woensdag 16 januari 2013

Voorspellingen voor 2013 - Jennifer Hoffman

Jennifer Hoffman
www.enlighteninglife.com

Elk jaar heb ik sinds 2005 voorspellingen geschreven voor het komende jaar (ook al hou ik daar niet echt van). Ik schrijf ze op het eind van het vorige jaar, post ze en vergeet ze gewoonlijk, tot ik eraan denk om ze nog eens te lezen. Ze zijn gewoonlijk heel accuraat, ook al wordt me op het moment dat ik ze schrijf niet exact gezegd wat er gaat gebeuren, maar eerder wat potentieel kan gebeuren of wat energetisch afgelijnd is zodat bepaalde gebeurtenissen zich op bepaalde manieren kunnen ontvouwen.

We hebben nog altijd vrije wil in alles, en niets staat 'vast', maar we leven ook in belangrijke overgangstijden, en meer en meer mensen delen een verlangen naar vrede, liefde, aanvaarding en gemeenschap, en dit is waar de echte kracht zit om verandering in de wereld te creëren, en onze individuele en collectieve werkelijkheid tot 'hemel op aarde' te maken. Zoals Uriel vaak zei: 'Het is niet onze taak om de aarde te vernietigen zodat de hemel het kan overnemen. Het is onze missie om de frequenties van de mensheid en de aarde op te tillen zodat een goddelijk/menselijk partnerschap gecreëerd kan worden en we tot 'spirituele mensen' kunnen evolueren.

Hier zijn we, klaar om een nieuw jaar te beginnen.Als we terugkijken op 2012, kunnen we een gevoel waarnemen van opluchting dat het voorbij is, want we hebben veel healing en groei gerealiseerd, en we waren in staat om de verschuiving der tijden te ervaren, toen we 21 december bereikten. De aarde leeft nog, maar dingen zijn nu oneindig anders, en zullen dat ook in de toekomst zijn. Wij zijn zelf ook anders, en kunnen ervoor kiezen om 2013 aan te pakken als medescheppers van een nieuw aarde- paradigma, ofwel ons niet in balans, niet geaard en bevreesd te voelen om de volgende stappen te nemen, die ons niet langer voorgekauwd worden. We zijn verschoven van karma naar creatie, en onze grootste uitdaging kan liggen in niet te weten wat we willen creëren.

We kunnen elk nieuw jaar zien als een uitdaging van het verleden, ofwel als een nieuwe kans om een andere toekomst te creëren. Een ding is duidelijk, er is geen terugkeer meer mogelijk. We zitten in de stuiptrekkingen van transformatie, een evolutionair proces waarin al wat oud, verouderd is en niet resoneert met waarheid, vreugde, liefde, vrede en verbinding eruit zal gaan.

We zien nu al veel wereldstructuren die een minderheid dienen ten nadele van velen, kritisch bekeken worden, we zijn als nooit tevoren over heel de wereld met elkaar verbonden. Onze fysieke wereld wordt steeds meer virtueel en grenzen die ooit bestonden door cultuur, geografie, nationaliteit en land worden nu opgelost. Nieuwe generaties zien zichzelf als wereldburgers, die veel vrienden hebben die ze nooit persoonlijk zullen ontmoeten, en we kunnen ideeën en gedachten met de hele wereld delen in enkele seconden tijd, zoals via Twitter.

Terwijl we nog de druk voelen tot transformatie, zijn we ons ook bewust van de weerstand van zij die de status quo niet willen loslaten. En deze weerstand zal intenser worden in 2013, want velen willen hun angst niet loslaten tot ze geen andere keuze meer hebben.

2012 werd beschreven als het jaar waarin we onze kracht terugkregen, en dat deden velen onder ons, weliswaar niet op de manier die we dachten. Soms kregen we onze kracht terug omdat diegenen aan wie we onze kracht gaven, ons niet langer meer in hun leven wilden. Andere keren waren wij zelf diegenen die weg moesten gaan. Nu we onze kracht terug hebben, wat gaan we ermee doen?

Dat is waar we mee bezig zullen zijn in 2013.

De drie thema's voor 2012 waren waarheid, integriteit en aflijning, en we hadden zoveel kansen om onze persoonlijke waarheid en de waarheid in de wereld te ontdekken of bloot te leggen, om te weten waarop we afgelijnd waren en hoe onze integriteit matchte bij onze energie en ware intentie. 

Het was een lang en moeilijk jaar en nu beginnen we een nieuw, maar op een heel ander level.
2013 is het jaar van evolutie, waarin we alles wat we geleerd hebben in praktijk gaan zetten in ons eigen leven. Er zal niet veel verlangen of gelegenheid zijn om anderen te healen, we hebben dat nu wel gehad. Maar hoe zijn we dan krachtig als we geen healers zijn, wanneer we onze energie niet besteden en uitstrekken naar de healing van anderen? Kunnen we voor anderen een voorbeeld zijn van krachtig leven, en hen hun eigen healingwerk zelf laten doen?

Dit zal onze les zijn als we doorheen 2013 gaan, met een voet in beide werelden, afgelijnd op het potentieel van de nieuwe aarde, en die ruimte vasthoudend voor hen die nog moeten aflijnen daarop, in een krachtig leven en op een zelf vervullende manier, levend vanuit onze expansiviteit en vreugde.
Evolutie - Dit is ver boven al het andere het centrale thema van 2013. Hoe brengen we onze overtuigingen, situaties, ervaringen en denken tot hun hogere aspecten? We hebben alle middelen die we nodig hebben, het is nu tijd om ze in praktijk te brengen. In elke situatie zullen we de keuze hebben om er ons in de wentelen, met energie uit het verleden, of om erin te evolueren, met een hogere energie om een andere mogelijke uitkomst te creëren. Dat waarin we niet evolueren zal pijnlijke gevolgen hebben als we in het nu proberen te leven vanuit de energie van het verleden, want die werkt niet meer voor ons. Dit reikt zelfs tot de rol die we gespeeld hebben als healers, leraren en Lichtwerkers. We evolueren nu, in onze taak om de mensheid in aflijning te brengen op de nieuwe aarde, door ons ervan te verzekeren dat we erop afgelijnd zijn in ons eigen leven.

Meervoudig Zelfbewustzijn – Wanneer we in hogere energieën komen, zijn we bewust van onszelf als mensen, maar zijn we bewust van onszelf met onze veelvoudige zelf-aspecten, waarvan we er veel kunnen kiezen? Het zelf dat we tot uitdrukking brengen is één potentieel, als we de uitkomst daarvan niet fijn vinden kunnen we er gewoon een andere kiezen. Dit wordt meer gedetailleerd beschreven in de Evolutiegids voor 2013.

Goddelijke Macht – Het concept van macht is er altijd een geweest van 'macht over' iemand of iets, in de materiële of menselijke betekenis. Het geascendeerd concept van macht is goddelijk, en dat is de macht binnenin. Dat is onze innerlijke krachtsbron, die komt van onze verbinding met de Bron, en die de expressie is van ons Godslicht. Het vereist geen bevestiging of een ontvanger, zoals iemand die onze kracht moet bevestigen. Het vraagt dat we afgelijnd zijn op onze kracht in alles, dat we onze kracht gebruiken om al onze levenservaringen in onze zelfaspecten te laten evolueren.

Waarheid – Dit is een tijd waarin we de waarheid zullen leren, en veel daarvan zal erg verstorend zijn en heeft het potentieel om veel angst te veroorzaken. Zowel op individueel als op globaal vlak zullen we leren dat zij van wie we dachten dat ze onze vrienden waren, eigenlijk onze vijanden zijn, en ons tegenwerken, en zij van wie we dachten dat ze onze vijanden waren, eigenlijk onze vrienden waren. Er zijn tijden waarin het zal voelen alsof de wereld op zijn kop staat, dooreengeschud, en toch valt alles op zijn plaats. Iets om te onthouden doorheen 2013, is niet te gaan oordelen, om te blijven observeren en onthecht te blijven. Kijk naar de zegeningen in elke situatie, ze zullen in zelfs de moeilijkste situatie aanwezig zijn. Denk eraan, dit is het jaar van evolutie, en soms moet energie dooreengeschud zijn vooraleer ze kan evolueren.
Hier zijn mijn algemene observaties over wat 2013 zal inhouden voor ons, de mensheid en de aarde:

Een globale bewustzijnsverschuiving – Dit is een aspect van 2013 dat ik zorgbarend vind, omdat, hetgeen begon als de globale economische crisis, nog niet is opgelost, en het bestaande systeem waarop velen rekenen voor hun financiële en fysieke zaken, niet meer werkt. In de loop van 2013 zullen we meer bewijzen vinden van corruptie, zefverrijking, hebzucht, en zullen we zien hoeveel alle firma's, banken en regeringen slechts voor de verrijking van enkelen gewerkt hebben.

Een bewustzijnsverschuiving begint met een bewustwording van het bestaande paradigma en dit is lang verborgen geweest voor ons. In de loop van het jaar en zeker in de periode van mei tot juli zullen veel geheimen aan het licht komen, sommige door goddelijke interventie, andere door mensen die dingen niet langer geheim kunnen houden.


De globale bewustzijnsverschuiving kan beginnen met woede en angst, maar het uiteindelijke doel is de mensheid te leren om meer zelf-bewust te zijn, om te leven door intentie, en om hun eigen creatieve kracht te gebruiken om te zorgen voor hun eigen vreugde, geluk, succes en overvloed.


Aardeveranderingen – De dramatische, chaotische en verwoestende aardeveranderingen die lang geleden voorspeld werden kunnen er nog altijd komen, alhoewel we er veel van voorkomen hebben.
Sommige aardeveranderingen die ik zie voor 2013 zijn natuurlijk, andere zijn veroorzaakt door de mens. Er zijn verschillende actieve vulkanen rond de Fillipijnen, in delen van Zuidoost Azië, in Yellowstone, die reden zullen zijn tot globale bezorgdheid, en een lang slapende vulkaan in Australië, die onverwacht zal wakker worden eind augustus of september.


Reden tot grotere bezorgdheid zijn de grondverzakkingen die aangehaald werden in 2012, en in groter getale zullen verschijnen in 2013. Veel ervan zijn veroorzaakt door drilboren, en andere activiteiten die de aarde verstoren. Ik zie dat gebeuren in het Midden Oosten, specifiek in Saoedi Arabië, Quatar, Irak en de Verenigde Staten, rond de Golfkust, de streek rond Ohio, Pennsylvania en Kentucky, Nevada en Illinois. Sommigen van die grondverzakkingen zullen enorm zijn en snel gebeuren. Er zal veel beschadigd zijn, en er kunnen doden vallen.

Vortexen en energieportalen – Vortexen zijn concentraties van energie op aarde en energieportalen zijn openingen in het elektromagnetisch grid van de aarde, waardoor energie uit het Universum in de aarde kan stromen.

We besteedden in 2012 veel tijd aan het balanceren van bestaande energieportalen en het plaats maken voor nieuwe. 


De krachtige oude portalen in het Midden Oosten, Afrika en delen van Oost Europa tot in Rusland zijn nog open, maar minder krachtig. 


Daar we energie vasthouden voor de nieuwe aarde, sluiten deze portalen zich, maar met veel weerstand, zoals we zagen in het Midden Oosten het afgelopen jaar.


Velen onder ons hebben in streken geleefd waar we energie vasthielden voor nieuwe vortexen en portalen creëerden voor nieuwe aarde energie. In die streken zijn we extreem geïsoleerd geworden en ongelukkig ook, want die plaatsen ondersteunen onze energetische behoeften niet meer. Ook al is het werk dat we deden belangrijk en nodig geweest, toch is het nu tijd om het los te laten en verder te gaan naar streken die ons steunen. Dat potentieel is er geweest, de streken waarnaar we verhuizen zijn voorbereid geworden op onze komst, en dat proces zal afgewerkt worden begin 2013. als je ernaar verlangde om te verhuizen naar een nieuwe locatie, begin je dan voor te bereiden in januari en zet je intentie voor de levenservaringen die je wenst in dat nieuwe gebied.


Je zal bevestiging krijgen van de timing en de plek, begin maart, en ten laatste september.


