dinsdag 4 juni 2013

Children of Light - Robert Baker...

Met diepgaande gevoelens wil ik jullie meedelen dat Robert Baker...

geliefde vriend, leraar, broer en channel op zaterdag 25 mei het Aardse vlak heeft verlaten om samen te zijn met de engelen die hij zo goed kent.

Mede-oprichter Robert is een van de zeldzame zielen die de gelegenheid, gaven en bereidheid heeft gehad om miljoenen mensen op de wereld te helpen.

Sluit je op zaterdag 1 juni bij ons aan om hem te zegenen, dank te zeggen en hem op zijn volgende perfecte pad te zetten...
terwijl hij onze levens met grote bekrachtiging, duidelijke informatie en begrip over de multi-dimensionale werkelijkheid die zich tijdens deze ongeëvenaarde tijd ontvouwt, blijft zegenen.

We zullen je erg missen, Robert...Children of Light Newsletter

Revealing the Process of Ascension into Soul Consciousness
 

 

It is with profoundly deep feelings that I share with you all that Robert Baker...

beloved friend, teacher, brother and channel left the Earth plane to be with the angels he knows so well on Saturday, May 25.Co-founder of Children of Light, Robert is one of those rare souls that had the opportunity, gifts and willingness to impact millions of people around the world.

Please join us on Saturday, June 1st to bless him, express gratitude for him and ultimately to send him into his next perfect steps...
as he continues to bless our lives with a profound body of empowering, clear information and understanding about the multi-dimensional reality that is unfolding at this unprecedented time.

You will be profoundly missed, Robert....

If there is anything that you need...or if you have suggestions for us, please do not hesitate to let us know.
Blessings to you all,

Ron Baker and Robert Baker
Children of LIght , NYC

Geen opmerkingen: