zondag 21 april 2013

~Meteorieten - De Zaden van het Leven~ - April 2013 - Steve Rother

Wie Bouwden de Piramides?

April 2013 / Steve Rother

(Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ http://lightworker.com/beacons/2013/2013_04-SeedsofLife.php

Elrah kwam eerst nog even een paar seconden door en liet een brede glimlach zien, waarna hij weer verdween)

De Opzichter van de Tijd

Groeten van Thuis, dierbaren, Ik ben de Opzichter van de Tijd en mijn broeder is degene die gek is, ja, dat is hij en ik houd zeer toegenegen hem. Welkom, dierbaren, Ik ben, De Opzichter van de Tijd. Ik wens jullie vandaag een beetje op een reis mee te nemen en een paar dingen uit te leggen die plaats hebben gevonden op de planeet Aarde, maar jullie moeten ook aandacht schenken aan waar jullie in de tijdlijn zijn. Er was een zeer belangrijke kritieke massa die plaats moest vinden voordat ik kon beginnen om ook maar iets van deze informatie vrij te geven en dat nu op diens plaats is. Het was een kritieke tijd voor de mensen; de gehele mensheid is door dit ongelooflijke portaal heengegaan welke begon op 12 December en zich helemaal uitstrekte naar 21 December 2012, en jullie kwamen aan de andere kant van dit portaal weer tevoorschijn je onbewust zijnde over wat er veranderd was. Vandaag, wens ik met jullie enige van de effecten te delen van het portaal waar jullie doorheen gegaan zijn in/naar jullie nieuwe wereld, waartoe jullie nu proberen je te acclimatiseren. Elrah wilde binnenkomen en zijn glimlach met jullie delen zodat jullie je zouden herinneren om het leven een klein beetje gemakkelijker te nemen, een beetje meer comfortabel.

De Universele Mens

Dus, waarom regent het nu meteorieten? Heeft iemand zich dat afgevraagd? Ik wens jullie daarover te vertellen omdat er veel gaande is op de planeet Aarde dat tot nu toe niet gedeeld kon worden. Dus, welkom aan alle Aardebewoners en ik zeg dat gekscherend omdat niemand van jullie van de Aarde komt - niet één van jullie. Jullie begonnen allemaal ergens in een ander deel van het universum, een andere dimensie van tijd en ruimte in volmaakte verbinding waar alle elementen daar voor jullie waren om het leven in de één of andere vorm te ervaren. Vele keren hebben jullie naar Thuis gekeken en opgemerkt hoe de spirits van Thuis diverse persoonlijkheden schijnen te hebben. Ik zal zeggen dat als spirits, we feitelijk veel meer divers zijn dan zelfs de mensen. Jullie onderzoeken momenteel Mars meer van nabij omdat nu jullie technologie jullie daar naartoe brengt en jullie in staat zijn om meer van Mars te bestuderen, jullie zuster planeet. Momenteel zoeken jullie wetenschappers wanhopig naar wat voor vormen van leven dan ook of leven dat voorbij is. Het zal een beetje aan tijd nemen, maar zij zullen het vinden. Jullie zullen leven ontdekken maar wat jullie niet zullen weten is dat het jullie leven is, want het was gebruikelijk dat er menselijk leven op Mars was. Veel van wat jullie mens noemen is een sjabloon dat op vele plaatsen door het universum heen bestaat. Jullie zullen behoorlijk teleurgesteld zijn als een ruimteschip feitelijk op jullie planeet land en er iemand uitkomt en zij er net zo als jullie uitzien. Jullie zullen zeggen, "Oh, nee. Jullie moeten van net om de hoek zijn. Jullie kunnen niet van de andere kant van het universum zijn. Alsjeblieft, stuur de persoon met de kleine grappige antennes op z'n hoofd naar buiten,"omdat jullie dus gewend zijn te denken op deze vreemde manieren. Kijk naar jullie eigen reflectie in de lucht, dierbaren, en jullie zullen beginnen het te zien.

Een andere Aarde -- Een andere Jij

Zoals ik jullie een paar maanden geleden vertelde, is de Aarde door een verre planeet zeer ver weg gevonden, met technologieën die bijna gelijk zijn aan die van jullie. Zij hebben een planeet ontdekt waarvan zij geloven dat die een smalle blauwe ring eromheen heeft, welke duidt op leven. Wel, zij hebben jullie eindelijk ontdekt. Zij hebben niet de technologie om daar te reizen, of de technologie om jullie zelfs maar te laten weten dat jullie gevonden zijn, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat jullie twee je met elkaar in verbinding stellen. Jullie beide kunnen de technologie ontwikkelen om te beginnen te communiceren. En wanneer jullie dat doen zal het een beetje griezelig zijn in het begin, omdat zij zoveel op jullie lijken, hoewel jullie iets totaal anders verwachten. Jullie verwachten iets zeer anders. Velen van hen lijken heel erg veel op jullie. De meesten zijn een beetje langer of een beetje korter, en jullie zullen in staat zijn om gemakkelijk het verschil te kunnen onderscheiden. Nochtans, willen wij jullie ook waarschuwen dat jullie het zijn die de volmaakte voorbeelden in diens hoogste vorm van incarnatie zijn. Deze vorm is steeds maar weer opnieuw getransformeerd om het gehele idee van een geest incarnerend als een fysiek wezen te perfectioneren, en jullie gebruiken nu de hoogste sjablonen hiervoor om te gebeuren. Daarom, zullen jullie ook gelijke sjablonen door verschillende kwadranten van het universum heen zien wanneer jullie eindelijk ermee beginnen dat te gaan ervaren.

Wat is er door dit portaal gebeurd? Wel, de Aarde heeft richtlijnen gehad die op hun plaats waren door jullie eigen bereidheid en inspanningen of door de bereidheid en inspanningen van anderen die hier eerder op Aarde waren. Jullie zijn niet de eerste wezens op Aarde; er zijn vele cyclussen van de mensheid, zelfs op de Aarde, geweest. Vijf van hen kunnen wij heel duidelijk tellen via jullie eigen studie van wat jullie noemen geologie. Jullie kunnen verschillende vormen van leven vinden die zelfs nog voor de dinosauriërs bestonden, waar jullie je op Aarde nog steeds onbewust van zijn. Dus, laat mij een klein verhaal met jullie delen om jullie interesse aan te scherpen. Welnu, na enige tijd zal ik meer informatie eraan toevoegen zodat jullie het gehele verhaal kunnen begrijpen, want het is een nogal lang verhaal dat in kleine stukken verteerd moet worden. Laat ons teruggaan naar het begin van één van jullie incarnaties of één van jullie levenscyclussen, zogezegd, op de Aarde. Er zijn vele keren geweest toen het meeste van het leven op de planeet Aarde volledig uitgeroeid werd om daarna alleen maar langzaam weer terug te keren; jullie hebben dit steeds maar weer opnieuw zien gebeuren. De laatste keer dat jullie je er bewust van zijn in jullie wetenschappen is toen jullie de dinosauriërs uitroeiden. Toen de dinosauriërs uitgestorven raakten, was het meeste van het leven op Aarde uitgeroeid doordat het bedekt werd door een ongelooflijke stof…..een storm die zoveel stof droeg dat het letterlijk de zon blokkeerde. Jullie waren niet in staat om in wat voor vorm dan ook te leven, maar er waren een paar dingen welke deze tijdlijn overleefden. De kakkerlak is daar één van. Zijn jullie daar niet opgetogen over? Is dat niet prachtig dat iets erdoorheen kwam? Zeer weinig vormen van leven kwamen er op dezelfde manier doorheen. Jullie kijken momenteel naar Mars en wanneer jullie uiteindelijk naar Venus gaan, waar jullie op dit moment alleen nog maar over praten, zullen jullie in staat zijn de ontdekkingen te vergelijken en enorm veel over jullie zelf en jullie geschiedenis te leren.

Meteorieten -- De Zaden van het Leven

Venus en Mars zijn de twee planeten die jullie omringen, maar wat over de volgende? De volgende bestaat niet. Zij haalde het niet tot hieraan toe, want zij werd uiteen gereten. Ik zal haar geen naam geven, maar haar gewoon, haar/zij, noemen omdat er al veel namen naar de oppervlakte zijn gekomen die deze ontbrekende planeet in jullie zonnesysteem omschrijven. Zij ontplofte en het was gemakkelijk om te zien wat er gebeurde, want zij was niet in staat om haar balans te handhaven met het evenwicht van Jupiter die zeer sterk aan haar magnetische kern trok. Het was zeer uitdagend vanwege het magnetische gebied en ook het aantrekkingsgebied van Jupiter, welke haar in principe uiteen scheurde gedurende vele duizenden aan jaren. Waar die planeet rondom de zon zou moeten cirkelen, is er nu een enorme grote asteroïde gordel opgemaakt uit meer dan twee miljoen asteroïden. Jullie weten hier al gedurende enige tijd over. Het neemt feitelijk de plaats van de planeet in die daar geweest zou zijn, maar nu is er een enorm stofspoor daarbuiten in de ruimte gemaakt van grote en kleine spikkels van wat jullie noemen kosmisch stof. Wij vertellen jullie, dierbaren, dat zij levensvormen en de zaden van universeel leven dragen. Er was leven op die planeet voordat deze opgeblazen werd, voordat het letterlijk uiteen getrokken werd korreltje zand na korreltje zand. Het gebeurde zeer snel en er is nog steeds bewijs van deze explosie. Op vele van de planeten die jullie zon omcirkelen zullen jullie het bewijs van deze explosie zien. Alles dat jullie hoeven te doen is naar de achterzijde van jullie eigen maan te kijken voor het bewijs daarvan. Het had een andere planeet in rotatie rondom de zon op precies datzelfde moment kunnen zijn, maar wat er plaatsvond was behoorlijk anders omdat jullie beschermd werden door een krachtveld. In het begin van jullie levenscyclus op de Aarde, zelfs de twee levenscyclussen voor jullie, hadden jullie bezoekers.  

Er waren zes ouderlijke rassen die jullie hielpen om deze fysieke lichamen van jullie te vormen. Ja, zij zijn geleend van de apen, maar zij werden specifiek voor jullie aangepast. Zij bestaan op andere plaatsen vanwege jullie succes hier, dit ongelooflijke vermogen voor een spirit om een dicht, fysiek lichaam te bewonen en feitelijk in staat te zijn om hier met jullie licht te zijn. Zeer magisch. Onverwacht, maar zeer magisch.

Dus, wat vond er plaats met de bezoekers? Zij bedoelden het hoogste potentieel voor jullie te hebben; zij wilden jullie op vele manieren beschermen en helpen, alhoewel dit een planeet van de vrije keuze is. Zij zeiden, "Wel, wij hebben ook vrije keuze, dus wij komen en beschermen en zorgen voor jullie." Dierbaren, vele van deze verhalen die jullie kennen bestaan vandaag in jullie religieuze geschriften, omdat jullie tot vele van deze wezens gebeden hebben als waren zij goden omdat zij zulke ongelooflijke vermogens hadden en zij er waren om jullie te helpen. Vele verhalen in de Bijbel gaan over deze wezens die hier kwamen om jullie te helpen. En toch, als jullie gezegd zouden hebben, "Aardebewoners kwamen en deden dit met deze ene planeet daarginds."dan zouden jullie zeggen, "Welke Aardebewoners? Van welk land? Hoe zagen zij eruit?" Omdat er zoveel diversiteit op jullie planeet is, kunnen jullie je voorstellen dat er diezelfde diversiteit ook daarbuiten alleen tot de Polynoom Graad(Nth Degree) is, dus wij zullen jullie zelfs niet lastig vallen door jullie te vertellen waar zij vandaan kwamen of wat hun namen waren want het is niet belangrijk. Het is duidelijk dat zij tegengehouden werden en alle zes ouderlijke rassen kwamen onmiddellijk bijeen en zeiden, "Nee. Dit is een planeet van de vrije keuze alleen voor de bewoners en voor niemand anders." Er werd een aanpassing gemaakt en zij moesten vertrekken, maar voordat zij weggingen deden zij nog vrij veel werk. Zij legden een fundering welke velen van jullie gedurende eonen aan tijd gevolgd hebben. Eén van de funderingen die zij legden waren de piramiden op de planeet Aarde; jullie hebben er geen idee van hoeveel piramiden er op Aarde zijn en zij waren allemaal actief tot recentelijk. Dat is het prachtige deel dat ik jullie vandaag kom vertellen. Terwijl jullie door dit portaal van december 21.12.12 heengingen, hebben jullie je gehechtheden aan alles losgelaten. Iedere Matrix die jullie voor begeleiding gebruikten is nu een beetje verder van jullie verwijderd. Het betekend niet dat jullie geen begeleiding daarbuiten kunnen vinden, maar al jullie energie is binnenin gefocust in plaats van aan de buitenzijde. In plaats van aan de buitenzijde, moeten jullie de nieuwe energieën binnenin een ieder van jullie vinden. Wij weten dat dit ongelooflijke moed vereist omdat mensen zeggen, "Wie, ik? Ik zou dat niet kunnen doen." Jullie werken er hier goed mee, dierbaren, want jullie zijn de scheppers. Jullie zijn degenen die het spel op de eerste plaats vormden, zelfs voordat jullie naar de Aarde toekwamen. Jullie hebben door eonen aan tijd door vele verschillende universums gereisd om jezelf hier in dit moment in de tijd terug te vinden en het is om een prachtige reden.

De Ontkoppeling

Alle assistentie die jullie gehad hebben is nog steeds hier, maar het zal niet precies dezelfde impact op jullie hebben. Jullie zullen alles aan moeten passen nu dat jullie door dit portaal heengegaan zijn, als jullie wensen om je opnieuw te verbinden met sommige van deze matrixen die jullie begeleidt hebben. Zij allemaal zijn nu losgelaten, met de grootste van hen het beschermende gebied dat rondom de planeet Aarde geplaatst werd om jullie te onthouden van het ontvangen van de meteorieten die anders op jullie pad geweest zouden zijn. De piramiden creëerden een schild rondom de Aarde welke geleidelijk aan afboog en een ander proces met meteorieten opstartte. Waarom? Wel, dierbaren, jullie zitten feitelijk in een meteorietengordel, een pad dat normaal gesproken meteorieten op een regelmatige basis naar de planeet Aarde zou brengen. Zelfs nu kan er op het einde van Augustus en soms in December na middernacht naar de hemel gekeken worden en de meest ongelooflijke meteorietenregens van kleine deeltjes die binnenkomen van de explosie die vele jaren geleden gebeurde waargenomen worden. Aangezien het rondreist, kunnen jullie één keer per jaar naar diezelfde explosie terugkomen die nog steeds deeltjes uitspuugt. Is dat niet interessant? Jaar na jaar na jaar gebeurt dit. Nu vertellen wij jullie, omdat jullie en de Aarde veranderd zijn, dat het eerste ding dat er plaatsvond toen jullie door dit portaal heengingen, is dat jullie je gehechtheid aan iedere begeleidende matrix die jullie voorheen hadden loslieten. Jullie hebben onlangs drie zeer snelle meteorieten ervaren die de atmosfeer van jullie planeet binnendrongen. Ja, iedere dag komen er meteorieten op jullie planeet binnen, hoewel de meeste mensen hen niet zien zodat zij niet gerapporteerd worden. Jullie zijn getuige van grote-tafereel dingen die hier en nu gebeuren aangezien het volledige schild losgelaten werd, want dat maakt deel uit van door het portaal heengaan. Welnu, waarom zouden jullie dat los willen laten? Wat was het doel daarvan? Ik zal het korte gedeelte met jullie delen, en ik ga in de wat meer langere delen als ik de tijd daarvoor heb. Het eerste is dat jullie hier binnenkwamen op een meteoriet. In feite, komt geen enkele levensvorm op deze planeet oorspronkelijk hier vandaan. Als jullie naar jullie levensvormen kijken gedurende de laatste 120 jaren zijn zij verminderd. Deze planeet was stervende, dierbaren, want dat is wat het originele plan van het spel was. Jullie zouden de planeet doden tussen 2000 en 2012; het zou jullie ruwweg geschat twaalf jaren nemen om deze planeet uit te wissen. Ik gebruik de uitdrukking "uitwissen," maar ik bedoel het niet op die manier. De Aarde zou er zeer gelijk uitzien tot hoe Mars er vandaag de dag uitziet, want zij is jullie zuster en redde feitelijk de Aarde. Op een bepaald punt, zowel Mars als Venus gaven koolstofdioxide aan de planeet Aarde hun eigen vormen van leven opofferend om dit te behouden. Alle energie tussen de drie zusters kwam naar de Aarde zodat jullie je konden ontwikkelen, en het was in deze tijd dat dit beschermende schild voor het eerst op de Aarde geplaatst werd. Het nam jaren en jaren en duizenden aan jaren om deze piramides die deze structuur op diens plaats hielden te bouwen. Zelfs toen deze wezens de planeet verlieten, was de structuur nog steeds op diens plaats en hield jullie veilig voor de overgrote meerderheid van asteroïden en kometen die jullie planeet op een regelmatige basis getroffen zouden hebben. Nu is dat geëindigd. Waarom?

Dierbaren, alle kometen, alle meteorieten dragen op de één of andere manier leven. Jullie herbevolken de Aarde nu op dit moment. Jullie begonnen het spel opnieuw en begonnen aan een nieuw deel ervan, zelfs toen jullie bezig waren deze planeet eerder te doden en soorten/rassen op een regelmatige basis uitgeroeid werden. Jullie hebben net nieuwe soorten/rassen geplant, welke gedurende de volgende honderd jaren zullen beginnen zich snel te ontwikkelen. Zij kwamen binnen op de meteorieten en het schild moest vrijgegeven worden zodat dit gebeuren kon; er komen er meer aan. Jullie zijn nog niet klaar met de meteorieten maar vrees hen niet. Zij zijn tot dusverre twee maal afgebogen, met één die Moskou miste en een andere die de volledige Oostkust van de Verenigde Staten miste. Wij vertellen jullie dat er nog meer aankomen, dus geniet van hen. Kijk naar de hemelen op deze prachtige nachten en weet dat er een wonder in vooruitgang is waar jullie een deel van uitgemaakt hebben. Er zal een tijd komen wanneer zij plotseling zullen vertragen en bijna schijnen te stoppen en weer terug zullen keren naar achter in jullie bewustzijn. Maar op dit moment zijn jullie hen nodig, want zij zijn een injectie van energie, en levenskracht energie welke de zaden zal planten van nieuwe levensvormen die nu op de planeet Aarde zullen groeien. Verwelkom de meteorieten. Vier hun thuiskomst, want zij maken van de planeet Aarde hun nieuwe Thuis.

Jullie hebben ver gereisd, dierbaren. Wij weten dat jullie je allemaal afvragen, "Wat ga ik doen met mijn leven? Waarvoor ben ik hier?" Jullie doelstellingen en jullie vragen zijn zeer kort in vergelijk met die van mij. Ik vraag de grotere vragen: "Wat hebben jullie tot dusverre gedaan? Hoe kunnen jullie jezelf ontdekken? Hoe kan ik, op de één of andere manier, jullie helpen te herinneren wie jullie werkelijk zijn?" Jullie energie is meer dan ooit tevoren op deze Aarde nodig, want dit is een kritische tijd van de wederopbouw van de Aarde. Als jullie het originele plan gevolgd zouden hebben, zou het meeste leven op Aarde nu uitgestorven zijn en zou de nieuwe energie alleen via de meteorieten binnenkomen, de nieuwe levensvormen met zich meebrengend. Maar aangezien jullie hier nog steeds zijn, is er geen noodzaak om de Aarde te beregenen met een enorm aantal meteorieten. Dit is waarom alles vrijgegeven is. Velen van jullie hebben jullie favoriete reflecties, jullie favoriete spiegels. Jullie zijn God doch jullie kunnen jezelf niet zien, omdat dit de regels zijn die jullie bedacht hebben. Jullie kunnen God in iemand anders zien, maar jullie kunnen het niet in jullie zelf zien en dus gebruiken jullie spiegels om dit te ontdekken of zelfs kristallen bollen. Oh, wat een prachtige spiegel dat is. De Opzichter (Steve) heeft feitelijk een kristallen bol thuis waar hij in kijkt. Hij heeft er nooit iets in gezien maar hij houd ervan om erin te kijken en het is prachtig. Hij zegt, "Ik heb een kristallen bol. Ik moet een ziener zijn."

Wij lachen hysterisch. Het maakt deel uit van wat wij allemaal doen, maar de spiegel is de bol. Als hij het nu zijn macht gegeven had en gezegd had, 'Ik kan nu geen channel doen tenzij is mijn kristallen bol bij me heb.", dan zou dat veranderd zijn, omdat toen jullie door het portaal heengingen, de kristallen bol niet op dezelfde manier gewerkt zou hebben. Het zou een andere verbinding hebben en hij zou het hebben moeten aanpassen. Als hij het echt op dat punt gewild had dat het zo zou werken, had hij een nieuwe relatie ermee moeten maken en een nieuwe reflectie hebben moeten zien. Dat is wat er met velen van jullie nu gebeurd. Het zou de manier kunnen zijn waarop je eet, een geloofssysteem, een spirituele beoefening, of een meditatie. Het zou een geloof in astrologie of numerologie kunnen zijn, of welke van de -ologieën die jullie op Aarde ook hebben, want zij zijn alleen reflecties van jullie. Zij allemaal moeten nu meteen een aanpassing ondergaan.

Wees je hiervan bewust en weet dat jullie volledig bekrachtigd zijn omdat alle beperkingen van jullie macht verwijderd zijn. Dit is zo gedaan met de grootste vreugde van jullie zes ouderlijke rassen, want zij zouden niet trotser kunnen zijn op wie jullie zijn. Jullie hebben hier al bewijs van gehad en ik zal op een ander keer meer over jullie geschiedenis spreken, maar voor nu wens ik jullie te verlaten met deze hoop omdat jullie hier nu niet geweest zouden zijn. Dit was niet jullie originele plan, doch jullie zijn hier met grote hartstocht. Jullie zijn hier met een energie die jullie op geen andere manier zouden kunnen hebben; jullie zijn hier met al het gelach en gejuich van Thuis dat jullie je voor kunnen stellen. Dierbaren, wanneer jullie uiteindelijk beslissen om uit deze fysieke lichamen die jullie bewonen te stappen, dan zullen wij jullie vastgrijpen, jullie naar Huis brengen, en jullie Thuis op een manier vieren die jullie je nooit zouden kunnen voorstellen. Weet dat wij denken dat jullie de hoogsten van de hogeren zijn. Dat is waarom wij jullie er voortdurend aan proberen te herinneren dat jullie de grootste engelen zijn die waar dan ook ooit geleefd hebben.

Het is met de allergrootste eer dat ik jullie vraag om elkaar met respect te behandelen. Koester elkaar bij iedere gelegenheid die jullie krijgen. Het is een prachtig spel. Speel goed met elkaar.

Espavo.

De Groep

Opmerking van Cobie: Steve Rother vertelde na deze channeling dat hij zich niet echt comfortabel voelt om over onze Galactische broeders en zusters te spreken. Hij weet niet goed waarom, maar er is iets in hem dat hem daarin tegenhoudt, hoewel hij heel goed weet dat zij er zijn.

Vermoedelijk dat het daarom is dat de entiteiten die hij channelt daar rekening mee houden en dit ook zo min mogelijk verweven in de boodschappen die zij aan ons geven.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

gelukkig dat de aarde niet alles uitgewist heeft want dan had ik wéér overnieuw moeten beginnen met incarneren

Achille Béguin zei

Dankjewel voor het posten. Voor mij voelt het als een bevestiging in wat er nu geleefd wordt. In mijn eigen leven steeds bewuster creatief en creërend denken zonder beperkingen. Alle oude structuren respectvol loslaten, soms met een rouwproces wat daarbij past. Het Nieuwe dient zich aan... vanbinnenuit!
Steve zegt het ook weleens: We are the ones we where waiting for...
Namasté .
Achille