Zonnevlammen, CME's en Uitstoot – In 2012 kenden we de krachtigste zonne-activiteit in de geschiedenis van de mens, en dat zal nog intenser worden in 2013. De Zon ondersteunt de groei van de Aarde, en ook de onze, en de toegenomen straling van zonnevlammen ondersteunt de nieuwe portalen en ook onze sneller vibrerende frequenties. De Zon zal verder hogere vibraties uitstoten naar de Aarde, en die zullen weer en communicatie in de war brengen, maar ook de veranderen steunen in onze DNA-structuur die in de wereld na 21 december gecreëerd worden.

Een nieuwe fase van partnerschap tussen Zon en Aarde wordt gecreëerd, waarbij de Aarde zich vollediger aflijnt op de kracht van de Zon, die we in heel kleine dosissen konden ontvangen, want meer zouden we niet kunnen hanteren. 


De nieuwe zonnevlam-activiteit zal geschiedenis schrijven, maar ze zal meer afgelijnd zijn op onze hogere frequenties, en we zullen ze niet zo intens voelen als in het verleden, dus de fysieke symptomen zullen niet zo moeilijk zijn voor hen die al in een hogere vibrerende frequentie zijn.


Van Mindfulness naar Soulfullness – We zijn door onze mind doorheen de 3de dimensie-ervaring gedreven geweest, en nu we in hogere dimensies van zijn komen, wordt het verlangen van de ziel belangrijker en duidelijker. Nu gaan we ontdekken hoe ons zielsverlangen naar liefde, vrede, vreugde, overvloed te realiseren. , die vol is met zijn eigen gedachten, overtuigingen en ervaringen, is vaak niet afgelijnd op ons hoogste pad. Het pad van de mind is karmisch, het pad van de ziel is afgelijnd op creatie. Waar ons karmisch pad een manier van creëren is, is dat één pad, met slechts één uitkomst en één potentieel.

Vervuld van de ziel, of in het veld van het zielsverlangen voor ons levenspad, stappen we in de creatie en hebben we veel mogelijke uitkomsten voor ons leven. We moeten er niet slechts één kiezen, we kunnen experimenteren met velen, en die vinden die het beste aflijnt op de vreugde waarin en waardoor we willen leven.

Leven in Soulfulness betekent dat we leiden met de ziel, en de mind leren te creëren in plaats van altijd te weten wat er nu gaat gebeuren.


Krachtige periodes: In de loop van elk jaar zijn er krachtige periodes waarin de energetische balans van de aarde verschuift, waarin nieuwe energetische aflijningen gebeuren, nieuwe vortexen openen en oude sluiten. Deze botsen vaak met onze eigen energetische vibraties en kunnen ons erg ongemakkelijk laten voelen, en zelfs fysiek ziek. We noemen dit de ascensiesymptomen; en ze maken deel uit van onze ascensiereis, daar we nieuwe energie op aarde moeten brengen als deel van onze missie van de hemel op aarde te creëren. In deze krachtige periodes kunnen we aardeveranderingen zien zoals hevige stormen, overstromen, aardbevingen of ongewoon weer. In ons eigen leven kunnen we plots een einde meemaken, verstoringen, veranderingen in hart of geest of zelfs ziekte.

In 2013 zijn er 6 krachtperiodes:
Van 3 tot 22 januari: - Ik zal dit een miniperiode noemen, omdat het een tijd is van tot rust komen, hercalibrering en intenties zetten. Indien je niet zeker bent wat je volgende stap op het pad is voor je, zet dan een intentie voor het meest vreugdevolle en overvloedige pad, en laat het antwoord naar je toe komen. Dit is een maand voor voorbereiding, niet voor handelen. Sterke zonnestormen zullen het nieuws halen, ook verschuivingen in weerpatronen die ongewoon warm weer in streken brengt die normaal koud zijn, en koud weer in warmere streken.

Februari: - De Equinox op 20 maart sluit de deur naar het oude wereld paradigma. Globale gebeurtenissen die de waarheid onthullen over hoe de wereld werkte, zullen dagelijks in het nieuws komen. Let op voor vele verrassingen in die periode, voor veel regeringen en firma's. Hevige winterstormen, (in de noordelijke hemisfeer), en veel regen in andere delen van de wereld creëren overstromingen. Er zullen ook 2 eclipsen zijn in deze periode, en het derde Uranus/pluto vierkant op 21 mei, waarbij deze hier Uranus direct toont en Pluto in retrograde. Mercurius gaat in schaduw retrograde vanaf 26 juni, tot 20 juli.

Juli en augustus : - Dit zal niet echt een zomer zijn want vele plannen worden veranderd, en situaties veranderen snel. Let op voor verstoringen in reizen, stormen, vreemd weer, mensen die raar doen en veel angst. Velen kunnen veranderen van woonplaats, en verhuizen naar een nieuw huis in hun streek, of beslissen om een verandering in te voeren en verhuizen naar een plaats waaraan ze al jaren dachten, soms aan de andere kant van het land, of naar een ander land of continent. Mercurius is retrograde of in schaduw de hele maand juli, dus let op je reisplannen en alle communicaties.

Oktober : Dit kan de eerste maand zijn sinds januari dat we voelen dat we kunnen pauzeren, en even naar adem happen. Er zal een verlangen zijn om alleen te zijn, het je gemakkelijk te maken en af te lijnen op enkele veranderingen die al aan het broeden zijn sinds februari. Zij die dit jaar verhuisden zullen een zucht van opluchting slaken wanneer ze zich beginnen te verbinden met hun nieuwe zielsfamilies, en veel nieuwe verbindingen maken.

November: - De maand start met Mercurius retrograde, het vierde Uranus/Pluto vierkant en een eclips, zodat het boeiend zal zijn. Zij die sterk gegrond zijn in de veranderingen die ze het hele jaar maken ( en zelfs met al het werk dat ze de laatste 10 jaar deden), zullen de druk van deze maand niet voelen. In feite zal het meer voelen als bevestiging van het werk dat ze gedaan hebben. Er zal een sterk gevoel zijn in de wereld, om een meer steunende, liefdevolle en duurzame wereld te bouwen. 'Nowhere to run, nowhere to hide' valt me te binnen als ik denk aan november, zij die niets te verbergen hebben hebben niets te vrezen. Laat de chaos je niet afleiden, denk eraan: verandering is onvermijdbaar, chaos is een keuze.

Dit gaat een moeilijk jaar zijn, er moeten veranderingen komen, en we leren te leven door intentie, en ruimte te creëren voor de transformatie die zal gebeuren, en overtuigingen, mensen, situaties die ons hoogste pad niet dienen los te laten, en onze intentie te zetten voor een vreugdevol vreugde-vervuld leven.

We zullen creëren wat we al jaren via intentie hebben gewenst, maar het wensen en het krijgen wat we wensen zijn twee verschillende dingen. Als we leren te leven door creatie (in plaats van door karma), kunnen we ontdekken dat een totaal nieuwe manier van leven opengaat voor ons, misschien zonder veel vertrouwde gezichten en plaatsen die we lang hebben gekend. In dit hele jaar zal je intentie dienen als je gids en gidsend licht, en dat voor lang.


Dus plaats krachtige, zinvolle en ziel-volle intenties voor dit evolutionair, transformatief jaar.

Ik wens jullie de overvloedige zegeningen, vrede, vreugde en liefde dat een welwillend, liefhebbend en ondersteunend Universum graag wil creëren met je. Wil je meer leren hoe deze energieën in je leven te creëren. Ik heb de Evolutiegids voor 2013 gemaakt, een bundel van 50 pagina's die omschrijft wat je in het nieuwe jaar kan verwachten, wat evolutie voor je betekent, jouw rol als Evolutionair (in plaats van Lichtwerker), die descensie toelaat (dit is het wteede deel van ascensie), hoe nieuwe tijdlijnen te creëren in je leven, en meer. Dit is een e-boek, beschikbaar als een instant download nu (dus kan je er direct mee aan de slag!)

Veel zegeningen
Jennifer Hoffman
Vert. Fran Tielemans
http://www.maitreya.be/

Geen opmerkingen: