maandag 27 oktober 2014

Ascensiesymptomen van het laatste kwartaal van 2014 - Portaal van DNA-zuivering - Shekina Rose

door Shekina Rose  
www.Shekinaspeaks.com
De getallenreeksen uit deze tekst kreeg Shekina van Spirit om deze transmissie te activeren.
De kosmische portalen van waarheid, zuivering en vrijheid, bekrachtigd door de ziel, hebben een opening gemaakt naar de oude buitenaardse geschiedenis van de Akasha-records van de mensheid. De gedachten, ideeën en overtuigingen die bij het begin van het jaar binnen stroomden over ascensie, bouwen zich nu op en gaan voorbij aan al wat je voordien hebt gekend en geloofd. 333
De planeet van Vrijheid roept je op om psychologische overtuigingen en structuren, en gebieden van je leven die je tegenhouden in je expansie van je grotere zelf, los te laten. Wat tot nu op je pad was heeft je gediend, en is een instap geweest om te kijken met nieuwe ogen, andere werelden, andere wezens en rijken die naast die van jullie bestaan. Het is tijd om te weten, te zijn, en je te bevrijden, voor een nieuwe start, de nieuwe Aarde.
Je gaat voorbij de leringen van de Aarde, en ontsluiert de hogere waarheid en goddelijke kracht die nog niet is tentoongespreid sinds de oude Goden en Elohim deze parallel voor de mensheid achter lieten, opdat de mensheid de galactische DNA goddelijke bron binnenin zou ontdekken en ertoe ontwaken.
Er wordt gesuggereerd een professionele gezondsheidswerker te raadplegen want niet elk symptoom is een ascensiesymptoom. En ook al kan het een ascensiesymptoom zijn, toch kan je nog hulp nodig hebben in dat proces. Er kunnen cycli en perioden zijn dat je deze verschuivings- ascensiesymptomen in de loop van dit jaar en nadien ervaart.
1.     Upgrades in je gaven en spirituele vermogens. Er komen nieuwe manieren om die toe te passen voor jezelf en anderen in de wereld.
2.     Plotse vertraging, rust en verjonging. Dit gebeurt wanneer je niet verder kan met projecten of het in actie omzetten van ideeën. Er is een time-out nodig, een oproep van binnenin om terug te koppelen en te herstellen van wat is geweest. Zo kan de kosmos meer puzzel-stukken en mensen laten bijeenkomen voor die projecten, ideeën en creaties. Belangrijk: weet dat je deze rustpauze en herstelperiode nodig hebt om verder te gaan met je heilige reis, indien je ze niet neemt, zal je gedwongen worden om deze time-out te nemen voor je lichaam en zijn, en zal je ziek worden.
3.     Niet in staat zijn je gidsen te horen. Het is niet dat er iets fout is. Het is gewoon een stil punt dat heel belangrijk is voor een nieuwe configuratie van een upgrade in frequentie-verschuivingen die plaats vindt. Weet, wanneer dit aan de gang is, dat je aan het upgraden bent, en dat is goed nieuws. Je lichaam en energie-essentie hebben deze periode nodig voor de nieuwe DNA-communicaties en toename in telepathie met je gids-teams om op een uitgebreidere manier te gaan weder-verschijnen.
4.     Vermoeidheid en uitputting die veroorzaakt kan zijn door een overdaad aan frequenties en expansie. Nogmaals: time-out, rust en plezier hebben zijn hier noodzakelijk, zodat je kan zien wat er werkt in je leven en in je spirit, en dat zal op zijn beurt meer helderheid en een sterkere attitude om gelukkiger te zijn. Een herziening van het verleden kan zich aandienen, en dit maakt dat er groter begrip komt, loslaten, vergeving en liefde voor het lichaam en het zelf.
5.     Sterrenslib-syndroom. Je zwaar in je lichaam voelen en niet in staat zijn om ook iets maar te doen, zelfs niet de simpelste dingen. Dit kan voelen alsof je door energetisch sterrenslib beweegt. Het goede nieuws is dat je je hierna beter gecenterd zal voelen, met nieuwe verbindingen met je lichaam, en bewegingen met klank, vocalisatie en gezang, en met grotere mobiliteit.
6.     Oude gezondheidsproblemen kunnen opduiken of hebben dat net gedaan. Weet dat, wanneer je die nu aanpakt, en misschien op een andere manier dan voordien, je ze compleet uit je leven kan laten verdwijnen, wat de problemen ook zijn.
7.     Aankomen, opzwellen van de onderbuik en vet. Dat kan gelinkt zijn aan diepe zuivering van cellulaire genetica, het ontwaken van nieuwe energie-centra en verbindingen met de kosmos en sterrenportalen naar de Bron.
8.     Upgrade in de frequentie-verschuiving van je dieet. Soms meer dan anders honger hebben, met een drang naar een ander soort voedsel. Doe je best om van je lichaam te houden en ervoor te zorgen zonder overdrijven. Je zal in bepaalde periodes veel verschillende voedingsmiddelen en kosmisch licht van de bron nodig hebben voor je DNA-upgrades en frequentie-verschuivingen.
9.     Intense fysieke pijn en nieuwe portaal-healing van het reptiliaanse brein. Intense fysieke pijn die zich specifiek op en/of rondom het gelaat, tanden, kaken, kauw-problemen voordoet, en hoofdpijn met spanning op de nek en schouders, én aan een specifieke zone aan de achterkant van het hoofd, het reptiliaanse brein aan de bovenkant van de verbinding met de ruggengraat met andere delen van je brein. Dit kan zich voordoen wanneer je diep aan het uitbreiden bent in de universele geest. Pijnen en ongemak op die plaats kunnen zich voordoen wanneer diepe oude cellulaire healing dingen losmaakt. Vele lichtdragers en heilige code-dragers zijn nu op groepslevel-frequentie oude trauma's aan het loslaten uit de Akasha-records geschiedenis.
Dit kan ook een combinatie zijn van energetische aanvallen zijn en van loslaten van oud cellulair historisch afval. Velen op het pad ervaren nu het healende loslaten van Atlantis in het lichaam, spirit met Gaia en de energiegrids.
Energetische aanvallen zijn er niet om angst te creëren, maar eerder om je tot groter bewustzijn van je energetische grenzen aan te zetten, om in je Goddelijke kracht te staan en om deze pijn aan te pakken. Pijn is een signaal, en zet je ertoe aan er iets aan te doen. Al wie dit of andere symptomen die hierin vermeld werden, zoals de DNA-upgrade, ervoeren, zullen ten zeerste de weldaad kunnen gebruiken van de hulp van een gezondheidswerker of holistisch beoefenaar, een vertrouwde vriend(in), een energetisch healer, healing-groep of cirkel, healing van de natuur, onze lieve spirit enz...Luister naar je lichaam en intuïtie, en maak een keuze uit al die bronnen die nu tot jouw beschikking staan.
10.   Duizeligheid. Dat kan komen van aanpassingen aan het planetair elektromagnetisch grid. Als een sensitieve frequentie-gevoelige, stem je op die resonanties af en balanceer je ermee. Opmerking: de duizeligheid duurt nooit erg lang.
11.   Dimensionele tijdsverschuiving. Kan voelen alsof je je gevoel voor zwaartekracht verliest, en niet weet waar je nu bent in deze dimensie, en tegelijkertijd verleden en toekomst ziet. Dit kan aanduiden dat je op de juiste weg bent, en dat je ascendeert, en dat kan ook een verschuiving en keuze-moment aanduiden op je levensreis.
12.   Dimensionale dromen en droomtijd. Astrale dromen, reizen in dromen, wakker worden door je dimensionale dromen, en andere rijken zien terwijl je wakker bent. Je wordt steeds gevoeliger, en wanneer je droomt en slaapt, ben je gevoeliger. Bepaalde astrologische en kosmische aflijningen zullen al die dingen nog doen toenemen. Dit is iets waaraan je zal gewend worden en waardoor je groter inzicht en goddelijke kracht zal krijgen. Het is je leraar.
13.   Vrienden verliezen en relaties beëindigen. Voor velen op het pad zijn dit allemaal cycli van levens-upgrade die plaatsvinden wanneer je door grote verschuivingen, frequentie-upgrades en keuze-momenten gaat. Dit kan aankomen als een verrassing, dat de mensen waarvan je dacht dat ze in je leven zouden blijven toch weggaan, en dat anderen overgaan.
14.   Tijden van rare energieën. Je kan je voelen alsof je in een twilight-zone bent, als je beweegt door tijd en ruimte van rare dingen met mensen, plaatsen en oude gebeurtenissen ervaart. Let daarop en doe je best er doorheen te vloeien zonder je betrokken te voelen of mee te spelen in de drama's van anderen.
15.   Hartkloppingen en op hol slaan van je hart. Je hart dat op hol slaat niet door fysieke oefening, want vaak zal je totaal ontspannen zijn en nieuwe uitbreiding voelen van het energetisch hoger hart. Het fysieke hart integreert met het hoger hart, het maakt centra in het lichaam wakker en raakt gewend aan een hogere frequentie en lijnt af op de energie van de ascensie van Gaia.
Sta deze DNA-uitbreiding en zuivering toe om in de stroom te blijven van het versmelten tot het tot uitdrukking brengen van je schitterende zelf. Kies voor Vrede, laat los en geef je vaker over, maar sluit geen compromissen rond je integriteit, energie of waarheid. Weet dat indien het niet werkt of stroomt, je niet alle informatie, stukken of verbindingen hebt die nodig zijn om verder te gaan. Sta toe dat je creaties grotere vorm en schoonheid aannemen, en weet dat je in alles voorzien bent. Het heeft helemaal te maken met Goddelijke Wil en Goddelijke Timing – het Universum ondersteunt je!
Shekina Rose
vert. Fran Tielemans 
www.maitreya.be

Geen opmerkingen: