dinsdag 19 mei 2015

Het Vijfde Perspectief: Ruimte en Tijd Transcenderen - Tom Kenyon

Een Hathor Planetaire Boodschap
20 April 2015 (12 Mei 2015 ontvangen) / Tom Kenyon
De hogere dimensies van het bewustzijn binnengaan, vereist een fundamentele verschuiving in de waargenomen tijd en ruimte.
Dit is een cruciale verschuiving in de gewaarwording die wij wensen te adresseren en gebruiken een theoretisch perspectief en een praktische techniek, wat het gebruik van een geluidsmeditatie omvat die wij voor dit doel gecreëerd hebben.
De Theorie
Er zijn vele manieren om de hogere dimensies te bekijken. Wat wij wensen te delen is een schematische basis van hoe wij de dimensies en de uitdagingen waar jullie mee geconfronteerd worden bekijken als jullie overgaan in/naar de hogere dimensionale werkelijkheid.
Jullie belichaamde biologische werkelijkheid (in dit geval, jullie fysieke lichaam) is verankerd, zoals wij het bekijken, in de derde en vierde dimensies van het bewustzijn.
Jullie zijn tamelijk vertrouwd met de derde dimensionaliteit van jullie wereld. Jullie zenuwstelsel is kundig afgestemd op deze werkelijkheid. Jullie brein/geest/lichaam' complex is gesynchroniseerd met de fysieke werkelijkheid van jullie wereld. Jullie ware biologische overleving hangt af van jullie navigatie van de ruimte rondom jullie heen. Verder zijn jullie lichaam, geest en bewustzijn verankerd in jullie gewaarwording van de tijd.
Jullie hogere dimensionale niveaus van bewustzijn, echter, zijn niet gebonden door deze inperkingen. Zij zijn vrij van ruimtelijke en tijd-georiënteerde beperkingen. Dit is verschuldigd aan het feit dat jullie hogere dimensionale lichamen geen massa of fysicaliteit hebben en dus onaangedaan zijn door zwaartevelden.
Tijd wordt aanzienlijk beïnvloed door zwaartevelden. Verder, wordt jullie gewaarwording van de tijd beïnvloed door omstandigheden. De combinatie van zwaartevelden en de sociale conditionering heeft geresulteerd in dat de meeste menselijke wezens bij zichzelf gewaarworden geïsoleerd te zijn in de inperkingen van ruimte en tijd.
Pragmatisch gesproken, is jullie ervaring van de 'werkelijkheid' een resultaat van het trillingsniveau waar jullie jezelf mee identificeren. Wanneer jij je identificeert met de hogere dimensies van bewustzijn ben je bevrijd van de inperkingen van ruimte en tijd, en werk je in een meer vloeibare werkelijkheid.
Wanneer jij je uitsluitend met je biologische werkelijkheid identificeert ben je, voor alle bedoelingen en doelstellingen, verstrikt in ruimte en tijd.
In deze boodschap zullen wij een methode voor jullie presenteren om jullie persoonlijke identiteit uit de inperkingen van de waargenomen tijd en ruimte te verschuiven naar de vrijheid van de hogere dimensies, terwijl jullie ook jullie dagelijkse leven in een beschaving en dimensionale werkelijkheid leven die begrensd is door deze inperkingen (in dit geval, ruimte en tijd).
Maar voorafgaand aan het meedelen van deze methode moeten wij een klein beetje verder in de theorie graven.
Zoals wij het bekijken, is tijd de vierde dimensie. Voor ons zijn ruimte en tijd intiem aan elkaar gerelateerd. Jullie wetenschappers hebben Einstein zijn theorie bevestigd dat grote objecten met massa zwaartevelden genereren, welke zowel de ruimte als de tijd wijzigen.
Voor ons is de vijfde dimensie de eerste dimensie van bewustzijn buiten de inperkingen van ruimte en tijd (in dit geval, de derde en vierde dimensies). En wezens in de vijfde dimensie hebben geen massa en zijn daarom geen onderwerp voor de invloeden van de zwaartevelden.
Terwijl de vijfde dimensie geen fysicaliteit per se heeft, heeft het wel een vorm, of objecten. Maar vanuit ons perspectief, lijken vormen in de vijfde dimensie vergankelijk - hebben geen substantie/inhoud of werkelijkheid.
Wanneer jullie de vijfde dimensie binnengaan zullen jullie nog steeds jezelf ervaren als een vorm te hebben (in dit geval, een lichaam), en de dingen in de vijfde dimensie zullen voor jullie net zo solide toeschijnen als de vormen die jullie in jullie huidige werkelijkheid ervaren. Maar jullie ervaring van ruimte zal veel meer vloeibaar zijn, en de tijd als een referentiepunt zal niet bestaan.
Daar zijn diegenen die zeggen, dat al jullie problemen op magische wijze en ogenblikkelijk opgelost zijn wanneer jullie de hogere dimensies binnengaan. Dit is niet onze ervaring. Het is gewoon dat de uitdagingen anders zijn. De mogelijkheden zijn ook anders, omdat jullie niet begrensd zijn door de beperkingen van ruimte en tijd zoals jullie hen in jullie huidige belichaamde werkelijkheid ervaren. Dit geeft jullie grotere mogelijkheden voor creativiteit en wat wij noemen "dimensionale evolutie".
Dimensionale evolutie is de ontwikkeling van de bekwaamheid om bewust te zijn van, en te werken binnenin, veelvoudige dimensies tegelijkertijd. De reis naar deze staat van Meesterschap kan inderdaad een lange en ingewikkelde reis zijn, omdat het het leven in een specifieke dimensionale werkelijkheid omvat door directe ervaring. Bijvoorbeeld, jullie huidige belichaamde leven is -- vanuit het standpunt van de dimensionale evolutie - een mogelijkheid om je de derde en vierde dimensies eigen te maken. Het is ook een mogelijkheid om de hogere dimensies te ervaren terwijl tegelijkertijd een belichaamd bestaan geleefd wordt. Een leven geleefd op deze manier, versnelt de dimensionale evolutie rap, en deze boodschap is gecodeerd met veelvoudige niveaus van informatie voor diegenen van jullie die deze radicale manier van Zijn binnengegaan zijn.
Vanuit ons perspectief, bezitten jullie een vorm die mensachtig is omhoog doorheen de negende dimensie. Elke opvolgende dimensie van bewustzijn is subtieler (minder dicht) dan degene ervoor. Voor diegenen die de tiende dimensie binnengaan, verdwijnt de vorm, zoals jullie die kennen, volledig en worden jullie meer geometrisch van aard.
Wanneer we de tiende dimensie binnengaan worden we bollen. We zijn niet de bollen die tevoorschijn komen op foto's waar sommige mensen naar refereren als orbs. Echte orbs, zoals tegengesteld aan fotografische artefacten of grapjes, zijn interdimensionale wezens die een bolvormige geometrie hebben. En als je meer nauwkeurig kijkt zullen deze bollen ingewikkelde labyrinten binnenin onthullen. De bolvormige aard van interdimensionale wezens is een gemeenschappelijkheid, en vele andere types van wezens hebben deze geometrische vorm.
Wanneer wij de tiende dimensie binnengaan, worden sommigen van ons wat wij noemen de Aethos, hetgeen wij in andere boodschappen besproken hebben.
** Aethos - is een bandbreedte van bewustzijn dat verankerd is in zuivere non-dualiteit.
Maar laat  ons onze aandacht naar jullie keren. De collectieve mensheid wordt snel in/naar de vijfde dimensie getrokken. Dit is een onvermijdelijke evolutionaire verschuiving, eentje welke beladen is met zowel gevaar als mogelijkheden, en wij wensen nu een paar van de uitdagingen waar jullie mee geconfronteerd worden te bespreken als jullie deze overgang maken.
Voor de doelstellingen van deze discussie, zouden wij graag in drie brede categorieën willen duiken: 1) van nature voorkomende uitdagingen aangaande overgangen in het bewustzijn, 2) door de mens veroorzaakte invloeden en 3) buitenaardse interferentie.
Van Nature Voorkomende Uitdagingen
Overgangen in/naar hogere dimensies zijn problematisch wat verschuldigd is aan radicale verschillen in waarneming tussen wezens die zwaartekracht gebonden zijn en diegenen die dat niet zijn. Met andere woorden, op de drempel tussen jullie derde en vierde dimensionale werkelijkheid en jullie vijfde dimensionale werkelijkheid worden jullie geconfronteerd met een "muur" van inzichtelijke/gewaarwordende verschillen.
Inderdaad sommige individuen die de vijfde dimensionale werkelijkheid ervaren denken dat zij hun verstand verliezen. Dit is omdat de waargenomen ruimte en tijd tijdelijk onderbroken/stopgezet zijn. De waarneming is meer vloeibaar in de hogere dimensies, en wanneer je deze dimensies binnengaat sta je buiten je eigen leven. Het is alsof je ontkoppeld bent van de werkelijkheden en eisen van je aardse bestaan, hetgeen een immense opluchting of immense stress/beproeving kan creëren wat afhangt van je persoonlijke psychologie. 
Wanneer je bewustzijn verschuift in/naar de vijfde dimensie verandert je persoonlijke identiteit. Je kunt je eenvoudigweg niet identificeren met je aardse bestaan op de manieren waarop je dat gewend bent. Deze uitdaging, vanuit ons perspectief, is in feite de meest moeilijke wanneer je voor het eerst de vijfde dimensie betreedt. Overgaan van de vijfde in/naar hogere dimensies is inherent gemakkelijker omdat je al gewend bent aan de verdwijning van ruimte en tijd als beperkingen.
Overgaan in/naar de vijfde dimensie (en hoger) vereist finesse aan jouw zijde als je bedoeld bent om de taak van je dagelijkse leven te voltooien terwijl jij je aanpast aan deze zich uitbreidende werkelijkheid.
Eén van de toekomstige bekwaamheden van de mensheid, collectief gesproken, zal de bekwaamheid zijn om in de derde en vierde dimensies te leven - bedoelend ruimte en tijd zoals jullie hen momenteel kennen - terwijl jullie tegelijkertijd in de vijfde dimensie leven waar ruimte en tijd niet ervaren worden als inperkingen.
Deze duale werkelijkheid zal de mensheid immense creatieve inzichten en bekwaamheden aanbieden, maar zoals met de meeste vooruitgang is dit een klokgrafiek. En zeer waarschijnlijk zijn velen van jullie die deze boodschap lezen verder vooruit in deze overgang dan het merendeel van de mensheid. Dit mag je achterlaten je te voelen als een vreemde die in een vreemd land woont.
Door de Mens Veroorzaakte Invloeden
Jullie overgang van de derde en vierde dimensionale werkelijkheid in/naar de vijfde en hoger wordt des te meer moeilijk gemaakt door de mens veroorzaakte of culturele invloeden.
Vanuit het standpunt van de dimensionale evolutie is de constructie van jullie volledige beschaving gefundeerd op een illusie. De illusie is dat jullie wereld solide is en dat ruimte en tijd weerspannige werkelijkheden zijn die niet beïnvloed kunnen worden door jullie bewustzijn.
Terwijl jullie biologisch genoodzaakt zijn om aandacht te besteden aan de eisen van de derde en vierde dimensies in jullie dagelijkse leven, is aandacht schenken aan de waargenomen ruimte en tijd anders dan geloven dat zij de enige werkelijkheid zijn.
Julie territoriaal-gebaseerde filosofische, religieuze en politieke systemen gedijen op en zijn afhankelijk van de bestendiging van deze illusie. Maar naar onze mening, zal het kaartenhuis dat jullie de menselijke beschaving noemen uiteindelijk ineenstorten en radicaal evolueren als steeds meer individuen zichzelf bevrijden van het leven van begrensde levens die alleen georiënteerd zijn op de lagere dimensionale werkelijkheden.
Laat ons onze aandacht nu naar andere invloeden wenden die negatief jullie overgang in/naar de hogere dimensionale werkelijkheden kunnen beïnvloeden, en dat ook doen.
Jullie eco-systeem is een neergaande spiraal welke het steeds meer uitdagend maakt voor de biologische organismen om te overleven. Dit creëert een immense stress voor al het dieren en planten leven, inclusief mensen. Sommige van de dreigingen voor jullie ecosysteem zijn kosmisch van aard zoals een zonneactiviteit alsook gamma en andere vormen van straling vanuit de diepe ruimte. Sommige van de dreigingen komen door de veranderingen in de Aarde zelf, maar veel van de degradatie van jullie ecosysteem wordt door de mens veroorzaakt, inclusief - maar zeker niet beperkt tot - koolstof emissies en de verzuring van jullie oceanen.
Wij zullen niet de tijd of ruimte nemen (een privé grapje) om dit verder te bespreken aangezien het zeer complex is. Maar wie dan ook die gelooft dat alles prima is met de ecologische werkelijkheid van jullie planeet is in ontkenning.
Dit leidt ons naar de machtsmakelaars, diegenen die zichzelf bekrachtigen door anderen te ontkrachten. Wij refereren, in dit geval, naar rechtspersonen die onjuiste informatie uitdragen over het ecosysteem zodat zij hun inkomen kunnen bestendigen ten koste van de levensvormen van jullie planeet.
Dit is een intelligentie test voor de mensheid, en als jullie niet collectief ontwaken en zien dat jullie gemanipuleerd werden en dat er van jullie geprofiteerd wordt door de machtsmakelaars - zowel gezien als ongezien - zal jullie ecosysteem doorgaan te degraderen, en zullen jullie geconfronteerd worden met een toekomst waarin het geen zin heeft om te leven.
Buitenaardse Interferentie
Deels van wat wij buitenaardse interferentie noemen is van nature genetisch en heeft te maken met vroegtijdig genetisch geknoei door de Annunaki. Deze buitenaardse beschaving creëerde wat in feite een slavenras is voor het doel van het delven van goud, wat zij wanhopig nodig hadden om de energetica van hun inkrimpende atmosfeer te herbekrachtigen. Een genetisch experiment werd ondernomen waarin vroege primaten op Aarde genetisch aangepast werden door de Annunaki om als werkers, als slaven te dienen, voor het doel van mijnarbeid. Dus, ingebouwd in de genetische codering van jullie biologie is een diep ingewortelde neiging om onderdanig te zijn en te verafgoden wat jullie waarnemen te zijn "goddelijke wezens".
De vroege mensen namen de Annunaki (en vele andere galactische en intergalactische reizigers) als goden waar, maar deze wezens waren eenvoudig zo technologisch geavanceerd dat hun loutere aanwezigheid en acties magisch schenen te zijn voor minder ontwikkelde geesten.
Het overgangspunt van de inperkingen van het derde en vierde dimensionale bestaan in/naar de grotere vrijheid van de vijfde dimensie en daaraan voorbij kan een emotionele uitdaging creëren. Dit is verschuldigd aan het feit dat de immense vrijheid welke in de hogere dimensionale werkelijkheid ervaren wordt tijdelijk disoriënterend kan zijn. Dit type van disoriëntatie wordt veroorzaakt door twee factoren, 1) de verdwijning van de waargenomen ruimte en tijd als referentiepunten en 2) de manipulatie van de Annunaki.
Als jij jezelf niet bevrijd hebt van de Annunaki genetische implantaat van onderdanigheid en verafgoding, kan jouw ervaring van de hogere dimensie verontreinigd zijn.
Dit is verschuldigd aan de eenvoudige waarheid dat er een veelvoud van interdimensionale wezens zijn, buitenaards en anderszins, die blij zullen zijn om het gat op te vullen - die zich zullen voeden aan jullie onderdanigheid voor hun wil en glorie in jullie verafgoding.
Als dit je keuze is dan zal dit je werkelijkheid zijn. Wij hebben geen oordeel als tot of je dit wel of niet kiest, maar wij denken wel dat een dergelijke keuze onfortuinlijk zou zijn.
Het kernpunt van onze boodschap is er één van persoonlijke bekrachtiging en vrijheid, dus wij manen jullie tot voorzichtigheid als jullie de vijfde en hogere dimensionale werkelijkheden binnengaan om buitenaardse geïmplanteerde waandenkbeelden te vermijden dat er andere wezens zijn waar jullie voor zouden moeten buigen. Eer hen als zij eerbaar zijn, ja. Voor wie dan ook buigen? Nooit!
De Dood en de Vijfde Dimensie
Wanneer jij je identiteit in/naar de vijfde dimensie verschuift, lijkt je persoonlijke geschiedenis in dit leven zoals een droom. Dit is omdat jullie de zintuiglijke ankers van jullie belichaamde leven getranscendeerd hebt, en al jullie geschiedenis en alle geschiedenissen van dit Universum worden als droomachtig ervaren.
Tijdens bepaalde staten van diepgaand uitgebreid bewustzijn, kan deze droomachtige aard van het leven direct ervaren worden. Maar voor de meeste menselijke wezens komt deze ervaring alleen door de passage die jullie de dood noemen tevoorschijn.
Er zijn twee types van het sterven dat wij wensen te bespreken. Het eerste type van het sterven is de psychologische spirituele metamorfose die zich voordoet wanneer je in/naar de vijfde dimensionale werkelijkheid verschuift. Dit kan vaak aanvoelen als een soort van sterven omdat jouw gebruikelijke oriëntatie voor de zintuiglijke-gebaseerde werkelijkheden van je leven verdwijnt. Wie ben je? Wat is de betekenis/bedoeling van je leven? Deze fundamentele bestaansvragen worden diepgaand beïnvloed door overgangen in/naar de vijfde en hogere dimensionale werkelijkheden.
En dus voor diegenen van jullie die dit lezen die bezig zijn over te gaan in/naar de vijfde dimensie - of hoger - zeggen wij tegen jullie, raak niet van streek/verbijsterd door de gevoelens van jullie overlijden. Jullie gevoelens van jullie toekomstige dood mag binnenin jullie naar boven komen als een resultaat van jullie overgang in/naar de hogere dimensionale werkelijkheid en is geen voorbode van jullie fysieke dood.
Het tweede type van sterven dat wij wensen te bespreken is het sterven van jullie biologische werkelijkheid (in dit geval, jullie fysieke lichaam). Bij de laatste voltooiing van het stervensproces zullen jullie niet langer zintuiglijke invoer van jullie externe wereld ontvangen, en jullie ervaring van ruimte en tijd (zoals jullie hen momenteel ervaren) zal uitgewist zijn. Dit kan behoorlijk desoriënterend zijn als je niet voorbereid bent. Het kan ook behoorlijk opwindend zijn als je de aard begrijpt van wat er gebeurt.
Als jij jezelf volledig en totaal alleen identificeert als een biologisch organisme, kan het moment van je sterven beangstigend zijn. Als, echter, je al geproefd hebt van de vrijheid van de vijfde dimensionale werkelijkheid of hoger, zal je overgang via het sterven gemakkelijker zijn.
Bij de voltooiing van jullie biologische dood, vanuit onze ervaring en perspectief, zullen jullie met drie portalen geconfronteerd worden. De eerste is een tunnel van licht. De tweede is een portaal dat geopend is/wordt door de energetica van een goeroe of verlosser. En de derde is een portaal, of tunnel, die in/naar duisternis leidt.
De tunnel van licht wordt gegenereerd door de pranische buis die door het centrum van je lichaam heenloopt, welke vanaf jullie perineum naar jullie kroon loopt, en het is een tunnelachtig of buisachtig kanaal. Op het moment van het sterven, beweegt je bewustzijn opwaarts door deze tunnel die opengaat in/naar een andere dimensie van bewustzijn via jullie kroonchakra.
Aan de andere kant van deze tunnel is een helder licht, en jullie mogen bij jezelf gewaarworden te bespeuren dat jullie op een brug zijn die over een stroom of rivier heengaat. Aan de andere zijde van de brug zullen de personen van je voorafgaande leven zijn, het leven dat je net beëindigd hebt. Je mag diegenen bespeuren die voorafgaand aan jou gestorven zijn, inclusief huisdieren die je gehad hebt, omdat de dieren spirits ook in dit rijk verblijven. Als er incomplete relaties of kwesties zijn die nog steeds opgelost moeten worden met deze personen of wezens, mag je een hunkering voelen om dit licht binnen te gaan, en door dat aldus te doen ga je het wiel van geboorte en dood opnieuw binnen, en je zult reïncarneren - zeer waarschijnlijk op de Aarde.
Het tweede portaal is/wordt gecreëerd door de persoonlijke wil van een goeroe of verlosser. Dit portaal binnengaan zal je in/naar het trillingsgebied leiden van de goeroe of de verlosser waar je een diepe persoonlijke verbinding mee hebt. En voor diegenen van jullie op dit pad, zal het betreden van deze dimensie van bewustzijn de voltooiing zijn van een diepgaand verlangen om met/bij dit wezen te zijn. Onze waarschuwing hier is dat jullie een rijk zullen binnengaan dat niet alleen gedefinieerd wordt door de evolutionaire verworvenheid van jouw goeroe of verlosser maar ook met zijn/of haar beperkingen.
Het derde portaal opent zich in/naar duisternis. En dit portaal binnengaan leidt jou in/naar de leegte, de creatrix van waaruit alle dingen tevoorschijn komen. Als je dit portaal kiest en jezelf voorbereid hebt om om te gaan met dit niveau van vrijheid, zal je bevrijd zijn om andere dimensies van deze kosmos en daaraan voorbij te verkennen, wat betekent staten van zijn die alle fysieke fenomenen transcenderen. In dit rijk van bestaan kan je een onderzoeker worden van ander werkelijkheden zoals je dus verkiest.
Sommige individuen zwijmelen wanneer zij geconfronteerd worden met de grootsheid van de leegte. Zij haasten zich in het kiezen van een nieuwe werkelijkheid in plaats van hun tijd te nemen om te rusten in het potentieel van alle dingen. Wij hebben dit geadresseerd in een voorgaande boodschap genoemd de Overgangsstaten.
Wij hebben geen oordeel aangaande als tot welk portaal jullie de dimensionale verschuiving genoemd het sterven betreden. Maar wij denken dat het voordelig voor jullie is om op voorhand te weten wat er op jullie wacht zodat jullie jezelf voor kunnen bereiden op de keuzes waartoe jullie gedwongen worden om te maken aan de andere zijde van jullie aardse ervaring.
De dood is niet een einde. Het is slechts de voltooiing van één reis door ruimte en tijd. De dood is een aankondiger van nieuwe potentiële werkelijkheden, en jullie zullen deze werkelijkheden creëren door de keuzes die jullie maken tijdens jullie leven alsook door de keuzes die jullie maken op het moment van jullie sterven.
Wij zullen nu onze aandacht wenden naar een eenvoudige methode voor het trainen van jullie bewustzijn om de hogere dimensies binnen te gaan en de vrijheid binnen te gaan van jullie transcenderende werkelijkheid - onbegrensd door de beperkingen van de waargenomen ruimte en tijd. Deze methode is gebaseerd op het gebruik van een eenvoudige geluidsmeditatie om de vrijheid van het bewustzijn te verkennen dat naar boven komt wanneer je jouw zelfidentiteit naar de hogere dimensies verschuift.
Als jullie experimenteren met deze drempel van bewustzijn, wat wij het Vijfde Perspectief noemen, waarschuwen wij jullie om de verleiding van de zucht om te vluchten te vermijden. Wij bieden deze methode aan, niet als een middel om de werkelijkheden van jullie belichaamde bestaan te ontvluchten, maar eerder bieden wij het aan als een middel om jullie levenservaring te verbeteren en te verrijken door jullie toegang te geven tot de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
Hogere dimensionale werkelijkheden, onbegrensd door de inperkingen van de waargenomen ruimte en tijd, samengevoegd met de werkelijkheden van jullie biologische bestaan creëert een krachtige katalysator voor de dimensionale evolutie, en naar onze mening is dit bedoeld gevierd te worden in plaats van vermeden.
Voor diegenen van jullie die dit lezen en die in feite op de rand zijn van jullie fysieke dood, kan deze geluidsmeditatie jullie helpen om een meer gracieuze passage te betreden.
Het Vijfde Perspectief
Het Vijfde Perspectief is eenvoudig de her/erkenning dat je onbeperkt bent door ruimte of tijd. Het is de ontvangstruimte of een entree in/naar de vijfde dimensie en vanaf daar ook in/naar hogere dimensies.
Het is een directe gewaarwording, niet slechts een gedachte of een idee. Het is een instinctieve ervaring gegenereerd door de activering van je rechter cerebrale hemisfeer diens bekwaamheid voor ruimtelijk meesterschap.
Wanneer je binnengaat in/naar een uitgebreid gevoel van ruimtelijkheid door directe ervaring, doet er zich een verschuiving in het bewustzijn voor. Je wordt een waarnemer van de droomachtige aard van je leven, je geschiedenis en alle verschijnselen rondom jou heen. Dit gevoel van vrijheid, deze transcendentie van de waargenomen ruimte en tijd, kan jou toestaan om met de werkelijkheden van je belichaamde bestaan op een meer creatieve en vindingrijke manier om te gaan, en dit is waarom wij deze methode meedelen.
Zoals wij jullie eerder waarschuwden, is dit niet bedoeld om een vorm van een zucht om te vluchten te zijn. Maar er is inderdaad een verleiding in het Vijfde Perspectief dat wij duidelijker moeten adresseren voordat we verder gaan.
Wanneer je het Vijfde Perspectief binnengaat, wat de Transcendentie van de waargenomen ruimte en tijd is, lijkt alles aangaande je leven en de wereld rondom jou heen droomachtig. Je bent van dat alles onthecht, en het mag voor jou toeschijnen alsof je dagelijkse leven zoals een dans is waarin je geen interesse hebt.
Als je in het Vijfde Perspectief blijft zonder een verbintenis aan te gaan met de werkelijkheden van je belichaamde leven, zal je een bubbel binnengaan, maar in termen van de dimensionale evolutie zal je bevoordeeld zijn door zo een ontsnapping.
Wij kunnen ons voorstellen dat in de bubbel te blijven van het Vijfde Perspectief de beste keuze zou zijn voor sommige individuen in zeer zeldzame omstandigheden. Maar voor de meeste personen wordt het Vijfde Perspectief het beste gebruikt als een springplank in/naar een dieper inzicht en diepere creativiteit.
Wanneer je met de geluidsmeditatie werkt, zal jij je brein/geest trainen om het Vijfde Perspectief binnen te gaan. De ruimtelijke aard van de geluidspatronen zullen een reactie in je brein/geest/lichaam creëren, hetgeen een doorgang opent in/naar het Vijfde Perspectief, en uiteindelijk zal jij jezelf gewaarworden in een uitgebreide staat van besef. Hoe meer je met de geluidsmeditatie werkt hoe sterker deze vaardigheid wordt. Uiteindelijk ga je over naar een plaats waar je het Vijfde Perspectief binnen kunt gaan te midden van je dagelijkse activiteiten - en dit is het doel.
Wanneer je geconfronteerd wordt met een moeilijke situatie in je leven en in staat bent om tegelijkertijd te verblijven in het Vijfde Perspectief, neemt de druk van de situatie af. Dit is verschuldigd aan het feit dat je bewustzijn minder gebonden is door de omstandigheden. Je hebt een kleine "speelruimte", zogezegd, en binnenin die innerlijke vrijheid zullen nieuwe creatieve inzichten en probleem oplossende vaardigheden spontaan binnenin je naar boven komen.
De Meditatie
Wij noemen deze meditatie Een Brug Tussen de Werelden. Het stimuleert een mentale staat die je toestaat de vrijheid van het Vijfde Perspectief te ervaren.
Wij suggereren je te luisteren naar deze geluidsmeditatie met oor/koptelefoons of oorknopjes aldus de informatie meer rechtsreeks in/naar je brein geleid wordt zonder de aanwezigheid van andere geluiden in de omgeving.
Als je begint te luisteren herinner jij je eenvoudig het gevoel van omringd te zijn door een immense ruimte. Het is het gevoel van omringd te zijn door ruimte dat je brein diens rechter hemisfeer bekwaamheden activeert. Na te denken over omringd te zijn door een grote ruimte zal dit potentieel niet activeren. Je moet jezelf kinestatisch voelen of bespeuren (het gevoel dat de lichamelijke positie detecteert, het gewicht of de beweging van de spieren, pezen en gewrichten) omringd te zijn door een grote ruimte.
Als je een geavanceerde onderzoeker van het bewustzijn bent kan je de ervaring verdiepen door te bespeuren dat er geen barrière is tussen de externe ruimte om je heen en de innerlijke ruimte van je lichaam. Met andere woorden, de grens van je lichaam verdwijnt tijdelijk, en er is niets anders dan ruimte. Je houdt eenvoudig deze geestesstaat vast terwijl je naar de geluidsmeditatie luistert. Wanneer je geest afdwaalt breng je het terug naar een besef van ruimte en de geluiden die je hoort. Wanneer de meditatie voltooid is suggereren wij dat je een paar momenten neemt om te bespeuren wat er binnenin je gebeurt.
Wanneer jij je de vaardigheid meester gemaakt hebt om het Vijfde Perspectief binnen te gaan door gebruikmaking van deze geluidsmeditatie, ben je gereed om over te gaan en te onderzoeken door gebruik van deze vaardigheid te maken te midden van je levensomstandigheden. De vereniging van de inperkingen van je belichaamde leven met de vrijheid van de hogere dimensionale werkelijkheden creëert een zeer interessante paradox. En door deze paradox te betreden zal je aanzienlijk je dimensionale evolutie versnellen.
Klik Hier om te luisteren naar en/of de geluidsmeditatie te downloaden van, Een Brug Tussen de Werelden.
De Hathors
April 20, 2015

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
©2015 Tom Kenyon   All Rights Reserved  www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and distribute it in any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way and include this complete Copyright notice. Do note that the sound meditation, A Bridge Between the Worlds, including all audio files in the Listening section are for your personal use only. They may not be posted on any website or used for any purpose without the author’s written permission.

Geen opmerkingen: