maandag 3 december 2012

De Energieën voor november / december 2012 - Celia Fenn

De 2012 Poort en het Nieuwe Begin  

Aartsengel Michaël door Celia Fenn

Geliefde Familie van Licht... wat een vreugdevol moment, terwijl we de laatste momenten van de Transitie en de Transformatie van de Aarde naar een Multi-Dimensionale omgeving voor de Kinderen van het Licht benaderen! De Aarde Hoeder, Raad en de Raad van Oudsten staan
​​klaar om aan de slag gaan met de Solaire Raad en de Galactische Raad, terwijl de 2012 Sterrenpoort zich opent...

Geliefden, dit is een tijd van grote Viering en Verwezenlijking. Alles waarvoor jullie gewerkt hebben staat op het punt om zich voor je ogen te manifesteren! We weten hoe hard jullie in deze Overgangsperiode gewerkt hebben, en hoe jullie de Energieën van Vrede en Evenwicht in je eigen leven bewaard hebben, zodat deze ook op Aarde zouden kunnen manifesteren. Jullie hebben de Kristal Tempel van de Goddelijke Vlam in je eigen Hart gecreëerd, en deze Heilige Ruimte die jullie vasthouden is nu klaar om zich ook in de materiële wereld te beginnen manifesteren. We willen nogmaals zeggen dat het heel belangrijk is om deze energie van Evenwicht in je eigen Hart te bewaren en het middelpunt voor de Hemel en Aarde en de Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke energieën te zijn. Als jullie deze energieën je Hart bewaren, worden jullie de geleiders van de Lichtcodes voor de Nieuwe Multi-Dimensionele Aarde!


Tijdens dit moment zullen de Energieën intens zijn. Je kunt het je voorstellen alsof de Aarde een ruimteschip is en er grote turbulentie in het hyperruimte-continuüm is, terwijl ze door deze Sterrenpoort gaat. Je zult deze turbulentie als energetische verstoring in je leven ervaren, maar als jullie dit centrum van Licht en Evenwicht in je Hart bewaren, zul je je afstemmen op Goddelijke Liefde en Compassie, en zul je temidden van dit alles het Stiltepunt worden. Anderen zullen de Rust en de Sereniteit die je op dit moment in hun leven brengt, appreciëren.


Terwijl jullie je op dit moment van Climax en Voltooiing voorbereiden, vragen we jullie om je bewust te zijn van je gevoelens, gedachten en handelingen. Behoud altijd de hoogste frequenties van Licht en Vrede in jezelf en weet dat jullie helpen om een
​​veld van Goddelijke Liefde, Vrede en Compassie voor de Aarde te bewaren, terwijl ze door de 2012 Poort gaat om haar bestemde plaats binnen de nieuwe Gouden Roos Galaxie en de Galactische en Zonne-Raden van Licht te vinden!

De 11/11 Sterrenpoort en de Initiatie van de Lichtcodes van Athena Solara en Apollo Solaris

Geliefde Familie van Licht, het was ons ook een vreugde en voorrecht om met jullie samen te werken tijdens de 11/11 Poort op 11 november en de Zonsverduistering op 13 november. Op dat moment maakte de Aarde haar laatste afstemming voor de transitie van de 2012 Poort en ook jullie Lichtlichamen maakten nieuwe verbindingen die hun zouden helpen om met de energieën van de 2012 Poort te werken.

Op dit moment werden de energieën van Athena en Apollo geïnitieerd in hun Nieuwe Tijdperkrol als Wachters en Hoeders van de Aarde / Zonneportalen die de Aarde met haar Tweelingvlam Ster, de Zon of Solaris, verbinden. Ze kregen de namen Athena Solara en Apollo Solaris. Samen belichamen ze de Energieën van de Nieuwe Zon, Solaris.


Athena was vroeger de Archetypische Vrouwelijke energie van Wijsheid en Kracht, en ook de Godin van Oorlog. Nu, wanneer de Nieuwe Aarde opkomt, wordt ze herboren als de Solaire Goddelijke Vrouwelijke Godin van Licht en belichaamt ze Wijsheid, Mededogen, Kracht en Vrede. Op de Nieuwe Aarde zal er geen oorlog meer zijn en waar Athena Solara aanwezig is, zal ze de Gouden energie van Goddelijke Compassie en Wijsheid laten stromen. Nadat ze tijdens de Zonsverduistering op 13 november in het Harmonische Veld van de Aarde geactiveerd werd, ging ze meteen aan de slag om door middel van de Solaire Lichtcodes van Mededogen en Kracht vrede te helpen brengen aan die gebieden waar dit het meest nodig was. Jullie kunnen steeds beroep doen op haar aanwezigheid en energie waar je Vrede en Compassie, en de diepe zachtheid en kracht van het Lichtbewustzijn van Athena Solara wilt brengen.


Ook haar partner Apollo Solaris belichaamt de Lichtcodes van het Solaire Goddelijke Mannelijke. Apollo was altijd een Zonne-archetype, maar in zijn nieuwe Archetypische rol wordt hij de belichaming van Licht en Kracht, Creativiteit, Manifestatie en Vreugde. Waar Athena Rust en Evenwicht brengt, maakt Apollo Creativiteit en Manifestatie mogelijk, die zal leiden tot de Structuren van de Vrede die de Nieuwe Aarde zullen vormen.


Geliefden, je kunt ervoor kiezen om op verschillende manieren met deze Nieuwe Energieën te werken, maar ze zullen je ondersteunen in de uitdrukking van jullie wens om Vrede te brengen en een Nieuwe Aarde Maatschappij te creëren nadat jullie door de 2012 Sterrenpoort zijn gegaan.


De 2012 Poort, de Sterrenraster Energieën en de Multi-Dimensionale Lichtsteden

Dus, Lieve Familie van Licht, willen we het ook met jullie hebben over het werk dat we in 2012 samen met de Familie van Licht hebben gedaan. We hebben eraan gewerkt om een Rastersysteem van Geometrische "Sterren" of Merkaba’s te creëren, die de Hogere Frequenties en Intenties van Vrede coderen en uitzenden. Deze Sterren werden ontworpen als Co-Creaties met de Familie van Licht en hun doel is om het Veld van Vrede te versterken, terwijl de Aarde door de 2012 Poort in de Multi-Dimensionale Nieuwe Aarde overgaat.

De eerste ster werd in april 2012 samen met Familie van Licht in Riga, in Letland, opgericht in het bijzijn van de deva's en elementalen van de Boswereld. De Familie van Licht daar was er in een aantal Ceremonies samengekomen om te activeren en zich te verbinden met de Elementale Energieën van de Zesde Dimensie en de Boswereld, en zich te verbinden met de Regenboogbrug naar de Hogere Dimensies die in 2011 en 2012 in Lapland, Noordelijk Noorwegen en Finland geactiveerd werden. De Brug werd weer verbonden en de Energieën konden vrij stromen, en zo werd de Ster van Riga medegecreëerd in een krachtige ceremonie en gevierd met zang en dans. Dit werd gevolgd door de creatie van de Ster van Moskou in juli, waar de Familie van Licht samenkwam, waaronder enkelen die in Riga gecocreëerd hadden, om samen de Ster van Moskou te creëren. Daarna kwam in augustus de Familie van Licht in Turkije samen om met ons de Sterren van Istanbul, Izmir en Damascus te co-creëren. Dit werd in oktober gevolgd door de creatie van de Ster van Berlijn, in het noorden van Duitsland en de Ster van de Bodensee in Zuid-Duitsland, en op de grens met Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland.

Elk van deze Sterren is een Heilig Geometrisch Icosa-dodecaëder Kristal van Licht dat op een hoge frequentie draait en de intentie van de makers doorgeeft om Vrede en Liefde te brengen naar de Nieuwe Aarde en de steden waar ze zich bevinden. Ze werken met Vrije Wil en keuze, waardoor de Lichtcodes beschikbaar zijn voor degenen die hun harten openen en ze willen ontvangen. De Sterren zijn ook met elkaar verbonden in een Sterrenraster dat de Ascensie van de Aarde tijdens de 2012 Poort zal ondersteunen.


De laatste van deze Sterren voor het 2012 Sterrenraster, zullen in december 2012 in New York geco-creëerd worden. Wij zullen daar opnieuw aanwezig zijn om met de Familie van Licht te werken en de Ster van New York te co-creëren die de Intentie van Liefde en Vrede voor de Stad zal dragen. Op dit moment zullen de sterren in het Oosten zich met de Sterren in het Westen verbinden om een ​​brug te slaan tussen de Verenigde Staten, Europa en het Midden-Oosten, als Activeringspunt voor de geascendeerde Aarde energieën.

Maar, we zullen ook werken aan de initiatie van de eerste Multi-Dimensionale Gouden Lichtstad in New York City!

Geliefden, weet dat als de Nieuwe Aarde geboren wordt, de Paradijs Codes die in 2005 geactiveerd werden, naar een Hogere Activering zullen gaan en ook met de Grote Steden van de Planeet zullen beginnen te werken. Het is in de Steden dat deTransformatie het meest nodig is en de Gouden Multi-Dimensionale Steden zullen een centraal punt voor het zaaien van de Nieuwe Energieën zijn en voor Nieuwe Manieren van Leven in Harmonie met de Aarde en al haar Wezens.


Tijdens de 2012 Poort zal het Sterrenraster assisteren bij het activeren van de Nieuwe Aarde Lichtcodes voor elk van de Steden waar de Sterren gecreëerd werden en bij het doorgeven van deze Codes aan deze Steden die ervoor kiezen om de verschuiving naar Multi-Dimensionale Gouden Steden van Licht te maken!


Wij nodigen jullie uit, waar je ook bent, om samen met ons de energieën voor de Multi-Dimensionale Gouden Steden van Licht van de Toekomstige Nieuwe Aarde te bewaren.


Geliefden... het is inderdaad een zeer Prachtige en Spannende Tijd voor Iedereen op de Planeet Aarde!


Wat je kunt verwachten tijdens de 2012 Poort

Geliefde Familie van Licht, in tegenstelling tot wat vele anderen al hebben gezegd, hebben we jullie altijd verteld dat het 2012 proces doorgevoerd zou worden met de Intentie van Vrede en Genade, en zonder Ramp of Catastrofe op Wereldschaal. En zo is het ook!

Jullie, als Ontwaakte Familie van Licht, kwamen hier om dit Doel van de Heilige Ruimte van de Vrede en Liefde te dienen, zodat dat de Aarde de Nieuwe Droom van de Nieuwe Aarde zou kunnen binnengaan, zonder door de omwentelingen en trauma's van vernietiging te moeten gaan.


Maar we vragen jullie om je ervan bewust te zijn dat er vele profetieën en 'dromen' zijn die chaos en angst suggereren, en het is nodig dat je niet toestaat ​​dat deze op dit tijdstip een energie van angst en stress creëren. Wij vragen jullie om je af te keren van angst en iedereen die probeert om angst te scheppen, en liever te vieren wat er op Aarde en in de Melkweg bereikt is!

Jullie zullen met een minimum aan verstoring en met Vreugde door de 2012 Poort gaan!


De "doorwinterde" Lichtwerkers en degenen die bij de Ascensie Teams van
 2012 zijn, kunnen zich inderdaad erg moe voelen, zelfs tot het op punt van uitputting toe. Jullie bewaren de energie voor de grote verandering in je Lichtlichaam en in je Lichaam. Jullie geven dag en nacht de Nieuwe Lichtcodes door, dus ja, je kunt je erg moe voelen, maar het zal voorbij gaan als jullie aan de "andere kant" van de Poort komen. Stel je voor dat je het ruimteschip stabiel houdt, terwijl het door de sterrenpoort gaat, en dat is hard werken, maar ja inderdaad, Geliefden, het is de moeite waard!

Je kunt op een of andere manier last van chaos hebben... misschien chaotisch dromen ... terwijl het Collectieve Bewustzijn probeert om te gaan met de Verschuiving naar Multi-Dimensionaal functioneren. Je kunt last hebben van slapeloosheid en angst, zelfs een beetje depressie en verdriet als je met deze energieën te maken krijgt, maar focus je op de Kristal Tempel van het Hart, je eigen Heilige Ruimte, en alles komt goed!

Ja ... het is het Einde! Het einde van de Oude Aarde van een lagere frequentie die langzaam desintegreert als een oude versleten droom. En het is het Nieuwe Begin van de Nieuwe Aarde ... de Nieuwe Droom van Vrede, Liefde en Overvloed!

Dus, totdat we elkaar weer aan de "andere kant" terugzien... wensen we jullie een Vreugdevolle Viering van de 2012 Poort en Welkom op de Multi-Dimensionale Nieuwe Aarde!

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens - The Golden Age
Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.


© 2012-13 Celia Fenn en Starchild Global
Creative Commons License
Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons Licentie.
U bent vrij om het werk te kopiëren, te distribueren, weer te geven en uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur benoemen, U mag dit niet gebruiken voor commerciële doeleinden en u mag dit werk niet wijzigen, veranderen of op voortbouwen. Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker anderen de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken. Elk van deze voorwaarden kan worden afgeweken indien u toestemming hebt van de rechthebbende. Elk ander doel van gebruik moet toestemming worden verleend door de auteur.

Geen opmerkingen: