donderdag 2 januari 2014

Huldig Mij Thuis / De gewoonten van Thuis - Steve Rother

Gegroet, Ik ben Elrah van de Ritmische Dienst
Het kost mij geen tijd om binnen te komen omdat ik hier altijd ben. Zo af en toe doet hij een stap opzij en dan sluip ik naar binnen zodra ik kan. Gegroet jullie allen. Ik ben Elrah en jullie niet.

Liefde en Lachen trekken de Aandacht van Thuis.
Wij willen iets met jullie delen over een speciale frequentie op de Aarde, maar het gaat niet alleen om de Aarde. Het gaat voornamelijk om de frequenties omdat er een zeer uniek aspect is. Weet je, jullie hebben iets op Aarde dat jullie liefde noemen, en door iemand lief te hebben, trekken jullie de aandacht van Thuis.

Welnu, vaak denken jullie: “Mijn liefde is gericht op deze ene persoon,’ of “Ik ben helemaal verliefd op dit of dat,” en jullie focus is zo intens, dat dit jullie volkomen beheerst. Wanneer jullie je zo voelen, zenden jullie een frequentie uit die levendig is en vol van kleur en leven, en niet alleen mensen op Aarde merken dat, wij voelen dat ook hier Thuis.

Als jullie op Aarde iets vieren, komen wij tot leven. Wij beginnen te kijken en zien waar alles gebeurt en wij harmoniëren dan met jullie en worden zodoende de hoogste harmonische resonantie die we kunnen zijn, want dat is de manier hoe wij ons met jullie verbinden; dat is de wijze waarop wij met ons hart werken. Het is gemakkelijker om met je hart te werken dan met je hoofd omdat je hoofd altijd tracht ergens aan te denken, en altijd bezig is je (ego) zelf te bevestigen en die vreemde menselijke wezens.

Welnu, vandaag zal ik jullie er meer over vertellen omdat jullie in een periode komen van prachtige vieringen. Dit is het einde van het jaar, en jullie hebben jullie religieuze feestdagen, het nieuwe begin van volgend jaar en alle vieringen van families die samenkomen en nog meer. Wat jullie niet beseffen is dat wij jullie hier Thuis eren.

Wanneer jullie licht opvlamt en je daarmee zo hoog mogelijke frequenties uitzendt, ben je of verliefd of je lacht, een van de twee. Wanneer jullie lachen, spreek je de taal van de engelen, daarom kijken wij allemaal opdat we precies kunnen zien wat ze/jullie doen omdat dat de manier is waarop wij met elkaar communiceren, en dat is het deel dat jullie niet altijd zien.


Circulaire tijd: Grote Torus, alles verhuist naar Elf Dimensies van Tijd.

Weet je, jullie zijn door de Poort gegaan, en wij aan onze kant van de Sluier vieren dat de ganse tijd omdat jullie dit volgens het oorspronkelijk plan niet zouden redden. Dit zou eigenlijk het einde der mensheid zijn geweest. Jullie hebben je cyclus gehad, jullie zijn al eerder tot dit punt gekomen.

Dit was niet de eerste keer dat mensen op de Aarde zijn geweest, maar dit keer zijn de lichamen zo anders geperfectioneerd dat jullie meer van je eigen licht konden bevatten. Dit keer werkten jullie in een ander kader van de illusie die tijd is, en wij plaatsten dat kader in een circulaire tijd voor jullie, opdat jullie konden zien hoe het werkt.

Het weefsel van tijd is altijd circulair, dus overal waar je op de tijdlijn een stempel zet, dat punt komt altijd weer naar je toe, en wanneer dat gebeurt hebben jullie de kans om je zelf te perfectioneren. Jullie zeggen: “Och, had ik maar... Ik had de kans om iets te doen, en nu is dat moment vervlogen.” Dat is niet waar, want jullie hebben altijd de kans omdat tijd circulair is. Jullie ganse ervaring is verpakt in het zelfde weefsel van tijd dat zich blijft herhalen.

Daarom herhalen jullie dingen alsmaar weer, vooral energetische of emotionele patronen waar jullie aan proberen te werken. Jullie zullen er aan werken, je zult de tijdlijn zo hard als je kunt met die emotie bestempelen dat het weer op de lijn rond gaat.

Als het een mooie emotie is, betekent het dat je pad schoon is voor de toekomst.
Dat wil zeggen dat je het niet meer hoeft op te lossen, en als je denkt dat je een probleempje hebt of iets dat je niet helemaal kunt oplossen, zal je de tijdlijn met je verwarring waarmerken. Wat er dan gebeurt, is dat het naar het verleden verhuist.

Veel van jullie healing modaliteiten/visies zijn bedoeld om terug te gaan en je verleden en de daaraan gekoppelde energieën te zuiveren. Veel van wat jullie doen kan bijdragen die energieën op meervoudige niveaus te zuiveren waardoor de ervaringen uit het verleden losgelaten worden.

En als je niets doet? Dan komt het gewoonweg weer op je pad en zal je de zelfde ervaringen weer op je bord krijgen en hopelijk ga je er anders mee om zodat je, telkens als het zich voordoet, kleine vorderingen maakt.

Dat is de basis van circulaire tijd, maar het is veel meer dan dat, geliefden, omdat de hele zaak een Grote Torus is, waarmee alles tegelijkertijd naar alle elf dimensies van tijd verhuist. De twaalfde dimensie is het Hoger Zelf, het aspect dat alle overige elf in zich verenigt. Nu beginnen jullie een nieuwe relatie met je Hoger Zelf omdat de Sluier dunner wordt en een ieder van jullie begint in de andere dimensies van tijd en ruimte te schouwen.

Jullie beginnen dingen door de muren heen te voelen; jullie beginnen emoties te voelen. Nu zijn vele van jullie hiermee uitgedaagd omdat zij zeiden: “Hier gaan we dan in die nieuwe wereld waar jullie het alsmaar over hebben, en mijn wereld is een rotzooi. Het is niet goed. Het is vreselijk. Ik ben totaal depressief en ik krijg niets gedaan. De tijd lijkt me door de handen te glippen. Wat is mijn probleem?”

Dat vragen jullie je af omdat jullie dachten in de hemel te stappen en dat alles perfect zou zijn. Neen, geliefden. Jullie wilden in een andere serie problemen stappen, en dat hebben jullie ook gedaan. Maar dat geeft je ook een basis, omdat jullie degenen zijn die de problemen kunnen oplossen.

Met deze energieverschuiving verkrijgen jullie een geheel nieuwe visie, een totaal nieuw perspectief, en niet alleen op jullie leven maar ook op je problemen, je omstandigheden en elk ander facet daarvan.

Vier feest!

Nu is er iets wat iedereen elke dag kan doen om alle energie van Thuis te krijgen, en dat is feest vieren. Meer heb je niet nodig. Wanneer je feest viert, roep je de naam van god. Het maakt overigens niet uit wat je viert.

Jullie worden de hoogste frequentie die maar mogelijk is, en daarom vragen wij jullie feest te vieren. De meeste mensen dachten dat ze hun geest moesten eren, en dat ze heel stil moesten worden, naar binnen moesten gaan en bidden en alle dingen moesten doen die ze niet kenden toen ze zich goed voelden.
Welnu, jullie stellen nooit vragen over vieren, is het wel? Jullie vragen nooit of je het goed doet… Dat hoeven jullie niet? Jullie glimlachen echt van harte. Dat is de energie van Thuis die bij de mens is ingeplant en wij zullen jullie nog iets zeggen, maar ik zal de Hoeder van Tijd nu binnen laten omdat hij me voortdurend op de schouders tikt terwijl ik maar blijf praten.

Weet echter dat ik van jullie houd, en hier komt een werkelijk speciale Elrah glimlach. Daar gaat-ie!

Creëren in een Harmonische Resonantie.

Gegroet geliefden, Ik ben de Hoeder van Tijd. Deze dag is zo prachtig. Vier deze dag. Vier elke dag, want dat is de schoonheid waarmee je jullie energie in een fonkelnieuwe richting kunnen zetten.

Elk moment is jullie schepping. Jullie blijven uitkijken naar je pad; jullie blijven uitkijken naar het pad van de minste weerstand op alle terreinen. “Ik weet dat ik een pad uitzette toen ik hier kwam, en ik probeer alleen maar dat pad te vinden. Kunnen jullie me zeggen of ik op mijn pad ben?” Dat zijn de vragen die wij de hele tijd ontvangen, geliefden, maar niemand kan jullie zeggen of je op je pad bent, omdat er geen pad is dat je moet volgen.

Dat is een uitdaging voor de meeste mensen omdat jullie op een wereld zijn gekomen waarin je over het pad leerde, en dat je alleen maar op dat pad hoefde te blijven om lekker in je vel te zitten. Jullie zullen thuis komen. Geliefden, dat juk gaat ten koste van jullie.

Jullie hebben dat pad steeds gecreëerd vlak voordat je voeten de grond raakten. Jullie zijn scheppers en jullie hebben in een harmonische resonantie gecreëerd.
Jullie hebben gecreëerd in de hoedanigheid van het menselijke collectief en die creatie wordt nu sterker voor jullie allemaal. Jullie zien nu de collectieve golf energie van de Aarde.

Dat zal jullie vele zaken brengen die jullie misten, of dat nu op wetenschappelijk of geneeskundig terrein is, of dingen die je hart miste of vragen over jullie spiritualiteit. De vragen die niet beantwoord kunnen worden zullen zeker antwoord vinden in je hart. Die antwoorden zullen niet hardop uitgesproken worden, maar je vindt ze eerst in je hart en daarna gaan jullie op zoek naar bevestiging, want dat doen jullie toch altijd.

Het Licht van Thuis Gronden.

Geliefden, dit wordt vanuit onze kant van de Sluier ongelooflijk mooi, want wat er gebeurt, is dat jullie je allemaal openen naar je kanalen. Ja, wij noemen het kanalen omdat de Hoeder het een kanaal noemt, maar wat als jullie niet channelen zoals hij het doet?

Jullie allemaal channelen, geliefden, een ieder van jullie. Jullie hebben er verschillende namen voor omdat jullie verschillende overtuigingen hebben, maar wij zegen jullie dat alle creativiteit uit dezelfde bron komt. De Hoeder noemt het een kanaal/channel. Zij hier noemt het haar lied, iemand daar achter noemt het een ander kanaal, en laat ons even kijken, zij hier noemt het haar boek.

De ene persoon hier is een artiest die schildert en de andere doet het net iets anders via muziek en zingen. Het komt allemaal uit dezelfde bron. Het is allemaal energie van Thuis die jullie naar de Aarde kanaliseren en op Aarde gronden.
Dat is zal de volgende uitdaging zijn, en het komende jaar zal helemaal staan in het teken van licht gronden. Jullie zullen leren je fysieke lichamen op een andere manier te gronden omdat die meer gronding nodig hebben om dat licht vast te houden, en veel van de systemen die jullie hebben bedacht om elkaar te begrijpen, elkaar te bejegenen en met elkaar te werken, zullen heel behoedzaam veranderen.

Aanvankelijk heel gladjes omdat mensen weerstand hebben tegen veranderingen. Dat dienen jullie te begrijpen. Het is niet verkeerd, het komt gewoon omdat jullie langzaam vooruit gaan om maar geen stap terug te hoeven doen. Geliefden, dit gaat iets anders, omdat het nu heel snel op je afkomt en dat is precies waar jullie om gevraagd hebben. Jullie zeiden: “Waarom zouden we langer moeten wachten?

