maandag 4 mei 2015

De Kracht van de Ziel en de Kracht van de Geest: Balans Terug Brengen - Mei 2015 - Celia Fenn

Aartsengel Michael
1 Mei 2015 / Celia Fenn

Geliefde Familie van het Licht, in deze afgelopen periode van jullie Ascentie Reis hebben jullie een intense tijd van verandering ervaren, met verduisteringen en Equinox verschuivingen die veel tumult in jullie levens creëerden. Velen van jullie mogen het gevoel hebben dat jullie in jullie eigen levens stuurloos zijn, en zijn niet zeker waar af te slaan. Je mag op een verlichte en bewuste manier goed ontwaakt en op je spirituele reis zijn, en toch nog steeds het gevoel hebben dat je niet echt begrijpt waarom de Aarde in zoveel chaos is en waarom de dingen niet gemakkelijker zouden kunnen zijn.
Inderdaad, Geliefde Familie, tijden van een belangrijke verandering en overgang zijn nooit gemakkelijk op jullie Aarde, maar specifiek nu. Nooit eerder is de Aarde door zo een enorme grote verandering gegaan met zoveel geïncarneerde zielen die allemaal deze verandering samen co-creëren.

Ja inderdaad, dat is de natuur van de Vijfde Dimensie, dat jullie allemaal co-creëren en samen keuzes maken om een andere Werkelijkheid te creëren. Sommigen van jullie zijn ontwaakt en doen dit op een bewuste manier, maar velen zijn nog steeds in de "slaap" staat en maken hun keuzes zonder kennis en gebaseerd op oude energieën en patronen. Dit is waarom er zoveel chaos en verwarring is. Diegenen die nog steeds dezelfde onbewuste keuzes maken, ontdekken dat deze keuzes hen niet naar de plaatsen leiden waar zij willen zijn, en zij raken kwaad en verontrust. Zij streven ernaar om nieuwe keuzes te maken en ontdekken de Nieuwe Werkelijkheid, maar zijn nog steeds zoekende.
Jullie, aan de andere kant, zijn bewust en jullie kunnen zien dat de verschuiving welke in ieder geïncarneerd wezen moet gebeuren is om het ego/verstand te verhuizen naar de Hart/Ziel als het centrum van hun wezen en leven op Aarde.

Dit klinkt gemakkelijk genoeg, maar waarom is het zo moeilijk voor zo velen? Wel, dit is omdat gedurende de recente periode van jullie evolutie het verstand het sterkste component van de meeste mensen en hun wereld geworden is. Het verstand controleert de waarneming/gewaarwording en creëert continuïteit zodat het leven ervaren kan worden als een 'verhaal" dat op een rationele manier doorgaand is en "zin maakt" voor het verstand. Wanneer dingen gebeuren die geen zin schijnen te maken of die niet passen in het verhaal, is het verstand altijd in staat om de dingen glad te strijken en een verhaal te creëren dat verklaart waarom dingen gebeuren, gebaseerd op de ideeën van oorzaak en gevolg in een doorgaande tijdlijn. Echter, als je ontwaakt begin je te zien dat er vele tijdlijnen en vele verhalen zijn, allen worden verteld en spelen zich tegelijkertijd af in jullie werkelijkheid, terwijl zielen creëren en co-creëren.

Dit leidt naar verwarring, aangezien het verstand ernaar streeft om de chaos te ontrafelen en de "waarheid" te vinden. De waarheid is, Geliefden, dat het verstand nooit waarheid kan vinden, want waarheid behoort het Hart en de Ziel toe. Het is alleen hier dat elk Wezen zal vinden wat zij als de waarheid zoeken.

Wat er aan het gebeuren is in deze periode van overgang is dat jullie verstand ernaar streeft om vast te houden aan de dominantie van de verhaallijn en de waarheid van diens verhaal, en wil niet loslaten. Er is een diepe angst dat wanneer het verstand diens eigenaarschap van de "waarheid" loslaat, dat dan alles in elkaar zal storten. Dit is de aanname van jullie gebied van de "psychologie". Echter, wij zouden willen zeggen dat wanneer het verstand "loslaat" en de Ziel toestaat om in te grijpen, dat er een ander perspectief aangaande de Tijd, Ruimte en Werkelijkheid is dat elk wezen bevrijdt om het leven op een hoger niveau van bewustzijn en in harmonie met het Hart en de Ziel te ervaren. Een Nieuwe Droom en een Nieuwe Werkelijkheid is geboren. Jullie beginnen dingen te zien en te ervaren die eerder niet gezien en gevoeld werden, omdat zij verborgen waren door de filters van het verstand. De sluiers zijn opgetild en jullie zien werkelijk  wat er vóór jullie is! 

In deze nieuwe manier van zijn, gaat het verstand door een component te zijn van het verhaal van de Creatie van de Werkelijkheid, maar het domineert en controleert niet. Het wordt de "verhalen verteller" die de verhalen van het Hart en de Ziel in/naar de manifestatie weeft zonder te moeten domineren, controleren of belangrijk te zijn.

De Vierde Dimensie Integreren: Avonturen in Tijd/Ruimte
In de oude derde dimensionale wereld en werkelijkheid, was het gemakkelijk voor het verstand om verhalen en verzinsels te creëren die lineair waren, en dat had bevredigende aanvangen en beëindigingen aangaande dit lineaire continuüm. Het Ego Verstand was altijd gelukkig met de manier waarop de dingen zich ontwikkelden en verklaard konden worden op een lineaire ontwikkelende manier. 

Maar, Geliefde Familie, met de verschuiving van de Aarde naar de Vijfde dimensionale rasters van Licht, en de verschuiving van het bewustzijn, begonnen jullie te ontwaken jegens de werkelijkheid van die vloeibare en stromende dimensie van Tijd/Ruimte die wij de Vierde Dimensie noemen. Dit is waar het concept van de "tijd" gecreëerd werd op tijdspiralen en tijdlijnen, en waar de tijd niet lineair en doorgaand is, maar spiraalsgewijs en circulair, opheffend en op magische wijze afhankelijk is van de vaardigheid en richting van diegenen die creëren.

Deze gewaarwording/waarneming van de tijd als iets dat zelf gecreëerd is en dat voorbij de lineaire eisen gaat van het dagelijkse leven op dit punt, is iets waarvan het verstand voelt dat het dat moet weerstaan. Waarom? Omdat, als het verstand deze waarneming van de werkelijkheid accepteert dan zullen al diens zorgvuldige constructies en verhalen naar beneden komen storten. Ja inderdaad, maar in hun plaats, zal de ziel ingrijpen met een magische en miraculeuze waarneming van de werkelijkheid dat jullie toestaat om een Nieuwe Werkelijkheid en een Nieuwe Ruimte op jullie eigen tijdlijnen te co-creëren, zonder oordeel, beschuldiging, karma of iedere van de andere bijeffecten van de oude werkelijkheid creatie.

Wanneer je verschuift in/naar de Vijfde dimensionale rasters en het Hogere Bewustzijn, open je de weg voor je ziel om jou de aard van een nieuwe Werkelijkheid te laten zien, waar de Ziel het leven vanuit een Galactisch of Kwantum perspectief ziet. Het leven is niet lineair en het is niet eindig! In de rijken van de Ziel, is het leven eindeloos en doorgaand op vele verschillende bogen of spiralen, sommige tegelijkertijd in andere of parallelle tijdlijnen en Universums.

Vanuit dat Ziel perspectief, wat in de Hart centreert, begrijp je dat Creatie komt door en uit Goddelijke Liefde. Je begrijpt dat alle dingen in en uit de manifestatie stromen in overeenstemming met een Goddelijk Plan of Handeling van Creatie, en die verandering en transformatie zijn de aard van het leven zelf. Jullie zijn in staat met gelijkmatigheid te verhuizen door tijden van discontinuïteit en beëindiging, omdat jullie gewaarworden dat beëindigingen altijd gevolgd worden door nieuwe aanvangen. Je voelt geen behoefte om wie of wat dan ook te beschuldigen, je accepteert eenvoudig het einde voor wat het is en kijkt voorwaarts naar de volgende creatie van Licht.

Vanuit jullie Ziel en Hart, Geliefden, zullen jullie een diep gevoel van Acceptatie en Vrede voelen als jullie het stromen van de Goddelijke Creatieve Intelligentie toestaan door jullie heen te gaan als een Creatieve Kracht, jullie de vreugde toestaand van het maken van keuzes en creatie te spinnen op een nieuw en hoger niveau van ervaring.

De Multidimensionale Verhalen van de Ziel
Geliefden, wanneer je weg verschuift van het idee of een "doorgaande" geschiedenis en persoonlijk verhaal, begin je gewaar te worden dat de Ziel multidimensionaal is en op vele niveaus bestaat. Diens verhalen zijn in het verleden en de toekomst en in het huidige moment, wat het punt van oorsprong is.
De Ziel is de Galactische Reiziger en de Diamanten Verhalen Verteller. Het spint het Diamanten Licht van Creatie in/naar een veelvoud van kleuren, lichten, ervaringen en verhalen. Het is jullie genot, Geliefden, om met de Ziel te werken en om deze verhalen en liederen in/naar de manifestatie op jullie Vijfde Dimensionale Nieuwe Aarde te spinnen.

De maand van Mei zal jullie vele kansen/mogelijkheden geven om het houvast van het Ego Verstand losser te maken en uit te lijnen met de creatieve impulsen van de Ziel en het Hart, en jullie zelf op een nieuwe manier tot uitdrukking te brengen.

Als jij je Hart en je Lichtlichaam harmoniseert met de binnenkomende Diamanten Codes of Creatie Codes die ingekapseld zitten in de Galactische en Zonne Licht Transmissies vanuit het Goddelijke Hart en de Raden van Licht, zal jij je "geïnspireerd" voelen om te beginnen je leven als een werk van Goddelijke Inspiratie te creëren. Je zult ernaar streven te harmoniseren met de muziek van je Ziel en van Spirit en in dit Licht leven.

Als je deze overgang maakt, mag je enig ongemak en pijn in het Zonnevlecht gebied voelen. Dit is het deel van het lichaam dat het Ego Verstand representeert, en als het verstand die houvast op jouw werkelijkheid vrijgeeft en loslaat, worden vele oude patronen die pijn veroorzaken losgelaten. Deze loslatingen mogen ervaren worden als fysieke pijn in het verteringssysteem, waar de ervaring zelf "verteerd" wordt, of als verontrusting, slapeloosheid of slechte dromen. De beste manier om hiermee te werken is om gewoon diep adem te halen en het Diamanten Licht toe te staan alle oude patronen van werkelijkheid en stress te ontbinden dat je niet langer meer in je leven nodig hebt. Maak ruimte voor meer Vreugde en Liefde en Overvloed. Maak ruimte voor Dromen en Creativiteit!

De ziel heeft vele liederen om te zingen en verhalen om te vertellen, en is in afwachting van dat moment wanneer je een Galactische Verhalen Verteller wordt, een Sterren Danser of een Zanger(es) van Hemelse muziek, en wanneer je deze creatie in je leven op Aarde grondvest. Als jij je openstelt voor dit Hogere Bewustzijn, zal je gevuld worden met het Gouden Licht van het Christus Bewustzijn en het Briljante Witte Licht van de Diamanten Lichtcodes. Als je dichter naar je Ziel beweegt, begin je het Briljante Centrum van het Hart van Alles Dat Is te ervaren, wat het Thuis van de Ziel is. Hier, in het Diamanten Licht ervaar je Stilte en Geen Tijd, je ervaart Kosmische Liefde en Goddelijk Multi-modellerend Licht, je ervaart de Diepe Ruimte. En dan, breng je deze terug in/naar je hart en je zingt en danst en schrijft hen in/naar de manifestatie in het "verhaal" dat je leven is!

Dus, Geliefden, als je mediteert of eenvoudig in stilte zit, vraag je verstand om zachtjes diens houvast op je creatie van werkelijkheid los te laten en sta de Ziel/het Hogere Zelf toe een partner te zijn en om je creatie van werkelijkheid te leiden. Adem het Diamanten Licht en de Diamanten Codes in en vul je Wezen met de essentie van het Goddelijke Licht en Vrede … en creëer je Leven als een Avontuur van Liefde en Creativiteit!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Geen opmerkingen: