING. DE VESICA PISCIS, IN HET CENTRUM, DE VESICA PISCIS IS EEN PORTAAL VAN LICHT. HET IS DE BAARMOEDER VAN SCHEPPING EN DE BRON VAN EENHEIDSBEWUSTZIJN. DE SCHEPPING BESTAAT UIT DE ZICH STEEDS UITBREIDENDE, GROTERE, INEENGEWIKKELDE CIRKELS, MET HET VESICA PISCIS PORTAAT ER TUSSEN IN EN DIE CREËERT HET FLOWER OF LIFE SYMBOOL, OF DE BLOEM VAN HET LEVEN. HET VESICA PISCIS SYMBOOL CREËERT EEN PAD TUSSSEN DE SPIRITUELE EN MATERIËLE WERELDEN.
De universele Vader God / Moeder God
WITTE DEEL, “DE VESICA PISCIS”, DE KOSMISCHE BAARMOEDER VOOR DE SCHEPPER -“ZONNEN” – OF DE MEDESCHEPPER ZONEN EN DOCHTERS. OOK DE KOSMISCHE KELK VAN WAARUIT DE ADAMANTINE DEELTJES VAN SCHEPPERLICHT UITSTROMEN IN DIT UNIVERSUM VIA GROTE KOSMISCHE STRALEN.

DE VESICA PISCIS, DE DRIEVOUDIGE VLAM EN DE VIOLETTE VLAM VAN DE ZEVENDE STRAAL.

 De eeuw/tijd van de zevende straal en de violette vlam handelt als een triggerpunt voor de inwijding van ons evolutionair ascentieproces, waarbij de drievoudige vlam van goddelijk bewustzijn dramatisch zijn directe invloed versnelt naar de Aarde en de mensheid. Terwijl deze versnelt draait die of spiraalt omhoog in frequentie, en schept de samensmelting in een eenheid van de blauwe en de roze vlammen rond de centrale gouden vlam

Deze spiralende actie resulteert in een samengaan van de roze en de blauwe vlammen, die het heilige violette vuur schept. Een goddelijke alchemie waarbij alle onharmonische of verstorende energieën kunnen worden getransmuteerd of getransformeerd in positieve levenskracht substantie. Deze zuivering is nodig zodat wij, de zonne zonen en dochters van de “zonnen van licht”, eenmaal weer alle adamantine partikels van ons schepperlicht naar ons kunnen magnetiseren via de straling van onze Vader/Moeder God, de twee ineen gewikkelde cirkels scheppen het symbool van onze verenigde Vader/Moeder God als de twee voornaamste aspecten van de opperste schepper, met de kosmische baarmoeder van schepping, de Vesica Piscis, in het centrum. Dit symbool is gecodeerd diep in onze diamanten kern de Godcel, en als die wordt geactiveerd met adamantine partikels of Creatorlicht, wordt dit een laaiende Drie-Voudige Vlam.

Aartsengel Michaël vertelt ons dat de oude tekening van de Drie-Voudige vlam voor die tijd juist was, maar, het was niet een ware afbeelding van waar het symbool werkelijk voor staat, noch was de tekening accuraat. De Mensheid was nog niet klaar voor de volledige uitleg, maar het liet degenen op het pad zich wel realiseren dat er een etherisch schild is afgedrukt over het gebied van de bovenkant van onze borst, die de energieën bevat van de drie Goddelijke Stralen.
De cirkel aan de rechterkant is een iriserend blauw (of een helder blauw) voor onze Vader God, linker cirkel is een iriserend roze (of een helder roze) voor onze Moeder God en de derde, het centrum gedeelte (en dat is het Vesica Piscis symbool)  de kosmische baarmoeder van Schepping, en dat heeft een gouden kleur.

AARTSENGEL MICHAËL EN DE KOSMISCHE RAAD VAN LICHT
RONNA / DE HEILIGE SCHRIJFSTER

Liefste vrienden, het is interessant hoe aartsengel Michaël mijn bewustzijn heeft afgeschermd van verschillende andere onthullingen, en ook van de informatie over de Vesica Piscis, totdat hij klaar was om de informatie in zijn boodschappen te laden of in de tekeningen over de Sub-Universums. Ik had de term “Vesica Piscis” al jaren gehoord, echter, ik begreep die niet en ik was niet nieuwsgierig genoeg om er dieper in te graven. Ik vind het nu erg interessant hoe de informatie die Michaël ons in stukjes en beetjes geeft zodat het ons bewustzijn in kan filteren en zich geleidelijk kan ontvouwen. Dit was ook het proces met de Piramides van Licht, de Oneindige Ademhaling, de Wereld Piramide, de World Server Pyramide, de Adamantine Partikels van Schepper Licht en kortgeleden nog de Amethist Piramide van Verjonging en Heling. De Sub-Universele informatie en illustraties werden in mijn geest geladen in een periode van ongeveer zes maanden. Het nam nogal wat tijd voor me in beslag om de concepten helder in mijn geest te krijgen en om de illustraties accuraat te tekenen. Nu, in deze kritieke tijd van grote verandering, heeft geliefde Michaël me verteld, dat het tijd is om deze verbazende nieuwe informatie te delen met jullie allemaal.
Hij heeft me altijd de laatste informatie laten delen, eerst bij mijn seminars en met mijn studenten, en toen op latere tijd, presenteren we het verder door naar de massa’s. Hij vertelt me de reden hiervoor, die is zodat de Zaad gedachten kunnen worden opgeslagen in de Piramides van Licht in de vijfde dimensie waar ze makkelijker toegang geven voor degenen wier frequenties hoog genoeg zijn om uit de kosmische pakhuizen van wijsheid te tappen. Maar, het proces van ascentie en evolutie is dramatisch aan het versnellen en hij heeft me geïnstrueerd om meer van die nieuwe informatie te delen met jullie allemaal, in de komende maanden.
Toen Aartsengel Michaël me vertelde dat onze Vader/Moeder God geen twee aparte Wezens zijn, maar een verenigd WEZEN met twee stel individuele kwaliteiten, deugden en aspecten, was ik verbaasd en heel erg blij. Op universeel niveau van bewustzijn is er geen verdeeldheid, geen tegenstelling.
Hij informeerde me dat in onze Diamanten God Cel Kern we een Kristallijnen Zaad Atom hebben, die de Vesica Piscis Mandala bevat.

Onze Vader/Moeder God woont in de Grote Centrale Zon van dit universum, en een facet van hun Essentie woont ook in ons Heilige Hart Centrum. Zoals vaak gebeurt, kwam er meer geldige verklaring via een YouTube video van SPIRIT SCIENCE SEVENTEEN,  die naar me werd toegezonden door Randy Monk. Ongeveer drie minuten werd in die video een menselijk bevruchte ovum (eicel) getoond. Binnen 24 uur na de bevruchting verdeelt dit ei zich, en schept een Vesica Piscis symbool. Dit gaat door zich te verdelen, en schept de Flower of Life Mandala. Het onderschrift luidde: “WIJ ZIJN DE (HET) GENESIS(ONTSTAAN) VAN DE SCHEPPING.” Dit was zo’n prachtige openbaring voor me en het bracht zo’n mooie helderheid en begrip, samen met grote vreugde en een uitstorting van liefdevolle energie vanuit mijn Heilige Hart Centrum.  ONZE GELIEFDE GOD OUDERS ZIJN NIET ‘DAAR BUITEN” ZE ZIJN ALTIJD BIJ ONS, INGESTOPT IN ONS HEILIGE HART.

DE DRIE GOD STRALEN EN HUN FUNCTIE IN ONZE SUB-UNIVERSELE ERVARING.
RONNA/ HEILIGE SCHRIJFSTER

In de originele Universele/Sub-Universele tekeningen die Aartsengel Michaël me zond, plaatste hij de Paradijs Zonen en Dochters cirkel onder en het onderste deel iets overlappend van de Vesica Piscis tekening. Hij liet me ook een golvende lijn tekenen door het centrum – gelijkend op een Yin/Jang tekening. Dit symbool vertegenwoordigt de verdeeldheid in de dualiteit – de positieve en negatieve aspecten van Schepping. De mannelijke en vrouwelijke Vonken van Goddelijkheid dragen de positieve en negatieve aspecten van de Opperste Schepper in de rijken van de materie. Dit betekent dat de mannelijke energie het positieve of de elektrische kwaliteit belichaamt terwijl het vrouwelijke de magnetische, ontvankelijke of negatieve kwaliteit uitdrukt. Beide kwaliteiten/krachten voor creatieve actie zijn nodig om te gebeuren. Er is geen bijgedachte van goed of slecht in de ware betekenis van deze kwaliteiten. In dit geval wordt het woord “negatief”gebruikt als een elektrische toepassing – van zichzelf, het negatieve is geen actieve kracht, maar, die heeft wel macht. Dit Sub-Universum is gebouwd op de fusie van mannelijke en vrouwelijke energieën.
We kunnen ons alleen op de kwaliteiten, deugden en attributen richten van de DRIE GOD STRALEN terwijl ze ingestraald worden in onze Sub-Universele, Grote Centrale Zon. Op dit moment hebben we maar weinig kennis van de Goddelijke Plannen/Blauwdrukken/ Schema’s voor de vele andere Sub-Universa in dit Universum. Alles dat mij verteld werd is dat ze van diverse breedtes(zoals plakken van een brood) met veelvoudige-frequentie niveaus zijn van Schepping, die bestaan uit een grote en complexe variëteit. Ons Sub-Universum is een jong Universum in verhouding met de meeste andere Sub-Universa binnen ons Universum.

Maar, vanwege onze unieke Goddelijke Blauwdruk/missie, zitten wij in de voorbereidingsfasen van samensmelting met een kleiner Sub-Universum naast ons. Terwijl deze samensmelting verdergaat, zal de nieuwe Gouden Galaxy waarover AE Michaël al jaren heeft gesproken, op zijn plek zitten zoals de OverLichtende Grote Centrale Zon, voor ons nieuw, uitgebreide Sub-Universum.

DE EERSTE STRAAL VAN GODDELIJKE WIL EN MACHT  is voornamelijk een MENTALE STRAAL, die belichaamd is binnen de VADER GOD op een Universeel niveau. Deze Straal draagt ook de energieën/attributen van waarheid, waarde, dynamische kracht, doelgerichtheid, en heldere visie. Het is een naar buiten gerichte Straal  en de meest krachtige van de drie God Stralen van ons Universum terwijl ze worden gestraald in ons
Sub-Universum.

DE GODDELIJKE GOD MOEDER draagt op Universeel niveau de TWEEDE STRAAL VAN LIEFDE/WIJSHEID.  Deze is voornamelijk een EMOTIONELE STRAAL, die de liefdevolle energie brengt om de Zaad Gedachten te ontsteken uit het denken van de Goddelijke Vader zodat de Goddelijke Blauwdruk wordt gemanifesteerd in de materiële lagen van Schepping. Het hoofdfocus van deze Straal, zoals die is geprojecteerd in onze Sub-Universele Grote Centrale Zon, is om kennis in wijsheid om te keren en die wijsheid in toom te houden met liefde en compassie.

DERDE STRAAL - DE ZOON/DOCHTER STRAAL  bevat gelijke delen Mentale en Emotionele attributen. Dit is de Straal van actieve intelligentie, die de wens inhoudt, tussen alle andere attributen, om de Wil van onze Vader God en de Liefde/Wijsheid van onze Moeder God te gebruiken om efficiënte mede-scheppers te worden in de stoffelijke lagen van het bestaan. Er zijn ook Memorie Code Cellen in de Blauwdruk van de Derde Straal Zielen, die een diepe, innerlijke wens indruppelen om vrede-maker te worden en om te streven naar balans en harmonie in de lagere-dimensionale ervaringen.
DE DERDE STRAAL STRAALT DE MACHT UIT DIE DE MENSHEID HELPT HUN MENTALE EN EMOTIONELE LICHAMEN VOLMAAKT TE MAKEN EN TE VERFIJNEN, MAAR OOK ALS EEN WENS OM HUN CO-CREATIEVE VAARDIGHEDEN TE VERVOLMAKEN.   Deze Straal draagt ook de kwaliteiten van tolerantie, geduld, eenheid en cultuur. Het is de Straal van de SUNS (de zonen en dochters van onze Vader/Moeder God) waarbij de dynamische mentale energie van onze Vader God de Zaad Gedachten uitzendt van nieuwe Schepping. Deze dynamische, voortgaande energie smelt samen met de Tweede Straal vibraties van onze Goddelijke Moeder. De Godin, die de KOSMISCHE BAARMOEDER VAN SCHEPPING belichaamt, zij ontvangt deze prachtige Zaad Gedachten waardoor ze worden ingebed in de Sterren Zaad Zonen en Dochters samen met een bekleding van haar Liefde/Wijsheid attributen.
AARTSENGEL MICHAËL:   Geliefde meesters, het integreren van grotere en nog grotere hoeveelheden Schepper Licht is een prachtig geschenk, maar het is ook een grote uitdaging. Voor de aspirant op een versneld pad van ascentie, dat nu oprijst van binnenuit, zijn er antieke trillingspatronen uit het astrale lichaam en de chakrastelsels. Deze residuen, die dichte vibraties, zijn niet gebaseerd op feiten, maar zijn vervormde concepten van ons dierlijk/menselijk bewustzijn, die vaak een strijdgrond zijn voor oppermacht tussen je lagere en hogere mentale en emotionele vermogens.  Jullie moeten leren om verder te kijken dan je persoonlijkheid en het ego van hen waar je mee uitwisselt en de Liefde Essentie willen voelen van hun Ziel. Zelf-bewustzijn moet veranderen van persoonlijkheids-bewustzijn in Ziel-bewustzijn. Jullie moeten GODDELIJKE ONPARTIJDIGHEID/NEUTRALITEIT ontwikkelen voor NEGATIVITEIT zodat jullie gecentreerd kunnen blijven in je Heilige Hart, die toegang geeft tot jullie RESERVOIR VAN GOD KRACHT.
De zekerste aanwijzing dat je toegang hebt verkregen tot je Heilige Hart en het Zaad Atom van God Bewustzijn in je, is een voortdurende staat van VREUGDE en een overweldigend gevoel van LIEFDE.
Deze hoge frequentie straling vanuit je Heilige Hart Kern, via jullie Solar Power Centrum, zal iedereen en alles om je heen aanraken. Net als de gezegende Essentie van Liefde/Licht/Leven naar jullie wordt toegestraald vanuit de hogere dimensies van Licht, moeten jullie een deel van Levend Licht uitzenden naar de mensheid en de wereld op zijn breedst.
Het Pad van Licht dat jullie scheppen, geliefde mensen, zal jullie terug voeren naar de rijken van Licht waar Heilige Liefde, vreugde, vrede en harmonie heersen. Weet dat wij altijd nabij zijn om te leiden, te sturen, te inspireren, en jullie te beschermen. Ik ben jullie altijd trouwe metgezel.
 I AM Archangel Michael.
                                                           ------------------------

 **  DIT ARTIKEL WERD GEDOWN LOAD UIT HET WIKAPEDIA WOORDENBOEK:
De Vesica Piscis is verreweg een van de meest intense geometrische beelden van antieke en moderne tijden. Eigenlijk vertegenwoordigt het kruispunt van twee, elkaar overlappende sferen, de Vesica Piscis. (inclusief het tussenliggend deel ervan, en/of de meer algemene twee dimensionale versies) onder andere:
1)  Het samengaan van God en de Godin om een nazaat te scheppen,

2)  Een symbool voor Jezus de Christus, de Vis,
3) In kunst wordt een gepunte eivorm gebruikt als een aureool in middeleeuwse sculptuur en schilderen.
4)  De vagina van de vrouwelijk godin,
5)  Het basis motief in de Flower of Life,
6)  Een bekleding van de Boom van Leven,
7) De vormende macht van polygonen,(= veelhoeken),
8) Een geometrische beschrijving van vierkantswortels en harmonieuze onderdelen
9) Een bron van immense kracht en energie.

1)  In de vroegste tradities, werd het Opperste Wezen voorgesteld door een sfeer/bol/kring, het symbool van een WEZEN zonder begin of eind, voortdurend bestaand, volmaakt gevormd en intens symmetrisch. De bijvoeging van een tweede kring vertegenwoordigde de uitbreiding van eenheid in dualiteit, van mannelijk en vrouwelijk, van God en Godin. Door de overlapping van de twee kringen, schiepen God en Godin een Goddelijke nakomeling.

Het  Vesica Piscis motief (en diens derivaten, de Flower of Life, de Tree of Life en fundamenten van geometrie) heeft een geschiedenis van duizenden jaren en verreweg loopt dit voor de datums uit van alle grote religies van het huidige tijdperk.

2) De zoon of dochter van God en Godin behoort bij de overlapping van de kringen – de resulterende drie dimensionale figuren die wat lijken op een Amerikaanse voetbal. In het geval van Jezus Christus, heeft de tweedimensionale figuren ook gediend als een symbool van het wonder van de vissen. (De “staart” diende om makkelijker de bron te identificeren van de vlakke figuur.) Er is ook spirituele kracht doorgezonden die oorspronkelijk komt uit het binnenste van dit symbool.

3) De VESICA PISCIS is een vorm die het tussenliggen deel is van twee cirkels met dezelfde radius, die elkaar doorkruisen op een manier zodat het centrum van iedere cirkel ligt op de omtrek van de andere. De naam betekent letterlijk de “blaas van een vis.”

4)  Yin/Jang zijn geen tegengestelde krachten (dualiteiten) maar complementaire (= elkaar aanvullende) tegengesteldheden, die niet gezien worden (verborgen, vrouwelijk) en wel gezien worden (manifest, mannelijk) die met elkaar uitwisselen in een groter geheel, als deel van een dynamisch stelsel. Alles wat yin en jang aspecten heeft zoals Licht kan niet bestaan zonder duister, en vice versa, maar elk van die aspecten kan zich wel sterker manifesteren in specifieke objecten en kan op een tijd afnemen of overstromen.

Doorgezonden door Ronna Herman  http:www.ronnastaqr.com/  * Kopieer dit vrijelijk en deel uit. Maar, ik claim de universele copyright voor dit artikel in de naam van Aartsengel Michaël.
WIJ BIEDEN DE BOODSCHAPPEN VAN AARTSENGEL MICHAËL ALS GESCHENK AAN OP ONZE WEBSITE; MAAR, WE WAARDEREN JULLIE DONATIES OM ONKOSTEN TE BESTRIJDEN VOOR UITGAVEN EN POST KOSTEN VOOR DE GRATIS LIEFDES PAKKETTEN DIE WE OVER DE WERELD ZENDEN.

 Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

1 opmerking:

Georgette Lintermans zei

rEachCeTot mijn grote spijt kan ik de tekeningen niet zien op mijn p.c, kan iemand me helpen of weg tonen hoe het moet ???
Warme groet