donderdag 6 december 2012

12-12-12 en de Verschuiving der Tijden - Patricia Cota-Robles en Dr Meg Blackburn-Losey (deel 3/4)

12-12-12 - Patricia Cota-Robles - Dr Meg Blackburn-Losey interview (Deel 3/4)
Inleiding Dr Meg Blackburn-Losey:


Dr. Meg Blackburn-Losey:

Ik wou het heel kort over iets hebben, omdat ik weet hoe veel mensen erover denken. We hebben het over het binnengaan van 5-Dimensionaal bewustzijn. Het is niet zo dat de Aarde naar een andere locatie vliegt of iemand op een knopje duwt en alles gaat veranderen. Dit is een staat van bewustzijn. Veel mensen nemen dit heel letterlijk.

Patricia Cota-Robles:

Het is eigenlijk Energietrilling en Bewustzijn, en we gaan in een versnelde trilling omhoog, we bewegen ons bijvoorbeeld naar Hogere Frequenties dan daarvoor en wat er nu gebeurt, is dat ons GodZelf, onze IK BEN Aanwezigheid, elke 24 uur het maximum van trillingen dat ons fysieke lichaam aankan, versnelt. Dit gebeurt ook met de Aarde.

De reden van al die oude voorspellingen en we hebben het hier over de Kwantummechanica,  Energievibratie en Bewustzijn, dat de oude profeten het over het einde van de wereld spraken, zoals rampen, aardeveranderingen, is bijvoorbeeld wanneer de wetenschappers in de Kwantummechanica een elektron observeren die in vibratie versnelt en verhoogt, en  wanneer deze de kritieke massa van een trilling bereikt, absorbeert het de andere 49 % - 51% is bijvoorbeeld kritieke massa - en de elektronen verdwijnen in de ene frequentie en verschijnen in een hogere frequentie. Dat gebeurt nu met de Aarde en de zieners uit het verleden die dit met hun 3-Dimensionaal zicht observeerden, zagen de Aarde verdwijnen, maar zagen haar niet opnieuw in de Hogere Frequentie verschijnen.

Het verschil is dat dit niet onmiddellijk gebeurt, het is een proces dat ten volle begon tijdens de Harmonische Convergentie van 15-16-17 augustus 1987, toen de eerste grote influx van Licht ons uit het Rad van Karma haalde en terugbracht op de spiraal van Evolutie.

We zijn de afgelopen 25 jaar door Kwantumverschuivingen gegaan en hebben opnieuw een groots moment bereikt. Ik weet dat de mensen verwachten dat er op 12-12-12 en 21 december zoveel dingen gaan gebeuren, en er zullen enorme verschuivingen in vibratie zijn, groter dan we ooit eerder ervaren hebben, maar deze dingen vinden plaats in de Rijken van Oorzaak en filteren dan binnen in de wereld van Gevolg, wat het fysieke oppervlak is, terwijl we dit Licht naar ons toe trekken via onze gedachten, woorden, handelingen en gevoelens.  

Ik weet dat er mensen zijn die denken dat op 21 december de Aarde ophoudt te bestaan of dat het op 22 december een Paradijs zal zijn, de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Er zullen grote verschuivingen zijn, de dingen vinden nu al plaats, zoals de kritieke massa die we bereikt hebben aan het einde van 2010, waar we samen met het Hemelse Vennootschap geco-creëerd hebben. Als ik ‘wij’ zeg, dan bedoel ik elke persoon op de Planeet via haar/zijn GodZelf. Velen deden het op een bewust niveau, miljoenen Lichtwerkers die op deze Planeet Ontwaakt zijn, maar ook bij degenen die zich in de dichtste frequenties bevinden, die nog slapen en chaos in hun leven hebben, heeft hun GodZelf deelgenomen.

Het GodZelf, en dit is iets wat ik echt wil benadrukken, omdat al de andere Voorspellingen het hadden over de Nieuwe Hemel en de Oude Aarde die zou vertrekken… Men geloofde dat er miljoenen mensen zouden achterblijven, omdat ze tijdens de Verschuiving niet op een bepaalde golflengte zouden trillen en het niet zouden halen. Maar een vervulde negatieve Voorspelling, een Voorspelling die een mogelijke negatieve uitkomst voorspelt, wat het geval zou zijn als er zielen achterbleven die de Verschuiving naar de Hogere Rijken niet zouden halen, is een mislukte Voorspelling.

De enige reden waarom Voorspellingen Goddelijk geïnspireerd zijn, is dat ze ons een mogelijke negatieve uitkomst tonen, zoals de Voorspellingen van Nostradamus of Openbaringen. Het is om ons te laten zien wat er kan gebeuren met onze huidige koers en om ons te inspireren om onze koers te wijzigen om het Bewustzijn van iedere man, vrouw en kind te verhogen, zodat iedereen het door deze Verschuiving haalt.

Vanwege de talloze activiteiten van het Licht, en ik heb er al in detail in mijn boeken over geschreven, vooral het boek ‘Wie Ben Ik en waarom Ben Ik Hier?’ , omwille van dit globale eenmakende werk tussen het Hemelse Vennootschap en de Ontwakende Mensheid,
zijn de twee Aardes nu één geworden en heeft het GodZelf van elke persoon het bewuste besluit genomen om vooruit te gaan. Dit is de reden waarom de dingen momenteel zo intens zijn, want in de Oude Voorspellingen ging de Oude Aarde achtergelaten worden, samen met alle karmische schulden en negatieve energieën die deze Zielen gecreëerd hebben door het misbruik van hun gedachten, gevoelens en vrije wil, zouden deze samen met hen achterblijven.

Nu iedereen vooruit gaat moet al deze rommel naar boven komen om gezuiverd te worden. Er is geen afscheiding. We kunnen niet gewoon ‘schrap, schrap’ zeggen en het verleden uitwissen. Het zou mooi zijn, maar dat kunnen we niet. De kostbare Levensenergie die we van God gekregen en gebruikt hebben om de afschuwelijke mutaties van oorlog, hebzucht, armoede en al de gruwel van onze menselijke miscreaties te creëren, moet getransmuteerd worden. Dat gebeurt er nu. Het Licht van God neemt ver boven de grootste verwachtingen op Hemel en Aarde toe en duwt alle puin naar de oppervlakte.

Dr. Meg Blackburn-Losey:

Wat interessant is, ik doe het Touching the Light healingwerk, is dat wanneer je naar wat ik het Oorzakelijke Niveau noem gaat, dat net onder het Zielsniveau ligt - het is het Oorzakelijke Niveau, een Brug naar onze Goddelijke en Menselijke Natuur, ik zie het als een vertaalstation - toont het Oorzakelijke Niveau ons de afgelopen 3 weken al deze defecten en Energieën die naar boven komen om gezuiverd te worden. Het lijkt alsof alle vorige levens tegelijkertijd gezuiverd worden. Het is verbluffend om te zien wat wij als Wezen in onze huidige vorm door alle tijden heen gedragen hebben en het plots naar boven komt en gezuiverd wordt.

Patricia Cota-Robles:

Dat is exact wat er gebeurt en de reden waarom alles zo erg lijkt, is dat we alle puin naar de oppervlakte zien komen, maar wat we niet gemakkelijk zien is het ongelooflijke Licht dat het naar de oppervlakte duwt. Daarom sprak met in Bijbelse termen over deze tijd als het ‘huilen en tandenknarsen’. We transmuteren letterlijk honderden levens in een oogopslag en de middel dat ons helpt om dit heel effectief te doen is de Violette Vlam, het perfecte Evenwicht van onze Vader/Moeder God die het weer naar het Licht transmuteert.

Momenteel zien we zoveel puin, in de politiek en alle chaos die plaatsvindt bij regeringen, de hebzucht van Wall Street in bankieren, de economie en de grote farmaceutica, etc. Het is overal en de media voedt het. Maar de Wezens van Licht willen dat we, als bemoediging, begrijpen dat de mensen die deze problemen creëren een minuscule fractie zijn van de 7 miljard evoluerende mensen op deze Planeet. Elke dag zijn er miljarden mensen die op een of andere manier hun intentie naar een Hoger Kracht richten en het Licht van God in hun leven roepen, en deze gebeden worden altijd gehoord en beantwoord.

Vanwege dit oprechte verzoek van de mensenmassa werden er speciale Kosmische Vergunningen toegezegd en heeft het gehele Hemelse Vennootschap dat uit alle prachtige Wezens bestaat die we uit de wereldreligies kennen, alle Verrezen Meesters, alle grote Engelenordes, Zonnelogos van Zonnen achter Zonnen, Galactische Kosmische Wezens tot de aanwezigheid van onze Vader/Moeder God, Al Dat Is, hebben de toestemming gekregen om door de sluier van onze menselijke miscreaties te komen en ons tegemoet te komen.

Nu kunnen we communiceren en deze informatie verkrijgen zoals jij dit doet, door elke denkbare open deur en het heeft echt niets met channelling, medium zijn of bovennatuurlijke vermogens te maken. Het is teruggaan naar datgene dat we nooit verondersteld waren te verliezen. Ik persoonlijk ben maar een gewone persoon die God voortdurend vroeg waarom er zoveel pijn en lijden in de wereld was, nam de tijd om naar de antwoorden te luisteren en de sluisdeuren openden zich. Elke wereldreligie heeft dit gezegd, ‘klop en de deur zal opengaan, vraag en je zult het krijgen, zoek eerst het koningrijk Gods in jezelf en al het andere zal je geschonken worden. Dit is de waarheid, niet zomaar overdreven of verheven banaliteit.

Dr. Meg Blackburn-Losey:

Het fascineert me hoe we rondom ons ontwaken zo in emoties en angsten verstrengeld kunnen raken. Zoveel mensen spelen het slachtoffer omdat ze zich opeens dingen herinneren, weten of kunnen en het is gewoon tijd daarvoor. Het gaat om een cirkelevolutie, een snelle menselijke evolutie in een tijd waar de energieën verhoogd worden. Ze zijn zo immens en intens, en tegelijkertijd kruisen de Dimensies, er vindt een Eenmaking plaats. Toen je vroeger zogezegd naar de andere wereld ging, ging je naar een of meerdere Dimensies, maar als je daar nu heen gaat, kun je bijna alles zien door de Eenmaking van Hemel en Aarde die nu plaatsvindt. Het is absoluut het krachtigste dat ik ooit gezien heb. Ik ben maar een gewoon wezen, maar de potentie die er is om dit allemaal terug naar hier te halen en deze wereld te veranderen is absoluut wonderbaarlijk.

Patricia Cota-Robles:

De reden waarom dit gebeurt is de versnelling van onze Energetische Trilling en Bewustzijn. We worden steeds dichter naar de Rijken toegetrokken waar we één zijn met elke deeltje van het Leven. Het is altijd zo geweest, maar we zijn in Afscheiding en Dualiteit gevallen, zodat we dit vergeten zijn. We gaan echt omhoog in dit Bewustzijn en de angst is zo heersend, omdat ons menselijk ego dit doet om ons te weerhouden om vooruit te gaan naar het Licht. Er wordt altijd verteld over de Illuminatie en al de krachten daarbuiten die tegen ons zijn, ja, natuurlijk is het daarbuiten een hele puinhoop, maar het heeft allemaal te maken met ons individuele menselijke ego dat geloofde dat het fysieke vlak het enige was dat er is, en dat zijn doel van bestaan het bevredigen van de fysieke zintuigen was.

Toen we begonnen te ontwaken en vooruit te gaan, dachten we dat we dat we dat bewustzijn moesten uitwissen. De wereldreligies vertelden ons dat we waardeloze zondaars waren, wormen in het stof, en we legden eden van kuisheid en armoede af; de zelfkastijding van het vlees, zelfgeseling, alles dat probeerde het ego te doden, de vernedering van het vlees. Wel, dit is deels wie we zijn. We kunnen het ego niet doden, we moeten ervan houden en het terug naar het Licht transformeren.

We hebben deze innerlijke strijd vele levens lang gehad. Zelfs de Jihad waar men het in de Islam over heeft, gaat niet over het vechten tegen iedereen die het niet met je eens is, het is het gevecht tussen het lagere bewustzijn en het Goddelijke Zelf binnen iedereen. Het is een persoonlijke strijd waar we doorheen zijn gegaan. Wat we nu moeten doen bij alles waar we ons willen verbeteren, bijvoorbeeld wanneer we onze eetgewoonten willen uitzuiveren en naar alles snakken dat we beter niet zouden eten,… dit is het menselijke ego dat doodsbang is dat als we vooruitgaan naar het Licht, het zal ophouden te bestaan.

En het heeft alle reden om dit te geloven, omdat we het gedurende vele levens hebben proberen te vernietigen. Nu moeten we dit deel van ons in handen nemen en het in ons Hart sluiten en zeggen: ‘Ego, ik hou van je.’ Houdt het daar, laat het schoppen en krijsen als het nodig is. Zeg gewoon ‘Ik hou van je, je gaat met mij vooruit. Het gaat fantastisch worden, je zult in het Licht getransformeerd worden. Koester en heb dit deel van jezelf lief. Overstelp alles wat het ego probeert tegen te houden om vooruit te gaan met de Violette Vlam.

We kunnen de Violette Vlam heel eenvoudig vragen:
Ik vraag de Violette Vlam om elke gedachte, elk woord, handeling of gevoel dat ik ooit in eender welke Tijd of Dimensie heb uitgezonden, die minder dan de Perfectie van God is, te transformeren. Wees deze stroom van Licht gewoon en doe dit met het menselijke ego en ik beloof je dat het ego zich veilig genoeg zal beginnen voelen en los zal laten en zich zal overgeven aan de Goddelijke Liefde van het GodZelf binnenin jezelf.

Dr. Meg Blackburn-Losey:

Dit is heel mooi gezegd. We moeten het ego niet als een aparte entiteit zien, maar als een deel van ons dat een mechanisme is dat gebruikt werd om ons gedurende onze fysieke evolutie te beschermen. Millennia geleden waren er dingen die ons zouden opeten.. Daarna begonnen we te migreren en te communiceren, ontstond er verfijning en onderhandelingen,… etc.

Ons ego werd groter en hielp ons om ons te beschermen. Na verloop van tijd werd de pure natuur van onze evolutie verbroken door degenen die het idee waar het allemaal om ging, veranderden. Die ons vertelden dat we niets anders dan wormen in het stof waren en nietig in de gehele Schepping, maar in feite zou de Schepping niet zonder ons kunnen bestaan. Er zou iets in elkaar storten als er iets onze individuele frequentie zou gebeuren. We zijn levensbelangrijk.

Patricia Cota-Robles:

Dat klopt, en wat we over het ego moeten begrijpen, is dat het absoluut als overlevingsmechanisme werd gevormd, maar zonder de Liefdesnatuur van onze Moeder God. Zonder de Eenheid van het Leven te begrijpen. Het heeft duidelijk afscheiding en dualiteit begrepen, en overleven is zijn/haar motivatie geweest.

Geloven dat het ok was om al wat nodig is te doen om te overleven – of het liegen, stelen, bedriegen, of wat dan ook was – dat eender wat gepast was om te overleven in plaats van de Eenheid van het Leven en Respect voor de Liefde te kennen, waar we met win-win situaties kunnen werken, samenwerken en dat iedereen vooruitgaat voor het hoogste goed en wanneer we dit doen, is er geen tekort of beperking. Zelfs het Elementalenrijk weerspiegelt het bewustzijn van de Mensen, dus waren plagen, pestepidemieën, overstromingen en hongersnood menselijke miscreaties. Wanneer we naar Eenheid en Liefde gaan voor de Aarde en elkaar, dan bloeit de Aarde en het Elementenrijk en zal er Overvloed voor iedereen zijn.

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens - The Golden Age
Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

© 2012- Dr. Meg Blackburn-Losey.

1 opmerking:

Anoniem zei

Mijn oprechte dank,voor dit bericht.
Dit kwam als een geschenk uit de hemel voor mij.
Een blinde vlek werd mij verhelderd.
Ik voelde mijn ego woest wezen,dit was de spanning die ik alzo lang voelde maar nooit kon plaatsen.
Nu wel dus. Dank hier voor.

Gusta