Moeten we dan voor iedereen langzaam aan doen? Kunnen we niet veranderen en alles tegelijkertijd in het Licht zetten?” Dat staat er aan te komen, geliefden, en jullie zijn allemaal aan het acclimatiseren, en niet alleen in deze zaal. Elk mens over de hele wereld is aan het veranderen en niet alleen in wat je ziet, omdat er duidelijk elf tijd/ruimte dimensies zijn die allemaal op alle gebieden veranderen.

Nu, stop dan als je wilt wanneer je die niveaus bereikt en huldig/loof dat even. Dat geeft ons de gelegenheid aan de andere kant van de Sluier om achter jullie te staan en je te helpen het licht van die viering te gronden en te dragen, ongeacht wat jullie vieren. Wij kunnen het omdat wij geen oordeel over jullie hebben. Wij leven niet in ons hoofd; wij leven vanuit het hart zoals jullie dat nu leren doen.

Een hulde aan jullie menselijke ervaring.

Het is een nieuwe energie en een fonkelnieuwe wereld, en jullie allen leren in een andere staat van bewustzijn te leven. Het gronden/aarden van deze energie en ervoor zorgen dat het op alle manieren voor jullie werkt, was de grootste uitdaging. Dat begint te veranderen.

Dus, als jullie je feestdagen vieren, of dat nu een geboortedag is, een religieus feest of gewoon het leven, besef dat elke keer als je een toast uitbrengt en je hart verheft, wij achter je staan. We zijn er als de kippen bij omdat wij dol zijn op feesten. Zodra jullie feestvieren, zullen we er zijn en wij vieren Thuis altijd feest.
Dat zullen wij jullie laten zien wanneer je hier komt, maar laat ons je vertellen over die prachtige dag; de ervaring die elk mens op Aarde zal hebben als ze Thuis komen.

Er is hier Thuis een huldiging die jullie allen wacht. Niemand verwacht het omdat jullie allemaal denken dat je maar een mens bent en met anderen hebt geleefd, dat is niet echt bijzonder. Je hebt de wereld niet gered, je deed helemaal niets, maar je komt Thuis. Wanneer je Thuis komt, is er een huldiging voor je; voor de grootsheid van wat je hebt volbracht op Aarde, en dat is het moment waarop veel mensen worstelen met hun kleine ego omdat het erg moeilijk voor jullie is om dat te accepteren.

Het is erg moeilijk om gehuldigd te worden voor wat je elke dag van je leven hebt gedaan. Wij zeggen je niet dat je het moet, maar de huldiging is eigenlijk niet voor jullie, het is voor hen die de hulde brengen, want zij waren het die Thuis moesten blijven en jullie op Aarde in de gaten moesten houden.

Ze hielden al jullie doen en laten in de gaten; ze waakten over je toen je drie jaar oud was en iets probeerde te stelen. Jullie moesten, zelfs als driejarige al, iets leren, dat is zeer interessant.
Ze hielden je in de gaten toen je op de middelbare school een gebroken hart had. Je was verdrietig en dacht dat je volkomen waardeloos was en dat je nooit meer kon glimlachen, en ze waakten over je… en ze waakten… en ze waakten immer zonder oordeel, omdat er geen fouten bestaan. Jullie hadden een menselijke ervaring op Aarde.

Schoonheid huldigen.      

Wij weten dat jullie soms zeer euforisch zullen zijn en soms zeer gedeprimeerd en wij zeggen jullie dat het ene niet beter is dan het andere vanuit ons perspectief. Ja, het ene voelt beter aan voor jullie en wij moedigen je aan dat te ervaren wat je hart doet zingen.

Jazeker, creëer je wereld om je het hoogste goed te brengen, maar besef dat als je het tegengestelde voelt, het niet verkeerd is. Bovendien komt veel van je schoonheid uit de duisternis. Kijk naar Edgar Allen Poe; een zeer sombere dichter. Kijk naar sommige mooie mensen die schoonheid in de duisternis brachten. Kijk naar sommige dichters; erg somber.

Kijk naar de muziek die je hebt, zelfs country & western muziek. Soms is die erg somber omdat je hartzeer hebt en je hebt dat tot expressie gebracht, en het kwam mooi tevoorschijn, niet somber. Dus, geliefden, er schuilt schoonheid in duisternis. Oordeel alsjeblieft niet over hoe jij je tijd op Aarde hebt besteed, omdat het jullie keus was en niet andermans keus.

Oordeel niet over de ervaringen die je nodig had, en ook schiep met onze hulp. Wij hielpen jullie je pad te lopen opdat je exact dat kon ervaren wat je wilde ervaren… en ervaren hebt… wij vragen je dat de vieren. Vier dat de zon vandaag opkwam. Vier dat je op Aarde leeft en dat je kansen hebt om alles te doen, want zodra je iets viert, krijg je al die engelen om je heen.

Dat is de energie voor deze maand… elk moment loven, prijzen, eren, huldigen en vieren wanneer je maar kunt. Je kunt zo’n moment oppakken en de wereld inkijken en zeggen: “Oké, ik zie overal alleen maar problemen.”

Maar je kunt ze ook zien en zeggen: “Oké ik neem de problemen waar, maar ik zie tevens de schoonheid. Ik kan de energie voelen precies zoals die nu is, de schoonheid ervan, en nu kan ik de problemen oplossen.” Dat is de huldiging van licht om naar je Hoger Zelf te kijken. Je hebt een nieuw perspectief als je in deze nieuwe wereld bent gestapt.

Dit is een nieuwe wereld waarin je leeft, en ja wij weten het. Jullie dwalen allemaal rond en proberen te ontdekken wat er gebeurde. Jullie proberen allemaal te zwemmen en elk moment je hoofd boven water te houden. Veel mensen zijn aan het overleven, maar niet echt; jullie zijn aan het acclimatiseren. Jullie passen je aan de nieuwe energie aan.

Feest vieren zuivert je hart.

De meeste mensen zeggen: “het is al een jaar geleden dat we door de Poort gingen. Wanneer wordt alles nu beter?” Aan deze kant van de Sluier zeggen wij: “Het is pas een jaar geleden dat jullie door de poort gingen, begrijp dan alsjeblieft dat jullie het beter doen dan jullie je ooit konden voorstellen.”

Oorspronkelijk zouden jullie hier, op dit punt in tijd, helemaal niet zijn. Jullie zijn nu wel hier, maar jullie doen nog steeds dezelfde dingen als gisteren.
Jullie hebben nog enigszins de zelfde ervaring als mens. Dat is allemaal opgeheven. Jullie zullen nu nieuwe vermogens vinden die niemand eerder nog heeft opgemerkt.

Als jullie je mond opendoen, lucht langs je stembanden laat gaan en niet weten wat er uit komt, zal je waarschijnlijk gaan channelen. Zo doen de meeste mensen het. Als jullie in staat zijn je verstand lang genoeg te dimmen om de geest onbelemmerd door te laten komen, werkt het.

Vele van jullie zullen het op verschillende manieren krijgen, sommige krijgen het in de vorm van boodschappen zoals de Hoeder ze krijgt, anderen zullen inspiratie krijgen. Sommigen onder jullie zullen gemotiveerd worden terwijl anderen een zeer duidelijk pad zien en sommigen zullen in synchroniciteit met andere mensen gebracht worden om collectieven te vormen.

Maar er is nog iets dat ik wil noemen in verband met vieren/huldigen/loven. Elke keer als jullie iets vieren, is eigenlijk elke keer dat jullie glimlachen, en zeker wanneer je iets viert. Iets vieren zuivert het hart; het zuivert je hele aura.

Stel je iemand voor met erg lang haar dat op en of andere manier is verfrommeld en opgewaaid. Het heeft energieën in vormen zoals hij er niet uit wilt zien. Daarom kamt hij zijn haar en maakt alles glad en fatsoenlijk en komt dan tevoorschijn om zich te laten zien. Welnu, dat is wat wij met jullie energie doen.
Jullie energie vertoont kleine kreukels; kleine zwakke plekken waar het negatief wordt en jullie dragen dat in je energie, in je torus die voortdurend beweegt.

Het mooie daarvan is dat als je iets viert, je al die kreukels loslaat en je zuivert je eigen energie zonder hulp van anderen. Dat geeft ons de gelegenheid om jullie wereld te betreden en je te omhelzen, je lief te hebben en je hart even aan te raken om je te laten weten dat je nooit alleen bent op Aarde.

Heb geduld.

De Magie ligt aan je voeten. Een ieder van jullie bracht een apart deel van Thuis mee. Het was uniek voor jullie, alleen jullie konden die lichtstraal dragen en jullie brachten het mee.

Veel mensen vragen zich af: “Wanneer zal mijn lichtstraal op Aarde nodig zijn?”
Vele van jullie zitten daar en zeggen: “Ik heb een prachtige lichtstraal,” en niemand luistert. Dat komt waarschijnlijk omdat jullie soms op je tijdlijn vooruit lopen. Als je zegt dat je een prachtig licht hebt, zal niemand dat licht pakken omdat ze niet weten dat ze het kunnen nemen.

Jullie hebben ze dat wel geleerd, maar soms moeten ze zich afzonderen en dat verwerken voordat ze terug komen om met jou iets uit te kunnen wisselen.
Heb geduld, geliefden. Licht heeft tijd nodig om op Aarde te gronden. Vele onder jullie worden dan gefrustreerd omdat ze voelen dat ze langzamer moeten gaan en op de rest van de mensheid moeten wachten. Heb geduld, geliefden. Jullie maken een groter verschil uit dan je ooit zult weten, en wij zijn trotser op jullie dan ooit.

Jullie zijn de grootste engelen.

Wij hebben jullie verteld dat jullie de grootste engelen zijn die ooit leefden, maar wij hebben jullie nooit gezegd wat dat inhoudt. We zeggen jullie dat een ieder van jullie in één van je incarnaties het rijk der engelen heeft bereikt.
Jullie hebben de niveaus bereikt van wat je meesterschap noemt, en toen deden jullie het meest moedige van wat je ooit hebt gedaan. Jullie legden je vleugels af, deden de sluier der vergetelheid om en kwamen op Aarde om te zien of de planeet kon veranderen en haar opnieuw kon starten met nieuwe levensvormen.

Huldig de nieuwe levensvormen die binnenkomen; huldig de komeet die langs kwam, maar niet alleen die ene komeet. Eer alle kometen want ze komen nu binnen met een verbazingwekkende snelheid. Wij doen ons best om ze te sturen. Ze zullen jullie niet verwonden. Niet op de manier waarop je denkt. Het is tijd om de Aarde opnieuw te bezaaien, en wij zijn tamelijk opgewonden om dat te doen terwijl de Meesters van het Spel op Aarde blijven.

Jullie hebben magie geschapen die je begrip te boven gaat. Wanneer je uiteindelijk Thuis komt en wij jullie voor die duizenden en duizenden mensen laten staan die voor je werk op Aarde zullen applaudisseren, besef dan dat je het al verdiend hebt.

Jullie hebben het Spel al gewonnen. Nu gaan wij jullie gewoon opnieuw aarden en je op je gemak laten voelen. Heb geduld, geliefden. Jullie hebben een nieuwe wereld geschapen en jullie stappen er nu in.

Het is ons een eer om je te vragen elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar wanneer je maar kunt, en houd de deur voor elkaar open, want jullie hebben een nieuwe wereld gecreëerd. Speel goed samen.

Espavo,

De groep.


Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Geen opmerkingen: