maandag 17 december 2012

Weerbericht voor Symptomen December - Children of Light

DECEMBER 

Deze maand zal je in het archetype van ERVARING en Manifestatie van het Goddelijke Plan brengen… gebaseerd op hoe je beweegt naar DOEL van je handelingen. 

Herhaling van acties is hoe je je manifesteert in het fysieke, gebracht in specifieke gerichtheid op intenties. Dit zal jouw talenten, vermogens en kwaliteiten van zijn vervullen. 

Er zal een proces van transformatie plaatsvinden gebaseerd op welke wijze je bereid bent in actie te gaan, wat je helpt de hogere wil toe te laten de lagere wil te bestemmen. Niets verzet zich tegen jouw manifestatie. 

Je zult gaan zien hoe het samenkomen van gedachten, gevoelens en actie je manifestaties steeds gerichter zal maken. Wanneer de hogere wil de lagere wil binnendringt zal het jouw vibratie en frequentie doen opkomen. 

Dit versnelt dingen omhoog met minder wrijving en weerstand. Het zal je toelaten resonantie binnen te gaan van wat voor jou belangrijk is door in je persoonlijke waarheid te zijn en bereidwillige viering van alles wat je bent en alles wat jouw waarheid leidt om in actie te gaan. 

Door in staat van Jezelf te zijn en je te richten op betekenis, waarde en doel zul je meer innerlijke vervulling ervaren. Het kan een zeer opwindende periode op nieuw gebied zijn… van Inspiratie, Openbaring, Uitdrukking en Ervaring.
Of het kan een periode van veel weerstand tegen verandering zijn. Het is waarschijnlijk een combinatie van allebei. Dit is een periode van optreden van de hogere wil van de ziel om te verdiepen. 

Waar worsteling ooit plaatsvindt, probeer enig neutraal bewustzijn en onderhandeling in die worsteling te ontwikkelen. Alles wat plaatsvindt zijn nieuwe lagen en diepten van Zelf die proberen meer leiding en richting voort te brengen. 

Dit zal hetgene wat in tegenstand en weerstand is, veel duidelijker tevoorschijn brengen. Wanneer je reageert en toestaat, zul je weten wie je werkelijk bent in een veel meer rechtstreekse en sterker beïnvloedende wijze.
Je kunt jezelf openen naar een consequent weten en ervaringen in je leven, wat constant ondersteunt voor meer openbaring van jezelf… en je meer in bewustzijn van je Goddelijke-Wezen brengt. Dit zal het einde van de wereld zijn zoals je die kende, via een worsteling van overleving van de lagere wil… om je innerlijk en uiterlijk in harmonie met elkaar samen te brengen… en te zien dat God zich manifesteert in je fysieke ervaring. 

Je zult conflicten waarnemen die plaatsvinden in je eigen leven en ook gemanifesteerd in de wereld om je heen… wat we vergaten te noemen. Je zult stappen door oude idealen van de buitenwereld heen waarnemen met nieuwe IDEEËN die tevoorschijn komen… dingen die nu voor het geheel het goede zullen dienen, hetgene wat zich verenigt. 

We danken jullie ons toe te staan met jullie te delen en wanneer we jullie meest vreugdevolle vrijheid accepteren, vragen we jullie om te proberen bewust te zijn om van elkaar te houden.

Gabriël

Geen opmerkingen: