woensdag 22 januari 2014

RITE VOOR OVERGANG NAAR EEN WERKELIJKHEID IN DE 5e DIMENSIE - Ronna Herman

Doorgegeven via Ronna Herman
Geliefde meesters, jullie zijn nu je onvervalste, authentieke Zelf aan het worden door het proces van ascensie, dat gepaard gaat met steeds groter wordende cycli van Zielegroei.
Jullie Overziel-Hoger Zelf spoort jullie voortdurend aan verder en hoger, het Licht van complexere en krachtigere velden van bewustzijn in te gaan.
De kwaliteit van jullie levenservaring wordt van moment tot moment bepaald door de frequentie van jullie gedachten.
De hoeveelheid energie die jullie in een gedachte stoppen, en de herhaling van de gedachte, bepalen hoe snel een gedachtepatroon zich zal manifesteren, en hoe het jullie in je huidige werkelijkheid zal beïnvloeden.
Jullie zenden je gedachtevormen naar buiten uit in het patroon van een oneindigheidsteken (lemniscaat), en buiten jullie verenigen ze zich met compatibele energetische bewustzijnsvelden –
een specifiek niveau van de energie van het massabewustzijn binnen het subdimensionale hologram van leven waarin jullie op dit moment bestaan.
De frequenties van angst en negativiteit zijn zeer krachtig in de derde/vierde-dimensionale stroom van massabewustzijn.
De negatieve emoties die in een gegeven situatie het sterkst zijn zullen constant op verschillende manieren aan jullie gepresenteerd worden, totdat jullie de disharmonische energie transmuteren naar hoger vibrerende Lichtpatronen.
Naarmate steeds meer van jullie oude werkelijkheid vervaagt en jullie je dieper in onbekend terrein begeven, moeten jullie leren om erop te vertrouwen en erin te geloven dat de toekomst zich perfect aan het ontvouwen is, ongeacht hoe chaotisch en ontwricht het soms kan lijken.
Ten eerste moeten jullie leren om jezelf te vertrouwen en dit kan de moeilijkste stap zijn, want jullie hebben geleerd dat anderen wijzer zijn dan jullie, en dat zij weten wat voor jullie het beste is.
Dit mag waar geweest zijn toen jullie kinderen waren; maar jullie zijn nu volwassenen met een gouden kans voor jullie, want de wijsheid van de hogere universele waarheden staat nu de hele mensheid ter beschikking.
Wij van de hogere rijken zijn hier in grote getale om jullie te helpen je Zelf-Meesterschap te bereiken en jullie rechtmatige staat als van Spirit vervuld menselijk Wezen weer op te eisen.
Jullie hebben allemaal op de een of andere manier in de meeste van jullie incarnaties op de Aarde jullie kracht weggegeven.
Jullie werden geconditioneerd door de “kudde-staat”, waar anderen in posities van gezag de regels bepaalden en jullie vertelden wat jullie doen moesten, en jullie raakten aan deze kuddestaat gewend.
Of jullie het leuk vonden of niet, jullie hielden je aan het geaccepteerde, beperkende dogma van die tijd, omdat dat veiliger voelde dan weerstand te bieden en te proberen je eigen koers te varen.
Een essentieel onderdeel van Zelfmeesterschap is leren te functioneren op basis van het intellect van het Heilig Hart.
Naarmate jullie de verbinding tussen je Heilige Geest en je Heilig Hart versterken, zullen jullie toegang beginnen te krijgen tot de wijsheid van de Ziel, jullie Hoger Zelf en de multidimensionale facetten van jullie Zelf.
Jullie Ziel, jullie Hoger Zelf, jullie gidsen, beschermers en engelenhelpers communiceren met jullie via jullie ZielZelf en jullie Heilig Hart.
De fluisteringen van Spirit in de niet-ontwaakten worden een machtige stem van liefdevolle wijsheid en troost wanneer jullie je bewust worden van de kracht en grootsheid van jullie eigen goddelijkheid.
Jullie chakrasysteem werd ontworpen om ScheppersLicht/energie het menselijk lichaam binnen te halen en te integreren, maar ook om alle eigenschappen, kwaliteiten en deugden van jullie goddelijke Zelf te bevatten.
De functie van het klierstelsel is om die energie om te zetten in materiële substantie die door het fysieke voertuig gebruikt kan worden.
Jullie leren opnieuw te ademen op de manier waarop jullie oorspronkelijk ontworpen waren om te ademen, een manier van ademen die jullie toegang geeft tot Prana, de Levensadem, en die ook helpt bij het integreren van de pure Scheppersessentie van het leven, die ook wel Adamanten Deeltjes genoemd wordt.
In die eerste gouden tijdperken werden deze prachtige hulpmiddelen en technieken onvervormd gebruikt om onbegrensde energie te manifesteren, en vergemakkelijkten ze de creatie van alles wat nodig is om comfortabel en in overvloed te leven. In die wonderlijke tijden was de Aarde een waar paradijs en werd de Tuin van EDON genoemd.
Om toegang te krijgen tot en je te verbinden met het hogere mentale lichaam, moeten jullie ernaar streven om met jullie aandacht in het Heilig Hart te blijven.
Dit proces kan alleen worden gestart wanneer jullie je fysiek-emotionele lichaam stevig onder controle hebben. De bewuste geest moet periodes van stilte hebben om zich af te kunnen stemmen op
de subtiele fluisteringen van de Ziel en je Hoger Zelf. Jullie zullen gemoedsrust verkrijgen door bewust te ademen door het Heilig Hart (de Oneindigheidsademhaling),
wat een natuurlijke manier van ademen wordt wanneer jullie eenmaal het Oneindigheidspatroon in jullie fysieke voertuig verankerd hebben, en de techniek geoefend hebben totdat het een gewoonte geworden is.
Het is van vitaal belang dat jullie leren om met aandacht te ademen.
Door het proces van gerichte ademhaling – door het pad van de adem te volgen – zullen jullie je geleidelijk aan bewust worden van de verschillende delen van je lichaam.
De signalen van on-gemak of ziekte die jullie lichaamselementaal (Body Elemental) uitstuurt zijn aanvankelijk erg subtiel.
Als jullie deze signalen niet oppikken, zullen ze zich geleidelijk aan ontwikkelen tot pijn of mogelijkerwijze een ernstige ziekte.
Zolang de mensheid leeft in de beperkende trillingsvelden van de derde en lagere vierde dimensies, heeft ze alleen toegang tot de half-spectrum, oer-levenskrachtenergie – energie die ruwe materie
en evolutionaire grenzen creëert.
We hebben eerder gesproken over de structuren van het materiële vlak van bewustzijn, en hoe de gestructureerde overtuigingen die jullie gecreëerd hebben, je net zo effectief gevangen houden
en beperken als welk fysiek gebouw dan ook. Jullie fysieke lichaam kan een vat zijn van verrukking, vreugde en vrijheid, of het kan een gevangenis van pijn en beperkingen zijn.
Jullie relaties, werk, familie of spirituele overtuigingen kunnen mooi en lonend zijn, en een gevoel van eigenwaarde, bevrediging en vervulling brengen, of ze kunnen een zware last zijn
en ervoor zorgen dat je je niet gewaardeerd, waardeloos en niet in je kracht staand voelt.
We hebben vaak gezegd dat erg dapper is om uit je comfortzone en de collectieve bewuste overtuigingsstructuur te stappen.
Moedig erop uit gaan om je eigen waarheid te zoeken en te leven is de eerste stap in het terugnemen van je persoonlijke kracht.
Wanneer jullie de boeien van het verleden afschudden en tot het inzicht komen dat jullie de controle over je toekomst hebben, beginnen jullie het proces waarin jullie je bewust worden
van jullie potentieel als een meester medeschepper.
Naar gelang jullie wijsheid vergaren en vreugde beginnen te scheppen in de positieve resultaten van jullie inspanningen, beginnen jullie jezelf en jullie oordeel te vertrouwen.
Jullie multi-zintuiglijke waarneming wordt groter en sterker, en jullie leren om zowel de positieve als negatieve resultaten van jullie keuzes te bekijken vanuit een hogere positie, waardoor jullie geleidelijk aan leren om beslissingen te nemen vanuit het hart.
Jullie zijn aan het leren dat jullie, om je nieuwe realiteit van vreugde, harmonie en overvloed te creëren, moeten trachten jullie eigen hoogste waarheden te ontdekken en te integreren,
en dan jullie persoonlijke filosofie naar beste vermogen te leven.
Door ervaring hebben jullie de regels van karma, de pijnlijke ‘oorzaak-en-gevolg’-resultaten van vervormd denken en handelen, geleerd.
Door de eeuwigheden heen zijn jullie vakkundige medescheppers geworden in de materiële rijken van het bestaan.
Door veel inspanning en oefening hebben jullie geleerd om oer-Levenskrachtsubstantie tot een veelheid van vormen te kneden, waarvan vele elegant en inspirerend, en waarvan anderen vervormd waren,
omdat zij een weerspiegeling waren van jullie verlaagde trillingskrachtveld.
Het proces van het stijgen naar de hogere dimensionale rijken van groter Licht vereist dat jullie ernaar streven om jullie aardse bewustzijn te verenigen met elk hoger trillingsniveau van Godsbewustzijn.
Het Grote Plan is zo ontworpen dat jullie terugkeer in de hogere rijken zou worden bereikt door het integreren van Wit Vuur Zaadatomen,
die opgeslagen zijn in de Godscel met Ruitvormige Kern van elk geavanceerder facet van je Hoger Zelf.
Eén voor één, en stap voor stap integreren jullie de wilskracht, de wijsheid, de eigenschappen en kwaliteiten van elk grootser facet van jullie Overziel.
Hoe snel en gemakkelijk jullie dit bereiken is aan jullie, want jullie werd het geschenk van VRIJE WIL gegeven, en vrije wil is een belangrijk onderdeel in het grootse ontwerp voor deze Subuniversele ervaring.
Elk facet van Scheppersbewustzijn in dit Subuniversum heeft fragmentatie van het Zielelichaam ervaren, en iedere Ziel, op elk niveau en positie van Zijn,
is nu bezig met de heling van en hereniging met de vele facetten van Zichzelf.
Zolang jullie je in je huidige fysieke voertuig bevinden zullen jullie zo veel facetten van het Zelf integreren als menselijkerwijs mogelijk is, en het proces zal voortgezet worden wanneer jullie
door de hogere rijken van het bestaan reizen. Jullie zijn bio-computers met harmonische resonantie. Ieder van jullie is een complex Wezen van trillingen.
Jullie zijn gewend geraakt aan de lagere, dichtere energie van de derde en vierde dimensies, maar jullie zijn nu bezig om de resonantie van jullie krachtveld in balans te brengen,
te harmoniseren en te verhogen, om naar een verfijndere, hogere-dimensionale staat van Zijn te stijgen. Jullie moeten onthouden dat jullie een uniek facet van de Schepper zijn,
en jullie moeten je uniciteit koesteren terwijl jullie ernaar streven om terug te keren naar Eenheid van je Goddelijke Zelf. Jullie hebben een schat aan ervaring en wijsheid te delen met de vele facetten van jullie Zelf,
en jullie behaalde successen zijn terecht opgenomen in de Kosmische Verslagen voor toekomstig gebruik.
Jullie zijn aan het leren om de beperkingen van de geloofsovertuigingen van het collectieve bewustzijn te wissen uit jullie geheugen en jezelf ervan te bevrijden; en via jullie Piramides van Licht
in de hogere dimensies zijn jullie ook aan het leren om naar de verfijndere rijken van bewustzijn te stijgen.
Elke keer dat jullie dit doen, brengen jullie geleidelijk aan een deel van de verheffende, harmonieuze frequenties van de hogere rijken mee terug in jullie fysieke voertuig en jullie auraveld,
waardoor jullie een sterker, stralender en groter krachtveld om jullie heen bouwen.
Wanneer jullie tot overstromen toe gevuld zijn met Liefde/Licht, en jullie Overziel-Hoger Zelf de regisseur is van jullie leven en ervaringen, maken jullie je niet langer zorgen of jullie je aandeel liefde, rijkdom,
respect etc krijgen, want de bevestiging van wie en wat jullie zijn straalt dan van binnenuit.
Dat is wanneer jullie in de hogere trillingsmodus van een Zelf-meester gaan, en het kleine zelf of het egobegeertelichaam terugkeert naar diens juiste rol als dienaar van het ZielZelf.
Jullie weten zonder twijfel dat jullie toegang hebben tot de rijkdommen, deugden en talenten van jullie Goddelijke geboorterecht, en dat jullie je eigen werkelijkheid creëren via jullie zaadgedachten,
intenties en acties. Groepsbewustzijn en interactie worden belangrijker voor jullie dan individuele vriendschappen. Jullie ontwikkelen allesomvattende, onvoorwaardelijke liefde en compassie voor iedereen,
en jullie zijn niet langer volledig afhankelijk van welk persoon of ding dan ook in het fysieke rijk.
Wanneer jullie elke dag voordat jullie opstaan een beroep doen op je Hoger Zelf, en vragen dat jullie wil wordt afgestemd op de Wil van jullie Goddelijke Zelf voor jullie hoogste goed,
zal elk gegeven moment een schacht van goud/wit Licht jullie omringen, terwijl jullie je in de derde/vierde-dimensionale wereld begeven.
Op deze manier geven jullie je ZielZelf toestemming jullie te begeleiden, te inspireren en te sturen. Jullie zullen de verbinding tussen jullie Hoger Zelf, het engelenrijk en de grote Wezens van Licht versterken,
zodat ze kunnen beginnen met jullie te communiceren via jullie intuïtie, en zij zullen jullie helpen om elk moment van de dag de hoogste keuzes te maken.
Alles breidt vanuit het centrum uit naar buiten, met inbegrip van de gehele schepping.
Hoe dichter je je bij het centrum bevindt, hoe meer Godskracht jullie zullen hebben en hoe meer jullie zullen schitteren.
Naarmate jullie als een stralend Wezen van Licht vooruitgang boeken op het pad van hoger Zelfbewustzijn, zullen heilige liefde, een vrolijke, serene houding, en een intens verlangen om dienstbaar aan anderen te zijn de overhand hebben.
Maak er op toegewijde wijze een gewoonte van om te focussen op wat goed is in jullie dagelijks leven en de wereld, en begin jullie zelf te zien zoals jullie wensen te worden.
We hebben benadrukt dat jullie moeten oefenen oordeelloos te zijn, en dat houdt ook in dat jullie niet over jezelf moeten oordelen.
Onthoud dat jullie nu toegang hebben tot alle Schepperdeeltjes van Licht/Leven die jullie in jullie Heilig Hart kunnen binnenhalen, en wees je er altijd van bewust dat deze Adamanten Deeltjes van de Schepping alleen kunnen worden geactiveerd door jullie zuivere liefhebbende intentie.
Geloof is een intrinsiek facet van vertrouwen: geloof in jezelf en je oordeel, geloof in mensen om je heen die bewezen hebben betrouwbaar en eerbaar te zijn, geloof in onze Vader/Moeder God,
de universele wetten, en de Goddelijke Blauwdruk voor de toekomst van de mensheid. We hebben het niet over blind geloof, want dat is een andere manier om je kracht weg te geven aan iemand anders – hun leer of regels.
In jullie materiële wereld wordt geloof opgebouwd door middel van acties en positieve resultaten, een functie van de geest die gefilterd wordt door het hart.
Het hart is een vortex die zowel aantrekt als uitstraalt, en het is de opslagplaats van de werkelijke bron van menselijke kracht.
Jullie Heilige Geest bevat de zaadgedachten van jullie verleden en de toekomst, en het is jullie persoonlijke bron van de Goddelijke wil en kracht van onze hemelse Vader/Moeder God.
Jullie zaadgedachten voor de toekomst moeten in het Heilig Hart worden uitgebroed, en de Adamanten Deeltjes van Schepperslicht moeten worden ontstoken door jullie altruïstische liefde.
Zo worden zij, door jullie zuivere intentie en acties, in de wereld van vorm gemanifesteerd.
Overvloed van alle dingen is een natuurlijke manifestatie als je harmonieus bent afgestemd op Spirit en het Goddelijke Plan voor het hoogste goed van allen.
Mijn innig geliefden, het kan lijken alsof de wereld en jullie persoonlijke leven ineenstorten.
Jullie persoonlijke werkelijkheid is zo snel aan het verschuiven en veranderen dat je het gevoel hebt alsof je je op “drijfzand” bevindt.
De testen en uitdagingen zijn zo dramatisch en gebeuren zo snel dat jullie je overweldigd voelen en je vaak afvragen: “Wat doe ik verkeerd en wanneer houdt het op?”
Weten jullie nog wat we jullie verteld hebben over de Wachter op de drempel en de Engel van Aanwezigheid die het Portaal van Licht bewaakt?
[LM-06-2013]  Jullie, de Wegwijzers en aangewezen Voorhoede, zijn de Heilige Weg aan het vrijmaken, en jullie leggen het fundament voor de Goddelijke Blauwdruk en de frequenties van het Nieuwe Tijdperk.
Om dit te doen, moeten jullie het overgrote deel van dissonante trillingspatronen die zich nog in jullie vier lagere lichaamssystemen bevinden (fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch) opruimen en harmoniseren.
Dit is nodig zodat jullie zoveel mogelijk van de “pracht” kunnen integreren van de nieuwe, krachtigere Godstralen – de krachtige en transformerende Essentie van de Schepper – die nu de Aarde en de mensheid bombarderen. Wij hebben jullie verteld dat de situaties die jullie nu ervaren geen specifieke “karmische acties” zijn die jullie aan het opruimen zijn, want miljoenen van jullie zijn nu al in een Toestand van Genade, en worden niet langer beïnvloed door het verleden.
Deze situaties zijn een verfijningsproces of een “Overgangsrite” – een noodzakelijk reinigings- en opruimingsproces, zodat jullie door de deuropening of “Portaal van Licht”,
de verheven rijken van jullie toekomstige wereld binnen kunnen stappen. De Engel van Aanwezigheid opent langzaam het portaal, zodat steeds meer Licht erdoor kan schijnen en jullie kan helpen om deze Overgangsrite te voltooien. Jullie zijn bijna aan het einde van de “tunnel van transformatie”, geliefden, en wij moedigen jullie aan om “VOL TE HOUDEN”. 
Gebruik “IK ZAL ZEGEVIEREN“ als één van jullie dagelijkse gebeden/mantra’s.
Wij zijn altijd dichtbij om jullie kracht te geven wanneer jullie wankelen, om onze wijsheid met jullie te delen wanneer jullie in de war zijn en niet weten welke kant jullie op moeten gaan; maar voor alles, zijn we hier om nu en voor altijd van jullie te houden.
IK BEN Aartsengel Michaël.
© 2009-2014 Doorgegeven via Ronna Herman, vertaald door Fabienne Fooij.
W: www.ronnastar.com
E: RonnaStar@earthlink.net

1 opmerking:

Anoniem zei

prachtig en duidelijk lieve groet elly