zondag 12 januari 2014

Boodschap voor het Nieuwe Jaar - Antera

Aartsengel Metatron

29 December 2013 / Antera en Omaran

Ik groet jullie, dit is Metatron, Heer van het Licht! Goedgunstig breng ik het Goddelijke Licht voort vanuit de Bron van dit Universum en richt mijn aandacht op deze prachtige planeet en alle levensvormen daarop. Door mijn groet breng ik: naar iedere deelnemer op deze planeet; naar ieder menselijk wezen, dat instemde om hier aanwezig te zijn en deze monumentale tijd te ervaren, de hoogste en meest prachtige stromen van de Schepper!
Jullie, die nu op de planeet zijn, wisten absoluut zeker, dat dit een zeer uitdagende tijd, om in te leven zou zijn en om in de fysicaliteit te vertoeven! Dit is inderdaad uitgekomen, en dus geen verrassingen! De enige verrassing die wij zien, is dat deze overgangstijd buitengewoon soepel geweest is! Vergeleken met wat er had kunnen gebeuren; vergeleken met de ongeregeldheden en andere desastreuze vormen van verandering, die hadden kunnen gebeuren, zien wij een soepele overgang, voor de planeet en alle bewoners!

Dit jaar is een jaar van aanpassing geweest. Tweeduizend dertien is het jaar - na de enorme grote invoering van energieën – geweest; het jaar van het aanpassen van de energie van de planeet, betreffende alles; betreffende alle dimensies. En het jaar dat alle Lichtwerkers aanpassingen in hun levens moesten maken om deze stroom te assimileren. 

beloofd een tweede jaar van aanpassing te zijn. En aan het einde van Tweeduizend veertien hopen wij dat de aanpassingen gemaakt zullen zijn en de nieuwe wereld - zoals jullie deze gevisualiseerd hebben - veel dichter bij de vervulling zal zijn.
In elk van jullie levens, als Lichtwerkers, moesten jullie ‘het bord zogezegd schoonmaken’. Jullie hebben er behoefte aan om enige veranderingen te maken om het oude los te laten, om gebieden van jullie levens aan te kunnen; gebieden die niet uitgelijnd waren met de nieuwe manier van leven op de planeet. En dit heeft voor velen enige verstoring veroorzaakt.

Daarbovenop, duwen ‘de pas ontwaakte zielen’ hun weg voorwaarts, en proberen om binnenweggetjes te nemen, gelovend dat zij veel ontwikkeling in een zeer korte tijdsperiode kunnen doen, zonder te beseffen dat het proces van evolutie en ontwikkeling ‘een stap-na-stap proces’ is, dat volbracht moet worden zonder binnenweggetjes. En deze pas ontwaakte wezens op de planeet, duwen zelfs meer tegen de Lichtwerkers aan. 

Vele Lichtwerkers hebben zich teruggetrokken uit hun - naar buiten gericht - Lichtwerk, aldus mogen zij deze aanpassingen in hun levens maken en later doorgaan, zodoende kunnen zij in een hoger pad verder gaan, nadat zij de nodige aanpassingen gemaakt hebben. Maar wij zijn zeer dankbaar om te merken  dat een klein percentage van de Lichtwerkers doorgegaan zijn met hun werk, doorgegaan zijn met hun dienstverlening. Wij zijn deze kleine groep zeer dankbaar, omdat zij het voor deze planeet - en de mensheid - mogelijk gemaakt hebben om op een redelijk soepel pad door te gaan. Wij zijn zo dankbaar voor diegenen, die met hun dienstverlening doorgaan, die doorgaan om de planeet en de mensheid als een hoge prioriteit te houden, in deze overgangstijd!
Wij doen een beroep op al diegenen die gepauzeerd hebben of zich teruggetrokken hebben uit hun dienstverlenend werk om er wederom mee voorwaarts te gaan en de paar die doorgingen te helpen. Onze oproep is om weer naar voren te komen, om door te gaan met het werk, want het is nog niet voorbij!

Voor veel mensen was tweeduizend en twaalf een hoogtepunt van energie, en alles waar zij naar uitkeken. En het is natuurlijk dat er naderhand een lichte teleurstelling was. Maar nogmaals, het is nog niet voorbij! Het was een enorm grote verschuiving, maar het had gedurende vele jaren in de maak gezeten; en terwijl deze twee jaren van aanpassing de ‘veranderingen in de vorm; en de energie’ in ieders leven; regering en de Aarde creëert, zal het veel duidelijker worden dat, die voortdurend wijzigende energieflux in tweeduizend en twaalf, er slechts één van vele was. Iedere keer dat er grote veranderingen zijn moeten de mensen zich aanpassen, maar hun werk niet stoppen. Evolutie moet doorgaan en dit is de reden waarom wij deze oproep lanceren. Na één jaar verwachten wij welzeker dat velen hun aanpassingsperiode zullen beëindigd hebben en in staat zijn om weer verder te gaan.
Terwijl de sluiers dunner worden; en de trillingen toenemen, wordt er veel geopenbaard, veel waarheid moet naar buiten komen! De geheimhouding die veel van de paradigma’s van de mensheid overschaduwd hebben en de geniepigheden die geloofd werden, moeten verwijderd worden. Terwijl wij het Licht zelfs intensiever laten stralen, zullen de geniepigheden meer en meer tentoongesteld worden, binnen de culturen; in de regeringen en in ieders individueel leven! En als dit zich voordoet kan het soms mensen in een crisis brengen. 

Om dit te voorkomen, is jullie kracht; jullie geaardheid; jullie verbinding met wat belangrijk is voor jullie Hoger Zelf en jullie verbinding met jullie Goddelijke Zelf: dit is wat jullie gezondheid onderhoudt!
Als voldoende mensen dit soort van stabiliteit hebben, door dit proces van het ontsluieren van de waarheden, zal er genoeg stabiliteit zijn om als collectief voort te gaan en om de chaos, die gevormd kon worden, weg te blazen en te wijzigen in een ‘Tijdperk van Waarheid en Wijsheid’. De enige manier om het ‘Goddelijke plan’ te implementeren en deze planeet volledig in ‘het eenheidsbewustzijn’, voor de mensen, te realiseren is: door hun innerlijke zintuigen te openen en te beseffen hoe jullie met elkaar verbonden zijn, met de andere levensvormen, met de planeet, met het universum. Wanneer deze verbindingen goed gekend zijn en het gewaarzijn voldoende opgebouwd is, zodat het bewustzijn van het collectief zich kan bevrijden van de geniepigheden en dichtere energieën, dit is wanneer wij de waarachtige evolutie van de mensheid zullen zien, tot het hoogst mogelijke niveau, met deze planeet!

Dus: ik moedig iedere Lichtwerker aan om door te gaan; zich af te stemmen; niet slechts te luisteren naar andere wezens, maar jullie af te stemmen op jullie ‘Hoger Zelf’, op de ‘Grotere Waarheid’, op de verlichting en de wijsheid, die beschikbaar zijn door jullie Goddelijke Zelf! Houdt dat bewust vast, door de verdunning van de sluiers; door deze tijd van het verwijderen van de geniepigheden heen, zodat jullie helder en duidelijk kunnen zien en horen. Het verwijderen van de oogkleppen is essentieel voor het Eenheidsbewustzijn, om manifest te zijn!
Wij zijn zeer opgetogen over de stroom, die er nu is; over het gewaarzijn, dat op de rand staat om historisch te worden; van het "tot nog toe ongeëvenaarde!" In dit volledig experiment, deze volledige ervaring met de mensheid, werd dit nog nooit geprobeerd. 

Wij zijn verwonderd over wat er tot dusver gebeurd is! Wij zijn zo bemoedigd en dankbaar, jegens alle lichtwerkers en diegenen die nog maar net ontwaakt zijn, voor wat er zich voordoet en hoe deze energieën zich manifesteren; en hoe stabiel en soepel deze voortgang tot dusver geweest is. Maar het is nog niet voorbij! En daarom gaan wij door met een beroep te doen op de Lichtwerkers, om binnen de innerlijke gebieden in actie te komen.
Wij danken jullie allemaal! En ik straal mijn Licht - dat afkomstig is van de Schepper - naar eenieder van jullie! Dank u wel!
 
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright 2013 Antera and Omaran
Permission to share with others in its entirety with full source credit.
Center for Soul Evolution, see
www.soulevolution.org for more channelings. 

Geen opmerkingen: