zaterdag 11 januari 2014

De Nieuwe Aarde Energieën - Januari 2014 - Celia Fenn

Aartsengel Michael

2014 : Een Nieuwe Relatie met de Natuur en de Spirit van het Woud
Het Avontuur van 2014 en de Mogelijkheden

Celia Fenn

Geliefde Familie van Licht, welk een Vreugde en een Verrukking om dit jaar van 2014 in jullie Nieuwe Werkelijkheid binnen te gaan! In deze boodschap zouden wij met jullie willen spreken over enige van de Mogelijkheden die in jullie Nieuwe Aarde Tijdlijn vorm beginnen aan te nemen.

Eerst, 2014 zal een jaar van grote Verandering en Transformatie op het Materiële of Fysieke niveau zijn. Alle concentratie is nu op hoe de Nieuwe Energieën te manifesteren op de Nieuwe Aarde terwijl de Gouden Frequentie een Hoger Bewustzijn en een Hoger Niveau van Visie en Creativiteit toestaat en ondersteund.

De Nieuwe Droom neemt vorm aan, en de Kristal Kinderen zijn hier om jullie te ondersteunen en te helpen terwijl jullie de Droom manifesteren.

Het is waar dat deze Manifestatie samen zal gaan met aanzienlijke beroering in de politieke en economische gebieden van de maatschappij. Dit is omdat de Indigo generatie bezig is te ontwaken en in/naar hun Missie van het aanvechten en het transformeren bewegen. Zij zullen de politieke en economische systemen uitdagen waar er onrechtvaardigheid en lijden is, en zij zullen het werk beginnen met een einde te brengen aan armoede en lijden op de Aarde.
Armoede en lijden zijn geen onontkoombare werkelijkheden op de Aarde. Zij worden gecreëerd door onevenwichtigheden in de sociale en economische structuren en kunnen hersteld worden door deze sociale structuren in/naar een nieuwe betekenis van evenwicht te brengen.

Jullie zullen, Geliefden, vele verbijsterende gebeurtenissen in 2014 tegenkomen, aangezien veranderingen zich op grote snelheid voordoen. Zaken die solide leken zullen plotseling verbrokkelen en bezwijken, om vervangen te worden door ideeën en structuren die meer vloeibaar, flexibel en ondersteunend zijn voor al het leven op de Aarde.

Geliefden, wij vragen jullie niet om in angst te zijn als jullie deze transformaties zien. Jullie zijn de Meesters en de Strijders van het Licht. Weet dat als je uitgelijnd blijft met jouw Hart en jouw Innerlijke Vreedzaamheid, je met gratie en op de best mogelijke manier door deze veranderingen heen zult gaan.

Het Beëindigen van Armoede, een Duurzame toekomst en de Spirit van het Woud

Geliefde Familie van Licht, terwijl jullie dit jaar van 2014 binnengaan, vragen wij jullie om te dromen en om groot te dromen. Ja, concentreer je op jullie eigen levens en wat je nodig bent om gelukkig te zijn, maar herinner je ook dat je een deel bent van een Wereldwijde Gemeenschap en dat je ook voor de Gemeenschap kunt dromen.

Wij vragen jullie te dromen en je te concentreren op het beëindigen van armoede, op de creatie van Overvloed voor Allen, en de creatie van een Duurzame Toekomst voor jullie kinderen en ook voor hun kinderen!

Geliefden, dit proces van Herstel en Transformatie is geassocieerd met jullie bekwaamheid om je te herverbinden met de Natuur en de wereld van de Elementalen. In de 19de en 20ste eeuwen, haalde jullie evolutie en voortgang jullie weg van de Natuur en in/naar een gemechaniseerde en technologische werkelijkheid. Dit heeft jullie uitbreiding in/naar een Vijfdimensionale Wereldwijde Gemeenschap gediend, maar jullie kunnen niet gedijen als jullie niet terugkeren naar een respectvolle co-existentie met de Natuur. 

Het is een kwestie van Balans, tussen de menselijke behoeften als het dominante ras op de Planeet Aarde, en de behoeften van andere rassen en levende wezens. Want, jullie zijn allemaal verbonden in het Grote Web van het leven, en als je geen Evenwicht vindt zal je niet tot bloei komen.

En zo zij het, Geliefde Familie, dat samen met de verankering van de Gouden Frequentie op de Aarde, jullie ook de herontwaking van een oude Elementale Kracht zullen ervaren dat wij zullen noemen de "Spirit van het Woud". Dit Prachtige Wezen, deze Energie zal alle inspanningen en projecten ondersteunen die ontworpen zijn om de kloof met de Natuur te herstellen en een overvloedige en duurzame toekomst creëren.

Het Woud was de eerste "woning" van de mensheid, en jullie leerden hoe ondersteund te zijn door deze Energie welke koesterde en verstrekte. In sommige culturen zagen jullie deze liefdevolle energie van ondersteuning als een Grote Moeder, in andere culturen zagen jullie de kracht van de natuur als een Mannelijke Energie genaamd "Pan". Er was een begrip van de Elementale Kracht van dit Wezen en hoe het ondersteunend was voor al het Leven op de Aarde, het Menselijke Leven omvattend maar er niet toe beperkt.

Toen, op het één of andere punt van jullie mentale ontwikkeling, gingen jullie in "oorlog" met deze kracht en probeerden het te domineren en te verslaan. Het trok zich terug, en de Aarde begon te lijden aangezien de wouden en de wilde plaatsten verwelkten en langzaam stierven terwijl de technologie verbeterde.

Met het verankeren van de Gouden Frequentie op de Aarde, hebben jullie de terugkeer van de Spirit van de natuur, de "Spirit van het Woud", en de terugkeer van Overvloed en de ondersteuning in jullie levens effectief uitgenodigd. De "oorlog" met de natuur is voorbij. Jullie leren wederom hoe de natuur toe te staan jullie te ondersteunen terwijl jullie wederom de liefdevolle aanwezigheid van de Spirit van het Woud in jullie levens tegenkomen. Laat deze prachtige energie een deel van jullie dromen uitmaken als jullie de nieuwe Aarde co-creëren met steden die de Natuur en de Spirit van het Woud verwelkomen om Overvloed en Vreugde te creëren.

Wanneer jullie je harten en jullie levens voor de Spirit van het Woud openen, zullen jullie deze energie in jullie levens en in jullie leefgemeenschappen activeren. Jullie zullen de Steden van Licht van de Nieuwe Aarde beginnen te creëren die het Evenwicht met de natuur en het einde van de Armoede op Aarde binnen zullen brengen.

Persoonlijk Evenwicht en Planetair Evenwicht

Geliefden, alle dingen zijn in jullie Vijfdimensionale Wereld met elkaar verbonden. Als jullie de Spirit van het Woud en diens Overvloed gemanifesteerd zouden willen zien in jullie leefgemeenschap, moeten jullie dit proces in jullie eigen leven beginnen.

Je begint eenvoudig door jouw hart te openen en in evenwicht te leven met de Hemel en de Aarde. In dat evenwicht is een acceptatie van de ondersteuning en de Liefde, hetgeen een inherent deel is van het Goddelijke Plan voor het Leven op de Aarde. Dan, leef jouw leven op een gefundeerde/gegronde manier, met een stevig geloof in de stroming van Overvloed welke gegenereerd wordt binnenin de Natuur en door de stroom van het Leven, de Liefde en de Creativiteit. Leer om gemakkelijk en in harmonie met de Natuur als een co-creatieve kracht te manifesteren.

Als je gevoelig raakt voor deze liefdevolle ondersteunende energie, zal jij je minder gestrest en meer comfortabel voelen in jouw leven op Aarde. Je zult het gemakkelijker vinden om in/naar nieuwe ideeën, nieuwe projecten, nieuwe omgevingen te stromen, en het oude los te laten, als een deel van het doorgaande "organische" proces van het leven. Wat jouw persoonlijke "volgende stap" ook zal zijn, weet dat je ondersteund zult zijn door deze liefdevolle en alles-omhelzende kracht van de Natuur.

Jullie werk, Geliefde Familie van Licht, is om geaard te blijven, gecentreerd in jullie hart en verbonden met de gouden Frequentie van het Hogere Bewustzijn. Dit, samen met een gevoeligheid jegens de Spirit van het Woud, zal een leven vormen van zachtaardige overvloed en eenvoudige harmonie met de Natuur en de natuurlijke krachten in jullie lichaam en in jullie leefomgeving.

De Knopen van Licht en de Nieuwe Aarde Leefgemeenschappen

Geliefden, als je dit niveau van Frequentie en bewustzijn bereikt, wordt je een "Knoop van Licht" voor de Nieuwe Aarde. Als zodanig, zullen jullie vanzelfsprekend anderen aantrekken die ook op deze frequentie zijn en jullie zullen beginnen de Leefgemeenschappen van Licht te vormen.

Dit is een organisch of natuurlijk proces, waar kansen en mensen naar jou aangetrokken zullen worden terwijl je in de stroom van deze energie begeleid wordt.
En, het is in deze collectieve "Knopen van Licht" dat de nieuwe ideeën en de nieuwe leefgemeenschappen van de Nieuwe Aarde tevoorschijn zullen komen.

Zij zullen overal tevoorschijn komen, maar hun focus zal zijn op het creëren van een duurzame toekomst en het werken aan het beëindigen van de armoede en het herstellen van de relatie met de Natuur. Want was is armoede, anders dan het geloof dat de Natuur niet voldoende geeft? Dit zal specifiek nodig zijn in de steden, en daar zullen vele "Licht Strijders" zijn die zullen beginnen de "Licht Knopen" te activeren binnenin belangrijke steden om de Nieuwe Aarde te manifesteren.

Jullie zullen deze "Licht Strijders" vinden waar het ook is dat er dromen en visioenen van Gerechtigheid en Overvloed zijn. Zij zullen tuinen en voedseltuinen creëren en zij zullen projecten opstarten om de wateren te reinigen en voor alle wezens in onderdak te voorzien. Jullie zullen hen vinden waar het ook is dat er inspanningen gemaakt worden om wouden en rivieren te redden, en om in harmonie met de natuur te leven. Jullie zullen hen werkzaam vinden om de technologie in/naar harmonie met de natuur te verschuiven, want dat is hun missie. De enige technologie welke voorwaarts zal gaan in/naar de Nieuwe Aarde zal "schone" en duurzame technologie zijn.

Deze Strijders van Licht zullen aan de Hogere Dimensies werken, samen met de Nieuwe Aarde Structuren en de Raden van Licht. De Raden van Ouderen zullen de projecten overzien, en de Aarde Opzichter Raden zullen deze projecten ondersteunen. De Raden van Kinderen zullen ondersteuning verstrekken voor de Hogere Frequentie binnenkomende zielen en de Kristal kinderen die al hier zijn terwijl zij hun energie geven aan deze nieuwe manifestatie op de Aarde.

Dit, Geliefde Familie, is de werkelijkheid van de Nieuwe Aarde. Wij vragen jullie om je hier op te concentreren, in plaats van op de oude werkelijkheid van paranoia, verval en desintegratie. Herinner je altijd, het is jullie keuze, en ieder moment van jullie leven kunnen jullie kiezen welke Frequentie van Licht jullie wensen uit te sturen in jullie leven en wat jullie wensen te creëren met dat licht als Medescheppers van jullie Collectieve Werkelijkheid.

Wij wensen Vreugde, Liefde en Overvloed op jullie Reis in 2014!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2013-14 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/

Geen opmerkingen: