vrijdag 26 april 2013

Nieuwe Aarde Energieën - April 2013 - Celia Fenn

Aartsengel Michael 

Galactische Herverbinding en Galactische Menselijke Evolutie 2013 en Daaraan Voorbij…. 

Geliefde Familie van Licht, in deze tijd van intense Verschuiving en verandering, en Opkomsten, voelen jullie de Turbulentie van de Geboorte van de Nieuwe Galactische Mens binnenin de Nieuwe Gouden Roos Galaxy. Jullie raken gewend aan de Nieuwe Energieën en de Frequenties van de Nieuwe Werkelijkheid. Wij zouden graag tegen jullie willen zeggen dat het omgaan met deze Nieuwe Werkelijkheid zeer Gemakkelijk is als jij je slechts Eén ding Herinnert - dat Alles Energie en Frequentie is!

Het Gaat Allemaal Over Frequentie!

Het vinden van jouw handelswijze in deze Nieuwe Werkelijkheid en het vinden van Vreedzaamheid, Harmonie en Overvloed is een Eenvoudige Kwestie van Frequentie. Het is een kwestie van het op één lijn komen met en Resoneren met de Frequentie van Goddelijke Liefde en Goddelijk Medeleven, de Frequentie van Goddelijke Creatieve Intelligentie dat vanuit het Goddelijke Hart stroomt.

Dit is niet iets waar jullie hard voor moeten werken om te bereiken, of waar je voor moet studeren, of om ervoor te lijden om goed genoeg te zijn. Je hoeft jezelf niet te genezen of blokkades te verwijderen, het is jullie geboorterecht en je moet eenvoudig een Keuze maken en Erin Stappen! Het is een Frequentie die Binnenin Jou is, en je moet het eenvoudig binnenin jouw Hart vinden en jezelf op één lijn met deze Frequentie brengen.

Al het gedachten "gebabbel" over verwondingen en gevallen te zijn en geblokkeerd en "niet goed genoeg" te zijn, is eenvoudig jouw geest die probeert om een onvermogen te rechtvaardigen aangaande het op één lijn te brengen met de Frequentie van Vreedzaamheid en Overvloed, alsof het zeer moeilijk te bereiken zou zijn. "Er moet iets niet helemaal in orde met mij zijn", zegt het, en spendeert dan tijd proberend uit te vinden wat dat "niet helemaal in orde" is. Geliefden, er is niets "niet helemaal in orde" wanneer je uit de Frequentie vandaan valt. Veroordeel jezelf niet, vind jouw weg eenvoudig ernaar terug! Stop! Haal adem! Grondvest jezelf, verbindt je met jouw Hogere Aspecten, en keer terug naar de Frequentie van Vreedzaamheid en Overvloed. Het is er voor Jou/Jullie!

Dus, zou je kunnen vragen, wat is deze Frequentie van Vreedzaamheid en Overvloed, en hoe maak ik deze verbinding?

Zoals wij eerder aan jullie uitgelegd hebben, is het de Stroming van Goddelijke Liefde en Medeleven vanuit het Hart van de Kosmos, het Hart van God, de Goddelijke Creatieve Intelligentie. Het wordt afgegeven vanuit het centrum van Alles Dat Is, en wordt naar Jullie uitgestuurd via de Zon in het Galactische Centrum. In het verleden, waren deze transmissies van Lichtcoderingen en Informatie vanuit de Bron van een dergelijke Hoge Frequentie dat zij omgeleidt werden via Sirius en de Pleiaden, en via andere Zonnen, en dan naar jullie verstuurd door de "Frequentie Opzichters", Hogere Dimensionale Engelachtige Wezens van Licht die belast waren met het werk van het ondersteunen van de Ontwikkeling en Evolutie van de Aarde. Nu, sinds de 2012 Overtocht, is de Aarde volledig "Her-verbonden" met de Galactische transmissies en heeft geen behoefte aan intermediairen. De Transmissies worden rechtstreeks vanuit het Galactische Centrum van Solaris, of jullie Zon ontvangen. Jullie, als Ontwaakte wezens, ontvangen nu de frequentie transmissies rechtstreeks vanuit het Goddelijke Hart in jullie Harten en Licht Lichamen.

Deze Volledige Herverbinding, Dierbaren, heeft een Turbulentie gecreëerd die wij noemen 'Dimensionale Instabiliteit" of "Dimensionale Onbalans". De Aarde is nu gesitueerd in de Vijfde Dimensie en is uitgelijnd met de binnenkomende Licht Code Transmissies, hoofdzakelijk door Multi-Dimensionale individuen die deze energieën in hun Licht Lichaam Gebieden vast kunnen Houden, en ook door enige Heilige Plaatsen en Ruimtes waar de Energie vastgehouden en uitgestuurd wordt naar de Plaats of Ruimte zelf. Op deze manier, is de Stroming van Goddelijke Vreedzaamheid en de Frequentie van Overvloed op de Planeet verankerd. Deze Frequentie is krachtig, Zuiver en Duidelijk, en wanneer jij ermee uitgelijnd bent, stroomt alles in jouw leven met Gratie en Gemak.

Maar, in de huidige tijd, zijn de meeste mensen niet in staat om deze Frequentie volledig te vinden, er buiten zichzelf naar zoekend, en niet in het Hart, waar het verankerd is en van waaruit het vandaan Stroomt. Dit externe zoeken creëert verontrusting, stress en geprojecteerde drama's, wat betekend dat mensen weg 'vallen' van de Frequentie van Vreedzaamheid, Harmonie en Eenheid en in/naar de "Illusies" van het verleden "vallen", dualiteit, angst en oordeel. Dit creëert een onstabiel milieu dat explosief en 'ontbrandbaar' is. Dat is waarom, Geliefden, jullie zoveel onstabiliteit en ongerustheid zien, omdat de externe "ankers" van de Derde Dimensie verdwenen zijn, en de mensen nog steeds leren hoe zichzelf te verankeren in hun eigen Heilige Ruimte binnenin het Hart en om dit op een Gegrondvestigde manier op Aarde te manifesteren.

Dierbare Familie van Licht, het is eenvoudig een Frequentie van Energie dat jullie zoeken, en die is binnenin jullie gelokaliseerd. Het Goddelijke Licht is geen externe macht die je moet zoeken omdat je er afgescheiden van bent. Weet dat Goddelijk Licht binnenin jou in de Heilige Tempel van jouw Hart leeft. Wanneer jij jouw wezen uitlijnt met dit Licht, kan jij jezelf in deze Stroming verankeren en deze Licht Codes uitzenden en projecteren. Je wordt een Anker en een Zender van de Galactische Frequentie, van het Hart en de Liefde van de Goddelijke Intelligentie.

Dierbaren, het is eenvoudig een kwestie van het je Bewust, Wakker en Bekrachtigd zijn, en ervoor te kiezen uitgelijnd te zijn met de Frequentie van Goddelijke Liefde en Medeleven. Je zult die Frequentie binnenin voelen en je zult Vreedzaamheid, Liefde en Overvloed in de Nieuwe Werkelijkheid manifesteren.

Galactische (Her)Verbindings-Draaikolken (Vortexen)

Geliefde Familie van Licht, een ieder van jullie die Ontwaakt en Bewust is wordt een Galactisch Verbindingspunt, een levend en ademhalend Punt van Licht op het Raster van Levende Harten van de Nieuwe Aarde. Jouw Licht Lichaam wordt een Zender van Galactische Coderingen en Frequenties. De Heilige Ruimtes die jullie creëren, zowel binnenin als in jullie Omgeving, worden Anker Punten voor het Goddelijke Licht en de Wijsheid, voorbij Angst en Dualiteit.

Maar, ook in deze tijd, worden vele punten op Aarde geactiveerd, of opnieuw geactiveerd, als Galactische Verbindingspunten. In het verleden, creëerden vele van de begeleidende Sterren Beschavingen Galactische Draaikolkpunten, of Sterrenpoorten, waar zij de Aarde konden linken met hun eigen thuis Sterren en met de Evolutie van de Aarde konden helpen in overeenstemming met het Goddelijke Plan zoals tot uitdrukking gebracht via de Licht Coderingen. Deze Draaikolkpunten omvatten het Oude Egypte (Sirius), Iran en Irak (Nibiru) en de Aegean (Andromeda), alsook vele andere Galactische Herverbindingspunten.

Welnu, de Aarde is geascendeerd in/naar haar Nieuwe Werkelijkheidsraster, en deze Verbindingspunten worden opnieuw geactiveerd als "rechtstreekse' lijnen van Communicatie met het Galactische Centrum met de ondersteuning van diegenen die hen creëerden in de dienstbaarheid van het Goddelijke Licht. Ook, zullen vele nieuwe Galactische Verbindingspunten geactiveerd worden om de Aarde te ondersteunen met haar Ascentie naar een volledige Galactische entiteit in het de Gouden Roos Galaxy en een Volledig Lid van de Galactische Raad te worden.

Velen van jullie zullen opgeroepen worden om met dit werk van Galactische Verbinding te helpen en met de Vestiging van Galactische Verbindings-Draaikolken op de Aarde. Deze zullen jullie verbindings- en communicatiepunten zijn met het Galactische centrum en de Galactische en Zonne Raden van Licht. Sommigen zullen ook opgeroepen worden om Ambassadeurs van het Licht te zijn aangaande de Zonne en Galactische Raden.

Familie van Licht verzamelt zich in Claros in het Turkse Aegean, om zich voor te bereiden op het Galactische Herverbindingswerk later in dit jaar. 

De Galactische Menselijke Evolutie en Daaraan Voorbij…. IK BEN/WIJ ZIJN…..

Dierbare Familie van Licht, in deze Turbulente Tijd van Verandering vragen jullie misschien, "Wat is "menselijke evolutie" en wat betekend het voor mij als een Ontwaakt Wezen van Licht?"

Wij kunnen uitleggen, kort, dat "Alles Dat Is" in een voortdurende staat van Ontwikkeling en Wording is, in overeenstemming met de Energie of het Bewustzijn van de Goddelijke Creatieve Intelligentie. Deze impulsen van Ontwikkelend Bewustzijn worden naar de Gehele Schepping uitgezonden via de "Licht Coderingen" die de Imprints dragen van Goddelijk Bewustzijn. Terwijl Alles Dat Is ontwikkeld naar nieuwe niveaus van Bewustzijn en Bestaan/Zijn, zo ook Ontwikkeld en Wordt de Mensheid op diens Reis door Tijd en Ruimte in de Vijfde Dimensie. Zeer recentelijk, heeft de Mensheid zich ontwikkeld vanuit de Derde Dimensie van afscheiding en dualiteit in/naar het Multidimensionale Doel en de Eenheid van Wezen/Bestaan. De Planeet is begonnen zich bewust van zichzelf te worden als "één" door het bewustzijn en de Onderlinge Verbondenheid van de Mensheid.

In deze Verschuiving in/naar de Nieuwe Werkelijkheid, Dierbaren, zijn jullie verhuisd van de oude "verhalen" van slachtofferschap en machteloosheid in/naar een nieuw gevoel en waarneming van jullie zelf als Menselijke Engelen, Bekrachtigde Wezens van Licht die de werkelijkheid co-creëren met de Goddelijke Creatieve Intelligentie. In deze nieuwe ruimte van Macht, verbinden jullie je volledig met jullie IK BEN Aanwezigheid, het werk van jullie Ziel, en de Stroming van Goddelijke Overvloed.

Maar, Geliefden, wat nieuw is, is dat deze Transformatie niet alleen over jullie en "Ik Ben" gaat, maar ook over de Globale Gemeenschap en "Wij zijn". Het is een fijn punt van Evenwicht tussen individuele ziel Expressie en de behoeften en creaties van de Collectieve Leefgemeenschap, de "Wij Zijn". Alleen jouw eigen Overvloed en Hoogste Goed zoeken zal geen Vreugde brengen, het is alleen maar wanneer deze reis van Zelf-Expressie ondernomen is binnenin de complexiteiten en uitdagingen van de Globale Leefgemeenschap dat de Ziel diens ware expressie van Goddelijke Liefde en Medeleven ontdekt.

Dierbaren, dit is waarom velen van jullie zoeken maar toch niet vinden. Jullie Hogere Zelf zoekt ernaar om binnenin de Leefgemeenschap van Licht zich uit te drukken en te creëren en niet slechts voor jullie zelf. Geliefden, als je kijkt naar deze wezens die het meest Vreugdevol en Succesvol in de Nieuwe Werkelijkheid zijn, zal je ontdekken dat het diegenen zijn die het punt van balans gevonden hebben tussen Ik Ben en Wij zijn, tussen kennis van het Zelf en Kennis van het Zelf binnenin de Leefgemeenschap, een Globale Leefgemeenschap van Onderlinge Verbondenheid en Eenheid.

In deze Nieuwe Werkelijkheid, is het inderdaad waar dat wat je anderen aandoet, jij jezelf aandoet, want jullie acties hebben gevolgen en weerkaatsingen in de bredere gemeenschap die op dezelfde frequentie naar je terug zullen komen als dat zij uitgestuurd zijn. Als je op de frequentie van Liefde, Vreedzaamheid en Harmonie werkt, zo Zal het Zijn. Als je op de frequenties van Dimensionale Onevenwichtigheid werkt, zal je turbulentie, ongerustheid en stress ervaren.

Jullie werk, Dierbaren, is om die Frequentie van Balans en Uitlijning in jezelf vast te houden en Het voor de Bredere Gemeenschap te verankeren. Om met Harmonie en Overvloed te stromen, en niet om anderen naar jou toe te trekken in/naar Dimensionale Onevenwichtigheid en Illusie.

Dierbaren, het verleden ligt achter jullie en de toekomst moet nog komen. Nu is het moment wanneer je de Frequentie van Vreedzaamheid en Overvloed kunt verankeren voor de Globale Leefgemeenschap. Door dit te doen, ben je in uitlijning met het werk van de Aarde Opzichter Raad en de Raad van Ouderen, die dienstbaar zijn om Goddelijke Liefde naar die plaatsen te focussen waar dit het meest nodig is voor het in Evenwicht zijn van de Leefgemeenschap en de Uitlijning met de Frequentie van het Goddelijke Hart.

Dierbaren, onze boodschap aan jullie in deze tijd is om gefocust en toegewijd te blijven aan de Frequentie van Goddelijk Licht. Wees krachtig en Sterk, wees Duidelijk en Echt naar Jezelf en jouw Visioen. Denk eraan dat jij je ontwikkeld hebt in/naar een Multidimensionaal Wezen van Licht dat IK BEN en WIJ ZIJN tot uitdrukking brengt. Wat jullie voorheen waren is niet wat jullie nu zijn! Het is een Nieuwe Dag en een Nieuwe Werkelijkheid. Wij wensen jullie Vreugde en Overvloed toe terwijl jullie je Ontwikkelen in/naar jullie Nieuwe Werkelijkheid als Galactische mensen en deel van het Galactische Communicatie Raster.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

 © 2013-14 Celia Fenn and Starchild Global

This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Dankjewel Ulla, voor de moeite, die je doet met het plaatsen van de berichten. Door mij wordt het zeker gewaardeerd.
Maria

Anoniem zei

super dank je wel om dit te delen, op dit moment nu is dit voor mij heel bemoedigend. Véronique

Anoniem zei

Geweldig zo'n bericht, ik ben al op deze weg en jij?