vrijdag 19 april 2013

Het Doorkruisen van de Opwaartse Doorgang Naar de Toekomst - Ronna Herman

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-04-2013

Geliefde meesters, Ik begroet jullie op deze glorieuze dag en stuur naar jullie toe, via deze overdracht, grote golven van liefdevolle energie en woorden van aanmoediging om jullie in de wonderbaarlijke tijden van overgang te ondersteunen. Velen van jullie denken, "Zij lijken mij niet zo wonderbaarlijk toe. Wat is het dat ik verkeerd doe? Ik ben niet waardig genoeg om voorwaarts te gaan, af te studeren, en om verlicht te worden zoals je hebt beloofd. Zal ik achtergelaten worden? Waarom schijnt mijn wereld zo chaotisch, in zo'n beroering te zijn? Waar is de vreedzaamheid en de vreugde waarvan je zei dat die aanstaande zouden zijn?" Laat mij jullie geest geruststellen en jullie helpen het proces te begrijpen. Jij zult niet falen. Jij bent precies waar je zou moeten zijn - jij bent volmaakt zoals je bent. Je hebt alle hulp en alle antwoorden op jouw problemen die je nodig bent, als jij jouw Hogere OverZiel Zelf toestaat jou te Overlichten terwijl je ernaar streeft om jouw emotionele, mentale en fysieke lichamen te verfijnen. Wij vragen jou om ons uit te testen. Geef ons alsjeblieft toestemming om jou te begeleiden en te inspireren, en door dit te doen zal je de machten van de Hemel achter je hebben staan.

Dappere harten, jullie kunnen alleen falen als je geen inspanning maakt of als je het opgeeft. Als je langzaam en vertrouwensvol ernaar streeft om hart-gecentreerd en Ziel-geconcentreerd te blijven, zal je ontdekken dat je geleidelijk aan, maar zeker, steeds meer Wilskracht en Godsbewustzijn verkrijgt. Jullie leren om een voortdurende stroming van Adamantine Deeltjes van Scheppers Licht in stand te houden vanuit het voor- en achterportaal van jullie Heilige Hart. Nu vraag ik je om jouw bewustzijn naar buiten te richten, weg van jezelf en jouw kleine beeld van de werkelijkheid. Veronderstel een uitgebreid besef: stel je voor dat jij je leven overziet en de levens van diegenen rondom jou heen vanuit onze waarnemingspost, jou het vermogen gevend om het panoramische overzicht te zien van wat er zich van moment op moment voordoet. Kijk terug over jouw jaar - over diverse jaren - en maak een inventaris op. Heb je geen grote schreden gezet. Ben je niet veel wijzer, meer medelevend en een meer verlichte persoon? Kan je de volmaaktheid niet zien of op z'n minst de rechtvaardigheid welke zich in jouw verleden voorgedaan heeft? Ben je niet sterker en wijzer voor jouw beproevingen en tests op de weg? Observeer diegenen die in jouw nabijheid zijn. Zijn zij vooruit gegaan en hebben zij hun besef/bewustzijn uitgebreid, of zitten zij nog steeds vast in de tredmolen van daadloosheid, verstrikt en angstig in hun tunnelvisie zienswijze van het leven? Tijdens dit proces, dierbaren, probeer niets als goed of slecht te zien of te oordelen, zie het zoals het echt is: een kwestie van gebalanceerde of ongebalanceerde energie. Focus je op dat wat gebalanceerd en harmonieus in jouw leven is, en bekijk dan of je die energie niet uit kunt breiden in/naar de gebieden van onbalans.  

Vele kleine kwesties van jouw ego-persoonlijkheid houden jou gevangen in situaties die gemakkelijk opgelost zouden kunnen worden als je bereid bent om de behoefte los te laten om gelijk te hebben of vol eigendunk te zijn. Is het de pijn en de disharmonie waard? Als een situatie aan jou gepresenteerd wordt, schijnbaar van uit het niets, een situatie waarin iemand ernaar zoekt om jou te domineren of te controleren, of iemand in jouw leven schijnt diens gedrag plotseling radicaal veranderd te hebben, beschouw het dan als een geschenk. Velen van jullie zullen zeggen, "Wat heb ik gedaan dat ik dit tot mezelf aangetrokken heb?" 

Onophoudelijke negatieve gedachtevormen zullen je zeker uit jouw Heilige Hart centrum van macht vandaan schuiven in/naar de astrale gebieden van angst en schuld. Dat is waarom wij jullie in het bericht van vorig maand vertelden: HOUD STAND, DIERBAREN, want jullie reiken in jullie meest innerlijke Kern Wezen om, voor eens en voor altijd, de beïnvloedende, beperkende energiepatronen van het verleden los te laten. Sta mij toe om jullie geest te verlichten, dierbaren. Probeer de observeerder te worden wanneer welke van deze situaties dan ook in jouw besef gebracht wordt. Als je geen verdedigende of tegenstrevende houding aanneemt; als je standvastig in jouw integriteit staat en jouw spirituele waarheid spreekt terwijl jij het waarneemt zonder kritiek of de behoefte om te domineren of te controleren als reactie daarop; als jij je op de Gods Vonk binnenin die persoon concentreert (ongeacht hoe zwak ook) en niet op hun negatieve attributen; en als je hen hun geloven/overtuigingen toestaat, maar neem hen niet aan als van jezelf, en gewoon voorbij de gebeurtenis gaat zonder het toe te staan op wat voor manier dan ook een impact op jou te hebben - dan zal je voor de test geslaagd zijn.

Geliefden, een waar meester hoeft zijn/haar meesterschap niet voor anderen te demonstreren; zij leven het. Zij hoeven hun niveau van besef niet te vocaliseren: zij stralen het uit. Zij gaan liefdevol en stil verder met hun missie en hun werk, Liefde, kennis en woorden van bekrachtiging achterlatend. Oh, zij kunnen zeer zichtbaar zijn, als dat hun missie is, maar zij zijn altijd pretentieloos, geduldig, tolerant en bereid om woorden van liefde en bemoediging waar zij ook gaan te delen. Door hun werken zullen jullie hen kennen. Door hun handelingen zullen zij hun kracht en zuiverheid demonstreren. Diegenen van jullie die kwamen om te onderwijzen, te begeleiden en om de kennis stromende te houden, welke uiteindelijk zal evolueren in wijsheid, daardoor veranderingen creërend en nieuwe filosofieën toestaand om geïmplanteerd te worden in de vruchtbare geesten van kinderen - alsook bij diegenen die ontwaken en gereed zijn voor hogere waarheden - jullie taak is formidabel, want jullie moeten onderwijzen door het voorbeeld te geven alsook het gesproken woord terwijl je de geldigheid van liefde, vreugde, vreedzaamheid, eer, integriteit, eenheid en overvloed uitzend, in plaats van angst, haat, schuld, isolatie en beperking. Velen van jullie kwamen vanuit de verheven gebieden van de hogere dimensies, zoveel liefde voor de Schepper met zich meedragend dat het zeer moeilijk is geweest om je aan de materiële wereld en het fysieke lichaam aan te passen.

Jullie zijn diegenen die alle dingen in de rijken van de fysicaliteit ontkend hebben, materiële comfort, rijkdom en verlangen verwerpend, alsook de lichamelijke vorm, in de overtuiging dat je niet van de sensaties van de fysieke wereld kon genieten of deze kon accepteren en ook nog spiritueel kon zijn. Maar dat is waarom jullie kwamen, dierbaren. Wij weten dat jullie in staat zijn om zuivere Geest te zijn - de Wil van de Schepper in de hogere rijken volgend. Herinner het je, jouw opdracht was om een hemelse Aarde te co-creëren en om al de schoonheid en wonderen van de Geest in de solide, fysieke vorm te ervaren. Wederom, bieden wij jullie enige van de richtlijnen vanuit het verleden aan om jullie te helpen de nauwe, slingerende doorgang in/naar de toekomst met gemak en gratie te doorkruisen: De Heilige Geest van jouw Hogere Mentale Zelf is de onderscheidende hogere intelligentie welke de Licht Infusies en de geschenken van de Geest in de gaten houdt en reguleert die aan jou toegewezen zijn overeenkomstig aan jouw niveau van spiritueel besef en jouw huidige behoeften. Speciale dispensaties worden ook in de gaten gehouden en door jouw Heilige Mentale Zelf verspreidt, welke de intermediair is tussen jou en jouw Goddelijke IK BEN Aanwezigheid / God Zelf. Nochtans, iedere speciale dispensatie die aan jou geschonken wordt vereist dat jij je vol overgave inspant om jouw deel te doen. Je moet de maximale inspanning leveren om het speciale geschenk van de Goddelijke Schepper voor het grootste goed te gebruiken. Denk eraan, een ieder van jullie is een co-creatieve partner met onze Vader/Moeder God. Terwijl jullie meer bekwaam worden als medescheppers op het Aardse vlak, zullen jullie leren om onophoudelijk jullie energiepatronen in de gaten te houden en zullen jullie ernaar zoeken om deze op te waarderen.

Jullie moeten streven naar aanhoudende harmonie en verfijnde goddelijke expressie. Jullie doel is om de macht van het Heilige Vuur te bevrijden welke gedurende vele duizenden jaren sluimerend gelegen heeft zodat jullie je energie kunnen richten en focussen in/naar de gebieden van jullie leven waar je verandering wenst. Door het vestigen en onophoudelijk opwaarderen van jullie Schepper Wiel van het Leven, planten jullie de zaden van gefocuste verandering, en bevoorraden jullie het Heilige Vuur van de Schepping dat nodig is om wat jullie voor ogen hadden te manifesteren. Wanneer jullie dit bedreven doen, zal jullie persoonlijke wereld een wonderland worden, en zal je een baken van Licht worden voor iedereen om te zien. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de ademhaling is in het heropeisen van jullie Goddelijke natuur. Niet de ondiepe ademhaling die het overgrote deel van de mensheid op de Aarde geaccepteerd heeft als de juiste manier om adem te halen. Dit type van ondoeltreffende ademhaling heeft geresulteerd in vele verzwakkende symptomen en ziekten/ongemakken alsook beperkt het jullie inname van Goddelijke Essentie, welke kritiek is voor jullie welzijn en de terugwinning van jullie voertuig van Licht. Wij hebben de Oneindigheids Ademhaling uitgelegd en benadrukt, de Accordeon Ademhaling en hoe belangrijk de ademhaling met intentie is. De Oneindigheids Ademhaling zou de Ascentie Ademhaling genoemd kunnen worden, wat het lijnt jullie galactische chakra's uit met jullie fysieke voertuig, en opent de terugkeer doorgangen naar de hogere dimensies via de Binaire Opeenvolgende Techniek. Het versnelt het proces van het bouwen van jouw ascenderende voertuig van Licht genaamd de MerKiVah. Het vergemakkelijkt ook het opengaan van het portaal naar jullie Heilige Geest en de voor- en achter portalen van jouw Heilige Hart.

De Accordeon Ademhaling vergemakkelijkt een dubbel voordeel: het trekt de Adamantine Deeltjes naar voren die opgeslagen liggen binnenin de Wortelchakra en ook de Adamantine Deeltjes die opgeslagen liggen binnenin jouw Etherische Replica, welke gelokaliseerd is binnenin jouw vijfdimensionale, persoonlijke Piramide van Licht. Jouw ZIEL LIED is samengesteld van midden-vierde- en hogere dimensionale trillingspatronen van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid en harmonie. Als een Zelf-Meester, zullen jouw energetische Handtekening en jouw Ziel Lied vermengen in een Hemelse Mandala van Licht, geluid en kleur waardoor je in de hogere Rijken geïdentificeerd zult worden. Jij wordt herkend door de glans van jouw innerlijke Licht. Hoe meer Licht Essentie je opneemt in jouw fysieke voertuig, hoe meer schitterend jouw aura zal gloeien. Er is voor een ieder van jullie een pad geopend om te volgen; ongeacht op welk of in wat voor omstandigheden jij je bevindt, een gouden kans wacht erop om jou in staat te stellen om jouw macht aan te nemen, in te tappen op jouw creativiteit en om deze vele latente vermogens naar voren te brengen die je diep opgeslagen hebt liggen binnenin jouw geheugenbanken. En nu, als nooit tevoren, zijn wij dichtbij, observerend, erop wachtend om te ondersteunen, aan te moedigen, wonderen te creëren, de weg te versoepelen, en jullie te helpen om verder en naar boven te gaan.

Als je alles dat momenteel in jouw leven is kunt bekijken als voorbijgaand, behalve de Liefde/het Licht en het Spirituele Vuur binnenin jouw Heilige Hart en Ziel, dan zal je weten wat wij aan jullie proberen over te brengen. Laat je angst voor het verleden en de toekomst los, elimineer de emotionele en mentale controles die anderen over jou hebben, en wordt de vrije Spirit die je bedoelt was te zijn. Wanneer de Oneindigheidslus en de tijdlijn van jouw verleden uitgebalanceerd zijn, en de belangrijke delen van jouw tegenstrijdige energieën getransmuteerd zijn, zal je in de Oneindigheidslus van jouw toekomst stappen. Jullie zitten in het proces van het lopen in/naar het Licht van jullie toekomst terwijl jullie de schaduwen van het verleden achter jullie laten. Door jullie tijden van drukte en dagelijkse uitdagingen heen, vergeet nooit, mijn dapperen: dat jullie middenin een kosmisch herenigingsproces zitten, en jullie zullen te zijner tijd evolueren, op de één of andere manier. Je moet je er bewust van zijn dat dit transformatieproces een lange en complexe cyclus is; nochtans kan het een grootse reis zijn als jij je voordeel neemt van de wijsheidsleringen en de gereedschappen die wij jullie aanbieden. De Wet van de Cirkel verklaard dat iedere nieuwe creatieve inspanning van binnenuit het Stilte Punt van Wilskracht moet beginnen, de Kern Essentie van de Schepper/medeschepper. Denk eraan, een persoon die gecentreerd is binnenin zijn/haar Heilige Hart en Heilige Geest kan kosmische waarheden en geïnspireerde gedachten aan miljoenen mensen overbrengen terwijl de liefdevolle trillingen van zijn/haar auragebied iedereen zegent waarmee hij/zij in contact komt. De Wereld Piramide is een Centraal Station voor jouw ontelbare Ziel-Zelven. Jouw goede daden zijn opgeslagen binnenin de Schatkist van het Lichtmagazijn binnenin de Wereld Piramide.

Er is ieder jaar een oogst van alle goede daden, en jullie liefdevolle gedachten en daden worden daar vergroot en opgeslagen. Het grotere deel is versmolten met het Scheppers Licht om gebruikt te worden om het grootste goed voor de gehele mensheid te creëren. Jullie zullen jullie speciale geschenken en Goddelijke dispensaties ontvangen in overeenstemming met wat je hebt bijgedragen aan het Warenhuis van Licht. Het is voor een ieder van jullie tijd om naar voren te stappen, je standpunt in te nemen en gehoord te worden. Begin waar je bent, op jouw hoogste niveau van begrip, kijkend door ogen die gefilterd worden door liefde, voelend met een hart gevuld met medeleven, en functionerend met een geest die niet overschaduwd wordt door schuld, angst of oordeel. Dat is de manier waarop jullie je waarheid geldig zullen maken en jullie je wijsheid zullen vergaren, dierbaren. Dat is de manier waarop jullie wereld en werkelijkheid overstromend gevuld zal zijn met liefde, vreugde en overvloed. Dat is de manier van de meester, de manier van Levende Waarheid, de weg terug naar Huis. Vergeet nooit dat jij altijd jouw eigen rechter bent, en jij beslist, met de ondersteuning van jouw beschermingsraad, over wat de belangrijke details van jouw volgende levenservaring zullen zijn. Wanneer in het milieu van de hogere dimensies, is een Ziel altijd geestdriftig om vroegere vergissingen te rectificeren zodat het auragebied opgeruimd kan worden van enige onharmonieuze trillingspatronen, en dan kan de reis naar ver-licht-ing verdergaan. Het is niet van belang als mensen de waarheid ontkennen van wat wij naar jullie overbrengen; het is desalniettemin de Levende Waarheid en Universele Wet; en iedere Ziel wordt beïnvloed en beheerst door de leerstellingen van het Goddelijke Plan, of zij het nu geloven of niet. Ook hier weer, is de innerlijke sluier van toepassing, en je moet door de beperkingen van het negatieve derde/vierde dimensionale milieu heen breken om toegang te verkrijgen tot een uitgebreide, wonderbaarlijke verbinding met de Schepper.

Jullie zijn altijd en zullen altijd verbonden zijn aan ALLES DAT IS. Het gevoel van ontkoppeling is alleen binnenin jullie geest, en de weg om "de deur te ontsluiten" naar de Rivier van het Leven is binnenin het HEILIGE HART. Terwijl jullie je resonantie verfijnen, worden jullie geleidelijk aan multidimensionaal, wat betekend dat jullie intappen op de frequentiepatronen van diverse dimensies tegelijkertijd. Om ruimte te maken voor de verfijnde frequenties van de veelvoudige niveaus van de vierde, vijfde en hogere dimensies, moet er een reinigings/opruimingsproces zijn. Via de lessen en instructies die wij jullie over de jaren gegeven hebben, proberen wij jullie de kennis te geven die nodig is om het pad van ascentie met gemak en gratie over te steken; nochtans, moeten jullie de verantwoordelijkheid van jullie terugkeer naar persoonlijk Zelf-meesterschap aannemen. Wij staan gereed om jullie te ondersteunen als jullie je rechtmatige status van spirituele Wezens op een Goddelijke missie voor onze Moeder/Vader God opnieuw opeisen.

Wij geven een eregroet voor jullie dapperheid. Er wordt toegenegen van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michael

***Een notitie van Ronna: Dierbare vrienden, omdat ik gedurende bijna drie weken arbeidsongeschikt ben, en zoals hij bij diverse vroegere gelegenheden gedaan heeft, heeft Geliefde Michael mij gegidst naar verschillende paragrafen in vele berichten van het verleden zodat het voor mij niet te stressvol zou zijn om het bericht van deze maand voort te brengen. Het is een vrij interessant proces om te observeren, want hij weet precies waar de segmenten zijn die hij wenst over te brengen - alles dat ik hoef te doen is alleen maar zijn begeleiding toe te staan. Het is "automatisch schrift" in diens hoogste vorm. Ik heb slechts één keer het uitsturen van een bericht gemist sinds ik de boodschapper van Aartsengel Micheal in 1992 werd, en dat was in december 1996 toen wij terug naar Reno, Nevada vanuit San Diego, California verhuisden omdat ik mijn computer niet aangesloten had. Het bericht van deze maand scheen rechtstreeks tegen mij gesproken te worden, zoals ik er zeker van ben dat het dat tegen zovelen van jullie zal doen. Ik ben behoorlijk ziek geweest vanaf Zaterdag, 2 Maart, met een zeer machtige tensie van de griep: agressief hoesten en koorts, maar niet veel verstoppingen. Nochtans, ontwikkelde ik bronchitis en mijn dokter schreef mij een rondje antibiotica en Prednison voor.

Ik ga geleidelijk aan vooruit en krijg mijn kracht langzaam terug. Geliefde Michael heeft ons in het verleden verteld dat soms een virus vergezeld met koorts handelt als een katalysator voor het reinigen/opruimen van oude beïnvloedende frequentiepatronen die uitgewist worden omdat wij een invoering van hogere frequentie Licht hebben geïntegreerd. Ik heb diverse malen ontdekt dat, wanneer ik een "enorme sprong in bewustzijn" ervoer, dat dit zich voordeed. Mijn man Kent "vatte ook een kou" en belandde in het ziekenhuis al een resultaat. Hij is momenteel in het revalidatiecentrum, want ik ben niet in staat om voor hem te zorgen. Ik treed niet in details; nochtans, is er een grote kans dat wij hem in een groepstehuis zullen moeten plaatsen zodat hij de zorg krijgt die hij nodig is. Hij is 85 en zijn gezondheid verslechterd behoorlijk snel. Het is een zeer stressvolle tijd voor onze familie geweest, zoals ik weet dat het dat voor velen van jullie geweest is.

Vergeet niet, lieve harten, dat wij enige uitermate potente Adamantine Deeltjes van Scheppers Licht ontvangen. Wij worden voorbereidt om in een meer verfijnd milieu te leven als wij een gigantische sprong in Godsbewustzijn nemen. Is het de inspanning niet waard om de uitdagingen die wij moeten ervaren om deze nieuwe werkelijkheid van liefdevolle wisselwerking, vrede, welvaart en vreugde te bereiken? Ik, in ieder geval, ben bereid te doen wat het ook vraagt om het visioen van de NIEUWE AARDE dat mij toegestaan was om te zien, te manifesteren. Eeuwige Liefde en engelen zegeningen, Ronna.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ *

Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen: