maandag 17 juni 2013

~ De Wereld is Veranderd ~ : Steve Rother

De Opzichter van de Tijd

~ De Wereld is Veranderd ~

Leven in een Wereld ZONDER GEHEIMEN

Juni 2013 / Steve Rother

Een Driedimensionale Werkelijkheid in de Vijfde Dimensie Verwachten

Groeten van Thuis, dierbaren.

Ik ben de Opzichter van de Tijd

Het is tijd om iets te openbaren van wat er in het verschiet ligt voor jullie allemaal die bereidwillig en vrolijk in/naar deze toekomst liepen. Jullie verwachten de grootste mogelijkheden en jullie hebben alle uitdagingen ervaren die noodzakelijk waren om de energie te reinigen en de stap te maken. Nu kijken jullie in het rond om te proberen jullie reflectie te vangen en dat is zeer moeilijk. De wereld is veranderd. Jullie zijn aldus ook veranderd, zoals jullie aan het ontdekken zijn. Jullie verankeren nu jullie energie. Het maakt geen verschil wat jullie gaven zijn, en jullie voelen je niet langer opgetogen over dezelfde dingen zoals jullie gewend waren. Zij laten niet de energie terugkeren die jullie gewend waren in hen te steken, want de wereld is veranderd … letterlijk. De eenvoudigste manier om dit waar te nemen is om te her/erkennen dat je volledig in/naar de vijfde dimensie gegaan bent. Nochtans, proberen jullie nog steeds jullie beperkte derde dimensies te gebruiken in de vijfde dimensionale werkelijkheid.

 Jullie worden 's ochtends wakker en kijken naar alles dat precies hetzelfde is zoals je het de avond ervoor achterliet, zoekende naar jouw passie en jouw plaats in het universum. Maar je ziet het niet. Wat er aan het plaatsvinden is veroorzaakt paniek op de planeet Aarde. Het is een zeer rustige paniek dat nog niet de voorpagina's van jullie kranten gehaald heeft, maar het heeft het effect dat het veroorzaakt dat iedereen een beetje aan zichzelf twijfelt.

 Welnu, dat is feitelijk zoals het zou moeten zijn, want wat jullie zeer rustig aan het ontdekken zijn is dat de wereld veranderd is. Het is zeer drastisch verschoven en jullie beginnen een nieuwe belevingswereld van jullie zelf te zien. Nochtans, net zoals in de oude derde dimensie hadden jullie slechts een beperkte zienswijze. Neem de zeer eenvoudige expressies in overweging van hoogte, breedte en diepte, welke in feite de derde dimensionale werkelijkheid is. Plotseling hebben jullie de toegevoegde dimensies van tijd en ruimte, jullie in staat stellend een overzicht van alles voor misschien de eerste keer te zien. Het is waarlijk wat er gebeurd wanneer wezens tussen dimensies bewegen, maar jullie moeten ook begrijpen dat dit zeer zeldzaam waar dan ook in het universum gebeurd is. Dit is niet de norm; de norm zou zijn om 99% van de levensvormen uit te roeien en opnieuw te beginnen gedurende een zeer lange tijdsperiode.

 Nu zijn jullie uit de droom wakker geworden. Op dit moment, kijken de meesten van jullie om zich heen en beseffen dat er iets is dat anders is. Sommigen van jullie kunnen deze prachtige menselijke paniek ervaren die wij graag zien, want vaak brengt deze energie je voor eventjes Thuis. Jullie beginnen naar antwoorden te zoeken, wat wij altijd zeer eigenaardig vinden en wij houden van dat deel ervan. Wat er gebeurd, is dat jullie beginnen jezelf in deze nieuwe wereld op een nieuwe manier te gronden. In het verleden, was het meeste van jullie gronding voor het fysieke lichaam omdat dat het deel van de Aarde is dat het stof is waar jullie het leven in geademd hebben met jullie geest. 

Leven in het Tijdperk van GEEN GEHEIMEN!

De wereld is veranderd en jullie zijn aan het acclimatiseren op een individueel niveau alsook op een collectieve basis. Al jullie collectieven, of je dat nu beschouwd een groep vrienden te zijn, een onderneming, een religie of een regering, moeten door deze veranderingen heengaan. De manier waarop de collectieven zich aan de nieuwe zijde verankeren zal bepalen wat er gebeurd aangaande de voortgang, want velen zullen niet in staat zijn om zich volledig te verankeren. Als er integriteitproblemen zijn met innerlijke trillingen, dan zullen zij zeer snel naar het oppervlak komen.

komen. Het zal bijna lijken alsof er weinig tijd is om zich aan te passen. Ja, bepaalde collectieven zullen uiteen vallen; zij zullen de overgang niet halen, doch anderen zullen dat wel. Jullie allemaal zullen de geheimen leren van het op een nieuwe manier naar jezelf te kijken, want dat is het aspect waar jullie nu doorheen gaan en leren om te doen. Leren te leven in het tijdperk van Geen Geheimen Meer zal voor velen uitdagend zijn.

Welnu, waarom is het zo drastisch veranderd? Wat zijn de aspecten die niet langer meer op dezelfde manier gevoeld worden? Er is energie op de Aarde geweest waar jullie allemaal jullie harten in verankerd hebben, en dat is het deel dat losgelaten werd. Jullie deden het! Het is niet voor jullie gedaan, het werd door JULLIE gedaan. Het werd gedaan met jullie toestemming en doordat jullie erom vroegen. Wat er gebeurd is, is dat nu alle dingen waar jullie macht/kracht aan gegeven hebben jullie macht/kracht niet op dezelfde manier als voorheen zal reflecteren. Iets hiervan kunnen geloofssystemen zijn of relaties, of het kan de manier zijn waarop jij jezelf tot uitdrukking gebracht ziet worden door een baan of wat het ook maar is dat je in de wereld doet. Al deze passies moeten op dit punt opnieuw geëvalueerd worden. Jullie hebben jullie macht/kracht aan zoveel dingen gegeven. Jullie zijn schepperwezens, maar dat kunnen jullie niet zien want het maakt deel uit van de sluier dat jullie tegenhoudt om dit alles te zien. Die energie van creatie is in jullie allemaal toegenomen, maar jullie zijn nog niet in staat geweest om het volledig te verankeren; alles ziet er hetzelfde uit. Jullie begrijpen dat jullie nog maar vijf maanden verwijdert zijn van deze overgang waar jullie doorheen gekomen zijn. Want jullie acclimatiseren nog steeds alle delen die rondom jullie heen neervallen. Je plaats vinden in deze overgangstijden is zeer uitdagend. Dit is waar wij jullie vragen om je met elkaar te verbinden voor ondersteuning. Wij zullen hier ook gedurende een periode aan tijd mee werken.

Er zijn energiegebieden op de planeet Aarde geweest die door de tijdperken heen geactiveerd werden, waarvan velen oorspronkelijk gecreëerd werden door de piramiden zelf. Piramiden zijn generatoren, maar niet "actief" op de manier waar jullie aan zouden willen denken van zoiets als het genereren van elektriciteit, maar door wat wij zouden willen beschouwen als zeer primitieve methoden. Energie is in ieder moment overal om jullie heen en het moet eenvoudig naar een bruikbare vorm getransmuteerd worden. Dat is wat de piramides gedurende een zeer lange tijd deden. Want hun gehele doel was om een energieraster te creëren welke de Aarde zou voeden, inclusief mensen, met levenskracht energie. Een actieve, en welgestelde energie werd gecreëerd; alles en iedereen werd erdoor gevoed. Bijgevolg heeft dit raster de Aarde ook voor kometen en asteroïden beschermd, veel langer dan dat jullie weten aldus het leven toestaand zich te ontwikkelen naar diens huidige staat. Veel plaatsen waar jullie vandaag de dag de piramiden zien, kunnen er ietwat onherbergzaam uitzien. Nochtans, toen de generator volledig operationeel was bracht het levenskracht energie vanuit de Aarde en distribueerde het in een prachtig netwerk dat iedereen op Aarde toestond om erop in te tappen. Ja, natuurlijk, de energie zou het sterkste rondom hun basis zijn, welke gewoonlijk een goede plaats was om voedsel te verbouwen. Hoewel de meesten zich verjongd voelden en velen voor precies dat daar kwamen, leefden er slechts weinigen in de onmiddellijke omgeving aangezien de energie te hoog was om op een voortdurende basis in te bestaan. Deze energie was zo prachtig dat het de essentie naar Gaia zelf bracht. Hoewel deze kracht tot in enige mate uit gezet is, is het netwerk nog steeds op diens plaats en dat is het prachtige deel ervan. Gezamenlijk zullen we allemaal werken aan het verbinden van onze harten via ditzelfde netwerk dat gewoonlijk de Aarde beschermde. Het is de energie die veranderd is; het netwerk op Aarde is enige tijd geleden uit gezet en liet slechts een zwak, doch effectief, beschermingsraster achter dat nog steeds, tot recentelijk, op z'n plaats was. Vandaag de dag, staat de mensheid op de rand van het niet langer nodig zijn van het beschermende raster, en dus herverbond het zich niet na de verhuizing door het portaal heen. Met het beschermingsraster uit, is het ook mogelijk om de Aarde opnieuw in te zaaien. 

Het Lemuriaanse Energie Reservoir

Weldra zullen wij laten zien dat jullie dit ontkoppelde raster gebruiken kunnen voor jullie hartenergie. In feite, zijn hier vele aspecten van die jullie kunnen gebruiken. Wij zullen het verhaal met jullie delen dat lang geleden met jullie gedeeld werd, dierbaren. Het stond bekend als het Lemuriaanse Energie Reservoir. Het is een zeer eenvoudig concept en jullie allemaal kunnen dit in jullie dagelijkse leven gebruiken, als je er gebruik van wilt maken. Dit was een zeer heilige ruimte, en hoewel het niet in jullie dimensie bestaat slaat het energie perfect op. De meesten van jullie denken aan het opslaan van elektriciteit in batterijen en condensatoren. Het zou een gelijkaardig type van energie zijn, maar het is zeer groot en het werd door vele wezens door het universum heen gebruikt. De enige keer dat het ooit op de planeet Aarde gebruikt werd was in de dagen van Lemuria, waar zij wisten hoe het te verankeren en bewust te gebruiken. Vandaag de dag beweegt de mensheid zich in/naar de tijd van waar er geen geheimen meer zijn, welke een zelfcorrigerend systeem is dat zal leiden naar het tijdperk van Bekrachtiging/in staat stelling.

Dit is een plaats waar elke en iedereen van jullie jullie eigen individuele energie in balans kan brengen, wanneer je er contact mee maakt tijdens je meditaties. Je zult die ruimte en ook representaties van gelijke ruimtes in jouw fysieke wereld vinden. Met andere woorden, is het een plaats die vertroostend en echt goed voor jou aanvoelt. Het maakt niet uit waar het is - het zou een heilige ruimte kunnen zijn, een kleine hoek van een kamer, of zelfs de badkamer - zolang als het jou maar verjongd. Vind deze ruimtes waar je hen kunt gebruiken. Hier is de sleutel: alle mensen bezitten variaties in energie die zeer moeilijk voor jullie zijn om te controleren. Op ieder gegeven moment zal je al deze energie die binnenkomt ontdekken en je bent niet in staat om het te gronden, want de energie moet eenvoudig door jou heengaan in/naar iets anders. Aldus, is dit wat jullie kunnen doen gedurende deze tijden wanneer je vol zit met energie welke vrijwel gloeit, bijna alsof er vonken uit jullie ogen vandaan komen. Neem een moment en denk over die heilige plaats na, stuur dan die extra energie naar het Lemuriaanse Energie Reservoir en het wordt voor jou, en voor iedereen die er energie in/naar overhevelt, vastgehouden. Natuurlijk, zijn er al deze menselijke tijden waar jullie je bewust van zijn. De tijden waarop je weet dat je bezig bent om zonder energie te komen zitten, of dat je, wat jullie eenvoudig noemen, een slechte dag hebt. Oh ja, wij hebben naar jullie gekeken. Heb alle slechte dagen die jullie maar wensen, dierbaren, want vanuit ons perspectief is het een prachtige menselijke ervaring.

Wij beoordelen het niet als goed of slecht, het is eenvoudig een prachtige menselijke ervaring. Begrijp alsjeblieft dat in deze momenten, wanneer jullie oncomfortabel in het fysieke lichaam zijn vanwege gebrek aan energie, je vanuit het reservoir energie kunt ontlenen. Ga terug naar jouw heilige ruimte als je dat nodig bent, of visualiseer het gewoon in jouw geest en onttrek de energie uit het reservoir. Het zal op een gelijkaardige manier aan elektriciteit werken dat tijdelijk opgeslagen is in batterijen op de Aarde. Jullie kunnen hetzelfde doen met fysieke energieën op vele verschillende niveaus. Gedurende de volgende paar maanden, zullen wij allemaal een energienetwerk opbouwen waar wij het raamwerk dat al op diens plaats is kunnen gebruiken.

Dierbaren, gedurende een lange tijd heeft dit energienetwerk jullie Aarde beschermd. Dit is één van de redenen dat jullie zo een lange strekking van jullie evolutie hadden. Er zijn vele meteorieten en kometen die binnen zouden zijn gekomen en re-sets van de planeet Aarde veroorzaakt zouden hebben. Soms roeiden zij de meeste levensvormen uit op planeet Aarde zodat het zou kunnen resetten en weer opnieuw kon beginnen. Toen kwam er een tijd dat jullie beschermd konden worden, wat de tijd was waar de piramides uit voortkomen. Het was oorspronkelijk een energienetwerk, maar het arriveerde uiteraard niet allemaal tegelijkertijd maar werd opgebouwd gedurende vele lange periodes aan tijd. Hoewel de originele instructies verloren raakten, waren de piramides die daarna gebouwd werden redelijk nauwkeurig en sommigen waren zelfs in staat om te wisselwerken met het originele raster. Dus, gedurende duizenden aan jaren nadat de originele piramides gebouwd werden, was er een netwerk dat jullie beschermde terwijl het de Aarde en het leven erop toestond zich in vele verschillende aspecten te ontwikkelen. Dan waren er de tijden dat de wezens die jullie hielpen het netwerk te creëren weggingen. Begrijp alsjeblieft dat zij dat met de grootst mogelijke liefde deden. Het is overduidelijk, dat deze technologie voorbij gaat aan dat wat jullie op de Aarde ervaren hebben. Wij houden ervan dat de mensen altijd denken dat jullie op de top van de evolutionaire spiraal zijn. Het is een prachtige illusie die de mensen altijd weer uitbreiden, en wij houden ervan omdat het voor jullie volmaakt is. Het past, zogezegd.

Door het Portaal

Vanzelfsprekend zijn er wezens overal verspreid door het Universum. En er zijn wezens op jullie Aarde waar jullie niets van afweten, met dimensies van tijd en ruimte die ook bestaan. Er zijn microbiële eenheden die jullie nog steeds niet ontdekt hebben en die allemaal op verschillende manieren op Aarde zullen arriveren. Het meest belangrijke deel van dit alles zijn jullie, want jullie zijn degenen die het meeste van de spirit van Thuis dragen. Hoewel je in het gezicht van een hond, kat, of iedere diersoort kunt kijken, en je een spirit kunt zien, want dat bewustzijn wordt in alle vormen van leven gerepresenteerd - zelfs de kakkerlakken die op de grond rondzwerven. Oh, jullie vonden deze niet leuk, is het niet? Wij plaatsen jullie in dezelfde categorie als kakkerlakken en jullie zijn niet blij. Wij zullen ook leren. Maar het idee is deze: evolutie. Jullie hebben het gehaald! Jullie hoefden niet te sterven deze keer en zijn niet eenvoudigweg een deel van de 1% die overbleef, want jullie allemaal haalden het en jullie liepen bewust naar iets toe. Verwacht niet dat het hetzelfde zal zijn als jullie eerdere evolutionaire cyclussen. Natuurlijk, het zal meer rechtstreeks/direct zijn. Jullie zijn een nieuwe dimensie binnen gewandeld met jullie ogen wagenwijd open. Jullie kunnen nog niet helemaal uitmaken wat het is dat jullie zien, maar jullie zitten er zeer dichtbij. Alles dat wij aan jullie vragen is om jullie geest open te houden, want menselijke geesten zijn als valstrikken. Zij houden ervan om dingen vast te grijpen en hen in kleine hokjes te zetten met namen en datums erop, hen dan in een tijdskader te plaatsen en hen ergens in jullie prachtige brein op te slaan. Wij vragen jullie om daar geduldig mee te zijn, want veel van wat jullie beginnen te begrijpen bevindt zich nog steeds in een evolutionaire cyclus. Over slechts een paar dagen zullen jullie het waarschijnlijk ietwat anders zien dan dat jullie het nu zien. Dit is de tijd van verandering dat jullie allemaal zowel vreesden maar toch ook naar uitkeken. Jullie hebben het gehaald, maar wat gaan jullie nu doen? Dat is de vraag. Hoe veranker jij jouw geest in het hier en nu.

Elk van jullie zal verschillende manieren vinden om dit te doen. Er zal begeleiding aan jullie gegeven worden en jullie zullen ontdekken dat jullie hart een passie gedurende jullie gehele leven op verschillende gebieden in zich gedragen heeft, doch voor ons in plaats van jullie zelf. Dat is jullie gerichte doel op Aarde en waarmee jullie ingestemd hebben om te ervaren. Dus, wanneer sommigen van jullie opwaarts naar jullie passie lopen en zeggen, "Oh, dit is veel te leuk. Ik moet iets aan werk gaan doen en niet alleen maar plezier hebben." … dan zeggen wij; dat het al deze energie nam om jullie naar jullie passie te krijgen en nu willen jullie iets anders doen. Omhels het, dierbaren. Jullie hoeven niet langer meer jullie werkenergie gescheiden te houden van jullie passie. Jullie zijn grootse wezens die in de vijfde dimensie leven. Jullie kunnen het allemaal hebben, en jullie kunnen het allemaal nu hebben. Ja, wij weten dat velen van jullie uitdagingen ervaren. Jullie hebben jullie doelstellingen uitgezet en liepen, de ene voet voor de andere zettend, mikkend naar die doelstellingen. Toen verschoof alles plotseling en jullie doelstellingen zijn in de ene richting en jullie voortvarendheid in de andere. Macht zat nooit in het doel, maar macht zat in de stappen die jullie er naartoe maakten. Jullie kunnen altijd die richting veranderen, in ieder moment in iedere tijd. Het is de planeet van de vrije keuze en dat zal nooit van jullie afgenomen worden, dierbaren. Jullie kunnen zelfs kiezen om het spel niet te spelen als je dat wenst, het is volledig aan jullie. Maar wanneer je eenmaal naar voren stapt, dan zullen wij je serieus nemen en de wind achter je plaatsen zodat je kunt voltooien waarvoor je kwam om te doen. Nu is de tijd: de wereld is veranderd en jullie zijn ontwaakt vanuit de droom.

Ik zal voor slechts een ogenblik terzijde stappen om mijn gekke broeder binnen te brengen. Hij laat mij dit eenvoudig niet afsluiten zonder binnen te komen, dus dat zal ik nu doen.


Ik Ben de Opzichter van de Tijd.

____________________________________

Daar zijn jullie (wrijft over zijn ogen). Ik ben Elrah en jullie kennen mij. Ik moest binnenkomen en jullie één van mijn grootse glimlachen geven……….. Daar, dat was hem. Niet goed? Dat was wel aardig goed. De meesten van jullie glimlachten terug en dat is het meest belangrijke deel.

Ik kreeg jullie hart, wisten jullie dat? Wanneer je echt heel breed glimlacht, lichten jullie harten op en dat is het prachtige deel ervan.

Ik hoef niets toe te voegen aan de boodschap die jullie ontvangen hebben, behalve voor één belangrijk deel. Wanneer het ook is dat jullie verloren raken en jullie je niet helemaal meer kunnen herinneren wie je bent, glimlach gewoon je weg naar Huis. Jullie hart kent de weg en het zal jullie altijd beschermen. Jullie spelen een prachtig spel. Het is bijna alsof wij jullie losgelaten hebben in de achtertuin en jullie jezelf geen pijn kunnen doen daarbuiten - alles is helemaal voor jullie verzorgd, dus ga daar gewoon naar buiten en speel. Zeker, er zijn dingen waarvan wij liever hebben dat jullie die niet zouden doen. Maar wij weten dat jullie mens zijn en wij weten dat jullie het allemaal sowieso gaan doen, dus ga jullie gang. Het enige stukje dat wij aan jullie vragen om niet te doen is om jullie zelf te ver/beoordelen, want dat is gelijk aan God in Zijn gezicht te slaan. Denk erover na. Denk er grondig over na. Al deze boodschappen worden aan jullie gegeven en dan op het moment dat je zegt, "Ik denk niet dat ik het kan doen. Ik denk niet dat ik goed genoeg ben," dan wordt die prachtige boodschap ontdaan van alle energie dat het nam om deze bij jullie te krijgen, en het neemt een tijdje om het opnieuw op te bouwen. Willen jullie praten over de donkere energieën en negativiteit op de planeet Aarde? Kies ervoor om dat niet te doen, want het is net zo schadelijk als zelftwijfel. Alles dat wij proberen te doen is om jullie een beetje aan spiritueel vertrouwen te geven, aldus jullie ermee rond kunnen wandelen en vergissingen durven te maken. Jullie hoeven niet volmaakt te zijn, want jullie zijn op de planeet! Jullie kunnen volmaakt zijn wanneer jullie naar Huis terugkeren, dus maak je er geen zorgen over. Ga naar buiten en maak nu heel veel goede vergissingen, dan zullen wij jullie later inhalen om hen te delen, oké?

Het is met de grootste eer dat wij op deze manier met jullie delen. Wij vragen jullie om elkaar met het grootste respect te behandelen, want jullie kijken in/naar de ogen van God. Het andere deel is om je dit gloednieuwe spel dat jullie aan het spelen zijn te herinneren. Jullie kunnen ervan maken wat jullie willen. Speel goed samen.

Espavo, dierbaren.

Ik Ben Elrah de Ritmische Dienst.

Espavo.

The group

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://lightworker.com/beacons/2013/2013_06-WorldHasChanged.php

Geen opmerkingen: