woensdag 2 januari 2013

Een Les in Tijd #2 - Steve Rother

Van Steve,

De dag na de uitzending voel ik me veel beter, maar ik wilde mijn versie van wat er tijdens deze channeling gebeurde met jullie delen. Helemaal onder de indruk van de strekking van de informatie die de Hoeder van Tijd gaf op de recente uitzending van november 2012, bereidde ik me voor op een lastig tweede deel van zijn basislessen door in mijn kleine hoek van de zaal op de Virtual Light Broadcast te blijven zitten

Bovendien wilde ik niemand besmetten met mijn verkoudheid! De Hoeder van Tijd vertelde mij dat wanneer mensen nieuwe niveaus bereiken hun eerste visioen/droombeeld het moeilijkst te bevatten is. Hij was zich daarvan bewust en was niet zeker of dit bericht toch volledig begrepen zou worden.

Omdat ik me een beetje schuldig voelde vanwege de zware verkoudheid en niet de beste vertaler was voor zo’n belangrijk bericht, was ik erg somber toen ik de channeling begon. Voor ik het wist, kwam Elrah al pratende binnen en maakte iedereen aan het lachten toen hij me vertelde dat we zouden gaan staan.

Ik zei nee! Daar zijn we niet op voorbereid en ik ben duizelig. Hij keek de zaal rond en zei: “Let maar eens op.” En het volgende moment namen de camera’s nieuwe posities in om alles op te nemen als ik van het podium en uit de spotjes was gestapt.

Dat, naar later bleek, was voor mij persoonlijk. Elrah is mij het meest nabij en voordat de Hoeder van Tijd kon komen, moest hij binnenkomen en mij een beetje opknappen. Hij vertelde mij dat hij me alleen maar met Licht vulde. Ik had last van jet lag en een beginnende zware verkoudheid.

Elrah gaat geen uitwisselingen aan met een ‘live’ publiek, en hij vindt het leuk om net te doen alsof hij mens is. Hij kijkt er echt naar uit om vrij en ongeremd te zijn op 12.12.12 en de informatie die hij brengt op de Direct Light Series is ontzagwekkend.

Laat ik het zo zeggen dat de overeenkomst die wij hebben ook zo zijn eigen uitdagingen heeft. Hij wil door mij heen komen als ik niet kanaal ben. In een hotel in Amsterdam antwoordde hij onlangs nog de persoon die de room service kwam brengen. Dat zou nog niet zo erg zijn geweest, maar de jonge vrouw kende me al een paar jaar.

Ik voel hem en de groep altijd op mijn schouder, maar ze hebben steeds een comfortabele afstand bewaard. Elrah geeft niet zoveel om een comfortabele afstand, en hij is me nabij genoeg om te weten dat ik hem op zielsniveau onvoorwaardelijk vertrouw.

Nu snappen jullie mijn conflict. Moet ik me aan mijn overtuigingen vastklampen of hem zijn gang laten gaan? Laten we zeggen dat mijn vrouw op dat moment glimlachte en dat we al bespraken hoe we het podium konden aanpassen om Elrah te laten staan.

Ferme knuffels,

Steve

Glimlach op weg naar thuis.

Elrah


Elrah komt binnen…;

Oh, zijn jullie dan!
Jullie dachten niet dat ik zou komen, maar ik ben Elrah en hier ben ik. Ik ben Elrah van de Ritmische Dienst. Ik kan niet zitten, ik moet blijven staan. Ik zal even het jasje van de Hoeder in orde maken, want hij is dol op dit jasje. Ziet hij er niet goed uit in dat jasje? Ziet het er goed uit? Welkom allemaal.

We hebben er voor jullie cameramannen een boeltje van gemaakt. Jullie hebben dit niet verwacht, toch? Wel, ik speel heel goed voor mens en ik kom en doe allerlei grappige dingen. Ik ben hier om met jullie te spreken voor de Hoeder binnenkomt, want hij is mijn broeder weet je, en we praten voortdurend met elkaar.

Er zijn geen problemen tussen ons omdat we geen ego’s hebben. Ik probeer net te doen alsof ik een ego heb, en daar slaag ik tamelijk goed in tot nu toe. Maar het is slechts een spel omdat ik er niet om geef of ik nu via hem spreek of dat we door mij heen spreken. Het maakt geen enkel verschil uit omdat we allemaal deel van elkaar uitmaken, net zoals jullie deel van elkaar uitmaken.

Jullie beginnen dat steeds meer in te zien, maar in de dagen die voor ons liggen, zullen jullie toch iets meer verschil zien. Ik zal jullie iets vertellen over wat er nu plaats vindt. Er is zich een vortex aan het vormen en dat wordt heel interessant. Hebben jullie ooit in het toilet gekeken als je doorspoelt en het water als een draaikolk omlaag ziet gaan?

Dat is nu een vortex. Ze zijn er niet overal, alleen hier in de Verenigde Staten. In Europa doen ze niet hetzelfde. Hoe dan ook, als je naar een vortex kijkt, zie je slechts de helft van het plaatje omdat dat alles is wat zichtbaar is. Er is altijd een energetisch duplicaat van een vortex, dus zelfs al zien jullie maar de helft, er is een heel stuk dat jullie niet zien.

Jullie zijn net een tijd vortex binnen gegaan die de Hoeder jullie uit zal leggen. Nochtans wil ik dit concept eerst met jullie delen omdat jullie er al in staan. Mensen, wanneer wij zeggen dat jullie er in zijn gaan staan, zijn jullie er dit keer echt in gaan staan. Dit is wat er nu plaatsvindt. Jullie gaan een nieuwe wereld binnen.

Oh, daar hebben we jullie mee te pakken, nietwaar? Jullie hebben het niet verwacht, maar jullie hebben hiervoor al zo lang plannen gemaakt… zelfs de Maya wisten dat het zou gebeuren. Jullie stapten er regelrecht middenin, toch is de transitie van hier naar daar een grote stap en erg eng voor een hoop mensen.
Daarom begonnen we een menselijke golf opdat jullie in beweging kwamen en de vortex zouden openen. Wat er nu aan de hand is, is dat de vortex compleet wordt.

Jullie hebben een kant ervan dat de energie van de andere kant aantrekt, en wanneer alles in beweging komt, wordt het een poort. Jullie vragen: “Een poort waarheen?” Wel, een poort naar de nieuwe wereld waar jullie over praten, die wonderbaarlijke plek die jullie Thuis noemen. Ik noem het Thuis met een hoofdletter T, want dat is waar ik vandaan kom, en dat is ook waar jullie allen vandaan komen.

Jullie hebben op diverse manieren doorheen het Universum gedanst, en dan landen jullie hier net op tijd op Aarde om je zelf door die poort te zien gaan. De meeste onder jullie hebben in al jullie levens eraan gewerkt om te proberen deze plek te bereiken waar je feitelijk kon ascenderen zonder naar Thuis terug te moeten en die lichamen te veranderen. Op die manier blijven jullie hier, maken een geweldige sprong en starten de nieuwe wereld. Wel, en daar ga je dan. Jullie zijn er nu binnen getreden, in het eerste deel van de vortex.

Hebben jullie gemerkt dat tijd samengedrukt werd? Jullie zeggen dan: “Plotseling weet ik niet meer wat er vandaag is gebeurd, het vloog gewoon voorbij.” Jullie zullen merken dat tijd in de volgende paar maanden nog meer samengeperst wordt, maak je er niet druk om want het zal goed komen.

De Hoeder van Tijd zal jullie er meer over vertellen. Jullie stapten in deze grote golf van 12.12.12, die jullie komt helpen door de vortex te gaan. Het zal beide kanten van de vortex vergen om de complete poort te vinden waar jullie naar gezocht hebben. Dit is wat er nu plaatsvindt, omdat jullie het hebben gecreëerd.
Er zijn groeperingen of grootse voorspellingen zoals het einde van de Maya kalender.

Dit is een door mensen gemaakte golf die jullie zelf hebben gecreëerd en waardoor jullie echt doorheen kunnen gaan, en die jullie kan helpen op kritieke momenten. Erg mooi, hoor. Knap gedaan. Jullie hebben het goed gedaan hier, en dat brengt jullie naar de volgende plaats.

Nu, wat denken jullie van de magische datum 21 december? Jawel, jullie weten het, want het is wanneer iemand stopt jou te vertellen wat er zal gebeuren, en jij beslist wat er vanaf dat moment gebeurt. Niemand heeft ooit zo ver vooruit voorspellingen gedaan, dus jullie gaan het zelf elke seconde van de dag probleemloos creëren. Dit wordt jullie taak en waar jullie aan moeten werken.

Goed, en dan komt daar de 12.12.12 die de energie opbouwt om jullie erdoor te duwen, voorbij de 21e december helemaal tot half januari, omdat de poort jullie dan aan de andere kant aflevert. Jullie zullen hier komen en je realiseren dat alles anders is. Plotseling ontwaken jullie en komen in actie: “Oké, we zijn in een Nieuwe Wereld. Wat kunnen we nu doen?”

Jullie zullen ontdekken dat het meer Thuis is dan de Aarde die je kende. Het is meer zoals het Thuis is, omdat als je gewoon aan iets denkt, het zich vlak voor je ogen manifesteert. Wanneer jullie Thuis, met een hoofdletter T, zijn, hoef je maar aan iets te denken en het is er! Jullie doen hier zelfde, maar jullie hebben te maken met tijdsvertraging, want niets gebeurt ogenblikkelijk.

Jullie zullen merken dat het tamelijk anders is. Jullie zullen vele mogelijkheden zien om de creatieve vermogens die je Thuis altijd had weer te gaan gebruiken.
Nu wordt de Hoeder enigszins duizelig, dus ik zal zijn lichaam terug in de stoel zetten. Ik zal de Hoeder van Tijd nu binnen laten komen.

Jullie Verhaal binnen een Tijd Stempel.

Ik ben hier vandaag om jullie enige concepten, die jullie tot voor kort nog niet konden bevatten, uit te leggen. Er zijn nu nieuwe aspecten van tijd die wij nu gaan introduceren. Vorige maand verklaarde ik enkele erg belangrijke elementen die iedereen moest begrijpen om tijd in de toekomst te snappen. Een daarvan is het concept van circulaire tijd.

Het betekent eenvoudig dat jullie in het heden zijn, maar jullie geloven dat je toekomst en je verleden als één pakketje zijn samengebonden. Alles wat uit het heden in dat wat jullie het verleden noemen rolt, zal ook erg snel de energie van je toekomst zijn. Zodoende dat, om in staat te zijn tijd op dat moment echt te ervaren, er een pad naar de toekomst wordt geopend en er een tijd stempel ontstaat als een voetafdruk in de sneeuw.

Jullie afdruk op het weefsel van tijd, laat een stempel achter die eigenlijk jullie verhaal is en wat er van jullie is geworden. Dat tijd stempel kan uitsluitend in het moment zelf ervaren worden omdat het waarlijk NU tijd is; er is toekomst noch verleden. Jullie zullen moeten leren hoe je werkelijk alles uit dat moment haalt.

Dat gaat jullie goed af, en nu wil ik iets meer met jullie delen. Jullie ontwikkelen je met mensen, je energieveld verandert en je fysieke voertuig past zich daarop aan. Jullie vinden veel openingen om het leven op een totaal andere manier te beleven als de schepper die, zoals wij jullie vertelden, je altijd was.

Ja, jullie zijn god en jullie zeiden: “Oh nee. Niet ik.”
Jawel jullie zijn god. “Oh, dan moet ik een klein aspect van god zijn want er zijn veel goden hier.”

Ja, maar jullie koesteren de hele essentie van god binnen in je. Nu, wat er momenteel gaande is, is dat de blinddoeken verdwijnen. Wij zullen jullie tonen wie jullie zijn als je in deze Nieuwe Wereld stapt. Jullie eigen gedachten zullen elk ervaringsmoment scheppen, want dat is waarom jullie gevraagd hebben. Dit is wat jullie hebben geschapen, en wij zijn ongelooflijk trots te zien wat jullie in zo’n korte tijd bereikt hebben.

Nu, laat me nog meer uitleggen. Het is nu belangrijk dat jullie meer gaan begrijpen over Multidimensionaliteit. De Hoeder zelf had er een vraag over, aangezien ik er via hem nogal lang informatie over heb gegeven. Hij was bezorgd omdat het niet altijd leek te passen binnen de stellingen van anderen over Multidimensionaliteit.

Nu zullen we beginnen jullie enkele van de verbindingspunten te tonen, omdat jullie de zaken van een totaal ander perspectief beginnen te ervaren. Laat ons eerst een concept van Multidimensionaliteit, dat veel mensen snappen, uitleggen.
Het is een eenvoudig antwoord op de vraag: “Waar ben je?” Zit je in de derde dimensie? Werk je in de vierde dimensie? Leef je het grootste deel in de vijfde dimensie?

Er zijn mensen die effectief door de vierde dimensie zijn gegaan om in de vijfde dimensie te komen op de manier zoals ze door de tweede dimensie zijn gekomen om de derde dimensie te bereiken. Er is bijna een pad er doorheen, maar wij waarschuwen jullie tegelijkertijd ook dat na de zesde dimensie de manier van tellen verandert.

Waar ben je, en waar bestaan jullie? Welnu, dat wordt bepaald door je eigen individuele frequentie. Waar je nu precies bent wordt tevens bepaald door de mensen om je heen, althans door hen die grote invloed op je hebben. Jullie kiezen om die reden je vrienden, want vele van hen zijn er om je vooruit te helpen en soms om je te helpen op je schreden terug te keren. Je hebt ze duidelijk om die reden uitgekozen, begrijp dus dat je dit op een geheel nieuwe manier zult waarnemen.

Dat is één beschrijving van Multidimensionaliteit; in welke dimensies leven jullie?
Wij hebben jullie dat al verteld en de Hoeder zelfs een heel seminar gegeven met het motto: ‘Leven in de Vijfde Dimensie’. In dat seminar toonde hij de mensen eenvoudig hoe het zou zijn zonder de beperkingen van de derde dimensie en de dingen van een geheel ander perspectief te bekijken, levend in je eigen volle macht. En dat is de ware betekenis van het woord. Dat is nog een beschrijving.
We hebben voor een uiterst lange periode de Hoeder ook een totaal andere beschrijving van Multidimensionaliteit gegeven.

In het aller-vroegste begin van tijd hadden jullie geen behoefte aan de dimensies die jullie nu aantrekken. Oorspronkelijk was de Aarde erg heet en werd nog gevormd, het was niet de gevestigde prachtige plaats die in de tuin van het Universum is getransformeerd. Oorspronkelijk was de Aarde gewoon een hete rots die daar ergens ronddobberde en af begon te koelen.

Jullie hadden toen je fysiek lichaam niet nodig, dus jullie straalden simpelweg je licht uit. Dit is hoe het begrip Lichtlichaam ontstond, want jullie stelden je zelf voor op deze planeet in etherische lichamen, en het maakte niet uit of de Aarde extreem heet was. Met die etherische lichamen van louter Licht dansten jullie op deze Aarde in een enkele dimensionale expressie van Geest.

Jullie hielden van de planeet en voedden haar tot het punt waarop ze af begon te koelen. Ze begon dichtheid te verkrijgen en haar frequentie werd lager terwijl ze afkoelde. Ja, thans geloven jullie dat een lagere frequentie slecht is en dat een hogere goed is, maar wij zeggen jullie dat het slechts verband houdt met waar je naar kijkt. Het afkoelen, de feitelijke verdichting en het afnemen van frequentie waren in die dagen juist vorderingen.

Maar jullie licht kon niet stralen zoals het nu doet want het kwam een dichte planeet binnen. Dat prachtige licht, dat een ieder van jullie draagt, is je eigen licht van thuis. Het is je doel en integriteit; het is alles in jullie betekenis en je passie, dat alles tot een pakketje van Licht gewikkeld.

Toen je Licht plotseling in contact kwam met deze dichte planeet, kristalliseerde
Het Licht en moest een nieuwe vorm aannemen om te bestaan op die afkoelende, dichte planeet. Toen was het dat dit prachtige kristal gevormd werd en het kristal projecteerde een straal van Licht en brak in 11 stralen licht uiteen. Die 11 verschillende stralen zijn je 11 andere dimensies waar je simultaan in leeft.

Ja, dit is een geheel andere beschrijving van Multidimensionaliteit dan het voorbeeld dat we eerder gaven. Laat ons de rest hiervan verklaren. Wij geloven dat de mensheid zich in een fase bevindt waarin jullie dit alles gaan inzien en alle waarheden in je eigen wezen koesteren.

zodra dit prachtige licht van Thuis arriveert en dit mooie kristal raakt, scheidt het zich af zoals een prisma licht verdeelt in een schitterende regenboog van imperfect licht. Het deelt zich op in 11 verschillende dimensies. En ja, er zijn enkele richtlijnen. Telkens als wij spreken over regels op de planeet Aarde, keren jullie je om en breken de regels, dus we zullen gewoon zeggen dat er richtlijnen zijn. Mensen zijn dol op het breken van regels. Het is een deel van wat jullie zo goed hebben gedaan en de reden waarom wij hier zijn.

Imperfecties verspreiden en doorgeven.

Welnu, dit is wat er gebeurt. Wanneer jullie op Aarde worden geboren, komen alle 11 dimensies tegelijk binnen. Het kristal dat jullie verdeelde is de 12e dimensie, dat wat wij je Hoger Zelf noemen. Dit is het aspect dat buiten je stoffelijkheid verblijft, maar je altijd met Thuis verbonden houdt. Het verbindt jou niet alleen met Thuis maar ook met de 11 andere dimensies.

Thuis is altijd perfect. Er is hier geen imperfectie. Maar als jullie die lijn oversteken en dichtheid verwerven, moet alles hier op een of andere manier imperfect zijn om te kunnen bestaan.
Het is een deel van de richtlijnen die jullie hebben bedacht om te leren hoe je god op Aarde kunt spelen. Om dit mooi te maken, raakt een straal licht dat prisma en het danst terwijl het imperfecties of schijnbare imperfecties verdeelt onder elk van die stralen.

Hoe werkt dat? Wel, jullie zijn op alle terreinen perfect uitgebalanceerd. Jullie zijn een Lichtwezen. Jullie zijn op generlei wijze imperfect, ondanks dat jullie geloven dat je hier bent om bepaalde dingen te leren en je zelf constant moet verbeteren.
Wij moedigen jullie aan dat uit te zoeken, want het is exact waar je op af stevent; Thuis, en dat is hoe jullie Thuis hier bouwen.

Wanneer jullie dat kristal raken, worden je perfecties ongelijk verdeeld. Met andere woorden, een van je aspecten hier is ergens erg goed in, terwijl een ander aspect daar er met dezelfde eigenschap werkelijk niets van bakt. Het wordt op veel diverse manieren verdeeld, dus het volmaakte wezen is alle 12 van jou, en het onvolmaakte wezen is elk individu.

Goed, aangezien jullie zijn gevorderd, zijn jullie begonnen de muren tussen de dimensies af te breken. Zelfs vandaag hebben jullie iets wat doorgeven wordt genoemd, waarbij jullie iets voelen op emotioneel gebied, of wat jullie een slechte dag noemen waarin je gewoon niet kunt stoppen met huilen en je weet niet waarom je huilt.

Eigenlijk ben jij het niet, want het is de dimensie vlak naast je dat dit gevoel deels doorgeeft. Jullie beginnen van alles te voelen die geen oorsprong bij jou hebben en dat is erg verwarrend voor de meeste mensen. Als die muren beginnen af te brokkelen, kunnen jullie informatie die je mist verwerven van je volmaakte aspecten. Met andere woorden, elk van je 12 dimensies begint meer een geheel in zichzelf te worden.

Als je zou zeggen dat deze persoon hier met haar vier aspecten in andere gebieden werkt, en die vier aspecten in balans probeert te brengen, dan leeft ze in de vierde dimensie. Als zij met zes van die aspecten werkt, wat thans erg moeilijk is (vijf is het hoogste waar je momenteel mee kan werken) dan zou ze eigenlijk in de zesde dimensie leven.

Dit valt eigenlijk samen op manieren die jullie voordien niet konden zien. Nu, betekent dit dat jullie al je dimensies kunnen tellen? Neen, wat wij jullie vertellen is dat jullie streven naar perfectie, jullie creëren het. Het werkt. Jullie brengen je zelf in balans. Al jullie zelfregelende systemen van kennis treden nu in werking, net zoals de manier waarop dingen Thuis (met een hoofdletter T) werken.

Wat er zich thans afspeelt is dat steeds meer mensen nu in de vijfde dimensie op deze manier leven en jullie tonen wat er aan de hand is. Zelfs jullie wetenschap praat niet langer over het Universum, men noemt dat het Multiversum omdat het meer zin heeft. Dit is het enige deel waarmee de Snaartheorie en Einstein’s Relativiteitstheorie in feite samen kunnen vallen en elkaar ondersteunen.

Het gebeurt Hier & Nu, want jullie veranderen veel van wat je eerder als waarheid hebt aangenomen. Jullie stappen door deze poort die jullie zelf hebben gecreëerd.

(De Hoeder van Tijd stopt met praten omdat buiten de camera de toneelmanager haar werk deed door de resterende tijd van dit deel aan te geven. Hij reageerde op haar.)

Oh, je geeft me de tijd door! Dat is grappig! Ik ben de Hoeder van Tijd en u geeft me de tijd door. En dat niet alleen, ik moet ook op al die klokken letten.
Het is zo wonderbaarlijk hier op Aarde te zijn. Dar heb ik nooit van gedroomd. De mooie vrouw die mij doorgeeft hoeveel tijd ik nog heb. Oh, dat is geweldig. Ik moet Elrah hierover vertellen. Nu, wat zei ik ook alweer voordat ik zo ruw werd onderbroken… oh, nu hebben we haar in verlege3nheid gebracht.

De Poort.

Jullie stapten door de Poort en jullie zullen uit eigen ervaring ontdekken hoe tijd, zeker in de volgende maanden, begint te veranderen. Er zullen drie maanden van samengedrukte tijd zijn die al begonnen zijn. Het is een fantastische manier om door ene poort te gaan, en dit is wat we hooglijk aanraden.

Als je terugkijkt op je eigen geschiedenis, kan je exact herinneren waar je was op het moment dat je voor het eerst hier iets over leerde. Je kunt je een tijdsignatuur herinneren, een exact moment van geuren in de lucht, welke emoties je voelde en zelfs wat je aan had.

Dat is wat er staat te gebeuren op de 12.12.12, want het is een tijd die je hebt gecreëerd om je magie op Aarde te laten komen. Nu komt het op allerlei manieren, maar het is aan jullie om het uiteindelijke doel en het gebruik van die energie te ontdekken. Wij zeggen jullie, geliefden, dat jullie onvoorstelbaar magisch zijn en als jullie je daarop willen afstemmen en overeenkomstig handelen, verantwoord met je magie omgaan, zullen jullie dat uiteraard doen.

Maak er gebruik van en stop met bang zijn voor je gaven. Het is tijd je met je zelf in harmonie te brengen, want jullie zijn door deze scheppingspoort gegaan die jullie gecreëerd hebben en jullie bouwen een nieuwe wereld, een wereld die met andere natuurwetten werkt dan voorheen. De transitie tussen deze werelden zou ontzagwekkend moeilijk zijn geweest, maar jullie hebben je er op voorbereid.

Jullie hebben al meer dan éénderde van de nodige stappen gedaan om deze nieuwe wereld te bereiken. Ja, wij hebben jullie hierover verteld. Nu is het er, recht voor je neus. Wij hopen, lieverds, dat jullie je ogen elke ochtend openen en uitkijken naar de wonderen van de nieuwe dag. Wij hopen dat jullie morgen meer
Van je zelf verwachte dan je vandaag van je zelf verwacht.

Wij weten dat jullie boordevol liefde zijn, en het enige dat nodig is, is dat jullie die liefde met elkaar delen, want niemand is alleen op dit pad en niemand van jullie is oorspronkelijk van de Aarde. Jullie zijn allen gestart in vele kwadranten van het universum, want jullie zijn puinruimers die nodig waren op een zeer kritieke plek.

Menselijke Rechten komen terug op Aarde.

Afgelopen maand toen ik met jullie sprak, zei ik aan het einde van het bericht dat ik jullie gaf dat deze groep speciale wezens terug is op Aarde, en jullie vormen een heel grote groep; jullie doorkruisen het Universum. Jullie doorkruisen de hele Aarde met je aantallen, jullie zijn tevens een doelgerichte groep gespecialiseerde wezens. De laatste keer dat jullie samen waren was bijna 800 jaar geleden bij het ondertekenen van de Magna Carta.

Dat was mooi. Het was de eerste wetgeving van menselijke rechten die jullie ooit op Aarde hadden. Oké, waarom moeten jullie dit weten? Wel, het was niet zozeer dat jullie namen onder de Magna Carta stonden, maar er was een energie nodig jegens de menselijke rechten en om mensen te zien als geautoriseerde wezens.
Het was nodig om een kritieke massa mensen op Aarde te bouwen die het zou ondersteunen, en het eindigde met het ondertekenen van de Magna Carta.
En nu zijn jullie er weer. Jullie hebben al wetten veranderd; jullie hebben al verschillende wetten in de recente verkiezingen hier in de VS veranderd. Zijn jullie bereid je macht te pakken, geliefden? Er is hier een omvangrijke groep erg machtige wezens die bereid zijn jullie je macht terug te geven. Het enige dat je nodig hebt is het te koesteren en het te benutten in je eigen wereld.

Het is met de grootste eer dat Elrah en ik jullie groeten als enkelingen van de groep, want wij zijn onafscheidelijk, zelfs met de Hoeder zelf die ervan houdt ons gescheiden te houden. Wij zeggen jullie dat we niet trotser konden zijn niet te zien wat wij willen, maar wat jullie hier op Aarde hebben gecreëerd.

Als er niets meer is, vier dat en de magische data die eraan komen, de 12.12.12, 21 december en zelfs 31 december, want dat zijn erg magische en kritieke aspecten van een ieder van jullie. Wat vragen wij jullie eigenlijk? Het is iets heel belangrijks.

Vier feest. Maak lawaai. Laat van je horen. Zing luid, dans in het donker met je ogen dicht. Vier op alle mogelijke manieren feest, want jullie hebben het gemaakt aan deze menselijke kant van de Sluier en jullie dragen de energie van Thuis in je fysieke wezens. Dat feest creëert de frequenties van Thuis. Herinner je dat als wij je te serieus vinden, wij je zullen kietelen om je er aan te herinneren dat het een Spel is, en jullie worden geacht om lol te maken.

Nu zullen we de channeling, zoals de Hoeder het noemt, beëindigen, en laat hem zorgen voor zijn rode neus en zijn sukkelende lichaam, maar hij redt het wel. Hij moest gewoon wat gas terugnemen en we zorgden daarvoor.

Het is met de grootste eer dat wij jullie op deze wijze groeten en jullie vragen elkaar met respect te bejegenen en elkaar te voeden bij elke gelegenheid die je krijgt. Speel goed samen. Ik ben de Hoeder van Tijd.

Espavo.

De groep.

 
Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com


Geen opmerkingen: