woensdag 20 mei 2015

Muziek van Thuis - Steve Rother

De Ritmes van Leven

Gegroet Geliefden.

Jullie zijn vandaag zo krachtig! Het is voor ons magisch om jullie vanuit dit perspectief waar te nemen en te zien hoe jullie allen energetische veranderingen ondergaan.
De magie is op Aarde begonnen en jullie transformeren allemaal op een erg magische manier. Omdat het gedurende de loop van deze dag een paar keer voorkwam, willen we over muziek spreken.
Welke rol speelt muziek in jullie leven?
Meesterschap in Muziek.
Ach, op de meeste plaatsen ervaren mensen muziek ergens op de achtergrond.
Voor het merendeel beschouwen jullie muziek als entertainment op jullie tijdlijn, en terecht. Het interessante deel ervan is dat muziek veel meer is dan dat. Veel mensen vinden zich muzikaal, doch anderen vinden van niet. Sommige mensen zeggen: ‘Ik kan geen wijs houden, daarom geniet ik van muziek op afstand, maar ik ga niet hardop zingen.’
Welnu, hebben jullie ooit bedacht dat, als je in dit leven amuzikaal bent of geen wijs kunt houden, je misschien al meesterschap hebt verworven in wat je nodig hebt ten aanzien van muziek? Dit is het interessante van muziek, het is cumulatief tussen de incarnaties. Het is goed noch fout, want de werkelijkheid is dat als je een instrument pakt en het met je geest resoneert, stel je dan voor dat je een manier hebt om de trilling van Thuis te scheppen.
Innerlijke Ritmes.
De Innerlijke Muziek van Thuis. Veel mensen creëren muziek als ze spreken, ofschoon ze er zich niet bewust van zijn. Jullie denken dan: ‘Ik niet, want ik ben amuzikaal. Ik kan geen wijs houden, daarom zal ik niet zingen.’ De waarheid is dat jullie allemaal diep van binnen ritmes hebben die aan het veranderen zijn. Dat opent mogelijkheden voor de mensheid om zich op een geheel andere manier te zien. De magie is begonnen, lieverds.
Stel je voor hoe je in de oertijd, lang voor jullie geschreven historie, als oermens geluiden produceerde. Aanvankelijk waren een paar beenderen goed genoeg als ritme instrumenten. Jullie leerden met die ritmes te communiceren, jullie hebben het in verschillende culturen gebruikt gedurende de menselijke evolutie. Toen begonnen jullie met noten te werken en jullie werden je bewust dat je stem een bepaald bereik had.
Jullie ontdekten of maakten instrumenten die op z’n minst de energie van Thuis in een hoger of lager octaaf konden herhalen. De muziek die iedereen de hele tijd hoort, komt van Thuis. Dat is het mooie ervan, en jullie doen proberen alleen die innerlijke connectie, de innerlijke muziek van thuis te herhalen/kopiëren. Pas toen twee of meer mensen samen kwamen, creëerden ze een harmonie. Dat was in feite het begin van het harmonische proces; je muziek met andere wezens in overeenstemming brengen was de start van de toonladder.
Geliefden, de toonladder bestond niet voordat jullie probeerden samen te spelen. Dat was de reden waarom de toonladder in eerste instantie werd gemaakt, opdat jullie in staat waren af en toe in harmonie te zijn. Dat ontvouwde zich in alle muziek die jullie op verschillende manieren horen.
Wij vertellen jullie dit nu omdat veel van jullie muziek op Aarde op het punt staat te veranderen.
Veranderende ritmes en imperfecte toonladders.
Jullie ontwikkelen je erg snel als spirituele wezens die pretenderen het spel der mensheid te spelen. Met die ontwikkeling zal dat wat je om je heen leuk en niet leuk vindt ook heel snel veranderen. Het is een prachtig proces om te zien, en wij willen iets hiervan met jullie delen als we er dieper op ingaan.
Jullie zullen dingen gaan horen die ietwat dissonant zullen klinken, zeker als het om ritmes gaat. Als je een lied zingt met vier maten en dan een ander ritme van vier maten pakt dat plotseling overgaat in vijf maten, zal dat je aandacht trekken en in verwarring brengen. Je denkt dat het geen muziek is, je vindt het helemaal verkeerd.
Welnu, dat zal spoedig veranderen aangezien jullie een verscheidenheid aan ritmes zullen horen die de norm zullen worden. Niet alleen jullie ritmes, maar jullie muziek in haar geheel zal veranderen en uiteindelijk zal de toonladder een nieuw fundament krijgen. De toonladder zal het lastigst worden. Nu jullie over de technologie beschikken om het te doen, kunnen jullie de hoogste en de laagste noten die jullie kunnen maken perfect in twee gelijke segmenten verdelen.
Als je ze speelt, zal het afschuwelijk klinken, maar waarom? Waarom klinkt het vreselijk als je alles in perfecte segmenten deelt? Welnu, het klinkt eigenlijk niet afschuwelijk, geliefden, het geeft alleen niet de volle rijkdom van de harmonie van de boventonen van het ene instrument dat toegevoegd wordt aan de boventonen van een ander instrument samen. Om dat te bereiken moet jullie toonladder imperfect zijn.
Kijk naar het toetsenbord van je piano, en je zult zien dat er een ontbrekende noot is, minstens één. Julie zullen andere plekken opmerken waar de perfectie van je toonladder in imperfectie gebracht zou moeten worden. Alleen dan zouden jullie menselijke oren het kunnen oppakken en het gelijkluidend maken aan de
Energie en het Licht dat je altijd hoort in de muziek van Thuis.
Dus dit zijn uiterst fascinerende tijden voor hen die zich in dit leven amuzikaal hebben beschouwd. We vragen jullie te begrijpen dat, hoewel je misschien geen Cd’s zult opnemen of de straat opgaat met je band, het ritme en de toon van je stem de muziek evenaart die je diep van binnen hoort. Geliefden, dat helpt jullie om verbinding te maken met iedereen om je heen.
Cumulatieve Muzikale Vaardigheden.
Goed, we hebben al gezegd dat muzikale vaardigheden zich over vele levens opeenstapelen. Wanneer je heel hard werkt en studeert als musicus en plotseling overlijdt, verlaat je dat mensenleven. Als je weer op Aarde komt, moet je nog je lichaam en je vingers muzikaal trainen, maar de rest komt erg snel terug.
Over het algemeen pak je de draad weer op waar je in je laatste incarnatie muzikaal en je expressie daarin bent gebleven. Jullie noemen het ´muziek´, maar Thuis noemen we het niet zo omdat het deel uitmaakt van ons dagelijkse leven. We hebben er geen woord voor om het te identificeren als afgescheiden van ons zelf, het is een integraal deel van een ieder van ons.
Ook dat zal hier op Aarde geschieden.
Geef Muziek een Nieuwe Plek in je Leven.
Met de vele technologische veranderingen, hebben jullie nieuwe distributie systemen en capaciteiten voor muziek gevonden. Vanwege de overtuiging dat alles op Internet gratis moet zijn, sterven thans veel musici van de honger op Aarde. Sommige musici kunnen het zich niet eens permitteren in de muziek industrie te werken omdat ze er geen brood mee kunnen verdienen.
Dit is eigenlijk een verandering in de wijze waarop jullie samenleving dingen bekijkt en het is erg fascinerend. In het begin opende je Internet en alles daarop was gratis. Maar was het echt gratis? Was het niet frustrerend als je iets simpels downloadde en er kwam een virus mee?
Het gebeurt altijd, geliefden, dus niets is echt gratis op Internet omdat er een reden is waarom ze het doen. Ze adverteren iets of downloaden een programma dat je zeker niet op je PC wilt hebben. Dit is een uitdaging waar de ganse mensheid mee te maken heeft aangezien jullie muziek een nieuwe plek in je leven geven.
Tegenwoordig hebben jullie veel distributie systemen en het is erg gemakkelijk om een breed scala aan muziek af te luisteren. Jullie zijn er aan gewend dat te ontvangen en de energie diep van binnen te laten ontwaken. Jullie zullen tevens manieren vinden om dat te her-distribueren en dat licht te aarden. Er is niets droeviger voor ons dan een musicus te zien die eindelijk een opname maakt, maar nooit wordt gehoord.
De veranderingen in jullie manier van denken over muziek beginnen te verschuiven, en dat vinden wij prachtig om te zien. Het is nogal een uitdaging voor veel mensen, speciaal voor hen die er hun brood mee verdienen. Het mooie ervan is dat muziek zo geïntegreerd is in elk wezen. Muziek zal hen herinneren aan Thuis, en ze zullen zich verlicht voelen als ze het horen.
Jullie kunnen je innerlijke energie gewoon veranderen door naar muziek te luisteren; dat is magisch! Jullie hebben een oproep uitgezonden, en een breed scala aan muziek zal binnenkort beschikbaar zijn. Weet je, geliefden, jullie hebben manieren om elkaar met muziek te healen!
Jullie zijn allemaal Musici!
Oké, wat betreft de mensen die denken dat ze amuzikaal zijn, dat vinden wij prachtig aangezien het waarlijk magisch is. Nogal wiedes, want het impliceert dat die mensen niet in staat zijn in harmonie te komen zoals anderen dat doen. Het betekent niet dat zij geen muzikaal gehoor hebben of dat ze helemaal geen innerlijke snaar hebben die op de muziek van Thuis trilt.
Welnu, wie schept de muziek bij ons Thuis? Dat is tamelijk interessant. Niemand!
Muziek maakt deel uit van de complete structuur van het collectief en wordt gecreëerd op dezelfde wijze zoals jullie zullen doen. Jullie zijn door een proces gegaan van alleen werken met de toonladders en jullie hebben de perfecte imperfecties ontdekt.
Jullie spelen er zelfs al mee door ze te verdelen over de Solfeggio toonladder en de vele andere meester toonladders die er zijn. Jullie zullen op nieuwe manier gaan spelen en wij zullen dat toejuichen. Wanneer jullie deze melodieën voor het eerst horen kunnen ze dissonant klinken, open je hart en laat ze gewoon toe. Jullie hoeven niet elke muziekvorm mooi te vinden, want muziek is net zo persoonlijk als jullie.
Ontdek het ontbrekende stukje dat jullie helpt te ontwaken uit de droom, het akkoord dat jullie kan verjongen en je geest er voortdurend aan herinnert hoe prachtig de muziek van Thuis is.
Jullie zijn allemaal musici, want je zou hier niet zijn als je dat niet was. Jullie hebben allemaal incarnaties gekend die rechtstreeks geassocieerd waren met de muziek van de Aarde. Ontdek het nu, heb het lief en her-inner je Thuis. Dat is de schoonheid die momenteel door een ieder gedeeld kan worden.

Wij groeten jullie met de grootste eerbied op deze wijze en geven jullie geheugensteuntjes… niet om jullie te vertellen waar je moet zoeken, maar om jullie te helpen her-inneren wat je al weet. De schoonheid in een ieder van jullie is begonnen te groeien, en dat is voor ons magisch om gade te slaan.

Wij vragen jullie elkaar met respect te bejegenen, elkaar bij elke gelegenheid te voeden en goed samen te werken. Jullie zijn mooier dan jullie je kunnen voorstellen.

Espavo,
De groep.

Espavo is een vroeg Lemurische begroeting voor: “Dank je dat jullie je macht weer oppakken.”

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Geen opmerkingen: