zaterdag 1 december 2012

12-12-12 en de Verschuiving der Tijden - Patricia Cota-Robles en Dr Meg Blackburn-Losey (deel 1/4)


12-12-12 - Patricia Cota-Robles - Dr Meg Blackburn-Losey interview (Deel 1/4)

Inleiding Dr Meg Blackburn-Losey:

Vandaag gaan we het hebben over de terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijke.
Er is zoveel aan de hand in Peru, Zuid-Amerika. Men zegt dat we terugkeren naar dat het Goddelijke Vrouwelijke en dat de Patriarchale Maatschappij ons verlaat en we terugkeren naar de Ware natuur van onze wereld. Waarom juist nu?

Patricia-Cota-Robles:

De Aarde bevindt zich temidden een uniek moment, en ik weet dat iedereen zich focust op de 5 125 jaar durende voltooiing van de Maya-kalender die een belangrijk deel hiervan is, maar de Lichtwezens in de Hogere Rijken van Waarheid willen dat we begrijpen dat wat er nu op dit ogenblik gebeurt veel grootser is dan dit. Nu vindt de Verschuiving der Tijden plaats.

Ze zeiden dat er om elke zoveel miljoen jaar in de gehele Creatie cycli binnen cycli zijn die zich op een enkel ritmisch moment met het Hart van onze Alwetende, Almachtige, Alomtegenwoordige Vader/Moeder God, de Kosmische IK BEN, Al Dat Is, afstemmen.

Gedurende dit Kosmische Moment ademt onze Vader/Moeder God de gehele Creatie de spiraal van evolutie in, op naar de volgende octaaf van onze evolutionaire ervaring.
Dit gebeurt met de gehele Creatie, niet enkel op de Aarde. Elke persoon op deze planeet is zich op dit moment hier letterlijk van bewust via zijn/haar GodZelf en kreeg de toestemming om in deze tijd op de Aarde te incarneren om dit proces te kunnen ondersteunen.

Het belangrijkste dat we voor de Aarde kunnen doen, is de schadelijke effecten van onze val uit genade omkeren. Een van de meest tragische dingen die gebeurden bij onze val uit genade, is dat toen we onze gedachten, woorden en gevoelens verkeerd begonnen te gebruiken, we ons Hartcentrum hebben afgesloten.

Ons Hartcentrum is de Poort waardoor de Vrouwelijke Polariteit van God het fysieke Aardoppervlak binnenkwam. In het begin bijvoorbeeld, projecteerde onze linker hersenhelft / onze Vader God een Blauwe Saffieren Lichtstraal die onze linker hersenhelft en het krachtcentrum van onze Keel activeerde. Dan werd deze blauwe Vlam van Goddelijke Wil en kracht in ons Hart verankerd als deel van wat we nu als de Onsterfelijke Zegevierende Drievoudige Vlam kennen. Onze Moeder God, het Goddelijke Vrouwelijke, activeerde onze Rechter hersenhelft, de Creatieve, intuïtieve geest via een Kristallen en Rose Straal van Goddelijke Liefde die onze rechter hersenhelft activeerde en zich in ons Hart verankerde en onze Hartchakra opende.

De Lichtwezens zeiden dat toen dit gebeurde, deze twee polariteiten van onze Vader / Moeder God zich in perfecte harmonie en evenwicht vermengden en de Violette Vlam van Gods Oneindige Perfectie creëerden. Dit Heilige Vuur blies toen door onze hersenstructuur en activeerde onze pijnappelklier en hypofyse, het zenuwcentrum aan de basis van onze hersenen, het spirituele hersencentrum die onze kroonchakra opende voor Verlichting, om ons te openen voor het Christusbewustzijn als zonen en dochters van God. Dit is een Geel / Gouden Vlam van Licht en dit werd ook in ons Hart verankerd.

Onze Drievoudige Vlam bestaat uit de Blauwe Vlam van onze Vader Gods goddelijke Kracht, de Roze Vlam van onze Moeder Gods Goddelijke Liefde en de Geel Gouden Vlam van de zonen en dochters van Gods Christusbewustzijn. Dit is de Ware Heilige Drie-eenheid.
Maar toen we in pijn en lijden vielen, hebben we ons Hartcentrum gesloten zodat we niet zoveel pijn zouden voelen. Dit blokkeerde de Poort waardoor onze Moeder God het fysieke niveau van de Aarde binnenkwam. Ze moest zich uit onze rechter hersenhelft terugtrekken tot ze slechts een druppel van invloed in ons leven had.
Onze rechter hersenhelft werd bijna sluimerend, wat ervoor zorgde dat ons spiritueel centrum verschrompelde en onze kroonchakra zich sloot. Dit sloot ons af van ons Godzelf,
het Hemelse Vennootschap en al de Wezens van Licht die altijd onze leraren moesten zijn.

Het was niet de bedoeling dat we door deze aardse ervaring heen rommelden zonder begeleiders of leraren, net zoals we ook in de uiterlijke wereld naar school gaan, les krijgen, groeien en ons verruimen. Dat had evenzeer het plan op het fysieke oppervlak moeten zijn, maar toen we die verbinding verbroken hebben, begonnen we voor het eerst onze macht zonder het evenwicht van Liefde te ontwikkelen en te gebruiken, zonder de begeleiding van ons GodZelf en begonnen we het gefragmenteerde op angst gebaseerde bewustzijn dat we ons menselijk ego noemen, te ontwikkelen.

Dit menselijke ego begon naar de buitenwereld te kijken en dacht dat het fysieke rijk alles was wat er bestond, dat ons fysieke lichaam dat was wat we waren. Het begon te geloven dat het om het even wat moest doen om te overleven en de fysieke zintuigen te bevredigen met wat geschikt was, zoals liegen, bedriegen, stelen, doden, enz. We kunnen de bewijzen hiervan momenteel over de hele wereld zien.
In een mannelijk lichaam misbruikten we deze kracht door agressief en dominant te zijn en in een vrouwelijk lichaam misbruikten we deze kracht door ze te onderdrukken en toe te laten dat we gedomineerd en onderdrukt werden.

Het meest kritieke deel van deze ommekeer van de schadelijke effecten van onze val, is ons te herinneren aan de Goddelijke Moeder. Toen we zo ver terugvielen, accepteerden we verwonderlijk, zonder het in vraag te stellen, dat we als zonen en dochters van God maar één ouder hadden. Deze ouder was bovenal een man. Welk kind wordt zonder moeder geboren?
Zelfs als we het over de Drie-eenheid hadden, beschouwden we de Heilige Geest, die de Goddelijke moeder is, we wisten dat het de liefdevolle natuur van God was, de Heilige Trooster, maar omdat we het bewustzijn van het Goddelijke Vrouwelijke verloren waren, beschouwden we de Heilige Geest louter als mannelijk aspect van onze Moeder / Vader God. In waarheid is het onze Moeder God.

Dit is een heel belangrijke factor en het is interessant dat de hele focus die op Peru en Zuid-Amerika is gevestigd, geen toeval is. Net zoals de Mannelijke Polariteit van God onze linker hersenhelft activeert, doet het Vrouwelijke dit voor de rechter hersenhelft en is de Aarde een levend en ademend organisme. De Mannelijke Polariteit van God bracht een enorme lichtzuil in het gebied van Tibet en het Himalaya gebergte. De Vrouwelijke Polariteit deed dit in het gebied van het Titicaca-meer, nabij Bolivië in Zuid-Amerika.
Toen we onze Harten sloten, werd deze poort ook bijna sluimerend.

Wetend dat dit Kosmische Moment van het Verschuiven der Tijden eraan kwam, werd er 500 jaar geleden een groots Plan in werking gesteld door het Hemelse Vennootschap uit de Hemelse Hogere Rijken, door ons een 500-jarige periode van Gratie te schenken. Een van de eerste dingen die moest gebeuren was de reactivering van de Poort van het Goddelijke Vrouwelijke in Zuid-Amerika. Het moest gedaan worden, maar de Wezens van Licht kunnen niet zomaar even zwaaien en dit komen doen. Het is de Universele Wet dat de vraag om hulp dient te komen uit de rijken waar het nodig is. Wij hebben deze rommel geschapen en wij moeten het opruimen. Niemand gaat hier komen binnenrijden, de ruimtebroeders gaan ons niet komen redden en Jezus gaat niet op een witte wolk komen om ons te redden… Hij bracht ons het pad van Liefde en de terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijke door ons de Doop van de Heilige Geest te laten zien, de terugkeer van de Goddelijke Moeder, maar wij moeten het zelf doen. Wij moeten dit Pad van Liefde volgen.

Vijfhonderd jaar geleden werd het duidelijk dat een van de belangrijkste factoren om ons op dit moment voor te bereiden, het openen van het Goddelijke Vrouwelijke in Zuid-Amerika was. Dus begon Moeder Maria in de vorm van de Maagd van Guadalupe aan een boer in Mexico, Juan Diego, te verschijnen, op een manier waar het bewustzijn van de mensen in die tijd zich mee kon associëren. Vandaar dat we ons allen bewust zijn van de Maagd van Guadalupe. Vanwege het Wonder van de Rozen en haar verschijningen, keerden ze terug naar het bewustzijn van de Goddelijke Moeder en deze begon Mexico en Zuid-Amerika te overspoelen wat deze Poort heropende. Tot op heden zijn de vieringen van de Maagd van Guadalupe krachtige vieringen en 12 december is de dag die in de uiterlijke wereld gevierd wordt als de feestdag van de Maagd van Guadalupe. Dit jaar op 12-12-12, dit belangrijkste kosmische jaar 2012, wat de voltooiing van deze 500-jarige periode van Gratie is, gaat er in Zuid-Amerika een enorme expansie van Licht plaatsvinden om de Poort van de Goddelijke Moeder in zijn volledige omvang te openen.

We moeten beseffen dat dit globaal is, net zoals de Harmonische Convergentie. Waar een ieder zich ook op de planeet bevindt, zal dit Licht op 12-12-12 door deze Poort in Zuid-Amerika binnenstromen. Het stroomt naar het Centrum van de Aarde en zal verdeeld worden via het Kristalrooster van de Aarde, dat identiek is aan de acupunctuurmeridianen in ons lichaam. Overal ter wereld zullen mensen afgestemd zijn met deze krachtpunten om deze energie te absorberen en naar het fysieke oppervlak te integreren. Elke persoon op deze planeet zal dit via zijn/haar Godzelf / IK Ben Aanwezigheid / de Goddelijkheid in hen, assimileren en bewegen naar de terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijk, wat nu al een tijdje toenemend aan het gebeuren is. Maar we gaan een kwantumsprong vooruit in het opnieuw in evenwicht brengen van het Goddelijke Vrouwelijke, de Liefdesnatuur van God in elke evoluerende persoon op deze planeet wat een kritieke factor is in dit Ascensieproces waarin we ons bevinden.

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens - The Golden Age
Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

© 2012- Meg Blackburn-Losey.

Geen opmerkingen: