vrijdag 3 oktober 2014

De Diamanten Aarde Gemeenschappen beginnen te Vormen te midden van de Chaos van het Oude... - September/Oktober 2014 - Celia Fenn

Aartsengel Michael
Aarde Fluisteringen in een Tijd van Verandering
De Diamanten Aarde Gemeenschappen beginnen te Vormen te midden van de Chaos van het Oude...
Geliefde Familie van het Licht, dit is waarlijk een tijd van grote Verandering en Transformatie. Zoals wij in Februari van dit jaar tegen jullie zeiden, zullen de veranderingen in jullie maatschappij in dit jaar van 2014 immens zijn. En wij weten dat als jullie deze veranderingen zien, de chaos en de "herrie", bij tijden, overweldigend kunnen schijnen te zijn. Terwijl de oude manier van bestaan desintegreert, is het geen vreedzaam proces, en aldus velen van jullie mogen de vriendelijke fluisteringen van de Aarde niet horen als zij diegenen samenroept die de eerste Diamanten Aarde Gemeenschappen zullen vormen.
Diegenen die in staat zijn om te horen en te luisteren, zullen bij zichzelf gewaarworden aangetrokken te worden in de richting van een droom van een andere Aarde, een Diamanten Aarde van Overzichtelijkheid, Liefde en Mededogen. Een Nieuwe Aarde, waar de Natuur en de Mensen belangrijker zijn dan geld en macht. Het is een fluistering die jullie dromen en meditaties binnen zal komen, jullie uitnodigend om deel uit te maken van iets nieuws en prachtigs. En als jullie die oproep van de Aarde horen, en als jullie Haar in jullie hart antwoord geven, zullen jullie naar deze plaatsen en mensen geleid worden die ook deel uit zullen maken van de Diamanten Aarde Gemeenschap.
Geliefde Familie van het Licht, jullie zullen het antwoord van diep binnenuit jullie ziel voelen komen, en jullie zullen "ja" zeggen als jullie beginnen terug te keren naar de Kristallen Tuin van Schoonheid en Liefde. Je mag vragen, "Wat is deze Kristallen Tuin", en wij zouden willen zeggen dat het eenvoudig de energie of de frequentie is van het Hogere Bewustzijn waar het Diamanten Licht door alle levende wezens heen straalt en een expressie van Goddelijke Vreugde op de Aarde creëert. Het is dit dat jullie je vanuit het beginstadium herinneren, vanuit Mu en Lemuria, toen het Goddelijke Licht helder op de Aarde was. En aldus zal het weer zijn, als het Diamanten Licht verankerd is in de harten en zielen van diegenen die voor een Hogere Vorm van Gemeenschap op de Aarde werken.
Dus, Geliefden, wij vragen dat in deze tijd van chaos en herrie terwijl het oude aan het wegvallen is, om niet afgeleid en ontmoedigd te zijn, maar eenvoudig te luisteren met jullie hart en jezelf toe te staan de fluisteringen van de Aarde te horen als zij naar diegenen roept die met Haar zullen werken om de Kristallen Tuinen van Liefde en Vrede op de Aarde te creëren.
Stel je open voor het Diamanten Licht en de Hogere Frequentie
Het Diamanten Licht is één van de Hoogste Frequenties beschikbaar op de Aarde vandaag de dag, samen met het Gouden Licht van het Christus Bewustzijn en de Platinum Straal. Het Diamanten Licht draagt de Galactische Frequenties en de Lichtcodes die de Aarde nodig is om zich uit te lijnen met het Goddelijke Doel zoals tot uitdrukking gebracht door de Goddelijke Creatieve Intelligentie. In feite, mogen wij zeggen dat het Diamanten Licht de Goddelijke Creatieve Intelligentie in actie is, en dat is waarom het zo gunstig voor jullie is om jullie zelf uit te lijnen met dit binnenkomende hogere frequentie Licht. Het helpt jullie met het creatie en manifestatie proces, en zal aldus helpen als jullie werken om de creatie van een nieuwe maatschappij te beginnen in overeenstemming met de blauwdruk in het Diamanten Licht.
Het Diamanten Licht wordt ontvangen door jou via de Hogere Chakra's (de Galactische, Zonne en Zielster Chakra's) en wordt uitgestuurd in/naar de Kroon Chakra. Van daaruit wordt het uitgestraald in/naar het Lichtlichaam en in/naar de Pijnappelklier. Het heeft een krachtig effect op de Pijnappelklier, en dit stimuleert het zenuwstelsel en het cellulaire systeem regelrecht naar het DNA. Dit stelt jullie volledige wezen in staat om zich uit te lijnen met de binnenkomende Diamanten Energie.
Het wordt dan verzonden naar de Hart Chakra, en dan ben je in staat om dit Licht naar anderen via het Hogere Hart en de Keel Chakra draaikolken uit te sturen die onlangs opnieuw geactiveerd en geherstructureerd werden. Het wordt ook omlaag gedirigeerd door de Basis Chakra en in/naar de Aarde Ster Chakra en dan in/naar het centrum van de Aarde om jou met het Aarde Blauwdruk Hologram te verbinden dat in het Diamanten Kristal vastgehouden word in het centrum van de Aarde. 
Deze krachtige energie kan effecten hebben op jullie fysieke wezen, en velen van jullie werden zich bewust van deze energie die in de laatste paar weken in een krachtige vorm door jullie lichaam heen stroomde. Geliefden, weet dat deze transmissies van Diamanten Licht helpen bij het verheffen van jullie persoonlijke frequentie en bewustzijn zodat jullie ook kunnen helpen bij het verhogen van de frequentie en het bewustzijn van het Aardse Collectief en aldus beginnen de Diamanten Aarde Gemeenschappen te creëren.
Terwijl je het Diamanten Licht accepteert en integreert, weet dat je bij dit werk geholpen wordt door een binnenkomende golf van prachtige en heldere Diamanten Zielen, die wij de "Diamanten Kinderen" zullen noemen.
De Diamanten Kinderen en de Diamanten Aarde Gemeenschappen
De Diamanten Kinderen zijn diegenen die na de Kristal Kinderen komen. Zij zijn Meesters van Tijd en Ruimte, en zij komen naar de Aarde met een nieuwe perspectief van het leven en de schepping. Zij worden geboren met het Diamanten Licht en de Diamanten Codes voor creatie volledig geactiveerd in hun Lichtlichamen.
Zij begonnen naar de Planeet te komen vroeg in het jaar 2013, maar er is een "golf" van hen die precies nu incarneert. Net zoals de Indigo en Kristal Kinderen in golven kwamen om hun specifieke energie tot uitdrukking te brengen en aan het proces van transformatie bij te dragen, zo ook komen de Diamanten Kinderen nu binnen in een "eerste golf" om te helpen bij het verankeren van de Diamanten Aarde Gemeenschappen.
De Diamanten kinderen, zoals wij gezegd hebben Geliefden, zijn Meesters van Tijd en Ruimte. Zij weten dat Tijd en Ruimte illusies of creaties zijn, en zij zijn niet bang om hun macht te nemen en het soort van Aarde te creëren die zij wensen te zien. Zij zijn zoals prisma's, en zij weten hoe het Diamanten Licht te focussen in/naar zuivere creaties van Licht, en zij helpen ons bij dit proces.
Weet ook, Geliefden, dat net zoals de Indigo en Kristal Kinderen jullie hielpen om jullie frequenties in de 1970er jaren en daaraan voorbij te verhogen, aldus zullen de Diamanten Licht Kinderen iedereen helpen om hun frequentie te verhogen zodat zij ook Meester van Tijd en Ruimte en Schepper mogen worden van een Nieuwe Werkelijkheid.
Dus, velen van jullie die kinderen krijgen in deze tijd zullen de kracht van deze binnenkomende energie voelen terwijl deze nieuwe generatie van krachtige wezens op de Aarde "land" en diens energieën beginnen te activeren. Jullie kunnen spoedig grote/belangrijke veranderingen van perspectief en begrip op de Aarde verwachten. De kracht van deze energie zal de extra "push" voor grote veranderingen verstrekken op alle niveaus van de maatschappij. Diegenen die de fluisteringen van de Aarde horen roepen om voor de Diamanten Aarde te werken, zullen ook de krachtige "verheffing" van de Diamanten Licht Kinderen voelen als zij ermee beginnen om hun aanwezigheid op de Aarde gevoeld te laten worden.
Als je met deze kinderen werkt en als zij opgroeien, zal je hen volkomen duidelijk en zuiver vinden. Zij zullen geen manipulatie en leugens tolereren, en zij zullen hen zien voor wat zij zijn. Zij zullen direct en open en oprecht zijn, en zullen van anderen hetzelfde verwachten. Als anderen liegen of manipuleren, zullen zij zich hier ogenblikkelijk bewust van zijn en zullen deze inspanningen blokkeren door eenvoudigweg te weigeren om deel te nemen aan alles dat niet helder en van een hoge frequentie is. En dit is hoe jullie ook zullen worden. Jullie zullen in jullie hart en ziel voelen wat waarheid is en wat niet en jullie zullen weigeren om deel te nemen aan wat dan ook dat jullie niet helpt om jullie waarheid op een duidelijke en open manier te leven.
De Diamanten Aarde Gemeenschap
Terwijl de energieën op de planeet stijgen en terwijl de dingen steeds meer chaotisch worden, is het belangrijk dat jullie je focussen op jullie Diamanten Hart en je verbinden met de goddelijke Vlam die daar binnenin leeft. Dat zal jullie kracht, moed en geduld geven. Jullie zullen weten dat Alles in Goddelijke Orde is en dat er een punt is waar iedereen het tevoorschijn komen van een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Maatschappij zullen beginnen te zien.
Wij noemen dit de "Diamanten Aarde Gemeenschap". Terwijl de Aarde in/naar de frequentie van het Diamanten Licht verhuist, aldus zal de planeet beginnen om een gemeenschap van mensen te manifesteren die dat Licht in hun levens tot uitdrukking brengen. Zij zullen hun waarheid leven en in die waarheid lopen, zij zullen het Diamanten Licht vanuit hun harten uitstralen, en zij zullen ernaar streven om in harmonie met de Aarde en met elkaar te leven, de natuur respecterend, en zoeken naar wegen/manieren om in Vrede te zijn met alle levende wezens als een verlenging van de Vrede binnenin hun Harten en Zielen.
Zij zullen ernaar streven om voorbij het "economische raster" te leven dat het leven via geld en macht bepaald, derhalve zullen zij manieren vinden om hun levens te harmoniseren met de oude paden van wijsheid welke onderwezen werden door de Aarde Ouderen en Sjamanen, en zullen naar manieren zoeken om dit betekenisvol en relevant voor hun leven op de Aarde van vandaag de dag te maken. Op deze manier, zullen zij handelen als ankerpunten voor het Galactische Licht en dat Licht tot uitdrukking brengen als Galactische Diamanten Mensen in de fysieke gestalte.
Zij zullen beginnen om gemeenschappen te vormen via resonantie en aantrekkingskracht. De intensiteit van het Diamanten Licht zal Mensen van Passie en Toewijding naar een nieuw pad op de Aarde brengen, en deze passie zal anderen van gelijke Passie en Toewijding aantrekken. Langzaam, zullen jullie ermee beginnen om jullie Diamanten Aarde Familie te vinden en tot jullie aan te trekken, diegenen die ook werkzaam zijn om De Kristallen Tuin in hun persoonlijke leven en op de Aarde te manifesteren.
De Frequentie Verschuift in September
De eerste grote/belangrijke verschuiving zal gevoeld worden op de 9de van September. Dit is een belangrijk moment wanneer diegenen op de Aarde een stap voorwaarts kunnen zetten naar een ander niveau van Wijsheid en Licht. Het zal een punt zijn waar jullie alle golven van Lichtcodes kunnen integreren die over de Planeet heen spoelden in de maanden sinds het Planetaire Nieuwe Jaar in Juli. Het mag ook een "breekpunt" voor velen zijn, waar relaties en partnerschappen die niet langer meer reflecteren waar je in het leven bent losgelaten moeten worden. Op een Wereldwijde schaal, zal dit ook waar zijn, en jullie mogen ernstige Wereldwijde spanning verwachten in de week van de 9de september. Wij dringen er bij jullie op aan, Geliefden, om in de kernkracht en uitgelijnd te blijven in jullie Diamanten Hart, en streef ernaar om alleen Vrede en Harmonie binnenin jullie Hart en op de Aarde te verankeren.
De Equinox van September zal op de 22ste/23ste van September vallen. Dit zal de Lente Equinox in het Zuiden zijn en de Herfst Equinox in het Noorden. De periode tussen de 9/9 en de Equinox mag ook moeilijk en chaotisch zijn, maar het is noodzakelijk om dat evenwicht binnenin jullie Diamanten Hart vast te houden. De Equinox zal uiteindelijk een goed moment zijn om je te verbinden met de energie van Balans en Harmonie, beide binnenin en in een Wereldwijde betekenis. De Nieuwe Maan in Weegschaal valt op de 24ste van September, dus dat zal een goede tijd zijn om de zaden van harmonie en balans te planten voor de volgende cyclus terwijl jullie richting de Verduisteringen van Oktober gaan welke nieuwe energieën zal verankeren die op de 11/11 in November en de Zonnewende in December zullen pieken.
Wij wensen jullie avonturen van Diamanten Licht in de maand die voor jullie ligt.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-14 Celia Fenn and Starchild Global
 
This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author. http://www.starchildglobal.com/

Geen opmerkingen: